Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 132

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Wilman, Johannes Theodorus 
 6 aug 1715Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49316
2
Greidanus, Tjeerd 
 6 aug 1726Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104943
3
Freerks, Antje 
 6 aug 1766Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91913
4
Kroes, Jan Warners 
 6 aug 1767Oldemarkt, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68411
5
Meer, Grietje Douwes van der 
 6 aug 1772Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84862
6
Botes, Pytter 
 6 aug 1776Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46923
7
Brouwer, Petronella Juliana 
 6 aug 1779Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11042
8
Wilkens, Jan 
 6 aug 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44196
9
Coldewey, Catharina Maria 
 6 aug 1780Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102739
10
Donia, Baukje Pieters 
 6 aug 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95811
11
Reinders, Antje 
 6 aug 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65139
12
Jans, Neeltje 
 6 aug 1784Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53192
13
de Kuur, Klaas Pieters 
 6 aug 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31834
14
van Gelder, Marten Jacobs 
 6 aug 1785St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33278
15
Watzes, Frans 
 6 aug 1786Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47311
16
Faber, Herke Watzes 
 6 aug 1787Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104449
17
Akkerhof, Tjalling Folkerts 
 6 aug 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5985
18
Terpstra, Johannes Tjerks 
 6 aug 1790Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79456
19
Prosje, Pieter Feikes 
 6 aug 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59650
20
Grond, Antje Martens 
 6 aug 1794St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61518
21
de Vries, Antje Jacobs 
 6 aug 1796Kuikhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58441
22
Visser, Grietje Ytskes 
 6 aug 1800Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55899
23
Honing, Jan Hendriks van der 
 6 aug 1801Oranjewoud Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111315
24
Kuipers, Namke Reinders 
 6 aug 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7514
25
Sytsma, Daniel Sytzes 
 6 aug 1802Ezumazijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91614
26
Prins, Romke Sjoerds 
 6 aug 1803Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10461
27
Akkerman, Wijpkje Sybrens 
 6 aug 1804Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47853
28
Wiersma, Olfert Pieters 
 6 aug 1804Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65032
29
Wijnstok, Jantje Lieubbes 
 6 aug 1804Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7763
30
Everts, Yke 
 6 aug 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43253
31
Snijder, Hendrik Aukes 
 6 aug 1805Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75214
32
Groot, AEbele Anskes de 
 6 aug 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5064
33
Kuik, Jan Dirks 
 6 aug 1806St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4586
34
Sjoerds, Jeltje 
 6 aug 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44536
35
Wijma, Grietje Johannes 
 6 aug 1807Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41694
36
Nauta, Bauke Sjoerds 
 6 aug 1808Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85230
37
Groeneveld, Aaltje Everts 
 6 aug 1809Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111360
38
van Laar, Eniktje 
 6 aug 1809Nijkerk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109751
39
Wartena, Klaaske Gerbens 
 6 aug 1813Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64513
40
Werf, Doetje Johannes van der 
 6 aug 1813Stroobos, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100443
41
Boersma, Dirk Sybes 
 6 aug 1816Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11681
42
Bouma, Jan Symons 
 6 aug 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8147
43
de Vries, Jantje 
 6 aug 1819Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84213
44
Groot, Wytze Anskes de 
 6 aug 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18063
45
Boonstra, Sake Feikes 
 6 aug 1820Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8708
46
Meyer, Meintje Jeremias 
 6 aug 1820St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67557
47
Pool, Leentje Romkes 
 6 aug 1820Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27318
48
van Dijk, Jan Tjerks 
 6 aug 1820Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26603
49
Pol, Arie van der 
 6 aug 1821Almkerk, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109460
50
Heiden, Fennigje van der 
 6 aug 1822Doornspijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110702

