Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 176

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Sjoerds, Grietje 
 7 nov 1748Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3171
2
B?ohmer, Gerrit Gerrits 
 7 nov 1756Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39178
3
de Bruin, Jan Hendriks 
 7 nov 1759Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104917
4
Tjeerds, Ytje 
 7 nov 1763Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9654
5
Kramer, Cornelis Fransen 
 7 nov 1769Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89873
6
Slim, Gerrit Arjens 
 7 nov 1771Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6568
7
Veenstra, Antje Pieters 
 7 nov 1771Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65908
8
Veen, Jeltje Meinderts van der 
 7 nov 1772Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88578
9
Wijma, Sake Ages 
 7 nov 1772Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69127
10
Groenewoud, Jan Reinders 
 7 nov 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10209
11
Jakobs, Klaaske 
 7 nov 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81479
12
Talma, Hessel Meinderts 
 7 nov 1773Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6476
13
Vergonet, Jan Baptist 
 7 nov 1773Beaune, France Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62529
14
Wijmstra, Thijs Baukes 
 7 nov 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6925
15
Dijkstra, Minke Freerks 
 7 nov 1775Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23153
16
Gerbens, Grijttie 
 7 nov 1775Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1667
17
Weit, Hiltje Wijtzes van der 
 7 nov 1776Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78382
18
Buma, Sieds Hendriks 
 7 nov 1778Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7380
19
de Jong, Siebrigje Harmens (aka Groenia) 
 7 nov 1778Oudedijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86459
20
Martens, Jochemina (Miene) 
 7 nov 1778Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108101
21
Boomsma, Janke Broers 
 7 nov 1779Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44398
22
Bosma, Dieuwke Watzes 
 7 nov 1782Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61898
23
Andries, Hiltje 
 7 nov 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4785
24
Nieuwsma, Cornelis Rinses 
 7 nov 1784Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5088
25
Annee, Albert 
 7 nov 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101594
26
Koopmans, Jelte Jans 
 7 nov 1790Oranjewoud Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97017
27
Bierma, Ids Idzes 
 7 nov 1792Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11107
28
de Jong, Hiltje Aukes 
 7 nov 1792Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41012
29
Wassenaar, Lijsbert Leenderts 
 7 nov 1792Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13054
30
Gerbens, Antje 
 7 nov 1793Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32377
31
Hayma, Tjeerd Reinders 
 7 nov 1794Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59591
32
Ypes, Ype Jans 
 7 nov 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105007
33
Zijlstra, Tietje Jans 
 7 nov 1794Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59499
34
Rol, Jurjen Pieters van der 
 7 nov 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35269
35
van Wieren, Tymen Lolkes 
 7 nov 1798Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100312
36
Reitsma, Saakje Sjoerds 
 7 nov 1799Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93298
37
Kooistra, Aaltje Gerrits 
 7 nov 1800Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78896
38
Dijkstra, Hyltje Meinderts 
 7 nov 1804Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105805
39
Staal, Grietje 
 7 nov 1804Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2022
40
Werf, Hylke Hylkes van der 
 7 nov 1804Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20272
41
Fennema, Tiete Jans 
 7 nov 1805Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I805
42
Hoekstra, Jantje Jurjens 
 7 nov 1805Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6014
43
Sichterman, Ida Popkes 
 7 nov 1805Hornhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108363
44
Zigterman, Ida Popkes 
 7 nov 1805Hornhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110162
45
Andringa, Harmen Tjipkes 
 7 nov 1806Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5964
46
Reitsma, Jan Thomas 
 7 nov 1806Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36213
47
Brug, Lydia Klazes van der 
 7 nov 1807Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13493
48
Sjoukes, Jacob 
 7 nov 1807St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78279
49
Ekema, Paulus Thomas 
 7 nov 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92990
50
Holwerda, Tytje Lieuwes 
 7 nov 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6892

