Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 199

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Bokkinga, Pietje Bokkes 
 8 okt 1752Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1398
2
Jilles, Waatse 
 8 okt 1756Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89996
3
Heslinga, Gertje Sybrens 
 8 okt 1766Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48881
4
Meinarda, Jan Poppe Andrae 
 8 okt 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52703
5
Teunis, Jouwertje 
 8 okt 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77731
6
Wassenaar, Trijntje Menzes 
 8 okt 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74346
7
Menksma, Gerben Sakes 
 8 okt 1773Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101057
8
Bosch, Sjoukjen Jacobs 
 8 okt 1775Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104058
9
Nammens, Gerrijt 
 8 okt 1775Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44284
10
Nijmeyer, Grietje Barteles 
 8 okt 1775Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32231
11
Sikma, Geertje Klazes 
 8 okt 1775Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63513
12
Prins, Eibert Pieters 
 8 okt 1778Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51102
13
Meyer, Rijken Jans 
 8 okt 1779St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67763
14
Talsma, Antje Sietzes 
 8 okt 1779Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42854
15
de Groot, Baukje Symons 
 8 okt 1780Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92186
16
Jansma, Sytske Jans 
 8 okt 1780Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49226
17
Stienstra, Jelle Jans 
 8 okt 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43635
18
Stienstra, Rienk Pieters 
 8 okt 1781Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90970
19
Postma, Johannes Johannes 
 8 okt 1782Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18675
20
Greydanus, Taeke Sybes 
 8 okt 1784Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65198
21
Tulp, Gaatze Rinses 
 8 okt 1784Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10442
22
Everts, Teunis 
 8 okt 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43254
23
Kuipers, Jacob Tjerks 
 8 okt 1785Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84332
24
Denneboom, Hendrika 
 8 okt 1786Bathmen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110736
25
Fennema, Siebren Aukes 
 8 okt 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3241
26
Jans, Bouwe 
 8 okt 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43674
27
Reeling, Atze Valentijns 
 8 okt 1787Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74871
28
Yntema, Rein Sjoerds 
 8 okt 1789Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60186
29
Kooystra, Ybeltje Ates 
 8 okt 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15413
30
Hofman, Simkje Reinders 
 8 okt 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5191
31
Sijens, Tjitske Lammerts 
 8 okt 1793Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34222
32
Wagenaar, Sieds Hendriks 
 8 okt 1793Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53738
33
Eisma, Gerritje Tjeerds 
 8 okt 1794Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31137
34
Goodijk, Pieter Klases 
 8 okt 1794Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106187
35
Loonstra, Grietje Karstes 
 8 okt 1794Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58856
36
Gerritzen, Lieuwe Dirks 
 8 okt 1795Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37450
37
Buma, Aafke Hendriks 
 8 okt 1796Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44739
38
Woudstra, Tjalling Sjirks 
 8 okt 1797Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51973
39
Schaaf, Geertje Mients van der 
 8 okt 1798Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2774
40
Venema, Sweitze Jans 
 8 okt 1798Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86862
41
Bonga, Gerrit Sijes 
 8 okt 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22708
42
Donga, Jetze Jans 
 8 okt 1800Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99155
43
Porte, Pieter Pieters 
 8 okt 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10076
44
Havinga, Maaike Jans 
 8 okt 1802Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99364
45
Roorda, Janneke Hanzes 
 8 okt 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37494
46
Vries, Trijntje Barteles de 
 8 okt 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I867
47
Werf, Benjamin Hylkes van der 
 8 okt 1803Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80257
48
de Vries, Wieger Hommes 
 8 okt 1804Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34346
49
Venema, Antje Gabes 
 8 okt 1804Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23910
50
Blom, Brechtje Louws 
 8 okt 1805Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92457

