Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 165

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Minnes, Ruurd 
 8 jun 1715Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70613
2
Hoytsma, Johannes Jacobus 
 8 jun 1722Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64180
3
Bijlsma, Jacob Sjoukes 
 8 jun 1750Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66141
4
Johannes, Grietie 
 8 jun 1760Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47611
5
Feikes, Okjen 
 8 jun 1761Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96701
6
Laverman, Hidde Gosses 
 8 jun 1762Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81220
7
Jans, Meiltje 
 8 jun 1764Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3293
8
Wijchers, Trijntje 
 8 jun 1765Giethoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64942
9
Kooi, Folkert Sipkes van der 
 8 jun 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97131
10
Ottes, Arjaantje 
 8 jun 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45660
11
de Visser, Jacob Franzes 
 8 jun 1770Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84377
12
Uitterdijk, Sybren Klazes 
 8 jun 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44561
13
de Jong, Symen Klazes 
 8 jun 1773Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47411
14
Rusticus, Jacob Hotzes 
 8 jun 1773Hieslum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95035
15
Hoogterp, Liefke Lummes 
 8 jun 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46851
16
Kingma, Trijntje Jacobs 
 8 jun 1774Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42780
17
Duiff, Klaaske Hesselius 
 8 jun 1780Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101900
18
Boersma, Grietje Tjeerds 
 8 jun 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2091
19
Koster, Saakje Foekes 
 8 jun 1781Ballum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82036
20
Bakker, Antje Jacobs 
 8 jun 1783Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80416
21
Pieters, Ytje 
 8 jun 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77507
22
Loonstra, Bintje Heines 
 8 jun 1784Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2386
23
Elsinga, Tjitske Folkerts 
 8 jun 1785Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57923
24
Heringa, Gertje Jacobs 
 8 jun 1786Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99226
25
Meindersma, Fetze Eelkes 
 8 jun 1791Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85007
26
Wassenaar, Geertje Minnes 
 8 jun 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109085
27
Sytsma, Anne Dirks 
 8 jun 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19587
28
Boer, Trijntje Nannes de 
 8 jun 1793Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18163
29
Boer, Pietje Nannes de 
 8 jun 1795Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20544
30
Tolsma, Sjoukje Jans 
 8 jun 1795Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39291
31
Krol, Sieds Alberts 
 8 jun 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6716
32
Weit, Klaas Wytzes van der 
 8 jun 1797Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56194
33
Andrae, Sytske Roelofs 
 8 jun 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4363
34
de Boer, Doetje Thijssens 
 8 jun 1798Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76056
35
Tiemersma, Hedzer Jans 
 8 jun 1798Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59819
36
Akkerman(s), Sipke Alles 
 8 jun 1799Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7651
37
Kingma, Ymke Douwes 
 8 jun 1799Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35528
38
Klijnstra, Froukjen Wytses 
 8 jun 1799Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94641
39
Bos, Hilje Lubberts 
 8 jun 1800Uitwierde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90273
40
Ferwerda, Maaike Pieters 
 8 jun 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I491
41
Pijtters, Jacoba 
 8 jun 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45331
42
Tijsses, Trijntje 
 8 jun 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46203
43
Boonstra, Lieuwe Wobbes 
 8 jun 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2460
44
Hogendijk, Froukje Klases 
 8 jun 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5832
45
Vlas, Klaas Pieters 
 8 jun 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44466
46
Hulder, Theunis Jacobs 
 8 jun 1804Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38195
47
Ynia, Grietje Wybes 
 8 jun 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93444
48
Vancompernolle, Catharina 
 8 jun 1805Aartrijke, Belgium Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98160
49
Bouma, Gerrit Paulus 
 8 jun 1806Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55819
50
Dolstra, Trijntje Gerrits 
 8 jun 1807Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27243

