Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 141

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Sapes, Klaas 
 8 jul 1742Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43924
2
Jans, Rinske 
 8 jul 1755Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4950
3
Kuperus, Age Jentjes 
 8 jul 1756Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93268
4
Venema, Gabe Jans 
 8 jul 1764Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23913
5
de Roos, Neeltje Jans 
 8 jul 1771Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70303
6
Thijssens, Thijs 
 8 jul 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58697
7
Broors, Boukjen 
 8 jul 1774Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89551
8
Gerbens, Tietje 
 8 jul 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9419
9
Koopmans, Trijntje Kornelis 
 8 jul 1776Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14773
10
Berg, Jan Harmens 
 8 jul 1777Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83266
11
Katsma, Jan Klazes 
 8 jul 1777Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14975
12
de Vries, Baukje Wybes 
 8 jul 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77939
13
Zakes, Frids 
 8 jul 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46233
14
Hollander, Heiltje Jans 
 8 jul 1782Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38989
15
Oosterholt, Femmigje Koops 
 8 jul 1783Donkerbroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64854
16
Blom, Hans Jans 
 8 jul 1785Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87455
17
Jans, Berber 
 8 jul 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74120
18
Hofman, Jan Dirks 
 8 jul 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13694
19
Bennema, Berber Tjipkes 
 8 jul 1790Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9380
20
Dijkstra, Aukje Martens 
 8 jul 1790Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101258
21
Posthumus, Atje Jurjens 
 8 jul 1791Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73500
22
Ganzinga, Antje Jetzes 
 8 jul 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29303
23
Brouwer, Trijntje Ottes 
 8 jul 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9633
24
Ferwerda, Klaas Hotzes 
 8 jul 1793Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18810
25
Koopmans, Freerk Anes 
 8 jul 1794Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56375
26
Bruin, Janke Jans de 
 8 jul 1795Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2879
27
Roersma, Errit Johannes 
 8 jul 1796Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18131
28
Gerbens, Sijtske 
 8 jul 1798St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77629
29
Jacobs, Sytse 
 8 jul 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3406
30
Wierda, Sytske Annes 
 8 jul 1799Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59410
31
Ham, Jan Harmens de 
 8 jul 1800Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10167
32
Feenstra, Antje Aukes 
 8 jul 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52843
33
Hiddema, Pieter Abes 
 8 jul 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37648
34
Hoekstra, Gosse Franses 
 8 jul 1801Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41793
35
Wouters, Zijtske 
 8 jul 1801Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47953
36
Hamer, Marike Klazes 
 8 jul 1803Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79622
37
Hellinga, Sierk Jurjens 
 8 jul 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6668
38
Boersma, Trijntje Jans 
 8 jul 1806Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2659
39
Los, Alexandrina Carolia 
 8 jul 1806Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50417
40
Bijker, Anne Bartels 
 8 jul 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43152
41
Papma, Johannes Fransen 
 8 jul 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5373
42
Gros, Jan Hanzes 
 8 jul 1810Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10366
43
Bekius, Hyke Johannes 
 8 jul 1812Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101865
44
Kamstra, Jurjen Willems 
 8 jul 1812Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33594
45
Waltje, Hendrik Pieters 
 8 jul 1812Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32626
46
Bijlsma, Feikje Sybrens 
 8 jul 1814 I46546
47
Dijkstra, Harmke Louws 
 8 jul 1814Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23232
48
Oevering, Janke Johannes 
 8 jul 1814Oosterwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13564
49
Zuidersma, Anna Hendriks 
 8 jul 1816Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20710
50
Bos, Folkert Keimpes 
 8 jul 1817Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89765