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 154

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Oosterbaan, Fonger Asswerus 
 8 okt 1779Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66341
2
Tomas, Former 
 8 okt 1806Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81917
3
Jarigs, Jakle 
 8 okt 1807 I50246
4
Gerrits, Trijntje 
 8 okt 1808Brongerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10177
5
Minnema, Johannes Minnes 
 8 okt 1809Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50349
6
Reitsma, Tjeerd Pieters 
 8 okt 1810Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47307
7
Akker, Lourens Feikes van den 
 8 okt 1811Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76966
8
Douwes, Kornelis 
 8 okt 1811Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84545
9
Sybrens, Dirk 
 8 okt 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10960
10
Terpstra, Freerk Marks 
 8 okt 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19619
11
de Klein, Tjeske Johannes 
 8 okt 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30367
12
Gerbens, Geertje 
 8 okt 1814Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69144
13
Tijmens, Aaltje 
 8 okt 1814Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94159
14
van Slooten, Saakje Sipkes 
 8 okt 1814Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80269
15
Wassenaar, Michiel Arjens 
 8 okt 1816St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30171
16
Werff, Jacob Ysaks van der 
 8 okt 1816Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112055
17
Compaan, Klaas Douwes 
 8 okt 1817 I62176
18
Sinnema, Jan Jacobs 
 8 okt 1817 I79138
19
Miedema, Tjitske Willems 
 8 okt 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14380
20
Claases, Mient 
 8 okt 1819Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53491
21
Kleinstra, Gauke Gerrits 
 8 okt 1822Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108626
22
Boersma, Wigle Pieters 
 8 okt 1823Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20610
23
Hania, Pieter Jans 
 8 okt 1823Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26947
24
Jans, Froukjen 
 8 okt 1823Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108494
25
Jans, Swopkje 
 8 okt 1823Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111614
26
Dijkstra, Tytje (Titia) Dirks 
 8 okt 1824Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103163
27
Gerrits, Attje 
 8 okt 1824Waaxens, Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68414
28
Monsma, Tietje Jans 
 8 okt 1824St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19873
29
Wal, Ulbe Siedzes van der 
 8 okt 1824Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93860
30
Hoekstra, Antje Binnes 
 8 okt 1825Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91677
31
Kamminga, Pieter Pieters 
 8 okt 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80808
32
Smits, Jan Popkes 
 8 okt 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5425
33
Algra, Houwkjen Gerks 
 8 okt 1826Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43897
34
Boersma, Tijs Oenzes 
 8 okt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20167
35
Hamstra, Geert Oebeles 
 8 okt 1826Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7750
36
Kamminga, Maaike Pieters 
 8 okt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50111
37
Smits, Johannes Gerrits 
 8 okt 1826Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81465
38
Werf, Fredrik Jakobs van der 
 8 okt 1826Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101812
39
Wijnstok, Jantje Lieubbes 
 8 okt 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7763
40
Hoekstra, Ytzen Klazes 
 8 okt 1827Wanswerd aan de Streek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14113
41
Boes, Ate Jans 
 8 okt 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11774
42
Hallema, Grietje Sijes 
 8 okt 1828 I50172
43
Hogendijk, Jan Klazes 
 8 okt 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7265
44
Kok, Auke Gerrits 
 8 okt 1828St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36223
45
Teitsma, Tjalling Andries 
 8 okt 1829Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I792
46
Visser, Grietje Cornelis 
 8 okt 1830Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85394
47
Goverts, Gertje 
 8 okt 1831Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2382
48
Tolsma, Gerlandje Wopkes 
 8 okt 1831Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40698
49
Jong, Trijntje Jacobs de 
 8 okt 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17479
50
Los, Alexandrina Carolia 
 8 okt 1832Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50417

