Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 149

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Dijkman, Roelof Clases 
 9 jun 1744Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I135
2
Joostens, Grietje 
 9 jun 1752Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19363
3
Gerrits, Sieuwke 
 9 jun 1759Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7501
4
Wildervank, Agneta Bauwijna 
 9 jun 1763Eexta, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99565
5
Miedema, Freerk Jelles 
 9 jun 1765Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I998
6
Velleman, Marijke Willems 
 9 jun 1766Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40961
7
Eeltjes, Antje 
 9 jun 1769Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66793
8
Kooistra, Aaltje Wopkes 
 9 jun 1770Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44401
9
Hayes, Sieke 
 9 jun 1776Feerwerd, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32350
10
Holwerda, Trijntje Atses 
 9 jun 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9848
11
Faber, Gerrit Bartles 
 9 jun 1784Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56258
12
Terpstra, Klaaske Gerrits 
 9 jun 1786Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74772
13
Snoek, Johannes Romkes 
 9 jun 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73236
14
Feenstra, Grietje Broers 
 9 jun 1789Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81797
15
Terpstra, Douwe Oebles 
 9 jun 1789Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6560
16
Fenema, Margaretha Johannes 
 9 jun 1793Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49945
17
Kingma, Kenouw Hanzes 
 9 jun 1793Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83174
18
Baarsma, Nieske Klazes 
 9 jun 1794Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88732
19
Osinga, Maaike Jacobs 
 9 jun 1795Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7387
20
Smit, Beitske Piers 
 9 jun 1795Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6017
21
Wal, Jan Lammerts van der 
 9 jun 1795Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102631
22
de Vries, Janke Pieters 
 9 jun 1798Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75541
23
Groot, Johannes Anskes de 
 9 jun 1798Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5060
24
Wijma, Jan Riekles 
 9 jun 1798Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108173
25
Vlietstra, Antje Pieters 
 9 jun 1799Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2975
26
Kloosterman, Ype Hendriks 
 9 jun 1800Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106739
27
Lont, Aafje Jans 
 9 jun 1800St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79376
28
Belgraver, Jan Hindriks 
 9 jun 1802City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84364
29
Kroon, Elske Aukes 
 9 jun 1804IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81968
30
Wouda, Syke Eelkes 
 9 jun 1804Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I582
31
Dijkstra, Trijntje Dirks 
 9 jun 1805Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11527
32
Hylkema, Hylke Botes 
 9 jun 1807Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14776
33
Wagenaar, Arnoldus Sjoerds 
 9 jun 1809Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75764
34
Rengers, Ytje Oeges 
 9 jun 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92086
35
Cuperus, Marten Martens 
 9 jun 1811Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25411
36
de Jong, Klaas Symens 
 9 jun 1811Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80124
37
Dijkstra, Leentje Anskes 
 9 jun 1812Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81281
38
Wynia, Theunis Meinderts 
 9 jun 1813Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29584
39
Bruinsma, Fettje Roelofs 
 9 jun 1815Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15792
40
Jeltema, Jelte Klases 
 9 jun 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11321
41
de Jong, Wypkje Willems 
 9 jun 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24285
42
Kooi, Jouke Hendriks van der 
 9 jun 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27102
43
Langhout, Akke Hendriks 
 9 jun 1817Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65025
44
Heslinga, Jan Dirks 
 9 jun 1820 I78059
45
Buwalda, Ulbe Mentjes 
 9 jun 1823Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76049
46
Brouwer, Antje Benjamins 
 9 jun 1824Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37172
47
Winselaar, Jetske Jarigs 
 9 jun 1824Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3732
48
Oberman, Grietje Pieters 
 9 jun 1826Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51562
49
de Vries, IJsbrand Wytzes 
 9 jun 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25969
50
Liezinga, Evert 
 9 jun 1829Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33362

