Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 145

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Eiberts, Jan 
 6 jul 1757Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51109
2
Roo, AElse Jans de 
 6 jul 1761Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4920
3
Tjallings, Hiltje 
 6 jul 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7356
4
Brouwers, Willem Pieters 
 6 jul 1764Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4792
5
Kamminga, Jantje Pieters 
 6 jul 1765Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76548
6
Eelkema, Kornelis Reinders 
 6 jul 1767Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101387
7
Pyters, Bauke 
 6 jul 1769Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91812
8
Bijlstra, Marijke AEbes 
 6 jul 1773Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57366
9
Fokkens, Douwe Liepkes 
 6 jul 1773Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15721
10
Kooystra, Gauke Jacobs 
 6 jul 1773Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65711
11
Meer, Taetske Eelkes van der 
 6 jul 1775Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77585
12
Nammens, Blijke 
 6 jul 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79490
13
de Jong, Froukjen Feddes 
 6 jul 1777Tjerkgaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95902
14
de Jong, Grietje Dirks 
 6 jul 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22675
15
Andringa, Janke Franzen 
 6 jul 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78378
16
Jacobs, Itske 
 6 jul 1781Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55344
17
Hellinga, Fokeltje Hendriks 
 6 jul 1782Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11702
18
de Vries, Anne Hendriks 
 6 jul 1787 I92005
19
Gemser, Petrus 
 6 jul 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106547
20
Veen, Ybeltje Jans van der 
 6 jul 1787Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82414
21
Allardus, Johannes 
 6 jul 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45188
22
Andries, Antje 
 6 jul 1788Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1944
23
de Lang, Grietje Jans 
 6 jul 1788Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69101
24
Boelstra, Tytje Tjeerds 
 6 jul 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33204
25
Andersma, Douwe Andries 
 6 jul 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9534
26
Prins, Roelof Johannes 
 6 jul 1790Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10026
27
Folkertsma, Otte Piebes 
 6 jul 1792Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6604
28
van Driesum, Janetta Theresia Gerbens 
 6 jul 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103912
29
van Vlie, Meindertje Johannes 
 6 jul 1795Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29909
30
Heeres, Aaltje Jans 
 6 jul 1796Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83708
31
Hoekstra, Antje Jelles 
 6 jul 1796Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34678
32
Piers, Sjoukje 
 6 jul 1797Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51131
33
Ferwerda, Sjoerd Gerbens 
 6 jul 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29843
34
Krol, Nammen Jochums 
 6 jul 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43893
35
Roorda, Epke Alberts 
 6 jul 1798Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6988
36
Jansma, Dirk Jans 
 6 jul 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90324
37
Bosma, Berend Jans 
 6 jul 1802Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84233
38
Boersma, Steven Taekes 
 6 jul 1803Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50839
39
Kimsma, Henke Sytzes 
 6 jul 1803Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76874
40
Westra, Rinse Lubberts 
 6 jul 1804Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2020
41
Cuperus, Jan Aedes 
 6 jul 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1469
42
Gelts, Pytter 
 6 jul 1806Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5318
43
Aris, Afke 
 6 jul 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I149
44
Kramer, Corneliske Piers 
 6 jul 1808Kootstertille Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91664
45
Woordes, Johanna Willemina 
 6 jul 1808Huppel/Winterswijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107972
46
Dijkstra, Berber Meinderts 
 6 jul 1809Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102964
47
Scheltema, Rinske Hotzes 
 6 jul 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97704
48
Kamminga, Trijntje Jans 
 6 jul 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35381
49
Ypey, Sieds Willems 
 6 jul 1811Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46379
50
Godhelp, Geertruida Willems 
 6 jul 1815Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102298