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 58

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Feddes, Fetse 
Tjercks, Antie 
 8 okt 1699Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73413
I73414
2
Andries, Gerben 
Popkes, Antje 
 8 okt 1713Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72550
I72551
3
Garmts, Alje 
Jebbes, Anje 
 8 okt 1730Uithuizermeeden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73531
I73532
4
Hillebrands, Hoite 
Willems, Wypkjen 
 8 okt 1743Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74440
I74441
5
Jans, Wybe 
Bootes, Sibbeltjes 
 8 okt 1752 I103581
I103582
6
Jansen, Jan 
Jans, Jeltje 
 8 okt 1752Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107388
I107387
7
Louws, Riemer 
Jans, Gooitske 
 8 okt 1752Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75786
I95788
8
Luitjes, Johannes 
Hendriks, Vroukien 
 8 okt 1752Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102164
I102165
9
Tjeerds, Klaes 
Annes, Geertie 
 8 okt 1752Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72183
I72184
10
Jans, Jitze 
Lourens, Hitje 
 8 okt 1757Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95001
I95000
11
Douwes, Teunis 
Jurjens, Saakjen 
 8 okt 1758Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92807
I92808
12
Girbes, Ruerd 
Roelofs, Sjoukjen 
 8 okt 1758Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80480
I80481
13
Oosterbaan, Fonger Asswerus 
Feenstra, Grietje Ypes 
 8 okt 1758Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66341
I66342
14
Sipsma, Klaas Geerts 
Sybrens, Ymkjen 
 8 okt 1758Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87479
I87480
15
Heddes, Eisse 
Pieters, Swaantje 
 8 okt 1773Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95637
I95638
16
Pieres, Bauke 
Holst, Degina 
 8 okt 1775Grootegast/Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90781
I90782
17
Romkes, Jan 
Leenderts, Antie 
 8 okt 1780Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72947
I72948
18
Seilstra, Oepke Minnes 
Rinzes, Eva 
 8 okt 1780Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78594
I78595
19
Annes, Meerten 
Louwes, Antje 
 8 okt 1786Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23911
I23912
20
Hessels, Ysbrand 
Tabes, Hiltje 
 8 okt 1786Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106645
I106647
21
Tjessema, Dirk Klazes 
Tjessinga, Trijntje Cornelis 
 8 okt 1786Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105297
I105298
22
van Eisinga, Ids Jacobs 
Jans, Hiltje 
 8 okt 1786Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98191
I98195
23
van Slooten, Thomas Janes 
Abes, Sipkje 
 8 okt 1786Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71088
I71089
24
Landstra, Pieter Gerbens 
Glyza, Hiltje Sytzes 
 8 okt 1809Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68307
I68308
25
Riemersma, Melle Folkerts 
Venema, Grietje Pieters 
 8 okt 1809Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70110
I70111
26
Braaksma, Pieter Jippes 
Jong, Marijke Ruurds de 
 8 okt 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9418
I9420
27
Miedema, Jan Klases 
Helder, Ynske Baukes 
 8 okt 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6276
I6357
28
Zagema, Kornelis Jans 
Harkema, Jitske Harmens 
 8 okt 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5419
I8937
29
Faber, Epke Sipkes 
Hattuma, Hylkjen Romkes 
 8 okt 1831Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54365
I54366
30
Eck, Pieter Willems van 
Haga, Antje Pieters 
 8 okt 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6101
I6102
31
Terpstra, Jelle Ouwes 
Haarsma, Antje Jilles 
 8 okt 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19632
I19633
32
Wagenaar, Mient Hendriks 
Kooi, Japke Jans van der 
 8 okt 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5287
I5369
33
Braaksma, Ynze Jans 
Baarsma, Fokeltje Sjierks 
 8 okt 1836Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84285
I56958
34
Tijtsma, Pieter Eesges 
Miedema, Antje Hendriks 
 8 okt 1836Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92578
I75859
35
Slooten, Kornelis Ypes van 
Machiela, Pietje Heerts 
 8 okt 1846Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12146
I12147
36
Douma, Jakob Izaaks 
de Boer, Maaike Louwina 
 8 okt 1848Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51739
I26457
37
Veldman, Jakob Warners 
Bosma, Hinke Petrus 
 8 okt 1850Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94219
I94198
38
Giesen, Willem Johannes 
Miedema, Trijntje Eeltjes 
 8 okt 1851Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88119
I30467
39
Ferwerda, Andries Wopkes 
Wal, Tjallingje Doedes van der 
 8 okt 1853Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15101
I16557
40
Speulstra, Jitze Lieuwes 
Jong, Trijntje Jacobs de 
 8 okt 1853Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16309
I16345
41
Bosch, Sybe Dirks 
Zwaag, Stijntje Hayes van der 
 8 okt 1857Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26396
I53326
42
Hellema, Doeke 
Vlaskamp, Janke Diederika 
 8 okt 1857Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94660
I94667
43
Krottje, Johannes Adams 
Woude, Okje Sjoerds van der 
 8 okt 1857Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3333
I3334
44
Wassenaar, Klaas Jans 
Stapert, Trijntje Jelles 
 8 okt 1857Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79626
I78766
45
Bijl, Auke Martens van der 
Dokter, Ytje Pieters 
 8 okt 1859Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53035
I53030
46
Wijma, Sake Abrahams 
Bouma, Grietje Tjipkes 
 8 okt 1859Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69133
I98707
47
Ley, Gerrit Jacobs van der 
de Jong, Jantje Tietes 
 8 okt 1863Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33650
I33661
48
Braaksma, Tjitze (Jesse) Taekes 
Pebesma, Grietje (Grace) Tjibbes 
 8 okt 1864Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30078
I54166
49
Roda, Albert Pieters 
Zijlstra, Hiske Bouwes 
 8 okt 1864Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61346
I61347
50
Wiersma, Tjisse Olferts 
Leest, Klaaske Jacobs van der 
 8 okt 1868Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101102
I101108

