Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 177

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Pol, Douwe Jans 
 8 mei 1722Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65558
2
Alberts, Houkje 
 8 mei 1741Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6384
3
Mulder, Dirk Doeijes 
 8 mei 1757Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2739
4
Hofstra, Abe Hettes 
 8 mei 1763Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41195
5
Dijkstra, Tetman Jelles 
 8 mei 1769Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19741
6
Gerbens, Frans 
 8 mei 1773Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1666
7
Jurjens, Gerrijt 
 8 mei 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10809
8
Louwes, Doetje 
 8 mei 1773Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108384
9
Planting, Pietje Siedzes 
 8 mei 1774Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76797
10
Piers, Watze 
 8 mei 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43656
11
Visser, Jantje Willems 
 8 mei 1777Ezumazijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23152
12
Groeneveld, Geertje Dirks 
 8 mei 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77837
13
Hoekstra, Sybren Jans 
 8 mei 1778Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41190
14
de Vries, Jacob Jans 
 8 mei 1779Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81056
15
Brouwer, Douwe Hettes 
 8 mei 1780IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88685
16
Kornelis, Saeaeske 
 8 mei 1781Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15697
17
Steunebrink, Berend Lucas 
 8 mei 1782Steenwijk, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69028
18
Bruinsma, Baukje Tjeerds 
 8 mei 1783Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70002
19
Keulen, Ferdinand Hendriks 
 8 mei 1783Rijs Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74173
20
van Riesen, Oene Wiebes 
 8 mei 1783Compagnie Jubbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58324
21
Zakes, Tjietske 
 8 mei 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46234
22
Meer, Taetske Mients van der 
 8 mei 1784Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7552
23
Kampstra, Freerk Brongers 
 8 mei 1785Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101257
24
Iedema, Sas Minnolts 
 8 mei 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13028
25
Nicolay, Gerben Klazes 
 8 mei 1788Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55177
26
Agema, Meile Willems 
 8 mei 1789Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60043
27
Altena, Jeltje Wiebes 
 8 mei 1790Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82933
28
Tamminga, Sytske Martens 
 8 mei 1790Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7613
29
Boersma, Betske Jelles 
 8 mei 1791Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59675
30
Slager, Sytske Jelles 
 8 mei 1791Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105105
31
Havinga, Grietje Jans 
 8 mei 1792Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1533
32
Reiding, Pieter Jans 
 8 mei 1793Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42202
33
Steld, Adriana van der 
 8 mei 1794Emmikhoven, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109466
34
Beers, Geertje Hendriks 
 8 mei 1795Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66713
35
Rollingswier, Doede Martens 
 8 mei 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15717
36
Smit, Tjaltje Thomas 
 8 mei 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6881
37
van Wieren, Lubbert Gerbens 
 8 mei 1795Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33129
38
Wybenga, Arjen Wybes 
 8 mei 1795St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32243
39
Veenstra, Hylke Jans 
 8 mei 1796Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110299
40
Hitman, Geert Teunis 
 8 mei 1798Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11231
41
Joukes, Sepkje 
 8 mei 1798Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51127
42
Veen, Maaike Wiegers van der 
 8 mei 1798Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6411
43
Leest, Sybe Gerrits van der 
 8 mei 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8374
44
Lep, Trijntje Sjoukes 
 8 mei 1800Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11896
45
Wierda, Fokeltje Pieters 
 8 mei 1800Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6681
46
Lautenbach, Hylkje Wybes 
 8 mei 1802Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91104
47
Dijk, Janke Lieuwes van 
 8 mei 1806Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10481
48
Gortersma, Piebe Oenes 
 8 mei 1807Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101750
49
Kramer, Sybrigje Pieters 
 8 mei 1807Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9481
50
Reitsma, Abe Feites 
 8 mei 1811Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6806