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 145

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Ruirts, Corneliske 
 6 jul 1801Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98233
2
Ottes, Nanne 
 6 jul 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46515
3
Tjerks, Waatse 
 6 jul 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76836
4
Liemmes, Jelle 
 6 jul 1810 I65753
5
Meulen, Durk Johannes van der 
 6 jul 1811 I59354
6
Hallenberg, Jan Klazes 
 6 jul 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43777
7
Gaukes, Trijntje 
 6 jul 1813 I62647
8
Vogelzang, Gijsbert Wygers 
 6 jul 1813Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4781
9
Meijer, Jan 
 6 jul 1816City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107031
10
Hofma, Hette Oeges 
 6 jul 1817Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89570
11
Faber, Grietje Rinzes 
 6 jul 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16299
12
Symons, Maike 
 6 jul 1818Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97316
13
Aukema, Paulus Feikes 
 6 jul 1819 I61725
14
Fokkema, Baukje Fokkes 
 6 jul 1819Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76519
15
Annema, Jelske Annes 
 6 jul 1820Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62978
16
Douwes, Antje 
 6 jul 1820Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5336
17
Huizenga, Fokke Hedzers 
 6 jul 1820Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92714
18
Kooistra, Yttje Martens 
 6 jul 1823Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91026
19
Meulen, Fettje Symons van der 
 6 jul 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14062
20
Boersma, Meindert Ages 
 6 jul 1825Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73168
21
Aukes, Aaltje 
 6 jul 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10839
22
Rosema, Albert Lolles 
 6 jul 1827Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91005
23
Baukes, Eeke 
 6 jul 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1518
24
Wagenaar, Gerben Hendriks 
 6 jul 1828Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43909
25
Weit, Sjoerd Jans van der 
 6 jul 1828Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78738
26
de Zwarte, Bauke Fridzes 
 6 jul 1829Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94862
27
Kooy, Lijsbert Lieuwes van der 
 6 jul 1831 I72068
28
Wever, Jan Hendriks 
 6 jul 1831 I58356
29
Kooistra, Douwe Siedses 
 6 jul 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28006
30
Walstra, Oebele Pieters 
 6 jul 1832Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57009
31
Jong, Johannes Pieters de 
 6 jul 1833St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9216
32
Cornelis, Marijke 
 6 jul 1834Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5506
33
Cuperus, Berend Jans 
 6 jul 1835Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75470
34
Fransma, Doede Ages 
 6 jul 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58830
35
Ploeg, Evertje Hendriks 
 6 jul 1835Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5484
36
Bouma, Renske Jans 
 6 jul 1836 I54146
37
Os, Grietje Pieters 
 6 jul 1836Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11242
38
Steensma, Antje Sybes 
 6 jul 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18648
39
Helder, Jacob Baukes 
 6 jul 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6906
40
Koopman, Jacob Nannes 
 6 jul 1837Amersfoort, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52277
41
Dijkstra, Harmen Kornelis 
 6 jul 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44076
42
Jensma, Sytske Jans 
 6 jul 1838 I50310
43
Laverman, Johannes Gosses 
 6 jul 1838 I12382
44
Ledeboer, Sara 
 6 jul 1838Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100004
45
Fennema, Hendrik Johannes 
 6 jul 1843Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15797
46
Boersma, Nynke (Trijntje) Scheltes 
 6 jul 1844Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I936
47
Bouma, Symen Ruurds 
 6 jul 1848Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9575
48
Koopmans, Saeske Ydes 
 6 jul 1848Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3696
49
Braspenning, Berbera 
 6 jul 1849Capelle, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63819
50
Beute, Aaltje Harmens 
 6 jul 1850Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9370

