Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 201

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Idzes, Bycke 
 8 sep 1743Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90765
2
Jans, Baukje 
 8 sep 1749Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66438
3
Greydanus, Ymte Jacobs 
 8 sep 1754Mantgum/Schillaart Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68953
4
Hiemstra, Jan Klazes 
 8 sep 1757Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104121
5
Joha, Fokelijna 
 8 sep 1757Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43984
6
Gerryts, Trijntje 
 8 sep 1758Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59952
7
Vormstra, Jan Isaacs 
 8 sep 1759Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94830
8
de Vries, Tjitske 
 8 sep 1763Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104187
9
Jaspers, Antje 
 8 sep 1766Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72450
10
Gercama, Gerke Johannes 
 8 sep 1768Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38248
11
de Vries, Gerben Pieters 
 8 sep 1774Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88921
12
Looxma, Foppe Johannis 
 8 sep 1775Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73796
13
Sytses, Jacob 
 8 sep 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14701
14
Wijbrens, Sjourd 
 8 sep 1775Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107759
15
Popma, Aukje Geerts 
 8 sep 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42822
16
Schulting, Anna Margaretha 
 8 sep 1782Peperga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63191
17
Meer, Pieter Jacobs van der 
 8 sep 1783Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12437
18
Kink, Itert Hendriks 
 8 sep 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2425
19
Tietes, Jan 
 8 sep 1786Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45481
20
Zuidema, Wytze Egberts 
 8 sep 1786Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75210
21
de Swart, Hendrikje Jans 
 8 sep 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78431
22
Planting, Egbert Pieters 
 8 sep 1788Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66698
23
Buursma, Douwe Tjallings 
 8 sep 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9309
24
Miedema, Trijntje Bouwes 
 8 sep 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90433
25
Nieuwland, Andries Andries 
 8 sep 1791Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61830
26
Smidt, Aaltje Wopkes 
 8 sep 1791Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40169
27
de Vries, Johannes Douwes 
 8 sep 1792Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80672
28
Eezema, Antje Johannes 
 8 sep 1793Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65485
29
Folkerts, Hans 
 8 sep 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43345
30
Taekema, Wybe Gosses 
 8 sep 1793Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31631
31
Drost, Harmen Jans 
 8 sep 1795Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56630
32
Eisinga, Agtje Douwes 
 8 sep 1795Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94924
33
Kuipers, Jochem Pieters 
 8 sep 1795Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56915
34
Benjamins, Benjamin 
 8 sep 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104315
35
Porte, Hendrik Jochums 
 8 sep 1797Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87924
36
Havinga, Jan Hendriks 
 8 sep 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6628
37
van Sloten, Sytze Dirks 
 8 sep 1799Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67453
38
Gercama, Johannes Gerkes 
 8 sep 1800Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66309
39
Oosterga, Leentje Jelles 
 8 sep 1800Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10010
40
Pieters, Hein 
 8 sep 1800Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80116
41
Boersma, Rinske Taekes 
 8 sep 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6453
42
Bokma, Bokke Alberts 
 8 sep 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6816
43
Roelofs, Kornelis 
 8 sep 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51717
44
Sijes, Pieter 
 8 sep 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44550
45
Bosch, Aaltje Gerrits 
 8 sep 1803Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6710
46
Ley, Jitse Wytzes van der 
 8 sep 1803Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94900
47
van Buren, Wybe Wybes 
 8 sep 1805Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74363
48
Bergsma, Geertje Hessels 
 8 sep 1807Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33582
49
Feitsma, Antje Eeuwes 
 8 sep 1807Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34698
50
van Holten, Tjark Jans 
 8 sep 1807Aduard, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98598

1 2 3 4 5 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Tabes, Antje 
 8 sep 1765Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73974

