Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 224

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Ooyes, Jan Jansen 
 9 mrt 1734Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46193
2
Hendriks, Jan 
 9 mrt 1743Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48573
3
Tulp, Reurtje Gaatses 
 9 mrt 1745Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42837
4
Jans, Jouk 
 9 mrt 1748Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66320
5
Rollingswier, Marten Simens 
 9 mrt 1749Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15714
6
Gerks, Vrouk 
 9 mrt 1759Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80016
7
Pieters, Engeltje 
 9 mrt 1761Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39607
8
Hoitsma, Trijntje Johannes 
 9 mrt 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50816
9
Jans, Jurjen 
 9 mrt 1768Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6048
10
Dekkinga, Jan Teunis 
 9 mrt 1769Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53447
11
Dantuma, Ybe Regnerus 
 9 mrt 1771Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48152
12
de Groot, Roelof Cornelis 
 9 mrt 1774St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29481
13
Sikma, Minke Lammerts 
 9 mrt 1774Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85824
14
Wadman, Haye Douwes 
 9 mrt 1775Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35835
15
Hendriks, Marijke 
 9 mrt 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42490
16
Nannes, Alef 
 9 mrt 1776Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87833
17
Holwerda, Antje Durks 
 9 mrt 1777Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46190
18
Koopal, Marten Kornelis 
 9 mrt 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70688
19
Jelgers, Jacob 
 9 mrt 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49299
20
van Sloten, Geiske Everts (aka van der Klei) 
 9 mrt 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26881
21
Sikma, Eetse Aukes 
 9 mrt 1781Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27905
22
Boersma, Lamke Tjipkes 
 9 mrt 1782Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30240
23
Wierda, Baukje Jacobs 
 9 mrt 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2839
24
Kooi, Sjoerdtje Gerbens van der 
 9 mrt 1784Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38198
25
Kuiken, Dirk Reimers 
 9 mrt 1784St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35794
26
Miedema, Tettje Gerbens 
 9 mrt 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101848
27
Vries, Taetske Jeppes de 
 9 mrt 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4716
28
Vijnje, Aukje Sjoerds 
 9 mrt 1786Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14798
29
Meulen, Jannisje Andries van der 
 9 mrt 1787Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94180
30
van Dijk, Hendrik Aukes 
 9 mrt 1787Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23498
31
Ondersma, Rienk Romkes 
 9 mrt 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6758
32
Sijgers, Aaltje 
 9 mrt 1788Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44108
33
Meekma, Johannes Jacobs 
 9 mrt 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5555
34
Dijk, Hidde Lieuwes van 
 9 mrt 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5020
35
Folkertsma, Symke Eeltjes 
 9 mrt 1792Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6591
36
Nicolay, Wilke Klazes 
 9 mrt 1793Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55179
37
Postma, Pieter Jilderts 
 9 mrt 1793Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5161
38
Veenstra, Geert Hendriks 
 9 mrt 1793Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55924
39
Veen, Hillebrand Meertens van der 
 9 mrt 1794Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23909
40
Hitman, Geert Teunis 
 9 mrt 1797Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11272
41
Vellinga, Sjoerd Dirks 
 9 mrt 1797Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5896
42
Wal, Trijntje Everts van der 
 9 mrt 1797Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35624
43
Balder, Aarjen 
 9 mrt 1798Broek op Langedijk, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110943
44
Keimpes, Tjitske 
 9 mrt 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46338
45
Krol, Beern Jans 
 9 mrt 1798Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13408
46
Meyer, Pieter Hendriks 
 9 mrt 1798Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25078
47
Pieters, Abraham 
 9 mrt 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46535
48
Willems, Lolkje 
 9 mrt 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46826
49
Wouda, Beerent Sipkes 
 9 mrt 1799Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42199
50
Bloemsma, Grietje Binnes 
 9 mrt 1800Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79056

