Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 179

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Cornelis, Tytje 
 6 mei 1719Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88153
2
Brolsma, Schelte Jans 
 6 mei 1731Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77376
3
Jans, Johannes 
 6 mei 1745Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78820
4
Lols, Gerrijt Clasens 
 6 mei 1749Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101479
5
Meyer, Tetje Jochems 
 6 mei 1756Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72697
6
Reitsma, Gerrit Ates 
 6 mei 1756 I83972
7
Timmerman, Reinder Jans 
 6 mei 1757Steggerda Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74630
8
Koopmans, Pieter Gelts 
 6 mei 1760Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2151
9
Dijkstra, Dirk Pieters 
 6 mei 1762Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49513
10
Jacobs, Froukje 
 6 mei 1765Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10507
11
Kooy, Lieuwe Ulbes van der 
 6 mei 1765Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4453
12
Martens, Sjoerdje 
 6 mei 1766Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78250
13
de Vries, Douwe Johannes 
 6 mei 1767Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80669
14
Stap, Abraham Jans 
 6 mei 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25074
15
Botma, Botje Johannes 
 6 mei 1771Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3488
16
Prosje, Sybren Pieters 
 6 mei 1773St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97516
17
Sybesma, Sybe Aebes 
 6 mei 1774Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30245
18
Visser, Klaas Gatzes 
 6 mei 1774Hieslum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98439
19
Tromp, Lieuwkjen Migchiels 
 6 mei 1777Ypecolsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113645
20
Bijlsma, Dirk Isaaks 
 6 mei 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75164
21
Poelstra, Froukje Sjoukes 
 6 mei 1778Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10283
22
Wiestra, Jantje Tjipkes 
 6 mei 1778Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86767
23
Akkerman(s), Sybren Siemons 
 6 mei 1781Sybrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11550
24
Dijkstra, Tjitske Oeges 
 6 mei 1781Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100679
25
Meinardi, Wilhelmina Jans 
 6 mei 1781Niekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65557
26
Koop, Pieter Sybrens 
 6 mei 1783Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101081
27
Rendeloop, Johannes Fredriks 
 6 mei 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16042
28
Wal, Grietje Obes van der 
 6 mei 1786Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110886
29
Posthumus, Jelle Ypkes 
 6 mei 1787Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80112
30
Sikkema, Sjieuwke Johannes 
 6 mei 1787Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91102
31
Tadema, Sijke Hendriks 
 6 mei 1789Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7791
32
Bijlsma, Geertje Johannes 
 6 mei 1790Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90992
33
Klazes, Klaas 
 6 mei 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7270
34
Buitenweerd, Gizabeth 
 6 mei 1792Deventer, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84110
35
Kamstra, Jan Doedes 
 6 mei 1792Rien Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97057
36
Gribberts, Ritske 
 6 mei 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14337
37
Hofman, Wytske Jans 
 6 mei 1794Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9833
38
Miedema, Tjalling Hendriks (aka Coopmans) 
 6 mei 1798Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10659
39
Tolsma, Reinder Jurjens 
 6 mei 1798Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109400
40
Folkertsma, Rinske Harkes 
 6 mei 1800 I45548
41
Pijpstra, Hyke Rienks 
 6 mei 1800Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34178
42
Jaarsma, Maaike Oeges 
 6 mei 1801Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37649
43
de Vries, Klaas Siedzes 
 6 mei 1802Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58849
44
Kingma, Gelske Douwes 
 6 mei 1802Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71444
45
Velde, Wietske Willems van der 
 6 mei 1802Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66750
46
Ymes, Bauke 
 6 mei 1802Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47668
47
Hijenga, Sipke Jacobs 
 6 mei 1804Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34633
48
Dutmer, Kornelis Jacobs 
 6 mei 1807Usquert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112771
49
Hornstra, Rinske Jans 
 6 mei 1808Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48219
50
Pasma, Jacob Jacobs 
 6 mei 1808Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48351

