Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 166

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Winkler, Tiberius Tjallingius 
 23 apr 1736Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70649
2
Engbringhoff, Gerrit 
 23 apr 1737 I33991
3
Erigh, Frans Christiaan 
 23 apr 1762 I90506
4
Boekhout, Gerrit 
 23 apr 1765Dordrecht, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65342
5
Kingma, Sybrigje Leenderts 
 23 apr 1772Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75543
6
Friesema, Lysbert Tjeerds 
 23 apr 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4941
7
Baukes, Wytske 
 23 apr 1777Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10620
8
Hager, Sara Dirks 
 23 apr 1777Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100087
9
Klazes, Gertie 
 23 apr 1777Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2810
10
Algra, Hendrik Jochums 
 23 apr 1778Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57916
11
Stelma, Jan Gerrits 
 23 apr 1778Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31095
12
Olivier, Louw Alefs 
 23 apr 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7457
13
Steindam, Grietje Gerrits 
 23 apr 1779Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68820
14
Geldersma, Folkert Jacobs 
 23 apr 1780Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3227
15
Meyer, Gjalt Jans 
 23 apr 1782Terwispel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47363
16
Sinnema, Tjibbe Pieters 
 23 apr 1782Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52118
17
Foppes, Dieuwke 
 23 apr 1783Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32506
18
Hogendijk, Pieter Klazes 
 23 apr 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7268
19
Straatsma, Eeltje Taekes 
 23 apr 1784Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5932
20
Everda, Pietje Everts 
 23 apr 1785 I68964
21
Feddema, Wijtse Eits 
 23 apr 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45796
22
Haalstra, Antje Sikkes 
 23 apr 1786Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60106
23
Hemrica, Vrouwkje Pieters 
 23 apr 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78494
24
Kingma, AEde Jans 
 23 apr 1788Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10909
25
Sipma, Lieuwe Johannes 
 23 apr 1788Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81897
26
Tuin, Frans Gerrits van 
 23 apr 1789Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9385
27
Walda, Tjetsche Annes 
 23 apr 1789Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93925
28
Kloosterman, Jan Wiltjes 
 23 apr 1791Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43601
29
Kok, Johannes (Hans) Jurjens 
 23 apr 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11397
30
Vries, Klaas Sakes de 
 23 apr 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3463
31
Sieswerda, Pietje Jentjes 
 23 apr 1792Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69897
32
Laversma, Minne Oeges 
 23 apr 1793Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56669
33
Swart, Piebe Lieuwes 
 23 apr 1793Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6258
34
Bennema, Gerrit Aukes 
 23 apr 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7499
35
Jorritsma, Gerben Jacobs 
 23 apr 1798IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99892
36
Velkers, Pieter 
 23 apr 1798Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106010
37
Vergonet, Frans Jans 
 23 apr 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62527
38
Jonker, Lyntje Simons 
 23 apr 1802Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64623
39
Leest, Bauke Baukes van der 
 23 apr 1802St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40076
40
van Diest, Hendrik Cornelis 
 23 apr 1803The Hague, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102279
41
Ynia, Lucas Hendriks 
 23 apr 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10307
42
Jonker, Berend Hendriks 
 23 apr 1805Wildervank, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69534
43
de Vries, Romkje Goslings 
 23 apr 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107017
44
Veenstra, Grietje Berends 
 23 apr 1814Duurswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65873
45
Waaksma, Age Rienks 
 23 apr 1814Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9616
46
Dijk, Jan Taekes van 
 23 apr 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1880
47
Haitsma, Ytzen Johannes 
 23 apr 1815Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67854
48
Kuiken, Klaasje Klazes 
 23 apr 1815St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39707
49
Hogenbrug, Dieuwke Jentjes 
 23 apr 1816Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39470
50
Jouwsma, Menke Hilles 
 23 apr 1816Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21587

