Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 180

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Molenaar, Bauke Ates 
 6 sep 1751Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108641
2
Alles, Sijke 
 6 sep 1752Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76180
3
Mol, Douwe Annes 
 6 sep 1764Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70911
4
Klazes, Trijntje 
 6 sep 1768Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87965
5
Kroes, Hendrik Jans 
 6 sep 1770Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2310
6
Tijsses, Aaltje 
 6 sep 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10775
7
Boer, Trijntje Pieters de 
 6 sep 1772Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2357
8
Woude, Gerben Baukes van der 
 6 sep 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6295
9
Teyes, Froukjen 
 6 sep 1774Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48015
10
Haakma, Gerrit Jans 
 6 sep 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77243
11
Zwart, Lolkje Oedzes 
 6 sep 1778Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81824
12
Bangma, Meindert Bartles 
 6 sep 1779Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99522
13
Bouma, Hijke Folkerts 
 6 sep 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33703
14
Dijkstra, Eelkje Klases 
 6 sep 1779Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104014
15
Steensma, Jetze Sikkes 
 6 sep 1780Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71327
16
Hoekstra, Fettje Sikkes 
 6 sep 1781Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90336
17
de Vries, Harmen Wybes 
 6 sep 1785Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36800
18
Kampsma, Trijntje Harmens 
 6 sep 1785Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38239
19
Molenaar, Marijke Pieters 
 6 sep 1785Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13309
20
Visser, Douwe Roelofs 
 6 sep 1788Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51144
21
Willems, Sijberen 
 6 sep 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4456
22
Ferwerda, Trijntje Hendriks 
 6 sep 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46103
23
Post, Gerrit Jans 
 6 sep 1789St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64539
24
Wagenaar, Liskje IJsbrands 
 6 sep 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58840
25
Wassenbergh, Arnoldus 
 6 sep 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74847
26
Bekius, Trijntje Allerts 
 6 sep 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27605
27
Bonga, Afke Pieters 
 6 sep 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7578
28
Hoekstra, Tetje Jacobs 
 6 sep 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16297
29
van Rookveen, Paulina van den Houten 
 6 sep 1793Noordgouwe, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102811
30
de Jong, Jan Ekkes 
 6 sep 1794Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66710
31
Zuiderveld, Jan Tjallings 
 6 sep 1795Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73343
32
Stelpstra, Froukje Baukes 
 6 sep 1796Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6064
33
de Boer, Renske Klases 
 6 sep 1797Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41638
34
Gemser, Aukje Pieters 
 6 sep 1797Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49861
35
Hettinga, Uiltje Tewes 
 6 sep 1798Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13492
36
Meer, Trijntje Jans van der 
 6 sep 1798Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35516
37
Velstra, Antje Andries 
 6 sep 1798Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37710
38
Hallema, Sierk Klazen 
 6 sep 1799St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85127
39
Sjoerds, Leentje 
 6 sep 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52793
40
Veltema, Kornelis Rommerts 
 6 sep 1799Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21612
41
Hoekema, Hendrikje Poulis 
 6 sep 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5086
42
Elzinga, Sytze Reinders 
 6 sep 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7162
43
Glas, Baukje Arjens 
 6 sep 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16007
44
Hellema, Hendrik Doekes 
 6 sep 1803Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94263
45
Hoekstra, Gepke Tjeerds 
 6 sep 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43522
46
Jentjes, Rienk 
 6 sep 1806Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79667
47
Zoodsma, Jacob Jans 
 6 sep 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I543
48
Fennema, Janke Pieters 
 6 sep 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9118
49
Hofstra, Lammert Lammerts 
 6 sep 1808Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103299
50
Gepkes, Sijke 
 6 sep 1809Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11788

