Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 143

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Dotinga, Tomas Zytzes 
 7 jul 1718Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59312
2
Lieuwes, Yttje 
 7 jul 1756Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43451
3
Gorter, Tabe Dirks 
 7 jul 1761Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11193
4
Sybrens, Sytske 
 7 jul 1763Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59235
5
Slim, Cornelis Arjens 
 7 jul 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6562
6
Jeens, Maaike 
 7 jul 1765Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13305
7
Kramer, Aart Willems 
 7 jul 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33609
8
Dijk, Meindert Baukes van 
 7 jul 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1801
9
Hiemstra, Sybren Jouws 
 7 jul 1771Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83329
10
Bouma, Antje Tjibbes 
 7 jul 1775Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32062
11
Tjeerds, Neelke 
 7 jul 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1843
12
Bandsma, Evert Sapes 
 7 jul 1778Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16989
13
Brouwer, Taeke Thomas 
 7 jul 1778Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94776
14
Bruinsma, Jan Berends 
 7 jul 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40420
15
Slijt, Migchiel Coenraads 
 7 jul 1779Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40719
16
Dijkstra, Antje Pieters 
 7 jul 1783Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18676
17
Mey, Jan Harmens van der 
 7 jul 1783Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78621
18
Werf, Edze Fredriks van der 
 7 jul 1783Harkema Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51147
19
Jitzes, Marten 
 7 jul 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43842
20
Reitsma, Akke Abes 
 7 jul 1788Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47468
21
Steensma, Sijke Jans 
 7 jul 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6502
22
Robijn, Trijntje Pieters 
 7 jul 1791Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91953
23
Jacobs, Grietje 
 7 jul 1792Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80418
24
Nieveen, Melle Martens 
 7 jul 1793't Zandt, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69593
25
Westerhuis, Lijsbert Sipkes 
 7 jul 1793Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10186
26
Hiemstra, Albert Hendriks 
 7 jul 1795Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I532
27
Pel, Jakobje Eits 
 7 jul 1795Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88564
28
Hiemstra, Douwe Mames 
 7 jul 1802Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17952
29
Kikstra, Gjalt Wytzes 
 7 jul 1803Schingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3103
30
Wagenaar, Jan Mients 
 7 jul 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5449
31
Bijlsma, Trijntje Paulus 
 7 jul 1807Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10006
32
Tuinstra, Geeske Sjoerds 
 7 jul 1807Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40839
33
Ram, Grietje Klases 
 7 jul 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19824
34
Geerts, Harmen 
 7 jul 1810Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46983
35
Heikamp, Jan Jans 
 7 jul 1810Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67680
36
Osinga, Doekle Wopkes 
 7 jul 1810Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102068
37
Minnema, Lammert Minnes 
 7 jul 1812Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100192
38
Geuker, Marten Alles 
 7 jul 1814Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61471
39
Lamerus, Geertje Roelfs 
 7 jul 1815Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109012
40
van Dijk, Ruurdtje Johannes 
 7 jul 1815Lutkewierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101995
41
Winia, Pope Fransens 
 7 jul 1816Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98676
42
Groenendal, Ties Harms 
 7 jul 1818Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40657
43
Grafstra, Aaltje Pieters 
 7 jul 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27252
44
Visser, Ate Jacobs 
 7 jul 1820Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39576
45
Wiersma, Lijsbert Siedses 
 7 jul 1820Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27134
46
de Boer, Tjebbe Fokkes 
 7 jul 1821Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100403
47
Witzant, Doris Johannes 
 7 jul 1823Deventer, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84095
48
Flootman, Harmen Harmens 
 7 jul 1825 I52828
49
Kuiken, Klaas Jans 
 7 jul 1826Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9440
50
Brugsma, Menke Jacobs 
 7 jul 1829Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38447

