Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 177

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Alles, Sijke 
 6 sep 1752Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76180
2
Mol, Douwe Annes 
 6 sep 1764Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70911
3
Klazes, Trijntje 
 6 sep 1768Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87965
4
Kroes, Hendrik Jans 
 6 sep 1770Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2310
5
Tijsses, Aaltje 
 6 sep 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10775
6
Boer, Trijntje Pieters de 
 6 sep 1772Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2357
7
Woude, Gerben Baukes van der 
 6 sep 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6295
8
Teyes, Froukjen 
 6 sep 1774Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48015
9
Haakma, Gerrit Jans 
 6 sep 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77243
10
Zwart, Lolkje Oedzes 
 6 sep 1778Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81824
11
Bangma, Meindert Bartles 
 6 sep 1779Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99522
12
Bouma, Hijke Folkerts 
 6 sep 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33703
13
Dijkstra, Eelkje Klases 
 6 sep 1779Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104014
14
Steensma, Jetze Sikkes 
 6 sep 1780Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71327
15
Hoekstra, Fettje Sikkes 
 6 sep 1781Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90336
16
de Vries, Harmen Wybes 
 6 sep 1785Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36800
17
Kampsma, Trijntje Harmens 
 6 sep 1785Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38239
18
Molenaar, Marijke Pieters 
 6 sep 1785Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13309
19
Visser, Douwe Roelofs 
 6 sep 1788Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51144
20
Willems, Sijberen 
 6 sep 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4456
21
Ferwerda, Trijntje Hendriks 
 6 sep 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46103
22
Post, Gerrit Jans 
 6 sep 1789St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64539
23
Wagenaar, Liskje IJsbrands 
 6 sep 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58840
24
Wassenbergh, Arnoldus 
 6 sep 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74847
25
Bekius, Trijntje Allerts 
 6 sep 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27605
26
Bonga, Afke Pieters 
 6 sep 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7578
27
Hoekstra, Tetje Jacobs 
 6 sep 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16297
28
van Rookveen, Paulina van den Houten 
 6 sep 1793Noordgouwe, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102811
29
de Jong, Jan Ekkes 
 6 sep 1794Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66710
30
Zuiderveld, Jan Tjallings 
 6 sep 1795Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73343
31
Stelpstra, Froukje Baukes 
 6 sep 1796Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6064
32
de Boer, Renske Klases 
 6 sep 1797Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41638
33
Gemser, Aukje Pieters 
 6 sep 1797Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49861
34
Hettinga, Uiltje Tewes 
 6 sep 1798Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13492
35
Meer, Trijntje Jans van der 
 6 sep 1798Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35516
36
Velstra, Antje Andries 
 6 sep 1798Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37710
37
Hallema, Sierk Klazen 
 6 sep 1799St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85127
38
Sjoerds, Leentje 
 6 sep 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52793
39
Veltema, Kornelis Rommerts 
 6 sep 1799Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21612
40
Hoekema, Hendrikje Poulis 
 6 sep 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5086
41
Elzinga, Sytze Reinders 
 6 sep 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7162
42
Glas, Baukje Arjens 
 6 sep 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16007
43
Hellema, Hendrik Doekes 
 6 sep 1803Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94263
44
Hoekstra, Gepke Tjeerds 
 6 sep 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43522
45
Jentjes, Rienk 
 6 sep 1806Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79667
46
Zoodsma, Jacob Jans 
 6 sep 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I543
47
Fennema, Janke Pieters 
 6 sep 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9118
48
Hofstra, Lammert Lammerts 
 6 sep 1808Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103299
49
Gepkes, Sijke 
 6 sep 1809Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11788
50
Heerema, Maartje Jelles 
 6 sep 1809Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65541

