Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 187

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Molenaar, Bauke Ates 
 6 sep 1751Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108641
2
Alles, Sijke 
 6 sep 1752Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76180
3
Mol, Douwe Annes 
 6 sep 1764Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70911
4
Klazes, Trijntje 
 6 sep 1768Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87965
5
Kroes, Hendrik Jans 
 6 sep 1770Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2310
6
Tijsses, Aaltje 
 6 sep 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10775
7
Bo(u)ma, Hendrik Sierks 
 6 sep 1772Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111425
8
Boer, Trijntje Pieters de 
 6 sep 1772Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2357
9
Woude, Gerben Baukes van der 
 6 sep 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6295
10
Teyes, Froukjen 
 6 sep 1774Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48015
11
Haakma, Gerrit Jans 
 6 sep 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77243
12
Zwart, Lolkje Oedzes 
 6 sep 1778Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81824
13
Bangma, Meindert Bartles 
 6 sep 1779Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99522
14
Bouma, Hijke Folkerts 
 6 sep 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33703
15
Dijkstra, Eelkje Klases 
 6 sep 1779Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104014
16
Steensma, Jetze Sikkes 
 6 sep 1780Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71327
17
Hoekstra, Fettje Sikkes 
 6 sep 1781Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90336
18
de Vries, Harmen Wybes 
 6 sep 1785Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36800
19
Kampsma, Trijntje Harmens 
 6 sep 1785Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38239
20
Molenaar, Marijke Pieters 
 6 sep 1785Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13309
21
Visser, Douwe Roelofs 
 6 sep 1788Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51144
22
Willems, Sijberen 
 6 sep 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4456
23
Ferwerda, Trijntje Hendriks 
 6 sep 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46103
24
Post, Gerrit Jans 
 6 sep 1789St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64539
25
Wagenaar, Liskje IJsbrands 
 6 sep 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58840
26
Wassenbergh, Arnoldus 
 6 sep 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74847
27
Postma, Froukje Sybes 
 6 sep 1791Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110492
28
Bekius, Trijntje Allerts 
 6 sep 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27605
29
Bonga, Afke Pieters 
 6 sep 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7578
30
Hoekstra, Tetje Jacobs 
 6 sep 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16297
31
van Rookveen, Paulina van den Houten 
 6 sep 1793Noordgouwe, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102811
32
de Jong, Jan Ekkes 
 6 sep 1794Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66710
33
Bijland, Jan Jans 
 6 sep 1795Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111997
34
Zuiderveld, Jan Tjallings 
 6 sep 1795Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73343
35
Douma, Romke Egberts 
 6 sep 1796Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110240
36
Stelpstra, Froukje Baukes 
 6 sep 1796Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6064
37
de Boer, Renske Klases 
 6 sep 1797Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41638
38
Gemser, Aukje Pieters 
 6 sep 1797Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49861
39
Hettinga, Uiltje Tewes 
 6 sep 1798Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13492
40
Meer, Trijntje Jans van der 
 6 sep 1798Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35516
41
Velstra, Antje Andries 
 6 sep 1798Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37710
42
Hallema, Sierk Klazen 
 6 sep 1799St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85127
43
Sjoerds, Leentje 
 6 sep 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52793
44
Veltema, Kornelis Rommerts 
 6 sep 1799Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21612
45
Hoekema, Hendrikje Poulis 
 6 sep 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5086
46
Elzinga, Sytze Reinders 
 6 sep 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7162
47
Glas, Baukje Arjens 
 6 sep 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16007
48
Hellema, Hendrik Doekes 
 6 sep 1803Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94263
49
Hoekstra, Gepke Tjeerds 
 6 sep 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43522
50
Jentjes, Rienk 
 6 sep 1806Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79667