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 144

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Sasses, Antje 
 7 jul 1798Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44259
2
Karsten, Andries 
 7 jul 1810Steggerda Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102555
3
Andries, Trijntje 
 7 jul 1811Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81404
4
Feddes, Lutske 
 7 jul 1812Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I611
5
Visbeek, Sytske Klazes 
 7 jul 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4407
6
Jeltema, Akke Jans 
 7 jul 1813Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40244
7
Winselaar, Hendrikje Jarigs 
 7 jul 1814St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74513
8
Zijlstra, Harke Klazes 
 7 jul 1815Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86322
9
de Graaf, Cornelis 
 7 jul 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99358
10
Baarda, Douwe Symons 
 7 jul 1818Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66345
11
Hendriks, Ebeltien 
 7 jul 1818Smilde, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107073
12
Ruitinga, Harmen Gerbens 
 7 jul 1818Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70977
13
Jouwsma, Taeke Tjerks 
 7 jul 1822Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98906
14
Theunis, Trijntje 
 7 jul 1822 I31619
15
Eisenga, Jacob Klaazes 
 7 jul 1825Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32059
16
Kloosterman, Gerrit Jans 
 7 jul 1825De Waard, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96730
17
Baates, Henderkien 
 7 jul 1826Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93433
18
Morstra, Geertje Bokkes 
 7 jul 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1946
19
Hoekstra, Jan Jans 
 7 jul 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40881
20
Roorda, Albert Johannes 
 7 jul 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27086
21
Wal, Elske Hendriks van der 
 7 jul 1827Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81311
22
Bergmans, Tytje Oeges 
 7 jul 1829 I53633
23
Bouma, Trijntje Bouwes 
 7 jul 1830Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37665
24
de Walle, Tjipke Tijsses 
 7 jul 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81339
25
Jouksma, Jeltje Joukes 
 7 jul 1830Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2495
26
Strikwerda, Klaaske Jacobs 
 7 jul 1830Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66836
27
Kooystra, Antje Siedses 
 7 jul 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28011
28
van Wieren, Derk Egberts 
 7 jul 1832Pieterzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106653
29
Braaksma, Dirk Tammes 
 7 jul 1833Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33719
30
Hendriks, Grietje 
 7 jul 1834Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50127
31
Boersma, Fokke Pieters 
 7 jul 1835Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18079
32
Stienstra, Hein Tjitses 
 7 jul 1836Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82622
33
Straatsma, Jitske Klazes 
 7 jul 1838Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14844
34
Nijholt, Rensje Aukes 
 7 jul 1840 I75217
35
Uitterdijk, Heine Jans 
 7 jul 1840 I63123
36
Rynks, Jan Johannes 
 7 jul 1841Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7487
37
Bouwma, Rinske Hendriks 
 7 jul 1844Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70301
38
Hamstra, Stillborn Binnes 
 7 jul 1844Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15176
39
Rensma, Meinouw Sytzes 
 7 jul 1845Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8636
40
Bosma, Antje Barts 
 7 jul 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49412
41
Fenstra, Sjoerd Sjoerds 
 7 jul 1846St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60968
42
de Jong, Hendrik Nammens 
 7 jul 1847Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97123
43
Kooy, Dirkje Symens van der 
 7 jul 1847Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12955
44
Terpstra, Wierd Jacobs 
 7 jul 1847Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89956
45
Wiersma, Leffert Teekes 
 7 jul 1847Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103743
46
Boonstra, Trijntje Sweitses 
 7 jul 1848Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48218
47
Hoekstra, Tjerk Jans 
 7 jul 1848Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9357
48
Meer, Ybeltje Popkes van der 
 7 jul 1848Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92477
49
Meulen, Antje Eeltjes van der 
 7 jul 1848Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37468
50
Talsma, Wytze Wybrens 
 7 jul 1848Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17117