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 161

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Douwes, Ytje 
 6 mei 1782Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95188
2
Gerryts, Haebeltje 
 6 mei 1784Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106315
3
Harkes, Sjoukje 
 6 mei 1798Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72996
4
Hettes, Pietje 
 6 mei 1809Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81037
5
Arjens, Arjen 
 6 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21715
6
Heslinga, Jacobus Willems 
 6 mei 1812 I71254
7
Huisenga, Foppe Epkes 
 6 mei 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5981
8
Oevering, Abe Symens 
 6 mei 1814 I67198
9
Hotzes, Tietje 
 6 mei 1815Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79137
10
Spoelstra, Klaas Jans 
 6 mei 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16531
11
Vlag, Klaas Abes van der 
 6 mei 1815Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64770
12
Jans, Lijsbeth 
 6 mei 1817Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I847
13
Dijkstra, Jientje Pieters 
 6 mei 1818Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1982
14
van Dijk, Ruurd Tjerks 
 6 mei 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4939
15
Cleiterp, Tyetske Luitjens 
 6 mei 1820Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111084
16
Ferwerda, Jan Willems 
 6 mei 1820Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7710
17
Willems, Jitske 
 6 mei 1820Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6106
18
Douma, Jacob Douwes 
 6 mei 1821Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75401
19
Gerbens, Saske 
 6 mei 1822Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98658
20
Minnema, Minne Reinders 
 6 mei 1822Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105555
21
Nijp, Dirk Jacobs 
 6 mei 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24026
22
Veeman, Rindertje Sybes 
 6 mei 1823Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52102
23
Agema, Akke Symons 
 6 mei 1825Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113359
24
Dantuma, Pieter Roelofs 
 6 mei 1825Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33783
25
Hellinga, Feyke Annes 
 6 mei 1827Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7106
26
van Dijk, Bauke Taekes 
 6 mei 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80954
27
Banga, Jan Jennes 
 6 mei 1828 I69290
28
Jaarsma, Willemke Atzes 
 6 mei 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42448
29
Jelles, Baukjen 
 6 mei 1830St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93651
30
Cats, Dirkje Lubberts 
 6 mei 1831Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48709
31
Reinders, Marianna 
 6 mei 1833Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62400
32
Heemstra, Akke Rinkes 
 6 mei 1834Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113342
33
Drost, Johannes Bernardus 
 6 mei 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49871
34
Smeding, Taeke Geerts 
 6 mei 1836Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2968
35
Beintum, Grietje Jans 
 6 mei 1840Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18080
36
Dijkstra, Janke Sjoerds 
 6 mei 1841 I17402
37
Ferwerda, Wopke Doekes 
 6 mei 1841Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15095
38
Molenaar, Baukje Johannes 
 6 mei 1841Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45490
39
Schelwald, Oeke Petrus 
 6 mei 1841 I40708
40
de Vries, Aagje Pieters 
 6 mei 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81835
41
Postma, Jan Gerrits 
 6 mei 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27689
42
Roeda, Jouke Klazes 
 6 mei 1844Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30844
43
Stienstra, Trijntje Sybrens 
 6 mei 1844Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48897
44
Boeles, Antje Jetzes 
 6 mei 1845Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36786
45
Palma, Eelke Willems 
 6 mei 1845Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8222
46
Grevenstuk, Evert Rijks 
 6 mei 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83842
47
Hibma, Jacob Geerts 
 6 mei 1846Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66489
48
Miedema, Trijntje Sytzes 
 6 mei 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48641
49
Zaturdag, Hotze Jantjes 
 6 mei 1846Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10050
50
de Vries, Andries Abes 
 6 mei 1847Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43482