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 167

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Isaaks, Tobe 
 6 sep 1784Oldendorp, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100354
2
Maneveld, Hylkje Alberts 
 6 sep 1796Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66721
3
Douwes, Aukjen 
 6 sep 1808 I84555
4
Teunis, Aukje 
 6 sep 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104517
5
Wytses, Ruurdtje 
 6 sep 1809Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76637
6
Nieuwenhuis, Rint Durks 
 6 sep 1812Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68866
7
Postma, Wytze Freerks 
 6 sep 1812Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68472
8
Tamminga, Hette Dirks 
 6 sep 1812Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19243
9
Zoodsma, Sytse Jans 
 6 sep 1813Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25
10
Fokkes, Dirkje 
 6 sep 1816Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70565
11
Jans, Japke 
 6 sep 1818Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107194
12
Poelstra, Tytje Willems 
 6 sep 1819Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86911
13
Fennema, Doede Eits 
 6 sep 1820Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77188
14
Hiddema, Freerk Hiddes 
 6 sep 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7780
15
Wiersma, Atje Joukes 
 6 sep 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25009
16
Minnema, Sybe Sybes 
 6 sep 1823Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51643
17
Brantsma, Keimpe Johannes 
 6 sep 1825Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95440
18
Agema, Antje Baartes 
 6 sep 1826 I62138
19
Brauwen, Anneke Johannes 
 6 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7696
20
Hemminga, Ietske Simons 
 6 sep 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59693
21
Jubstra, Klaas Meines 
 6 sep 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7665
22
Koopman, Jan Nannes 
 6 sep 1826Echten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107136
23
Tolsma, Klaas Klazes 
 6 sep 1826Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10570
24
Woude, Klaas Sipkes van der 
 6 sep 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30794
25
Douma, Aaltje Taekes 
 6 sep 1827Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100098
26
Faber, Jacob Beerends 
 6 sep 1827 I63432
27
Kempenaar, Dieuwke Keimpes 
 6 sep 1827 I39021
28
Reitsma, Wobbe Hylles 
 6 sep 1827 I80172
29
Rijpma, Klaas Klazes 
 6 sep 1827Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80767
30
Tierks, Geertje 
 6 sep 1827Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79039
31
Veen, Pieter Baukes van der 
 6 sep 1827 I29339
32
de Boer, Luitjen Ypes 
 6 sep 1829Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59875
33
de With, Fokke Hendriks 
 6 sep 1829St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37677
34
Palstring, Tjepke Gerrits 
 6 sep 1829 I79266
35
Palstring, Trijntje Gerrits 
 6 sep 1829 I79267
36
Delstra, Gooitzen Pieters 
 6 sep 1830Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91533
37
Hempenius, Aafke Sikkes 
 6 sep 1831Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68016
38
Pieters, Haebeltje 
 6 sep 1831Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48428
39
Zijlstra, Durk Pieters 
 6 sep 1831Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106491
40
Bouma, Folkert Egberts 
 6 sep 1832Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44935
41
Muller, Korneluske Durks 
 6 sep 1832Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75301
42
Wal, Marten Watzes van der 
 6 sep 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15435
43
de Jong, Sake Minnes 
 6 sep 1833 I66689
44
Meer, Dirk Jans van der 
 6 sep 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8322
45
Twijnstra, Antje Jacobs 
 6 sep 1834St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56833
46
van Dijk, Cornelis Jacobs 
 6 sep 1834Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101700
47
Bouma, Bokke Klazes 
 6 sep 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20069
48
Kooistra, Jacob Annes 
 6 sep 1835Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39471
49
Vogel, Johannes Pieters 
 6 sep 1835Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55644
50
Dijk, Gepkje Annes van 
 6 sep 1838Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8035

