Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 181

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Ruitinga, Harmen Gerbens 
 8 nov 1737Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70977
2
IJsbrandts, Johanneske 
 8 nov 1741Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83191
3
Boonstra, Hotze Alles 
 8 nov 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6059
4
Smeding, Lusya (Syke) Geerts 
 8 nov 1766Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2963
5
Vries, Botte Jacobs de 
 8 nov 1767Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10533
6
Jans, Gerryt 
 8 nov 1768Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85823
7
Tolsma, Trijntje Sints 
 8 nov 1771Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70995
8
Haxe, Reinje Jans 
 8 nov 1772Giethoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86385
9
Jans, Pieter 
 8 nov 1772Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14333
10
Faber, Foekje Klases 
 8 nov 1774Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102359
11
Kuik, Renske Bartelds 
 8 nov 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4589
12
Soepboer, Janke Douwes 
 8 nov 1775Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86797
13
Klinkhamer, Romke Foppes 
 8 nov 1778Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37872
14
de Wal, Fokke Eelkes 
 8 nov 1779Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97976
15
Wepkes, Janke 
 8 nov 1780Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19870
16
Hijma, Janke Willems 
 8 nov 1781Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5094
17
Peizel, Johannes Cornelis 
 8 nov 1781Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52342
18
Terwal, Trijntje Pieters 
 8 nov 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1578
19
Schaaf, Meindert Jilderts van der 
 8 nov 1783Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32
20
Wagenaar, Tjitske Everts 
 8 nov 1783Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62920
21
Sjoerds, Antje 
 8 nov 1784Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77750
22
Kalsbeek, Trijntje Ages 
 8 nov 1786Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73237
23
van Gorsel, Geertje 
 8 nov 1786Tholen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109813
24
Dorenbos, Hillebrand Willems 
 8 nov 1788Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33466
25
Schat, Reinder Douwes 
 8 nov 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35791
26
de Jong, Itske Willems 
 8 nov 1791St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35651
27
Jongerhuis, Dirkje Jurjens (aka de Jong) 
 8 nov 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10246
28
Dijkstra, Rinse Pieters 
 8 nov 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36168
29
Harts, Tamme Sipkes 
 8 nov 1793Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81547
30
Pasma, Sijbren Jacobs 
 8 nov 1793Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48353
31
Ruardi, Oege Johannes 
 8 nov 1795Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3889
32
de Boer, Rienk Bartelds 
 8 nov 1796Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61377
33
Kramer, Betze Aarts 
 8 nov 1796St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78934
34
Stuur, Johannes Eeltjes 
 8 nov 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65599
35
Smidt, Douwe Johannes 
 8 nov 1799St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38468
36
Joustra, Oeble Berends 
 8 nov 1800Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106235
37
Tjepkema, Tjepke Cornelis 
 8 nov 1800Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26844
38
Wagenaar, Ytje Gerbens 
 8 nov 1800Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7058
39
Woude, Klaas Gerrits van der 
 8 nov 1800Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6290
40
Kalma, Trijntje Jitses 
 8 nov 1801Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2066
41
Mug, Leentje Benderts 
 8 nov 1801St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96186
42
Smeding, Thomas Andries 
 8 nov 1804Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59304
43
Talsma, Jacob Annes 
 8 nov 1804Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42410
44
Westerhuis, Ate Huberts 
 8 nov 1804Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10666
45
Terpstra, Maaike Ouwes 
 8 nov 1805Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19631
46
Spar, Johanna Pieters 
 8 nov 1806Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6167
47
Spar, Renske Pieters 
 8 nov 1806Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6168
48
Althof, Wytze Aukes 
 8 nov 1807Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101862
49
Boonstra, Trijntje Sweitses 
 8 nov 1807Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48218
50
Brouwer, Ane Pieters 
 8 nov 1807St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70389