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 67

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Gerlofs, Meinert 
 8 okt 1682Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46435
2
Faber, Geele Adriaans 
 8 okt 1693Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87519
3
Baukes, Hillebrand 
 8 okt 1699Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1832
4
Pijtters, Grietje 
 8 okt 1699Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91268
5
Harmens, Aaltje 
 8 okt 1730Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59514
6
Pyters, Hyke 
 8 okt 1730Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82168
7
Remmelts, Sander 
 8 okt 1730Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71778
8
Bosch, Dirk Sipkes 
 8 okt 1739Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79452
9
Viersen, Aukje Jans 
 8 okt 1739Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17793
10
Fransens, Gerben 
 8 okt 1741Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80424
11
Sasses, Taetske 
 8 okt 1741Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44258
12
Sjoukes, Jan 
 8 okt 1741Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45256
13
Sierds, Doetje 
 8 okt 1743Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84014
14
Gerbens, Sybren 
 8 okt 1747Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36409
15
Stellingwerf, Ritske Johannes 
 8 okt 1747Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77640
16
Kooi, Gerben Durks van der 
 8 okt 1750Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68734
17
Alles, Sijke 
 8 okt 1752Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76180
18
Jacobs, Dieuke 
 8 okt 1752Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46126
19
Karstens, Elske 
 8 okt 1752Boornbergum/Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51322
20
Ydes, Antje 
 8 okt 1754Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47050
21
Hogenbrug, Oene Egges 
 8 okt 1758Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64145
22
Nijp, Christoffel Jacobs 
 8 okt 1758Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I552
23
Sijtses, Dirk 
 8 okt 1758Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46051
24
Wijnstok, Jan Jansen 
 8 okt 1758Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46225
25
Ypma, Jackele Sjoerds 
 8 okt 1758Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92482
26
Abes, Gerrit 
 8 okt 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43050
27
Sydzes, Trijntje 
 8 okt 1769Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I817
28
Veenstra, Aukjen Gurbes 
 8 okt 1769Boornbergum/Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52974
29
Bouwes, Trijntje 
 8 okt 1775Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90428
30
Jelgers, Jacob 
 8 okt 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49298
31
Klazes, Klaas 
 8 okt 1775Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45243
32
Ley, Antje Berends van der 
 8 okt 1775Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6083
33
Oranje, Liefke Gerbens 
 8 okt 1775Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111872
34
Plantinga, Paulus Minnes 
 8 okt 1775Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101754
35
Wedzinga, Andries Klazes 
 8 okt 1775Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18866
36
Wijbrens, Sjourd 
 8 okt 1775Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107759
37
Beernts, Gerbrich 
 8 okt 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43559
38
Boonstra, Pieter AEbes 
 8 okt 1780St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77610
39
Dijkstra, Dooitze Jans 
 8 okt 1780Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75737
40
Gooitzens, Sipke 
 8 okt 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42712
41
Hendriks, Baukje 
 8 okt 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42523
42
Johannes, Jouke 
 8 okt 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46307
43
Kramer, Tjaltje Luietses 
 8 okt 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4978
44
Prins, Trijntje Johannes 
 8 okt 1780Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23887
45
Pytters, Jan 
 8 okt 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79317
46
Bijlsma, Aafke Jacobs 
 8 okt 1786Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66136
47
de Vries, Pieter Ruurds 
 8 okt 1786Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49818
48
Kuik, Vrouwkjen Bartelds 
 8 okt 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4591
49
Mey, Romke Jans van der 
 8 okt 1786Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41795
50
Slager, Josina Neeltje 
 8 okt 1786Sint Annaland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98997

1 2 Volgende»