Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 171

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jelles, Popkjen 
 7 okt 1734Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87286
2
Tjeerds, Hendrik 
 7 okt 1743 I83167
3
Ypes, Jetske 
 7 okt 1747Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79862
4
Dirks, Stijntje 
 7 okt 1751Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86741
5
Ozinga, Louw Ariens 
 7 okt 1759Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51371
6
Bandsma, Bauke Sapes 
 7 okt 1765Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85356
7
Wiegers, Mient 
 7 okt 1768Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43789
8
Andries, Joukjen 
 7 okt 1769Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94291
9
Haan, Hiltje Ypes de 
 7 okt 1769Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9950
10
Blom, Nieske Klazes 
 7 okt 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5590
11
Dijkstra, Pieter Willems 
 7 okt 1770Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76956
12
Meulen, Jacobje Jentjes van der 
 7 okt 1773Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56380
13
Noorderbaan, Maaike Martens 
 7 okt 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13126
14
Uiterdijk, Blijke Jurjens 
 7 okt 1774Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74593
15
Postma, Jeltje Melles 
 7 okt 1775Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34688
16
Benedictus, Lieuwe 
 7 okt 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42558
17
Brandsma, Tjamkje Sjoerds 
 7 okt 1778Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103160
18
Bijlsma, Pietje Paulus 
 7 okt 1780Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111015
19
Ferwerda, Johannes Geerts 
 7 okt 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2110
20
Jurjens, Fetje 
 7 okt 1781Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106289
21
Oberman, Thomas Carels 
 7 okt 1781Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47466
22
Terpstra, Pieter Martens 
 7 okt 1784Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74378
23
Bokma, Geiske Alberts 
 7 okt 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97227
24
de Vries, Haye Franzes 
 7 okt 1788Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77312
25
Hofman, Vettje Dirks 
 7 okt 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11224
26
Rollingswier, Wypkje Martens 
 7 okt 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15448
27
Terpstra, Eelke Piebes 
 7 okt 1793Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33495
28
Terpstra, Rinse Gerrits 
 7 okt 1793Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1811
29
Sinia, Elisabeth Gerrits 
 7 okt 1795Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42203
30
Visser, Sybe Ages 
 7 okt 1795Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7874
31
de Vries, Janke Wybes 
 7 okt 1796Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25822
32
Pronk, Frouwke Jacobs 
 7 okt 1798Wildervank, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108977
33
Veenstra, Ritske Symens 
 7 okt 1798Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64705
34
Abbinga, Abe Gerbens 
 7 okt 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5909
35
Plat, Job Jans 
 7 okt 1799St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69327
36
Visser, Evert Freerks 
 7 okt 1799Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35543
37
Vormer, Jan Sijmens 
 7 okt 1799Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97867
38
Feenstra, Ate Jans 
 7 okt 1800Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I254
39
Nieuwsma, Maaike Rinses 
 7 okt 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6506
40
Werk, Evert Hayes van der 
 7 okt 1800Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33768
41
Kamstra, Lijsbeth Jacobs 
 7 okt 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39447
42
Luxen, Geert Eeltjes 
 7 okt 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14306
43
Schipper, Arjen Jans 
 7 okt 1801St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63726
44
Rensma, Robijn Sytzes 
 7 okt 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8635
45
Braaksma, Eeuwkjen Hilles 
 7 okt 1803Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82157
46
Ferwerda, Sjoerd Rinses 
 7 okt 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5894
47
Rus, Trijntje Luitjens 
 7 okt 1803Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85951
48
Turkstra, Hendrik Rientses 
 7 okt 1803Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9705
49
Hiemstra, Dirk Tjeerds 
 7 okt 1804Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33064
50
Sipma, Hiltje Aukes 
 7 okt 1805Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23530

1 2 3 4 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Snijder, Fokke Haikes 
 7 okt 1804Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74048

