Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 185

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Ytzens, Grietje 
 5 nov 1717Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32015
2
Gjalts, Hendrik 
 5 nov 1760Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76430
3
Nieuwland, Pieter Pieters 
 5 nov 1760Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50780
4
Dijkstra, Dirk Klazes 
 5 nov 1763Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103168
5
Pool, Jan Jacobus 
 5 nov 1767Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38865
6
Posthumus, Jan Tjeerds 
 5 nov 1771Beets Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38599
7
Symons, Sijtske 
 5 nov 1772Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49795
8
van Dijk, Dirk Meines 
 5 nov 1772Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70579
9
Vries, Siemen Hessels de 
 5 nov 1773Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7347
10
Ferwerda, Tjitske Jelles 
 5 nov 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14056
11
de Boer, Antje Pieters 
 5 nov 1775Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7672
12
Hoek, Dirk Willems van der 
 5 nov 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44800
13
Walma, Cornelis Teades 
 5 nov 1776Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62207
14
Althof, Tettje Wytzes 
 5 nov 1777Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45534
15
de Jong, Ruurd Tjerks 
 5 nov 1777Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90339
16
Stap, Ariaantje Jacobs 
 5 nov 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12934
17
Tjepkema, Jacob Tjepkes 
 5 nov 1778Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40939
18
Smid, Klaas Pieters 
 5 nov 1779Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91224
19
Sytzes, Zytske 
 5 nov 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19312
20
Tolsma, Hinke Wopkes 
 5 nov 1780Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77574
21
Hijma, Maaike Abes 
 5 nov 1781Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I810
22
Kingma, Wypkjen Tjeerds 
 5 nov 1781Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70276
23
Talsma, Bauke Dirks 
 5 nov 1781Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6251
24
Faber, Fettje Klazes 
 5 nov 1783Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55762
25
Velding, Geeske Jacobs 
 5 nov 1783Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31737
26
Kuipers, Klaas Dirks 
 5 nov 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14538
27
Mei, Jantje Jans van der 
 5 nov 1786Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10608
28
Wiersma, Reinder Jans 
 5 nov 1786Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93574
29
Pieters, Antje 
 5 nov 1787Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75451
30
Schaafsma, Lijsbeth Feyes 
 5 nov 1787Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57299
31
Wiersma, Hendrik Joukes 
 5 nov 1787Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59174
32
Reppel, Maria Frederiks 
 5 nov 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61074
33
Cornelis, Trijntje 
 5 nov 1789St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79415
34
Terpstra, Catharina Douwes 
 5 nov 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53893
35
Hoogstins, Baukje Jans 
 5 nov 1791Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1901
36
Schoorstra, Bote Gerbens 
 5 nov 1791Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37435
37
Sippens, Thomas Jelles 
 5 nov 1791Kubaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74708
38
de Jong, Sijke Jans 
 5 nov 1792Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96179
39
Memerda, Grietje Tjietzes 
 5 nov 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10754
40
Halma, Jan Piebes 
 5 nov 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10289
41
Fokkema, Fokke Ernst 
 5 nov 1794Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34811
42
Mulder, Jan Jeens 
 5 nov 1795Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80043
43
Drayer, Jan Feikes 
 5 nov 1797Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100090
44
Patrouilje, Jacob Pieters 
 5 nov 1797Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5483
45
Smidt, Kornelis Wopkes 
 5 nov 1797Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10766
46
Molen, Luitzen Durks van der 
 5 nov 1798Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90850
47
Pieters, Pier 
 5 nov 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78849
48
Sytsma, Trijntje Kornelis 
 5 nov 1799Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13433
49
Dijkman, Coenraad Nammens 
 5 nov 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4
50
Roorda, Aaltje Sybes 
 5 nov 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40683

