Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 203

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Siderius, Dirk Doekes 
 6 nov 1756St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78056
2
Bakker, Jan Baukes 
 6 nov 1757Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66536
3
Sijes, Harmen 
 6 nov 1764Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78303
4
Spar, Reinder Hendriks 
 6 nov 1767Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I938
5
Tjeerds, Trijntje 
 6 nov 1769Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39330
6
Botma, Debora Johannes 
 6 nov 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3504
7
Sprietsma, Hendrik Lucas 
 6 nov 1775Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104328
8
Roelofs, Geessien 
 6 nov 1776Gieten, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107424
9
Heidanus, Rigstje Arjens 
 6 nov 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67298
10
Dorhout, Fokje Joekes 
 6 nov 1778Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3656
11
Gaeles, Lieuwe 
 6 nov 1779Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56406
12
Beerts, Tijtje 
 6 nov 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43173
13
Hoekstra, Jan IJsbrands 
 6 nov 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6218
14
Pautsma, Jan Ales 
 6 nov 1785Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60878
15
Stroosma, Johannes Pieters 
 6 nov 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11302
16
Zijlstra, Dieuwke Cornelis 
 6 nov 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6376
17
Hoekstra, Sijke Harmens 
 6 nov 1788Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31139
18
Boer, Pieter Jans de 
 6 nov 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10658
19
Walings, Dirk 
 6 nov 1789Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77823
20
Kingma, Wytske Binnerts 
 6 nov 1790Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53609
21
Posthuma, Dirkjen Dirks 
 6 nov 1791Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37312
22
Wierda, Folkert Jacobs 
 6 nov 1791Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1523
23
Dijkstra, Klaaske Jans 
 6 nov 1792Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78930
24
Boersma, Stijntje Hendriks 
 6 nov 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10401
25
Wever, Lammert Lammerts 
 6 nov 1793Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84034
26
Borger, Jantje Arjens 
 6 nov 1795St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39308
27
de Vries, Bouwe Sydses 
 6 nov 1795Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67536
28
Offringa, Jinke Klazes 
 6 nov 1795Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62039
29
Rientstra, Antje Sytzes 
 6 nov 1796Piaam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95056
30
Braaksma, Hendrik Wiltjes 
 6 nov 1797Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72805
31
Kooistra, Doedtje Koerts 
 6 nov 1797Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93301
32
Velde, Jan Willems van der 
 6 nov 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4458
33
Gerrits, Lieutske 
 6 nov 1798Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79541
34
Boetzer, Joris Hendriks 
 6 nov 1800St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83390
35
Bil, Arjen Jans 
 6 nov 1801St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32257
36
Pieters, Pier 
 6 nov 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78851
37
Wiersma, Jan Johannes 
 6 nov 1802Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49860
38
Berghuis, Dieuwke Pybes 
 6 nov 1804Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63051
39
Faber, Janke Jans 
 6 nov 1804Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51209
40
Groenewoud, Jurjen Pieters 
 6 nov 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39942
41
Douwes, Gertie 
 6 nov 1805Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106237
42
Bosch, Rinske Douwes 
 6 nov 1806Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11063
43
Dokter, Trijntje Feikes 
 6 nov 1806St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27764
44
de Regt, Reinier 
 6 nov 1807Axel, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107953
45
Jong, Jan Yedes de 
 6 nov 1807Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13747
46
Hiemstra, Kornelis Sjoukes 
 6 nov 1808Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76436
47
Mellema, Hinke Igles 
 6 nov 1809Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20131
48
Vries, Beitske Bartelts de 
 6 nov 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4777
49
Los, Kornelia Juliana 
 6 nov 1810Peize, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10687
50
Smidts, Tiete Klazes 
 6 nov 1810St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62937

