Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 132

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Fokkes, Antje 
 7 jun 1735Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95366
2
Alberts, Tryntie 
 7 jun 1743 I43297
3
Zwaag, Jan Klazes van der 
 7 jun 1754Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13331
4
Hellinga, Jurjen Sierks 
 7 jun 1772Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6669
5
Theunes, Willem 
 7 jun 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46741
6
Pytters, Sjouke 
 7 jun 1775Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55066
7
Epping, Aaltje 
 7 jun 1776Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84488
8
van Sloten, Kornelis Jans 
 7 jun 1776Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73032
9
Jacobs, Antje 
 7 jun 1781Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30174
10
de Roos, Idske Brands 
 7 jun 1782Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31929
11
Miedema, Sytske Taekes 
 7 jun 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6185
12
Postma, Sake Jacobs 
 7 jun 1785Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49511
13
Spanjer, Hiltje Klazes 
 7 jun 1785Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74335
14
Lijkeles, Jouke 
 7 jun 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43628
15
Weert, Johannes Gurbes de 
 7 jun 1786Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11226
16
Boersma, Grietje Hotses 
 7 jun 1787Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21206
17
Tolsma, Siebrigje Doekles 
 7 jun 1787Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102073
18
Jaarsma, Lieuwe Willems 
 7 jun 1788Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46956
19
Nicolai, Houkje Waatzes 
 7 jun 1790Harkema Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56629
20
de Jong, Trijntje Gerbens 
 7 jun 1791Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81844
21
Hiemstra, Sybren Haantjes 
 7 jun 1792Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89894
22
Posthumus, Dieuke Klazes 
 7 jun 1792Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2756
23
de Boer, Jeltje Andries 
 7 jun 1793Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87017
24
de Vries, Geele Tabes 
 7 jun 1797Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56791
25
Meulen, Jan Wybes van der 
 7 jun 1797Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52330
26
Kramer, Johannes 
 7 jun 1798Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61132
27
Radema, Grietje Everts 
 7 jun 1798Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9960
28
Modderman, Dina Sjoerds 
 7 jun 1802Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6487
29
Schreiber, Antje Jacobs 
 7 jun 1802Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1611
30
Zwaga, Sibbeltje Andries 
 7 jun 1802Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104843
31
Boonstra, Tjeerd Dirks 
 7 jun 1803Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84220
32
Postumus, Ymkje Sierds 
 7 jun 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2094
33
Krol, Sytske Alberts 
 7 jun 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6717
34
de Vries, Gelske Jans 
 7 jun 1810Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27721
35
Holwerda, Ytje Eeltjes 
 7 jun 1810Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6494
36
Wal, Johanna Johannes van der 
 7 jun 1814Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103330
37
Fennema, Auke Eeltjes 
 7 jun 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26568
38
Hovinga, Trijntje Symons 
 7 jun 1816Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20653
39
Talsma, Ytske Klazes 
 7 jun 1816Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26569
40
Hoogland, Pier Watzes 
 7 jun 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26357
41
Ferwerda, Anske Jans 
 7 jun 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8386
42
Pheifer, Daniel Johannes 
 7 jun 1819 I33225
43
Blijstra, Andries Klazes 
 7 jun 1821Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83901
44
Terpstra, Jacob Eelkes 
 7 jun 1821Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26534
45
Nijp, Anne Christoffels 
 7 jun 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8838
46
Bakker, Dirk Jans 
 7 jun 1823Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97899
47
Jelkema, Sibbeltje Sybrens 
 7 jun 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14965
48
Mellema, Menze Jurjens 
 7 jun 1826Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12696
49
Bakker, Pieter Jans 
 7 jun 1829 I30048
50
Boonstra, Baukje Tjeerds 
 7 jun 1830Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84219

