Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 160

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Gerrits, Sjoukje 
 6 jun 1761Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45247
2
Bouma, Trijntje Klazes 
 6 jun 1772Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70792
3
Kuipers, Reinder Jans 
 6 jun 1772Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82791
4
Berkenbijl, Johannes Johannes 
 6 jun 1773Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105314
5
de Vries, Aaltje Tjallings 
 6 jun 1777 I48393
6
Hoekstra, Sijke Foppes 
 6 jun 1777Moddergat Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83479
7
Bouma, Symon Jans 
 6 jun 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2058
8
Groustra, Jan Arjens 
 6 jun 1784Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59593
9
Boersma, Aagje Meinderts 
 6 jun 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57373
10
Olivier, Jan Lourens 
 6 jun 1788Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14501
11
Groot, Fokke Klazes de 
 6 jun 1789Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18838
12
de Vries, Wytske Heeres 
 6 jun 1790Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40882
13
Heslinga, Abe Hessels 
 6 jun 1790St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77670
14
van Vlie, Jannigje Johannes 
 6 jun 1790Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94743
15
Vliet, Baukje Abrahams van der 
 6 jun 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99678
16
Gerbens, Jarig 
 6 jun 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49687
17
Wagenveld, Paulus Klazes 
 6 jun 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36640
18
Folkertsma, Frans Harkes 
 6 jun 1793Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45546
19
Tadema, Bote Pieters 
 6 jun 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9449
20
Nijp, Doetje Christoffels 
 6 jun 1795aboard her parents ship Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3763
21
Gerks, Antje 
 6 jun 1796Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94721
22
Staphorius, Antje Jelles 
 6 jun 1796Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14792
23
Plaats, Jacob Wybes van der 
 6 jun 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59579
24
Veenstra, Symen Sjoerds 
 6 jun 1799Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64252
25
de Kuur, Antje Luitzens 
 6 jun 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39810
26
Terpstra, Eildert Jelles 
 6 jun 1802Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I280
27
Alberda, Baukjen Gerrits 
 6 jun 1804IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54178
28
Posthumus, Trijntje Abes 
 6 jun 1804Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37990
29
Terpstra, Anne Johannes 
 6 jun 1804Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22542
30
Deelstra, Minke Lieuwes 
 6 jun 1805Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16495
31
Wester, Baukje Jacobs 
 6 jun 1807Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66975
32
Klompstra, Jan Symens 
 6 jun 1808Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10656
33
Meulen, Akke Jelles van der 
 6 jun 1808Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13532
34
Roorda, Jan Tjerks 
 6 jun 1808Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104126
35
Rijpstra, Martsen Pieters 
 6 jun 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5401
36
Kooy, Jitske Jans 
 6 jun 1811Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96755
37
Noordenbos, Mient Wendelaar 
 6 jun 1811Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27161
38
Boersma, Pieter Tijsses 
 6 jun 1813Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7291
39
Douwes, Jan Durks (aka IJzema) 
 6 jun 1813Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75576
40
Kuiphof, Doetje Andries 
 6 jun 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23012
41
Postmus, Jantje Taekes 
 6 jun 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11954
42
Beer, Hiltje Klazes de 
 6 jun 1815Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9443
43
de Reijger, Maatje 
 6 jun 1816Heinkenszand, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108533
44
Terpstra, Anne Wytzes 
 6 jun 1816Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36897
45
Algra, Jantje Jurjens 
 6 jun 1817Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1148
46
Kamminga, Renske Sjuks 
 6 jun 1817 I38159
47
Peizel, Henke Tjebbes 
 6 jun 1817Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22869
48
Bersma, Janke (aka Johanna Catharina) Stelwagen 
 6 jun 1818Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95662
49
Dijkstra, Schelte Nannings 
 6 jun 1818Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99923
50
Heeres, Trijntje 
 6 jun 1819Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41531