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 188

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Siegers, Jetske 
 9 mrt 1744Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89108
2
Ages, Meinte 
 9 mrt 1777Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99630
3
Feikes, Gerryt 
 9 mrt 1778Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93069
4
Schilstra, Berber Harmens 
 9 mrt 1806Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I524
5
Heerkes, Geertje 
 9 mrt 1809Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74827
6
Keetlapper, Annigjen Jans 
 9 mrt 1809Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67331
7
Wybbes, Jannigje 
 9 mrt 1810St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4614
8
Hendriks, Grietje 
 9 mrt 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46506
9
Hendriks, Grietje 
 9 mrt 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77228
10
Feenstra, Dirk Jacobs 
 9 mrt 1812Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2498
11
Zeilstra, Tjeerd Hoites 
 9 mrt 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18729
12
Jurjens, Sybrigje 
 9 mrt 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70846
13
de Lang, Grietje Jans 
 9 mrt 1818Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69101
14
Wierda, Dieuke Sjoukes 
 9 mrt 1818Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72015
15
Reuversma, Hans Johannes 
 9 mrt 1819Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5146
16
Wiersma, Janke Pieters 
 9 mrt 1821Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34784
17
van Bloemen, Izak Arends 
 9 mrt 1822Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84627
18
Ploeg, Marten Lubberts van der 
 9 mrt 1823Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12614
19
Dijkstra, Pieter Liepkes 
 9 mrt 1824Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51225
20
Wiegersma, Maaike Wiegers 
 9 mrt 1825Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62976
21
Poortinga, Dirk Gerbens 
 9 mrt 1826Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10344
22
Anema, Rinske Minnes 
 9 mrt 1827Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83330
23
Dijkstra, Aaltje Jans 
 9 mrt 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77392
24
Dreyer, Jantje Arjens 
 9 mrt 1827Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1051
25
Tadema, Gertje Pieters 
 9 mrt 1827Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6823
26
Ritsma, Wytske Zieses 
 9 mrt 1828Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94570
27
Veenstra, Pieter Aukes 
 9 mrt 1828Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64718
28
Dieleman, Christiaan 
 9 mrt 1829Axel, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71909
29
Dijkstra, Sipke Eizes 
 9 mrt 1830Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91215
30
Grevenstuk, Gerrit Jan 
 9 mrt 1830Wijtgaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26417
31
Molenaar, Gooikje Pieters 
 9 mrt 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7840
32
Post, Cornelis Filippus 
 9 mrt 1832St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79748
33
Fokkema, Dirk Douwes 
 9 mrt 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9328
34
Sikkes, Trijntie 
 9 mrt 1836Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I136
35
Hoekstra, Hendrikje Johannes 
 9 mrt 1837Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53002
36
Ploeg, Tjitske Renses van der 
 9 mrt 1837Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94130
37
Ypey, Willem Klazes 
 9 mrt 1837Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6873
38
Hibma, Sibbeltje Jogchums 
 9 mrt 1838Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72154
39
Koetstra, Tjerk Douwes 
 9 mrt 1838Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29690
40
Huizen, Hendrik Sybes van 
 9 mrt 1839Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5345
41
Ark, Menke Pieters van der 
 9 mrt 1840 I52218
42
Dijk, Dirkje Watzes van 
 9 mrt 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5782
43
Ley, Freerk Walings van der 
 9 mrt 1840Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5537
44
Bijlsma, Luitske Jacobs 
 9 mrt 1841Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39874
45
Dijkstra, Doetje Tietes 
 9 mrt 1841Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83025
46
Kuur, Johannes Luitzens van der 
 9 mrt 1841St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12340
47
Steenhuis, Tjeerd Sikkes 
 9 mrt 1841Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44667
48
Hoekstra, Rients Yedes 
 9 mrt 1842Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83172
49
van Sipma, Grietje Jelmers 
 9 mrt 1842Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66393
50
Woud, Bouwe Ydes van der 
 9 mrt 1843 I54227