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 280

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Noordenbos, Joannes 
Ulbes, Grietie 
 6 mei 1688Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93153
I93152
2
Uilkes, Sake 
Reitses, Fokje 
 6 mei 1714Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106795
I106796
3
Aukes, Yeme 
Obbes, Janke 
 6 mei 1725Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101630
I101629
4
Goslings, Jan 
Donga, Trijntje Minnes 
 6 mei 1725Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76294
I76295
5
Fransen, Sjuik 
Alles, Antje 
 6 mei 1728Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93091
I93092
6
Jans, Johannes 
Pieters, Janke 
 6 mei 1736Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95148
I95149
7
Oelrichs, Johannes Georgius 
Mellema, Geertruida 
 6 mei 1744Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85944
I85945
8
Hoppes, Hendrik 
Foekes, Jitske 
 6 mei 1753Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109619
I109620
9
Jans, Gerben 
Durks, Wikien 
 6 mei 1753Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74470
I74471
10
Jans, Syvert 
Jans, Evertje 
 6 mei 1753Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89805
I89806
11
Rinnerts, Hedser 
Roukes, Antie 
 6 mei 1753Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86486
I86487
12
Rinses, Tjalling 
Oedzes, Baukjen 
 6 mei 1753Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75085
I75086
13
Egberts, Jarig 
Hessels, Jetske 
 6 mei 1759Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72978
I72979
14
Gerrits, Wieger 
Jans, Trijntje 
 6 mei 1759Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76286
I76287
15
Johannis, Einte 
Douwes, Antie 
 6 mei 1759Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89591
I89592
16
Pytters, Jan 
Minnes, Neeltje 
 6 mei 1759Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93927
I93926
17
Terpstra, Mark Fokkes 
Freerks, Tryntje 
 6 mei 1759Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19751
I19752
18
Dijkstra, Jelle Tetmans 
Pijters, Dirkjen 
 6 mei 1764Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82137
I82138
19
Pieters, Jan 
Dirks, Trijntje 
 6 mei 1764Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76035
I76036
20
Visser, Wieger Annes 
Tromp, Wytske Michiels 
 6 mei 1764Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86503
I86504
21
Aukes, Ruurd 
Intes, Akke 
 6 mei 1770Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67488
I67489
22
Sakes, Romke 
Jacobs, Doetje 
 6 mei 1770Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67122
I67121
23
Sinnema, Keimpe Jans 
Johannes, Eelkje 
 6 mei 1770Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92108
I92109
24
Bosma, Jelte Eisesz 
Muurlings, Aafje 
 6 mei 1781Oosterzee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108304
I108305
25
Meerstra, Jarig Wytzes 
Uilkes, Antje 
 6 mei 1781Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84311
I84312
26
Pijters, Rochus 
Tammes, Aaltie 
 6 mei 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5558
I5557
27
Zijlstra, Jasper Pieters 
Pieters, Riemkjen 
 6 mei 1781Waaxens/Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7593
I7598
28
de Vries, Marten Hendriks 
Sipkes, Tjitske 
 6 mei 1787Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62885
I62886
29
Klases, Rein 
Oenses, Lijsbeth 
 6 mei 1787Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96180
I96181
30
Kuins, Boele Ytes 
Hoek, Selie Gerbens 
 6 mei 1792Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71785
I71786
31
Mellema, Jacob Jans 
Meiles, Eeke 
 6 mei 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26667
I26668
32
Sjoerds, Broer 
Walings, Maaijke 
 6 mei 1792Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2912
I2887
33
Uilkes, Haye 
Baan, Sytske Oedzes van der 
 6 mei 1792Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87962
I87963
34
Jans, Harm 
Jongerman, Aukjen Jans 
 6 mei 1793Steggerda Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101314
I101315
35
Otten, Gerrit 
van Hesselingen, Hendrikjen 
 6 mei 1795Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97656
I97657
36
Dijkhuis, Nanne Alberts 
Poppes, Brechtje 
 6 mei 1797Meeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100588
I100589
37
Borger, Teunis Douwes 
Jetses, Neeltje 
 6 mei 1798St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26690
I26691
38
de Jong, Jarig Wiegers 
Booitsma, Martijntje Taekes 
 6 mei 1798Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36983
I36984
39
Douma, Jan Johannes 
Donga, Tettje Jans 
 6 mei 1798Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76290
I76291
40
Haas, Jitze Cornelis de 
Pieters, Antje 
 6 mei 1798Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10945
I10946
41
Heines, Foppe 
Wijbes, Loetske 
 6 mei 1798Niekerk/Oldekerk/Faan, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93257
I83982
42
Hellingshuizer, Jacob Pieters 
Hofman, Kaatje Ibeles (aka Hofstra) 
 6 mei 1798Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110465
I110466
43
Kuiken, Jarig Martens 
Taekes, Dieuwke 
 6 mei 1798St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75155
I75156
44
Miedema, Pieter Gepkes 
Balkstra, Grietje Geerts 
 6 mei 1798Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43417
I43420
45
Oosterbaan, Wybren Fongers 
Hettes, Reintje 
 6 mei 1798Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66580
I66591
46
Starkenburg, Sybe Jacobs 
Tuinstra, Antje Sjoerds 
 6 mei 1798Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84303
I84304
47
Wynia, Anne Melis 
Hartmans, Hiske Jorrits 
 6 mei 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11033
I11034
48
Akkerman(s), Sybren Siemons 
Veenstra, Folkje Sipkes 
 6 mei 1804Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11550
I15401
49
Bakker, Schelte Teunis 
de Boer, Renske Wiegers 
 6 mei 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80273
I80276
50
Banga, Jan Idzerdts 
Weyer, Dirkje Douwes 
 6 mei 1804Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75232
I75233