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 173

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Postelen, Geertruida ten 
 7 nov 1786Neuenhaus, Bentheim, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104399
2
Symens, Anske 
 7 nov 1788Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91999
3
Reinders, Baukje 
 7 nov 1794Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86284
4
Faber, Jelke Hendriks 
 7 nov 1796Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104650
5
Wiegersma, Wieger Martens 
 7 nov 1796Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62980
6
Jans, Jetske 
 7 nov 1799Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106190
7
Alberts, Marten 
 7 nov 1808Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80662
8
Annes, Zwaantjen 
 7 nov 1808Oldeholtpade Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70080
9
Jans, Jitske 
 7 nov 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17328
10
Sydzes, Aaltje 
 7 nov 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6714
11
Alderts, Harmen 
 7 nov 1811 I67169
12
Jacobs, Sijbren 
 7 nov 1811Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87125
13
de Beer, Anne Jans 
 7 nov 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43545
14
Bouma, Berend Nannes 
 7 nov 1815Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47188
15
Pieters, Afke 
 7 nov 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11860
16
Veenstra, Tjible Wouters 
 7 nov 1816 I58508
17
Heide, Jan Wytzes van der 
 7 nov 1817Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89023
18
Linses, Martsen 
 7 nov 1818 I38353
19
de Groot, Jan Hillebrands 
 7 nov 1819St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78800
20
Sannes, Maria Klazes 
 7 nov 1819 I77994
21
Boersma, Hoite Bouwes 
 7 nov 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7472
22
Piers, Geertje 
 7 nov 1823Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66077
23
Engbrenghof, Marten Martens 
 7 nov 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1730
24
Haanstra, Sake Klases 
 7 nov 1824Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87946
25
Kok, Marten Siemons 
 7 nov 1824Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95903
26
Dijker, Pieter Hendriks 
 7 nov 1825Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73319
27
Sydses, Tytje 
 7 nov 1825Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73293
28
Tolsma, Aaltje Hendriks 
 7 nov 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12449
29
Vedder, Cornelia 
 7 nov 1825Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102017
30
Wichers, Clara Helena 
 7 nov 1825City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96585
31
Havinga, Baukje Hendriks 
 7 nov 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6631
32
Posthumus, Jiltje Jilts 
 7 nov 1826Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31302
33
Tjerks, Antje 
 7 nov 1826Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87445
34
Andries, Sjoerdje 
 7 nov 1827Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65966
35
Berg, Trijntje Meinderts 
 7 nov 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3485
36
Elsinga, Pieter Foekes 
 7 nov 1827Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94574
37
Ydes, Hyke 
 7 nov 1827Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6963
38
Hoekstra, Anne Teyes 
 7 nov 1828Ries Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110926
39
Tolsma, Uilkje Cornelis 
 7 nov 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8735
40
Herder, Hessel Durks 
 7 nov 1829Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101159
41
Noordenbos, Kunskie Ulbes 
 7 nov 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27160
42
Kuipers, Katharina (Kaatje) Pieters 
 7 nov 1830Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49179
43
Koerts, Grietje Pieters 
 7 nov 1831 I20074
44
Venema, Jan Cornelis 
 7 nov 1831Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101311
45
Boer, Beitske Douwes de 
 7 nov 1834Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12707
46
Iedema, Pieter Douwes 
 7 nov 1834Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63616
47
Mellema, Moeder Sybrens 
 7 nov 1834Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86896
48
Gerhardus, Baukjen 
 7 nov 1835Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86391
49
Meer, Johannes Davids van der 
 7 nov 1835Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I159
50
Dijk, Antje Lieuwes van 
 7 nov 1836Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10480

