Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 245

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Foppes, Sibbeltje 
 8 mrt 1733Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108303
2
Aesges, Dirk 
 8 mrt 1746Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57559
3
Binnes, Tjitske 
 8 mrt 1748Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63605
4
Minnes, Taetske 
 8 mrt 1748Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92267
5
Joukes, Rienk 
 8 mrt 1752Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105190
6
Fenema, Jan Wijgers 
 8 mrt 1753Sebaldeburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98581
7
Hooysma, Geeske Alberts 
 8 mrt 1755Rotstergaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66196
8
Beerents, Jan 
 8 mrt 1759Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75472
9
Koopmans, Hidde Taekes 
 8 mrt 1764Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13033
10
Ram, Zytse Jakobs 
 8 mrt 1766Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80393
11
Keizer, Hendrik Arjens 
 8 mrt 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77460
12
de Vries, Jan Sipkes 
 8 mrt 1769Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88204
13
Jacobs, Douwe 
 8 mrt 1771Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44020
14
Wybenga, Lieuwke Feikes 
 8 mrt 1771Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66312
15
Brandsma, Lammert Martens 
 8 mrt 1772Waaxens/Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73042
16
Oevering, Wytske Abes 
 8 mrt 1773Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67196
17
Wapstra, Taeke Fokkes 
 8 mrt 1773Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25475
18
Kalsbeek, Arend Alberts 
 8 mrt 1774Smalle Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101132
19
de Back, Maria 
 8 mrt 1775Groede, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108672
20
Nauta, Akke Gerrits 
 8 mrt 1775Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12361
21
Fransen, Freerk 
 8 mrt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42672
22
Werkman(s), Pieter Lolkes 
 8 mrt 1781Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14430
23
Holwerda, Ulbe Taekes 
 8 mrt 1784Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27345
24
Jas, Hendrik Joukes van der 
 8 mrt 1784Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1408
25
de Jong, Dieuwke Baukes 
 8 mrt 1786Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56553
26
Hendriks, Fennigje 
 8 mrt 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98282
27
Tolsma, Claas Wopkes 
 8 mrt 1787Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77580
28
Elzinga, Jelle Reinders 
 8 mrt 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2368
29
Jans, Geeltie 
 8 mrt 1788Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52317
30
Andringa, Trijntje Tjalles 
 8 mrt 1789Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35061
31
Rijpstra, Romkje Pieters 
 8 mrt 1789Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2049
32
Timmer, Lammert Jans 
 8 mrt 1789Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69474
33
Wijma, Aaltje Luitjens 
 8 mrt 1789Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97016
34
Woude, Antje Wymers van der 
 8 mrt 1789Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4884
35
Postmus, Wytske Johannes 
 8 mrt 1790Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16761
36
Calsbeek, Jelle Johannes 
 8 mrt 1791Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73499
37
Kloostra, Sijmen Fokkes 
 8 mrt 1792Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110410
38
Wiersma, Rinske Douwes 
 8 mrt 1793Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95446
39
Hoop, Adriaan Jzn van der 
 8 mrt 1794Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100003
40
Dirks, Pijtter 
 8 mrt 1796Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44429
41
Riemers, Tryntie 
 8 mrt 1796 I43672
42
Gerrits, Cornelis 
 8 mrt 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78894
43
Stienstra, Aaltje Alberts 
 8 mrt 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5791
44
Aukes, Aukjen 
 8 mrt 1798Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92953
45
Banga, Lieuwe Symons 
 8 mrt 1798Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57844
46
Kuipers, AEbe Johannes 
 8 mrt 1798Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10606
47
Rienstra, Jochum Johannes 
 8 mrt 1798Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81804
48
Wiersma, Grietje Taekes 
 8 mrt 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36329
49
Oebles, Sytske 
 8 mrt 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47190
50
Franses, Minke 
 8 mrt 1800Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80781

