Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 176

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Symons, Berber 
 7 aug 1744Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1480
2
Tjerks, Nyske 
 7 aug 1744Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46222
3
Mients, Pieter 
 7 aug 1745Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83525
4
Windstra, Johannes Freerks 
 7 aug 1754Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89053
5
Jacobs, Popke 
 7 aug 1756Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42833
6
Jans, Meiltje 
 7 aug 1757Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6249
7
Dokter, Jan Gerbens 
 7 aug 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49680
8
Palstra, Tjalling Wytzes 
 7 aug 1766Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89879
9
Wendelaar, Ottje Teunis 
 7 aug 1766Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4029
10
Baarda, Gerlof Sipkes 
 7 aug 1771Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67863
11
Wiersma, Tjepke Foekes 
 7 aug 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43270
12
Worps, Gertje 
 7 aug 1775Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45979
13
Buma, Grietje Klazes 
 7 aug 1776Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18210
14
Hellema, Trijntje Arjens 
 7 aug 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43126
15
Wagen, Sjouke Dirks van der 
 7 aug 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70
16
Zuiderhof, Wijke Alberts 
 7 aug 1777Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72601
17
Baan, Auke Heeres van der 
 7 aug 1778Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76658
18
Oenes, Frans 
 7 aug 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42650
19
van Slooten, Gaatske Feddes 
 7 aug 1778Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52725
20
Clases, Rensje 
 7 aug 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79350
21
Harmens, Antje 
 7 aug 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3460
22
Algra, Baukje Jochums 
 7 aug 1780Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36126
23
Hylkema, Antje Hylkes 
 7 aug 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4551
24
Uilkema, Ymkje Sybrens 
 7 aug 1781Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82288
25
Vries, Pieter Jelles de 
 7 aug 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12098
26
Boerema, Antje Jelles 
 7 aug 1785Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20707
27
Venema, Neeltje Douwes 
 7 aug 1785Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13520
28
Poppes, Enne 
 7 aug 1789Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79191
29
Bijlsma, Sijke Isaaks 
 7 aug 1791Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30793
30
Peeting, Geeske Johannes 
 7 aug 1791Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79615
31
Ynia, Jarig Wybes 
 7 aug 1791Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9757
32
Zijlstra, Wybren Jans 
 7 aug 1793Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28774
33
Dijkstra, Nicolaas Edzerds 
 7 aug 1796Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109613
34
Meyer, Rindert Jans 
 7 aug 1797Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5764
35
Steenstra, Leentje Mientes 
 7 aug 1797Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90849
36
Bouma, Cornelis Oepkes 
 7 aug 1798Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65195
37
Teunis, Trijntje 
 7 aug 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97738
38
Spijksma, Johannes Botes 
 7 aug 1799Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50479
39
Hoogstins, Maaike Jans 
 7 aug 1800Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2132
40
Hellinga, Fokke Siebes 
 7 aug 1801Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92624
41
Jong, Janke Sjoerds de 
 7 aug 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11320
42
van Dam, Antje Jans 
 7 aug 1802Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85734
43
Rengers, Maaike Oeges 
 7 aug 1803Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34354
44
Tolsma, Catharina Alberts 
 7 aug 1803Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21574
45
Bosch, Sjouke Siedses 
 7 aug 1804Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4316
46
de Groot, Beitske Pieters 
 7 aug 1806Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44189
47
Kuipers, Nankes Johannes 
 7 aug 1807Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3304
48
Alles, Sijmen 
 7 aug 1808Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42461
49
de Vries, Sikke Gerbens 
 7 aug 1808Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83677
50
Groenewoud, Grietje Johannes 
 7 aug 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7218