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 153

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Geerts, Trijntje 
 8 mei 1806Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87202
2
Hendriks, Pietrikje 
 8 mei 1808Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32639
3
Wepkes, Grietje 
 8 mei 1808Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84512
4
Willems, Sijtse 
 8 mei 1808Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83968
5
Pieters, Aafke 
 8 mei 1809Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44190
6
Bijlsma, Tjerk Symens 
 8 mei 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38792
7
Hoekstra, Tijs Pieters 
 8 mei 1812Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18686
8
Joha, Thomas Philippus 
 8 mei 1812Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47444
9
Walle, Douwe Tijsses de 
 8 mei 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15080
10
Plantinga, Jan Klases 
 8 mei 1815Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51391
11
Marcus, Haye 
 8 mei 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89757
12
Fransen, Rinske 
 8 mei 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105348
13
Reitsma, Taetske Gerbens 
 8 mei 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80649
14
Hopperus, Grietje Sapes 
 8 mei 1823Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70430
15
Oelrichs, Elisabeth Johan 
 8 mei 1823Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85937
16
Botma, Johannes Nuttes 
 8 mei 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3490
17
Loonstra, Pieter Jans 
 8 mei 1825Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94715
18
Jans, Jeltje 
 8 mei 1826Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3597
19
Michiels, Metje 
 8 mei 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54688
20
Bosma, Jan Klazes 
 8 mei 1827Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55183
21
Veenma, Aaltje Jelles 
 8 mei 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32650
22
Elzinga, Jan Geerts 
 8 mei 1828Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51590
23
Abbinga, Abe Abes 
 8 mei 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42447
24
Louws, Aaltje 
 8 mei 1829Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80316
25
Melles, Jeltje 
 8 mei 1830Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82560
26
Steensma, Saeaeske Jans 
 8 mei 1830Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7096
27
Bosch, Aaltje Atzes 
 8 mei 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31426
28
Huizinga, Itje Harms 
 8 mei 1832Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108455
29
Doornbos, Tjitske Annes 
 8 mei 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81290
30
Sytsma, Maaike Siedzes 
 8 mei 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81503
31
Vlint, Durk Uilkes 
 8 mei 1835Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96476
32
Wiersma, Andrieske Jelmers (aka Huisman) 
 8 mei 1835 I58114
33
de Boer, Jitze Jeens 
 8 mei 1837 I61385
34
Krottje, Enne Klazes 
 8 mei 1837St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63392
35
Reitsma, Korneliske Taekes 
 8 mei 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5304
36
Wierstra, Antje Jans 
 8 mei 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11895
37
Schaafsma, Jurjen Jans 
 8 mei 1839Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62673
38
Doornbos, Anne Frankes 
 8 mei 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5929
39
Steensma, Romke Regnerus 
 8 mei 1840Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44635
40
Vlas, Jan Joukes 
 8 mei 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8763
41
Schaafsma, Oene Lieuwes 
 8 mei 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6909
42
Goslinga, Sybren Elles 
 8 mei 1842Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111937
43
Lyklama, Nanne Klazes 
 8 mei 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50032
44
Wiersma, Antje Taekeles 
 8 mei 1842Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79071
45
Gorter, Harke Klazes 
 8 mei 1843 I58243
46
Keimpes, Jenke 
 8 mei 1843Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90347
47
Wiersma, Piebe Dirks 
 8 mei 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17112
48
Schulting, Roelof Gerrits 
 8 mei 1845 I93492
49
Breugeman, Reinder Everts 
 8 mei 1846Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78513
50
Hettema, Sijke Andries 
 8 mei 1846Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5930

