Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 188

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Moonen, Frans 
 7 sep 1757Breda, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70335
2
Reitsma, Hinke Jelles 
 7 sep 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5153
3
Jurjens, Geertie 
 7 sep 1762Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58812
4
Ulbes, Anna 
 7 sep 1762Oosthem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74971
5
Wallinga, Hessel Abes 
 7 sep 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43049
6
Sikkes, Gelske 
 7 sep 1767Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63643
7
Jacobs, Aaltje 
 7 sep 1772Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86625
8
Gerbens, Rinse 
 7 sep 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72024
9
Walings, Knierke 
 7 sep 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78086
10
Sinnema, Albert Annes 
 7 sep 1781 I11355
11
Zweep, Grietje Geerts van der 
 7 sep 1781Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100202
12
Baukes, Bauke 
 7 sep 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47202
13
Hoekstra, Tjitske Klazes 
 7 sep 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9749
14
Boomsma, Lolke Andeles 
 7 sep 1784Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40951
15
Hoekstra, Antje Gerbens 
 7 sep 1784Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76174
16
Faber, Auke Pieters 
 7 sep 1785Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104072
17
Schaaf, Geeske Joukes 
 7 sep 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5470
18
Tjeerds, Jannigje 
 7 sep 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43720
19
Woude, Dirk Symens van der 
 7 sep 1785Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52647
20
de Jong, Hiltje Sybrens 
 7 sep 1788Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35656
21
de Vries, Antje Botes 
 7 sep 1788Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94863
22
Klinkhamer, Metje Johannes 
 7 sep 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55548
23
Stellingwerf, Hinke Dirks 
 7 sep 1790Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40097
24
Edema, Jan Douwes 
 7 sep 1791Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75421
25
Weidenaar, Jan Durks 
 7 sep 1792Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105169
26
Reitsma, Jantje Klazes 
 7 sep 1793IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103002
27
Terpstra, Tjerk Jans 
 7 sep 1794Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51989
28
Waller, Tjomme Annes 
 7 sep 1794Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92014
29
Westra, Hiltje Heres 
 7 sep 1794Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95826
30
Helder, Jan Jans 
 7 sep 1795Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22508
31
Jurjens, Marijke 
 7 sep 1796Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45214
32
Schultens, Anna Geertruida 
 7 sep 1796Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56576
33
Pijpstra, Symon Rienks 
 7 sep 1797Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27551
34
Sinnema, Dieuwke Jeltes 
 7 sep 1797Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19210
35
Galema, Jochum Martens 
 7 sep 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69624
36
Wiggeles, Wigle 
 7 sep 1798Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42789
37
de Ruiter, Harmen Hendriks 
 7 sep 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29538
38
Dijkstra, Bauke Heins 
 7 sep 1799Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88490
39
Holwerda, Sieds Klazes 
 7 sep 1799Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39097
40
Bosje, Baukje Pieters 
 7 sep 1800St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70431
41
Bosje, Doutje Pieters 
 7 sep 1800St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70388
42
Lune, Froukje Wiegers van der 
 7 sep 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6985
43
Sybesma, Lijsberth Sybes 
 7 sep 1800Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109392
44
Schuurmans, Yfke Klazes 
 7 sep 1801Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106323
45
Sybes, Baukje 
 7 sep 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80425
46
Kraak, Jantje Jans 
 7 sep 1802Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51930
47
Haan, Geertje Klases de 
 7 sep 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I881
48
Haan, Meindert Klases de 
 7 sep 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5068
49
Klijnstra, Yttje (Ykje) Wytzes 
 7 sep 1803Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83422
50
Obma, Rinnert Tjeerds 
 7 sep 1803Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6281

1 2 3 4 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Lammerts, Stijntie 
 7 sep 1739Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73950