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 159

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Nicolai, Atzo 
 7 aug 1701Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72538
2
Nievelstein, Margaretha 
 7 aug 1764Baesweiler, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87768
3
Wassenaar, Arjen Klazes 
 7 aug 1802St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21973
4
Wal, Tietje van der 
 7 aug 1808Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21228
5
Joukes, Dieuwke 
 7 aug 1810Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62015
6
Annema, Tjeerd Annes 
 7 aug 1811Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56723
7
Koopmans, Hein Pieters 
 7 aug 1812Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80097
8
Voerman, Hendrik Kornelis 
 7 aug 1812Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85272
9
Glas, Jan Hendriks 
 7 aug 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1867
10
Braak, Wijbren Sakes 
 7 aug 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9469
11
Hogendijk, Janke Klazes 
 7 aug 1814Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6087
12
Jans, Aafke 
 7 aug 1815Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2847
13
Mook, Coenraad Jacobs 
 7 aug 1815Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87320
14
Ydes, Grietje 
 7 aug 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47047
15
de Vries, Trijntje Feitses 
 7 aug 1816Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65953
16
Plekker, Jeltje Abrahams 
 7 aug 1817Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100792
17
de Vries, Grietje Harmens 
 7 aug 1819Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80546
18
Stenekes, Beerend Sytzes 
 7 aug 1819De Wilp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85501
19
Jacobs, Rinske 
 7 aug 1822Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110925
20
Talsma, Ruurtje Hinnes 
 7 aug 1822Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47707
21
Leystra, Baukje Hanses 
 7 aug 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7285
22
Bergsma, Brugt Johannes 
 7 aug 1826 I65418
23
Bus, Hendrik Jurriens 
 7 aug 1826Tjamsweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96025
24
Dijkstra, Hyltje Meinderts 
 7 aug 1826Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105805
25
Faber, Douwe Rinzes 
 7 aug 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16304
26
Lieuwes, Seyke 
 7 aug 1826Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101036
27
Norbruis, Hendrik Johannes 
 7 aug 1826Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20092
28
Noteboom, Sytske Foekes 
 7 aug 1826Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40296
29
Taekes, Grietje 
 7 aug 1826St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36226
30
Vergonet, Jan Baptist 
 7 aug 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62529
31
Vergonet, Jean Baptiste 
 7 aug 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82253
32
de Vries, Hendrik Bouwes 
 7 aug 1827Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79496
33
Jacobs, Bontje 
 7 aug 1827 I67023
34
Meulen, Sybe Sjoerds van der 
 7 aug 1828 I66746
35
Cate, Abraham Adams ten 
 7 aug 1829Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101378
36
Hendriks, Roel 
 7 aug 1830 I65888
37
Dijkstra, Leendert Sipkes 
 7 aug 1831Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63908
38
Havinga, Bauke Jans 
 7 aug 1831Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17294
39
Vrieswijk, Antje Sjoukes 
 7 aug 1831 I53490
40
Anema, Seerp Pieters 
 7 aug 1832Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58930
41
Sytsma, Freerk Siedzes 
 7 aug 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81502
42
Dijkstra, Age Lieuwes 
 7 aug 1834Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88499
43
Oortwijn, Gebina Jans 
 7 aug 1835Oude Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64385
44
Regnerus, Teunis Lieuwes 
 7 aug 1836Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6174
45
Doekes, Korneliske 
 7 aug 1837Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72491
46
Scheper, Willem Jacobs 
 7 aug 1838Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80901
47
Wilman, Johannes Theodorus 
 7 aug 1838Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104077
48
Vries, Hein Dirks de 
 7 aug 1839Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6208
49
Tasma, Jacob Everts 
 7 aug 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12553
50
Postma, Marcus Reinders 
 7 aug 1841 I13443

