Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 185

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Wagenaar, Jacob Roelofs 
 7 mei 1746Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13060
2
Postma, Symen Symons 
 7 mei 1750Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72683
3
Gerrits, Antje 
 7 mei 1752Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2570
4
Klases, Ytie 
 7 mei 1753Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5550
5
Dijkstra, Uilke Reitses 
 7 mei 1755Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76342
6
Schoustra, Rients Theunis 
 7 mei 1761Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68677
7
Leystra, Baukje Hanses 
 7 mei 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7285
8
Jarigs, Jakle 
 7 mei 1769Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50246
9
Iepma, Romke Klases 
 7 mei 1772Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94280
10
Jepkema, Grietje Rienks 
 7 mei 1772Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47236
11
Kornelis, Rinske (Hinke) 
 7 mei 1775Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113809
12
Gosses, Willem 
 7 mei 1782Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32393
13
Homsma, Homme Tjeerds 
 7 mei 1783Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1130
14
Plantinga, Jielt Gerrits 
 7 mei 1783Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89687
15
Dijkstra, Anne Symens 
 7 mei 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6700
16
Meer, Maaike Jacobs van der 
 7 mei 1786Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57279
17
Roos, Jacob Jans de 
 7 mei 1786Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11081
18
Eeltje, Trijntje Sybes 
 7 mei 1787Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72502
19
Berghsma, Symen Arjens 
 7 mei 1788Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34573
20
Douma, Geert Jacobs 
 7 mei 1788Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41405
21
Krol, Willemke Jans 
 7 mei 1788Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30917
22
Hiemstra, Hiltje Arjens 
 7 mei 1789Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95073
23
Damstra, Froukje Lubbes 
 7 mei 1790Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21578
24
Sytsma, Antje Lieuwes 
 7 mei 1790Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60013
25
Bijlstra, Bartel Jarigs 
 7 mei 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2949
26
Dreyer, Arjen Pieters 
 7 mei 1791Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I627
27
Jansma, Bauke Jans 
 7 mei 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29265
28
Boomsma, Tjitske Broers 
 7 mei 1793Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29483
29
Meulen, Dirk Sybrens van der 
 7 mei 1793Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109328
30
Baaima, Jan Baukes 
 7 mei 1794Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83201
31
Deinema, Tjerk Gerrits 
 7 mei 1795Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4859
32
Jans, Johannes 
 7 mei 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44185
33
Faber, Dirk Hendriks 
 7 mei 1796Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69400
34
van Wijngaarden, Rients Annes 
 7 mei 1796Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39244
35
Walings, Yede 
 7 mei 1797Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47498
36
Hoekstra, Klaas Cornelis 
 7 mei 1798Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85648
37
Miersma, Rinske Hettes 
 7 mei 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5265
38
de Vries, Oege Keimpes 
 7 mei 1799Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33960
39
Woud, Manus Jans van der 
 7 mei 1799Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83262
40
Miedema, Trijntje Doekes 
 7 mei 1800Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5249
41
Steegstra, Jelle Andries 
 7 mei 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5511
42
Bierma, Gerlof Jorrits 
 7 mei 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38074
43
van Loon, Eeltje Pieters 
 7 mei 1802Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44442
44
Ynia, Ymkje Hendriks 
 7 mei 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10306
45
Smits, Duifke Ebes 
 7 mei 1803Kootstertille Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64253
46
de Vries, Aaltje Rinzes 
 7 mei 1805St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109329
47
Wybenga, Margaretha Cornelis 
 7 mei 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7455
48
Groenewoud, Abe Gerbens 
 7 mei 1807Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79753
49
Brons, Bronno Tjerks 
 7 mei 1808Emden, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48438
50
Klein, Dirk Jacobs de 
 7 mei 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7724

