Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 140

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Sikkema, Pieter Gerbens 
 9 jul 1755Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4611
2
de Vries, Jelle Jantjes 
 9 jul 1762Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52986
3
Kooistra, Jacob Annes 
 9 jul 1766Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39471
4
Veen, Minne Dirks van der 
 9 jul 1767Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33504
5
Schregardus, Alle Dirks 
 9 jul 1769Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92505
6
Anema, Seerp Pieters 
 9 jul 1770Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58930
7
Walle, Tijs Nutterts de 
 9 jul 1771Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2667
8
Willems, Aafke 
 9 jul 1772Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59459
9
Johannes, Anne 
 9 jul 1773Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93821
10
Sierks, Deuke 
 9 jul 1773Schingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100798
11
Broers, Beerentje 
 9 jul 1774Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38888
12
de Vries, Elske Kornelis 
 9 jul 1774Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90692
13
Lieuwes, Antje 
 9 jul 1774Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42375
14
Wilman, Tijttje 
 9 jul 1775Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104075
15
Zijlstra, Sjoerdtje Filippus 
 9 jul 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43960
16
Posthumus, Martje Jans 
 9 jul 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45450
17
Sytsma, Bernardus Foekes 
 9 jul 1786Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2722
18
Harmsma, Hendrik Rinzes 
 9 jul 1788Beets Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41077
19
Wurdema, Hendrik Hendriks 
 9 jul 1789Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6514
20
Wiersma, Trijntje Goffes 
 9 jul 1790Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4284
21
Dijkstra, Auke Jans 
 9 jul 1795St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79715
22
Jippes, Jan Jans 
 9 jul 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10139
23
Slotegraaf, Jelmer Harmens 
 9 jul 1796Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75062
24
Harings, Grietie 
 9 jul 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47381
25
Hamstra, Jan Geerts 
 9 jul 1799Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7748
26
Dijkstra, Dirkje Pieters 
 9 jul 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97869
27
Raap, Doeke Henricus 
 9 jul 1800Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61950
28
Foppes, Antje 
 9 jul 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44938
29
Foppes, Jan 
 9 jul 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44939
30
Maan, Lieuwe Klazes van der 
 9 jul 1804Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13373
31
Tjerks, Ruurd 
 9 jul 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44718
32
Cahai, Zuster 
 9 jul 1805Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80056
33
Wierstra, Antje Jans 
 9 jul 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11895
34
Leistra, Waling Klazes 
 9 jul 1806Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49259
35
Pijters, Grijtje 
 9 jul 1807Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48586
36
Vellema, Frans Fransen 
 9 jul 1810Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1950
37
Bakkers, Douwe Salvus 
 9 jul 1813Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20223
38
Spijksma, Antje Botes 
 9 jul 1814Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15930
39
Swart, Maaike Taekeles 
 9 jul 1814Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24116
40
Vries, Jeltje Johannes de 
 9 jul 1814Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19890
41
Borger, Baukje 
 9 jul 1816 I77453
42
Hogerhuis, Grietje Lumes 
 9 jul 1816Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40448
43
Potma, Antje Murks 
 9 jul 1816Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1931
44
Stelma, Gerrit Jans 
 9 jul 1816Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59635
45
Kingma, Beitske Jans 
 9 jul 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23985
46
Koop, Elisabeth Pieters 
 9 jul 1818Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101078
47
Zijlstra, Simon Entes 
 9 jul 1818 I78173
48
de Boer, Baukje (aka Wester) 
 9 jul 1821Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60708
49
Straatsma, Kornelis Eeltjes 
 9 jul 1821Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9004
50
Schuiling, Gelske Roelofs 
 9 jul 1822Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56795