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 134

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Hendriks, Schelte 
 7 jun 1803Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49368
2
Tjerks, Janke 
 7 jun 1807Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12079
3
Gerrits, Geeltje 
 7 jun 1810 I95907
4
Werf, Grietje Ruurds van der 
 7 jun 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11171
5
Jans, Trijntje 
 7 jun 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5447
6
Jellema, Jantje Pieters 
 7 jun 1813Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42259
7
Jelles, Lijsbert 
 7 jun 1814St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4018
8
de Graaf, Gelt Klazes 
 7 jun 1820Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91905
9
de Graaf, Gjalt (Gelt) Klaases 
 7 jun 1820 I42408
10
Kuip, Foke Aukes van der 
 7 jun 1820Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82732
11
Visser, Frans Jacobs 
 7 jun 1822Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84381
12
Postma, Eeltje Eeltjes 
 7 jun 1825Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84054
13
Rechter, Tolkje Klazes 
 7 jun 1825Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11625
14
Groot, Sjoerd Pieters de 
 7 jun 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8243
15
Cornelis, Lipkje 
 7 jun 1827 I60405
16
Kooystra, Geertje Klases 
 7 jun 1827Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94201
17
Douma, Jetske Heerkes 
 7 jun 1828Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69029
18
Ferwerda, Antje Hettes 
 7 jun 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81041
19
Broersma, Jan Melles 
 7 jun 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19996
20
Driehuis, Teede Willems 
 7 jun 1829Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48258
21
Jacobs, Ytyen 
 7 jun 1829Blesdijke Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88883
22
Holwerda, Jientje Pieters 
 7 jun 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30341
23
Brolsma, Harmen Gerrits 
 7 jun 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13369
24
Schaaf, Meindert Joukes van der 
 7 jun 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5464
25
Wal, Stillborn Romkes van der 
 7 jun 1834 I9174
26
Baukes, Corneliske Cornelis 
 7 jun 1835Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69336
27
Vries, Jakob Gerbens de 
 7 jun 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7198
28
Zoodsma, Tjitske Sytses 
 7 jun 1838Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I535
29
de Boer, Stillborn Douwes 
 7 jun 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19819
30
Dik, Roelofke Jans 
 7 jun 1839Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57627
31
Heidanus, Trijntje Jurjens 
 7 jun 1839Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36132
32
Miedema, Hendrikje Johannes 
 7 jun 1839Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82784
33
Terpstra, Joukje Sjoerds 
 7 jun 1839Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9051
34
Jansma, Grietje Sipkes 
 7 jun 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7369
35
Snijder, Dieuwke Douwes 
 7 jun 1840Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91877
36
Benthem, Nanne Pieters 
 7 jun 1842 I55537
37
Hem, Marten Sjoerds van der 
 7 jun 1842Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68961
38
Wiersma, Jeltje Geerts 
 7 jun 1842Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93516
39
Schultens, Anna Geertruida 
 7 jun 1843 I56576
40
Miedema, Antje Bouwes 
 7 jun 1844Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90427
41
Benthem, Jakob Nannes 
 7 jun 1845 I55532
42
Eldering, Anna Harmanus 
 7 jun 1845Stroobos Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35988
43
Grijpstra, Thijs Wiegers 
 7 jun 1845Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92566
44
Cuperus, Geertje Hanses 
 7 jun 1846Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49664
45
de Vries, Aaltje Douwes 
 7 jun 1846Steggerda Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74631
46
Meinema, Jakobje Kornelis 
 7 jun 1846Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67779
47
Scheer, Maaike Jacobs van der 
 7 jun 1846 I67762
48
Bloemsma, Wybren Rochus 
 7 jun 1847Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5589
49
Boersma, Tjitske Pieters 
 7 jun 1848Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46545
50
Postma, Johannes Kornelis 
 7 jun 1848Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I164