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 41 van 41

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Andris, Rippert 
Tania, Yfke Pieckes 
 6 sep 1711Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98261
I98262
2
Broederix, Gaele 
Martens, Zijtske 
 6 sep 1739Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79552
I79553
3
Dijkstra, Uilke Claesis 
Dijkstra, Jeltie Jans 
 6 sep 1761Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86729
I86730
4
Harmens, Cornelis 
Oeges, Grietje 
 6 sep 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69954
I69953
5
Noordenbos, Ulbe Johannes 
Kruger, Joacomina Andreas 
 6 sep 1772Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47371
I47372
6
Jelles, Foppe 
Oenes, Renske 
 6 sep 1778Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88646
I88647
7
Wester, Jacob Jelles 
Wybes, Sytske 
 6 sep 1789Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78951
I78952
8
de Boer, Nutte Hedzers 
Kooistra, Akke Romkes 
 6 sep 1795Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70138
I70139
9
van Beekhuijsen, Jan 
Smit, Arnolda 
 6 sep 1795Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56181
I56182
10
Coenraads, Johannes 
Jacobs, Wypkje 
 6 sep 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22480
I22481
11
Hayes, Cornelis 
Hoogsteen, Antje Jans 
 6 sep 1801Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67274
I67264
12
Hoekstra, Luite Jans 
Huitema, Joukje Piekes 
 6 sep 1801Echten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102170
I102171
13
Veen, Jan Sytzes van der 
de Graaf, Sipkje Tjeerds 
 6 sep 1801Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64012
I64013
14
Boersma, Meindert Ages 
Sinnema, Froukjen Jacobs 
 6 sep 1807Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73168
I73170
15
Dijkstra, Jan Cornelis 
Dompselaar, Ytje Jans 
 6 sep 1807Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69917
I69918
16
Hamstra, Meindert Geerts 
Pieters, Trijntje 
 6 sep 1807Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16865
I16866
17
Jongma, Jacob Sierds 
Dirks, Gerbrigje 
 6 sep 1807St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73898
I4992
18
Katje, Jetze Cornelis 
Deinema, Aaltje 
 6 sep 1807Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82119
I82120
19
Huizinga, Hendrik Tijssens 
Hellema, Ytje Wygers 
 6 sep 1812Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10761
I10751
20
Godschalken, Jacob 
Praaster, Joanna 
 6 sep 1815City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99734
I99735
21
Schaaf, Eebe Johannes van der 
Moor, Grytje Philips 
 6 sep 1816Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73085
I73087
22
Berg, Jan Harmens 
Elgersma, Antje Wybrens 
 6 sep 1817Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83266
I83268
23
de Vries, Aan Romkes 
van Kammen, Jeltje Everts 
 6 sep 1818Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44454
I44455
24
Halbesma, Halbe Lieuwes 
Hoekstra, Trijntje Cornelis 
 6 sep 1821Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3555
I3556
25
Hoekstra, Klaas Cornelis 
Cloppenburgh, Trijntje Reinders 
 6 sep 1821Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85648
I85649
26
Rooda, Wilke Johannes 
Bil, Mettje Cornelis 
 6 sep 1827Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21952
I21951
27
Heslinga, Pier Pylgers 
Wiersma, Lutske Krijns 
 6 sep 1828Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101113
I101114
28
Poelstra, Jacob Douwes 
Kuipers, Lutske Hendriks 
 6 sep 1829Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91082
I32868
29
Monsma, Jan Symens 
Wassenaar, Antje Arjens 
 6 sep 1832Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19871
I91236
30
Thiesling, Engelbertus 
Tiken, Marijke Ottes 
 6 sep 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9638
I9637
31
Hoek, Anne Thijssens van der 
van Zalen, Fokje Feikes 
 6 sep 1838Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26412
I93726
32
Postma, Johannes Kornelis 
Meer, Baukje Davids van der 
 6 sep 1838Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I164
I155
33
Ganzinga, Evert Gerkes 
Smit, Freerkje Joukes 
 6 sep 1856Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34464
I34465
34
Wieling, Wiebe Jacobus 
de Vries, Jitske Pieters 
 6 sep 1862Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81840
I81839
35
Kooistra, Nanne Meinderts 
Extra, Jetske Durks 
 6 sep 1865Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61795
I61796
36
Nijp, Gerrit Doekes 
Keizer, Jantje 
 6 sep 1871Middelstum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8815
I100210
37
Zijlstra, Marten Jans 
Ley, Jantje Rienks van der 
 6 sep 1877Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39700
I96915
38
Dijk, Hilbrand Sijes van 
Ploegstra, Aafke Nammens 
 6 sep 1884Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2588
I2589
39
Brouwers, Jochum Willems 
Hamstra, Grietje Sjoerds 
 6 sep 1890Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94969
I94965
40
Fennema, Jan Hendriks 
Dijk, Saapke Jans van 
 6 sep 1890Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19298
I20110
41
Dijkman, Jacobus 
Goot, Baukje Hessels van der 
 6 sep 1905Voorschoten, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105682
I105678