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 71

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Lubberts, Aerndt 
Hendriks, Aafke 
 7 nov 1680Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94853
I94855
2
Daams, Waling 
Bentes, Ietje 
 7 nov 1706St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77427
I78108
3
Stellingwerf, Johannes Ritskes 
Wiersma, Attje Gerbens 
 7 nov 1723Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77634
I77642
4
Sijbrens, Willem 
Sijbrens, Trijntie 
 7 nov 1728Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42278
I42279
5
Stinstra, Goytien 
Mouter, Anna 
 7 nov 1733Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101351
I101352
6
Reitsma, Wytze Rinzes 
Hemrika, Wytske Sytses 
 7 nov 1734Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48984
I48985
7
Keimpes, Johannis 
Pytters, Trijntje 
 7 nov 1745Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104956
I94880
8
Lammerts, Minne 
Taekes, Antje 
 7 nov 1745Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82949
I82950
9
Ruurds, Ysbrand 
Luitsens, Antje 
 7 nov 1756Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72771
I72772
10
Tolsma, Wopke Oenes 
Faber, Gerlantie Geeles 
 7 nov 1756Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68149
I68150
11
Bruinsma, Tjeerd Jans 
Valk, Jeltje Douwes van der 
 7 nov 1762Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57908
I57909
12
Gerryts, Jurjen 
Johannes, Hiltje 
 7 nov 1762Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68391
I68392
13
Oeges, Tjerk 
Reins, Trijntje 
 7 nov 1762Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86808
I86809
14
Pytters, Jan 
Jacobs, Fokje 
 7 nov 1765Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88348
I88347
15
Andries, Pytter 
Hendriks, Maria 
 7 nov 1773Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88079
I88080
16
Elseloo, Hendrik Jacobs 
Visser, Wytske Oeges 
 7 nov 1773Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103277
I3918
17
Faber, Johannis Sipkes 
Tietsis, Wigertie 
 7 nov 1773Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69424
I69425
18
Post, Gerardus 
Harmse, Geertruijd 
 7 nov 1775City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102595
I102596
19
Sjoerds, Tabe 
de Vries, Trijntje Feitses 
 7 nov 1779Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65954
I65953
20
Tjallings, Boyen 
Hobbes, Trijntje 
 7 nov 1779Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38570
I38571
21
Weert, Gurbe Durks de 
Johannes, Saakjen 
 7 nov 1779Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11227
I11228
22
Boerema, Jelle Harms 
Seiverts, Anna 
 7 nov 1784Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84859
I84860
23
Jans, Douwe 
Hendriks, Roelofke 
 7 nov 1784Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95633
I95634
24
Landheer, Tjalling Durks 
Ebes, Sijke 
 7 nov 1784Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75095
I75096
25
Ruardi, Johannes 
Visser, Wytske Oeges 
 7 nov 1784Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3917
I3918
26
Sakes, Bartel 
Lourens, Tytje 
 7 nov 1784Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65121
I65122
27
Ypes, Jan 
Douwes, Jayke 
 7 nov 1784Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105008
I105009
28
Reinders, Hidde 
Jaarsma, Grietje Dirks 
 7 nov 1790Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2853
I6149
29
Zondervan, Albert Gjalts 
Joustra, Jutje Oebles 
 7 nov 1790Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46841
I46842
30
Bosma, Andries Harms 
Rinses, Trijntje 
 7 nov 1797Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66825
I66826
31
Bouwer, Reinder Thomas 
Willems, Tietje 
 7 nov 1802Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100194
I100195
32
Kroese, Jan Jans 
Geerts, Sybregjen 
 7 nov 1802Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67269
I106603
33
Mellema, Sybe Klaases 
Johannes, Jeltje 
 7 nov 1802Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6731
I2027
34
Oegema, Wieger Teunis 
Peterzoon, Helena Pieters 
 7 nov 1802Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1330
I4843
35
Postma, Martinus Tjalles 
Cornelis, Debora 
 7 nov 1811Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36971
I36972
36
Tulp, Gaatze Rinses 
Prins, Trijntje Sjoerds 
 7 nov 1812Mairie Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10442
I10443
37
van Prooijen, Arie 
de Graaf, Adriana van 
 7 nov 1813Strijen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63255
I63256
38
Harthoorn, Hermanus Johannes 
Uding, Prina Maria 
 7 nov 1822Middelburg, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56173
I56174
39
Smit, Jan Jans 
Groot, Antje Anskes de 
 7 nov 1822Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3957
I3958
40
Wagenaar, Klaas Gerbens 
Kooistra, Grietje Douwes 
 7 nov 1822Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7056
I7861
41
Wiedema, Tjomme Jans 
Tilma, Hiltje Piers 
 7 nov 1822Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5946
I5444
42
Jansen, Meine Hilberts (aka Ernst) 
Prakken, Vrougje Fredriks 
 7 nov 1824Diever, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107086
I107087
43
Bruinsma, Homme Jans 
Posthumus, Trijntje Pieters 
 7 nov 1832Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34899
I14682
44
Bersma, Leendert Hendriks 
Zwartjes, Johanna Antonia 
 7 nov 1839Deventer, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104919
I104921
45
Koster, Sybe Lourens 
Wicheren, Dieuwke Willems van 
 7 nov 1841Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1648
I1647
46
Kamstra, Gerrit Gerrits 
Kaspers, Elske Roelfs 
 7 nov 1842Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40736
I40737
47
Kleiterp, Pieter Klazes 
Greidanus, Aukjen Ymtes 
 7 nov 1855Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76643
I76642
48
Holwerda, Jan Sakes 
Finstra, Maaike Dirks 
 7 nov 1857Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8545
I37034
49
Zuidema, Rindert Jans 
Straatsma, Wytske Sybes 
 7 nov 1857Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31304
I31280
50
Stienstra, Jan Tjeerds 
Adema, Klaaske Oeges 
 7 nov 1858Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12782
I13295