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 160

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Dirks, Antje 
 8 sep 1756St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92969
2
Wybes, Rink (Rense) 
 8 sep 1802 I106385
3
Eelkes, Geeltje 
 8 sep 1807Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86243
4
Fenema, Antje Jans 
 8 sep 1808Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73235
5
Folkerts, Tytje 
 8 sep 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5983
6
Groen(land), Jacob Annes 
 8 sep 1808Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89300
7
Pieters, Dieuwke 
 8 sep 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43958
8
Klazes, Joeke 
 8 sep 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67381
9
Lojenga, Klaske Johannes 
 8 sep 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26187
10
Meer, Durk Dooitzes van der 
 8 sep 1812Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71616
11
Jaarsma, Janke Dirks 
 8 sep 1818Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9517
12
Kerkstra, Tjettje Jacobs 
 8 sep 1818Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109450
13
Poelstra, Doetje Uiltjes 
 8 sep 1818Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92469
14
Hofman, Sijke Taekes 
 8 sep 1819Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65811
15
de Vries, Haebeltje Wigles 
 8 sep 1821Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48503
16
Blijstra, Klaas Andries 
 8 sep 1822Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78391
17
Klazes, Akke 
 8 sep 1822Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3697
18
Bontjema, Theunis Sierks 
 8 sep 1823 I50945
19
Hellinga, Douwe Klases 
 8 sep 1825Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49178
20
Lork, Lieuwe Sybes 
 8 sep 1825Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83469
21
Thomas, Bregtje 
 8 sep 1825Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102051
22
Benedictus, Lydia 
 8 sep 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4426
23
de Groot, Jan Klazes 
 8 sep 1826Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73864
24
Grevenstein, Aafke Pieters 
 8 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16569
25
Keizer, Jasper Gerrits 
 8 sep 1826St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26719
26
Stienstra, Ytske Jacobs 
 8 sep 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10636
27
Beld, Neeltje Jans 
 8 sep 1827De Leeuwte, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99974
28
Dijkstra, Jan Dirks 
 8 sep 1827Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92204
29
Hout, Gertje Sybrens van der 
 8 sep 1827Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102503
30
de Vries, Gelske 
 8 sep 1830Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81347
31
de Vries, Grietje 
 8 sep 1830Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81348
32
Kloosterman, Wiltje Jans 
 8 sep 1830Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43600
33
van Hesselingen, Hendrikjen 
 8 sep 1830Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97657
34
Wagenaar, Geertje Liepkes 
 8 sep 1830Veenhuizen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44132
35
Groot, Tjitske Klazes de 
 8 sep 1831 I9710
36
Norttraven, Nammen Lykele 
 8 sep 1831 I49884
37
Post(ma), Marten Martens 
 8 sep 1831Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79821
38
Akkerman, Maaike Symens 
 8 sep 1832Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15803
39
de Vries, Jantje Siebriens 
 8 sep 1832Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40520
40
Hallema, Anne Sijes 
 8 sep 1832 I50173
41
Ubbens, Baukje Foekes 
 8 sep 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27418
42
Baukes, Yntje 
 8 sep 1833Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19743
43
Schregardus, Liskje Hendriks 
 8 sep 1833Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75797
44
Smeding, Rinske Jacobs 
 8 sep 1833Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6356
45
Steegstra, Klaas Sjoerds 
 8 sep 1833Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89343
46
Nesselaar, Marchien Willems 
 8 sep 1835City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71141
47
Tamse, Gilles Walraven 
 8 sep 1835Middelburg, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107248
48
Hoekstra, Jitske AEdes 
 8 sep 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82327
49
Sergeanta, Ruurd Dirks 
 8 sep 1837Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71293
50
Terpstra, Aukje Jelles 
 8 sep 1837Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25889