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 182

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Gerrits, Japke 
 7 mei 1748 I86467
2
de Romar, Johanna Sophia 
 7 mei 1782Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87912
3
Werff, Jochem Ysaacs van der 
 7 mei 1792Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87411
4
Sytzes, Martje 
 7 mei 1803Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47705
5
Jacobs, Yne 
 7 mei 1808Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50089
6
Clevering, Jacomina Rikkerts 
 7 mei 1810Onderwierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67041
7
Eyberts, Hylke 
 7 mei 1810 I67337
8
Rodenburg, Marcus 
 7 mei 1810Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18844
9
Tjeerds, Grietje 
 7 mei 1810Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11915
10
Folkerts, Gelkje 
 7 mei 1813Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98502
11
Schaaf, Jeltje Jelmers van der 
 7 mei 1813Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37941
12
Middelbos, Lubbartus Jans 
 7 mei 1814Donkerbroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113188
13
Wallendal, Attje Jacobs 
 7 mei 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11987
14
Gulmans, Jan Beerends 
 7 mei 1815Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72069
15
Bekema, Berend Sjoerds 
 7 mei 1821Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5990
16
Hellingshuizer, Jacob Pieters 
 7 mei 1821Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110465
17
Faber, Harmen Aans 
 7 mei 1823Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50554
18
Venema, Pieter Hendriks 
 7 mei 1823Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3668
19
Ettema, Jacob Ettes 
 7 mei 1824De Waard, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99602
20
Steensma, Pieter Sybes 
 7 mei 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18645
21
Hogendijk, Tomas Oeges 
 7 mei 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17618
22
Huizinga, Fetje Siverts 
 7 mei 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83814
23
Humalda, Gerkje Feyes 
 7 mei 1826Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36919
24
Sinnema, Jacob Jacobs 
 7 mei 1826 I79134
25
Wielinga, Trijntje Jippes 
 7 mei 1826Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1791
26
Feenstra, Gerlof Klazes 
 7 mei 1827 I35088
27
Woude, Ype Pieters van der 
 7 mei 1827Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16244
28
Poelstra, Lolkjen Feikes 
 7 mei 1828Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40745
29
Zijlstra, Meile Hommes 
 7 mei 1828Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37760
30
Bonnema, Alle Wolters 
 7 mei 1829Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103011
31
de Jong, Sepkje Lieuwes 
 7 mei 1830Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55897
32
Haagsma, Sjirk Jacobs 
 7 mei 1830Abbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61597
33
Bor, Evertje van den 
 7 mei 1833Nijkerk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109753
34
Folkertsma, Baukjen Eelses 
 7 mei 1834 I62419
35
Hoekstra, Marten Gosses 
 7 mei 1835Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81878
36
Annema, Auke Bouwes 
 7 mei 1837 I68133
37
Faber, Jitske Wybes 
 7 mei 1838Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21109
38
Weide, Iebeltje Hendriks van der 
 7 mei 1839 I62674
39
Blijstra, Bauke Andries (aka Grofsmid) 
 7 mei 1840Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78390
40
Bouma, Eelke Melles 
 7 mei 1840Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52690
41
Flootman, Harmen Hendriks 
 7 mei 1841Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8170
42
Boersma, Gerrit Pieters 
 7 mei 1842Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82879
43
Sjoerdsma, Trijntje Tjerks 
 7 mei 1842Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6850
44
Jong, Tietje Baukes de 
 7 mei 1843Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15012
45
Rensma, Antje Theunis 
 7 mei 1843Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73033
46
Tol, Feikje Jans van der 
 7 mei 1843 I67083
47
Meer, Sjieuwke (Sjoukje) Dirks van der 
 7 mei 1845Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107435
48
Waardenburg, Gerrit Wypkes 
 7 mei 1845Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107744
49
Smits, Antje Harmens 
 7 mei 1846 I64302
50
Vliet, Menne Johannes van der 
 7 mei 1847Niekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112580