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 149

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Wytzes, Sibren 
 8 jun 1794Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78424
2
Alberts, Gerardus 
 8 jun 1805Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68683
3
de Kuur, Pieter Luitsens 
 8 jun 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64185
4
van Loon, Catharina 
 8 jun 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98222
5
Folkerts, Jan 
 8 jun 1812Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88623
6
Talsma, Dirk Baukes 
 8 jun 1813Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6250
7
Jans, Dieuwke 
 8 jun 1814Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83964
8
Visser, Nanne Eesges 
 8 jun 1815 I62448
9
Meer, Minke Johannes van der 
 8 jun 1816Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98603
10
Miedema, Jacob Nannes 
 8 jun 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26576
11
Dobbinga, Johannes Cremer Reinks 
 8 jun 1819Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54855
12
Hogerhuis, Antje Siedses 
 8 jun 1819Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11632
13
Symons, Ytie 
 8 jun 1819Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87109
14
Bosch, Meindert Jans 
 8 jun 1820Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26511
15
Bouma, Dirkje Annes 
 8 jun 1821Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79104
16
Ytsma, Maaike Hendriks 
 8 jun 1823Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61747
17
Steenstra, Sipke Pieters 
 8 jun 1824Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9595
18
Wieringa, Bruin Wiegers 
 8 jun 1824Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95382
19
Stuur, Eeltje Gribberts 
 8 jun 1825 I65595
20
Pijp, Antje Reinders van der 
 8 jun 1826Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14397
21
Sikkens, Abele Hendriks 
 8 jun 1828Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56974
22
State, Janke Thomas 
 8 jun 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50379
23
Westerhof, Lykele Eesges 
 8 jun 1832Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86047
24
Zee, Jurre Anskes van der 
 8 jun 1832Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103951
25
Feenstra, Jan Klazes 
 8 jun 1836Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59772
26
Tjepkema, Renske Tjepkes 
 8 jun 1836St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36351
27
Bekker, Cornelia 
 8 jun 1840Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110221
28
Bloemsma, Egbert Cornelis 
 8 jun 1840Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73665
29
Buwalda, Paulus Gerrits 
 8 jun 1840Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90065
30
de Boer, Folkert Sybes 
 8 jun 1840Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31593
31
Holwerda, Stillborn Tomas 
 8 jun 1840Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106519
32
Wagenaar, Trijntje Mients 
 8 jun 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27111
33
Veen, Tjitske Hendriks van der 
 8 jun 1841Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68867
34
Hidma, Marten Sjoerds 
 8 jun 1843Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103240
35
Plantinga, Jantje 
 8 jun 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48603
36
Hellinga, Fokke Siebes 
 8 jun 1844Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92624
37
Pool, Maaike Jacobs 
 8 jun 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10514
38
Tilstra, Jakob Pieters 
 8 jun 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39671
39
Jonker, Anna Elisabeth Jentjes 
 8 jun 1846Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24011
40
Willems, Antje 
 8 jun 1847Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34490
41
Zandbergen, Sytze Hendriks 
 8 jun 1847Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76403
42
Zeilstra, Jan Feites 
 8 jun 1847Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18730
43
Bakkers, Sybrandus Klaases 
 8 jun 1848Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78517
44
Douwenga, Andries Douwes 
 8 jun 1848Bovenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71793
45
Fennema, Sake Pieters 
 8 jun 1848Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5642
46
Sytsma, Nieske Durks 
 8 jun 1848Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2753
47
Klein, Fokke Christoffels 
 8 jun 1849Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66681
48
Noorderbaan, Wintje Martens 
 8 jun 1849Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I667
49
Pietersen, Pieter Jans 
 8 jun 1849Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64122
50
Wierdstra, Moeder Tjepkes 
 8 jun 1849Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33720