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 129

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Tjebbes, Dedde 
 9 jul 1800Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91152
2
de Glee, Hendrik Gerrits 
 9 jul 1813Sint Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57322
3
Bakker, Jan Siemens 
 9 jul 1818Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2172
4
de Groot, Ale Bokkes 
 9 jul 1819Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103489
5
Douma, Pieter Watzes 
 9 jul 1820Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23517
6
Meinen, Jochem 
 9 jul 1822Wapserveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107092
7
Bouma, Steffen Yemes 
 9 jul 1823St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13553
8
Coops, Jan 
 9 jul 1823City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81
9
de Vries, Melle Ydes 
 9 jul 1823 I63077
10
Bouma, Liesbert Gaeles 
 9 jul 1824 I7831
11
Koster, Sytse Oedzes 
 9 jul 1824 I61325
12
Idsinga, Pieter Douwes 
 9 jul 1827 I31618
13
Cuperus, AEde Jans 
 9 jul 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2545
14
Dijkstra, Dieuke Eeltjes 
 9 jul 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I282
15
Elsinga, Femmigje Roelofs 
 9 jul 1828Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74632
16
Swart, Rinze Cornelis 
 9 jul 1829Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66442
17
Engbrenghof, Harmen Martens 
 9 jul 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8184
18
Radersma, Andries Reinders 
 9 jul 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50498
19
Swart, Pieter 
 9 jul 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16522
20
de Haan, Janke Doeyes 
 9 jul 1833 I40287
21
Soeter, Truike Christiaans 
 9 jul 1833Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64476
22
Vries, Hiske Oenes de 
 9 jul 1833Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19474
23
Havinga, Lijsbeth Jans 
 9 jul 1834Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7694
24
Glas, Sypkje Jans 
 9 jul 1836Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88281
25
Wal, Lieuwe Wytses van der 
 9 jul 1836Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89672
26
Visbeek, Lieutze Douwes 
 9 jul 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4979
27
Boersma, Trijntje Jans 
 9 jul 1838Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2659
28
de Vos, Klaas Pieters 
 9 jul 1838Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58517
29
Postma, Antje Abrahams 
 9 jul 1839 I800
30
Dijkstra, Jan Oeges 
 9 jul 1841Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21704
31
Vries, Sytse Oenes de 
 9 jul 1841Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19477
32
van Vliet, Stillborn Albertus 
 9 jul 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23603
33
Gjalts, Pietje 
 9 jul 1844Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55125
34
van Kammen, Minne Tjebbes 
 9 jul 1846St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77490
35
Ypey, Anne Klazes 
 9 jul 1846Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12650
36
de Swart, Hendrikje Jans 
 9 jul 1847Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78431
37
Jong, Tijs Pieters de 
 9 jul 1847Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10706
38
Martin, Hendrikje Minnes 
 9 jul 1847Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70828
39
Smids, Paulus Wybes 
 9 jul 1847Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2388
40
Bou(w)ma, Teelke Stases 
 9 jul 1848Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42326
41
Wormeester, Elske Ludolphs 
 9 jul 1848Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104283
42
Werf, Trijntje Jans van der 
 9 jul 1849Oldemarkt, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100158
43
de Boer, Antje Douwes 
 9 jul 1850Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98440
44
Tolsma, Rindert Jans 
 9 jul 1850Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22050
45
Dijkstra, Sytske Bienses 
 9 jul 1852Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104768
46
Hoekstra, Pieter Gerrits 
 9 jul 1852Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40235
47
Teensma, Anneke Jeppes 
 9 jul 1853Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102759
48
Wynia, Trijntje Popes 
 9 jul 1853Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31203
49
Klooster, Antje IJes 
 9 jul 1854Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18821
50
Pas, Egbert 
 9 jul 1854 I12479