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 127

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jans, Gooitske 
 7 okt 1796Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95788
2
Kooistra, Eeltje Sytses 
 7 okt 1798Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105989
3
Martens, Dieuke 
 7 okt 1807Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100416
4
Broers, Douwe 
 7 okt 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4893
5
Osinga, Sjoerd Johannes 
 7 okt 1808Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102074
6
Wybes, Nanne 
 7 okt 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46819
7
Sipkes, Tjeerdje 
 7 okt 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13307
8
Terpstra, Ette Jacobs 
 7 okt 1813 I6193
9
Terpstra, Lieuwe Gerrits 
 7 okt 1814Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1815
10
Tjipkes, Akke 
 7 okt 1816Bartlehiem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6305
11
Ynia, Jarig Hendriks 
 7 okt 1817Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10305
12
de Vries, Janke Wybes 
 7 okt 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25822
13
Kamstra, Jan Douwes 
 7 okt 1819Leiden, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79945
14
Gelders, Rixtje Arjens 
 7 okt 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8368
15
Streekstra, Feikje Jans 
 7 okt 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43725
16
Lei, Ietje Douwes van der 
 7 okt 1823Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103429
17
Straatsma, Sieds Klazes 
 7 okt 1823Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49830
18
Pieters, Rinsje 
 7 okt 1824Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53442
19
Plat, Jan Lazes 
 7 okt 1825St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69313
20
Ages, Antje 
 7 okt 1826 I11073
21
Bouwmeester, Jan Berend Jacob 
 7 okt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12497
22
Datema, Hendrik Keimpes 
 7 okt 1826Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90844
23
Kryns, Jeltje 
 7 okt 1826Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93047
24
Oostringa, Klaas Sybrens 
 7 okt 1826Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40491
25
Sjirds, Harmke 
 7 okt 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92854
26
Woude, Rinse Sytzes van der 
 7 okt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14107
27
Smit, Jacob Siltjes 
 7 okt 1828Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52768
28
Hoekstra, Bottje Symens 
 7 okt 1829Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98298
29
Sytsma, Grietje Idzes 
 7 okt 1830Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42687
30
Martini, Sybe Gerbens 
 7 okt 1831's-Hertogenbosch, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26293
31
Stienstra, Jogchum Gaeles 
 7 okt 1831Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92237
32
Vries, Pieter Goverts de 
 7 okt 1831Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9300
33
Rijpma, Douwe Joukes 
 7 okt 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29074
34
Tolsma, Antje Walings 
 7 okt 1832Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103029
35
Bersma, Beitske Hendriks 
 7 okt 1833Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5008
36
Westra, Fettje Tjibbes 
 7 okt 1833Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66526
37
Piebes, Ynske 
 7 okt 1836 I47030
38
Reitsma, Libbe Harmens 
 7 okt 1837Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85482
39
Bosma, Uilkje Aukes 
 7 okt 1839 I75893
40
Dijkstra, Ruurd Tietes 
 7 okt 1839 I5486
41
Douma, Tjeerd Piebes 
 7 okt 1839 I34256
42
Dijkstra, Sjoukje Sakes 
 7 okt 1842Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37005
43
Galema, IJsbrand Fransen 
 7 okt 1842Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10129
44
Bokkinga, Otte Hendriks 
 7 okt 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1345
45
Dijkstra, Douwe Oeges 
 7 okt 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8078
46
Wiedema, Pier Tjommes 
 7 okt 1843Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9088
47
Noordenbos, Andreas Ulbes 
 7 okt 1844St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96370
48
Smeding, Hendrik Jacobus 
 7 okt 1844Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4467
49
Bergsma, Jan Bouwes 
 7 okt 1845 I34041
50
van Assen, Sjoukjen Durks 
 7 okt 1845Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49859