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 61

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Rienks, Lysbet 
 7 nov 1697Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106094
2
Jans, Wentje 
 7 nov 1703Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80834
3
IJsbrands, Ritske 
 7 nov 1723Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43585
4
Klazes, Heere 
 7 nov 1723Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80153
5
Gerrijts, Durk 
 7 nov 1734Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88906
6
Mey, Jan Goffes van der 
 7 nov 1741Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12063
7
Scheltema, Schelte Pijters 
 7 nov 1741Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19356
8
Andries, Willem 
 7 nov 1745Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13809
9
Dirks, Pijter 
 7 nov 1745Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80572
10
Halma, Piebe Taekes 
 7 nov 1745Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10287
11
Meines, Sipke 
 7 nov 1745Sondel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107606
12
Symens, Gerryt 
 7 nov 1745Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87254
13
Gabes, Sjoukjen 
 7 nov 1749Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107131
14
Christiaans, Gertje 
 7 nov 1751Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2920
15
Noordenbos, Akke Annes 
 7 nov 1756Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I246
16
Oegema, Wytske Jacobs 
 7 nov 1756Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79967
17
Sickes, Waal 
 7 nov 1756Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110888
18
Krijnes, Berber 
 7 nov 1762Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77680
19
Oosterkamp, Jannes Thyssen 
 7 nov 1762Noordwolde/Boyl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75669
20
Westerbaan, Marijke Piers 
 7 nov 1762Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69374
21
Boonstra, Dirk Hendriks 
 7 nov 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46087
22
Alsem, Marrigje 
 7 nov 1770Woerden, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1809
23
Clases, Dieuke 
 7 nov 1773Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7192
24
Dijkstra, Tjitske Jobs 
 7 nov 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3851
25
Keegstra, Hessel Feddes 
 7 nov 1773Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13799
26
Meer, Maaike Oebeles van der 
 7 nov 1773Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91216
27
Oedses, Reinu 
 7 nov 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43684
28
Sijtzes, Elske 
 7 nov 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50518
29
Sinnema, Grietje Eelzes 
 7 nov 1773Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71617
30
Jans, Tryntje 
 7 nov 1777Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87677
31
Booitsma, Martijntje Taekes 
 7 nov 1779Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36984
32
Cornelis, Sytske 
 7 nov 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79750
33
Liepes, Liepkje 
 7 nov 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48231
34
Rus, Luitjen Ytjes 
 7 nov 1779Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85956
35
Wal, Antje Aukes van der 
 7 nov 1779Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98712
36
Zwaag, Harmke Douwes van der 
 7 nov 1779Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65085
37
Aukes, Uilk Jans 
 7 nov 1781Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111144
38
Benedictus, Lieuwe 
 7 nov 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42560
39
Bokkes, Sjoukjen 
 7 nov 1784Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12054
40
Dijkstra, Halbe Jans 
 7 nov 1784Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7294
41
Heeringa, Attje Tjipkes 
 7 nov 1784Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82331
42
Koning, Klaas Willems 
 7 nov 1784St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66090
43
Talma, Linse Klazes 
 7 nov 1784Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52823
44
Terpstra, Pieter Martens 
 7 nov 1784Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74378
45
Wal, Johannes Wytzes van der 
 7 nov 1784St. Johannesga/Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101265
46
de Vries, Afke Pieters 
 7 nov 1790Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54391
47
Jans, Jelle 
 7 nov 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44184
48
Nicolay, Gerben Klazes 
 7 nov 1790Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55178
49
Sminia, Ruurdje Harmens 
 7 nov 1790Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48853
50
Venema, Grietje Pieters 
 7 nov 1790Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70111

1 2 Volgende»