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 403

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Andries, Wopke 
Thomas, Mincke 
 8 mei 1687Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21646
I21648
2
Keimpes, Hotse 
Bartels, Lijsbet 
 8 mei 1698Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78193
I78194
3
Martens, Gerben 
Gribberts, Tzieske 
 8 mei 1698Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45917
I45918
4
Aukes, Willem 
Cornelis, Tytie 
 8 mei 1701Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95093
I95094
5
Jans, Roeloff 
Nammes, Grietje 
 8 mei 1701Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I720
I721
6
Jochems, Tjeert 
Folkerts, Beli 
 8 mei 1707Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87932
I87937
7
Feyes, Gerben 
Gerbens, Aechtie 
 8 mei 1712Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86851
I86852
8
Piers, Gerben 
Heslinga, Wijke Jacobs 
 8 mei 1729Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49552
I49553
9
Jans, Lieuwe 
Jans, Weyke 
 8 mei 1735Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87185
I87186
10
Melles, Walter 
Jacobs, Doetie 
 8 mei 1735Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68550
I68551
11
Rinses, Wybe 
Rodmers, Jitske 
 8 mei 1735Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93856
I93857
12
Bottinga, Zijds Jetses 
Blausma, Saakjen Salves 
 8 mei 1740Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92830
I92831
13
Jacobs, Eelke 
Ypes, Geertje 
 8 mei 1740Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88609
I88610
14
Baukes, Sijbren 
Fopkes, Rinske 
 8 mei 1746Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108791
I108792
15
Greidanus, Jacob 
Zybes, Aukjen 
 8 mei 1746Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59569
I59570
16
Greidanus, Jacob Petrus 
Zybes, Aukjen 
 8 mei 1746Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58347
I58348
17
Idses, Jacob 
Hoites, Etje 
 8 mei 1746Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67780
I67781
18
Wybes, Popke 
Jelmers, Romkjen 
 8 mei 1746Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91937
I91938
19
Douwes, Pijter 
Oepkes, Tjaeltje 
 8 mei 1757Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56816
I56817
20
Durks, Egbert 
Harmens, Swaantje 
 8 mei 1757Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96764
I96765
21
Jans, Bauke 
Hiddes, Lijsbet 
 8 mei 1757Oosthem/Abbega/Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70671
I70672
22
Sytses, Jan 
Roels, Emke 
 8 mei 1757Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84531
I84532
23
Teunis, Reinder 
Jelles, Trijntje 
 8 mei 1757Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44166
I44167
24
Tyles, Gerrit 
Pyters, Antje 
 8 mei 1757St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49579
I49582
25
Willems, Jacob 
Jetses, Lolkjen 
 8 mei 1757Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46827
I46828
26
Wouters, Rinse 
Wybrens, Aaltie 
 8 mei 1757Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55029
I55030
27
Taekes, Nies 
Jans, Sijtske 
 8 mei 1758Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88282
I88283
28
Aukes, Auke 
Reinders, Trijntje 
 8 mei 1763St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29019
I29020
29
Bangma, Eelke Okkes 
Ypma, Akke Symons 
 8 mei 1763Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71472
I71473
30
Beste, Johannes Baukes 
Oetzes, Aafke 
 8 mei 1763Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74614
I74615
31
Fokkes, Aan 
Lous, Ymkjen 
 8 mei 1763Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94335
I94336
32
Klasens, Herke 
Gerbens, Tjetske 
 8 mei 1763Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71961
I71962
33
Lolkes, Minse 
Annes, Gertje 
 8 mei 1763Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82713
I82714
34
Pijtters, Pijtter 
Johannes, IJmkje 
 8 mei 1763Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72007
I72008
35
Taekeles, Pieter 
Pieters, Jetske 
 8 mei 1763Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47296
I105388
36
Tanja, Pier Cornelis 
Baarda, Gerlantje Gerlofs 
 8 mei 1763Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45694
I45695
37
Tjeerds, Geert 
Jeips, Antje 
 8 mei 1763Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83912
I83913
38
Tjeerds, Pieter 
Piebes, Dieuwke 
 8 mei 1763Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45169
I45170
39
Ages, Klaas 
Jans, Imkjen 
 8 mei 1766Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104015
I104016
40
Bruinsma, Klaas Bruins 
Sytses, Engeltje 
 8 mei 1768Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79957
I79958
41
Fookes, Hans 
Sierds, Fokjen 
 8 mei 1768Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83966
I83967
42
Frederiks, Koene 
Tijssen, Froukjen 
 8 mei 1768Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70555
I70556
43
Hessels, Jan 
Jans, Rinske 
 8 mei 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80158
I80159
44
Ottes, Uilke 
Luitjens, Antje 
 8 mei 1768Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74215
I74216
45
Pijters, Gerben 
Willems, Hiltje 
 8 mei 1768Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71788
I71787
46
Popkes, Wijtse 
Jans, Hindrikje 
 8 mei 1768Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98848
I98849
47
Sjoerds, Sybe 
Hendriks, Geeske 
 8 mei 1768Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54836
I54837
48
Zuidema, Jan Aedes 
Harkes, Grytje 
 8 mei 1768Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66479
I66480
49
Gelok, Christiaan 
van Antwerpen, Christina 
 8 mei 1771Goes, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99003
I99004
50
Epema, Jogchum Brugts 
Rinzes, Trijntje 
 8 mei 1774Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84081
I84082