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 68

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Gerrits, Jetze 
Reynders, Cornelisje 
 6 jul 1732Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105377
I105378
2
Jans, Herre 
Willems, Trijntje 
 6 jul 1732Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90989
I90990
3
Jelles, Jan 
Klases, Gertje 
 6 jul 1732Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76377
I76378
4
Durks, Pyter 
Douwes, Gooits 
 6 jul 1760Gaastmeer/Nijhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88689
I88690
5
Harmens, Jacob 
Tuininga, Lutske Wybes 
 6 jul 1766Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86642
I86643
6
Johannis, Jan 
Durks, Sytske 
 6 jul 1766Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103801
I103802
7
Poelstra, Sjouke Jans 
Syboltsma, Pietje Sybrens 
 6 jul 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10281
I10282
8
Arjens, Jan 
Dirks, Kornelisje 
 6 jul 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87131
I87132
9
Rintjema, Binne Tjerks 
Ploeg, Martje Piers van der 
 6 jul 1783Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21002
I21001
10
Straatsma, Taeke Oenzes 
Hofman, Saakje Eeltjes 
 6 jul 1783Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6440
I6441
11
Ypey, Klaas Willems 
Fransen, Tjaltie 
 6 jul 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6871
I6872
12
Berentjes, Johannes 
Krottje, Geertje Ennes 
 6 jul 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3431
I3432
13
Eerste, Adam Sipkes de 
Thomas, Ytje 
 6 jul 1788Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11614
I11615
14
Hemrica, Jacob Annes 
Jelles, Jetske 
 6 jul 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61866
I61867
15
Sijbes, Klaas 
Tilstra, Doetje Pieters 
 6 jul 1788Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3835
I3836
16
Sikkes, Jacob 
Hempenius, Hendrikje Jacobs 
 6 jul 1788Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64981
I64982
17
Timmerman, Reinder Jans 
de Vries, Aaltje Douwes 
 6 jul 1788Steggerda Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74630
I74631
18
Vries, Wytze Fokkes de 
Bakker, Grietje Kornelis 
 6 jul 1788Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13777
I13778
19
Wal, Sjoerd Klases van der 
Bosma, Minke Aukes 
 6 jul 1788Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91752
I91751
20
Beintema, Ate Pieters 
Geerts, Antje 
 6 jul 1794Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3247
I3252
21
Dijkstra, Pieter Jacobs 
Bos, Grietje Abrahams 
 6 jul 1794Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10796
I10797
22
Mey, Jan Jans van der 
Obma, Antje Tjeerds 
 6 jul 1794Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13004
I80529
23
Bonnen, Arent 
Meertens, Lammegien 
 6 jul 1795Zweeloo, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99778
I99779
24
Broersma, Jan Melles 
Miedema, Maayke Harmens 
 6 jul 1800Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19996
I79923
25
Gorter, Harke Klazes 
Swart, Lutske Willems 
 6 jul 1800Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58243
I58244
26
Hoekstra, Durk Linzes 
Visser, Jantje Heerkes 
 6 jul 1800Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77476
I77475
27
Wiersma, Beert Lieuwes 
de Vries, Jenke Jans 
 6 jul 1800Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23513
I23519
28
Zwaagmans, Christiaan 
Mulder, Johanna 
 6 jul 1800Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86654
I86660
29
Buwalda, Klaas Eelkes 
Humalda, Aukje Goffes 
 6 jul 1806Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52799
I76321
30
Schaaf, Jildert Meinderts van der 
Metz, Lijsbert Johannes 
 6 jul 1806Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37
I58762
31
Woude, Gosse Halbes van der 
Bil, Eeke Gerrits 
 6 jul 1806Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29950
I62044
32
Jepma, IJsbrand Rienks 
Schiphof, Baukje Klazes 
 6 jul 1808Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100848
I100849
33
Kooystra, Arend Romkes 
van Schepen, Rinske Hendriks 
 6 jul 1816Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3066
I101832
34
Mey, Pieter Harmens van der 
Plaats, Arjaantje Martens van der 
 6 jul 1816Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33918
I33917
35
Rollingswier, Doede Martens 
Beer, Grietje Rinses de 
 6 jul 1816Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15717
I15718
36
Hoekstra, Gosse Sakes 
Zondervan, Akke Andries 
 6 jul 1820Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22980
I511
37
Zee, Hans Ulbes van der 
Putzes, Grietje Tjepkes 
 6 jul 1821Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64352
I64353
38
Hoek, Simon Hendriks van der 
Faber, Saakje Hendriks 
 6 jul 1822Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106059
I77306
39
Schepers, Jan Albert 
Themmen, Cornelia Catarina 
 6 jul 1822Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10855
I98311
40
Wal, Romke Dirks van der 
Wagenaar, Grietje IJsbrands 
 6 jul 1823Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1421
I5959
41
Niewold, Meerten Jans 
Goris, Martje Jakobs 
 6 jul 1828Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108368
I108369
42
Hitman, Pieter Teunis 
Spijksma, Grietje Aukes 
 6 jul 1830Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11261
I11262
43
Krol, Hedzer Jans 
Strikwerda, Janke Jacobs 
 6 jul 1830Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35828
I35829
44
Leickering, Dirk Hendrik 
Pas, Cornelia Egberts 
 6 jul 1833Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18001
I18002
45
Deelstra, Johannes Jennes 
Oosting, Aafke Hendriks 
 6 jul 1834Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22461
I69507
46
Kayzer, Meento Hindriks 
Peizel, Henke Tjebbes 
 6 jul 1837Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22868
I22869
47
Wiersma, Gerlof Dirks 
Vries, Tjetje Jans de 
 6 jul 1837Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14414
I14416
48
Dijk, Jannes Tiddes 
Berg, Trientje Kornelis van den 
 6 jul 1839Kantens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96619
I96620
49
Hijma, Abe Abes 
de Vries, Rinske Wytzes 
 6 jul 1843Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24548
I27135
50
Lyzenga, Iggele Wouters 
Woudstra, Antje Sipkes 
 6 jul 1845Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56726
I56731