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 159

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Tichelaar, Inckien Wyberns 
 5 nov 1784Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103175
2
Gerrits, Atje 
 5 nov 1787Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108025
3
Jacobs, Martha 
 5 nov 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92483
4
Andries, Menkes 
 5 nov 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20043
5
Wierds, Antje 
 5 nov 1810Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50259
6
Sytses, Bouwe 
 5 nov 1811 I64303
7
Viersen, Heerke Jans 
 5 nov 1811 I23542
8
Alberts, Trijntje 
 5 nov 1812Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69527
9
Boorsma, Klaaske Jans 
 5 nov 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78221
10
Christiaans, Antje 
 5 nov 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81817
11
Pranger, Klaas Gerkes 
 5 nov 1812Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58913
12
Hoekstra, Abraham Jentjes 
 5 nov 1813Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14525
13
Pietersen, Walle Pieters 
 5 nov 1817Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56848
14
Bosma, Jan Berents 
 5 nov 1818Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84234
15
de Boer, Lieuwe Ynzes 
 5 nov 1818Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66780
16
van Keimpema, Keimpe Harmens 
 5 nov 1818Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31341
17
Berends, Trijntje 
 5 nov 1821Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69626
18
Gelders, Bernardus Arjens 
 5 nov 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8372
19
Bosch, Tjeerd Freerks 
 5 nov 1824Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89455
20
Wierda, Trijntje Baukes 
 5 nov 1824 I15315
21
Ploeg, Wybe Sytzes van der 
 5 nov 1825Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69959
22
Dijkstra, Aaltje Renzes 
 5 nov 1826 I79562
23
Jong, Trijntje Sjoerds de 
 5 nov 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15856
24
Pranger, Thomas Rommerts 
 5 nov 1826Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49447
25
Nieuwenhuis, Wessel Berents 
 5 nov 1827Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102939
26
Saakes, Tytje 
 5 nov 1827Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91580
27
Tadema, Geiske Hendriks 
 5 nov 1827Wanswerd aan de Streek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46036
28
Wiersma, Atje (Ottje) Dirks 
 5 nov 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23523
29
Jans, Trijntje 
 5 nov 1828Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41018
30
Vegt, Tiete Reinders van der 
 5 nov 1828Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82342
31
Wijnstok, Trijntje Jans 
 5 nov 1828Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7150
32
Folkertsma, Cornelis Johannes 
 5 nov 1829 I71650
33
Hiemstra, Pieter Rintjes 
 5 nov 1829Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96103
34
de Vries, Jacob Gooitzens 
 5 nov 1830Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89411
35
Jans, Jeltje 
 5 nov 1831Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41863
36
Slot, Jan Egberts Bruins 
 5 nov 1831De Huizen/Hoogeveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111294
37
Dirks, Rinske 
 5 nov 1832Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90395
38
Klaver, Wybe Tammes 
 5 nov 1832Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91910
39
Kingma, Albert Gosses 
 5 nov 1834Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13055
40
Schonenburg, Dieuwke Theunis 
 5 nov 1834Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26031
41
Blom, Hans Jans 
 5 nov 1835 I62606
42
Rosendal, Akke Klazes 
 5 nov 1836St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77849
43
Schreiber, Jacob Coenraads 
 5 nov 1836Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1604
44
Regnerus, Douwe Johannes 
 5 nov 1838Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29250
45
Thijs, Marrechijn 
 5 nov 1838Zweeloo, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99767
46
Wiersma, Beert Goffes 
 5 nov 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50368
47
Baas, Trijntjen Bartelds 
 5 nov 1839Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75670
48
de Jong, Sjoukje Lieuwes 
 5 nov 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24906
49
Kuipers, Hoite Tjerks 
 5 nov 1839Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86453
50
Temperley, Harmina Roelofs (aka Tempelaar) 
 5 nov 1840Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104307

