Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 198

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jans, Simon 
 7 mrt 1723Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17694
2
Tjeerds, Marike 
 7 mrt 1725Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93411
3
Cahai, Maria Magdalena 
 7 mrt 1750Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77989
4
Keizer, Gerrit Jaspers 
 7 mrt 1751St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9714
5
Teunis, Sjoukje 
 7 mrt 1757Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26034
6
Teunes, Sjoukjen 
 7 mrt 1759Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28361
7
Veenstra, Herre Jans 
 7 mrt 1765Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89568
8
Hofman, Reinder Fokkes 
 7 mrt 1768Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1213
9
Baaima, Bauke Louws 
 7 mrt 1770Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66214
10
Jepma, Sas Klaazes 
 7 mrt 1770Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44545
11
Lammerts, Aaltje 
 7 mrt 1774Aekinga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64940
12
Hoekstra, Jentje Jilderts 
 7 mrt 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3197
13
Tinga, Douwe Jans 
 7 mrt 1777Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73479
14
Bokma, Marten Jans 
 7 mrt 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12933
15
Fokkes, Tjerk 
 7 mrt 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43335
16
Jansma, Harmen Jans 
 7 mrt 1782Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91316
17
Huizinga, Jildert Theunis 
 7 mrt 1783Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99191
18
Jonkman, Hendrik Jans 
 7 mrt 1783Nijeholtpade Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90476
19
Jans, Dirk 
 7 mrt 1785Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77783
20
Piers, Jasper 
 7 mrt 1785Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44562
21
Dijkstra, Tjitske Aukes 
 7 mrt 1786Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64578
22
Groeneveld, Geertje Folkerts 
 7 mrt 1786Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66117
23
Zysling, Hans Jans 
 7 mrt 1786Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95037
24
Boersma, Beernt Klazes 
 7 mrt 1787Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76887
25
Hempenius, Age Gerhardus 
 7 mrt 1787Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68669
26
Oevering, Johannes Ydes 
 7 mrt 1787Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13565
27
Tietes, Trijntje 
 7 mrt 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42790
28
Tjerkstra, Stintje Jans 
 7 mrt 1789Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10649
29
van Popta, Geertje Wypkes 
 7 mrt 1789Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77189
30
Kort, Jan Arents 
 7 mrt 1790Engelbert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111222
31
Bouwes, Jantje 
 7 mrt 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42582
32
Woude, Yttje Hendriks van der 
 7 mrt 1791Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98422
33
Secama, Harmen Frankes 
 7 mrt 1792Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60574
34
Wagenaar, Trijntje Everts 
 7 mrt 1793Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14478
35
Bilker, Jantje Jans 
 7 mrt 1794Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5822
36
Koopmans, Antje Wybes 
 7 mrt 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47279
37
Meulen, Willemke Lodewijks van der 
 7 mrt 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97868
38
Simons, Aaltje 
 7 mrt 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47034
39
Fennema, Heere Aukes 
 7 mrt 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11993
40
Hassoldt, Fredrik Georg 
 7 mrt 1797Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83442
41
Gorter, Reino Bernardus 
 7 mrt 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1514
42
Hettema, Klaaske Andries 
 7 mrt 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6548
43
Jansma, Lijsbeth Wybrens 
 7 mrt 1798Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20870
44
Spijksma, Yme Aukes 
 7 mrt 1798Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27456
45
Dijkstra, Jacob Upts 
 7 mrt 1799Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12465
46
Feikens, Heerke Sipkes 
 7 mrt 1799Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86840
47
Verbeek, Otte (Atte) Johannes 
 7 mrt 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9838
48
Bosch, Sybe Siedses 
 7 mrt 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2054
49
van Beekhuizen, Elizabeth Jacoba 
 7 mrt 1800Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56180
50
Broers, Sybren Hendriks 
 7 mrt 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61455