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 129

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Aukes, Jan 
 8 jul 1798St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39310
2
Willems, Idz 
 8 jul 1801Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55465
3
Douwes, Pijter 
 8 jul 1802Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56816
4
Geerts, Oege 
 8 jul 1806Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76518
5
Klases, Titje 
 8 jul 1808 I75409
6
van Keimpema, Antje Gerbens 
 8 jul 1812Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77927
7
Jans, Uilkjen 
 8 jul 1814 I66717
8
Jans, Antje 
 8 jul 1816Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82801
9
Bouma, Wiebe Douwes 
 8 jul 1817Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96163
10
de Boer, Pieter 
 8 jul 1817Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26612
11
Donia, Pieter Harmens 
 8 jul 1817St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31838
12
Triemstra, Bauke Joukes 
 8 jul 1819Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75273
13
Boersma, Janke Sijes 
 8 jul 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13094
14
Boorsma, Jan Wybes 
 8 jul 1822Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77658
15
Sybrens, Lysbeth 
 8 jul 1822Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101564
16
Tanja, Tjalling Hayes 
 8 jul 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56413
17
Jonker, Jentje Ages 
 8 jul 1824Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82430
18
Dreyer, Nammen Aris 
 8 jul 1825Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I962
19
Gosses, Tjitske 
 8 jul 1826Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74667
20
van Eizinga, Jan Idses 
 8 jul 1826Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103941
21
Deinema, Lijsbert Doekes 
 8 jul 1827Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20348
22
Stremler, Berber Lammerts 
 8 jul 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11941
23
Doornbos, Jan Annes 
 8 jul 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8984
24
Rynks, Klaaske Siemens 
 8 jul 1830Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12287
25
Bijma, Sikke Wybes 
 8 jul 1832Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89291
26
Ondersma, Elske Ritskes 
 8 jul 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33034
27
Bottema, Kerst Murks 
 8 jul 1833Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4352
28
de Groot, Marijke Sybrens 
 8 jul 1833 I78751
29
Visser, Tjitske Jans 
 8 jul 1833Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31515
30
Groot, Gabe Anskes de 
 8 jul 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10135
31
Kooi, Jan Egberts van der 
 8 jul 1837Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69798
32
Buma, Ytje Hendriks 
 8 jul 1839Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6722
33
Zwart, Hendrik Martens de 
 8 jul 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I910
34
Straatsma, Jacob Siedzes 
 8 jul 1841 I9846
35
Koster, Jannes Lubbertus 
 8 jul 1844Krakeel/Hoogeveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100946
36
Wey, Willem Reinders van der 
 8 jul 1844Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55943
37
Feikema, Japke Jans 
 8 jul 1845Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96940
38
Pieters, Korneliske 
 8 jul 1845Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51141
39
van Riesen, Oene Wiebes 
 8 jul 1845Jubbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58324
40
Bakker, Bauke Jans 
 8 jul 1846Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66535
41
Freerks, Jantje 
 8 jul 1847Ezinga, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99849
42
Jong, Adriaantje Wiegers de 
 8 jul 1848 I15814
43
Louwsma, Sybren Nannes 
 8 jul 1848Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16665
44
de Vries, Jacob Harmens 
 8 jul 1849Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25644
45
Heslinga, Geertje Gerbens 
 8 jul 1849Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70542
46
Hulstra, Ariaantje Bokkes 
 8 jul 1851 I61445
47
de Boer, Eugenius 
 8 jul 1853Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41313
48
Rijpstra, Tjetske Pieters 
 8 jul 1853Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26334
49
de Vries, Klaaske Johannes 
 8 jul 1855Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63674
50
Bil, Arjen Klases 
 8 jul 1857 I79587