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 173

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Isaaks, Tobe 
 6 sep 1784Oldendorp, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100354
2
Maneveld, Hylkje Alberts 
 6 sep 1796Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66721
3
Piters, Freerkjen 
 6 sep 1806Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107660
4
Douwes, Aukjen 
 6 sep 1808 I84555
5
Teunis, Aukje 
 6 sep 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104517
6
Wytses, Ruurdtje 
 6 sep 1809Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76637
7
Nieuwenhuis, Rint Durks 
 6 sep 1812Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68866
8
Postma, Wytze Freerks 
 6 sep 1812Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68472
9
Tamminga, Hette Dirks 
 6 sep 1812Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19243
10
Zoodsma, Sytse Jans 
 6 sep 1813Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25
11
Fokkes, Dirkje 
 6 sep 1816Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70565
12
Jans, Japke 
 6 sep 1818Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107194
13
Poelstra, Tytje Willems 
 6 sep 1819Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86911
14
Fennema, Doede Eits 
 6 sep 1820Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77188
15
Hiddema, Freerk Hiddes 
 6 sep 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7780
16
Wiersma, Atje Joukes 
 6 sep 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25009
17
Minnema, Sybe Sybes 
 6 sep 1823Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51643
18
Brantsma, Keimpe Johannes 
 6 sep 1825Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95440
19
Agema, Antje Baartes 
 6 sep 1826 I62138
20
Brauwen, Anneke Johannes 
 6 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7696
21
Hemminga, Ietske Simons 
 6 sep 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59693
22
Jubstra, Klaas Meines 
 6 sep 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7665
23
Koopman, Jan Nannes 
 6 sep 1826Echten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107136
24
Tolsma, Klaas Klazes 
 6 sep 1826Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10570
25
Woude, Klaas Sipkes van der 
 6 sep 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30794
26
Douma, Aaltje Taekes 
 6 sep 1827Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100098
27
Faber, Jacob Beerends 
 6 sep 1827 I63432
28
Kempenaar, Dieuwke Keimpes 
 6 sep 1827 I39021
29
Reitsma, Wobbe Hylles 
 6 sep 1827 I80172
30
Rijpma, Klaas Klazes 
 6 sep 1827Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80767
31
Tierks, Geertje 
 6 sep 1827Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79039
32
Veen, Pieter Baukes van der 
 6 sep 1827 I29339
33
de Boer, Luitjen Ypes 
 6 sep 1829Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59875
34
de With, Fokke Hendriks 
 6 sep 1829St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37677
35
Palstring, Tjepke Gerrits 
 6 sep 1829 I79266
36
Palstring, Trijntje Gerrits 
 6 sep 1829 I79267
37
Delstra, Gooitzen Pieters 
 6 sep 1830Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91533
38
Kruis, Aaltje Gerrits 
 6 sep 1830Echten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108072
39
Hempenius, Aafke Sikkes 
 6 sep 1831Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68016
40
Pieters, Haebeltje 
 6 sep 1831Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48428
41
Zijlstra, Durk Pieters 
 6 sep 1831Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106491
42
Bouma, Folkert Egberts 
 6 sep 1832Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44935
43
Muller, Korneluske Durks 
 6 sep 1832Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75301
44
Wal, Marten Watzes van der 
 6 sep 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15435
45
de Jong, Sake Minnes 
 6 sep 1833 I66689
46
Meer, Dirk Jans van der 
 6 sep 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8322
47
Twijnstra, Antje Jacobs 
 6 sep 1834St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56833
48
van Dijk, Cornelis Jacobs 
 6 sep 1834Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101700
49
Bouma, Bokke Klazes 
 6 sep 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20069
50
Kooistra, Jacob Annes 
 6 sep 1835Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39471

