Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 156

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Rienks, Reinder 
 8 aug 1729 I101389
2
Joukes, Ietske 
 8 aug 1748Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105189
3
Martens, Sybe 
 8 aug 1758Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47886
4
Horreus, Feikje Gerardus 
 8 aug 1759Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74901
5
Bouwes, Antje 
 8 aug 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14658
6
Tabes, Antje 
 8 aug 1765Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73974
7
Minnema, Johannes Ykes 
 8 aug 1771Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69180
8
Ram, Rinske Klazes 
 8 aug 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19666
9
Tjisses, Nanne 
 8 aug 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106435
10
Feyes, Anskjen 
 8 aug 1773Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5338
11
Feyes, Anskjen 
 8 aug 1773Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89692
12
Hibma, Sibbeltje Jogchums 
 8 aug 1773Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72154
13
Dousma, Hiltje Douwes 
 8 aug 1774Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90802
14
Nauta, Jeltje Klazes 
 8 aug 1774Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73761
15
Oosterhof, Sander Ruurds 
 8 aug 1775Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59729
16
Posthuma, Aaltje Wybrens 
 8 aug 1775Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101160
17
Wenselaar, Jarig Walings 
 8 aug 1776Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78084
18
Baukes, Pieter 
 8 aug 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47201
19
Bouma, Ruurtje Jans 
 8 aug 1779IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73268
20
Damstra, Japke Fransen 
 8 aug 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4881
21
Oostringa, Baukje Jacobs 
 8 aug 1782Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70401
22
Banga, Jan Pieters 
 8 aug 1783Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55535
23
Vos, Jacob Jacobs 
 8 aug 1783Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86976
24
Zijlstra, Yke Tjipkes 
 8 aug 1783Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61253
25
Bleeksma, Pals Geerts 
 8 aug 1784Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87880
26
Koopmans, Enne Harmens 
 8 aug 1784Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57935
27
Gerbens, Frans Andries 
 8 aug 1786Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64189
28
Terpstra, Antje Gerkes 
 8 aug 1786Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88438
29
Luxen, Stijntje Eeltjes 
 8 aug 1788Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59804
30
Sikkes, Akke 
 8 aug 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83670
31
Willems, Tjitske 
 8 aug 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4866
32
Velde, Kornelis Gerbens van der 
 8 aug 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13611
33
Eekkerk, Barbara Hendriks 
 8 aug 1795Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60881
34
Hamstra, Aukje Geerts 
 8 aug 1796Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7756
35
Swart, Klaaske Pieters 
 8 aug 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1884
36
Weiland, Sipke Aukes 
 8 aug 1798Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24170
37
Feenstra, Pietje Tjeerds (aka Fenstra) 
 8 aug 1805Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89977
38
Jansma, Jan Harmens 
 8 aug 1805Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33728
39
Rengers, Taetske Oeges 
 8 aug 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34349
40
Steensma, Fopke 
 8 aug 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22478
41
Symens, Sjoerd 
 8 aug 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46710
42
Veening, Hendrik Rieuwerts 
 8 aug 1808Zevenhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32448
43
Jabes, Johannes 
 8 aug 1810Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45071
44
Syboltsma, Griettje Pieters 
 8 aug 1811Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102265
45
Greidanus, Willemke Jacobs 
 8 aug 1813Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19579
46
de Vries, Jan Jans 
 8 aug 1816Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103437
47
Elzinga, Marten Johannes 
 8 aug 1816Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98364
48
Ploeg, Jochum Jacobs van der 
 8 aug 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14025
49
Boonstra, Grietje Wobbes 
 8 aug 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15783
50
Slim, Eeltje Arjens 
 8 aug 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27204