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 182

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Isaaks, Tobe 
 6 sep 1784Oldendorp, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100354
2
Maneveld, Hylkje Alberts 
 6 sep 1796Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66721
3
Piters, Freerkjen 
 6 sep 1806Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107660
4
Douwes, Aukjen 
 6 sep 1808 I84555
5
Teunis, Aukje 
 6 sep 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104517
6
Wytses, Ruurdtje 
 6 sep 1809Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76637
7
Nieuwenhuis, Rint Durks 
 6 sep 1812Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68866
8
Postma, Wytze Freerks 
 6 sep 1812Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68472
9
Tamminga, Hette Dirks 
 6 sep 1812Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19243
10
Zoodsma, Sytse Jans 
 6 sep 1813Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25
11
Duinkerken, Trientje Peters 
 6 sep 1814Emden, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110622
12
Fokkes, Dirkje 
 6 sep 1816Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70565
13
Jans, Japke 
 6 sep 1818Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107194
14
Poelstra, Tytje Willems 
 6 sep 1819Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86911
15
Fennema, Doede Eits 
 6 sep 1820Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77188
16
Hiddema, Freerk Hiddes 
 6 sep 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7780
17
Wiersma, Atje Joukes 
 6 sep 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25009
18
Minnema, Sybe Sybes 
 6 sep 1823Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51643
19
Brantsma, Keimpe Johannes 
 6 sep 1825Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95440
20
Agema, Antje Baartes 
 6 sep 1826 I62138
21
Brauwen, Anneke Johannes 
 6 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7696
22
Hemminga, Ietske Simons 
 6 sep 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59693
23
Jubstra, Klaas Meines 
 6 sep 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7665
24
Koopman, Jan Nannes 
 6 sep 1826Echten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107136
25
Tolsma, Klaas Klazes 
 6 sep 1826Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10570
26
Werkman, Trijntje Pieters 
 6 sep 1826Toornwerd, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109692
27
Woude, Klaas Sipkes van der 
 6 sep 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30794
28
Douma, Aaltje Taekes 
 6 sep 1827Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100098
29
Faber, Jacob Beerends 
 6 sep 1827 I63432
30
Kempenaar, Dieuwke Keimpes 
 6 sep 1827 I39021
31
Reitsma, Wobbe Hylles 
 6 sep 1827 I80172
32
Rijpma, Klaas Klazes 
 6 sep 1827Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80767
33
Tierks, Geertje 
 6 sep 1827Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79039
34
Veen, Pieter Baukes van der 
 6 sep 1827 I29339
35
Molen, Janke Bouwes van der 
 6 sep 1828Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109946
36
de Boer, Luitjen Ypes 
 6 sep 1829Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59875
37
de With, Fokke Hendriks 
 6 sep 1829St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37677
38
Palstring, Tjepke Gerrits 
 6 sep 1829 I79266
39
Palstring, Trijntje Gerrits 
 6 sep 1829 I79267
40
Delstra, Gooitzen Pieters 
 6 sep 1830Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91533
41
Kruis, Aaltje Gerrits 
 6 sep 1830Echten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108072
42
Hempenius, Aafke Sikkes 
 6 sep 1831Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68016
43
Pieters, Haebeltje 
 6 sep 1831Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48428
44
Zijlstra, Durk Pieters 
 6 sep 1831Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106491
45
Bouma, Folkert Egberts 
 6 sep 1832Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44935
46
Muller, Korneluske Durks 
 6 sep 1832Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75301
47
Wal, Marten Watzes van der 
 6 sep 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15435
48
de Jong, Sake Minnes 
 6 sep 1833 I66689
49
Meer, Dirk Jans van der 
 6 sep 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8322
50
Twijnstra, Antje Jacobs 
 6 sep 1834St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56833