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 43 van 43

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Andris, Rippert 
Tania, Yfke Pieckes 
 6 sep 1711Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98261
I98262
2
Broederix, Gaele 
Martens, Zijtske 
 6 sep 1739Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79552
I79553
3
Jans, Hindrik 
Jans, Trijntje 
 6 sep 1739Niezijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108510
I108511
4
Dijkstra, Uilke Claesis 
Dijkstra, Jeltie Jans 
 6 sep 1761Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86729
I86730
5
Harmens, Cornelis 
Oeges, Grietje 
 6 sep 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69954
I69953
6
Noordenbos, Ulbe Johannes 
Kruger, Joacomina Andreas 
 6 sep 1772Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47371
I47372
7
Jelles, Foppe 
Oenes, Renske 
 6 sep 1778Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88646
I88647
8
Wester, Jacob Jelles 
Wybes, Sytske 
 6 sep 1789Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78951
I78952
9
de Boer, Nutte Hedzers 
Kooistra, Akke Romkes 
 6 sep 1795Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70138
I70139
10
Coenraads, Johannes 
Jacobs, Wypkje 
 6 sep 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22480
I22481
11
Hayes, Cornelis 
Hoogsteen, Antje Jans 
 6 sep 1801Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67274
I67264
12
Hoekstra, Luite Jans 
Huitema, Joukje Piekes 
 6 sep 1801Echten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102170
I102171
13
Veen, Jan Sytzes van der 
de Graaf, Sipkje Tjeerds 
 6 sep 1801Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64012
I64013
14
Boersma, Meindert Ages 
Sinnema, Froukjen Jacobs 
 6 sep 1807Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73168
I73170
15
Dijkstra, Jan Cornelis 
Dompselaar, Ytje Jans 
 6 sep 1807Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69917
I69918
16
Hamstra, Meindert Geerts 
Pieters, Trijntje 
 6 sep 1807Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16865
I16866
17
Jongma, Jacob Sierds 
Dirks, Gerbrigje 
 6 sep 1807St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73898
I4992
18
Katje, Jetze Cornelis 
Deinema, Aaltje 
 6 sep 1807Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82119
I82120
19
Wolfert, Teunis 
Hof, Alida van 't 
 6 sep 1810Ooltgensplaats, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109294
I109295
20
Huizinga, Hendrik Tijssens 
Hellema, Ytje Wygers 
 6 sep 1812Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10761
I10751
21
Godschalken, Jacob 
Praaster, Joanna 
 6 sep 1815City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99734
I99735
22
Schaaf, Eebe Johannes van der 
Moor, Grytje Philips 
 6 sep 1816Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73085
I73087
23
Berg, Jan Harmens 
Elgersma, Antje Wybrens 
 6 sep 1817Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83266
I83268
24
de Vries, Aan Romkes 
van Kammen, Jeltje Everts 
 6 sep 1818Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44454
I44455
25
Halbesma, Halbe Lieuwes 
Hoekstra, Trijntje Cornelis 
 6 sep 1821Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3555
I3556
26
Hoekstra, Klaas Cornelis 
Cloppenburgh, Trijntje Reinders 
 6 sep 1821Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85648
I85649
27
Rooda, Wilke Johannes 
Bil, Mettje Cornelis 
 6 sep 1827Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21952
I21951
28
Heslinga, Pier Pylgers 
Wiersma, Lutske Krijns 
 6 sep 1828Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101113
I101114
29
Poelstra, Jacob Douwes 
Kuipers, Lutske Hendriks 
 6 sep 1829Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91082
I32868
30
Monsma, Jan Symens 
Wassenaar, Antje Arjens 
 6 sep 1832Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19871
I91236
31
Thiesling, Engelbertus 
Tiken, Marijke Ottes 
 6 sep 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9638
I9637
32
Hoek, Anne Thijssens van der 
van Zalen, Fokje Feikes 
 6 sep 1838Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26412
I93726
33
Postma, Johannes Kornelis 
Meer, Baukje Davids van der 
 6 sep 1838Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I164
I155
34
Ganzinga, Evert Gerkes 
Smit, Freerkje Joukes 
 6 sep 1856Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34464
I34465
35
Wieling, Wiebe Jacobus 
de Vries, Jitske Pieters 
 6 sep 1862Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81840
I81839
36
Kooistra, Nanne Meinderts 
Extra, Jetske Durks 
 6 sep 1865Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61795
I61796
37
Nijp, Gerrit Doekes 
Keizer, Jantje 
 6 sep 1871Middelstum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8815
I100210
38
van Eck, Jan (John) Willem 
Spiering, Jenneke 
 6 sep 1872Gameren, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109096
I109097
39
Zijlstra, Marten Jans 
Ley, Jantje Rienks van der 
 6 sep 1877Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39700
I96915
40
Dijk, Hilbrand Sijes van 
Ploegstra, Aafke Nammens 
 6 sep 1884Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2588
I2589
41
Brouwers, Jochum Willems 
Hamstra, Grietje Sjoerds 
 6 sep 1890Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94969
I94965
42
Fennema, Jan Hendriks 
Dijk, Saapke Jans van 
 6 sep 1890Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19298
I20110
43
Dijkman, Jacobus 
Goot, Baukje Hessels van der 
 6 sep 1905Voorschoten, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105682
I105678