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 143

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Tymons, Antje 
 6 aug 1789Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97803
2
Fransen, Jan 
 6 aug 1807Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96315
3
Molenaar, Foppe 
 6 aug 1809Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49431
4
Jans, Douwe 
 6 aug 1811Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102488
5
Post, Sjoerd Simons 
 6 aug 1811Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66286
6
Martens, Bregtje 
 6 aug 1812Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91740
7
Wadman, Gaatske Folkerts 
 6 aug 1812Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64890
8
Ypey, Frans Klazes 
 6 aug 1813Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6875
9
Sasses, Taetske 
 6 aug 1815Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44258
10
Miedema, Taede Gerbens 
 6 aug 1816Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7004
11
Slaper, Geert Hendriks 
 6 aug 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104747
12
Ooyes, Jan Jansen 
 6 aug 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46193
13
Gerbens, Hendrikje 
 6 aug 1818Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56197
14
Wal, Jurjen Klazes van der 
 6 aug 1818Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67639
15
Winia, Akke Jans 
 6 aug 1818Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65201
16
de Jong, Jan Wilhelmus 
 6 aug 1822Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51031
17
Jong, Johannes Baukes de 
 6 aug 1822Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13517
18
Boomsma, Jan Gooitzens 
 6 aug 1826Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4621
19
Fennema, Grietje Pieters 
 6 aug 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80760
20
Hoitema, Jelle Sjerps 
 6 aug 1826Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52023
21
Jong, Sjoerdje Jans de 
 6 aug 1826 I12190
22
Kloostra, Fokke Simons 
 6 aug 1826Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110414
23
Laagland, Hette Klazes 
 6 aug 1826Snikzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92664
24
Theunis, Jantje 
 6 aug 1826IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94698
25
van Dijk, Willem Ynzes 
 6 aug 1826 I66201
26
Nieuwenhuis, Aldert Klazes 
 6 aug 1827 I57672
27
Wybes, Marijke 
 6 aug 1827 I68853
28
Boersma, Antje Tjalles 
 6 aug 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12513
29
Bouma, Anne Djoerds 
 6 aug 1828 I62405
30
Zittema, Jeltje Lykeles 
 6 aug 1828Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37125
31
Jansen, Sijke 
 6 aug 1829Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13156
32
Pesman, Klaassien Popkes 
 6 aug 1830Garmerwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110023
33
Scheepstra, Klaas Daniels 
 6 aug 1830Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66527
34
Dijkstra, Antje Baukes 
 6 aug 1832Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38720
35
Hoekstra, Sybe Oenes 
 6 aug 1832Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57736
36
Aikema, Hendrik Ipes 
 6 aug 1834Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89173
37
Noordegraaf, Martinus 
 6 aug 1836Streefkerk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109302
38
Visser, Froukjen Klazes 
 6 aug 1836Dedgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98434
39
Riemersma, Kornelis Gerrits 
 6 aug 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16283
40
van Dijk, Pieter Baukes 
 6 aug 1838Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82488
41
Wiersma, Frouwkje Dirks 
 6 aug 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17109
42
Deinema, Gerrit Doekes 
 6 aug 1839Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2045
43
Bennema, Berber Tjipkes 
 6 aug 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9380
44
Holwerda, Geertje Jans 
 6 aug 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5198
45
Klement, Marinus 
 6 aug 1841Noordwelle, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102824
46
de Jong, Ytske Annes 
 6 aug 1842St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77437
47
Slager, Jeltje Meinderts 
 6 aug 1842Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16793
48
Strik, Geesje Roelofs 
 6 aug 1842Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64672
49
Ley, Albert Jans van der 
 6 aug 1843Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16454
50
Blom, Martje Jelles 
 6 aug 1844Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111420