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 144

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jelgers, Trijntje 
 7 sep 1728Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94657
2
Betses, Rinske 
 7 sep 1798Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86493
3
Hendriks, Aafke 
 7 sep 1801St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98244
4
Wybes, Antje 
 7 sep 1806Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111317
5
Voormeulen, Jacob Symens 
 7 sep 1807Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87334
6
Sikkes, Durkjen 
 7 sep 1810Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99956
7
Broers, Willem 
 7 sep 1811Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101097
8
Ley, Hedde Beerends van der 
 7 sep 1813 I77130
9
Luitjens, Trijntie 
 7 sep 1813Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90028
10
Martiny, Jantje Gerbens 
 7 sep 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26454
11
Velde, Ate Sjolles van der 
 7 sep 1814 I89375
12
Dijkstra, Wytske Minzes 
 7 sep 1816 I51993
13
Jakles, Baukjen 
 7 sep 1816Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58941
14
Meulen, Lieuwe Idzes van der 
 7 sep 1816Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93687
15
Meulenaar, Jan Alberts 
 7 sep 1816Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2726
16
Boer, Jan Keimpes de 
 7 sep 1817Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11622
17
Visser, Marijke Jarigs 
 7 sep 1817Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15320
18
Jans, Antje 
 7 sep 1820Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100670
19
Rosing, Wapke Hermanus 
 7 sep 1820 I27366
20
Tjisses, Antie 
 7 sep 1820St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95474
21
Koopmans, Ane Freerks 
 7 sep 1821 I56379
22
de Boer, Saapke Jans (aka Luksen) 
 7 sep 1824Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40625
23
de With, Hendrik Gjalts 
 7 sep 1824Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37666
24
Pool, Grietje Jacobs 
 7 sep 1824Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38977
25
van Veen, Jelle Jochems 
 7 sep 1824Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66379
26
Boersma, Syds Sipkes 
 7 sep 1825 I64158
27
Cuperus, Kornelis Gepkes 
 7 sep 1825Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11789
28
Stapert, Dirk Rintjes 
 7 sep 1825 I81458
29
Wiedema, Hotske Ruurds 
 7 sep 1825 I61872
30
Dijkstra, Dedde Reitses 
 7 sep 1826Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75363
31
Hayes, Trijntje 
 7 sep 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106254
32
Jelles, Mayke 
 7 sep 1826Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82735
33
Leistra, Reinder Walings 
 7 sep 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5538
34
Miedema, Sijtze Martinus 
 7 sep 1826Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11751
35
Sipma, Nynke (Trijntje) Klazes 
 7 sep 1826Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16057
36
Sittema, Gaatze Gerrits 
 7 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66458
37
Eyzes, Rensjen 
 7 sep 1827 I93505
38
Wielinga, Pieter Hotzes 
 7 sep 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39716
39
Wijgers, Marijke 
 7 sep 1827Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112084
40
de Haan, Jouke Doejes 
 7 sep 1828 I58583
41
Dijkstra, Eelke Bienses 
 7 sep 1828Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63866
42
Schaaf, Johannes Meinderts van der 
 7 sep 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16021
43
Wagenveld, Enne Klases 
 7 sep 1831St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39355
44
Walsweer, Jetske Aukes 
 7 sep 1831 I63580
45
Krumela, Neeltje Paulus 
 7 sep 1833St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3774
46
Beute, Harmen Hendriks 
 7 sep 1836Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7993
47
Boonstra, Marten Joukes 
 7 sep 1836Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91781
48
Bos, Antje Oebeles 
 7 sep 1836Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1520
49
Jans, Antje 
 7 sep 1836Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81243
50
Dijkstra, Beitske Klazes 
 7 sep 1837Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109559