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 132

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Goslinga, Hiltie Clases 
 8 aug 1714Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102980
2
Koopman, Sjoerdtje Martens 
 8 aug 1771 I78039
3
Schumacher, Grietje Hessels 
 8 aug 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50326
4
Meer, Franke Jans van der 
 8 aug 1813 I51796
5
Sikkema, Pieter Gerbens 
 8 aug 1813Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4611
6
Dokter, Jacob Gerbens 
 8 aug 1815 I12362
7
Broersma, Hedde AEbes 
 8 aug 1817 I71190
8
de Vries, Maaike Jelles 
 8 aug 1818 I49313
9
de Wilde, Pieter Tjallings 
 8 aug 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33451
10
de With, Jan Roelofs 
 8 aug 1818 I57472
11
Hoekstra, Lammert Martens 
 8 aug 1819On board his ship on his way from Amsterdam to Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85938
12
Schilstra, Pieter Lourens 
 8 aug 1820Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102541
13
Everts, Trijntje 
 8 aug 1821Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62401
14
Johannes, Baukje 
 8 aug 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3183
15
Woude, Lolke Pieters van der 
 8 aug 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27361
16
Bruinsma, Sjoukje Tjerks 
 8 aug 1826IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76340
17
Huizinga, Jelte Harings 
 8 aug 1826Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5696
18
Jasper, Hendrik Alberts 
 8 aug 1826Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86384
19
Nijdam, Heerke Pieters 
 8 aug 1826 I55377
20
Postra, Berend Lippes 
 8 aug 1826Stroobos Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35987
21
Sandstra, Dirk Douwes 
 8 aug 1826Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95780
22
Sporre, Fransina 
 8 aug 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93838
23
van Minnen, Neeltje Minnes 
 8 aug 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55710
24
Swart, Lijsbert Klazes 
 8 aug 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4919
25
Bliek, Jannigje den 
 8 aug 1831Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63216
26
Miedema, Klaas Berends 
 8 aug 1831Kempt, Belgium Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42430
27
Hofstra, Ulbe Tjerks 
 8 aug 1832Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108940
28
Huizen, Nanke Sybes van 
 8 aug 1834 I12560
29
Jans, Yttje 
 8 aug 1835Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98389
30
Hoekstra, Marijke Freerks 
 8 aug 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9148
31
Kienstra, Harmen Ritskes 
 8 aug 1836Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94044
32
Hoekstra, Aan Berends 
 8 aug 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80309
33
Dijkman, Roelof Klazes 
 8 aug 1840Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I351
34
Huizinga, Grietje Harings 
 8 aug 1840 I6748
35
Koster, Wytske Oedses 
 8 aug 1840Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76408
36
Gelder, Sybren Rinzes 
 8 aug 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12207
37
van Echten, Klaas Martens 
 8 aug 1842 I55668
38
Buurstra, Hendrikje Thijssen 
 8 aug 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38482
39
Hoogterp, Jan Tjeerds 
 8 aug 1845Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42351
40
Velde, Antje Gerbens van der 
 8 aug 1845Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45929
41
Wielinga, Albert Lieuwes 
 8 aug 1845Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12425
42
Brolsma, Jantje Jans 
 8 aug 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11139
43
Rusticus, Jacob Hotzes 
 8 aug 1846Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95035
44
van Straten, Jan Hessels 
 8 aug 1847Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40648
45
Koopmans, Hendrik Dirks 
 8 aug 1848 I19681
46
Vellinga, Klaas Sybrens 
 8 aug 1848Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100093
47
Ferwerda, Willem Jans 
 8 aug 1849Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7712
48
Koning, Jannigje Hendriks 
 8 aug 1849St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109760
49
Dijkstra, Antje Johannes 
 8 aug 1850Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55241
50
Lepstra, Reinouw Klases 
 8 aug 1850Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6908