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 160

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Reitsma, Beitske Rinses 
 6 jun 1773Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72396
2
Wiebes, Jan 
 6 jun 1789Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98669
3
Lammerts, Froukje 
 6 jun 1792St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69456
4
Dirks, Aan 
 6 jun 1806Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104687
5
Douwes, Trijntie 
 6 jun 1806Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73169
6
Sijbes, Sipke 
 6 jun 1809Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67612
7
Hoekstra, Tjitse Sytzes 
 6 jun 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58087
8
Ley, Jan Annes van der 
 6 jun 1811Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19077
9
Schipper, Jan Arjens 
 6 jun 1812St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63732
10
Koopmans, Klaas Jacobs 
 6 jun 1813Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80140
11
Ferwerda, Johannes Geerts 
 6 jun 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2110
12
Visser, Aldrik (Allert) Foppes 
 6 jun 1814Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105122
13
Algra, Doede Jisses 
 6 jun 1819 I51547
14
Dijkstra, Sjoukje Sybes 
 6 jun 1821Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64045
15
Westra, Pieter Botes 
 6 jun 1821Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70350
16
Aartsma, Arjen Aarts 
 6 jun 1822St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76998
17
Andringa, Tjeerd Gerbens 
 6 jun 1822Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89205
18
Ploeg, Hendrik Eizes 
 6 jun 1822Midwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18677
19
Rensma, Rinse Sytzes 
 6 jun 1823 I8633
20
Roorda, Antje Epkes 
 6 jun 1823Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49894
21
van Troyen, Lubina Johanna 
 6 jun 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47020
22
Zijlstra, Anne Hendriks 
 6 jun 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8377
23
Westra, Jan Annes 
 6 jun 1825Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97997
24
Wolda, Johanna Warners 
 6 jun 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82837
25
Bakker, Aand Sipkes 
 6 jun 1827Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108058
26
Kornelis, Antje 
 6 jun 1827Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75723
27
Vis, Teuntje Jans 
 6 jun 1827Vollenhove, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69768
28
Bakker, Ate Freerks 
 6 jun 1828 I15421
29
Miedema, Antje Dirks 
 6 jun 1828Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28843
30
Renshoven, Fokke Johannes 
 6 jun 1828 I71557
31
Faber, Klaas Annes 
 6 jun 1830Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102381
32
Zijlstra, Piebe Theunis 
 6 jun 1830Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97740
33
Miedema, Aaltje Willems 
 6 jun 1833Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35971
34
Soepboer, Roelof Taekeles 
 6 jun 1833Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47488
35
Dijkstra, Gertje Harmens 
 6 jun 1834Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40018
36
Ploeg, Pier Andries van der 
 6 jun 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12741
37
de Jong, Rigtje Salvus 
 6 jun 1835Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96151
38
Hospes, Jacob Roels 
 6 jun 1835Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96840
39
Dijkstra, Baukje Pieters 
 6 jun 1836Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72489
40
Echten, Romkje Klazes van 
 6 jun 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6405
41
Hiemstra, Sybren Jouws 
 6 jun 1836Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83329
42
Kuiken, Grietje Jacobs 
 6 jun 1836St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37640
43
Westerhuis, Willem Jans 
 6 jun 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11032
44
Brolsma, Akke Gerrits 
 6 jun 1837Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11177
45
Wal, Sjoerd Klases van der 
 6 jun 1837Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91752
46
de Jong, Piebe Jans 
 6 jun 1838Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82464
47
Teitsma, Dirk Tjallings 
 6 jun 1839Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91213
48
Bernardus, Aafke 
 6 jun 1840Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108433
49
Hansma, Geertje Johannes 
 6 jun 1840Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18789
50
Wierda, Sijke Jans 
 6 jun 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19731