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 74

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Harkes, Tonnis 
Martens, Eeske 
 7 okt 1688Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26040
I26041
2
Gerrits, Rinnert 
Hedsers, Grietje 
 7 okt 1725Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89559
I89560
3
Klazes, Wytse 
Sybrens, Aaltje 
 7 okt 1725Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80046
I80047
4
Buwes, Willem 
Jans, Hendrikje 
 7 okt 1736Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50953
I50954
5
Karels, Andris 
Tabes, Ypkien 
 7 okt 1742Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74464
I95103
6
Wopkes, Klaas 
Fokes, Antje 
 7 okt 1742Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95560
I95562
7
Lolkes, Ane 
Willems, Grytie 
 7 okt 1752Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74013
I74014
8
Smedema, Paulus 
Gerryts, Aafke 
 7 okt 1753Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98198
I98199
9
Keimpes, Jemke 
Alberts, Yda 
 7 okt 1759Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76107
I76108
10
Wybrens, Abele 
Jans, Sytske 
 7 okt 1759Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47504
I47505
11
Igles, Claas 
Jans, Rixtje 
 7 okt 1764Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74897
I74898
12
Haanties, Douwe 
Wybrens, Jeltie 
 7 okt 1770Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68724
I68725
13
Bakker, Auke Nolles 
Jacobs, Trijntje 
 7 okt 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77514
I77515
14
Daams, Aede 
Tjebles, Tietje 
 7 okt 1781Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87032
I87033
15
Posthumus, Rinse Rinses 
Rensma, Nieske Theunis 
 7 okt 1788Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90909
I90908
16
Meyes, Sybe 
Jans, Sijke 
 7 okt 1792Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65691
I107763
17
Pyters, Douwe 
Jans, Sijtske 
 7 okt 1792Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98661
I98662
18
Rienks, Tjalling (aka Tjeerd) 
Jans, Taetske 
 7 okt 1792Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88441
I88442
19
Berg, Jan Teunes van der 
Boekhout, Saakje Wattes 
 7 okt 1798Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56902
I56903
20
Joha, Pieter Aukes 
Joha, Maria Thomas 
 7 okt 1798Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27557
I27558
21
Ploeg, Ruurd Lieuwes van der 
Dantuma, Geertje Jans 
 7 okt 1798Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30074
I30073
22
Rynks, Sieds Johannes 
Hellinga, Grietje Dirks 
 7 okt 1798Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7485
I10958
23
Sinnema, Gatze Pieters 
Wybes, Tjitske 
 7 okt 1798Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61459
I61460
24
Veldhuis, Walle Huites 
Douma, Tjitske Johannes 
 7 okt 1798Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71048
I71049
25
Zwaanstra, Ytzen Dirks 
Feenstra, Sytske Lubberts 
 7 okt 1798Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12938
I12944
26
Dijkstra, Douwe Pieters 
Dijkstra, Dieuke Eeltjes 
 7 okt 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6033
I282
27
van Dijk, Jacobus Johannes 
Zijlstra, Yke Tjipkes 
 7 okt 1804Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61252
I61253
28
Johannes, Harmen 
Vries, Antje Sakes de 
 7 okt 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2487
I2488
29
de Vries, Sytze Jelles 
Cuperus, Sijke Gelts 
 7 okt 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25025
I25026
30
Heide, Jan Reinders van der 
Duiff, Klaaske Hesselius 
 7 okt 1810Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101901
I101900
31
Jubstra, Meine Dirks 
Vries, Antje Sakes de 
 7 okt 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5640
I2488
32
Kooi, Jan Jans van der 
Drent, Romkjen Luitzens 
 7 okt 1810Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65394
I65387
33
Wierda, Folkert Jacobs 
Feenstra, Renske Klazes 
 7 okt 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1523
I1996
34
Dijk(e)ma, Jan Tjeerds 
de Boer, Bregtje Symons 
 7 okt 1813Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15842
I27154
35
Keijzer, Willem Mennes 
Meijer, Anje Jacobs 
 7 okt 1813Middelstum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110658
I110659
36
Kleisma, Taekle Siebrens 
Tigchelaar, Ruurdje Cornelis 
 7 okt 1815Mairie Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66288
I66287
37
Bonga, Jacob Pieters 
Boersma, Antje Gerrits 
 7 okt 1819Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7573
I7572
38
Steeg, Gerben Alberts van der 
Symons, Cornelia 
 7 okt 1819Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19169
I51484
39
Ydema, Thijs Douwes 
Heide, Aukje Klazes van der 
 7 okt 1820Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28630
I28631
40
Schepen, Feike Joukes van 
Oostringa, Kinke Aukes 
 7 okt 1821Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13158
I13157
41
Roorda, Sybe Freerks 
Weit, Grietje Wytzes van der 
 7 okt 1824Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31261
I78403
42
Schlee, Henricus Laurentius 
Iwerts, Aleida 
 7 okt 1825Arnhem, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56123
I56124
43
Groot, Tjeerd Reinders de 
Ruim, Baukje Dirks 
 7 okt 1827Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21846
I21844
44
Meer, Sije Hendriks van der 
Coenradi, Janke Hattums 
 7 okt 1829Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68409
I68410
45
Bouma, Schelte Cornelis 
Assen, Maria Magdalena van 
 7 okt 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7413
I7416
46
Meulen, Gerrit Keimpes van der 
Osinga, Klaaske Jans 
 7 okt 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2978
I4568
47
Schaaf, Pieter Joukes van der 
Kramer, Aafke Piers 
 7 okt 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5469
I5925
48
Blaauboer, Dirk 
Takes, Jansje 
 7 okt 1838Wieringerwaard, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69043
I69044
49
Dorst, Gerret Jan 
Jansen, Berendina Everdina 
 7 okt 1846Zutphen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98070
I98071
50
Post, Hessel Pieters 
Grafstra, Hendrikje Pieters 
 7 okt 1847Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19043
I19044