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 161

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jans, Gertje 
 6 nov 1778Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102405
2
Hendriks, Geertje 
 6 nov 1781Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77012
3
Kuik, Dirk Dirks 
 6 nov 1806Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22439
4
Nannes, Grytje 
 6 nov 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95573
5
Wallen, Theodora Jacoba van der 
 6 nov 1808Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100021
6
Popkes, Ymkie 
 6 nov 1810Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28299
7
Kuiken, Wymer Jans 
 6 nov 1811St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61051
8
Olivier, Alef Lourens 
 6 nov 1811Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7456
9
Elzinga, Minke Lucas 
 6 nov 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10304
10
Symens, Jan 
 6 nov 1814Enkhuizen, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80640
11
Johannes, Trijntje 
 6 nov 1815Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47122
12
Terpstra, Petrus (Pieter) Jacobs 
 6 nov 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102794
13
Miedema, Gerben Gepkes 
 6 nov 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43411
14
Dekkinga, Anne Teunis 
 6 nov 1819Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10814
15
Kalsbeek, Aaltje Jitzes 
 6 nov 1819Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83207
16
Cornelis, Trijntje 
 6 nov 1822Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68894
17
Stuur, Romke Claasens 
 6 nov 1823Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107458
18
Graaf, Maaike van der 
 6 nov 1824Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21223
19
Boonstra, Renske Nutterts 
 6 nov 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6209
20
Huizinga, Grietje Hendriks 
 6 nov 1825Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15310
21
Kuiken, Neeltje Reins 
 6 nov 1825Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30736
22
Pieters, Engeltje 
 6 nov 1825Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39607
23
van Zanten, Lutchertje Willems 
 6 nov 1825Sint Annen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111242
24
Bosma, Douwe Tjallings 
 6 nov 1826 I29654
25
Dijkstra, Wybe Douwes 
 6 nov 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2507
26
Hoekstra, Oege Pieters 
 6 nov 1826 I56632
27
Koelstra, Dirkje Dirks 
 6 nov 1826Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56366
28
Sytzes, Trijntje 
 6 nov 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43457
29
de Vries, Tjerk Jans 
 6 nov 1827Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74325
30
Bosje, Hotze Hendriks 
 6 nov 1828 I48609
31
Stap, Jan Annes 
 6 nov 1828 I77068
32
Jans, Wijtske 
 6 nov 1829Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73466
33
Jousma, Akke Tjerks 
 6 nov 1829Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75412
34
Kuiken, Idske Lammerts 
 6 nov 1832Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4668
35
Zuidema, Klaas Pieters 
 6 nov 1832Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13609
36
Boekhout, Tjietscke Bartels 
 6 nov 1833Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91972
37
Fennema, Jan Gerrits 
 6 nov 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25801
38
Terpstra, Jan Eilderts 
 6 nov 1836 I51387
39
van Dijk, Wybren Andries 
 6 nov 1836Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85310
40
de Jong, Frans Ydes 
 6 nov 1837Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26585
41
Reiding, Gerben Reids 
 6 nov 1837Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63657
42
Siderius, Jentje Dirks 
 6 nov 1838St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56030
43
Dijk, Lieuwe Annes van 
 6 nov 1840Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8034
44
Kooistra, Antje Sytses 
 6 nov 1840Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58217
45
Polstra, Beert Tijsses 
 6 nov 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10688
46
Tuin, Frans Gerrits van 
 6 nov 1840Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9134
47
Dijkstra, Albert Lolkes 
 6 nov 1841Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47510
48
Ossentjuk, Lippe Jans 
 6 nov 1841Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63422
49
Hogema, Liskje Douwes 
 6 nov 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83351
50
Noordman, Aaltje Halbes 
 6 nov 1842Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2347