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 157

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Bokkes, Yfke 
 23 apr 1720Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80237
2
Maurits, Gerben Sytses 
 23 apr 1805Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74943
3
Idses, Tryntje 
 23 apr 1808Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49196
4
Douwes, Saapke 
 23 apr 1809Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36269
5
Eyses, Lamke 
 23 apr 1809Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59461
6
Piebes, Sipke 
 23 apr 1810Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81387
7
Harmens, Jantje 
 23 apr 1812Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89433
8
Vries, Johannes Gerbens de 
 23 apr 1815Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14989
9
Rienks, Trijntje 
 23 apr 1817Stroobos Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92754
10
Hoek, Eva van der 
 23 apr 1819Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85630
11
de Regt, Hermanus 
 23 apr 1820Axel, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71901
12
Sytsma, Gerrit Idzes 
 23 apr 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26210
13
Sytsma, Klaas Idzes 
 23 apr 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26209
14
Johannes, Antje 
 23 apr 1821Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70572
15
Harmens, Lutske 
 23 apr 1822Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53492
16
Hoekstra, Sijke Foppes 
 23 apr 1822Moddergat Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83479
17
Stellingwerf, Jan Krijne 
 23 apr 1822Lisse, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72961
18
Jong, Jan Folkerts de 
 23 apr 1823Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13006
19
Visser, Jacob Roelofs 
 23 apr 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50393
20
Dijkstra, Gerben Johannes 
 23 apr 1824Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98117
21
Dijkstra, Jetze Ates 
 23 apr 1824Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98893
22
Anema, Wytze Minnes 
 23 apr 1825Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34809
23
Klases, Aafke 
 23 apr 1825Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84355
24
Terpstra, Amarenske Jacobs 
 23 apr 1826Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88740
25
Minnema, Bauke Minnes 
 23 apr 1828St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92685
26
Vroom, Jan Jans 
 23 apr 1829Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53958
27
Hoitenga, Jetske Douwes 
 23 apr 1830 I64430
28
Meulen, Gooikje Engberts van der 
 23 apr 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59133
29
Stilma, Lubbrig Martens 
 23 apr 1830 I74998
30
Wagenaar, Trijntje Hendriks 
 23 apr 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36601
31
de Vries, Piebe Kornelis 
 23 apr 1831Warfhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96719
32
Dijkstra, Reinder Freerks 
 23 apr 1831Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72856
33
Ley, Lipke Krijns bij de 
 23 apr 1832Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10000
34
Kuik, Maa(r)tje Dirks 
 23 apr 1833Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13170
35
Spoelstra, Jentje Andries 
 23 apr 1834Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39939
36
de Vries, Bauke Pieters 
 23 apr 1836 I68591
37
Walburg, Jannigje Tjebbes 
 23 apr 1836St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50819
38
Bontekoe, Taeke Gosses 
 23 apr 1838Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25155
39
Bosma, Frans Seerps 
 23 apr 1838Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78364
40
Daams, Pietje 
 23 apr 1838 I38415
41
Meijer, Roelfke Derks 
 23 apr 1839Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34074
42
Paulusma, Sake Pieters 
 23 apr 1839 I67801
43
Tolsma, Geertje Jans 
 23 apr 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33219
44
Veen, Maaike Fokkes van der 
 23 apr 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50950
45
Wartena, Auke Ruurds 
 23 apr 1839Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17426
46
Postma, Grietje Eiberts 
 23 apr 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24529
47
Sikkema, Trijntje Elias 
 23 apr 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82513
48
Wierda, Folkert Jacobs 
 23 apr 1840Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1523
49
Dijkstra, Rienk Jacobs 
 23 apr 1841Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9974
50
Hofstra, Jan Klazes 
 23 apr 1841Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86055