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 335

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Lenzis, Saecke 
Iges, Neeltje 
 7 mei 1673Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96087
I96088
2
Simons, Johannes 
Siardts, Aiske 
 7 mei 1682Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72692
I72693
3
Fetses, Heercke 
Jans, Jischjen 
 7 mei 1693Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80835
I80836
4
Obes, Douwe 
Reyners, Janneke 
 7 mei 1718Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71990
I71991
5
Ulbes, Symen 
Oedses, Rinske 
 7 mei 1719Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43686
I43687
6
Feikes, Teunis 
Rinsma, Antje Melles 
 7 mei 1724Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71118
I71119
7
Feyes, Hendrik 
Tomes, Grietje 
 7 mei 1729Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1378
I42720
8
Rinses, Gerke 
Tymens, Trijntje 
 7 mei 1730Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97730
I97731
9
Sakes, Ynse 
Gaeles, Sijke 
 7 mei 1730Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92797
I92798
10
Keimpes, Feitze 
Minnes, Zaakjen 
 7 mei 1739Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65955
I65956
11
Pijters, Reiner 
Oenes, Aaltje 
 7 mei 1739Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74803
I74804
12
Gijses, Luitjen 
Machet, Rixstien Jeltes 
 7 mei 1741Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74189
I74190
13
Beernds, Jacob 
Hemkes, Antje 
 7 mei 1747Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100480
I100481
14
Hendriks, Dirk 
Martens, Tetje 
 7 mei 1747Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92252
I92253
15
Mintjes, Sybren 
Sydses, Baukjen 
 7 mei 1747Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92323
I92324
16
Reiding, Reid Gerbens 
Pama, Antje Jans 
 7 mei 1747Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63660
I63661
17
Tomas, Poulis 
Clases, Baukje 
 7 mei 1747Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71157
I71158
18
Johannes, Sijtse 
Dirks, Froukje 
 7 mei 1748Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72383
I72384
19
Cornelis, Eeltie 
Yppes, Minke 
 7 mei 1750Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72199
I72200
20
Jans, Wybren 
Wybrens, Tjitzke 
 7 mei 1757Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106879
I106880
21
Keimpes, Anne 
Annes, Marrigjen 
 7 mei 1758Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102162
I102163
22
Luitjens, Ype 
Teekes, Janke 
 7 mei 1758Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59884
I59885
23
Tjebbes, Doeke 
Martens, Hiltje 
 7 mei 1758Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71184
I71185
24
Ysbrands, Lammerd 
Walings, Neeltje 
 7 mei 1758St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103214
I103213
25
Hefting, Mattijs Boeles 
Derks, Efien 
 7 mei 1768Scheemda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99069
I99070
26
Jans, Klaas 
Piers, Klaaske 
 7 mei 1769Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93355
I93354
27
Pel, Pieter Sybrens 
Clases, Trijntie 
 7 mei 1769Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91185
I91186
28
Rintjes, Andrys 
Abrahams, Wytske 
 7 mei 1769St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67146
I67147
29
Salverda, Sybe Philippus 
Ykma, Ybeltje Pieters 
 7 mei 1769Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89076
I89077
30
Hendriks, Roelof 
Oeges, Taetske 
 7 mei 1772Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87781
I87782
31
Alberts, Evert 
Hayes, Hyke 
 7 mei 1775Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68967
I68968
32
Braaksma, Jan Lubberts 
Ynses, Tjeeske 
 7 mei 1775Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41335
I41336
33
Crol, Sibe Johannes 
Fink, Gertie Simons 
 7 mei 1775Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104041
I104042
34
Elsinga, Folkert Alderts 
Franses, Froukjen 
 7 mei 1775Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57926
I57927
35
Gribberts, Reinder 
Lolkes, Baukjen 
 7 mei 1775Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86272
I89307
36
Jans, Sippe 
Jans, Antje 
 7 mei 1775Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101932
I101933
37
Lahaise, Claas Rombartus 
Sybrens, Trijntje 
 7 mei 1775Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111423
I111424
38
Outgers, Haye 
Jans, Dieuke 
 7 mei 1775Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51008
I82098
39
Pijtters, Jan 
Nauta, Jetske Ywardus 
 7 mei 1775Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58825
I58822
40
Pyters, Claas 
Jacobs, Sieuke 
 7 mei 1775Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97327
I97328
41
Reinders, Hessel 
Lolles, Duuwke 
 7 mei 1775Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94386
I94387
42
Willems, Sjoerd 
de Jong, Trijntje Sjoerds 
 7 mei 1775Goenga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75016
I75017
43
Johannes, Jan 
Pytters, Wintje 
 7 mei 1780Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1695
I1696
44
Piers, Douwe 
Tiettes, Tryntje 
 7 mei 1780Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94828
I94829
45
Alberts, Jacob 
Lieuwes, Sintjen 
 7 mei 1786Makkinga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86701
I86702
46
Andringa, Yde Willems 
Abes, Jantje 
 7 mei 1786Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40885
I40886
47
Broersma, Hedde AEbes 
Douwes, Jantje 
 7 mei 1786Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71190
I71191
48
de Boer, Sytse Haantjes 
Pyters, Harmke 
 7 mei 1786Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112424
I112425
49
Everts, Sjoerd 
Gerbens, Mentje 
 7 mei 1786Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59241
I59242
50
Halma, Anne Nammens 
Miedema, Grietje Douwes 
 7 mei 1786Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6582
I12046