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 41 van 41

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Liummes, Meynert 
Scheltes, Hiltie 
 7 aug 1681Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73335
I73336
2
Melles, Hedser 
Folckerts, Wytsche 
 7 aug 1712Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76733
I76734
3
Hendriks, Bartelt 
Jans, Trientje 
 7 aug 1747Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48303
I48304
4
Schollenberger, Balthasar 
Meijers, Jacoba 
 7 aug 1757Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82353
I87634
5
Wiersma, Riemer Pijtters 
Kuik, Maartje Clasens 
 7 aug 1760Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97531
I97532
6
Bouwes, Yde 
Jilkes, Grietje 
 7 aug 1761Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87106
I87107
7
van Dieteren, Harmanus Hendriks 
Lases, Sara 
 7 aug 1763Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105891
I105892
8
Wolda, Warner Adams 
Andringa, Doetje Alberts 
 7 aug 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82842
I82843
9
Jans, Bote 
Ruurds, Neeltje 
 7 aug 1785Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69078
I69079
10
Straatsma, Albert Klazes 
Pijters, Lijsbert 
 7 aug 1790Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93350
I93351
11
Boyenga, Johannes Boyens 
Willems, Geiske 
 7 aug 1791Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49663
I49662
12
Heele, Johannes 
Lettinga, Antje Sytses 
 7 aug 1791Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83082
I83081
13
Jaarsma, Gerrit Tijsses 
Adams, Janke 
 7 aug 1791Abbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88693
I101026
14
Siegersma, Gerben Douwes 
Andries, Sjoerdje 
 7 aug 1791Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65965
I65966
15
Visbeek, Klaas Tjeerds 
Woude, Antje Andries van der 
 7 aug 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1793
I1792
16
Cloosterman, Theunis Lubberts 
Vos, Berendina Johannes 
 7 aug 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54585
I54586
17
Annema, Tabe Tjeerds 
Woude, Rinske Johannes van der 
 7 aug 1803Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32328
I32329
18
Hofstra, Douwe Anes 
Wiersma, Hotske Thomas 
 7 aug 1803Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64635
I64636
19
Zuiderbaan, Sjoerd Wytzes 
Baarstra, Baukje Taekes 
 7 aug 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6020
I6021
20
Botma, Jabes (Jacob) Johannes 
Roersma, Feikjen Johannes 
 7 aug 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3507
I45069
21
Schaafsma, Pieter Feyes 
Westra, Lijsbeth Jans 
 7 aug 1811Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84676
I84677
22
Koster, Lourens Sybes 
Slotje, Klaske Johannes 
 7 aug 1814Mairie Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13410
I13411
23
Tjessinga, Cornelis Jelles 
Koopmans, Seeske Dirks 
 7 aug 1814Mairie Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58936
I5312
24
Dijkstra, Marten Johannes 
Hiemstra, Wijke Jarigs 
 7 aug 1817Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10625
I10552
25
Vries, Jelke Sakes de 
Hiemstra, Antje Hendriks 
 7 aug 1817Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I693
I533
26
de Boer, Betting Alberts 
Faber, Baafke Aukes 
 7 aug 1829Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104059
I21747
27
Wijngaarden, Sipke Pieters 
Meer, Jitske Davids van der 
 7 aug 1833Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I162
I154
28
Jong, Jurjen Sybes de 
Gorter, Ybeltje Tabes 
 7 aug 1834Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11189
I11190
29
Poortinga, Jan Rinzes 
Kingma, Jitske Johannes 
 7 aug 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10355
I10701
30
Schuit, Klaas Freerks van der 
Postma, Grietje Andries 
 7 aug 1834Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54269
I54268
31
Tjepkema, Tjepke Minnes 
Hoen, Maartje Cornelis 't 
 7 aug 1834Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2194
I21698
32
Salverda, Jan Sytzes 
Hellinga, Fokeltje Martens 
 7 aug 1851Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33475
I20222
33
Boonstra, Christiaan Wobbes 
van Vliet, Tjitske Baukes 
 7 aug 1869Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26578
I28031
34
van Dijk, Jan Joukes 
Tadema, Tjaltje Ruurds 
 7 aug 1869Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24038
I18033
35
Terpstra, Wytze Annes 
Bosch, Petronella Douwes 
 7 aug 1873Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36893
I36892
36
Feringa, Wiebe 
van Vliet, Martje Pieters 
 7 aug 1889Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68526
I52878
37
Bronger, Gerrit Johannes (Brunger) 
Hoekstra, Pietje (Nellie) 
 7 aug 1890Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14239
I109345
38
Fennema, Johannes Hendriks 
Wagenaar, Matilda (Tillie) 
 7 aug 1902Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29068
I84912
39
Westra, Hendrik Pieters 
Woude, Frouwkje Ypes van der 
 7 aug 1907Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73175
I72092
40
Teitsma, Dirk AEbeles 
Witteveen, Trijntje Oenes 
 7 aug 1915Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34983
I38118
41
Schouwerwou, Jan Tjeerds 
Dijkman, Geertje Pieters 
 7 aug 1919St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I209
I208