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 97

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Kuyck, Ewert Jansen 
Cornelis, Tettie 
 23 apr 1654Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78161
I78162
2
Nammes, Sijbe 
Bottes, Jantjen 
 23 apr 1682Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93202
I93203
3
Martens, Poope 
Jacobs, Hylck 
 23 apr 1713Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44965
I44966
4
Gerbens, Sicke 
Johannis, Nieske 
 23 apr 1730Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81869
I81870
5
Pyters, Klaas 
Ubles, Baaukje 
 23 apr 1736Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91094
I91095
6
Klazes, Gerben 
Gerrits, Yttje 
 23 apr 1741Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80076
I80077
7
Franck, Ewout 
Thomas, Acke 
 23 apr 1747Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100687
I100688
8
Tjebbes, Harmen 
Tijssen, Antje 
 23 apr 1749Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98573
I98574
9
Jacobs, Jelle 
Jacobs, Trientie 
 23 apr 1752Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4708
I4709
10
Jans, Ebbe 
Kornelis, Maaike 
 23 apr 1752Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76691
I76692
11
Joukes, Ybe 
Douwes, Trijntje 
 23 apr 1752Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71876
I71877
12
Lammerts, Wolter 
Alles, Froukje 
 23 apr 1752Nuis, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103018
I103019
13
Vos, Daniel Martinus 
Jans, Trijntje (Catharina) 
 23 apr 1752Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97914
I97915
14
Ates, Beern 
Pyters, Bortsen 
 23 apr 1753Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88801
I88802
15
Gerrits, Albert 
Gerbens, Mayke 
 23 apr 1753Sijbrandaburen/Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94699
I94700
16
Clases, Tijs 
Wiglama, Grijtje Gosses 
 23 apr 1758Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68003
I68004
17
Fransen, Gerrijt 
Hinnes, Menke 
 23 apr 1758Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35475
I35476
18
Oepkes, Hendrik 
Annes, Vroukje 
 23 apr 1758St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98247
I98248
19
Hanses, Foke 
Jans, Wytske 
 23 apr 1764Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87584
I87583
20
Sijdses, Luitjen 
Sijbes, Saapke 
 23 apr 1769Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72208
I72209
21
Doekes, Sjoerd 
Tysses, Antje 
 23 apr 1774Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4561
I4608
22
Twijnstra, Jan Jacobs 
Hanecroot, Christina 
 23 apr 1775Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12990
I12989
23
Berends, Popke 
Wiebes, Grietje 
 23 apr 1780Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65890
I65891
24
Freerks, Harm 
Jacobs, Koertje 
 23 apr 1785Warfhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105639
I105640
25
Appelhof, Yme Taekes 
Bruinsma, Sijdske Dirks 
 23 apr 1786Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44540
I44541
26
Deinema, Gerrit Doekes 
Vries, Lijsbeth Tjerks (aka Stuur) de 
 23 apr 1786Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2045
I2046
27
Herrema, Gerrit Jans 
Jans, Dieuke 
 23 apr 1786Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105086
I105087
28
Hoogterp, Bartel Klazes 
Emmen, Jeltje Warnerus 
 23 apr 1786Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46857
I46865
29
Hoogterp, Sjoerd Symons 
Heeringa, Jetske Joukes 
 23 apr 1786Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81260
I81261
30
Tolsma, Doekle Klaazesz 
Bangma, Zwobkien Eelties 
 23 apr 1786Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64147
I64148
31
Visser, Sjoerd Jans 
Errits, Aafke 
 23 apr 1786Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48334
I48335
32
Huizenga, Rinse Tjallings 
de Jager, Antje Daniels 
 23 apr 1797Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35933
I75088
33
Jonker, Klaas Jans 
Vries, Hinke Jans de 
 23 apr 1797Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9156
I19153
34
Riemersma, Hendrik Gerrits 
Schaafsma, Marijke Cornelis 
 23 apr 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7766
I7767
35
Bosch, Gerrit Lieuwes 
Roos, Antje Jans de 
 23 apr 1809Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6705
I6711
36
Kooistra, Sikke Sybes 
Terpstra, Antje Broers 
 23 apr 1809Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54630
I54631
37
Valkema, Jan Dirks 
Palsma, Jannigje Andeles 
 23 apr 1809Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57796
I57797
38
Bruinsma, Feike Hilbrands 
Bangma, Tietje Jans 
 23 apr 1810Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104411
I104412
39
Bruinsma, Jan Johannes 
Bruinsma, Aukjen Jacobs 
 23 apr 1811Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83699
I83700
40
Smit, Jelle Kornelis 
Olivier, Franske Roelofs 
 23 apr 1812Mairie Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26516
I26515
41
Wassenaar, Klaas Jurres 
de Boer, Sijke Jarigs 
 23 apr 1812Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106328
I106332
42
Wielsma, Jan Doekes 
Siccama, Antje Johannes 
 23 apr 1812Mairie Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72503
I72504
43
Andringa, Jacob Sybrens 
Meer, Taetske Eelkes van der 
 23 apr 1813Mairie Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77575
I77585
44
Osinga, Fokke Klazes 
Veltkamp, Pietje Ennes 
 23 apr 1815Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37731
I37732
45
Roo, Klaas AElses de 
Kuiphof, Tjitske Binderts 
 23 apr 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5413
I5916
46
Jongedijk, Klaas Sibbeles 
Dam, Margjen Harmens 
 23 apr 1820AEngwirden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60824
I60825
47
Kooistra, Fokke Boeles 
Dantuma, Foekje Meinderts 
 23 apr 1821Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17946
I17947
48
Kooistra, Hendrik Eelkes 
Vellinga, Antje Dirks 
 23 apr 1821Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48991
I48992
49
Hiddema, Monte Pieters 
Koopmans, Maaike Gerbens 
 23 apr 1825Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5834
I5498
50
Halbersma, Klaas Symens 
Postma, Durkje Durks 
 23 apr 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12013
I12014

