Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 215

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Johans, Wybbren 
 6 mrt 1736Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70653
2
Westerhuis, Rinse Gerrits 
 6 mrt 1749Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41435
3
Dirks, Jentje 
 6 mrt 1750Hichtum/Groot Oorns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69901
4
Rinsma, Grietje Folkerts 
 6 mrt 1751Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6931
5
Visser, Hiltje Rimmelts 
 6 mrt 1759Idskenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90479
6
de Vries, Jouke Sybrens 
 6 mrt 1762Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108782
7
Sytsma, Freerk Siedzes 
 6 mrt 1762Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I763
8
Gosses, Trijntje 
 6 mrt 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I444
9
Hettema, Sijke Simens 
 6 mrt 1768Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82391
10
Thijs, Marrechijn 
 6 mrt 1770Dalen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99767
11
Weide, Dirk Jans van der 
 6 mrt 1771St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109570
12
Hofstra, Pieter Andries 
 6 mrt 1773Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61844
13
Palma, Jan Sybes 
 6 mrt 1773Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2000
14
Tjerkstra, Willem Tjerks 
 6 mrt 1773Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100223
15
Gerrits, Kornelis 
 6 mrt 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49000
16
Poortinga, Dirk Gerbens 
 6 mrt 1774Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10344
17
Wytses, Antje 
 6 mrt 1774Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76456
18
Stavinga, Wouter Ernst 
 6 mrt 1775Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69744
19
Woude, Jeltje Symens van der 
 6 mrt 1775Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52645
20
Veening, Rieuwert Hendriks 
 6 mrt 1776Oosterwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32452
21
Sierds, Aafke 
 6 mrt 1777Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110919
22
Martens, Minke 
 6 mrt 1778Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89322
23
Postmus, Aaltje Taekes 
 6 mrt 1779Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10521
24
Dijkstra, Klaas Wierds 
 6 mrt 1780Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62426
25
Hoitinga, Trijntje Franses 
 6 mrt 1780Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103829
26
Runia, Theunis Jans 
 6 mrt 1780Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49605
27
Visser, Mijtje Fredriks 
 6 mrt 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49535
28
Wiersma, Eeke Taekeles 
 6 mrt 1781Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77665
29
Geerts, Aaltje 
 6 mrt 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45902
30
Tjepkes, Johannes 
 6 mrt 1784Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79815
31
Dijkstra, Jasper Cornelis 
 6 mrt 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38471
32
de Jongh, Walraven 
 6 mrt 1786Herwijnen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109908
33
Wal, Janke Sjoerds van der 
 6 mrt 1786Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49966
34
Huizinga, Itje Harms 
 6 mrt 1787Zijldijk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108455
35
Klaver, Jan Hoppes 
 6 mrt 1787Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51006
36
Miedema, Aaltje Willems 
 6 mrt 1788Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35971
37
Vries, Dirk Heins de 
 6 mrt 1788Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5757
38
Andringa, Tjitske Pieters 
 6 mrt 1789Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110426
39
Ganzevoort, Wesselius Minderts 
 6 mrt 1790Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11410
40
Heide, Bintje Halbes van der 
 6 mrt 1790Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103505
41
Koopmans, Saeske Ydes 
 6 mrt 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3696
42
Boersma, Tjalle Taekes 
 6 mrt 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6451
43
Meulenaar, Albert Jans 
 6 mrt 1793Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2874
44
de Graaff, Johannes Cornelis 
 6 mrt 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99352
45
Schuur, Conraat Furken 
 6 mrt 1794Critzum, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35616
46
Berghuis, Hiltje Pybes 
 6 mrt 1795Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51645
47
Hellinga, Bote Feykes 
 6 mrt 1795Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7111
48
Wijnstra, Eke Ates 
 6 mrt 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8300
49
Adema, Joannes Martinus 
 6 mrt 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55948
50
Tillema, Douwe Meints 
 6 mrt 1798Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105761