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 195

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Willems, Claas 
 8 mrt 1765Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94904
2
Meinderts, Otte 
 8 mrt 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I299
3
Oeges, Klaas 
 8 mrt 1800Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87244
4
Goverts, Hendrik 
 8 mrt 1805Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75677
5
Joosten, Johannes 
 8 mrt 1810Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35754
6
Lieuwes, Mark 
 8 mrt 1810Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85291
7
Snijder, Jelle Douwes 
 8 mrt 1811Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10822
8
Boersma, Jetske Klazes 
 8 mrt 1812 I65197
9
Fokkema, Reinder Meinderts 
 8 mrt 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80050
10
Coenraads, Lysbet 
 8 mrt 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I626
11
Harmens, Taetske 
 8 mrt 1814Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69764
12
Klaassen, Levinus 
 8 mrt 1814Hoek, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71899
13
Vries, IJsbrand Oedzes de 
 8 mrt 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18698
14
Kingma, Jan Jacobs 
 8 mrt 1815Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39873
15
Twijnstra, Grietje Jans 
 8 mrt 1815Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12993
16
Bruinsma, Jan Johannes 
 8 mrt 1816Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83699
17
Botma, Botje Johannes 
 8 mrt 1818Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3488
18
Noordenbos, Anne Ulbes 
 8 mrt 1818Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47865
19
Kramer, Grietje Geerts 
 8 mrt 1819Wildervank, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108976
20
Dijk, Antje Hilbrands van 
 8 mrt 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6687
21
Jong, Ale Jacobs de 
 8 mrt 1820Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3873
22
Kamminga, Tiete Pytters 
 8 mrt 1820Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36266
23
Kwikkel, Aaltjen Alberts 
 8 mrt 1820Oldemarkt, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97648
24
Olivier, Lourens Lourens 
 8 mrt 1821Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14498
25
Bloemhof, Jacob Botes 
 8 mrt 1822Brongerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88487
26
Kuiken, Antje Jans 
 8 mrt 1822St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111741
27
van Sloten, Antje Everts 
 8 mrt 1822St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26885
28
Bos, Johannes Lucas 
 8 mrt 1824Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109255
29
Koster, Meine 
 8 mrt 1824Steenwijkerwold, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101934
30
Woude, Albert AEdes van der 
 8 mrt 1824 I65265
31
de Vries, Pieter Folkerts 
 8 mrt 1825St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73718
32
Nieuwsma, Renze Pieters 
 8 mrt 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8794
33
Bakker, Antje Dirks 
 8 mrt 1827Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38985
34
Boersma, Tjeerdtje Eddes 
 8 mrt 1827Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10506
35
van Arum, Dirk Piers 
 8 mrt 1831Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91298
36
Pot, Albert Pieters 
 8 mrt 1832Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15034
37
Albertsma, Doekle Annes 
 8 mrt 1833Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87722
38
Kooistra, Antje Romkes 
 8 mrt 1833Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55034
39
Langstra, Jouke Lommes 
 8 mrt 1833 I95549
40
Steigstra, Jogchum Brugts 
 8 mrt 1835Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104894
41
Kamstra, Klaas Roelofs 
 8 mrt 1837Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89756
42
Stroodekker, Maatje 
 8 mrt 1837Meliskerke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93784
43
Groen, Grietje Gerrits 
 8 mrt 1838Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69393
44
Hoekstra, Sake Lucas 
 8 mrt 1838Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28496
45
Zeilstra, Tjitske Annes 
 8 mrt 1838Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48632
46
Werff, Grietje Jochems van der 
 8 mrt 1839Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87395
47
Ritzema, Frieda Heijkes 
 8 mrt 1840Zuidbrooek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111352
48
Halma, Sieds Cornelis 
 8 mrt 1841Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I568
49
Cornelis, Dieverke 
 8 mrt 1843Mensingeweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112804
50
Karssen, Jan 
 8 mrt 1843Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107846