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 107

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jans, Ydtje 
 8 mei 1663Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95671
2
Nammens, Pyter 
 8 mei 1687Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1314
3
Martens, Jancke 
 8 mei 1693Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46499
4
Bouwens, Wijts 
 8 mei 1701Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104467
5
Aukes, Jan 
 8 mei 1709Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88424
6
Goverts, Pijter 
 8 mei 1712Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1093
7
Sippens, Tomas Jacobs 
 8 mei 1729Oosterend/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74726
8
Franciscus, Martina 
 8 mei 1730Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92501
9
Aales, Jan 
 8 mei 1740Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92779
10
Aukes, Rixt 
 8 mei 1740Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81928
11
Heidanus, Jurjen Jurjens 
 8 mei 1740Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44002
12
Baltes, Klaas 
 8 mei 1742Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44024
13
Annes, Trijntje 
 8 mei 1746Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70660
14
Terpstra, Nanne Sjoerds 
 8 mei 1746Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3170
15
Frank, Oeble Ewouts 
 8 mei 1750Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100683
16
Hettes, Jantje 
 8 mei 1751Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I862
17
Dijkstra, Auke Jacobs 
 8 mei 1755Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64581
18
Werff, Jochem Ysaacs van der 
 8 mei 1755Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87411
19
Bekius, Allert Douwes 
 8 mei 1757Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17421
20
de Goede, Jan Hanzes 
 8 mei 1757Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76283
21
Hesselius, Mayke Jentjes 
 8 mei 1757Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68078
22
Smend, Johan Frederik 
 8 mei 1757Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46823
23
Timmerman, Reinder Jans 
 8 mei 1757Steggerda Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74630
24
Walings, Jan 
 8 mei 1757St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26848
25
Wynia, Foeke Jans 
 8 mei 1757Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74760
26
Ykema, Yke Theodorus 
 8 mei 1757Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55774
27
Annema, Tjiskjen Piers 
 8 mei 1763Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112426
28
Buuren, Dieuwke Dirks 
 8 mei 1763St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97536
29
de Vries, Dirk Meinderts 
 8 mei 1763Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53153
30
Hoppes, Hoppe 
 8 mei 1763Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51010
31
Kooystra, Jan Willems 
 8 mei 1763Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88941
32
Kramer, Johannes Gerrits 
 8 mei 1763St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104228
33
Nieuwenhuis, Egbert Heeres 
 8 mei 1763Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26591
34
Tijmstra, Rommert Baukes 
 8 mei 1763Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60257
35
Tjallings, Minke 
 8 mei 1763Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113637
36
Andrijs, Trijntje 
 8 mei 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51454
37
Houkes, Menke 
 8 mei 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90437
38
de Jong, Antje Gribberts 
 8 mei 1768Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52915
39
Eeltjes, Akke 
 8 mei 1768Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50504
40
Ferwerda, Sieds Rykeles 
 8 mei 1768Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99108
41
Hoitsma, Johannes Johannes 
 8 mei 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27765
42
Jelles, Cornelis 
 8 mei 1768Achlum/Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66284
43
Jetses, Harigje 
 8 mei 1768Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6162
44
Jitses, Taeke 
 8 mei 1768Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I452
45
Kloostra, Siemen Klazes 
 8 mei 1768Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88198
46
Koster, Janke Oedses 
 8 mei 1768Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53051
47
Reidsma, Lykeltje Dirks 
 8 mei 1768Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113352
48
Visser, Dirkje Cornelis 
 8 mei 1768Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90225
49
Wiersma, Klaas Jelles 
 8 mei 1768Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71274
50
Nettinga, Feikjen Piers 
 8 mei 1774Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55318

1 2 3 Volgende»