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 69

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
van Deventer, Riewert Isacks 
Dercks, Meijske 
 8 jul 1710City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107027
I107028
2
Dirks, Willem 
Obbis, Klaasje 
 8 jul 1725St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106145
I106146
3
Louws, Femme 
Rienks, Froukjen 
 8 jul 1742Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75316
I75317
4
Horreus, Gerardus Petrus 
Talma, Knierke Sjoerds 
 8 jul 1753Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74902
I74903
5
Jansen, Jan 
Sijtzes, Sjepkjen 
 8 jul 1753Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74181
I74182
6
Johannes, Klaas 
Jans, Aaltje 
 8 jul 1753Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50320
I50321
7
Fransen, Frans 
Jans, Rinsk 
 8 jul 1759Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42988
I42989
8
Keimpes, Hedzer 
Sipkes, Anskje 
 8 jul 1770Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20246
I76474
9
Langhout, Klaas Hendriks 
Alberts, Trijntje 
 8 jul 1770Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65028
I65029
10
Jans, Aan 
Pyters, Trijntje 
 8 jul 1781Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98427
I98428
11
Jurres, Jan 
Blom, Trijntje Hanses 
 8 jul 1781Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87459
I87460
12
Molen, Marten Willems van der 
Harmens, Grietje 
 8 jul 1781Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35602
I35603
13
Roels, Hendrik 
Jolts, Antje 
 8 jul 1781Oudeschoot/Nieuweschoot/Mildam/Rottum/Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90827
I90828
14
Boonacker, Cornelis 
Bommel, Annatje (Anna) 
 8 jul 1787Schagen, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106024
I106025
15
Deurwaarder, Jakob IJsbrands 
Andeles, Rinske 
 8 jul 1792Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97822
I97823
16
Friesema, Harmen Jientjes 
Loonstra, Wimkje Harmens 
 8 jul 1792Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3502
I3503
17
Uwma, Hendrik Sjoukes 
Boersma, Maaike Andries 
 8 jul 1792Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1623
I76496
18
Walta, Gerrit Reinders 
Broos, Hiltje Hermanus 
 8 jul 1792Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105072
I105073
19
de Vries, Jan Gooitzens 
Tuinstra, Rienkje Eeltjes 
 8 jul 1798Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86965
I86966
20
de Vries, Wieger Alberts 
Elzinga, Jantje Jelles 
 8 jul 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101867
I39328
21
Vellema, Gerben Sybrens 
Faber, Trijntje Jans 
 8 jul 1798Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48000
I48001
22
Wijma, Sake Ages 
Stap, Dieuwke Jans 
 8 jul 1798Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69127
I69128
23
de Vries, Jan Sipkes 
Hellinga, Aukjen Tjipkes 
 8 jul 1800Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88204
I88205
24
Halbesma, Johannes Douwes 
Dantuma, Antje Hessels 
 8 jul 1804Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59487
I59486
25
van Kleffens, Paulus Theodorus 
van Eizinga, Jantje Idzes 
 8 jul 1804Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98187
I98188
26
Westerga, Fokke Liepkes (aka Westra) 
Lyzenga, Tjitske Wouters 
 8 jul 1804Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54822
I54823
27
Boersma, Sijbren Hoites 
Olivier, Trijntje Alefs 
 8 jul 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7470
I7460
28
de Bildt, Jan Abrahams 
Dijkstra, Trijntje Leenderts 
 8 jul 1810Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77894
I63913
29
Dijkhout, Georg Kasper 
Simmer, Catharina Frederica 
 8 jul 1810Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104614
I104615
30
Posthumus, Watse Kornelis 
Siedzes, Geertje 
 8 jul 1810Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19050
I106562
31
de Boer, Petrus Voorhoek 
Bokma, Neeltje Bokkes 
 8 jul 1812Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74887
I74888
32
Bosma, Frans Seerps 
Bakker, Sjoerdtje Martens 
 8 jul 1815Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78364
I59100
33
Jong, Tijs Pieters de 
de Swart, Hendrikje Jans 
 8 jul 1815Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10706
I78431
34
Keizer, Gerrit Gerrits 
de Swart, Trijntje Jans 
 8 jul 1815Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78427
I78428
35
Knoop, Hindrik Egges 
Fruitema, Alberdina Harmanna 
 8 jul 1815Scheemda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59034
I59035
36
Kuiper, Jacob Johannes 
Elgersma, Martijntje Regnerus (aka Stienstra) 
 8 jul 1815Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78455
I78456
37
Mutslegel, Theodorus 
Gerjets, Engeltje Frerichs (aka ter Weer) 
 8 jul 1817Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96021
I96022
38
Schaap, Jacob Jans 
Cuperus, Antje Jans 
 8 jul 1817Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35000
I35001
39
de Vries, Jochum Jelles 
Annema, Janneke Hendriks 
 8 jul 1819Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95721
I95722
40
Terpstra, Tjerk Jans 
Glas, Trijntje Hendriks 
 8 jul 1819Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51989
I51990
41
van Minnen, AEbe Engels 
Boersma, Trijntje Sikkes 
 8 jul 1819Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49700
I15000
42
Wal, Klaas Jurjens van der 
Hylkema, Aaltje Zweitzes 
 8 jul 1819Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41157
I41158
43
Dorhout, Durk Sipkes 
Leegsma, Rixtje Sybes 
 8 jul 1820Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102869
I102870
44
Ploeg, Jelle Harmens van der 
Vrieswijk, Lutske Sipkes 
 8 jul 1820Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103438
I103439
45
Posthumus, Hylke Jans 
de Groot, Wikje Harkes 
 8 jul 1820Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38597
I38598
46
Bruining, Albert 
van Vals, Janke 
 8 jul 1821Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74240
I74236
47
Pool, Wijbe Hendriks 
Ritskes, Sijke Jans 
 8 jul 1825Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64210
I64206
48
Klein, Fokke Christoffels 
de Jong, Baukje Sakes 
 8 jul 1827Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66681
I66682
49
Graaf, Lammert Alderts de 
Jong, Sytske Reinders de 
 8 jul 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5688
I16796
50
Groot, Anske Gabes de 
Dijkstra, Trijntje Jobs 
 8 jul 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3487
I5939