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 56

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Sierks, Lieuwe 
Harkes, Hinke 
 8 aug 1717Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68772
I68773
2
Wassenaar, Barent Willems 
Leenerts, Tjerkje 
 8 aug 1728St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74354
I74355
3
Graelis, Sijdse 
Teeckes, Dieuke 
 8 aug 1745Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90036
I90037
4
Jans, Hendrik 
Gerlofs, Klaaske 
 8 aug 1751Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83902
I83903
5
Pytters, Oege 
Douwes, Gryttje 
 8 aug 1751Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102393
I102394
6
Martens, Hendrik 
Andris, Seyke 
 8 aug 1754Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78442
I78443
7
Hoogenbrug, Egge 
van Reidsma, Aaltie Fontein 
 8 aug 1756Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102093
I102094
8
Janz, Willem 
Gerbens, Antje 
 8 aug 1762Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108277
I108278
9
Dorenbos, Willem Hoytes 
Folkerts, Pijtje 
 8 aug 1773Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33470
I65091
10
van Dijk, Wyger Jans 
Rinders, Gaatske 
 8 aug 1773Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104733
I104734
11
Aebes, Aebe 
Heringa, Jattje Cornelis 
 8 aug 1779Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75348
I75349
12
Revius, Jacob Uilkes 
Beents, Ybeltje 
 8 aug 1779Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86980
I86981
13
Speerstra, Sjoerd Jacobs 
Sikkes, Antje 
 8 aug 1779Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45406
I45407
14
Top(stra), Romke Lieuwes 
Roels, Ytje 
 8 aug 1779Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59905
I59906
15
de Kuur, Pieter Luitsens 
de Vries, Antje Klaazes 
 8 aug 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64185
I77615
16
Teunis, Ybele 
Jans, Janke 
 8 aug 1785Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86074
I86073
17
Vogelsang, Assuerus 
Broers, Dieuwertje Siewers 
 8 aug 1787Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106022
I106023
18
Rochussen, Jan 
Erbenvelt, Aletta Jacoba 
 8 aug 1789Etten-Leur, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100015
I100016
19
Idsinga, Dirk Pieters 
Daniels, Tjitske 
 8 aug 1790Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15737
I15741
20
Geense, Cornelis 
Jacobusse, Pieternella 
 8 aug 1801Vlake, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108213
I108214
21
Smit, Eibe Pieters 
Sonius, Geertruid Bernardus 
 8 aug 1801Oostwold/Hogemeeden/Lagemeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110406
I110407
22
Kloosterman, Wytse Binderts 
Sytsma, Teetske Minzes 
 8 aug 1802Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63986
I63987
23
Rinsma, Folkert Folkerts 
Olivier, Baukje Alefs 
 8 aug 1812Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6932
I7795
24
Boetes, Reinder Meines 
Zuidema, Janke Popkes 
 8 aug 1816Mairie Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38361
I38362
25
Elsinga, Jochum Pieters 
de Haan, Sjoukje Gerbens 
 8 aug 1818Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77343
I77344
26
Poelstra, Ofke Fekkes 
Weidema, Eetske Reinders 
 8 aug 1824Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69478
I69484
27
Gunstra, Johannes Pieters 
Kootstra, Pietje Douwes 
 8 aug 1829Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13728
I13727
28
Zwager, Jan Dirks 
Roorda, Teetske Sybrens 
 8 aug 1832Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94981
I94982
29
Wagenaar, Pier Hendriks 
Plantinga, Harrietje 
 8 aug 1833Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48607
I26571
30
Bosma, Gerrit Jacobs 
Molenaar, Tjeerdtje Formers 
 8 aug 1844Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29241
I29242
31
Galema, Willem Fransen 
Terpstra, Trijntje Dirks 
 8 aug 1844Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26598
I26502
32
Vries, Hendrik Pieters de 
Andrae, Antje Hendriks 
 8 aug 1844Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4162
I7875
33
Zijlstra, Cornelis Pieters 
Jong, Trijntje Okkes de 
 8 aug 1844Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9699
I9700
34
Meer, Jan Durks van der 
Hollander, Lijsbert Jacobs 
 8 aug 1846Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15495
I15494
35
Koopmans, Jochum Jacobs 
Smith, Jantje Sybrens 
 8 aug 1857Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18951
I27331
36
Oenema, Hidde Pieters 
Hofman, Sytske Jans 
 8 aug 1861Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73900
I73901
37
Jong, Ype Wytzes de 
Kramer, Sjoukje Fokkes 
 8 aug 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6728
I7654
38
Rijpma, Ruurd Joukes (Roy Ripma) 
Bosma, Tjitske Gerrits 
 8 aug 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29079
I29234
39
de Boer, Jan Klaasesz Bokma 
Jellema, Atje Valentijna 
 8 aug 1870Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74863
I74864
40
de Vries, Tjerk Ypes 
Wierstra, Jantje Keimpes 
 8 aug 1872Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35123
I35124
41
Molenaar, Jelle Sikkes 
Kaastra, Jeltje Meines 
 8 aug 1874Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38928
I38929
42
Oostwoud, Jan Roelofs 
Nieuwenhuis, Elisabeth Simons 
 8 aug 1874Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95889
I95890
43
Steensma, Klaas Sybes 
Woude, Wypkje Tjeerds van der 
 8 aug 1874Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18643
I17988
44
Cuperus, Fokke Jacobs 
Sybesma, Aaltje Lykeles 
 8 aug 1885Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21309
I21311
45
Dijkstra, Meinte Rienks 
Rollingswier, Tietje Jans 
 8 aug 1885Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60310
I25764
46
Dreyer, Ritske Karels 
Fennema, Grietje Jans 
 8 aug 1885Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60323
I34403
47
Botma, Ype Jans 
Bouma, Trijntje Ruurds 
 8 aug 1889Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36608
I36607
48
Porte, Jan Sakes 
Halbesma, Saapke Hommes 
 8 aug 1891Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18373
I62783
49
de Haan, Anne Gosses 
Veen, Aaltje (Alica) Gerrits van der 
 8 aug 1894Holland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107114
I59981
50
Hoffman, Abel Jans 
Spencer, Marjorie E. 
 8 aug 1900Holland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32326
I107215