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 95

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Ysbrands, Hotse 
 6 sep 1702Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104873
2
Everts, Beern 
 6 sep 1714Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94117
3
Smeding, Tjitske 
 6 sep 1719Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50737
4
Dirks, Welmoed 
 6 sep 1722Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19737
5
Foppes, Evert 
 6 sep 1722Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74086
6
Minnes, Dieuwke 
 6 sep 1726Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95356
7
Hendriks, Tomes 
 6 sep 1733Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42713
8
Kingma, Lieuwe Jans 
 6 sep 1733Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47783
9
Swart, Yetske Meines de 
 6 sep 1733Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4787
10
Bakker, Vroukje Harmens 
 6 sep 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59518
11
Fransen, Thomas 
 6 sep 1739Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43027
12
Gerrits, Tjietze 
 6 sep 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10752
13
Heidanus, Arjen Abrahams 
 6 sep 1744Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67296
14
Symons, Berber 
 6 sep 1744Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1480
15
de Jong, Sytske Harmens 
 6 sep 1750Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107602
16
Gerbens, Thijs 
 6 sep 1750Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47356
17
Reeling, Yke Nicolaas 
 6 sep 1750Joure/Westermeer/Snikzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3858
18
Simons, Wijpkjen 
 6 sep 1750Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79515
19
Smend, Catrina Margrieta 
 6 sep 1750Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46822
20
Sonnema, Fedde Adams 
 6 sep 1757Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65740
21
Buwalda, Ulbe Eelkes 
 6 sep 1761Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76084
22
Doedes, Sieds 
 6 sep 1761Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2117
23
Glazema, Jan Ljummes 
 6 sep 1761Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79972
24
Jacobs, Antje 
 6 sep 1761Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78342
25
Meulen, Antje Jeens van der 
 6 sep 1761Makkinga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28282
26
Gerrits, N. 
 6 sep 1763Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45977
27
Betzes, Hoitje 
 6 sep 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33610
28
Bouma, Sipke Sipkes 
 6 sep 1767Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70318
29
de Vries, Japkje Hiddes 
 6 sep 1767Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108783
30
Hogerhuis, Wybe Sydses 
 6 sep 1767Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31025
31
Jans, Aagtje 
 6 sep 1767Ezinge, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2437
32
Kingma, Iggele Jacobs 
 6 sep 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93794
33
Kuipers, Jan Minzes 
 6 sep 1767Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91612
34
Staal, Jan Dirks 
 6 sep 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45066
35
Sydses, Trijntje 
 6 sep 1767Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79294
36
Aukes, Mintje 
 6 sep 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20219
37
Bus, Hendrik Jurriens 
 6 sep 1772Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96025
38
de Blaauw, Wypkje Klasen 
 6 sep 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104638
39
Eeltjes, Egbert 
 6 sep 1772Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50506
40
Jong, Gerben Aukes de 
 6 sep 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11996
41
Nammensma, Jan Nammens 
 6 sep 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44282
42
Porte, Jan Pieters 
 6 sep 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58818
43
Ram, Rinske Klazes 
 6 sep 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19666
44
Wybes, Tijke 
 6 sep 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99207
45
Bouwes, Maaike 
 6 sep 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42579
46
de Boer, Tjietske Sybes 
 6 sep 1778Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84546
47
Jacobs, Nieske 
 6 sep 1778Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105654
48
Kauw, Christijna 
 6 sep 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88829
49
Lieuwes, Jitske 
 6 sep 1778Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102481
50
Schenkius, Antje Abelius 
 6 sep 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60662

1 2 Volgende»