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 49 van 49

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Holweida, Ulcke Sipkes 
Nauta, Ibeltje Theodorus (aka Iiebbeltien Dirckx) 
 8 sep 1689Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106095
I106099
2
Sioerds, Hattum 
Wierds, Aeltzen 
 8 sep 1689Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111385
I111386
3
Zijbrens, Sioucke 
Tiepkes, Breght 
 8 sep 1700Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104297
I104298
4
Metskes, Hinne 
Jans, Aaltje 
 8 sep 1737Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42847
I42848
5
Wytzes, Marten 
Feikes, Leeukjen 
 8 sep 1748Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69697
I69698
6
Sybbes, Pyter 
Sybrens, Sybrigje 
 8 sep 1754St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50293
I50294
7
Gosses, Jochum 
Sipkes, Beitske 
 8 sep 1765Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67512
I67513
8
Klaases, Jan 
Alberts, Ytske 
 8 sep 1765Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57914
I57915
9
Sjoerds, Pieter 
Pieters, Trijntje 
 8 sep 1765Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73013
I73014
10
Teitsma, Rinse Teyes 
Ulbes, Tjitske 
 8 sep 1771Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102052
I102053
11
Lochnaar, Christiaan Carel 
Bonnema, Pijttje Ypes 
 8 sep 1776Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64184
I57383
12
Voogd, Johannes Jurgen 
Visser, Trijntje Dirks 
 8 sep 1776Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46559
I46560
13
de Valk, Johannes Henricus 
Tolsma, Antje Walings 
 8 sep 1782Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103030
I103029
14
Dijk, Jakob Hindriks 
Tiddes, Trijntje 
 8 sep 1782t Zandt, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96627
I96628
15
Dijkstra, Thomas Jelles 
Ansches, Sipkjen 
 8 sep 1782Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96853
I96854
16
Hellinga, Feyke Annes 
Botes, Wytske 
 8 sep 1782Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7106
I7107
17
Tijmens, Bartelt 
Hindriks, Trijntje 
 8 sep 1782Wierum/Dorkwerd, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98608
I98609
18
van Gelder, Cornelis Douwes 
Swart, Trijntje Johannes 
 8 sep 1782Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65667
I65668
19
Bijlsma, Jan Michiels 
Postma, Fokje Haayes 
 8 sep 1793Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80917
I80918
20
de Graaf, Cornelis 
Brugmans, Mayke 
 8 sep 1793Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99358
I99359
21
Dirks, Hendrik 
Wijngaarden, Jannigje Pieters 
 8 sep 1793Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4888
I4887
22
Fokkema, Klaas Anskes 
Piers, Henke 
 8 sep 1793Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110996
I110997
23
Leestma, Marten Sybes (aka Leetsma) 
Dijkstra, Klaaske Sipkes 
 8 sep 1793Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109394
I109393
24
Faber, Willem Pieters 
Adema, Maaike Makkes 
 8 sep 1799Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89359
I89363
25
Rijpstra, Pieter Gerrits 
Kooi, Teetske Hedzers van der 
 8 sep 1799Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6695
I7794
26
de Jong, Oepke Dooitjes 
de Jong, Tjitske Arjens 
 8 sep 1805Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68887
I68888
27
de Roos, Jan Brants 
Kornelis, Sijke 
 8 sep 1805Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57813
I57814
28
de Vries, Fopke Klazes 
Meer, Jitske Gerrits van der 
 8 sep 1805Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42659
I42660
29
Huisingh, Harmannus 
Berg, Cecilia van den 
 8 sep 1811City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51158
I51159
30
Galien, Hendrik Sybes van der 
Wiersma, Martje Deddes 
 8 sep 1813Mairie Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54832
I54833
31
de Wilde, Sieds Jans 
Vriezema, Vroukje Roelofs 
 8 sep 1814Mairie Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84633
I84634
32
de Jong, Jan Meinderts 
Bouma, Grietje Nannes 
 8 sep 1816Mairie Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73079
I73080
33
de Vries, Jan Tjerks 
Spanjer, Riemke Klazes 
 8 sep 1816Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74322
I74323
34
Wouda, Pieter Beerents 
Schaafsma, Romkje Sybes 
 8 sep 1816Mairie Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56065
I56066
35
Koning, Johannes Arjens 
Wiersma, Hiske Klazes 
 8 sep 1818Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71243
I71244
36
van Sloten, Willem Ruurds 
Woudma, Berber Aants 
 8 sep 1824Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50118
I50117
37
Maas, Dingeman van der 
Imanse, Cornelia 
 8 sep 1826Wissenkerke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107644
I107646
38
Huisman, Klaas 
Vogel, Elizabeth 
 8 sep 1827Peursum, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108683
I108684
39
Roosma, Rein Hendriks 
Groothof, Saakje Meints 
 8 sep 1827Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73957
I19236
40
Vledder, Hendrik Geerts 
Bijlsma, Hiske Tjipkes 
 8 sep 1850Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110810
I110821
41
Dijkstra, Jan Sipkes 
Ploeg, Klaaske Lases van der 
 8 sep 1853Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69440
I69433
42
Snoek, Age Johannes 
de Vries, Nieske Allardus 
 8 sep 1855Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73214
I73215
43
Wagenaar, Harmen (Herman) Jans 
Andrae, Tjitske (Mary) Andries 
 8 sep 1880Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2065
I2036
44
Boterhoek, Kornelis Jans 
Hoekstra, Zwaantje Andries 
 8 sep 1881Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97220
I23672
45
Dijkstra, Dooitze Jans 
Buurstra, Tietje Gerrits 
 8 sep 1881Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75729
I75732
46
Bruinsma, Sybe Hommes 
Sebastiana, Janke Arjens Dekker 
 8 sep 1894Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55613
I30111
47
Valk, Jan Jacobs 
Buursma, Tytje Menzes 
 8 sep 1894Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29397
I20423
48
Steegstra, Gjalt Wopkes 
Burmania, Lijsbert Scheltes 
 8 sep 1900Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37205
I34227
49
Link, Harmen Koenraads 
Dijkstra, Rienkje Dirks 
 8 sep 1938Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34851
I22921