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 69

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Beerns, Evert 
Wierds, Saakje 
 8 mrt 1705Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94112
I94113
2
Pyters, Sjoerd 
Sjoukes, Grietje 
 8 mrt 1711Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88410
I88411
3
Willems, Jacob 
Jetses, Tjepk 
 8 mrt 1716Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93072
I93073
4
Staphorstius, Jelle 
Romkes, Grytje 
 8 mrt 1726Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73442
I73443
5
Hopkes, Ruird 
Freercks, Frouckjen 
 8 mrt 1730Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46670
I46680
6
Pyters, Minne 
Aarts, Hendrikje 
 8 mrt 1733St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79092
I79091
7
Luibbes, Meindert 
Allerts, Ybeltje 
 8 mrt 1739Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103092
I103094
8
Wybrens, Auke 
Wierds, Geertje 
 8 mrt 1739Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112196
I112197
9
Botes, Dirk 
Heins, Antie 
 8 mrt 1744Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96465
I81577
10
Florijn, Gerrit Arends 
Berends, Janna 
 8 mrt 1744Vaassen,province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112687
I112688
11
Fookes, Albert 
Rinses, Lysbet 
 8 mrt 1744Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101705
I101706
12
Gerbens, Betse 
Freerks, Rinske 
 8 mrt 1744Warga/Wartena/Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91160
I91161
13
Lieuwes, Pybe 
Rutgers, Antje 
 8 mrt 1750Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101119
I101120
14
Vaal, Martinus Everts 
Anes, Sibbeltje 
 8 mrt 1750Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108964
I108962
15
Ruirds, Pylger 
Teyes, Akke 
 8 mrt 1757Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90357
I90358
16
Jorritsma, Tjalling Sijbrens 
Mamminga, Taetske Jacobs 
 8 mrt 1761IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99901
I99902
17
Kerkhof, Geert Durks 
Jurjens, Jitske 
 8 mrt 1767Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65840
I87769
18
Tjeerds, Pyter 
Fransen, Tietske 
 8 mrt 1767Lutkewierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112253
I112254
19
Jacobs, Pyter 
Jacobs, Minke 
 8 mrt 1772Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88956
I88957
20
Krol, Jouke Tjerks 
Jans, Jeltje 
 8 mrt 1778Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81197
I81198
21
Martinus, Engbert 
Lues, IJkjen 
 8 mrt 1778Lettelbert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44233
I66879
22
Alkema, Hendrik Duurts 
Harmens, Yelkjen 
 8 mrt 1789Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97312
I97313
23
Andries, Jan 
Ypes, Tjitske 
 8 mrt 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79729
I68928
24
Daams, Beert 
Heeres, Jeltje 
 8 mrt 1789Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70818
I78597
25
Groenveld, Gosse Keimpes 
Dikland, Rinske Pieters 
 8 mrt 1789IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76351
I76352
26
Haitsma, Ynse Sjerps 
de Boer, Akke Alles 
 8 mrt 1789Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68889
I68890
27
Jans, Hindrik 
Wybes, Antje 
 8 mrt 1789Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111316
I111317
28
de Jong, Sytze Edzes 
Hedzers, Aukje 
 8 mrt 1795Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93769
I93770
29
Wiersma, Tjepke Foekes 
Porte, Sytske Pieters 
 8 mrt 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43270
I44691
30
Harkema, Derk Berends 
Wilmers, Isebellina Jans 
 8 mrt 1799Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108163
I108164
31
Andries, Gribbert 
Hellinga, Klaaske Douwes 
 8 mrt 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2033
I10987
32
Kingma, Johannes Sasses 
Mellema, Pietje Paulus 
 8 mrt 1801Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14359
I14360
33
Theunis, Johannes 
Teunis, Trijntje 
 8 mrt 1801Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65080
I65077
34
Hogema, Meinte Douwes 
Kolk, Antje Douwes 
 8 mrt 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11640
I11639
35
Sandstra, Dirk Douwes 
de Jong, Antje Sjoerds 
 8 mrt 1807IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95780
I95781
36
Feenstra, Hendrik Dirks 
Hoekstra, Trijntje Johannes 
 8 mrt 1814Mairie St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65714
I39036
37
Jaarsma, Paulus Willems 
Gaasterland, Gertje Sytzes 
 8 mrt 1816Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46957
I85927
38
Kleijboer, Gerrit 
Florijn, Janna 
 8 mrt 1816Twello, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112679
I112680
39
Danhof, Hindrik Hansen 
Kolk, Jantje Klasens van der 
 8 mrt 1823Uithuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113006
I113010
40
de Jong, Douwe Douwes 
Wal, Tietje Simkes van der 
 8 mrt 1823Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86624
I86628
41
de Weg, Poppe Minses bij 
Tol, Oltje Taekes 
 8 mrt 1823Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23898
I23899
42
Fopma, Minne Foppes 
Abes, Grietje 
 8 mrt 1823Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104964
I104967
43
Ploeg, Rinnert Foppes van der 
Baantjer, Pietje Gerrits 
 8 mrt 1823Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65210
I65211
44
Mey, Gerrit Egberts van der 
Hoitema, Pietje Jelles 
 8 mrt 1828Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52020
I52022
45
Paesen, Jacob Ates 
Dijkstra, Neeltje Folkerts 
 8 mrt 1828Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55339
I55340
46
Kuiken, Beert Dirks 
Zuidema, Antje Symens 
 8 mrt 1832Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66035
I66034
47
Berg, Sierd (aka Symon) Jacobs van den 
Hof, Vroukjen Pieters 
 8 mrt 1834Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53933
I53934
48
Hiemstra, Kornelis Sjoukes 
Swolstra, Sjoukje Willems 
 8 mrt 1834Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76436
I76437
49
Boskma, Douwe Rienks 
Veenstra, Edom Harmens 
 8 mrt 1835Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103553
I103554
50
Gust, Gideon van der 
Hus, Annetje 
 8 mrt 1839Rijnsburg, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107939
I107940