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 60

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Ritskes, Jouck 
 8 aug 1669Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46420
2
Lieubbes, Lou 
 8 aug 1706Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44626
3
Staert, Maike Yedes 
 8 aug 1717Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73674
4
Siebrens, Pieter 
 8 aug 1723Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95357
5
Horreus, Gerardus Petrus 
 8 aug 1725Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74902
6
Sjoerds, Gerardus 
 8 aug 1728Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89436
7
Klaazes, Bregtje 
 8 aug 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88138
8
Feikes, Hendrik 
 8 aug 1737Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45320
9
Feenstra, Aaltje Tietes 
 8 aug 1745Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20240
10
Iedes, Johannis 
 8 aug 1745Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80821
11
Wijgers, Rinse 
 8 aug 1745Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88809
12
Jans, Gertje 
 8 aug 1751Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6026
13
Meesters, Hendrikjen Andries 
 8 aug 1751Dwingeloo, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107093
14
Hendriks, Trijntje 
 8 aug 1756St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39947
15
Roersma, Jan Gerbens 
 8 aug 1756Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83928
16
Annes, Trijntje 
 8 aug 1761Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77698
17
Gorter, Tabe Dirks 
 8 aug 1761Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11193
18
Feddes, Neeltje 
 8 aug 1762St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11646
19
Terpstra, Egbertje Marks 
 8 aug 1762Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89995
20
de Groot, Jelle Yntzes 
 8 aug 1773Hoornsterzwaag/Jubbega/Schurega/Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64939
21
Douwes, Aaltje 
 8 aug 1773Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20000
22
Fokkens, Douwe Liepkes 
 8 aug 1773Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15721
23
Ploeg, Jan Dirks van der 
 8 aug 1773Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70702
24
Renzema, Harmen Martens 
 8 aug 1773Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37311
25
Groenewoud, Meindert Jurjens 
 8 aug 1776Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50778
26
Groenewoud, Roode Jurjens 
 8 aug 1776Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60383
27
Scheltens, Willem 
 8 aug 1778Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110370
28
de Groot, Jurjen Sipkes (aka Spinstra) 
 8 aug 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45454
29
de Haan, Ybeltje Jans 
 8 aug 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27589
30
Everts, Syger 
 8 aug 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17667
31
Hoek, Aaltje Gerrits 
 8 aug 1779Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56084
32
Hoek, Wytske Gerrits 
 8 aug 1779Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65905
33
Slager, Gertje Meinderts 
 8 aug 1779Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21
34
Tamminga, Durk Fransen 
 8 aug 1779Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20007
35
Boer, Grietje Tjaards 
 8 aug 1784Hoorn, Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108707
36
Boersma, Andries Tjeerds 
 8 aug 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4628
37
Bonga, Sieuke Sijes 
 8 aug 1784Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80345
38
de Valk, Waling Johannes 
 8 aug 1784Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103028
39
Miedema, Gerben Joukes 
 8 aug 1784Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10105
40
Boorsma, Janke 
 8 aug 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106548
41
de Vries, Maaike Jans 
 8 aug 1787Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1055
42
Jelles, Jetze 
 8 aug 1790Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98631
43
Joekema, Gerben Scheltes 
 8 aug 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36137
44
Penninga, Jan Jacobs 
 8 aug 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86329
45
Veldema, Tijttje Hendriks 
 8 aug 1790Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12179
46
Wiersma, Trijntje Goffes 
 8 aug 1790Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4284
47
Westra, Attje Klazes 
 8 aug 1792Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78628
48
Bosch, Focke Siedses 
 8 aug 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2053
49
Dijkstra, Jelle Heerkes 
 8 aug 1802Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39298
50
Krottje, Antje Beerends 
 8 aug 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3823

1 2 Volgende»