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 166

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Oepkes, Theunes 
 8 nov 1784Tzummarum/Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83406
2
Pytters, Antje 
 8 nov 1786St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73737
3
Ringnalda, Minne Oedses 
 8 nov 1790Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72995
4
Jans, Maria 
 8 nov 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103797
5
Wiegers, Jan 
 8 nov 1806Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11655
6
Alberts, Grietje 
 8 nov 1807Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47700
7
Sijmens, Jan 
 8 nov 1808Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75950
8
Wierda, Feike Tjipkes 
 8 nov 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36526
9
Wytses, Willemijntje 
 8 nov 1808Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38672
10
Doekes, Jacob 
 8 nov 1809Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52158
11
Ennema, Johannes Paulus 
 8 nov 1809Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89089
12
Fijnje, Sjoerd Aukes 
 8 nov 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88929
13
Hendriks, Geertje 
 8 nov 1813 I37772
14
Bakker, Schelte Teunis 
 8 nov 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80273
15
Bakker, Trijntje Jacobs 
 8 nov 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80415
16
Broersma, Sara 
 8 nov 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62380
17
Theunis, Claeske 
 8 nov 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1759
18
Steegstra, Andries Wopkes 
 8 nov 1817Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5507
19
Pautsma, Auke Wybrens 
 8 nov 1818Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37589
20
Koopal, Andries Doekeles 
 8 nov 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12265
21
Lolkes, Pietje 
 8 nov 1821Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68714
22
Wybrens, Akke 
 8 nov 1821Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57954
23
Oosterkamp, Jannes Thyssen 
 8 nov 1823Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75669
24
Drijfhout, Akke Folkerts 
 8 nov 1824Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52847
25
Sjoerdsma, Baukjen Sjoerds 
 8 nov 1824Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86413
26
Terpstra, Jelle Tjallings 
 8 nov 1824Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39325
27
Rijpma, Lieuwe Ennes 
 8 nov 1825Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60012
28
Berg, Gerrit van den 
 8 nov 1826City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51160
29
Elzinga, Melle Jans 
 8 nov 1826Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90219
30
Hoekema, Hendrikje Geerts 
 8 nov 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19163
31
Jansma, Pier Tjeerds 
 8 nov 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9819
32
Jelgersma, Sytske Bernardus 
 8 nov 1826Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94312
33
Luksen, Minke 
 8 nov 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97691
34
Sytses, Engeltje 
 8 nov 1826Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79958
35
Ferwerda, Evert Jans 
 8 nov 1827Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7713
36
Jongsma, Gerrit Piers 
 8 nov 1827Wyckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65512
37
Walings, Sytje 
 8 nov 1827St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86876
38
Kooistra, Dieuwke Cornelis 
 8 nov 1828Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26884
39
Kooistra, Romke Andries 
 8 nov 1829Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67503
40
Terpstra, Maaike Jacobs 
 8 nov 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9100
41
van Schepen, Jouke Ymes 
 8 nov 1829Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100761
42
de Boer, Anne Jans 
 8 nov 1830 I51675
43
Beenes, Hiltje 
 8 nov 1831Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58329
44
Zagema, Wiegertje Jans 
 8 nov 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27293
45
Hellinga, Ids Annes 
 8 nov 1832Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18832
46
Hoekstra, Gerben Sjoerds 
 8 nov 1832Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59239
47
Jelgersma, Marten Tymens 
 8 nov 1832Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71511
48
Jaarsma, Tijs Aukes 
 8 nov 1833IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46962
49
Wiersma, Dirk Lieuwes 
 8 nov 1833Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23515
50
Beintema, Doetje Willems 
 8 nov 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1999