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 71

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Everts, Hans 
 7 okt 1694Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68005
2
Ates, Tettie 
 7 okt 1703Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94879
3
Olivier, Lourens 
 7 okt 1703Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14496
4
Pieters, Jillerd 
 7 okt 1711Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90192
5
Nannes, Grietie 
 7 okt 1714Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83587
6
Hollander, Pybe Sikkes 
 7 okt 1728Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46460
7
Gerrits, Zara 
 7 okt 1731Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76159
8
Ek, Cornelis Cornelis van 
 7 okt 1736Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6105
9
Hoites, Gertje 
 7 okt 1736Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46806
10
Ruirds, Geele 
 7 okt 1736Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1370
11
Annes, Yttje 
 7 okt 1742Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86215
12
Teunissen, Pietie 
 7 okt 1743Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102613
13
Andries, Aeg 
 7 okt 1753Warns/Scharl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92680
14
Oostenga, Aafke Joestens 
 7 okt 1753Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92876
15
Ram, Melle Jacobs 
 7 okt 1753Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10030
16
Idzes, Klaaske 
 7 okt 1757Gaast/Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110450
17
Andries, Pytje 
 7 okt 1759Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109634
18
Brants, Doekele 
 7 okt 1759Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53003
19
Hamph, Johanna Fredriks 
 7 okt 1759St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39814
20
Jacobs, Jantje (Janneke) 
 7 okt 1759Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44713
21
Jurjens, Johan Coenraad 
 7 okt 1759Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39127
22
van Waardt, Johannes 
 7 okt 1759Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107673
23
Semler, Maria Louisa 
 7 okt 1761Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48295
24
Jans, Rigtie 
 7 okt 1764Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91763
25
Jentes, Grietje 
 7 okt 1764Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89391
26
Klaver, Roelof Siemens 
 7 okt 1764Wanneperveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85280
27
Pool, Bartel Jacobus 
 7 okt 1764Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14586
28
Velde, Trijntje Klazes van der 
 7 okt 1764Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7760
29
Kroese, Geertje Gerrits 
 7 okt 1765Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111684
30
de Boer, Betting Alberts 
 7 okt 1766Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104059
31
Abes, Trijntje 
 7 okt 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43051
32
Abrahams, Trijntje 
 7 okt 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77901
33
Boersma, Durkje Sjoerds 
 7 okt 1770Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83317
34
Bouma, Oepke Pieters 
 7 okt 1770Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65196
35
Dijkstra, Klaas Tjommes 
 7 okt 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57370
36
Eeltjes, Sytske 
 7 okt 1770Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50505
37
Lubberts, Rinske 
 7 okt 1770Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21580
38
Voersma, Lammert Sasses 
 7 okt 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10610
39
Kas, Hendrik Johannes 
 7 okt 1781St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66065
40
Cleyenburg, Anna Pieters 
 7 okt 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86692
41
de Swart, Hendrikje Jans 
 7 okt 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78431
42
Kooi, Neltje Hessels 
 7 okt 1787Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30809
43
Bekius, Trijntje Allerts 
 7 okt 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27605
44
Bosma, Jan Gerrits 
 7 okt 1792Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35471
45
Brouwers, Pieter Pieters 
 7 okt 1792Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20031
46
Eilerts, Hendrikje 
 7 okt 1792Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66429
47
Hoitsma, Popkje Jacobus 
 7 okt 1792Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79643
48
Johannes, Eelke 
 7 okt 1792Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43904
49
Wierda, Sijke Annes 
 7 okt 1792Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59409
50
Wilman, Johannes Theodorus 
 7 okt 1792Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104077

1 2 Volgende»