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 45 van 45

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Andris, Rippert 
Tania, Yfke Pieckes 
 6 sep 1711Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98261
I98262
2
Broederix, Gaele 
Martens, Zijtske 
 6 sep 1739Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79552
I79553
3
Jans, Hindrik 
Jans, Trijntje 
 6 sep 1739Niezijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108510
I108511
4
Paulissen, Tjalling 
Hanses, Blijde 
 6 sep 1744Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111906
I111907
5
Dijkstra, Uilke Claesis 
Dijkstra, Jeltie Jans 
 6 sep 1761Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86729
I86730
6
Harmens, Cornelis 
Oeges, Grietje 
 6 sep 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69954
I69953
7
Noordenbos, Ulbe Johannes 
Kruger, Joacomina Andreas 
 6 sep 1772Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47371
I47372
8
Jelles, Foppe 
Oenes, Renske 
 6 sep 1778Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88646
I88647
9
Wester, Jacob Jelles 
Wybes, Sytske 
 6 sep 1789Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78951
I78952
10
de Boer, Nutte Hedzers 
Kooistra, Akke Romkes 
 6 sep 1795Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70138
I70139
11
Coenraads, Johannes 
Jacobs, Wypkje 
 6 sep 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22480
I22481
12
Hayes, Cornelis 
Hoogsteen, Antje Jans 
 6 sep 1801Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67274
I67264
13
Hoekstra, Luite Jans 
Huitema, Joukje Piekes 
 6 sep 1801Echten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102170
I102171
14
Veen, Jan Sytzes van der 
de Graaf, Sipkje Tjeerds 
 6 sep 1801Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64012
I64013
15
Boersma, Meindert Ages 
Sinnema, Froukjen Jacobs 
 6 sep 1807Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73168
I73170
16
Dijkstra, Jan Cornelis 
Dompselaar, Ytje Jans 
 6 sep 1807Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69917
I69918
17
Hamstra, Meindert Geerts 
Pieters, Trijntje 
 6 sep 1807Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16865
I16866
18
Jongma, Jacob Sierds 
Dirks, Gerbrigje 
 6 sep 1807St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73898
I4992
19
Katje, Jetze Cornelis 
Deinema, Aaltje 
 6 sep 1807Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82119
I82120
20
Wolfert, Teunis 
Hof, Alida van 't 
 6 sep 1810Ooltgensplaats, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109294
I109295
21
Huizinga, Hendrik Tijssens 
Hellema, Ytje Wygers 
 6 sep 1812Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10761
I10751
22
Godschalken, Jacob 
Praaster, Joanna 
 6 sep 1815City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99734
I99735
23
Schaaf, Eebe Johannes van der 
Moor, Grytje Philips 
 6 sep 1816Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73085
I73087
24
Berg, Jan Harmens 
Elgersma, Antje Wybrens 
 6 sep 1817Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83266
I83268
25
de Vries, Aan Romkes 
van Kammen, Jeltje Everts 
 6 sep 1818Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44454
I44455
26
Halbesma, Halbe Lieuwes 
Hoekstra, Trijntje Cornelis 
 6 sep 1821Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3555
I3556
27
Hoekstra, Klaas Cornelis 
Cloppenburgh, Trijntje Reinders 
 6 sep 1821Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85648
I85649
28
Rooda, Wilke Johannes 
Bil, Mettje Cornelis 
 6 sep 1827Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21952
I21951
29
Heslinga, Pier Pylgers 
Wiersma, Lutske Krijns 
 6 sep 1828Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101113
I101114
30
Poelstra, Jacob Douwes 
Kuipers, Lutske Hendriks 
 6 sep 1829Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91082
I32868
31
Monsma, Jan Symens 
Wassenaar, Antje Arjens 
 6 sep 1832Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19871
I91236
32
Thiesling, Engelbertus 
Tiken, Marijke Ottes 
 6 sep 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9638
I9637
33
Hoek, Anne Thijssens van der 
van Zalen, Fokje Feikes 
 6 sep 1838Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26412
I93726
34
Postma, Johannes Kornelis 
Meer, Baukje Davids van der 
 6 sep 1838Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I164
I155
35
Ganzinga, Evert Gerkes 
Smit, Freerkje Joukes 
 6 sep 1856Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34464
I34465
36
Wieling, Wiebe Jacobus 
de Vries, Jitske Pieters 
 6 sep 1862Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81840
I81839
37
Kooistra, Nanne Meinderts 
Extra, Jetske Durks 
 6 sep 1865Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61795
I61796
38
Nijp, Gerrit Doekes 
Keizer, Jantje 
 6 sep 1871Middelstum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8815
I100210
39
van Eck, Jan (John) Willem 
Spiering, Jenneke 
 6 sep 1872Gameren, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109096
I109097
40
Zijlstra, Marten Jans 
Ley, Jantje Rienks van der 
 6 sep 1877Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39700
I96915
41
Dijk, Hilbrand Sijes van 
Ploegstra, Aafke Nammens 
 6 sep 1884Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2588
I2589
42
Brouwers, Jochum Willems 
Hamstra, Grietje Sjoerds 
 6 sep 1890Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94969
I94965
43
Fennema, Jan Hendriks 
Dijk, Saapke Jans van 
 6 sep 1890Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19298
I20110
44
Warnaar, Arie (Harry) 
Jongsma, Tjitske (Jessie) Jans 
 6 sep 1899Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109981
I109982
45
Dijkman, Jacobus 
Goot, Baukje Hessels van der 
 6 sep 1905Voorschoten, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105682
I105678