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 151

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Crans, Harmen 
Windt, Jancke Andries 
 6 jun 1674Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73798
I73799
2
van Hasenhoek, Johannes 
Salings, Aelk 
 6 jun 1715Hemelumer Oldeferd/Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79651
I79652
3
Lucas, Lammert 
Sippis, Dirckjen 
 6 jun 1717Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93423
I93425
4
Jacobs, Giolt 
Willems, Doedtje 
 6 jun 1718Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72254
I72255
5
Klaesen, Douwe 
Tjeerts, Trijntje 
 6 jun 1723Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87611
I87612
6
Harmens, Gerrit 
Jans, Lijsbeth 
 6 jun 1734Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13717
I13718
7
Alberts, Pijtter 
Jans, Seele 
 6 jun 1745Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4713
I12977
8
Alberts, Gerrit 
Arjens, Marijke 
 6 jun 1756Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69379
I69380
9
Jobs, Ulbe 
Pijtters, Pijtje 
 6 jun 1756Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101444
I101445
10
Taekes, Wopke 
Geerts, Hiske 
 6 jun 1756Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65464
I65465
11
Wijgers, Djoerd 
Wijtses, Trijntje 
 6 jun 1756Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104999
I105000
12
Willems, Nutte 
Jans, Trijntje 
 6 jun 1756Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83495
I83496
13
Bakker, Dirk Arjens 
Pieters, Baukje 
 6 jun 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71836
I71837
14
Douwes, Pieter 
Romkes, Grietje 
 6 jun 1762Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96148
I96149
15
Heerkes, Gerben 
Meints, Minke 
 6 jun 1762Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86756
I86757
16
Johannes, Pytter 
Eits, Trijntje 
 6 jun 1762Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91652
I91653
17
Poutsma, Petrus Johannes 
van Vierssen, Elske 
 6 jun 1773Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106211
I106213
18
Wal, Hendrik Jans van der 
Jeppes, Doedtje 
 6 jun 1776Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5603
I47013
19
Feenstra, Beerent Gerrits 
Oostra, Wobbeltje Jans 
 6 jun 1779Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82829
I82830
20
Hiemstra, Hendrik Klases 
Talsma, Baukje Sikkes 
 6 jun 1779Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35
I36
21
Kornelis, Pytter 
Jans, Tettje 
 6 jun 1779Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92206
I92207
22
Ysaaks, Jacobus 
Douwes, Pytje 
 6 jun 1779Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71656
I71657
23
Hiemstra, Pieter Rintjes 
Hijltjes, Sjoukjen 
 6 jun 1780Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96103
I96104
24
de Beer, Bauke Rinnerts 
Epping, Sjoerdje 
 6 jun 1784Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84500
I84501
25
Hoogstins, Jan Klazes 
Kooi, Hylkjen Jans van der 
 6 jun 1784Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1906
I1907
26
Miedema, Taeke Douwes 
Gerbens, Magdalena 
 6 jun 1784Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74542
I74543
27
Repkes, Jan 
Barnius, Aukjen 
 6 jun 1784Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72343
I72344
28
Ruurds, Meinte 
Jans, Hinke 
 6 jun 1784Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100511
I100512
29
Sybes, Marten 
Wierds, Jitske 
 6 jun 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6430
I6431
30
Ulbes, Harmen 
Rienks, Antje 
 6 jun 1784Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88000
I88001
31
Wynia, Foeke Jans 
Hoekstra, Bottje Ages 
 6 jun 1784Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74760
I74761
32
Zeilstra, Tjipke Tjeerds 
Feites, Antje 
 6 jun 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18725
I18726
33
Biesma, Jelle Jans 
Visser, Grietje Jans 
 6 jun 1790Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76369
I76370
34
Bijlsma, Joost Sjoerds 
Romkes, Goijtj 
 6 jun 1790Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83655
I83656
35
Hallema, Willem Aemes 
Wybes, Aaltje 
 6 jun 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97388
I97376
36
Posthumus, Lolke Obes 
Ypma, Akke Symons 
 6 jun 1790Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71474
I71473
37
Sytses, Abraham 
Allema, Wopkjen Hendriks 
 6 jun 1790Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36305
I36306
38
Sytsma, Freerk Siedzes 
de Boer, Jantje Jans 
 6 jun 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I763
I762
39
van Bachum, Johannes 
Eisma, Hendrikje 
 6 jun 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84959
I84960
40
van Dijk, Gerryt Pieters 
de Boer, Klaaske Pieters 
 6 jun 1790Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39727
I39728
41
Bijlstra, Bauke Pieters 
Zoodsma, Joukje Sytses 
 6 jun 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I647
I538
42
Draaisma, Auke Gerbens 
Landsma, Berber Pieters 
 6 jun 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55106
I55107
43
Jans, Taeke 
Kolk, Antje Douwes 
 6 jun 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83347
I11639
44
Joustra, Gellius Kornelis 
Coops, Janna 
 6 jun 1802Makkinga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107045
I107046
45
Klaver, Poppe Symens 
Schans, Riemkjen Ruurds van der 
 6 jun 1802Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2311
I2312
46
Sytsma, Wytze Harmens 
Tjeerds, Antje 
 6 jun 1802Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105411
I105410
47
Timmermans, Jieldert Jacobs 
Groot, Trijntje Wybrens de 
 6 jun 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18121
I8238
48
van Dijk, Johannes Symens 
Folkerts, Janke 
 6 jun 1802Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48620
I91840
49
van Dijken, Jan Jans 
Renzema, Aaltje Doedes 
 6 jun 1806Engelbert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111228
I111227
50
Memerda, Douwe Martens 
Beernts, Aafke 
 6 jun 1808Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101886
I101887