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 160

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Visser, Janke 
 9 jun 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103921
2
Abes, Freerk 
 9 jun 1792Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91343
3
Pieters, Freerk 
 9 jun 1799Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100839
4
Roelofs, Pijter 
 9 jun 1809Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88329
5
Christiaans, Grietje 
 9 jun 1811Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25410
6
Joostens, Grietje 
 9 jun 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19363
7
Rintjes, Dirk 
 9 jun 1811 I63591
8
Brouwer, Pieter Cornelis 
 9 jun 1812St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23733
9
Plaats, Gerrit Jans van der 
 9 jun 1813Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83157
10
van Tuinen, Gerrit Aljes 
 9 jun 1813 I2786
11
Voskuil, Sijke Jans 
 9 jun 1813Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48347
12
Walle, Romke Thijssens de 
 9 jun 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11212
13
Hendriks, Geertje 
 9 jun 1814Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6773
14
Boorsma, Wytze Izaaks 
 9 jun 1815Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91012
15
Ploeg, Jurjen Formers van der 
 9 jun 1815Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12399
16
de Vries, Gelske Hendriks 
 9 jun 1816Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16736
17
Fennema, Auke Eeltjes 
 9 jun 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26568
18
Boonstra, Afke Cornelis 
 9 jun 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45400
19
Gerbens, Elizabeth 
 9 jun 1817Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106814
20
Gaukes, Aafke 
 9 jun 1819St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35482
21
Meer, Bouwe Jans van der 
 9 jun 1819Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6310
22
Bouma, Gerrit Mients 
 9 jun 1821Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18863
23
de Vries, Jelle Sytzes 
 9 jun 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25029
24
Hoekstra, Ytje Gepkes 
 9 jun 1823Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43416
25
Pieters, Janke 
 9 jun 1823St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106477
26
Pyters, Janke 
 9 jun 1823St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83555
27
Pyters, Janke 
 9 jun 1823St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90020
28
Woude, Johannes Rintjes van der 
 9 jun 1823Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62981
29
Stellinga, Jacoba Jans 
 9 jun 1824Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102113
30
Prins, Pier Pieters 
 9 jun 1825Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41970
31
Veen, Durk Ouwes van der 
 9 jun 1825Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87191
32
Meister, Gerrit Koenraads 
 9 jun 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2571
33
Oostringa, Baukje Sybrens 
 9 jun 1828Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4633
34
Bekema, Abe Berends 
 9 jun 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5993
35
Hayes, Jeltie 
 9 jun 1831Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59691
36
Kooistra, Wopke Pieters 
 9 jun 1831Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105341
37
Miedema, Lolke Johannes 
 9 jun 1831Willemstad, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26236
38
Dijkstra, Elisabeth Jacobs 
 9 jun 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27772
39
Porte, Gerrit Pieters 
 9 jun 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6233
40
van Loenen, Cornelia Odelia Maria 
 9 jun 1832Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69031
41
Wassenaar, Trijntje Jobs 
 9 jun 1832St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38779
42
Foppes, Aukje 
 9 jun 1834Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104374
43
Haga, Aaltje Liebes 
 9 jun 1834Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27898
44
Buurstra, Wybe Gerrits 
 9 jun 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48435
45
Noorderbaan, Lijsbeth Martens 
 9 jun 1836Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I600
46
Pettinga, Ernst Freerks 
 9 jun 1836 I21880
47
Pytters, Trijntje 
 9 jun 1838Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56382
48
Feenstra, Lieuwe Jans 
 9 jun 1840Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59754
49
de Ruyter, Gerbrand Janzen 
 9 jun 1841Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52912
50
Biesma, Lolkje Jelles 
 9 jun 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30982

