Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 190

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Lieuwes, Douwe 
 6 okt 1748Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80555
2
Krijnes, Berber 
 6 okt 1762Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77680
3
Jacobs, Yme 
 6 okt 1769Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83196
4
Rynks, Sieds Johannes 
 6 okt 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7485
5
Swart, Jeltje Klazes 
 6 okt 1770Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9479
6
Ietes, Aaltje 
 6 okt 1772Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67684
7
Bergsma, Baukje Hendriks 
 6 okt 1773Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46157
8
Bouma, Tjerk Folkerts 
 6 okt 1773St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79349
9
de Haan, Antje Andries 
 6 okt 1773Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18010
10
Sjoerds, Jetske 
 6 okt 1773Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75003
11
Riemersma, Hans Wybes 
 6 okt 1774Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70736
12
Werf, Beitske Hendriks van der 
 6 okt 1774Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2577
13
Gerrits, Houwkje 
 6 okt 1775Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83064
14
Huizinga, Thijs Lambertus 
 6 okt 1775Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89727
15
Wassenaar, Jarig Jobs 
 6 okt 1776St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46867
16
Geerts, Sybregjen 
 6 okt 1777Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106603
17
Jongerhuis, Antje Minnes 
 6 okt 1777Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51355
18
Miedema, Antje Taekes 
 6 okt 1777Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6183
19
Wal, Antje Aukes van der 
 6 okt 1779Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98712
20
Paulus, Eelkje 
 6 okt 1780Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78217
21
Franzes, Tryntje 
 6 okt 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I803
22
Roels, Trijntje 
 6 okt 1782Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65790
23
Sievering, Geertje Harms 
 6 okt 1782Vollenhove, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99970
24
Heide, Dieuwke Oebeles van der 
 6 okt 1783Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27152
25
Swart, Willem Johannes 
 6 okt 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7031
26
Hoogstra, Jacob Pieters 
 6 okt 1784Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39044
27
Koning, Klaas Willems 
 6 okt 1784St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66090
28
Terpstra, Lijsbert Tjerks 
 6 okt 1785Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79454
29
Woude, Minke Sapes van der 
 6 okt 1785Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21167
30
Mellema, Minke Offes 
 6 okt 1786Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15241
31
Storenbrink, Gerben Hiddes 
 6 okt 1786St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97273
32
Hoekstra, Kornelis Gaeles 
 6 okt 1788Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9679
33
Klazes, Foppe 
 6 okt 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44038
34
Miedema, Pieter Douwes 
 6 okt 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29129
35
Terpstra, Rein Ettes 
 6 okt 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40361
36
Faber, Klaas Symons 
 6 okt 1791Schingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103749
37
Braaksma, Grietje AEbes 
 6 okt 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19503
38
Hof, Dieuke Douwes 
 6 okt 1794Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103473
39
Meulenaar, Pieter Jans 
 6 okt 1794Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2875
40
Dijk, Meindert Hilbrands van 
 6 okt 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2109
41
Post, Tjerkje Jans 
 6 okt 1796St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32244
42
Roelofs, Klaas 
 6 okt 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42499
43
Scheper, Ybeltje Wytzes 
 6 okt 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9770
44
Abma, Tietje Murks 
 6 okt 1797Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88702
45
Beerstra, Tettje Durks 
 6 okt 1797Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91578
46
Gerbens, Freerk 
 6 okt 1797Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80787
47
Huizen, Sybe Cornelis van 
 6 okt 1799Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1733
48
Roersma, Janke Johannes 
 6 okt 1799Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5942
49
Groot, Pietje Sjoerds de 
 6 okt 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8248
50
Piers, Sjoukje 
 6 okt 1801Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51132