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 59

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Minnes, Aarjen 
 8 jul 1666Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80411
2
Sinnema, Anne Aelses 
 8 jul 1698Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17650
3
Meinderts, Goikjen 
 8 jul 1725Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85020
4
Harmens, Pijtter 
 8 jul 1736Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59517
5
Arjens, Ytje 
 8 jul 1742Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4677
6
Rinders, Gaatske 
 8 jul 1742Westergeest/Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104734
7
Sikkes, Janke 
 8 jul 1742Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49191
8
Willems, Metje 
 8 jul 1742Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91381
9
Mients, Antje 
 8 jul 1753Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51212
10
Streekstra, Geertje Jurjens 
 8 jul 1753Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1960
11
Vries, Johannes Gerbens de 
 8 jul 1753Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15091
12
Bakker, Jan Jakobs 
 8 jul 1759De Knijpe/Het Meer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88865
13
Gerrits, Sieuwke 
 8 jul 1759Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7501
14
Jepkema, Sas Rienks 
 8 jul 1759Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47231
15
Liebbes, Molle 
 8 jul 1759Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66663
16
Matstra, Sipke Rienks 
 8 jul 1759Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82765
17
de Vries, Klaas Johannes 
 8 jul 1770Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96459
18
Faber, Hendrikje Tjeerds 
 8 jul 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10686
19
Hoekstra, Frans Gosses 
 8 jul 1770Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72612
20
Kooistra, Aaltje Wopkes 
 8 jul 1770Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44401
21
Ynema, Gepke Ynes 
 8 jul 1770Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50092
22
Bruinsma, Feike Hilbrands 
 8 jul 1781Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104411
23
Greydanus, Jacob Sybes 
 8 jul 1781Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19576
24
Humalda, Beitske Feyes 
 8 jul 1781Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39668
25
Kingma, Dirk Botes 
 8 jul 1781Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80968
26
Klazes, Douwe 
 8 jul 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78054
27
Rijpma, Pier Ennes 
 8 jul 1781Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21263
28
Ritskes, Binne 
 8 jul 1781Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10747
29
Sakes, Lukas 
 8 jul 1781Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45408
30
Walle, Tijs Tjisses de 
 8 jul 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7020
31
Akker, Stijntje Hendriks van den 
 8 jul 1787Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40316
32
Bosma, Anne Pieters 
 8 jul 1787Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75586
33
Brouwer, Trijntje Sytzes 
 8 jul 1787Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56672
34
Bruinsma, Abe Douwes 
 8 jul 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77815
35
de Boer, Wytske Jans 
 8 jul 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30303
36
Post, Hendrikje Hendriks 
 8 jul 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19821
37
Reitsma, Paulus Jacobs 
 8 jul 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70549
38
Dijkstra, Geertje Thomas 
 8 jul 1790Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104417
39
Bosch, Piebe Gerrits 
 8 jul 1792Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6704
40
Heeringa, Ljumme Dirks 
 8 jul 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81338
41
Jans, Claaske 
 8 jul 1792Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36512
42
Martens, Akke 
 8 jul 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2205
43
Posthumus, Dieuke Klazes 
 8 jul 1792Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2756
44
Slim, Arjen Eeltjes 
 8 jul 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27201
45
Wiegersma, Dirkje Aebes 
 8 jul 1792St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98320
46
Doekes, Piebe 
 8 jul 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55670
47
Leegsma, Rixtje Sybes 
 8 jul 1798Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102870
48
Abma, Tjeerd Harmens 
 8 jul 1804Deersum/Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70270
49
Bontekoe, Riemke Taekes 
 8 jul 1804Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7289
50
Dijkstra, Hyke Wybrens 
 8 jul 1804Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41125

1 2 Volgende»