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 49 van 49

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Foppes, Eewert 
Dircks, Bauckie 
 6 aug 1693Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78145
I78146
2
Sapes, Taeaeke 
Pytters, Antje 
 6 aug 1707Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98540
I98541
3
Piters, Sjouke 
Jans, Baukjen 
 6 aug 1713Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44593
I44594
4
Gerbens, Claas 
Wybes, Antje 
 6 aug 1739Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88895
I88896
5
Broers, Lolle 
Tierks, Houkje 
 6 aug 1747Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70361
I70362
6
Ouwes, Claas 
Liebbes, Gebke 
 6 aug 1747Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67728
I67729
7
Ouwes, Claas 
Liebbes, Gebke 
 6 aug 1747Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85723
I85724
8
Leenderts, Leendert 
Tjallings, Trijntje 
 6 aug 1750Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46392
I46393
9
Sydses, Jouke 
Foppes, Tytje 
 6 aug 1752Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42894
I42895
10
Witholt, Albert Harmens 
Winters, Lutgertien Jans 
 6 aug 1752Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79068
I79069
11
Krijns, Wouter 
Arjens, Doetje 
 6 aug 1758St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75192
I75193
12
Poppes, Wopke 
Sjoerds, Aukjen 
 6 aug 1758Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85998
I85999
13
Dorema, Andrys 
Pytters, Aukjen 
 6 aug 1769Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89599
I89600
14
Ewal, Arend Pieters 
Lolkes, Pietje 
 6 aug 1769Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68713
I68714
15
Heide, Cornelis Wytzes van der 
Willems, Froukjen 
 6 aug 1780Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9621
I9620
16
van Driesum, Gerben Eeuwes 
Visser, Janke 
 6 aug 1780Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103915
I103921
17
Walle, Tjisse Tysses de 
Dijkstra, Antje Douwes 
 6 aug 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7026
I2504
18
Hoekstra, Tabe Sanders 
Hoekstra, Ytje Gerks 
 6 aug 1795Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68444
I68445
19
Claases, Cornelis 
Cloppenburgh, Anna 
 6 aug 1797Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85652
I85653
20
IJdes, Pieter 
Thaekes, Antie 
 6 aug 1809Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94544
I94543
21
Tolsma, Aan Oenes 
van Steinvoorn, Geertje Pieters 
 6 aug 1809Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68142
I68143
22
Hartmans, Kornelis Dirks 
Schregardus, Lolkje Fredriks 
 6 aug 1815Mairie Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15466
I15539
23
de Monchy, Engel Pieter 
Mees, Maria Johanna 
 6 aug 1817Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100001
I100002
24
Molen, Siewert Willems van der 
Wattema, Aafke Jans 
 6 aug 1818Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59036
I59037
25
de Vries, Tjeerd Hendriks 
Hidma, Baukjen Klazes 
 6 aug 1825Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82154
I82155
26
Feiters, Christiaan Martinus 
Gautier, Wilhelmina 
 6 aug 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64473
I64474
27
Boer, Tjeerd Tjeerds de 
Post, Hendrikje Hendriks 
 6 aug 1828Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10720
I19821
28
Hofstra, Lieuwe Edes 
Hoekstra, Antje Tjepkes 
 6 aug 1828Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76952
I76958
29
Dijkstra, Oege Douwes 
Wielen, Lijsbeth Teunis van der 
 6 aug 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2500
I5730
30
Holwerda, Pieter Jentjes 
Riemersma, Riemke Hendriks 
 6 aug 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7775
I7769
31
Seeger(s), Johan Heinrich 
Wal, Anneke (Anske) Jans van der 
 6 aug 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17278
I17955
32
Ger(d)ner, Bernd 
Nijhuis, Lutske Wessels 
 6 aug 1831Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92763
I92760
33
van Dellen, Idzart Roggers 
Kloppenburg, Aafke Willems 
 6 aug 1836Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72313
I72314
34
van Oosten, Joos 
Janse, Maatje 
 6 aug 1851Meliskerke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40620
I40621
35
Postma, Jan Wytzes 
Bons, Willemke Thomas 
 6 aug 1853Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31734
I31735
36
Bulthuis, Hendrik Klazes 
Jonker, Maria Philippus 
 6 aug 1856Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107486
I107487
37
Hof, Meint Pieters 
de Roo, Grietje Jans 
 6 aug 1859Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110291
I110286
38
Noord, Ruurd Annes van der 
Bakker, Aaltje Hendriks 
 6 aug 1862Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69653
I69654
39
Sipma, Symen Idzes 
Schepenaar, Jannigje Feddriks 
 6 aug 1863Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39511
I39512
40
Jaarsma, Gerrit Kornelis 
Jansma, Antje Jans 
 6 aug 1864Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49133
I49134
41
Pruiksma, Arjen Klazes 
de Vries, Grietje Ottes 
 6 aug 1864Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26699
I26700
42
Overdijk, Sipke Wiegers 
Reitsma, Dieuwke Piers 
 6 aug 1870Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104112
I51024
43
de Jong, Gelt Hayes 
Knijft, Maaike Keimpes 
 6 aug 1881Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32434
I36035
44
Porte, Hendrik Jochums 
Volbeda, Feikje Jans 
 6 aug 1882Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38283
I38284
45
Westerhuis, Jurrien (Jerry Westerman) 
Vanderwege, Anna 
 6 aug 1888Muskegon, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110114
I110115
46
Hoft, Gerrit 
Hoekstra, Grietje Andries 
 6 aug 1891Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33648
I23674
47
Sybesma, Rutger Gooitzens 
Bijlsma, Wytske Jans 
 6 aug 1892Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38517
I106894
48
Riemersma, Sybren Hendriks 
Boonstra, Maaike Gosses 
 6 aug 1914Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68577
I68575
49
Talsma, Pieter Jenzes 
Epema, Grietje 
 6 aug 1925Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41705
I41709