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 67

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jansen, Evert 
Cornelis, Trijntje 
 8 nov 1721Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90982
I90983
2
Jans, Dirk 
Gelts, Sijke 
 8 nov 1744Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43421
I43422
3
Wikkes, Jan 
Johannis, Antje 
 8 nov 1744Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5322
I43832
4
Bubbezon, Kornelis 
Trappert, Maartje 
 8 nov 1750Vlaardingen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98101
I98102
5
Claases, Andries 
Johannes, Yske 
 8 nov 1750Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26037
I26036
6
Sjerps, Tjerk 
Heines, Klaaske 
 8 nov 1750Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68760
I68761
7
Tjerx, Isak 
Jans, Hittje 
 8 nov 1761Warga/Wartena/Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91019
I91020
8
Pytters, Wopke 
Lieuwes, Sjuwke 
 8 nov 1767Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68039
I68040
9
Jacob, Jacob Hendrik 's 
Kreeft, Gerarda Maria 
 8 nov 1770Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100013
I100014
10
Brouwer, Petrus Jacobus 
Koumans, Alegonda Pieters 
 8 nov 1772Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75618
I75619
11
Dirks, Folkert 
Pijters, Berber 
 8 nov 1772Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81119
I81120
12
Jans, Heine 
Johannis, Tryntje 
 8 nov 1772Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72437
I72438
13
Stuivinga, Willem Willems 
Hijbels, Grietje 
 8 nov 1772Stitswerd, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87607
I87608
14
Steegstra, Geert Louws 
Ruurds, Klaaske 
 8 nov 1778Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58260
I58261
15
Dijkstra, Doede Simons 
Joekes, Rinske 
 8 nov 1789Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49786
I49787
16
Dijkstra, Klaas Uilkes 
Iedes, Nieske 
 8 nov 1789Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86727
I86728
17
Gerrits, Tjietze 
Hellema, Ytje Wygers 
 8 nov 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10752
I10751
18
Postma, Fokke Ymes 
Reitses, Foekjen 
 8 nov 1789Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106794
I106793
19
Sasses, Popke 
Tuuk, Froukje Taekes van der 
 8 nov 1789Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19256
I19257
20
Velkers, Johannes 
Plantinus, Sipkje Hendriks 
 8 nov 1789Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64505
I64506
21
Velkers, Johannes 
Plantinus, Sepkje Hendriks 
 8 nov 1789Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70251
I70252
22
Bloem, Dirk Jans 
Nollides, Aafke Rinkes 
 8 nov 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48325
I48326
23
Bottema, Murk Johannes 
Jong, Ymkje Kerstes de 
 8 nov 1795Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4306
I4353
24
Jans, Ruurd 
Roos, Antje Willems 
 8 nov 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86256
I86257
25
Meyes, Sybe 
Ruitinga, Aafke Harmens 
 8 nov 1795Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65691
I65690
26
van Dijk, Gooitzen Rudmers 
Fookes, Tjerkjen 
 8 nov 1795Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40844
I40845
27
van Noord, Louw Poppes 
de Groot, Rinske Hillebrands 
 8 nov 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19091
I78787
28
Bontekoe, Arend 
Plantinga, Rinske Jurres 
 8 nov 1807Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53583
I101605
29
Heikamp, Jan Hendriks 
de Haan, Antje Jans 
 8 nov 1807Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67688
I67689
30
Bakker, Sybren Louws 
Terpstra, Trijntje Ales 
 8 nov 1811Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66231
I66232
31
Fokkema, Tjebbe Fokkes 
Bij, Hinke Eelkes van der 
 8 nov 1811Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57490
I57491
32
Postma, Mark Rinzes 
Visser, Trijntje Sjoerds 
 8 nov 1814Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106382
I106383
33
Wassenaar, Klaas Willems 
Hoekstra, Antje Tjepkes 
 8 nov 1815Mairie Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26115
I76958
34
Veen, Harmen Hendriks van der 
Hornstra, Aukjen Sierds 
 8 nov 1817Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34405
I34406
35
Kuipers, Jelte Annes 
Andringa, F(r)oukje Cornelis 
 8 nov 1820Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99926
I99927
36
Jonkman, Kornelis Hanzes 
Jasper, Margjen Eelkes 
 8 nov 1822Doniawerstal Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65780
I65781
37
Postma, Eede Aukes 
Toomsma, Trijntje Lieuwes 
 8 nov 1823Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61159
I61160
38
Woude, Klaas Pieters van der 
Hoekstra, Dirkje Freerks 
 8 nov 1827Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103144
I43397
39
de Boer, Jan Sipkes 
de Walle, Johanna Hendriks 
 8 nov 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24646
I24647
40
Longstras, Klaas (Nicholas Longstreet) 
van Hoven, Baaltje (Bella) 
 8 nov 1843Ouddorp, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108149
I108150
41
Eijnde, Charles Louis van den 
Houwenga, Abrahanna 
 8 nov 1844Nieuwerkerk aan den IJssel, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72587
I72588
42
Hoekert, Jacob 
Heiden, Fennigje van der 
 8 nov 1844Doornspijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110701
I110702
43
van Veen, Pieter 
Steindam, Grietje Gerrits 
 8 nov 1845Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68821
I68820
44
Bongaertz, Johannes Reijnieris 
Otten, Barta 
 8 nov 1848Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97655
I97653
45
Germeraad, Willem Gerrits 
Ram, Klaaske Klazes 
 8 nov 1856Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18819
I18817
46
Hemkes, Jan Klazes 
Joustra, Taetske Pieters 
 8 nov 1856Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8460
I10857
47
Hoekstra, Lieuwe Roels 
Dijkstra, Tjitske Wolters 
 8 nov 1856Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100614
I100657
48
Hoornstra, Douwe Symens 
Wierda, Weltje Piers 
 8 nov 1856Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9480
I39838
49
Wierda, Wybe Ruurds 
Krop, Sytske Jans 
 8 nov 1856Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2661
I2662
50
Oostenbrug, Remmelt Theunis 
Noordenbos, Sara Mients 
 8 nov 1861Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97590
I31398