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 198

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Ringers, Jelske 
 6 mrt 1800 I86568
2
Pieters, Jan 
 6 mrt 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6413
3
Wytses, Marten 
 6 mrt 1810Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59552
4
Aljes, Geeske 
 6 mrt 1812Huizinga, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110675
5
van Gelder, Douwe Cornelis 
 6 mrt 1812Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39399
6
Andringa, Frans Jacobs 
 6 mrt 1813St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66097
7
Tjepkes, Tjitske 
 6 mrt 1813Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100136
8
Fetzens, Saapje 
 6 mrt 1815St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85131
9
Brug, Hattum Eelses van der 
 6 mrt 1817Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53852
10
Miedema, Jelger Jacobs 
 6 mrt 1818Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13768
11
Feitsma, Pieter Johannes 
 6 mrt 1819Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79874
12
Braak, Aukje Aukes 
 6 mrt 1820Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108847
13
Heines, Antje 
 6 mrt 1820Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60400
14
Fokkema, Marijke Lieuwes 
 6 mrt 1822Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9745
15
Visser, Sake Foppes 
 6 mrt 1822Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76316
16
de Haan, Willem Wiebes 
 6 mrt 1823Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95153
17
Akkerman, Jochem Harmens 
 6 mrt 1824 I67328
18
de Vries, Jelle Gosses 
 6 mrt 1824Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94373
19
Graaf, Fedde Sjoukes van der 
 6 mrt 1824Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1279
20
Hettema, Andries 
 6 mrt 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7541
21
Westerhof, Egbert Pieters 
 6 mrt 1824 I74987
22
Westerhof, Egbert Pieters 
 6 mrt 1824 I75663
23
Palstring, Hendrik Leenderts 
 6 mrt 1825Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11910
24
Reitsma, Tjamke Alles 
 6 mrt 1825Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43891
25
Swart, Trijntje Klases 
 6 mrt 1825 I3977
26
de Vries, Thijs Klazes 
 6 mrt 1826Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92185
27
Saterdag, Hotze Jantjens 
 6 mrt 1826Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14708
28
Tuinier, Geert Annes 
 6 mrt 1826Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100238
29
Dijkstra, Nieske Pieters 
 6 mrt 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106479
30
Hofstra, Abe Hettes 
 6 mrt 1827Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41195
31
Robijn, Trijntje Pieters 
 6 mrt 1827Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91953
32
Wagen, Trijntje Sjoukes van der 
 6 mrt 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18779
33
Woude, Akke Symens van der 
 6 mrt 1827Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20764
34
Foppes, Joostje 
 6 mrt 1828Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92713
35
Taekes, Atske 
 6 mrt 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16751
36
Talma, Hessel Meinderts 
 6 mrt 1830Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6476
37
Christiaans, Japke 
 6 mrt 1831Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2914
38
Hoekstra, Sybe Popkes 
 6 mrt 1831Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57584
39
Kuipers, Klaaske Fransen 
 6 mrt 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2652
40
Ploeg, Dieuwke Thomas van der 
 6 mrt 1833Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10888
41
Wuffen, Egbert Pieters 
 6 mrt 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19939
42
Cloeck, Zeger van Arnhem 
 6 mrt 1834Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94411
43
Pieters, Pietertie 
 6 mrt 1834Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85957
44
Hofstee, Klaasje Bouwes 
 6 mrt 1835 I69820
45
Keuning, Pieter Klazes 
 6 mrt 1836Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40507
46
Haaystra, Janke Wopkes 
 6 mrt 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33830
47
Reitsma, Gjalt Gerrits 
 6 mrt 1838Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73625
48
Botma, Gryttje Harmanus 
 6 mrt 1840Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60009
49
Ruth, Neeltje Eelkes 
 6 mrt 1841Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19754
50
Eerste, Grietje Adams de 
 6 mrt 1843Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11613