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 189

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Minnes, Minne 
 7 mrt 1795Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111079
2
Joukes, Aukje 
 7 mrt 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1694
3
Botes, Sytske 
 7 mrt 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6592
4
Algera, Gelbrig Symons 
 7 mrt 1809Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95936
5
Pieters, Jitske 
 7 mrt 1809 I31908
6
Wynses, Douwe 
 7 mrt 1809Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105932
7
Bangma, Jan Sikkes 
 7 mrt 1810Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104429
8
Rinderts, Evert 
 7 mrt 1811Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97925
9
Dirks, Korneliske 
 7 mrt 1814Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105767
10
Hendriks, Freerk 
 7 mrt 1814Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22544
11
Symons, Berber 
 7 mrt 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1480
12
Tjerks, Jan 
 7 mrt 1815Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106083
13
Heeres, Lieuwe 
 7 mrt 1817Drowned in Hollands Diep, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73267
14
de Haan, Mient Rinderts 
 7 mrt 1818Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92814
15
de Vries, Pabe (Pope) Jacobs 
 7 mrt 1818Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35204
16
Hoekstra, Hedzer Wybrens 
 7 mrt 1819Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77283
17
Bokkinga, Hendrik Bokkes 
 7 mrt 1821Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I917
18
Schmoll, Johan Hendrik 
 7 mrt 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5919
19
Tammes, Aaltie 
 7 mrt 1821 I5557
20
van Meekeren, Harmen Rijks 
 7 mrt 1822Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70959
21
Jans, Aafke 
 7 mrt 1823Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95052
22
Leystra, Ytje Dirks 
 7 mrt 1824Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24497
23
Meulen, Wybe Pieters van der 
 7 mrt 1825Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64889
24
Wybenga, Wybe Heins 
 7 mrt 1825St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32245
25
Hoeksma, Bouwe Alberts 
 7 mrt 1827Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76942
26
Holwerda, Aukje (Akke) Renzes 
 7 mrt 1827Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32060
27
Kuiken, Jacob Arjens 
 7 mrt 1827Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79891
28
Postma, Hendrik Jilderts 
 7 mrt 1827Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5162
29
van Dam, Jurrien Jans 
 7 mrt 1827Zeerijp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112749
30
Visser, Marten Jacobs 
 7 mrt 1827Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100363
31
Duinen, Jan Abes van 
 7 mrt 1829Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1534
32
Jonker, Maartje Tijssen 
 7 mrt 1829 I51195
33
Postma, Marijke Dirks 
 7 mrt 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28916
34
Ram, Atje Melles 
 7 mrt 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6914
35
Gruber, Leentje Jurjens 
 7 mrt 1830Nieuwe Compagnie, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108805
36
Kingma, Lijsbert Jitzes 
 7 mrt 1831Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13097
37
Bosch, Jan Sipkes 
 7 mrt 1832 I51602
38
Hager, Sape Rinzes 
 7 mrt 1832Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63711
39
Hoekstra, Grietje Jans 
 7 mrt 1832Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88817
40
Klases, Reinouw 
 7 mrt 1832Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85370
41
Postma, Antje Gerrits 
 7 mrt 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49184
42
Rinzema, Jacomina Lefferts 
 7 mrt 1832Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49888
43
Swart, Jan Piebes 
 7 mrt 1832Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62807
44
Werf, Grietje Joutes van der 
 7 mrt 1834 I31454
45
Koopmans, Pieter Dirks 
 7 mrt 1835Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19676
46
Anema, Tjetske Anes 
 7 mrt 1836Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106114
47
Andringa, Jeltje Tjeerds 
 7 mrt 1837Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69739
48
Bosma, Houkje Daniels 
 7 mrt 1837Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79927
49
Feenstra, Tjepke Johannes 
 7 mrt 1837Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85058
50
Sterk, Douwe Andries 
 7 mrt 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24467