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 75

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Idses, Bote 
Goslinga, Hiltie Clases 
 6 nov 1692Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102979
I102980
2
Sjoerds, Ruyrd 
Allis, Acke 
 6 nov 1720Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68895
I68896
3
Beernts, Gerben 
Wijtzes, Hiltie 
 6 nov 1735Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36398
I36399
4
Baltes, Klaas 
Pyters, Romkje 
 6 nov 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44024
I19328
5
Willems, Lieuwe 
Dirks, Antie 
 6 nov 1757Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13712
I13713
6
Ages, Jan 
Pytters, Aaltje 
 6 nov 1763Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46646
I46647
7
Eelkes, Jan 
Harkes, Bieukjen 
 6 nov 1763Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95083
I95084
8
Gothilf, Melchior 
Gaude, Maria Sophia 
 6 nov 1763Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102307
I102308
9
Jelles, Jan 
Arjens, Ank 
 6 nov 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70316
I70317
10
Lijkles, Gerrit 
Sijtses, Rixtje 
 6 nov 1763Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75129
I75130
11
Dalhuisen, Albert 
van Pijkeren, Hendrika 
 6 nov 1768Oene, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72708
I72709
12
Egberts, Albert 
Jans, Grietje 
 6 nov 1768Nieuwolda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99550
I99551
13
Elseloo, Hendrik Jacobs 
Kortrijk, Roelofjen Anthonys 
 6 nov 1768Elsloo Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103277
I103278
14
Oebles, Sytse 
Johannes, Leentje 
 6 nov 1768Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75724
I75725
15
Andries, Douwe 
Gerrits, Minke 
 6 nov 1785Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39564
I39565
16
Hiemstra, Bote Wytzes 
Ypey, Sytske Willems 
 6 nov 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14676
I14677
17
Hiemstra, Hantje IJsbrands 
Hiemstra, Hinke Wouters 
 6 nov 1785Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72743
I72744
18
Jurjens, Jilje 
Wagenaar, Renske Jans 
 6 nov 1785Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80304
I80305
19
Rinses, Cornelis 
Jans, Marijke 
 6 nov 1785Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105950
I105953
20
Fransma, Doede Ages 
Gaukes, Pijtje 
 6 nov 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58830
I42590
21
Kamstra, Doede Rientzes 
Kuindersma, Trijntje Jans 
 6 nov 1791Lutkewierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97064
I97065
22
Mulder, Klaas Hilberts 
Boer, Lijsje Peters 
 6 nov 1791Staphorst, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99507
I99508
23
Nieuwenhuis, Reitze Jans 
Zijlstra, Grietje Klazes 
 6 nov 1791Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68473
I68474
24
Douwenga, Andries Douwes 
Zandstra, Janke Ruurds 
 6 nov 1803Bovenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71793
I71794
25
Muurling, Jochem Piers 
Ruiter, Roelofjen Jans 
 6 nov 1803St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70019
I70020
26
Rinderts, Evert 
Posthuma, Grietje Wytzes 
 6 nov 1803Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97925
I97926
27
Wynia, Jelle Jans 
Sippens, Grietje Jakobs 
 6 nov 1803Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74706
I74707
28
Frings, Johannes 
van Kessel, Hendrica 
 6 nov 1807City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56183
I96200
29
de Vries, Jacob Jelgers 
Ypes, Sibbeltje 
 6 nov 1808Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49294
I49320
30
Keuning, Tjeerd Klases 
Bosch, Sytske Oebeles 
 6 nov 1808Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10876
I13810
31
Tamboeser, Bote Jelkes 
Adema, Grietje Ates 
 6 nov 1808Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38667
I38668
32
Snijder, Beerend Beerends 
Bosje, Japke Pieters 
 6 nov 1811Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39174
I39175
33
Steunebrink, Berend Lucas 
Douma, Jetske Heerkes 
 6 nov 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69028
I69029
34
Molenaar, Jelle Eeltjes 
Plantinga, Hyke Clases 
 6 nov 1814Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41685
I41686
35
Roorda, Philippus 
Louwerman, Pietje Martens 
 6 nov 1814Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92881
I92882
36
Zee, Cornelis Reins van der 
de Jong, Grietje Dirks 
 6 nov 1815Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22674
I22675
37
Brandsma, Hylke Sybes 
Roorda, Baukje Taekes 
 6 nov 1816Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42667
I42665
38
Ferwerda, Jan Pieters 
Groot, Tjitske Anskes de 
 6 nov 1816Mairie Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5780
I5059
39
Rienks, Cornelis Johannes 
Stelwagen, Baukje Hendriks 
 6 nov 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7491
I7493
40
Rienks, Sipke Johannes 
Bokma, Hyke Alberts 
 6 nov 1816Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7359
I6814
41
Sijma, Gerben Pieters 
Ram, Ytje Klazes 
 6 nov 1816Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19664
I19663
42
Ferwerda, Sjoerd Eiberts 
Gros, Antje Luitsens 
 6 nov 1817Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7001
I6419
43
Holwerda, Pieter Jentjes 
Zondervan, Detje Andries 
 6 nov 1817Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7775
I24585
44
Zijlstra, Douwe Pieters 
Borde, Grietje Hendriks 
 6 nov 1819Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42258
I86121
45
Bloemsma, Jan Jans 
de Kok, Hendrika Andries 
 6 nov 1825Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53088
I53089
46
de Groot, Pieter Piers 
Bosch, Aaltje Douwes 
 6 nov 1825Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30058
I30059
47
Mulder, Hilbert Klases 
IJmker, Jantien Jans 
 6 nov 1825Hoogeveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99500
I99501
48
Werkman, Harm Berends 
Heikens, Tjaakje Eilderts 
 6 nov 1825Meeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54716
I54717
49
van Veen, Jan Jans 
Douwma, Grietje Arents 
 6 nov 1829Oldemarkt, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68095
I68096
50
Zwanenburg, Jan Baukes 
Vries, Rinske Siemens de 
 6 nov 1830Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15251
I7351