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 54

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Fransen, Lolle 
 6 aug 1699Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44169
2
Hopkes, Menke (Meins) 
 6 aug 1699Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46660
3
Wytses, Klaeske 
 6 aug 1699Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81935
4
Ottes, Anne 
 6 aug 1713Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86569
5
Aales, Janke 
 6 aug 1730Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101635
6
Gerbens, Beitske 
 6 aug 1730Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44118
7
Gerbens, Mighiel 
 6 aug 1730Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44125
8
Ouwes, Maryke 
 6 aug 1739Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106733
9
Douma, Jacob Douwes 
 6 aug 1741Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75401
10
Jurjens, Evert 
 6 aug 1747Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43234
11
Lieuwes, Frans 
 6 aug 1752Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21293
12
Prins, Pieter Egberts 
 6 aug 1752Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51103
13
Siedzes, Eylerd 
 6 aug 1752Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58750
14
Walings, Maaijke 
 6 aug 1752Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2887
15
Wesma, Rients Sikkes 
 6 aug 1752Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89784
16
Klazes, Baltes 
 6 aug 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15219
17
Donga, Trijntje Minnes 
 6 aug 1758Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13427
18
Jelles, Martje 
 6 aug 1758De Knijpe/Het Meer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60556
19
Twijnstra, Antje Siebrens 
 6 aug 1758Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80507
20
Buma, Trijntje Scheltes 
 6 aug 1769Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61600
21
Burenstins, Hectora Theodora 
 6 aug 1769Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20270
22
Ennes, Klaas 
 6 aug 1769St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39368
23
Gosses, Reinu 
 6 aug 1769St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49679
24
Idsardi, Willem Idses 
 6 aug 1769Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75332
25
Kamminga, Tiete Pytters 
 6 aug 1769Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36266
26
Meer, Jan Popkes van der 
 6 aug 1769Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92475
27
Schregardus, Alle Dirks 
 6 aug 1769Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92505
28
Bouma, Antje Tjibbes 
 6 aug 1775Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32062
29
Eversma, Lijsbert Klazes 
 6 aug 1775Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81023
30
Metskes, Reinje 
 6 aug 1775Baflo, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108169
31
Wielen, Sytske Sjoerds van der 
 6 aug 1775Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47692
32
Wilman, Tijttje 
 6 aug 1775Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104075
33
Hoekstra, Grietje Johannes 
 6 aug 1780Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75021
34
Nammens, Baukje 
 6 aug 1780Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93034
35
Sakes, Pytter 
 6 aug 1780Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47739
36
Saskers, Hiltje 
 6 aug 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43330
37
van Dijk, Jan Wiegers 
 6 aug 1780Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56628
38
Terpstra, Ouwe Hylkes 
 6 aug 1784Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19623
39
Groot, Froukje Piers de 
 6 aug 1786Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7336
40
Jans, Berber 
 6 aug 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74120
41
Kramer, Wypkje Luurtses 
 6 aug 1786Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6570
42
Ferwerda, Wypkje Hotzes 
 6 aug 1797Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18808
43
Jouwstra, Nuttert Jans 
 6 aug 1797Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84980
44
Olijnsma, Gerben Kornelis 
 6 aug 1797Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17873
45
Ploeg, Grietje Dirks van der 
 6 aug 1797Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50510
46
Postma, Antje Dirks 
 6 aug 1797Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61614
47
Tamboezer, Maaike Botes 
 6 aug 1797Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110239
48
Tjeerds, Hendrik 
 6 aug 1797Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83167
49
Oosterhout, Hiltje Jelles 
 6 aug 1800Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5729
50
Ferwerda, Jetske Sytzes 
 6 aug 1809Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20894

1 2 Volgende»