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 154

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Teeckes, Sydtse 
Ysbrands, Aafke 
 7 jun 1668Hiaure/Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91450
I91451
2
Andries, Gerben 
Binnerts, Sickjen 
 7 jun 1733Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72550
I72552
3
Andris, Gerben 
Binnerts, Scikjen 
 7 jun 1733Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6306
I6307
4
Jans, Johannes 
Gerks, Aukjen 
 7 jun 1733Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89479
I89480
5
Jacobs, Sjoerd 
Freerks, Sjoertje 
 7 jun 1739Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97119
I97120
6
Pijtters, Kornelis 
Rommerts, Trijntje 
 7 jun 1739Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90361
I90362
7
Tjeerds, Ysbrand 
Reinerts, Grietje 
 7 jun 1742Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74478
I74480
8
Claases, Ytzen 
Jans, Joukje 
 7 jun 1744Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47900
I47901
9
Ymmes, Ymme 
Lieuwes, Dieuke 
 7 jun 1744Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75373
I75374
10
Dirks, Beernt 
Dirks, Grytie 
 7 jun 1748Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89953
I89954
11
Annes, Evert 
Johannes, Froukje 
 7 jun 1750Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96322
I96323
12
Suidema, Steffen 
Oeges, Attje 
 7 jun 1750Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87758
I87759
13
Teekes, Uilke 
Franses, Dille 
 7 jun 1750Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48834
I48835
14
Alderts, Douwe 
Joukes, Bottje 
 7 jun 1756Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17655
I17656
15
Jans, Andries 
Sikkes, Elisabeth 
 7 jun 1756Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82891
I82892
16
Jeens, Auke 
Franses, Jantjen 
 7 jun 1756Lemmer/Follega/Eesterga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75077
I75078
17
Pijters, Jan 
Gerrijts, Gertie 
 7 jun 1756Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71578
I71579
18
Claases, Fokke 
Jans, Simkje 
 7 jun 1761Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1211
I1212
19
Freerks, Syds 
Jans, Joukje 
 7 jun 1761Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I812
I811
20
Gosliga, Tussijn Pyters 
Tuinstra, Pytie 
 7 jun 1761Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62281
I62282
21
Hommes, Tjeerd 
Alberts, Houkje 
 7 jun 1761Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6383
I6384
22
Nicolay, Goytzen Atzes 
Michiels, Froukjen 
 7 jun 1761Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73557
I73558
23
Taekes, Frans 
Freerks, Grytje 
 7 jun 1761Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2688
I2687
24
Wouters, Wybe 
Rypkes, Antie 
 7 jun 1761Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84077
I84078
25
Tjeerds, Wyger 
Jacobs, Lutske 
 7 jun 1767Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65692
I65693
26
Arjens, Arjen 
Jans, Syke 
 7 jun 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21715
I21716
27
Bartels, Eeltje 
Ringers, Jetske 
 7 jun 1772Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86973
I86974
28
Geerts, Roekes 
Veenkamp, Martje Berends 
 7 jun 1772Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107497
I107498
29
Gerrits, Roelf 
Tierks, Sioukjen 
 7 jun 1772Roderwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91402
I91403
30
Hendriks, Jan 
Atses, Jaike 
 7 jun 1772Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66728
I66729
31
Japiks, Marten 
Sjoerds, Dieuke 
 7 jun 1772Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102134
I102135
32
Lieuwes, Douwe 
Jans, Getje 
 7 jun 1772Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89797
I89798
33
Willems, Hendrik 
Jans, Janke 
 7 jun 1772Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98634
I98635
34
Andrys, Haantje 
Martens, Klaaske 
 7 jun 1778Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88194
I88195
35
Douma, Fokke Rinses 
Eelkes, Baukjen 
 7 jun 1778Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91462
I91463
36
Hilverda, Gerrit Piers 
Sybolts, Lijsbert 
 7 jun 1778Terkaple Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60806
I60807
37
Tjepkema, Pieter Alles 
Willems, Roelofke 
 7 jun 1778Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3855
I3856
38
Veen, Auke Botes van der 
Jans, Teetske 
 7 jun 1778Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56594
I56595
39
Berg, Hessel Bouwes 
Piers, Trijntie 
 7 jun 1789Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77548
I89159
40
Jans, Pytter 
de Jong, Wopke Harings 
 7 jun 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93445
I10082
41
Steensma, Jan Willems 
Koopmans, Tjitske Dirks 
 7 jun 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6501
I4194
42
Posthumus, Pieter Pieters 
Groot, Tettje Klazes de 
 7 jun 1793Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4802
I4803
43
Fopma, Douwe Baukes 
Rinzes, Antje 
 7 jun 1795Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66233
I66234
44
Hoekstra, Jan Sybes 
Pieters, Antje 
 7 jun 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39871
I39872
45
Meulen, Johannes Idses van der 
Miedema, Antje Bouwes 
 7 jun 1795Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93686
I90427
46
van Schepen, Jouke Ymes 
Lautenbach, Janke Jacobus 
 7 jun 1795Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100761
I100762
47
Alma, Sake Sjoerds 
Unema, Ytske Jans 
 7 jun 1801Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6530
I6531
48
Breugeman, Evert Jans 
Zijlstra, Jacobje Reinders 
 7 jun 1801Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78515
I78516
49
Brouwer, Jan Annes 
Damstra, Lysbert Aans 
 7 jun 1801Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90627
I90623
50
de Vries, Pieter Bartels 
Bijland, Sjoerdtje Jans 
 7 jun 1801Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83924
I83925