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 53

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jans, Foppe 
Rinckes, Sibbeltje 
 7 sep 1727Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108308
I108309
2
Hajes, Foppe 
Gerryts, Saakje 
 7 sep 1732Ballum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82039
I82040
3
Stiensma, Jan Lolles 
Tichelaar, Inckien Wyberns 
 7 sep 1732Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103174
I103175
4
Woudbeek, Klaas Simon 
Heerens, Trijntje 
 7 sep 1732Enkhuizen, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48124
I48125
5
Jillerts, Gerrit 
Pytters, Sytske 
 7 sep 1745Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51200
I51201
6
Feddes, Teeuwe 
Harms, Martje 
 7 sep 1749St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95908
I95909
7
Jans, Sierck 
Sybrens, Ruertie 
 7 sep 1750Scharnegoutum/Loenga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73271
I73272
8
Jurjens, Jan 
Gerryts, Antie 
 7 sep 1755Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92815
I92816
9
Sipkes, Rienk 
Harmens, Lysbet 
 7 sep 1755Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106091
I106092
10
Kister, Stoffel 
Boot, Kornelia 
 7 sep 1757Haamstede, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102808
I102809
11
Hendriks, Gerrijt 
Jacobs, Vrouwkjen 
 7 sep 1760Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89792
I89793
12
Johannis, Anne 
Aukes, Sijtske 
 7 sep 1760Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63996
I63997
13
Klaasz, Hendrik 
Gerryts, Hitje 
 7 sep 1760Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77484
I77485
14
Pietters, Hendrik 
Heeres, Taeaetske 
 7 sep 1760Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90138
I90139
15
Jonker, Willem Klasens 
Filippus, Grietje 
 7 sep 1766Gasselternijveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107511
I107512
16
de Boer, Wytze Franzes 
Sjoerds, Geertje 
 7 sep 1777Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93467
I93468
17
Bruinsma, IJsbrand Pieters 
Kornelis, Maaike 
 7 sep 1783Slappeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95929
I95930
18
Bouma, Sierk Jans 
Sybes, Sipkjen 
 7 sep 1794Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111427
I111429
19
Stienstra, Keimpe Pieters 
Wagenaar, Jitske Jacobs 
 7 sep 1794Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19206
I10178
20
Haverschmidt, Johannes Hermanus 
Gravius, Maria Magdalena 
 7 sep 1800Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80955
I49944
21
Ploeg, Doeke Jans van der 
Slaper, Grytje Geerts 
 7 sep 1800Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98887
I75707
22
Schaaf, Klaas Gerlofs 
de Boer, Oetske Cornelis 
 7 sep 1800Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53292
I53293
23
Willems, Sijtse 
Sijtses, Jansen 
 7 sep 1800Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83968
I83969
24
Kooistra, Fooke Harmens 
Stevens, Doukjen 
 7 sep 1806Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38240
I80115
25
Stolte, Philip Klazes 
Postma, Jantje Jans 
 7 sep 1806St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53204
I53217
26
Wierda, Pier Sytzes 
Wouda, Geertje Oenes 
 7 sep 1806Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28320
I39825
27
Sikma, Gerk Jacobs 
Algra, Tjitske Pieters 
 7 sep 1811Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32633
I96826
28
Hoekstra, Pytter Thijssen 
Sipma, Akke Simons 
 7 sep 1813Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51254
I7451
29
Beenen, Hendrik Klazes 
Bouma, Tetje Libbes 
 7 sep 1817Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71686
I71687
30
Bloemsma, Jan Binnes 
Bakker, Albertje Pieters 
 7 sep 1819Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79049
I79050
31
Jongsma, Jan Douwes 
van Prins, Sipkje Geerts 
 7 sep 1819Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62675
I62676
32
Dijkstra, Pieter Jelles 
Martens, Lijsbeth 
 7 sep 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97872
I97873
33
Gilles, Jacobus Fredriks 
Boltjes, Sytske Menses 
 7 sep 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9541
I10465
34
Zijlstra, Jan Jacobs 
Rosendal, Trijntje Jarigs 
 7 sep 1831Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74361
I74362
35
Fiat, Harm Tiemens 
Steenwijk, Hilje Leulfs 
 7 sep 1836Stedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110903
I110904
36
Monsma, Klaas Durks 
Klaasesz, Rixtje Jans 
 7 sep 1837Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85601
I85602
37
Raap, Klaas Adrianus 
Takes, Jansje 
 7 sep 1856Wieringerwaard, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69041
I69044
38
Hoekstra, Sipke Pieters 
Oosterhout, Meintje Roukes 
 7 sep 1867Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10705
I93446
39
Dening, Albert 
Grinwis, Aagje (Agnes) 
 7 sep 1868Vriesland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108820
I108821
40
Damsma, Pieter Wybrens 
Hamstra, Maaike Pieters 
 7 sep 1871Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3641
I17696
41
Riemersma, Gerrit Liebes 
Boonstra, Rinske Sakes 
 7 sep 1871Holland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20499
I15890
42
Veenstra, Tijs Hendriks 
Jansma, Trijntje Sjoerds 
 7 sep 1872Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3351
I3352
43
Visser, Harmen Eintes 
Velde, Aafke Jans van der 
 7 sep 1872Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14511
I16636
44
Hiemstra, Jan Ydes 
Wouda, Janke Alles 
 7 sep 1876Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40447
I40455
45
Brouwer, Rinze Reimers 
Grijpma, Janke Michiels 
 7 sep 1882Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3974
I4694
46
Terpstra, Lieuwe Nannes 
Rollingswier, Grietje Martens 
 7 sep 1882Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58992
I25757
47
van Marrum, Pieter Pieters 
Hettema, Jeltje Tjitzes 
 7 sep 1882Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14212
I38445
48
Bos, Kasper Jacobs 
Broeklander, Albertje 
 7 sep 1889Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107414
I107416
49
Wielsma, Willem Johannes 
Kuipers, Maaike Tjerks 
 7 sep 1895Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86448
I86449
50
Schotanus, Dirk Hendriks 
Ploeg, Douwtje Roelofs van der 
 7 sep 1899Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3985
I3984