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 58

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Johannes, Nanne 
Tieerds, Yttie 
 9 jul 1693Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78804
I78805
2
Bonnema, Ype Clasen 
Rienstra, Trijntje 
 9 jul 1741St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64187
I64188
3
Gerbens, Lieupke 
Gerbens, Pietje 
 9 jul 1741Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72858
I72860
4
Krol, Jan Gerrits 
Alberts, Sijke 
 9 jul 1746Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6719
I6718
5
Jans, Schelte 
Willems, Luietsche 
 9 jul 1747Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44139
I44140
6
Louws, Sipke 
Aukes, Antje 
 9 jul 1747Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94789
I94790
7
Twynstra, Sybren Jacobs 
Bokma, Tryntje Ruurds 
 9 jul 1747Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80012
I80013
8
Wijbes, Ruurd 
Binnerts, Dirkjen 
 9 jul 1752Kubaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104216
I104217
9
de Boer, Anne Fransz 
Voorhoek, Geertie Pyters 
 9 jul 1758Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74908
I74909
10
Aikema, Gerhardus 
Pieters, Anke 
 9 jul 1775Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101226
I101227
11
Hoekstra, Jan Wybrens 
Oeges, Antje 
 9 jul 1775Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68728
I68729
12
Jans, Tjibbe 
Sipkes, Bontje 
 9 jul 1775Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96327
I96326
13
Kloosterman, Rinse Gelts 
Willems, Trijntje 
 9 jul 1780Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49111
I85826
14
Oedses, Elias 
Yntjes, Marijke 
 9 jul 1780Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85258
I95445
15
Oosting, Feike Thijsses 
Jans, Jantje 
 9 jul 1780Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67222
I67223
16
Tangerman, Fredericus 
Bontekoe, Neeltje 
 9 jul 1780Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52205
I52207
17
de Vries, Roelof Abels 
Gasinjet, Robberdina 
 9 jul 1783Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82532
I82533
18
Bokma, Bokke Dirks 
Pompsma, Trijntje Jans 
 9 jul 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74899
I19657
19
Bosch, Atze Lieuwes 
Fetses, Maaike 
 9 jul 1786Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43282
I43283
20
Pyters, Pyter 
Roelofs, Ytje 
 9 jul 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5544
I5543
21
Sjoerds, Jildert 
Kaspers, Antje 
 9 jul 1786Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40937
I40938
22
Poortinga, Dirk Gerbens 
Reitsma, Pietje Dirks 
 9 jul 1797Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10344
I10345
23
Wijkstra, Evert Eyts 
de Kleine, Minke Johannes 
 9 jul 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80707
I80708
24
Meer, Geert Johannes van der 
Heide, Bintje Halbes van der 
 9 jul 1809Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103504
I103505
25
Meulen, Age Douwes van der 
Hulder, Wytske Jacobs 
 9 jul 1809Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48047
I48048
26
Stolts, Johannes Samuels 
Sipma, Antje Pieters 
 9 jul 1809Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44422
I44421
27
Visser, Roel Annes 
Stenekes, Engeltje Berends 
 9 jul 1809Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41155
I41156
28
Walle, Thijs Sakes de 
Rijpma, Rebekka Andries 
 9 jul 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11206
I11207
29
Tamsma, Arjen Ernstes 
Haaksma, Wytske Feikes 
 9 jul 1813Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23879
I23880
30
Bakker, Romke Hotzes aka Steenstra 
Wielinga, Hyke Klases 
 9 jul 1815Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56515
I56516
31
Talsma, Sikke Johannes 
Oberman, Elisabeth Carels 
 9 jul 1815Mairie Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14845
I10893
32
Wassenaar, Pieter Sjoerds 
Kuiken, Antje Jans 
 9 jul 1818Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92099
I92100
33
Blom, Gerben Andries 
Weg, Trijntje Dirks van der 
 9 jul 1820Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97672
I44129
34
Ferwerda, Jelle Pieters 
Groothof, Teatske Meints 
 9 jul 1825Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92993
I19235
35
Kuipers, Edde Lolkes 
Ynia, Sytske Gerbens 
 9 jul 1825Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10489
I10488
36
Brems, Rinse Willems 
Hoogland, Antje Watzes 
 9 jul 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10473
I9499
37
Ploeg, Jan Dirks van der 
Smeding, Geertje Jacobus 
 9 jul 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2999
I2967
38
Postma, Jelle Klazes 
Lep, Klaaske Lykles van der 
 9 jul 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6633
I6007
39
Douma, Arent Lases 
de Boer, Antje Jentjes 
 9 jul 1831Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98109
I98110
40
de Klein, Jippe Jippes 
Kramer, Trijntje Gerrits 
 9 jul 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44740
I44743
41
Timmer, Lammert Jans 
Tol, Feikje Pieters van der 
 9 jul 1835Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69474
I69468
42
Rienstra, Holke Johannes 
Jansma, Antje Gerrits 
 9 jul 1837Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90468
I90469
43
de Boer, Bokke Bokma 
Klaasesz, Rienkje Jans 
 9 jul 1840Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74865
I74866
44
Wallendal, Hans Jacobs 
Hof, Klaaske Sytzes 
 9 jul 1840Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7787
I7789
45
Elsenga, Fetse Jacobs 
de Vries, Trijntje Alberts 
 9 jul 1841Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89316
I89315
46
Stok, Heert Abes 
Steeg, Antje Gerbens van der 
 9 jul 1845Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82296
I51487
47
Visser, Philippus 
Battij, Cornelia Adriana 
 9 jul 1856Middelburg, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59466
I59467
48
Bouma, Pieter Jans 
Wagenaar, Marijke Lykeles 
 9 jul 1864Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27488
I9138
49
Dijkstra, Arjen Dirks 
van Vliet, Janke Baukes 
 9 jul 1864Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28042
I28032
50
Kuipers, Jarig AEdes 
Damsma, Trijntje Herres 
 9 jul 1864Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32596
I17716