1 2 3 4 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 70

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Severijns, Lieuwe 
 7 jun 1711Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73436
2
Bontekoe, Grijtje Cornelis 
 7 jun 1712Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82804
3
Beerntsdr, Imke 
 7 jun 1716Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36413
4
Eeltjes, Dirk 
 7 jun 1716Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93641
5
Rienks, Sytske 
 7 jun 1716Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90108
6
Swart, Jan Simons 
 7 jun 1722Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93752
7
AEbles, Sjoerdje 
 7 jun 1739Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47619
8
Clases, Jan 
 7 jun 1739Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89824
9
Doens, Teunis 
 7 jun 1739Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75883
10
Johannis, Johannes 
 7 jun 1739Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45617
11
Melles, Gerrit 
 7 jun 1739Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45494
12
Rimmerens, Jan 
 7 jun 1739Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68595
13
Deelstra, Herre Lieuwes 
 7 jun 1740Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73275
14
Fransen, Pyter 
 7 jun 1743Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I755
15
Mey, Beert Goffes van der 
 7 jun 1744Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46887
16
Boersma, Dirk Sydses 
 7 jun 1745Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73292
17
Baarda, Lolkje Gerlofs 
 7 jun 1750Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74300
18
Dirks, Grijtie 
 7 jun 1750Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66166
19
Hoekstra, Tjitse Sytzes 
 7 jun 1750St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58087
20
Pieters, Tjitske 
 7 jun 1750Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91873
21
Buma, Liesbeth Feikes 
 7 jun 1756Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99376
22
Koopman(s), Feikjen Nannes 
 7 jun 1756Echten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3920
23
de Ruiter, Gerrit Jacobs 
 7 jun 1761Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56959
24
Eizinga, Gerrit Jans 
 7 jun 1761Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96667
25
Jacobs, Franske 
 7 jun 1761Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9825
26
Leystra, Adriaantje Freerks 
 7 jun 1761Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10154
27
Reitsma, Jitske Wopkes 
 7 jun 1761Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13061
28
Haaistra, Pieter Haaijes 
 7 jun 1766Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44400
29
Koning, Trijntje Errits 
 7 jun 1767Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57005
30
Steeg, Klaas Daams van der 
 7 jun 1767Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77268
31
Ulbes, Job 
 7 jun 1767Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98684
32
Henstra, Johannes Heinses 
 7 jun 1771Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71776
33
de Groot, Grietje Pieters 
 7 jun 1772St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26693
34
Dotinga, Melle Sytses 
 7 jun 1772Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102261
35
Mients, Tyttie 
 7 jun 1772Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42797
36
Nicolai, Roelof Gooitzens 
 7 jun 1772Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68162
37
Siderius, Lipkje Doekes 
 7 jun 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31262
38
Algra, Hendrik Jochums 
 7 jun 1778Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57916
39
Groeneveld, Geertje Dirks 
 7 jun 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77837
40
Kuik, Antje Dirks 
 7 jun 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79777
41
Poelstra, Froukje Sjoukes 
 7 jun 1778Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10283
42
de Beer, Eelkje Baukes 
 7 jun 1785Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84499
43
Bonnema, Klaas Oepkes 
 7 jun 1789St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97163
44
de Vries, Jouke Martens 
 7 jun 1789Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67690
45
Feenstra, Trijntie Tjeerds 
 7 jun 1789Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89875
46
Kuik, Hendrikje Bartelds 
 7 jun 1789St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3342
47
Landstra, Yme Ypkes 
 7 jun 1789Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75769
48
Vries, Eelke Takes de 
 7 jun 1789Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3675
49
Buma, Zipke Douwes 
 7 jun 1795Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88715
50
Deinema, Tjerk Gerrits 
 7 jun 1795Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4859

1 2 Volgende»