1 2 3 4 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 63

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Oentzes, Trijncke 
 6 jun 1619Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80607
2
Jans, Yebeltje 
 6 jun 1706Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43131
3
Jarigs, Aarjen 
 6 jun 1706Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76846
4
Wijtzes, Hiltie 
 6 jun 1717Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36399
5
Lubberts, Aeltje 
 6 jun 1718Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78232
6
Reitsema, Pauwel Arjens 
 6 jun 1718Niekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65568
7
Lieuwes, Oene 
 6 jun 1723Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44117
8
Rienks, Ynske 
 6 jun 1723Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73410
9
Jarigs, Ymkje 
 6 jun 1745Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48936
10
Jetzes, Sikke 
 6 jun 1745Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57034
11
Westra, Bartele Bienzes 
 6 jun 1745Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107659
12
Bosje, Pieter Hendriks 
 6 jun 1751St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39185
13
Cornelis, Acke 
 6 jun 1751Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60366
14
Jacobs, Wepke 
 6 jun 1751Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90507
15
Meinerts, Jan 
 6 jun 1751Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44106
16
Wadman, Gaatske Folkerts 
 6 jun 1751Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64890
17
Douwes, Janke 
 6 jun 1756Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27993
18
Lucas, Antje 
 6 jun 1756Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92574
19
Ronda, Dirk Allerds 
 6 jun 1756Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3211
20
Dijkstra, Hendrik Baukes 
 6 jun 1762Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3636
21
Galema, IJsbrand Fransen 
 6 jun 1762Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10129
22
Gerrijts, Jan 
 6 jun 1762Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95454
23
Jochums, Elske 
 6 jun 1762Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107782
24
Pytters, Trijntje 
 6 jun 1762St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78200
25
Tamminga, Sjoerd Dirks 
 6 jun 1762Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36268
26
Wiechers, Wytze 
 6 jun 1762Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52133
27
de Jong, Aalzen Gjalts 
 6 jun 1773Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111373
28
Dirks, Sijke 
 6 jun 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10923
29
Jelgers, Jan 
 6 jun 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49297
30
Joha, Maria Thomas 
 6 jun 1773Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47446
31
Meyer, Jan Pieters 
 6 jun 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60387
32
Vlas, Siemen Wiegers 
 6 jun 1773Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6495
33
de Vries, Jacob Jans 
 6 jun 1779Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81056
34
Kingma, Jisseltje Jacobs 
 6 jun 1779Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15036
35
Lammerts, Geeske 
 6 jun 1779Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42909
36
Peterson, Sibbeltje Cornelis 
 6 jun 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49606
37
Piers, Sjoerd 
 6 jun 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43657
38
Ruitenschild, Tetje Johannes 
 6 jun 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80283
39
Schat, Reinder Pieters 
 6 jun 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36761
40
Schuringa, Grietje Sjoerds 
 6 jun 1779Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109219
41
Stenekes, Engeltje Berends 
 6 jun 1779Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41156
42
Weidema, Riemke Willems 
 6 jun 1779Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20547
43
Christoffels, Aaltje 
 6 jun 1781Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42554
44
Jans, Baukje 
 6 jun 1784Vlieland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45898
45
Jarigs, Wijke 
 6 jun 1784Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49555
46
Wierda, Pieter Ruurds 
 6 jun 1784Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14169
47
Ypey, Willem Klazes 
 6 jun 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6873
48
Bonga, Pyttje Sijes 
 6 jun 1790Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80359
49
Dijkstra, Jentje Wybes 
 6 jun 1790Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70929
50
Hoogland, Pietje Pieters 
 6 jun 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13685

1 2 Volgende»