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 65

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Binnerts, Arjen 
Gerrits, Aafke 
 9 mrt 1710Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95971
I95972
2
Klases, Hantje 
Hillebrands, Jannigje 
 9 mrt 1721Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43471
I43472
3
Tierks, Minse 
Jetses, Hiltie 
 9 mrt 1721Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95425
I95426
4
Sakes, Popke 
Rykles, Berber 
 9 mrt 1727Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86430
I86431
5
Renses, Lieuwe 
Hilties, Grittie 
 9 mrt 1732Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98731
I98732
6
Andries, Teunis 
Jans, Eelkje 
 9 mrt 1738Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I157
I705
7
Pybes, Lieuwe 
Ages, Zijttje 
 9 mrt 1738Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68686
I68687
8
Michiels, Rintie 
Alberts, Bregtie 
 9 mrt 1748Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96105
I96106
9
Bangma, Johannes Douwes 
Bangma, Antie Jans 
 9 mrt 1749Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95272
I95273
10
Kingma, Pieter Tjeerds 
Jans, Wijpkjen 
 9 mrt 1749Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70281
I70282
11
Luitendorp, Hendrik Lodewijk 
Eelkes, Geeltje 
 9 mrt 1749Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86242
I86243
12
Pyters, Cornelis 
Annes, Jetske 
 9 mrt 1755Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98290
I98289
13
Gorter, Johannis Lenards 
Schenkius, Eeke Jarigs 
 9 mrt 1760St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56031
I56032
14
Jans, Piebe 
Jentjes, Antje 
 9 mrt 1760Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81632
I81633
15
Leeuwes, Claas 
AEdes, Sijberig 
 9 mrt 1760Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76963
I76964
16
Meinerts, Hessel 
Jilles, Detje 
 9 mrt 1760Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107214
I93761
17
Jans, Steven 
Adema, Sjoukjen Minderts 
 9 mrt 1764Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108893
I108894
18
Rimmerens, Jan 
Sybrens, Antje 
 9 mrt 1766Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68595
I68596
19
Bijlsma, Isaak Dirks 
Taekes, Klaasje 
 9 mrt 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71827
I71828
20
de Hoop, Lammert Jans 
de Groot, Rinske Everts 
 9 mrt 1777Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68475
I68476
21
Sickes, Sied 
Ritzema, Sjoukje Harmanus 
 9 mrt 1777Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91891
I91890
22
Vellinga, Oepke Minnes 
Hesselius, Anna Jentjes 
 9 mrt 1777Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50734
I50735
23
Dirks, Klaas 
Jacobs, Klaaske 
 9 mrt 1783Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112159
I112160
24
Geeles, Tabe 
Douwes, Aafke 
 9 mrt 1783Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89746
I89747
25
Halma, Klaas Taekes 
Fetzens, Saapje 
 9 mrt 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85130
I85131
26
Odolphi, Oeds Jacobs 
Wybenga, Aafke Minnes 
 9 mrt 1783Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102525
I102526
27
Meerstra, Alle Douwes 
Sybes, Trijntje 
 9 mrt 1786Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63533
I63534
28
Lieuwema, Romke Lieuwes 
Jeens, Maaike 
 9 mrt 1788Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13304
I13305
29
Bennema, Jouw Jans 
Jaarsma, Grietje Dirks 
 9 mrt 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1860
I6149
30
Iedema, Johannes Pieters 
Miedema, Tjitske Sijes 
 9 mrt 1794Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62809
I62808
31
Pettinga, Gerbrandus 
Spoelstra, Doetje Oedses 
 9 mrt 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101338
I101339
32
Dijkstra, Tjietse Harmens 
Poelstra, Jetske Sjoerds 
 9 mrt 1800Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102123
I102122
33
Jepma, Cornelis Rienks 
Sikkes, Trijntje 
 9 mrt 1806Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100835
I100836
34
Westra, Fokke Metskes 
Loonstra, Trijntje Bartels 
 9 mrt 1806Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40189
I40190
35
de Jong, Freerk Sipkes 
Schregardus, Hiltje Frederiks 
 9 mrt 1812Mairie Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87440
I87444
36
Hoekstra, Klaas Ytzens 
Visser, Trijntje Pieters 
 9 mrt 1812Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14119
I47897
37
Tanja, Anne Jans 
de Jong, Itske Willems 
 9 mrt 1816Mairie St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35650
I35651
38
Lemstra, Joost Bouwes 
de Hey, Janke Arjens 
 9 mrt 1822Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66257
I66258
39
Groen, Ieke Hendriks 
Beetsma, Geeske Jochums 
 9 mrt 1826Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54921
I54922
40
Jansen, Willem Jans 
Wielinga, Hyke Gerrits 
 9 mrt 1826Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41344
I41350
41
Postma, Johannes Kornelis 
Meer, Tjitske Gerrits van der 
 9 mrt 1831Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I164
I81501
42
Laan, Thijs Ernst van der 
Tuinstra, Uilkjen Botes 
 9 mrt 1833Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97995
I98001
43
Hemkes, Frans Jans 
Steensma, Jietje Sybes 
 9 mrt 1837Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14100
I14101
44
Visser, Roelof Jacobs 
Lune, Tietje Melis van der 
 9 mrt 1837Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10651
I7845
45
Roolvink, Jan Hendrik 
de Lang, Baukjen Jans 
 9 mrt 1839Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1902
I86943
46
Elzinga, Sybe Jans 
Huizinga, Pietje Kornelis 
 9 mrt 1842Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53602
I79158
47
Hoekstra, Pieter Tietes 
Sipma, Pytje Johannes 
 9 mrt 1842Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48837
I48840
48
Prosje, Gauke Pieters 
de Jong, Heiltje Klazes 
 9 mrt 1854Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59648
I59649
49
Veen, Dirk Martens van der 
Deelstra, Jeltje Harmens 
 9 mrt 1867Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16499
I33533
50
Friesema, Harmen Jentjes 
Teitsma, Tjitske Pieters 
 9 mrt 1872Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3746
I3747