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 69

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Broers, Sybren 
Lolkes, Eelkjen 
 6 mrt 1687Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81827
I81828
2
Pyters, Jan 
Sipckes, Trijntie 
 6 mrt 1707Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90634
I90635
3
Seerps, Pijter 
Sijbrens, Lieukien 
 6 mrt 1712Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73371
I73372
4
Jans, Sybe 
Alberts, Antje 
 6 mrt 1735St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96216
I96217
5
van Gelder, Klaas Cornelis 
Douwes, Ytje 
 6 mrt 1735Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95187
I95188
6
Hendriks, Jentje 
Jacobs, Arjaantje 
 6 mrt 1740Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68119
I68120
7
Kuiken, Arjen Willems 
Martens, Zara 
 6 mrt 1740St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76810
I76811
8
Jeppes, Jop 
Wybes, Geertie 
 6 mrt 1746Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79424
I79425
9
Sijbrens, Sjoerd 
Baukes, Jaitske 
 6 mrt 1746Longerhouw/Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103154
I103155
10
Fokkes, Merk 
Pieters, Sieuke 
 6 mrt 1757Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88017
I88018
11
Jeltes, Hendrik 
Piebes, Jannigje 
 6 mrt 1757St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69314
I69315
12
Buijtenwaard, Anthonij 
Hummen, Femia 
 6 mrt 1763Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84120
I84121
13
Sytzes, Andries 
Reiners, Antie 
 6 mrt 1763Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91087
I91086
14
Douwes, Sierk 
Jelles, Neeltje 
 6 mrt 1768Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61256
I61257
15
Johannis, Dirk 
Sijdses, Antie 
 6 mrt 1768Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101208
I101209
16
Reitsma, Gjalt Gerrits 
Faber, Jeltje Ypes 
 6 mrt 1768Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48987
I48986
17
Zakes, Pyter 
Paulus, Wytske 
 6 mrt 1768Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75051
I75052
18
de Jong, Jan Symens 
Symens, Minke 
 6 mrt 1773Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47397
I47640
19
Boonstra, Dirk Harrits 
Jans, Ynske 
 6 mrt 1774Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84221
I84223
20
Hesselius, Tjitse Jentjes 
Strikwerda, Baukje Jacobs 
 6 mrt 1774Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68058
I68059
21
Bekkema, Pieter Jacobs 
Harmens, Hiltje 
 6 mrt 1785Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55393
I55394
22
Dirks, Gerrit 
Pijtters, Antie 
 6 mrt 1785Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100527
I100528
23
Sjoerdsz, Pier 
Jacobs, Rinske 
 6 mrt 1785Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72443
I72444
24
Ebding, Christian Gerlach (aka Christiaan Vesters) 
Kuipers, Geertje Harmens 
 6 mrt 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3398
I3405
25
Stienstra, Pybe Feddes 
Olivier, Aukje Martinus 
 6 mrt 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44346
I44347
26
Damstra, Daam Fransen 
Postma, Saapke Sapes 
 6 mrt 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4878
I61060
27
Koopmans, Tjalling Pieters 
Jacobs, Tietje 
 6 mrt 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90888
I90887
28
van Hagen, Willem Jacobs 
Rienks, Frouwkjen 
 6 mrt 1796Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54650
I54651
29
Feytes, Jacob 
Hollander, Janke Ruurds 
 6 mrt 1803Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91378
I91379
30
Jonker, Gerrit Hendriks 
Hoorn, Roelofje Jacobs 
 6 mrt 1803Kolderveen/Dinxterveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90474
I90475
31
Spoelstra, Hendrik Klazes 
de Vries, Gelske Hendriks 
 6 mrt 1803Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16735
I16736
32
Bouma, Schelte Cornelis 
Kienstra, Hitje Jans 
 6 mrt 1808Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7413
I38003
33
Boersma, Tjeerd Martens 
Hellinga, Aukjen Fokkes 
 6 mrt 1812Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102334
I102333
34
Boonstra, Sierd Rinses 
Mathuizen, Janke Gjalts 
 6 mrt 1812Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1787
I1788
35
Brouwers, Schelte Willems 
Deinema, Sytske Gerrits 
 6 mrt 1816Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4855
I4856
36
Huizen, Eetze Sybes van 
Stienstra, Jetske Sjoerds 
 6 mrt 1816Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5421
I16051
37
Sinnema, Tjibbe Pieters 
Berkenpas, Jantje Tieles 
 6 mrt 1816Mairie Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52118
I52117
38
Grijpstra, Sytze Thijssens 
Wiersma, Uilkjen Tjerks 
 6 mrt 1819Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10048
I10049
39
Visser, Johannes Jacobs 
Molen, Geertje Sytzes van der 
 6 mrt 1820Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56991
I56992
40
Bottinga, Anne Piers 
Straatsma, Jitske Wytzes 
 6 mrt 1821Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34487
I34488
41
Kooistra, Jitze Sapes 
Galema, Trijntje IJsbrands 
 6 mrt 1823Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10132
I10131
42
Drayer, Jan Feikes 
Hof, Hiltje Klazes 
 6 mrt 1833Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100090
I19184
43
Kroeze, Kornellis Hindriks 
Bakker, Foukij Geerts 
 6 mrt 1834City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109491
I109492
44
Net, Tjeerd Joekes van der 
Dijkstra, Japke Harmens 
 6 mrt 1834Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67164
I67165
45
Wijma, Age Ages 
Vlietstra, Antje Feddes 
 6 mrt 1835Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35970
I35972
46
Groot, Timen Jans de 
Boonstra, Rinske Gaukes 
 6 mrt 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20062
I73866
47
Noord, Anne Ruurds van der 
Visser, Grietje Jacobs 
 6 mrt 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69655
I69656
48
Holwerda, Minne Ulbes 
Kooistra, Jitske Hendriks 
 6 mrt 1842Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48968
I48990
49
Sipma, Sjoerd Aukes 
de Vries, Jantje 
 6 mrt 1847Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84212
I84213
50
Riemersma, Hendrik Gerrits 
van Zanten, Kornelia 
 6 mrt 1856Kalamazoo, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16280
I108566