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 122

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Goslinga, Claes Annes 
 6 okt 1685Tjalhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102985
2
Ynses, Gosse 
 6 okt 1806Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84439
3
Minnes, Antje 
 6 okt 1808Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84601
4
Willems, Atze 
 6 okt 1810Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100036
5
Koning, Klaas Willems 
 6 okt 1811St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66090
6
Swart, Jan Taekeles 
 6 okt 1812Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6864
7
Buurstra, Sape Gooitzens 
 6 okt 1813Maagdenburg, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6573
8
Dantuma, Sjoerd Roelofs 
 6 okt 1813Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106826
9
Posthumus, Petrus Cornelis 
 6 okt 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26228
10
Heins, Jaatje 
 6 okt 1816Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91515
11
Lap, Tjitze Jans 
 6 okt 1816Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60608
12
Lamminga, Jakob Murks 
 6 okt 1820Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107751
13
Zeilstra, Jan Douwes 
 6 okt 1820Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110494
14
Jans, Baukjen 
 6 okt 1823Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50890
15
Kamstra, Trijntje Tietes 
 6 okt 1824Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89574
16
Reitsma, Jogchum Alles 
 6 okt 1824Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52653
17
de Haan, Sjoukjen Douwes 
 6 okt 1826Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85042
18
Eelzes, Lutske 
 6 okt 1826 I68994
19
Harkes, Fettje 
 6 okt 1826Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103557
20
Heerkes, Antje 
 6 okt 1826Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65819
21
Oosterhof, Meint Jans 
 6 okt 1826Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56075
22
Reitsma, Jitske Wopkes 
 6 okt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13061
23
Vennema, Jitze Geerts 
 6 okt 1827Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15257
24
Zijlstra, Jan Pieters 
 6 okt 1827 I42255
25
Gorter, Johannes Jans 
 6 okt 1828Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72820
26
Haaksma, Ybeltje Andries 
 6 okt 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49189
27
Tamminga, Minke Andries 
 6 okt 1831Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81398
28
Ferwerda, Antje Wopkes 
 6 okt 1832Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15097
29
Klok, Jakob Jans 
 6 okt 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16893
30
Wal, Jan Watzes van der 
 6 okt 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15434
31
Voersma, Menke Sasses 
 6 okt 1834Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81791
32
Pieters, Aaltie 
 6 okt 1835Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103475
33
Verhaag, Jantje Jans 
 6 okt 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19498
34
Jelkema, Hendrikje Sybrens 
 6 okt 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82520
35
Leystra, Klaas Freerks 
 6 okt 1839 I40818
36
Bouma, Foppe Liebbes 
 6 okt 1840Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93678
37
Feitsma, Tjitske Jacobs 
 6 okt 1843 I70596
38
Andree, Abe Jans 
 6 okt 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I852
39
Zwartjes, Johanna Antonia 
 6 okt 1844Deventer, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104921
40
Hoekstra, Stillborn Jacobs 
 6 okt 1845Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106162
41
Miedema, Pieter Meiles 
 6 okt 1845Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36785
42
Wassink, Hendrika Beerendsen 
 6 okt 1845Nijkerk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109861
43
Zee, Richtje Anskes van der 
 6 okt 1846Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85783
44
Jong, Klaas Ypes de 
 6 okt 1847Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18211
45
Zijlstra, Feike Jans 
 6 okt 1847Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23636
46
Boskma, Rienk Klases 
 6 okt 1850Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103567
47
Cirkzena, Jan Berends 
 6 okt 1850Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104979
48
de Vries, Antje Hendriks 
 6 okt 1850Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98143
49
Braak, Harmen Djoerds 
 6 okt 1851Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83359
50
van Dijk, Hendrik Gerryts 
 6 okt 1852Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39724