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 40 van 40

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Ottes, Joeke 
Goslinghs, Swaentje 
 7 jul 1695Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46579
I46580
2
Abes, Gerben 
Teunis, Detje 
 7 jul 1751Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71114
I71115
3
Ruurds, Ruurd 
Jentjes, Froukjen 
 7 jul 1754Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82277
I82278
4
Sakes, Reitse 
Geerts, Sjoukje 
 7 jul 1754Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76344
I76345
5
Andries, Sjoerd 
Jans, Sjeuke 
 7 jul 1765Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59750
I96001
6
Ulbes, Sybren 
Hanses, Pytje 
 7 jul 1765Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65248
I65249
7
Kyvyt, Gerben Taekelis 
Tijssen, Grytje 
 7 jul 1771St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73100
I73101
8
Mellema, Hoite Jacobs 
Jans, Aafke 
 7 jul 1776Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40172
I40173
9
Rijpma, Enne (Enneus) Pieters 
Heringa, Trijntje 
 7 jul 1776Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60014
I85611
10
Huitema, Pieke Tjeerds 
Annes, Antje 
 7 jul 1782Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102176
I102177
11
Nicolai, Waatze Simons 
Teekes, Fockjen 
 7 jul 1783Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104729
I104730
12
Boerema, Popke Witzes 
Dijk, Grietje Martens 
 7 jul 1797Marum/Noordwijk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86864
I86865
13
Benthem, Nanne Pieters 
Jacobs, Saakjen 
 7 jul 1799Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55537
I55538
14
Boetzer, Hendrik Joris 
Gerbens, Ymkje 
 7 jul 1799St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63734
I63735
15
Plaats, Lourens Klazes van der 
Taekes, Grietje 
 7 jul 1799St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62731
I62732
16
Ploeg, Klaas Klazes van der 
Dijkstra, Ietje Binderts 
 7 jul 1799Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91802
I65752
17
Westra, Sybe Jetses 
de Boer, Trijntje Nannings 
 7 jul 1799Klooster Lidlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38236
I38237
18
Loonstra, Klaas Pieters 
Dijkstra, Geeltje Pieters 
 7 jul 1805Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2679
I2680
19
Oberman, Pieter Carels 
Reitsma, Akke Abes 
 7 jul 1805Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10710
I47468
20
Boersma, Sybe Jakobs 
Sytsma, Antje Folkerts 
 7 jul 1816Mairie Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13551
I13552
21
Obma, Tiete Tjeerds 
Viersen, Anna Geertruid Ypes 
 7 jul 1818Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6279
I6915
22
Venstra, Sjoerd Jacobs 
Wagenaar, Klaaske Sybrens 
 7 jul 1825Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13500
I13501
23
Wiersma, Sybe Hendriks 
Boonstra, Trijntje Joukes 
 7 jul 1828Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72501
I72509
24
Hoek, Gerrit Tijssen van der 
Hoogterp, Riemke Tjalles 
 7 jul 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7562
I6371
25
Hoekstra, Jildert Taekes 
Jansma, Baukje Jans 
 7 jul 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6834
I6214
26
de Vries, Klaas Thijsses 
Koster, Sjoukje Sytzes 
 7 jul 1838Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61318
I61317
27
Tuinier, Anne Geerts 
Helmus, Froukje Lykeles 
 7 jul 1839Gaasterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100236
I100237
28
Heidema, Hendrik Meints 
Boonemmer, Jebbichje Wytzes 
 7 jul 1844Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27986
I27987
29
Steggerda, Fokke Johannes 
Hoekstra, Antje Jans 
 7 jul 1855Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53091
I8491
30
Terpstra, Ruurd Oebeles 
Akkerhof, Maaike Feykes 
 7 jul 1855Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9276
I7881
31
Valk, Jacob Tjammes 
Jansma, Hinke Nutterts 
 7 jul 1862Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9905
I8214
32
Kuipers, Tjerk Hoites 
Kroes, Gepke Jans 
 7 jul 1864Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86450
I8685
33
Steenbok, Arjen Jans 
Dijkman, Janke Pieters 
 7 jul 1864Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I678
I379
34
Tjepkema, Syds Jacobs 
Andriessen, Antje Hantjes 
 7 jul 1864Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40927
I40928
35
Koopal, Sjoerd Martens 
Stellingwerf, Fetje Johannes 
 7 jul 1865Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70674
I70690
36
Hoekstra, Symen Pieters 
Bruining, Beitske Sybrens 
 7 jul 1869Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96552
I59599
37
Wey, Sytze Oeges van der 
de Vries, Doetje Sakes 
 7 jul 1869Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98743
I81287
38
Palma, Geert Jans 
Tilma, Ytje (Edith) Teunis 
 7 jul 1883Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18020
I28446
39
Smids, Sybe Roelofs 
Terpstra, Catharina Johannes 
 7 jul 1903Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90682
I90679
40
Postma, Djoerd Renzes 
Zijlstra, Antje Minnes 
 7 jul 1914Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31083
I34925