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 65

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Beerts, Johannes 
 6 nov 1715Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53261
2
Jurjens, Douwe 
 6 nov 1718Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88268
3
Papma, Trijntje Franzen 
 6 nov 1722Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I297
4
Klazes, Rein 
 6 nov 1723Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47831
5
Jelles, Willemke 
 6 nov 1729Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95145
6
Rommerts, Trijntje 
 6 nov 1733Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44715
7
Haantjes, Rinse 
 6 nov 1735Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102390
8
Hatesz, Folkert 
 6 nov 1739Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75657
9
Sijmens, Janke 
 6 nov 1740Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47646
10
Tadema, Metje Pieters 
 6 nov 1740Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46939
11
de Boer, Jan Rinderts 
 6 nov 1746Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49216
12
Fransen, Trijntje 
 6 nov 1746Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6330
13
Kooistra, Pieter Andries 
 6 nov 1746Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74253
14
Pijters, Grijtje 
 6 nov 1746Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43487
15
Douwes, Rins 
 6 nov 1757Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102679
16
Hylkes, Baukje 
 6 nov 1757Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103914
17
Sweitses, Sikke 
 6 nov 1757Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80731
18
Tjerks, Hendrik 
 6 nov 1757Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42263
19
Wopkes, Sjoukje 
 6 nov 1757Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21663
20
Zwart, Fettje Gerrits 
 6 nov 1767Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99282
21
Hellema, Klaas Arjens 
 6 nov 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15894
22
Klein, Tietje Klazes 
 6 nov 1768Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10004
23
Koopsma, Sybe Dirks 
 6 nov 1768Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100084
24
Okkes, Foske 
 6 nov 1768Midwolda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110097
25
van Zuiden, Brugt Hinnes 
 6 nov 1768Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52935
26
Veenendaal, Gijsbertus 
 6 nov 1772Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106657
27
Aukema, Johantje Aukes 
 6 nov 1774Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111076
28
Lep, Antje Dirks 
 6 nov 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40815
29
van Schepen, Jouke Ymes 
 6 nov 1774Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100761
30
Zee, Cornelis Reins van der 
 6 nov 1774St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22674
31
Sievering, Geertje Harms 
 6 nov 1782Vollenhove, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99970
32
van Leek, Geesje Jans 
 6 nov 1782Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95787
33
Castelein, Hedzer Melles 
 6 nov 1785Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17443
34
Dijkstra, Hyke Broers 
 6 nov 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10849
35
Engbrenghof, Antje Martens 
 6 nov 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1727
36
Jans, Sijtske 
 6 nov 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56837
37
Jeltes, Hinne 
 6 nov 1785Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4443
38
Jong, Maaike Cornelis de 
 6 nov 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16461
39
Meinsma, Romke Jans 
 6 nov 1785Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65814
40
Scheffers, Gooytzen Pieters 
 6 nov 1785Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69758
41
Sinia, Gerrit Jacobs 
 6 nov 1785Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33158
42
Wal, Wytske Klazes van der 
 6 nov 1785Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66443
43
Mathuizen, Janke Gjalts 
 6 nov 1791Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1788
44
Ringnalda, AEschinus Saagmans 
 6 nov 1791Wons/Engwier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102521
45
Smids, Grietje Pieters 
 6 nov 1791Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64888
46
Sybesma, Aafke Sybes 
 6 nov 1791Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91193
47
Tuinen, Ailje Gerrits van 
 6 nov 1791Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2784
48
Span, Doede Bavius 
 6 nov 1793Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35503
49
Attema, Feite Sybolts 
 6 nov 1796Gaast/Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83707
50
Faber, AEbe Tjeerds 
 6 nov 1796Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61786

1 2 Volgende»