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 68

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Tiaerds, Anne 
Jacobs, Trijntie 
 6 okt 1650 I88387
I88388
2
Freerks, Boote 
Clases, Mayke 
 6 okt 1695Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75242
I75243
3
Minnes, Jan 
Freerks, Jeltje 
 6 okt 1715Itens/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94962
I94963
4
Folkers, Julle 
Hendricks, Anje 
 6 okt 1726Stedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95876
I95878
5
Klaases, Syds 
Balk, Anna 
 6 okt 1737Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62225
I62226
6
Jans, Oene 
Pyters, Neene 
 6 okt 1743Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66868
I66869
7
Feyes, Pijtter 
Sijbes, Taetske 
 6 okt 1754Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105972
I105973
8
Tietes, Rienk 
Clases, Houkjen 
 6 okt 1754Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98495
I98496
9
Jans, Abraham 
Cornellis, Jantien 
 6 okt 1765Aduard, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106636
I106637
10
Lammerts, Sake 
Klases, Rinske 
 6 okt 1771Waaxens/Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90607
I90608
11
Poelstra, Frans Willems 
de Boer, Riemke Claases 
 6 okt 1771Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51840
I51841
12
Folkerts, Gerben 
Jurjens, Hiltje 
 6 okt 1776Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83393
I79638
13
Heidanus, Arjen Abrahams 
Rooda, Grietje Freerks 
 6 okt 1776Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67296
I67297
14
Lolsma, Tjeerd Jans 
de Haan, Catharina Jans 
 6 okt 1776Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105994
I105995
15
Vlietstra, Wytse Lieuwes 
Tjeerds, Berber 
 6 okt 1776Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84456
I84457
16
Willems, Douwe 
Dantuma, Jeltje Eelkes 
 6 okt 1776Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85841
I85838
17
Bakker, Marten Jacobs 
Jacobs, Antje 
 6 okt 1782Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56493
I56494
18
Dankert, Gerben Klazes 
Klazes, Geertje 
 6 okt 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12022
I12023
19
Douwes, Klaas 
Beerents, Jantje 
 6 okt 1782Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76892
I76893
20
Jakobs, Jan 
Jochems, Hitje 
 6 okt 1782St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33518
I33519
21
Jelles, Jelle 
de Kleine, Antje Jacobs 
 6 okt 1782Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49194
I49195
22
Loyinga, Frederik Reinders 
Rijpstra, Rinske Taekes 
 6 okt 1782Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69383
I69384
23
Vegter, Roelof Alles 
Baukis, Akke 
 6 okt 1782Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82756
I82757
24
Brouwer, Heszel 
van Gooswilligen, Catharina (Kaatje) 
 6 okt 1789Deventer, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107871
I107862
25
Wijnbeld, Jan 
Dodevis, Lammertje 
 6 okt 1791Elburg, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102890
I102891
26
de Jong, Teye Harmens 
Jacobus, Ykke 
 6 okt 1793Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67326
I67327
27
de Vries, Johannes IJsbrands 
Nauta, Jeltje Klazes 
 6 okt 1793Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73762
I73761
28
Harms, Teye 
Jacobus, Yke 
 6 okt 1793Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39155
I39156
29
Modderman, Sjoerds Jans 
Doortien, Aaltje Jochems 
 6 okt 1793Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6483
I6484
30
Wessels, Wouter 
Mients, Dieuke 
 6 okt 1799Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47952
I47515
31
Beimers, Gerrit Gerrits 
Hoppinga, Antje Wiegers 
 6 okt 1805St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36642
I36643
32
Boersma, Jan Stevens 
Swart, Ybeltje Cornelis 
 6 okt 1805Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7124
I7293
33
Langenberg, Jacob 
Berkman, Marijtje 
 6 okt 1805Oudendijk, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108695
I108694
34
Mei, Liebe Beerts van der 
Broersma, Antje Jans 
 6 okt 1805Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46886
I18801
35
Zijlstra, Riender Jans 
Hoekstra, Antje Meintes 
 6 okt 1810Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16435
I16760
36
de Boer, Gabe Idzes 
Silvius, Riemke Jacobs 
 6 okt 1815Mairie Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64419
I64420
37
Paulusma, Sake Pieters 
Bruinsma, Joukjen Klazes 
 6 okt 1815Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67801
I109921
38
Sytsema, Albert Fetses 
Hofstra, Trijntje Willems 
 6 okt 1815Mairie Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66193
I66194
39
de Boe, Jacob 
Marinusse, Pieternella 
 6 okt 1819Kruiningen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107918
I107919
40
de Jonge, Willem Janse 
Kaaijsteker, Willemina 
 6 okt 1821Kruiningen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108713
I108715
41
Taekema, Sjerp Hessels 
Reitsma, Ytje Tjalles 
 6 okt 1821Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44637
I6458
42
Wartena, Gerben Ruurds 
Meyer, Vroukjen Sytzes 
 6 okt 1822Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64516
I64518
43
Wagenaar, Jan Berends 
de Vries, Maaike Jacobs 
 6 okt 1830Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9462
I80783
44
Bakker, Hindrik Hindriks 
Elfring, Aaltje Harms 
 6 okt 1836City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69657
I69658
45
Dijkstra, Minne Gerbens 
Bouma, Trijntje Tjepkes 
 6 okt 1836Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38537
I23484
46
Hofman, Fokke Klases 
Egly, Lijsabeth Hendriks 
 6 okt 1841Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5186
I5810
47
Pot, Dirk Symens 
Zuidema, Ytske Alles 
 6 okt 1841Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13107
I13110
48
Tolsma, Hendrik Jans 
Meer, Ynske Jans van der 
 6 okt 1841Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8766
I5243
49
Wuffen, Pieter Reinders 
Lepstra, Reinouw Klases 
 6 okt 1841Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9995
I6908
50
Faber, Hans Sybrens 
Zijlstra, Hiltje Freerks 
 6 okt 1842Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13606
I13603