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 94

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Doeckles, Albert 
 23 apr 1671Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71132
2
Willems, Gertje 
 23 apr 1699Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102514
3
Rodmers, Feike 
 23 apr 1702Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76970
4
Johannes, Pijter 
 23 apr 1719Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82979
5
Johannes, Yske 
 23 apr 1724 I26036
6
Gerbens, Gerben 
 23 apr 1733Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103362
7
Gerbens, Sjoukjen 
 23 apr 1741Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1659
8
Jacobs, Jan 
 23 apr 1741Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45865
9
Taekes, Antje 
 23 apr 1741Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7121
10
Ludsers, Tytje 
 23 apr 1743Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70839
11
Aukes, Here 
 23 apr 1747Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76662
12
Djurres, Hijlk 
 23 apr 1749Gaast/Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103268
13
Blauwstra, Trijntje Scheltes 
 23 apr 1752Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73260
14
Feddes, Hendrikje 
 23 apr 1752St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4579
15
Formers, Sijberen 
 23 apr 1752Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44242
16
Greidanus, Sybe Jacobs 
 23 apr 1752Mantgum/Schillaart Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58343
17
Jans, Klaas 
 23 apr 1752Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79933
18
Jans, Pijter 
 23 apr 1752Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95939
19
Sasses, Pijter 
 23 apr 1752Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47915
20
de Boer, Fekke Martens 
 23 apr 1753Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86227
21
Kuiken, Neeltje Jans 
 23 apr 1753Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105201
22
Doedes, Dieuwke 
 23 apr 1758Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85587
23
Jans, Antje 
 23 apr 1758Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43838
24
Kalma, Jetse Hommes 
 23 apr 1758Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41595
25
Keegstra, Rinze Hessels 
 23 apr 1758Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69493
26
Kuipers, Grietje Durks 
 23 apr 1758Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74880
27
Lieuwes, Eesge 
 23 apr 1758Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96235
28
Pijtters, Jantie 
 23 apr 1758Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68167
29
Hendriks, Grietje 
 23 apr 1759Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62390
30
Broers, Trijntje 
 23 apr 1764Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86597
31
Lieuwes, Ruurd 
 23 apr 1764Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59
32
Andringa, Johannes Nammens 
 23 apr 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11198
33
Beerns, Rinske 
 23 apr 1769Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47577
34
Bootsma, Hiltje Johannes 
 23 apr 1769Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68948
35
Freerks, Freerk 
 23 apr 1769Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93545
36
Hettema, Sjoek Hettes 
 23 apr 1769Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39863
37
Miedema, Tettje Gepkes 
 23 apr 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12315
38
Reinders, Dieuwke 
 23 apr 1769Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9594
39
Reisiger, Aaltje Meinderts 
 23 apr 1769Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79992
40
Rinsma, Trijntje Rinzes 
 23 apr 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97734
41
Weidenaar, Durk Hessels 
 23 apr 1769Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75855
42
Jochums, Houkje 
 23 apr 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5174
43
Bilkert, Jarig Berends 
 23 apr 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4672
44
Boyenga, Saakje Boyens 
 23 apr 1775Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63937
45
Doekes, Foeke 
 23 apr 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45749
46
Hoogeveen, Pieter Berents 
 23 apr 1775Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52491
47
Koopal, Lieuwe Kornelis 
 23 apr 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58651
48
Mook, Sjoerd Jacobs 
 23 apr 1775Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87314
49
Pytters, Trijntje 
 23 apr 1775Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88684
50
Sakes, Hindrik 
 23 apr 1775Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47738

1 2 Volgende»