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 71

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Gribberts, Tzieske 
 7 sep 1673Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45918
2
Jouwes, Sieuke 
 7 sep 1675Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93090
3
Lubberts, Jan 
 7 sep 1710Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78218
4
Cornelis, Tjepke 
 7 sep 1732Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40940
5
Minnes, Tjepke 
 7 sep 1732Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4011
6
Minses, Jouke 
 7 sep 1732Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47427
7
Folkerts, Sjoukjen 
 7 sep 1738Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87343
8
Harings, Jan 
 7 sep 1738Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82814
9
Lourens, Pybe 
 7 sep 1738Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87096
10
Wybrens, Nieske 
 7 sep 1738Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100473
11
Joostens, Sjoerd 
 7 sep 1749Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72415
12
Sytses, Tetje 
 7 sep 1749Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81431
13
Hendriks, Jantje 
 7 sep 1755Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46072
14
Jetsma, Klaas Jetzes 
 7 sep 1755Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78803
15
Uiterdijk, Drewis Jurjens 
 7 sep 1755Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36686
16
Oosterbaan, Ype Fongers 
 7 sep 1759Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66594
17
Borger, Arjen Jacobs 
 7 sep 1760St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26856
18
Borger, Douwe Jacobs 
 7 sep 1760St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69454
19
Borger, Jan Jacobs 
 7 sep 1760St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69453
20
Hesselius, Willemke Jentjes 
 7 sep 1760Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58344
21
Leeghof, Sybrand Jans 
 7 sep 1760Wolvega/Sonnega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62244
22
Nauta, Hiltje Dirks 
 7 sep 1760Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72634
23
de Vries, Abraham 
 7 sep 1761Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106829
24
Bernardus, Hotske 
 7 sep 1766Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110876
25
Boer, Geert Geerts 
 7 sep 1766Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102758
26
Gorter, Bernardus Aukes 
 7 sep 1766Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1460
27
Klazes, Saapke 
 7 sep 1766Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10941
28
Ottes, Pieter 
 7 sep 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45659
29
Fransens, Kaaltje (Kareltje) 
 7 sep 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I865
30
Algera, Foekje Gerkes 
 7 sep 1777Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10764
31
Gerkes, Gerben 
 7 sep 1777Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42468
32
IJsbrands, Sjouke 
 7 sep 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43590
33
Wagenaar, Douwe Jacobs 
 7 sep 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44023
34
Zuiderhof, Wijke Alberts 
 7 sep 1777Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72601
35
Dekker, Tjetske Hendriks 
 7 sep 1783Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59808
36
Hanzes, Pytter 
 7 sep 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14982
37
Kingma, Jitske Jans 
 7 sep 1783Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10908
38
Meinsma, Gerke Gerbens 
 7 sep 1783Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29302
39
Wal, Gezynna Foppes van der 
 7 sep 1783Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106118
40
Miedema, Dieuke Pieters 
 7 sep 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95508
41
Heringa, Riemke Jacobs 
 7 sep 1788Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99227
42
Pebesma, Melle Tomas 
 7 sep 1788Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93672
43
Klinkenburg, Taatje Fransens 
 7 sep 1790Longerhouw/Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11946
44
Adema, Jaike Gerbens 
 7 sep 1794Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10972
45
Adema, Wietze Gjalts 
 7 sep 1794Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37208
46
Brok(sma), Sytske Heins 
 7 sep 1794Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50557
47
Krol, Jan Alberts 
 7 sep 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5678
48
Modderman, Jan Sjoerds 
 7 sep 1794Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5849
49
Pieters, Johannes 
 7 sep 1794Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79900
50
Postma, Aaltje Jacobs 
 7 sep 1794Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5722

1 2 Volgende»