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 98

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Minnes, Antje 
 9 mrt 1633Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1573
2
Piers, Gerrijt 
 9 mrt 1721Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80805
3
Rommerts, Baukjen 
 9 mrt 1721Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46590
4
Alberts, Evert 
 9 mrt 1732Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81195
5
Eyntes, Klaas 
 9 mrt 1732Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49152
6
Hylkes, Pyter 
 9 mrt 1732Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2888
7
Kloosterman, Jan Johannes 
 9 mrt 1732Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67705
8
Ram, Jakob Jochems 
 9 mrt 1732Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80386
9
Daniels, Hans 
 9 mrt 1738Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83584
10
Hellinga, Trijntje Martens 
 9 mrt 1738Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10918
11
Stellingwerf, Taco Johannes 
 9 mrt 1738Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77636
12
Swiers, Willemtjen Egberts 
 9 mrt 1739Kolderveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85275
13
Walle, Sake Tyssens de 
 9 mrt 1749Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11203
14
Baukes, Akke 
 9 mrt 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42573
15
Dirks, Rinske 
 9 mrt 1760Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90395
16
Jorritsma, Jorrit Meintes 
 9 mrt 1760Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95055
17
Prins, Geeske Doekes 
 9 mrt 1760Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21298
18
Pytters, Doetje 
 9 mrt 1760St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78359
19
Siedses, Antie 
 9 mrt 1760Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93864
20
Sydses, Sjoerd 
 9 mrt 1760Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5035
21
Tomas, Baukje 
 9 mrt 1760Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47881
22
Meinderts, Grietje 
 9 mrt 1763Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96533
23
Pasma, Antje Rodes 
 9 mrt 1763Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66664
24
Akker, Tjisse Rentjes van den 
 9 mrt 1766Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58642
25
Alefs, Louw 
 9 mrt 1766Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69612
26
Bloemsma, Binne Jans 
 9 mrt 1766Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62758
27
Bodes, Neeltje 
 9 mrt 1766Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13838
28
de Vries, Gerben Pieters 
 9 mrt 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88310
29
Jans, Hidde 
 9 mrt 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96090
30
Jans, Swopkje 
 9 mrt 1766Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111614
31
Menkes, Jurjen 
 9 mrt 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20045
32
Terpstra, Trijntje Annes 
 9 mrt 1766Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17677
33
Zondervan, Lolle Dirks 
 9 mrt 1766Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91113
34
Gravius, Maria Magdalena 
 9 mrt 1768Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49944
35
de Vries, Rinske Dirks 
 9 mrt 1770Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86065
36
Beerents, Tjitske 
 9 mrt 1777Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101892
37
de Jong, Maaike Pieters 
 9 mrt 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40995
38
Hijma, Hein Willems 
 9 mrt 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5091
39
Jakobs, Klaaske 
 9 mrt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81479
40
Jakobs, Wopke 
 9 mrt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81480
41
Montes, Bouwe 
 9 mrt 1777 I42827
42
Pot, Janke Pieters 
 9 mrt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19253
43
Schaaf, Jan Wiegers van der 
 9 mrt 1777Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108921
44
Stienstra, Jetske Sjoerds 
 9 mrt 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16051
45
Terpstra, Maaike Taekes 
 9 mrt 1777Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2709
46
van Sipma, Sipke Jelmers 
 9 mrt 1777Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56671
47
Westra, Sybe Jetses 
 9 mrt 1777St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38236
48
Zee, Jurre Anskes van der 
 9 mrt 1777Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103951
49
Brink, Johanna van den 
 9 mrt 1783Vaassen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112673
50
de Klein, Hiltje Johannes 
 9 mrt 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45619

1 2 Volgende»