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 127

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Martens, Doeke 
 6 mrt 1687Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46493
2
Douwes, Claas 
 6 mrt 1698Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102287
3
Martens, Trijntje 
 6 mrt 1698Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96057
4
Pijtters, Jan 
 6 mrt 1698Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91267
5
Michiels, Romkje 
 6 mrt 1701Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83624
6
Beerts, Jannichie 
 6 mrt 1712Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78611
7
Botes, Trijntje 
 6 mrt 1712Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45707
8
Alberts, Jan 
 6 mrt 1715Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2927
9
Goitses, Roelof 
 6 mrt 1715Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73550
10
Heidanus, Abraham Jurriens 
 6 mrt 1718Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43988
11
Hendriks, Froukje 
 6 mrt 1718Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45266
12
Ulbes, Aukjen 
 6 mrt 1718Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69710
13
Gerbens, Saakje 
 6 mrt 1729Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44124
14
Pyters, Tryntje 
 6 mrt 1729Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44408
15
Swart, Wijbe Simons 
 6 mrt 1729Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46701
16
Wybes, Trijntje 
 6 mrt 1729Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88915
17
Aukes, Haje 
 6 mrt 1735Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77288
18
Everts, Pijter 
 6 mrt 1735Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43249
19
Hoekema, Hiske Geerts 
 6 mrt 1735Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49500
20
Idses, Berber 
 6 mrt 1735Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50458
21
Ottes, Jan 
 6 mrt 1735Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46578
22
Tjipkes, Lieuwe 
 6 mrt 1735Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47936
23
Cornelis, Stijntje 
 6 mrt 1740Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87596
24
Pijters, Baaukje 
 6 mrt 1740Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44380
25
Tysses, Lieuwe 
 6 mrt 1740Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47930
26
Willems, Outger 
 6 mrt 1740Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42284
27
Tijssen, Grytje 
 6 mrt 1746St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73101
28
Tuinier, Anne Geerts 
 6 mrt 1746Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100242
29
Ypey, Klaas Willems 
 6 mrt 1746Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6871
30
Wendelaar, Mient Teunis 
 6 mrt 1751Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10293
31
Andries, Jan 
 6 mrt 1757Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45601
32
Aukes, Sibbeltje 
 6 mrt 1757Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82204
33
Grienstra, Aafke Jetzes 
 6 mrt 1757Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12411
34
Hiemstra, Eelze Pieters 
 6 mrt 1757Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71110
35
Jans, Antje 
 6 mrt 1757Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96183
36
Aans, Lijsbert 
 6 mrt 1763Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63867
37
AEdes, Gosse 
 6 mrt 1763Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47786
38
Hiemstra, Douwe Klazes 
 6 mrt 1763Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59244
39
Klaasens, Trijntje 
 6 mrt 1763Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108496
40
Klaases, Trijntie 
 6 mrt 1763Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95242
41
Lep, Hendrik Dirks 
 6 mrt 1763St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35752
42
Trouw, Johan Hendrik 
 6 mrt 1763 Woudrichem, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110577
43
Velkers, Johannes 
 6 mrt 1763Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70251
44
Westra, Albert Harmens 
 6 mrt 1763Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99416
45
Visser, Janke Pieters 
 6 mrt 1766Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66956
46
Douwes, Lijsbet 
 6 mrt 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19057
47
Gerbens, Tietske 
 6 mrt 1768Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97683
48
Hanses, Ymkjen 
 6 mrt 1768Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82566
49
Heegstra, Trijntje Michiels 
 6 mrt 1768Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53950
50
Jacobs, Goitske 
 6 mrt 1768Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94064

1 2 3 Volgende»