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 75

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jans, Geertie 
 6 okt 1651Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95665
2
Jans, Geertie 
 6 okt 1652Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95666
3
Jobs, Bauckjen 
 6 okt 1678Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87792
4
Willems, Sijbrigh 
 6 okt 1678Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95687
5
Buma, Wopke Sibolts 
 6 okt 1687Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107158
6
Heidanus, Stijntje Jurjens 
 6 okt 1689Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44016
7
Ewerts, Dirk 
 6 okt 1695Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78134
8
Rodmers, Albert 
 6 okt 1700Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70434
9
Postelen, Geertruida ten 
 6 okt 1717Neuenhaus, Bentheim, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104399
10
Ram, Jacob Jochums 
 6 okt 1720Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46274
11
Syberens, Wypkje 
 6 okt 1720Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94135
12
Tammes, Trijntje 
 6 okt 1720Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43347
13
van Egten, Claaske Jilderts 
 6 okt 1720Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44486
14
Jans, AEde 
 6 okt 1726Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43749
15
Oeges, Tijtje 
 6 okt 1737Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93364
16
Visser, Frans Jacobs 
 6 okt 1737Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84381
17
Boom, Corneliske Pytters 
 6 okt 1739Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105479
18
IJskamp, Daniel Jurjens 
 6 okt 1743Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61134
19
Meinardi, Frouke 
 6 okt 1743Warffum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58193
20
Wijga, Hendrik Innes 
 6 okt 1743St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76995
21
Halbertsma, Aise Sipkes 
 6 okt 1748Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93432
22
Klazes, Kornelis 
 6 okt 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44027
23
Offringa, Tettje Johannes Hendricus 
 6 okt 1748Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96650
24
Veenstra, Wierd Gaukes 
 6 okt 1748Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108889
25
Formers, Bauke 
 6 okt 1754Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44243
26
Jans, Antje 
 6 okt 1754Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2940
27
Jetses, Johannes 
 6 okt 1754Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93214
28
van Minnen, Aaltje Engels 
 6 okt 1754Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91668
29
Ennema, Paulus Johannes 
 6 okt 1757Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58934
30
Kramer, Pier Douwes 
 6 okt 1763Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85677
31
Douma, Geele Geerts 
 6 okt 1765Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111536
32
Os, Grietje Pieters 
 6 okt 1765Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11242
33
Poelstra, Tietje Nammens 
 6 okt 1765Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62347
34
de Boer, Klaas Pieters 
 6 okt 1771Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72168
35
de Bruin, Okke Bouwes 
 6 okt 1771Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76664
36
Dijkstra, Pieter Teyes 
 6 okt 1771Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10810
37
Nonkes, Ymkjen Jans 
 6 okt 1771Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110172
38
Bekius, Francois 
 6 okt 1776Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52724
39
Fijkstra, Symon Jans 
 6 okt 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9564
40
Hofman, Kaatje Ibeles (aka Hofstra) 
 6 okt 1776Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110466
41
Jong, Bauke Klazes de 
 6 okt 1776Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3021
42
Kuik, Beert Dirks 
 6 okt 1776St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79776
43
Pieters, Freerk 
 6 okt 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45513
44
Hantuma, Trijntje Dirks 
 6 okt 1782Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12131
45
Jaalstra, Foeke Lieuwes (aka Jale) 
 6 okt 1782Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111272
46
Lases, Hittje 
 6 okt 1782St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91117
47
Nijp, Trijntje Christoffels 
 6 okt 1782Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5267
48
Pieters, Bottje 
 6 okt 1782Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18695
49
Stender, Jeltje Pieters 
 6 okt 1782Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91325
50
Swierstra, Aafke Klazes 
 6 okt 1782Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86110

1 2 Volgende»