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 163

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Everds, Ysbrand 
Franses, Trijntje 
 8 jun 1710Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44941
I44942
2
Foppes, Hemke 
Harmens, Antje 
 8 jun 1710Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104377
I104378
3
Arjens, Wiebe 
Lammerts, Maartje 
 8 jun 1732St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106147
I106148
4
Alles, Steeven 
Pyters, Akke 
 8 jun 1738Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93194
I93195
5
Andries, Jarig 
Douwes, Attje 
 8 jun 1738Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96456
I96457
6
Eelkes, Johannes 
Gerrijts, Rinske 
 8 jun 1738Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43331
I43332
7
Eggers, Fredrik 
Wopkes, Baukje 
 8 jun 1749Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78551
I78552
8
Roels, Redmer 
Riens, Wypkjen 
 8 jun 1753Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76703
I76704
9
Faber, Jelke Hendriks 
Schregardus, Johanna 
 8 jun 1755Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104650
I104655
10
Pijtters, Ype 
Tjeerds, Doetje 
 8 jun 1755Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82813
I74423
11
Johannis, Hylke 
Boonstra, Jeltje Eesges 
 8 jun 1760Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72417
I72419
12
Jacobs, Cornelis 
Andries, Antje 
 8 jun 1761Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10788
I10789
13
Arends, Zije 
Symons, Gelbrig 
 8 jun 1766Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95935
I95936
14
Eltjes, Reinder 
Jacobs, Gebke 
 8 jun 1766Woltersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93987
I93988
15
Gerryts, Jan 
Ytzens, Antie 
 8 jun 1766Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76487
I76488
16
Hanses, Jacob 
Romkes, Geeske 
 8 jun 1766Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99212
I99211
17
Oepkes, Pieter 
Tjepkes, Nantie 
 8 jun 1766Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100726
I100727
18
Mintjes, Sybren 
Jans, Trijntje 
 8 jun 1767Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92323
I92325
19
Sasses, Minnolt 
Booyens, Antje 
 8 jun 1771Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44247
I44248
20
Rodenhuis, Jan Jetses 
Piers, Ybeltje 
 8 jun 1772Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66143
I94238
21
Symens, Klaas 
Sjoerds, Hendrikje 
 8 jun 1772Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15007
I15008
22
Andringa, Sybren Aukes 
Postma, Yfke Aans 
 8 jun 1777Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18167
I18168
23
Claasses, Aan 
Petrus, Trijntje 
 8 jun 1777Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64682
I64683
24
Leerling, Dirk Jans 
Jeltema, Aafke Jeltes 
 8 jun 1777Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85472
I85473
25
Pieters, Jan 
Durks, Lysbet 
 8 jun 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72083
I72084
26
Ruardi, Hendrik Ruurds 
Rinses, Trintie 
 8 jun 1777Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58747
I58749
27
Jans, Jan 
Pytters, Jelske 
 8 jun 1778Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92600
I92599
28
Kooi, Gerben Durks van der 
Sipkes, Janke 
 8 jun 1778Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68734
I68735
29
Waltje, Hendrik Klazes 
Jelkes, Janke 
 8 jun 1778Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32640
I32641
30
Boersma, Gerrit Ages 
Dirks, Lolkje 
 8 jun 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25338
I25339
31
Boomsma, Andele Lolkes 
Anskes, Janke 
 8 jun 1783Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50991
I50992
32
Gerryts, Wierd 
Oeges, Jitske 
 8 jun 1783Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69973
I69974
33
Graaf, Fedde Sjoukes van der 
Dirks, Trijntje 
 8 jun 1783Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1279
I61289
34
Holwerda, Taeke Ulbes 
Gerrits, Antje 
 8 jun 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27343
I27344
35
Krol, Fopke Jochems 
Echten, Romkje Klazes van 
 8 jun 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6404
I6405
36
Sikkema, Douwe Pieters 
Boes, Wypkje Eeltjes 
 8 jun 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19202
I11722
37
Sjuks, Yede 
Tijssen, Aukjen 
 8 jun 1783Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89284
I89285
38
Sybesma, Gooitzen Rutgers 
Visser, Aaltje Baukes 
 8 jun 1783Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38507
I38508
39
Teunis, Fokke 
Jacobs, Jitske 
 8 jun 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44165
I46967
40
Boer, Pieter Tjeerds de 
Dijkstra, Wytske Tjalles 
 8 jun 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5663
I5662
41
de Haan, Simon Johannes 
Walta, Tjitske Reinders 
 8 jun 1788Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30316
I30317
42
de Kleine, Benjamin Binnerts 
Jacobs, Sytske 
 8 jun 1788Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41617
I89935
43
Meindertsma, Pieter Wiltjes 
Sydses, Janke 
 8 jun 1788Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85017
I85018
44
Net, Joeke Martens van der 
Sybrengs, Antje 
 8 jun 1788Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98583
I98584
45
Poppes, Jan 
Andries, Aafke 
 8 jun 1788Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92422
I92423
46
Schultz, Johan Bernard 
Durks, Sjoukje 
 8 jun 1788Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96406
I96407
47
Visser, Yske Folkerts 
Posthuma, Sandertje Sanders 
 8 jun 1788Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55900
I55901
48
Wyminga, Jacob Hanzes 
Tjeerds, Grietje 
 8 jun 1788Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95131
I95132
49
Boeles, Jetse 
Hiemstra, Trijntje Pieters 
 8 jun 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19345
I36789
50
Boorsma, Lieuwe Jacobs 
Sjoerds, Baukjen 
 8 jun 1794Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99356
I99357