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 52

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Tjepkes, Sjoerd 
Annes, Antje 
 5 nov 1702Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44383
I44384
2
Lammerts, Hessel 
Jans, Doetje 
 5 nov 1719Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85828
I85829
3
Jans, Geert 
Piers, Tyttie 
 5 nov 1730Gaastmeer/Nijhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102408
I102409
4
Tobias, Pyter 
Clases, Antje 
 5 nov 1730Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108190
I108191
5
Ypes, Claas 
Rommerts, Beitske 
 5 nov 1730Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91390
I91389
6
Lammers, Michel 
Willems, Itjen 
 5 nov 1747Maarslag, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108364
I108365
7
Gerrits, Jasper 
Jacobs, Jantin 
 5 nov 1752Gasselternijveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107883
I107884
8
van Minnen, Engel 
Klases, Antje 
 5 nov 1753Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49701
I91669
9
Balt, Jurjen 
Pieters, Pietje 
 5 nov 1758Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95204
I95205
10
Joutes, Thijs 
Harmens, Gesijne 
 5 nov 1758Warga/Wartena/Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90995
I90996
11
Langerveld, Jacob 
de Kraijo, Rusje 
 5 nov 1758Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63291
I63292
12
Borger, Jacob Leenderts 
Eeltjes, Baukje 
 5 nov 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62240
I62241
13
Kink, Hendrik Stevens 
Frank, Sijke 
 5 nov 1775Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2426
I97232
14
de Jong, Willem Antoni 
Willems, Hiltje 
 5 nov 1780Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35657
I35658
15
Jans, Heyn 
Klaases, Sjoetje 
 5 nov 1780Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70375
I70376
16
Rudolphi, Allardus 
Fenema, Antje Jans 
 5 nov 1780Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73244
I73245
17
Zwart, Hein Jans 
Klazes, Sjoerdtje 
 5 nov 1780Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49150
I49151
18
Braunius, Paulus Marius Beukens 
Nagel, Wierdina Reiniera van der 
 5 nov 1786Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50405
I50406
19
Dorsman, Cornelis 
Schinkelshoek, Ariaentje 
 5 nov 1786Vlaardingen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98093
I98094
20
Schmoll, Jan Oostwald 
Bie, Cornelia van der 
 5 nov 1786Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49342
I49343
21
Puist, Christiaan Jans 
Piers, Elisabeth 
 5 nov 1788Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54912
I54914
22
Brouwer, Gerben Klazes 
Koopal, Aukje Reimers 
 5 nov 1797St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69834
I69835
23
Hendriks, Yde 
Draayer, Trijntje Lieuwes 
 5 nov 1797Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50084
I50085
24
Wiegers, Roel 
Sakes, Baukjen 
 5 nov 1797Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81115
I81116
25
Stienstra, Rienk Pieters 
Popma, Aaltje Sjoerds 
 5 nov 1808City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90970
I90971
26
Koopmans, Sytse Rienks 
Feenstra, Janke Wytzes 
 5 nov 1818Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40960
I88035
27
Adema, Jacob Jacobs 
Kooistra, Johantje Sytses 
 5 nov 1819Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61547
I61548
28
Hoekstra, Roelof Meintes 
Postma, Antje Jans 
 5 nov 1825Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5177
I100600
29
Boterhoek, Sjouke Sjoukes 
Loonstra, Klaasje Tjipkes 
 5 nov 1826Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34515
I34516
30
Punt, Leendert 
van Baarlen, Trijntje 
 5 nov 1826Delfshaven, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93569
I93570
31
Bekema, Sjoerd Berends 
Stoker, Japke Lieuwes 
 5 nov 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5852
I332
32
Bonsma, Harmen Pieters 
Dijkstra, Maaike Broers 
 5 nov 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7377
I14697
33
Meulen, Gerryt Meinderts van der 
Feyes, Dieuke 
 5 nov 1829Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59092
I59094
34
Schaaf, Jan Heerkes van der 
Koopmans, Aaltje Hiddes 
 5 nov 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5420
I5922
35
Wijnstra, Douwe Thomas 
Braaksma, Trijntje Jelles 
 5 nov 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5698
I1990
36
Berghuis, Mattheus 
Luit, Aibke (Eipke) Kornelis 
 5 nov 1834Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109799
I109798
37
Ernst, Arnoldus Lammerts 
Dijkstra, Jantje Gerhardus 
 5 nov 1843Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37003
I37004
38
Oostra, Asmus Binnes 
Flootman, Trijntje Harmens 
 5 nov 1843Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52825
I52821
39
Boon, Hendrik Hendriks van der 
Veenstra, Japikje Ybeles 
 5 nov 1853Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41394
I41395
40
Talsma, Dirk Baukes 
de Walle, Trijntje Thijsses 
 5 nov 1857Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12180
I27375
41
Voersma, Hendrik Sasses 
Streekstra, Wemke Jans 
 5 nov 1859Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29750
I16533
42
Obma, Dominicus Tjeerds 
Dijkstra, Luutske Oeges 
 5 nov 1864Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6283
I8079
43
Speulstra, Oege Jans 
Schaafsma, Janke (Jane) Sjoerds 
 5 nov 1864Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10234
I8365
44
van Valkenburg, Marinis 
Goudzwaard, Marina 
 5 nov 1864Noordwelle, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102802
I102803
45
Otten, Gerrit 
Posthumus, Ytje Roelofs 
 5 nov 1870Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97651
I97654
46
Laan, Jan 
Lammes, Trijntje Abrahams 
 5 nov 1874Ilpendam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111394
I111396
47
Sannes, Klaas Sybes 
Jong, Elisabeth Gatzes de 
 5 nov 1879Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4743
I4742
48
Gros, Kornelis Annes 
Luxen, Dieuwke Oenes 
 5 nov 1892Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8507
I28198
49
Leickering, Dirk Egberts 
Hoot, Gerritje Lieuwes 
 5 nov 1904Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18008
I15902
50
Rubingh, George 
Wielinga, Pietje (Nellie) Tjallings 
 5 nov 1908Ellsworth, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108966
I13975