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 52

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Aedes, Antije 
 6 jul 1662Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105822
2
Aedes, Hans 
 6 jul 1662Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105820
3
Aedes, Lijsbet 
 6 jul 1662Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105821
4
Tania, Bodus Piers 
 6 jul 1694Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46130
5
Joris, Rinske 
 6 jul 1704Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80473
6
Idses, Trijntie 
 6 jul 1721Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93376
7
Jans, Lijsbert 
 6 jul 1732Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19360
8
Lous, Liebe 
 6 jul 1738Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46397
9
Sikma, Rinske Douwes 
 6 jul 1738Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12975
10
Taekeles, Pieter 
 6 jul 1738Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47296
11
Boekebinder, Jan Jacobs 
 6 jul 1755St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4017
12
Buuren, Albert Dirks 
 6 jul 1755St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77972
13
Fokkes, Jiesseltje 
 6 jul 1755Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58614
14
Velde, Trijntje Teunis van der 
 6 jul 1755Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76001
15
Groustra, Jentje Willems 
 6 jul 1760Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51511
16
Pieters, Aafke 
 6 jul 1760Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93716
17
Dijkman, Gerardus Gerrits 
 6 jul 1764Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53585
18
Bakker, Trijntje Siemens 
 6 jul 1766Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17709
19
Pieters, Ekke 
 6 jul 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34469
20
Otten, Gerrit 
 6 jul 1768Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97656
21
Roukema, Foeke Duyes 
 6 jul 1777Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97667
22
Bakker, Freerk Heins 
 6 jul 1783Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15414
23
Pieters, Ytje 
 6 jul 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77507
24
Terpstra, Wypkje Wiegers (aka Dijkstra) 
 6 jul 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43788
25
Boersma, Jitske Stevens 
 6 jul 1788Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7119
26
Boersma, Maartje Hoites 
 6 jul 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7473
27
Hoekstra, Gerben Sjoerds 
 6 jul 1788Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59239
28
Krol, Klaas Fopkes 
 6 jul 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6407
29
Krol, Willemke Jans 
 6 jul 1788Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30917
30
Taekes, Atske 
 6 jul 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16751
31
Wenselaar, Maartje Hessels 
 6 jul 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63364
32
Wierds, Jitske 
 6 jul 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6431
33
Hurkuik, Tietske 
 6 jul 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68350
34
Jansma, Baatje Piers 
 6 jul 1794Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9820
35
Miedema, Harmen Minnes 
 6 jul 1794Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23818
36
Olijnsma, Grietje Kornelis 
 6 jul 1794Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46363
37
Postumus, Claas Pieters 
 6 jul 1794Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101998
38
Tadema, Bote Pieters 
 6 jul 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9449
39
Vries, Johanna Jurjens de 
 6 jul 1797Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18185
40
Bil(d)stra, Antje Hendriks 
 6 jul 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36128
41
Renses, Lientje 
 6 jul 1800City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106529
42
Toomsma, Trijntje Lieuwes 
 6 jul 1800Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61160
43
Vries, Sytze Ypes de 
 6 jul 1800Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3415
44
Akkerman(s), Trijntje Alles 
 6 jul 1806Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7648
45
de Groot, Lammert Jelles 
 6 jul 1806Hoornsterzwaag/Jubbega/Schurega/Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64937
46
Dijkstra, Neeltje Folkerts 
 6 jul 1806Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55340
47
Dijkstra, Oebele Sipkes 
 6 jul 1806Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34043
48
Holwerda, Abe Jippes 
 6 jul 1806Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13734
49
Jans, Dirk 
 6 jul 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45130
50
Postumus, Ymkje Sierds 
 6 jul 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2094

1 2 Volgende»