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 122

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Adams, Eeltje 
 6 mei 1703Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42757
2
Jans, Jeltje 
 6 mei 1703Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93098
3
Clases, Claas 
 6 mei 1714Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6
4
Annes, Focke 
 6 mei 1725Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74058
5
Joukes, Meindert 
 6 mei 1725Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42640
6
Wijbrens, Jouwerke 
 6 mei 1725Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49636
7
Heins, Foekien 
 6 mei 1728Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90896
8
Hendriks, Nieske 
 6 mei 1728Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21658
9
Jans, Aaltje 
 6 mei 1731Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42627
10
Bakker, Jochem Pieters 
 6 mei 1736Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75603
11
Freerks, Minke 
 6 mei 1736Boornbergum/Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68771
12
Jans, Sytske 
 6 mei 1736Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47746
13
Fokkes, Dirkje 
 6 mei 1742Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70565
14
Pieters, Romkjen 
 6 mei 1742Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7182
15
Boersma, Tjipke Siebes 
 6 mei 1747Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11859
16
Aedes, Stijntje 
 6 mei 1753Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113983
17
Dijkstra, Tomas Meinderts 
 6 mei 1753Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69123
18
Folkertsma, Harke Franzen 
 6 mei 1753Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13837
19
Jilles, Ymkjen 
 6 mei 1753Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4982
20
Visser, Sjoerd Jans 
 6 mei 1753Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48334
21
Bij, Bastiaan Tjeerds van der 
 6 mei 1759Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37397
22
de Vries, Antje Bouwens 
 6 mei 1759Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21779
23
Ley, Tjitze Nicolaas van der 
 6 mei 1759Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48439
24
Smidt, Wopke Ykes 
 6 mei 1759Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42463
25
Straatsma, Sytske Alberts 
 6 mei 1759Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11353
26
Wijgers, Trijntje 
 6 mei 1763Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82906
27
Hoekstra, Tabe Sanders 
 6 mei 1764Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68444
28
Jong, Baukje Doedes de 
 6 mei 1764Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18165
29
Meinderts, Gerben 
 6 mei 1764Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7183
30
Teensma, Jan Teensen 
 6 mei 1764Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102756
31
Venekamp, Balling Martinus 
 6 mei 1764Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68751
32
Wybes, Gerlof 
 6 mei 1764Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102771
33
Mink, Aebele Pieters 
 6 mei 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82836
34
Biesma, Jitze Jans 
 6 mei 1770Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5994
35
Coster, Trijntje Ypes 
 6 mei 1770Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48817
36
de Boer, Piebe Meines 
 6 mei 1770Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28243
37
Jennes, Rikstje 
 6 mei 1770Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87441
38
Tolsma, Hiltje Pieters 
 6 mei 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I734
39
Burenstins, Catharina Gadse 
 6 mei 1772Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84188
40
Dijkstra, Hittje Abrahams 
 6 mei 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68192
41
Anema, Ane Scheltes 
 6 mei 1781Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97117
42
Bakker, Trijntje Cornelis 
 6 mei 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44703
43
Heidanus, Rixtje Arjens 
 6 mei 1781Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67295
44
Hoen, Arjen Rieniks 't 
 6 mei 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43111
45
Jans, Johannes 
 6 mei 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78820
46
Johannes, Sicke 
 6 mei 1781Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72182
47
Jong, Froukje Lieuwes de 
 6 mei 1781Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15517
48
Jong, Minke Gerbens de 
 6 mei 1781Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14727
49
Kamminga, Saapke Wybes 
 6 mei 1781Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82185
50
Lolkema, Jeltje Johannes 
 6 mei 1781Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62181

1 2 3 Volgende»