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 51

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Romkes, Dirk 
 7 aug 1687Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45369
2
Binnerts, Sickjen 
 7 aug 1707Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72552
3
Jans, Uylke 
 7 aug 1707Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50459
4
Dirks, Foppe 
 7 aug 1729Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78136
5
Johannes, Hyke 
 7 aug 1740Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44417
6
Sydses, Trijntje 
 7 aug 1740Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73296
7
Uilkes, Taeke 
 7 aug 1740Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88794
8
Wielinga, Hotze Jippes 
 7 aug 1740St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19331
9
van Doesum, Bartel Geerts 
 7 aug 1757Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48497
10
de Haan, Boele Wybes 
 7 aug 1763Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102322
11
Sasses, Popke 
 7 aug 1763Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19256
12
van Althuis, Antje Tjeerds 
 7 aug 1763Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71502
13
Boersma, Pieter Tjebbes 
 7 aug 1768Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106129
14
Dijkstra, Hein Heins 
 7 aug 1768Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38719
15
Feijes, Aaltje 
 7 aug 1768Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46467
16
Jans, Grietje 
 7 aug 1768Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53726
17
Kramer, Aart Willems 
 7 aug 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33609
18
Prosee, Roelof Johannes 
 7 aug 1768Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94305
19
Ronda, Frans Alderts 
 7 aug 1768St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70724
20
Annes, Gerben 
 7 aug 1770Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17678
21
de Bruin, Eeltje Symons 
 7 aug 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46651
22
Douma, Sjoertje Douwes 
 7 aug 1774Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7855
23
Jacobs, Jentje 
 7 aug 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78301
24
Klases, IJmkje 
 7 aug 1774Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80327
25
Bartels, Marieke Rijkes 
 7 aug 1785Winschoten, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52325
26
Broersma, Douwe Jans 
 7 aug 1785Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88563
27
Damsma, Jacob Botes 
 7 aug 1785Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42315
28
Havinga, Klaas Jans 
 7 aug 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22541
29
Jacobs, Taeke 
 7 aug 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43977
30
Piers, Geeske 
 7 aug 1785Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45771
31
Spanjer, Hiltje Klazes 
 7 aug 1785Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74335
32
Kuiken, Antje Jans 
 7 aug 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92100
33
Terpstra, Wybe Gerryts 
 7 aug 1791Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100526
34
Dijkema, Klaas Sjoerds 
 7 aug 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1970
35
Dirks, Maijke 
 7 aug 1796Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44776
36
Dreyer, Coenraad Pieters 
 7 aug 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I631
37
Tolsma, Hendrik Jurjens 
 7 aug 1796Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58561
38
Wouda, Metje Johannes 
 7 aug 1796Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7301
39
Boerma, Aafke Jans 
 7 aug 1800Noordwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93989
40
Annes, Pijter 
 7 aug 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79042
41
Ark, Siebe Pieters van der 
 7 aug 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10931
42
Dijkstra, Ruurd Pieters 
 7 aug 1803Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16653
43
Dol, Jan Jans 
 7 aug 1803Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99841
44
Hendriks, Jelle 
 7 aug 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43975
45
Lykeles, Jantje 
 7 aug 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42526
46
Meindertsma, Meindert Eelkes 
 7 aug 1803Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84485
47
Werf, Rinske Gerbens van der 
 7 aug 1803Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61707
48
van Zalen, Pietje Feikes 
 7 aug 1805Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36706
49
Dijkstra, Willem Luitzens 
 7 aug 1808Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60966
50
Groen, Klaas Jans 
 7 aug 1808Oude Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103585

1 2 Volgende»