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 66

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Lieuwes, Nanne 
Rienks, Tiette 
 7 mrt 1706Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73422
I73423
2
Cloeck, Jan Steven 
Straatman, Anna Wilhelmina Elisabeth 
 7 mrt 1734Hattem, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94413
I94414
3
Pytters, Lykle 
Jans, Baukien 
 7 mrt 1734Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86484
I86485
4
Jogchums, Isaac 
Freerks, Grijttje 
 7 mrt 1745Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87413
I87414
5
Johannes, Eerd 
Pytters, Hinke 
 7 mrt 1745Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110540
I110541
6
Pyters, Pier 
Pyters, Jetske 
 7 mrt 1745Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88949
I88950
7
Andries, Bauke 
Clazes, Teetske 
 7 mrt 1751Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71749
I71750
8
Jacobs, Jurjen 
Jans, Minke 
 7 mrt 1751Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65768
I65769
9
Watses, Lieuwe 
Jacobs, Jeltie 
 7 mrt 1751Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89563
I89564
10
Linden, Doeke Tettes van der 
Hommes, Tyets 
 7 mrt 1756Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83951
I83952
11
Minses, Jouke 
Cornelis, Ytje 
 7 mrt 1756Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47427
I47428
12
Willems, Wijmer 
Roelfs, Hindrikjen 
 7 mrt 1756 Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103073
I103074
13
Wytzes, Gerryt 
Andrys, Antje 
 7 mrt 1756Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65959
I65960
14
Feijes, Marten 
Swart, Yetske Meines de 
 7 mrt 1762Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1629
I1630
15
Jacobs, Yne 
Gepkes, Anke 
 7 mrt 1762Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50089
I50090
16
Pyters, Wybe 
Pyters, Yke 
 7 mrt 1762Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75026
I75027
17
Claasen, Claas 
Jans, Neeltje 
 7 mrt 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70421
I70422
18
Bierma, Ids Hessels 
Jans, Dieuke 
 7 mrt 1779Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11102
I11100
19
Sloot, Romke Tijssens 
Jans, Antje 
 7 mrt 1779Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89635
I89636
20
Watses, Pieter 
Hoogland, Ytje Bienses 
 7 mrt 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13641
I13680
21
Radersma, Andries Reinders 
Haikes, Aaltje 
 7 mrt 1784Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11277
I11278
22
Brouwer, Oeds Andries 
de Beer, Getje Poppes 
 7 mrt 1790Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57185
I57186
23
Jannes, Reinder 
Berends, Jeltje 
 7 mrt 1790Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110098
I110099
24
Pot, Klaas Pieters 
Hoek, Gepke Melles 
 7 mrt 1790Rottum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91172
I91173
25
Veen, Oege Gatzes van der 
Pieters, Froukje 
 7 mrt 1790Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66685
I66686
26
Wybenga, Cornelis Minnes 
Hoornstra, Janke Berends 
 7 mrt 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4188
I3522
27
Broekstra, Rindert Johannes 
Horn, Trijntje Everts van der 
 7 mrt 1802Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57223
I57224
28
Kuipers, Hendrik Jacobs 
Veenstra, Tjitske Jans 
 7 mrt 1802Buitenpost/Lutjepost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91084
I91085
29
Ruiter, Gauke Tjerks 
Siersma, Trijntje Jans 
 7 mrt 1802Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93999
I94003
30
Tjepkema, Piebe Tjepkes 
Klazes, Sytske 
 7 mrt 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4031
I32041
31
Mulder, Egbert Sytzes 
Hendriks, Jacoba 
 7 mrt 1805Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96284
I96285
32
de Jong, Jelle Thijssens 
de Vries, Grietje Adzers 
 7 mrt 1812Mairie Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66925
I66926
33
Postma, Kei Bouwes 
van Veen, Wikke Wytzes 
 7 mrt 1812Mairie Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70478
I70479
34
Meer, Jacob Bouwes van der 
Ydes, Hyke 
 7 mrt 1816Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6314
I6963
35
Smids, Tjebbe Doekes 
Roelofs, Aaltje 
 7 mrt 1816Mairie Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71155
I71156
36
Sikma, Jacob Aukes 
de Boer, Antje Tjallings 
 7 mrt 1818Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29337
I29338
37
Clement, Frans 
van Gilst, Maria 
 7 mrt 1821Colijnsplaat, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110010
I110011
38
Holwerda, Bauke Sytzes 
Sloterdijk, Tjetske Martens 
 7 mrt 1821Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82093
I40045
39
Sinnema, Petrus Annes 
Zijlstra, Hinke Jacobs 
 7 mrt 1829Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9492
I9493
40
Noordman, Waatze Halbes 
Hoogeboom, Aaltje Floris 
 7 mrt 1830Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83918
I83919
41
Teensma, Jeppe Jans 
Visser, Ytje Tjeerds 
 7 mrt 1833Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102578
I102579
42
Roorda, Hessel Pieters 
Buwalda, Jetske Sibles 
 7 mrt 1840Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105968
I105965
43
Rijpstra, Jitse Franses 
Luehof, Taekla Gerrits 
 7 mrt 1841Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14070
I14074
44
de Beer, Freerk Stevens 
Schaafstra, Grietje Jans 
 7 mrt 1842Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38213
I38214
45
Meer, Gosse Pieters van der 
Bottema, Willemke Jitzes 
 7 mrt 1846Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58567
I58566
46
Net, Jan Siebrens van der 
Triemstra, Tjetske Jans 
 7 mrt 1859Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98563
I98564
47
de Streek, Beert Jans van 
Tuinman, Hendrikje Aarts 
 7 mrt 1863Oldebroek, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106565
I106566
48
Hoitsma, Gerben Klazes 
Kamstra, Klaaske Jurjens 
 7 mrt 1866Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33592
I33593
49
Oosterhof, Sander Paulus 
Bosma, Dirkje Sakes 
 7 mrt 1866Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59724
I29649
50
Dijkstra, Cornelis Jans 
Cruiming, Roelofje Roelfs 
 7 mrt 1868Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111353
I111346