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 138

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Bodes, Harke 
Bootes, Rinske 
 9 jun 1716Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68189
I75239
2
Geerts, Hendrik 
Freerks, Hiltje 
 9 jun 1726Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95348
I95349
3
Murks, Gerke 
Jans, Engeltje 
 9 jun 1737Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74939
I74940
4
Reinders, Tjipke 
Aebes, Doetje 
 9 jun 1737Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89854
I89855
5
Douwes, Rinse 
Christiaens, Janke 
 9 jun 1748Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43192
I43193
6
Tjalles, Tamme 
Wybes, Wytske 
 9 jun 1748Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78670
I78671
7
Martens, Pytter 
Cornelis, Grietie 
 9 jun 1754Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76109
I76110
8
Cornelis, Ate 
Wybes, Pleuntje 
 9 jun 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77701
I77702
9
Douwes, Folkert 
Tjisses, Antie 
 9 jun 1765Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95473
I95474
10
Gerrijts, Jan 
Feijes, Aaltje 
 9 jun 1765Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73593
I73594
11
Kornelis, Auke 
Vellinga, Pytje Klases 
 9 jun 1765Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103933
I103932
12
Atses, Ruurd 
Huisman, Tetje Jelmers 
 9 jun 1771Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76648
I76649
13
Douwes, Fedde 
Sipkes, Mayke 
 9 jun 1771Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61777
I61778
14
Gerryts, Willem 
Martens, Ybeltje 
 9 jun 1771Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81921
I81923
15
Haga, Liebe Hendriks 
Pytters, Antje 
 9 jun 1771Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10598
I10599
16
Kramer, Pier Jans 
Jaspers, Antie 
 9 jun 1771Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6339
I6340
17
Reeling, Coenraad Nicolaas 
Aukes, Joukje 
 9 jun 1771Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100450
I100451
18
Simens, Tamme 
Jurjens, Sjoertje 
 9 jun 1771Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68466
I68467
19
Winbrander, Laurens 
Wichers, Hendrikje Jans 
 9 jun 1771Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102911
I102912
20
Algera, Gerke Gerbens 
Sakes, Grietje 
 9 jun 1776Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10762
I42465
21
Aukes, Klaas 
Cloosterhuis, Harmpien Gerhardus 
 9 jun 1776Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74599
I74600
22
Bijlsma, Cornelis Pyters 
Heins, Jaatje 
 9 jun 1776Welsrijp/Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91516
I91515
23
de Jong, Fedde Theuwes 
Gerrits, Geeltje 
 9 jun 1776Tjerkgaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95906
I95907
24
Jans, Wietse 
Minnes, Janke 
 9 jun 1776Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66402
I66403
25
Oenes, Wiltje 
Gerrits, Grytje 
 9 jun 1776Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58521
I58522
26
Slotje, Johannes Jans 
Coster, Trijntje Louwrins 
 9 jun 1776Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91977
I91978
27
Taekes, Pyter 
Murks, Aukjen 
 9 jun 1776Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69164
I69165
28
Broersma, Jan Melles 
Beerns, Antje 
 9 jun 1782Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19996
I19997
29
Clasinga, Jan Jans 
Folkerts, Jitske 
 9 jun 1782Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96498
I96497
30
de Graaf, Gelt Klazes 
Tjeerds, Grytje 
 9 jun 1782Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91905
I91906
31
de Graaf, Gjalt (Gelt) Klaases 
Tjeerds, Grietje 
 9 jun 1782Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42408
I42409
32
Hendriks, Ouwe 
Johannes, Joukjen 
 9 jun 1782Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69188
I69190
33
Kamstra, Tijs Ypes 
Zwart, Jeltje Sakes 
 9 jun 1782Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6139
I6144
34
Roorda, Albert Jelles 
Dijkstra, Aukje Eltjens 
 9 jun 1782Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84848
I84849
35
Schaaf, Heerke Gerbens van der 
Hoogterp, Yfke Tjalles 
 9 jun 1782Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1776
I1674
36
Sytsema, Fetse Sytses 
Hooysma, Geeske Alberts 
 9 jun 1782Idskenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66195
I66196
37
Zeilstra, Evert Joosten 
Hendriks, Janke 
 9 jun 1782Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46482
I46483
38
Zondervan, Heine Pieters 
Alles, Antje 
 9 jun 1782Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89680
I89681
39
Eeuwes, Anne 
Anskes, Wybrig 
 9 jun 1783Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94937
I94939
40
Kampstra, Sake Alberts 
Ruardi, Froukje Hendriks 
 9 jun 1783Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58744
I50516
41
Bijlsma, Jan Sytses 
Willems, Reurtje 
 9 jun 1793Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60433
I60434
42
Bouma, Folkert Egberts 
Mooi, Geertje Lukas 
 9 jun 1793Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44935
I44936
43
Jacobs, Jan 
Andries, Sijtske 
 9 jun 1793Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91553
I80437
44
Jong, Salvus Klazes de 
Spoelstra, Dieuwke Oepkes 
 9 jun 1793Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3122
I95332
45
Visser, Sipke Jochums 
Berg, Marijke Alberts van der 
 9 jun 1793Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62428
I62429
46
Kallenkoot, Albert Jans 
Boelen, Hendrikjen Jacobs 
 9 jun 1794Noordwolde/Boyl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75671
I75672
47
Kalma, Jacob Hommes 
Tadema, Jeltje Gjalts 
 9 jun 1794Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37502
I37503
48
Ploeg, Sytte Sytzes van der 
Meulen, Grietje Rengers van der 
 9 jun 1794Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88027
I90593
49
Abbinga, Gerben Abes 
Voersma, Trijntje Sasses 
 9 jun 1799Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5907
I5906
50
de Groot, Jelle Yntzes 
Lammerts, Aaltje 
 9 jun 1799Schurega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64939
I64940