1 2 3 4 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 72

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Ritskes, Grietie 
 8 jun 1673Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46422
2
AEdes, Jan 
 8 jun 1684Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43741
3
Heringa, Gerryt Gosses 
 8 jun 1684Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45643
4
Harmens, Willemyn 
 8 jun 1721Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75249
5
Plat, Gerben Jans 
 8 jun 1727St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66050
6
Jacobs, Hiske 
 8 jun 1732Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96070
7
Jetses, Hendrik 
 8 jun 1732Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46265
8
Thomas, Antie 
 8 jun 1732Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43003
9
Ydes, Petrus 
 8 jun 1732Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85539
10
Sjoerds, Rinske 
 8 jun 1738Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2147
11
Jarigs, Aaltje 
 8 jun 1749St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78094
12
van Hoek, Meine Arends 
 8 jun 1754Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66704
13
Hiemstra, Bokke Yedes 
 8 jun 1755Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89838
14
Kooistra, Sape Rinses 
 8 jun 1755Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20988
15
Tjipkes, Wijke 
 8 jun 1756Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45219
16
Goffes, Trijntje 
 8 jun 1760Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72870
17
Obma, Tjeerd Tietes 
 8 jun 1760Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6277
18
Eisenga, Trijntje Broers 
 8 jun 1766Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94926
19
Fokkema, Romkje Fokkes 
 8 jun 1766Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58520
20
Meertens, Lammegien 
 8 jun 1766Sleen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99779
21
Sikkema, Hiltje Sikkes 
 8 jun 1766Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77246
22
Spiering, Johannes Frederik Klazes 
 8 jun 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77736
23
van Knijff, Titia Helena 
 8 jun 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106217
24
Wagenaar, Trijntje Jacobs 
 8 jun 1766Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I597
25
Kam, Zwaantje Hendriks 
 8 jun 1767Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59755
26
Graanstra, Jetske Sybrens 
 8 jun 1768Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86228
27
Sikkens, Abele Hendriks 
 8 jun 1772Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56974
28
Wijngaard, Trijntje Doekes 
 8 jun 1772Nijhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111331
29
Wynia, Klaaske Sjerps 
 8 jun 1772Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74771
30
Botes, Tijs 
 8 jun 1777Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47339
31
de Jong, Foekje Jans 
 8 jun 1777Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7129
32
Hendriks, Aaltje 
 8 jun 1777Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45319
33
Piers, Watze 
 8 jun 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43656
34
Ritskes, Trijntje 
 8 jun 1777Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46993
35
Dijkstra, Wate Rinzes 
 8 jun 1778Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72879
36
Schumacher, Grietje Hessels 
 8 jun 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50326
37
Wiersma, Pietje Martens 
 8 jun 1778Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99071
38
Boxum, Hendrik Rienks 
 8 jun 1783Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110467
39
Broersma, Antje Jans 
 8 jun 1783Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18801
40
de Vries, Sjoerd Jeppes 
 8 jun 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80134
41
Dorhout, Anne Joekes 
 8 jun 1783Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4042
42
Lont, Dirk Arjens 
 8 jun 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13437
43
Martens, Trijntie 
 8 jun 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2202
44
Weidema, Gerrit Willems 
 8 jun 1783Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85352
45
Bangma, Tietje Jans 
 8 jun 1788Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104412
46
Berghsma, Symen Arjens 
 8 jun 1788Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34573
47
Nicolay, Gerben Klazes 
 8 jun 1788Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55177
48
Veen, Trijntje Popkes van der 
 8 jun 1788Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52383
49
Algera, Grietje Sjoerds 
 8 jun 1794Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73219
50
Dijkstra, Nanning Scheltes 
 8 jun 1794Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61071

1 2 Volgende»