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 85

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Bruises, Hart 
 7 mrt 1680Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82599
2
de Pool, Maryke Jacobus 
 7 mrt 1708Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42701
3
Wilman, Anna Margaretha 
 7 mrt 1714Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104069
4
Abes, Afke 
 7 mrt 1717Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101854
5
Hayes, Emke 
 7 mrt 1717Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92118
6
Jans, Dirk 
 7 mrt 1717Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43421
7
Luies, Helena Catrina 
 7 mrt 1723Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81472
8
Jacobs, Seerp 
 7 mrt 1727Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95416
9
Gelts, Gelt 
 7 mrt 1728Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43466
10
Eeltjes, Symke 
 7 mrt 1734Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6921
11
Hollander, Pyter Sikkes 
 7 mrt 1734Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46461
12
Auts, Ruird 
 7 mrt 1745Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43982
13
Bijma, Foppe Sierks 
 7 mrt 1745Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68597
14
Hendriks, Sytske 
 7 mrt 1745Langweer/Teroele/Dijken/Boornzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69924
15
Enjes, Gepke 
 7 mrt 1751Uithuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100292
16
Tjeerds, Jan 
 7 mrt 1751Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80593
17
Schrijver, Jacob Coenraads 
 7 mrt 1755Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3894
18
Dijkstra, Geert Tjeerds 
 7 mrt 1756Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80980
19
Humalda, Aukje Goffes 
 7 mrt 1756Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76321
20
Lieuwema, Romke Lieuwes 
 7 mrt 1756Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13304
21
Lieuwes, Klaaske 
 7 mrt 1756Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73448
22
Teunis, Wijtsche 
 7 mrt 1756Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43264
23
Tjallings, Jantje 
 7 mrt 1756Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111905
24
Tjemmes, Hinke 
 7 mrt 1756Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50315
25
Taekes, Klaasje 
 7 mrt 1759Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71828
26
Maan, Pieter Lieuwes van der 
 7 mrt 1762Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19084
27
Meinders, Klaaske Pieters 
 7 mrt 1762Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99135
28
Prins, Sjoerd Doekes 
 7 mrt 1762Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10446
29
Ronda, Joukje Simens 
 7 mrt 1762Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15715
30
Sakes, Janke 
 7 mrt 1762Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47733
31
Siedses, Hendrik 
 7 mrt 1762Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93865
32
Minnes, Beitske 
 7 mrt 1764Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111875
33
Abrahams, Tjerk 
 7 mrt 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78262
34
Bakhuis, Gerrit Walings 
 7 mrt 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61506
35
Baukes, Syke 
 7 mrt 1773Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19110
36
Bosma, Trijntje Jochums 
 7 mrt 1773Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77348
37
Brens, Bouwe Roelofs 
 7 mrt 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58638
38
Fennema, Jan Gerrits 
 7 mrt 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I828
39
Jans, Sijtske 
 7 mrt 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80943
40
Poelstra, Tjitske Fransens 
 7 mrt 1773Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81000
41
Roelofs, Aafke 
 7 mrt 1773Oosterend/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100224
42
de Jong, Rinske Gerbens (aka de Jonk) 
 7 mrt 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72006
43
de Vries, Albert Jacobs 
 7 mrt 1779Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89329
44
Fennema, Eeltje Aukes 
 7 mrt 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4550
45
Groenewoud, Gerben Reinders 
 7 mrt 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7729
46
Marra, Trijntje Theunis 
 7 mrt 1779Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83403
47
Oosterbaan, Gerben Gerrits 
 7 mrt 1779Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14044
48
Swart, Pieter Klases 
 7 mrt 1779Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10801
49
Wijngaarden, Jan Jetzes 
 7 mrt 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109074
50
Bijlsma, Tjitske Isaaks 
 7 mrt 1784Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29244

1 2 Volgende»