1 2 3 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 68

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Haykes, Luietske 
 9 jun 1699Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74064
2
Reiners, Rinnert 
 9 jun 1709Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46909
3
Johannis, Keimpe 
 9 jun 1715Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75167
4
Minnes, Ruurd 
 9 jun 1715Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70613
5
Pyters, Sjuwke 
 9 jun 1726Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45991
6
Sippes, Antke 
 9 jun 1726Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106291
7
Dirks, Baukje 
 9 jun 1737Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42872
8
Zwaanstra, Ytzen Dirks 
 9 jun 1737Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12938
9
Egberts, Romkje 
 9 jun 1743Goenga/Gauw/Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105373
10
Toonstra, Been Gerrits 
 9 jun 1743Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76411
11
Westra, Sjoerd Pieters 
 9 jun 1743Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62422
12
Johannes, Eke 
 9 jun 1747Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50153
13
Haijes, Wikje 
 9 jun 1748Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74788
14
Harmens, Pijter 
 9 jun 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79925
15
Lieuwes, Pijtter 
 9 jun 1748Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98230
16
Teunis, Antie 
 9 jun 1748Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78563
17
Bontekoe, Tytje Harings 
 9 jun 1750Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3374
18
Eeltjes, Rixtje 
 9 jun 1754Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43940
19
Vormer, Symon Sjoerds 
 9 jun 1754Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97887
20
Wendelaar, Janke Teunis 
 9 jun 1754Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7389
21
Simons, Gerrijt 
 9 jun 1758Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43941
22
Wudma, Renske Hendriks 
 9 jun 1759Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46295
23
Aukes, Froukje 
 9 jun 1765Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60479
24
Eiberts, Thomas 
 9 jun 1765Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51115
25
Emkes, Anna 
 9 jun 1765Joure/Westermeer/Snikzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58964
26
Gosliga, Petrus (Pyter) 
 9 jun 1765Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13302
27
Hoogterp, Trijntje Klazes 
 9 jun 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46858
28
Mients, Eelkje 
 9 jun 1765Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14725
29
Verbeek, Trijntje Ottes 
 9 jun 1765Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I918
30
Wal, Jeltje Lieuwes van der 
 9 jun 1765Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72840
31
Botma, Botje Johannes 
 9 jun 1771Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3488
32
Geerts, Elske 
 9 jun 1771Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9707
33
Hoogterp, Antje Klazes 
 9 jun 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10001
34
Joukes, Willem 
 9 jun 1771Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35607
35
Boersma, Femke Tjipkes 
 9 jun 1776Deersum/Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102252
36
Douwes, Kornelis 
 9 jun 1776Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84545
37
Foppes, Melle 
 9 jun 1776Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89914
38
Boersma, Lamke Tjipkes 
 9 jun 1782Deersum/Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30240
39
Damstra, Gerben Harmens 
 9 jun 1782Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3275
40
Dijkstra, Antje Lieuwes 
 9 jun 1782Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83893
41
Hoekstra, Martzen Gerlofs 
 9 jun 1782Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83477
42
Martens, Fopke 
 9 jun 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22482
43
Schaaf, Johannes Mients van der 
 9 jun 1782Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105451
44
Bij, Aafke Martens van der 
 9 jun 1793Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104918
45
Klaver, Grietje Wybes 
 9 jun 1793Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91909
46
Kuipers, Pieter Lolkes 
 9 jun 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I676
47
Tuinstra, Janke Pieters 
 9 jun 1793Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80996
48
Ymes, Ruirtje 
 9 jun 1793Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47666
49
Hofman, Wytske Jans 
 9 jun 1794Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9833
50
Peiffer, Hans Pieters 
 9 jun 1794Wijckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92740

1 2 Volgende»