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 63

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Hansma, Pierke Keimpes 
 7 jul 1700Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102978
2
Lieuwes, Aaltje 
 7 jul 1700Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95365
3
Wessels, Huibert 
 7 jul 1706Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80472
4
Andries, Frans 
 7 jul 1720Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84474
5
Botes, Hylke 
 7 jul 1725Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4952
6
Liebbes, Gebke 
 7 jul 1726Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67729
7
Pijters, Bauke 
 7 jul 1726Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43213
8
Jacobs, Auke 
 7 jul 1728Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1462
9
Folkerts, Jantje 
 7 jul 1737Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10694
10
Tolsma, Sijbren Rinnerts 
 7 jul 1737Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77601
11
Aukes, Aaltje 
 7 jul 1743Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57501
12
Formers, Taetske 
 7 jul 1743Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58811
13
Sybes, Aefke 
 7 jul 1743Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45353
14
Faber, Jan Tjommes 
 7 jul 1748Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7686
15
Boerema, Jelle Harms 
 7 jul 1754Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84859
16
Hoekstra, Sake Lucas 
 7 jul 1754Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I696
17
Klazes, Aaltje 
 7 jul 1754Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81365
18
Miedema, Janke Hendriks 
 7 jul 1754Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9975
19
Prins, Johannes Doekes 
 7 jul 1754Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10022
20
de Jong, Wopke Harings 
 7 jul 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10082
21
Kalmer, Tjidse Anskes 
 7 jul 1765Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91997
22
Koldijk, Pytter Jans 
 7 jul 1765Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78914
23
Kroese, Nanne Ruurds 
 7 jul 1765Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61087
24
Leo, Frans Ottes 
 7 jul 1765Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2503
25
Nieuwland, Rienk Barteles 
 7 jul 1771Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65880
26
Teunis, Foke 
 7 jul 1771Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77905
27
Stoel, Jacob Klazes van der 
 7 jul 1776Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87338
28
Willems, Antie 
 7 jul 1776Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100763
29
Schaafsma, Grietje Annes 
 7 jul 1779Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13758
30
Hoogterp, Jetske Klazes 
 7 jul 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46864
31
Jans, Grijtje 
 7 jul 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45858
32
Sikma, Trijntje Sijes 
 7 jul 1782Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48168
33
Zandstra, Pieter Eelkes 
 7 jul 1782Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76405
34
Jong, Yde Jans de 
 7 jul 1787Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13745
35
Bekius, Dirk Joukes 
 7 jul 1793St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94728
36
Dijkstra, Doetje Douwes 
 7 jul 1793Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41486
37
Hekman, Gerritdina 
 7 jul 1793Heemse, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109051
38
Hoogland, Pier Pieters 
 7 jul 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13647
39
Koopmans, Hans Sybes 
 7 jul 1793Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71549
40
Tuuk, Taeke Popkes van der 
 7 jul 1793Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7757
41
Jaarsma, Kornelis Oeges 
 7 jul 1798Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16127
42
Beekmans, Janke Lammerts 
 7 jul 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65839
43
Boonstra, Gabe Klases 
 7 jul 1799Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70132
44
Meerstra, Yfke Harings 
 7 jul 1799Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97222
45
Rensma, Rinse Sytzes 
 7 jul 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8633
46
Slot, Gerrit Franses 
 7 jul 1799Wanneperveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39535
47
Veenstra, Symen Sjoerds 
 7 jul 1799Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64252
48
Bloemsma, Baukje Nammens 
 7 jul 1805Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3217
49
Dijk, Broer Minzes van 
 7 jul 1805Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14373
50
Dijkstra, Johannes Minnolts 
 7 jul 1805Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68491

1 2 Volgende»