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 81

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jelles, Aaltje 
 8 nov 1685Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91466
2
Fransen, Frans 
 8 nov 1711Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104575
3
Jacobs, Harke 
 8 nov 1711Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83979
4
Jogchums, Isaac 
 8 nov 1722Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87413
5
Beens, Welmoed 
 8 nov 1733Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57597
6
Clases, Appellonia 
 8 nov 1737Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88825
7
Harmens, Sipke 
 8 nov 1739Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19104
8
Rusticus, Gatse Sjoukes 
 8 nov 1739Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107565
9
Daniels, Rienk 
 8 nov 1744Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1757
10
Heeringa, Tjipke Gosses 
 8 nov 1744Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73379
11
Lues, IJkjen 
 8 nov 1749Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66879
12
Bakker, Hidde Pieters 
 8 nov 1750Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6025
13
de Hoop, Dirk Jans 
 8 nov 1750Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90383
14
Harmens, Albertje 
 8 nov 1750Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101807
15
Hoekstra, Trijntie Clazes 
 8 nov 1750Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97565
16
Jans, Riemke 
 8 nov 1750Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86183
17
B?ohmer, Gerrit Gerrits 
 8 nov 1756Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39178
18
Zeilstra, Tjipke Tjeerds 
 8 nov 1759Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18725
19
Ansches, Sipkjen 
 8 nov 1761Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96854
20
de Bruin, Homme Symens 
 8 nov 1761Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46654
21
Durks, Aaltje 
 8 nov 1761Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41123
22
Tolsma, Yda Ytze Wopkes 
 8 nov 1762Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77584
23
Bartles, Trijntje 
 8 nov 1767Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108785
24
Berg, Froukje Hemmes 
 8 nov 1767Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9306
25
Mey, Wopkje Jans van der 
 8 nov 1767Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3571
26
Sasses, Nammen 
 8 nov 1767Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23588
27
van Klooster, Rinskje Reinjes 
 8 nov 1767Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98442
28
Verbeek, Johannes Ottes 
 8 nov 1767Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1701
29
Verbeek, Sytske Ottes 
 8 nov 1767Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1702
30
Ruiter, Gauke Tjerks 
 8 nov 1769Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93999
31
van Gelderen, Ynse Feikes 
 8 nov 1769Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86262
32
Bontekoe, Taeke Gosses 
 8 nov 1772Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7296
33
Klazes, Sjirk 
 8 nov 1772Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47855
34
Kooistra, Jacob Annes 
 8 nov 1772Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39471
35
Miedema, Tjipke Tjallings 
 8 nov 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12080
36
Tuuk, Gerhard(us) van der 
 8 nov 1772Mensingeweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47211
37
Wijmstra, Trijntje Baukes 
 8 nov 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6924
38
de Jong, Thomas Sipkes 
 8 nov 1778Hoornsterzwaag/Jubbega/Schurega/Oudehorne/Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40846
39
Elgersma, Jacob Nannes 
 8 nov 1778Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109945
40
Gerbens, Gerbentje 
 8 nov 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25476
41
Gosses, Froukje 
 8 nov 1778Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7290
42
Hessels, Willem 
 8 nov 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92305
43
Jacobs, Jentje 
 8 nov 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78302
44
Jong, Ale Jacobs de 
 8 nov 1778Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3873
45
Kloppenburg, Willem Jans 
 8 nov 1778Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72330
46
Prins, Eibert Pieters 
 8 nov 1778Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51102
47
Pyters, Anne 
 8 nov 1778Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82951
48
Zijlstra, Andries Egberts 
 8 nov 1778Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66392
49
Graansma, Froukje Wopkes 
 8 nov 1781Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85996
50
Hessels, Menke 
 8 nov 1781Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63041

1 2 Volgende»