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 85

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Tania, Gatske Piers 
 7 mei 1699Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46143
2
Hopkes, Gatske 
 7 mei 1702Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46671
3
Roelofs, Lijsbeth 
 7 mei 1702Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1585
4
IJsbrands, Frans 
 7 mei 1713Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20204
5
Cornelis, Tytje 
 7 mei 1719Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88153
6
Nannes, Sjoerd 
 7 mei 1719Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52105
7
Hillebrands, Aukje 
 7 mei 1724Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50358
8
Minses, Willemke 
 7 mei 1730Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90670
9
Annes, Trijntie 
 7 mei 1739Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96598
10
Hendriks, Sioerd 
 7 mei 1739Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45611
11
Hylkes, Willem 
 7 mei 1739Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2953
12
Alberts, Trijntje 
 7 mei 1741Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6322
13
Drijfhout, Folkert Annes 
 7 mei 1741Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67616
14
Nammens, Roelof 
 7 mei 1741Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3079
15
Sijdses, Luitjen 
 7 mei 1741Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72208
16
Jongma, Freerk Gerlofs 
 7 mei 1747Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113898
17
Landstra, Ypke Ymes 
 7 mei 1747Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75770
18
Sikma, Jacob Cornelis 
 7 mei 1747Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32630
19
Vogelsang, Wyger Pytters 
 7 mei 1747Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1165
20
Sickes, Johannes 
 7 mei 1750Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I687
21
Hovinga, Feike Martens 
 7 mei 1752Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43852
22
Salverda, Sjoukjen Tammes 
 7 mei 1754Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75625
23
Jitses, Douwe 
 7 mei 1758Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82763
24
Louws, Aaltje 
 7 mei 1758Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80316
25
Matterstek, Hindrikje Abrahams 
 7 mei 1758Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112729
26
Miedema, Age Gerrits 
 7 mei 1758Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52066
27
Nicolai, Waatze Simons 
 7 mei 1758Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104729
28
Sijbes, Tjamke 
 7 mei 1758Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58092
29
Dijkstra, Rinse Sipkes 
 7 mei 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77883
30
Hoen, Baukje Rieniks 't 
 7 mei 1769St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43117
31
Jans, Renske 
 7 mei 1769Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95452
32
Kingma, Luitjen Ymkes 
 7 mei 1769Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80190
33
Lieuwes, Trijntje 
 7 mei 1769St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52048
34
Vellema, Gerben Sybrens 
 7 mei 1769Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48000
35
Baukes, Jan 
 7 mei 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42973
36
Boorsma, Wytze Izaaks 
 7 mei 1775Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91012
37
de Haan, Tonnies Roelfs 
 7 mei 1775Mensingeweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101219
38
de Klein, Anna Maria Johannes 
 7 mei 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45620
39
Dijkma, Janke Bouwes 
 7 mei 1775Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55907
40
Friesema, Lysbert Tjeerds 
 7 mei 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4941
41
Jans, Tryntie 
 7 mei 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79517
42
Kiestra, Jan Jans 
 7 mei 1775Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101508
43
Meinsma, Tjalling Jans 
 7 mei 1775Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75830
44
Salves, Sijds 
 7 mei 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45416
45
Visser, Hendrik Fredriks 
 7 mei 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49533
46
Jelles, Antje 
 7 mei 1780Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46046
47
Reitsma, Janke Sijtses 
 7 mei 1780Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I920
48
Terpstra, Dieuwke Jurjens 
 7 mei 1780Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72639
49
Tolsma, Antje Rinderts 
 7 mei 1780Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15205
50
Bouma, Tietje Gerrits 
 7 mei 1786Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61208

1 2 Volgende»