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 40 van 40

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Oeges, Jan 
 9 jul 1702Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47185
2
Tialles, Frans 
 9 jul 1702Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43020
3
Ytzens, Jan 
 9 jul 1713Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18
4
Teekes, Tjalle 
 9 jul 1719Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42110
5
Sierks, Aaltje 
 9 jul 1725Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78830
6
Fransen, Aarjen 
 9 jul 1730Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78267
7
Frerks, Tapke 
 9 jul 1730Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96906
8
Freerks, Rinske 
 9 jul 1741Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13605
9
Pytters, Ruurd 
 9 jul 1747Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20266
10
Willems, Gerrijt 
 9 jul 1747Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45540
11
Gerrijts, IJnske 
 9 jul 1752Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45948
12
Gerrijts, Martje 
 9 jul 1758Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4513
13
Hiemstra, Hantje IJsbrands 
 9 jul 1758Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72743
14
Sjolles, Jacob 
 9 jul 1758Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33160
15
Tjerks, Wytske 
 9 jul 1758Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68750
16
van Berkum, Hendrikus Theunis 
 9 jul 1758Enkhuizen, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80638
17
Wullink, Jan Willem 
 9 jul 1761Wilp, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84111
18
Sierks, Antie 
 9 jul 1769Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14321
19
Uwma, Klaaske Sjoukes 
 9 jul 1769Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69340
20
Pieters, Jetske 
 9 jul 1775Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35750
21
Wijngaarden, Hendrikje Jans 
 9 jul 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85891
22
Ypes, Trijntje 
 9 jul 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50232
23
Woerd, Magdalena van der 
 9 jul 1777 I96201
24
Idsinga, Antje Hylkes 
 9 jul 1780Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41782
25
Boer, Ulbe Abes de 
 9 jul 1786Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11612
26
de Haan, Trijntje Meinderts 
 9 jul 1786Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39834
27
de Vries, Mettje Harmens 
 9 jul 1786Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92987
28
Holwerda, Wieger Renses 
 9 jul 1786Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98530
29
Jepma, IJsbrand Rienks 
 9 jul 1786Klooster Lidlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100848
30
Werf, Sytse Frederiks van der 
 9 jul 1786Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20155
31
Douma, Oeds Sybrens 
 9 jul 1789Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25682
32
Hager, Yke Feddes 
 9 jul 1797Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74277
33
Landheer, Ybeltje Tjallings 
 9 jul 1797Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75092
34
Riemersma, Trijntje Riemers 
 9 jul 1797Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12330
35
Stolte, Maria Jacoba Philips 
 9 jul 1797Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79520
36
Terpstra, Eelkje Gerrits 
 9 jul 1797Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1813
37
Elzinga, Trijntje Pieters 
 9 jul 1809Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21752
38
Gerbens, AEde 
 9 jul 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43434
39
Man, Dirkje Dirks de 
 9 jul 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10396
40
Zoodsma, Gerrit Pieters 
 9 jul 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I399