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 95

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Mey, Jan Jans van der 
 8 mrt 1657Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68034
2
Wopckes, Maertie 
 8 mrt 1657Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87567
3
Annes, Hart 
 8 mrt 1705Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15460
4
Binnediktus, Grytje 
 8 mrt 1705Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68545
5
Sinnema, Tjebbe Eelses 
 8 mrt 1705Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17652
6
Sierks, Rixtje 
 8 mrt 1709Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91125
7
Sjoerds, Sipke 
 8 mrt 1711Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97573
8
Reijtses, Lieuwe 
 8 mrt 1712Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47425
9
Feitses, Jancke 
 8 mrt 1716Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51966
10
Sakes, Trijntje 
 8 mrt 1716Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4452
11
Sierds, Halbe 
 8 mrt 1716Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91822
12
Teunis, Teetske 
 8 mrt 1726Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72171
13
Stelwagen, Christina 
 8 mrt 1733Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46164
14
Sybes, Oene 
 8 mrt 1737Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57745
15
Annes, Harrit 
 8 mrt 1739Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96241
16
Lieuwes, Theunes 
 8 mrt 1739Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80551
17
Wielen, Sjoerd Gerrits van der 
 8 mrt 1739Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70743
18
Zoodsma, Falentijn Jans 
 8 mrt 1739Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I820
19
Douwes, Gatske 
 8 mrt 1744Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47652
20
Duif, Adam Joris 
 8 mrt 1744Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10982
21
Heidanus, Sacharias Jurjens 
 8 mrt 1744Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44003
22
Jilles, Evert 
 8 mrt 1744Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63014
23
Cahai, Maria Magdalena 
 8 mrt 1750Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77989
24
Filippus, Tjeerd 
 8 mrt 1750Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86416
25
Jacobs, Grietje 
 8 mrt 1750Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89596
26
Jitzes, Ynske 
 8 mrt 1750Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45091
27
Nannings, Aaltje 
 8 mrt 1750Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46732
28
Ritskes, Saecke 
 8 mrt 1750Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45362
29
Sipkes, Tjeerdje 
 8 mrt 1750Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13307
30
Sjoerdsma, Baukjen Sjoerds 
 8 mrt 1750Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86413
31
Aukes, Claas 
 8 mrt 1761Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82206
32
Helder, Thomas Jans 
 8 mrt 1761Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55569
33
Jakobs, Wytze 
 8 mrt 1761Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14385
34
Jans, Trijntje 
 8 mrt 1761Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76299
35
Postma, Sijke Rinses Steenhovius 
 8 mrt 1761Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51801
36
Valk, Sijtske Jans 
 8 mrt 1761Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100498
37
Wal, Hiltje Sipkes van der 
 8 mrt 1761Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12965
38
Wijgers, Marijke 
 8 mrt 1761Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112084
39
Dijkstra, Sjoerd Reitzes 
 8 mrt 1767Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4137
40
Dirks, Doutje 
 8 mrt 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3417
41
Heemstra, Ettje Arjens 
 8 mrt 1767Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96771
42
Hellema, Doeke Arjens 
 8 mrt 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43122
43
Kootstra, Douwe Annes 
 8 mrt 1767Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13731
44
Pieters, Doetje 
 8 mrt 1767Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42193
45
Bouma, Riemke Folkerts 
 8 mrt 1772St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7361
46
Kingma, Jan Jacobs 
 8 mrt 1772Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39873
47
Steltinga, Trijntje Bartelts 
 8 mrt 1772Oudeschoot/Nieuweschoot/Mildam/Rottum/Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58327
48
Thomas, Klaaske 
 8 mrt 1772Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2902
49
van Dijke, Pieter Willems 
 8 mrt 1772Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86455
50
van Driesum, Pieter Popkes 
 8 mrt 1772Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26462

1 2 Volgende»