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 82

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Ennes, Sijds 
 5 nov 1682Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45429
2
Jillerts, Antje 
 5 nov 1702Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90207
3
Walings, Knierke 
 5 nov 1723St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73976
4
Walings, Steeven 
 5 nov 1723St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77424
5
Attes, Maaike 
 5 nov 1724Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45835
6
Pytters, Trijntje 
 5 nov 1724Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94880
7
Tjeerds, Doetje 
 5 nov 1724Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74423
8
Steensma, Romke Jans 
 5 nov 1739Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103172
9
Woude, Symen Jans van der 
 5 nov 1740Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18867
10
Johannes, Taekje 
 5 nov 1741Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109210
11
Nauta, Foekje 
 5 nov 1741Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104944
12
Dirks, Claeske 
 5 nov 1747Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42876
13
Folkerts, Pijtje 
 5 nov 1747Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65091
14
Gerbens, Grijttje 
 5 nov 1747Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1661
15
Langhout, Klaas Hendriks 
 5 nov 1747Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65028
16
Ritskes, Trijntje 
 5 nov 1747Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45361
17
Jaara, Lieuwe Ritskes 
 5 nov 1749Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87108
18
Westra, Aaltje Jurjens 
 5 nov 1750St. Johannesga/Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110495
19
Aukes, Tyke 
 5 nov 1752Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94760
20
Bartels, Worp Jochums 
 5 nov 1752Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80397
21
Franses, Maajke 
 5 nov 1752Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81922
22
Annes, Dieuke 
 5 nov 1758Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93929
23
de Vries, Pieter Jelles 
 5 nov 1758Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110824
24
Fellinga, Gerrit Binnes 
 5 nov 1758Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87952
25
Piers, Pyter 
 5 nov 1758Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75588
26
Pompsma, Rientje Jans 
 5 nov 1758Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7483
27
Vrieswijk, Sipke Botes 
 5 nov 1758Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69227
28
Bijland, Johannes Jans 
 5 nov 1769Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60242
29
Ferwerda, Otte Doekes 
 5 nov 1769Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10596
30
Hoekema, Piebe Ypes 
 5 nov 1769Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90382
31
Jacobs, Tryntje 
 5 nov 1769Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46643
32
Ploeg, Paulus Gerhardus van der 
 5 nov 1769Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90372
33
Tadema, Pieter Botes 
 5 nov 1769Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9447
34
Wagenaar, Jitske Jacobs 
 5 nov 1769Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10178
35
Wiegersma, Grietje Pieters 
 5 nov 1769Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6673
36
Buining, Aaltje Geerds 
 5 nov 1775Haren, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107878
37
Heeringa, Eeke Jans 
 5 nov 1775Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109957
38
Hylkema, Jetske Oepkes 
 5 nov 1775Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54913
39
Jansen, Hilbert Ernst 
 5 nov 1775Assen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107090
40
Meinders, Gerhardus Imbartus 
 5 nov 1775Wittewierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95851
41
Paulus, Klaaske 
 5 nov 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46607
42
Tanja, Sjoerdje Rintjes 
 5 nov 1775Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96648
43
Crans, Jan Justus 
 5 nov 1777Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84520
44
Wielinga, Oege Reinders 
 5 nov 1777Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97493
45
Eelkes, Andries 
 5 nov 1779Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89070
46
Bij, Wypkjen Hendriks van der 
 5 nov 1780Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106941
47
de Groot, Baukje Symons 
 5 nov 1780Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92186
48
Dirks, Feye 
 5 nov 1780St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49603
49
Jans, Jantie 
 5 nov 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43727
50
Jansma, Sytske Jans 
 5 nov 1780Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49226

1 2 Volgende»