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 99

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Ysbrands, Hotse 
 6 sep 1702Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104873
2
Everts, Beern 
 6 sep 1714Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94117
3
Smeding, Tjitske 
 6 sep 1719Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50737
4
Dirks, Welmoed 
 6 sep 1722Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19737
5
Foppes, Evert 
 6 sep 1722Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74086
6
Minnes, Dieuwke 
 6 sep 1726Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95356
7
Hendriks, Tomes 
 6 sep 1733Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42713
8
Kingma, Lieuwe Jans 
 6 sep 1733Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47783
9
Swart, Yetske Meines de 
 6 sep 1733Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4787
10
Bakker, Vroukje Harmens 
 6 sep 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59518
11
Fransen, Thomas 
 6 sep 1739Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43027
12
Gerrits, Tjietze 
 6 sep 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10752
13
Heidanus, Arjen Abrahams 
 6 sep 1744Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67296
14
Symons, Berber 
 6 sep 1744Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1480
15
de Jong, Sytske Harmens 
 6 sep 1750Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107602
16
Gerbens, Thijs 
 6 sep 1750Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47356
17
Reeling, Yke Nicolaas 
 6 sep 1750Joure/Westermeer/Snikzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3858
18
Simons, Wijpkjen 
 6 sep 1750Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79515
19
Smend, Catrina Margrieta 
 6 sep 1750Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46822
20
Sonnema, Fedde Adams 
 6 sep 1757Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65740
21
Buwalda, Ulbe Eelkes 
 6 sep 1761Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76084
22
Doedes, Sieds 
 6 sep 1761Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2117
23
Glazema, Jan Ljummes 
 6 sep 1761Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79972
24
Jacobs, Antje 
 6 sep 1761Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78342
25
Meulen, Antje Jeens van der 
 6 sep 1761Makkinga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28282
26
Gerrits, N. 
 6 sep 1763Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45977
27
Veenkamp, Eenje Johannes 
 6 sep 1766t Zand, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110061
28
Betzes, Hoitje 
 6 sep 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33610
29
Bouma, Sipke Sipkes 
 6 sep 1767Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70318
30
de Vries, Japkje Hiddes 
 6 sep 1767Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108783
31
Hogerhuis, Wybe Sydses 
 6 sep 1767Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31025
32
Jans, Aagtje 
 6 sep 1767Ezinge, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2437
33
Kingma, Iggele Jacobs 
 6 sep 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93794
34
Kuipers, Jan Minzes 
 6 sep 1767Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91612
35
Staal, Jan Dirks 
 6 sep 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45066
36
Sydses, Trijntje 
 6 sep 1767Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79294
37
Aukes, Mintje 
 6 sep 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20219
38
Bus, Hendrik Jurriens 
 6 sep 1772Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96025
39
de Blaauw, Wypkje Klasen 
 6 sep 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104638
40
Eeltjes, Egbert 
 6 sep 1772Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50506
41
Jong, Gerben Aukes de 
 6 sep 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11996
42
Nammensma, Jan Nammens 
 6 sep 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44282
43
Porte, Jan Pieters 
 6 sep 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58818
44
Ram, Rinske Klazes 
 6 sep 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19666
45
Wybes, Tijke 
 6 sep 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99207
46
Bouwes, Maaike 
 6 sep 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42579
47
de Boer, Tjietske Sybes 
 6 sep 1778Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84546
48
Jacobs, Nieske 
 6 sep 1778Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105654
49
Kauw, Christijna 
 6 sep 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88829
50
Lieuwes, Jitske 
 6 sep 1778Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102481

1 2 Volgende»