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 92

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Ysbrands, Hotse 
 6 sep 1702Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104873
2
Everts, Beern 
 6 sep 1714Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94117
3
Smeding, Tjitske 
 6 sep 1719Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50737
4
Dirks, Welmoed 
 6 sep 1722Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19737
5
Foppes, Evert 
 6 sep 1722Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74086
6
Minnes, Dieuwke 
 6 sep 1726Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95356
7
Hendriks, Tomes 
 6 sep 1733Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42713
8
Kingma, Lieuwe Jans 
 6 sep 1733Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47783
9
Swart, Yetske Meines de 
 6 sep 1733Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4787
10
Bakker, Vroukje Harmens 
 6 sep 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59518
11
Fransen, Thomas 
 6 sep 1739Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43027
12
Gerrits, Tjietze 
 6 sep 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10752
13
Heidanus, Arjen Abrahams 
 6 sep 1744Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67296
14
Symons, Berber 
 6 sep 1744Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1480
15
Gerbens, Thijs 
 6 sep 1750Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47356
16
Reeling, Yke Nicolaas 
 6 sep 1750Joure/Westermeer/Snikzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3858
17
Simons, Wijpkjen 
 6 sep 1750Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79515
18
Smend, Catrina Margrieta 
 6 sep 1750Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46822
19
Sonnema, Fedde Adams 
 6 sep 1757Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65740
20
Buwalda, Ulbe Eelkes 
 6 sep 1761Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76084
21
Doedes, Sieds 
 6 sep 1761Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2117
22
Glazema, Jan Ljummes 
 6 sep 1761Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79972
23
Jacobs, Antje 
 6 sep 1761Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78342
24
Meulen, Antje Jeens van der 
 6 sep 1761Makkinga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28282
25
Gerrits, N. 
 6 sep 1763Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45977
26
Betzes, Hoitje 
 6 sep 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33610
27
Bouma, Sipke Sipkes 
 6 sep 1767Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70318
28
Hogerhuis, Wybe Sydses 
 6 sep 1767Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31025
29
Jans, Aagtje 
 6 sep 1767Ezinge, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2437
30
Kingma, Iggele Jacobs 
 6 sep 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93794
31
Kuipers, Jan Minzes 
 6 sep 1767Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91612
32
Staal, Jan Dirks 
 6 sep 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45066
33
Sydses, Trijntje 
 6 sep 1767Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79294
34
Aukes, Mintje 
 6 sep 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20219
35
Bus, Hendrik Jurriens 
 6 sep 1772Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96025
36
de Blaauw, Wypkje Klasen 
 6 sep 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104638
37
Eeltjes, Egbert 
 6 sep 1772Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50506
38
Jong, Gerben Aukes de 
 6 sep 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11996
39
Nammensma, Jan Nammens 
 6 sep 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44282
40
Porte, Jan Pieters 
 6 sep 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58818
41
Ram, Rinske Klazes 
 6 sep 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19666
42
Wybes, Tijke 
 6 sep 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99207
43
Bouwes, Maaike 
 6 sep 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42579
44
de Boer, Tjietske Sybes 
 6 sep 1778Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84546
45
Jacobs, Nieske 
 6 sep 1778Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105654
46
Kauw, Christijna 
 6 sep 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88829
47
Lieuwes, Jitske 
 6 sep 1778Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102481
48
Schenkius, Antje Abelius 
 6 sep 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60662
49
van Huizen, Antje Sybes 
 6 sep 1778Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70068
50
Andringa, Jacob Fransen 
 6 sep 1789St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66096

1 2 Volgende»