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 67

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Inia, Harmanus 
 8 sep 1672Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91288
2
Aukes, Tietje 
 8 sep 1700Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43132
3
Sytses, Jilliske 
 8 sep 1709Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94079
4
Gerlofs, Foppe 
 8 sep 1726Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75365
5
Ram, Hiltje Jochums 
 8 sep 1726Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46277
6
Stapert, Douwe Ydes 
 8 sep 1726Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73599
7
Tjipkes, Pier 
 8 sep 1726Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I846
8
Lauerman, Marten Martens 
 8 sep 1737Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71380
9
Orsma, Eeke Jelles 
 8 sep 1737Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70400
10
Beiboer, Luitjen Lulofs 
 8 sep 1743Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63017
11
Stellingwerf, Atje Johannes 
 8 sep 1743Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77639
12
Tjerks, Baukje 
 8 sep 1743Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92800
13
Annema, Arjen Sjoerds 
 8 sep 1748St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10846
14
Botma, Gryttje Harmanus 
 8 sep 1748Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60009
15
Dijkstra, Pieter Tjallings 
 8 sep 1748Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89734
16
Schuit, Meindert Annes 
 8 sep 1748St. Johannesga/Delfstrahuizen/Rohel/Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90815
17
Iedes, Nieske 
 8 sep 1753Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86728
18
Algra, Jantje Pyters 
 8 sep 1754Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61483
19
Jelles, Baukjen 
 8 sep 1754St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93651
20
Lochnaar, Christiaan Carel 
 8 sep 1754Gorinchem, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64184
21
Rinsma, Folkert Pieters 
 8 sep 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6930
22
Wierds, Antje 
 8 sep 1754Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50259
23
Dijkstra, Sjabbe Johannes 
 8 sep 1765Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27391
24
Meulen, Haakje Jeens van der 
 8 sep 1765Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13732
25
Pieters, Tjitze 
 8 sep 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44363
26
Pyters, Sieds 
 8 sep 1765Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46380
27
Zagema, Jan Cornelis 
 8 sep 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2329
28
Tysses, Antje 
 8 sep 1769Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42605
29
Meulen, Keimpe Gerrits van der 
 8 sep 1771Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2976
30
Reinders, Tjitske 
 8 sep 1771Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75736
31
Reitsma, Wytske Harmens 
 8 sep 1771Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11010
32
Lieuwes, Jetze 
 8 sep 1776Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42376
33
Oostringa, Baukje Jacobs 
 8 sep 1782Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70401
34
de Jong, Janke Heins 
 8 sep 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79394
35
Drost, Simon Jacobs 
 8 sep 1793Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42646
36
Fijlstra, Grietje Jacobs 
 8 sep 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20080
37
Gerbrandy, Sjoerd Joukes 
 8 sep 1793Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74997
38
Hoitsma, Popkje Jacobus 
 8 sep 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77655
39
Jong, Sjoerd Pieters de 
 8 sep 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5400
40
Klazes, Sytske 
 8 sep 1793Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111854
41
Nieuwenhuis, Sjoerdtje Berends 
 8 sep 1793Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84632
42
Rol, Grietje Pieters van der 
 8 sep 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79462
43
Sluis, Beentje Eilderts van der 
 8 sep 1793Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68916
44
Tabes, Aaltje Hendriks 
 8 sep 1793Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45358
45
Velde, Jantje Willems van der 
 8 sep 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4457
46
Woude, Jan Gerbens van der 
 8 sep 1793Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15513
47
Zuiderbaan, Sjoerd Wytzes 
 8 sep 1793Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6020
48
Brunia, Menke Gerrits 
 8 sep 1799Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15874
49
Dijkstra, Aukje Aukes 
 8 sep 1799Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22896
50
Venema, Zelie Ykes 
 8 sep 1799Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90535

1 2 Volgende»