Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 187

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Boorsma, Klaaske Jans 
 5 okt 1743Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78221
2
Wilts, Antje 
 5 okt 1754Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63045
3
Harmens, Frans 
 5 okt 1756Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101809
4
Wouwenaar, Auke Egberts 
 5 okt 1765Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47249
5
Bij, Marten Tjeerds van der 
 5 okt 1767Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60466
6
Algera, Sijke Sipkes 
 5 okt 1769Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90944
7
Riemers, Klaaske 
 5 okt 1770Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95786
8
Jans, Wypkje 
 5 okt 1774Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47753
9
Paauw, Gepke Gerrits 
 5 okt 1774Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38534
10
Visser, Rinske Gerrits 
 5 okt 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49960
11
Weit, Grietje Wytzes van der 
 5 okt 1774Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78403
12
van Kammen, Evert Djoerds 
 5 okt 1775Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89149
13
Brandsma, Luitzen Wilkens 
 5 okt 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11971
14
de Jong, Baukje Gjalts 
 5 okt 1777Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84617
15
Sjoerdsma, Sjoerd Gooitzens 
 5 okt 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1637
16
Veen, Jeltje Gaeles van der 
 5 okt 1777Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62856
17
Zijlstra, Andries Egberts 
 5 okt 1778Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66392
18
Post, Rinse Jans 
 5 okt 1779Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107434
19
de Vries, Wynzen Metskes 
 5 okt 1780Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88301
20
Hofma, Hiltje Jacobs 
 5 okt 1781Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4701
21
Olijnsma, Klaas Kornelis 
 5 okt 1782Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7547
22
Jilderts, Trijntje 
 5 okt 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19124
23
Wagenaar, Fokjen Sytzes 
 5 okt 1784Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2836
24
Dijkstra, Jan Sjoukes 
 5 okt 1785Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57922
25
Fortuin, Frans Oenes 
 5 okt 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1389
26
Olivier, Trijntje Alefs 
 5 okt 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7460
27
van Sloten, Willem Ruurds 
 5 okt 1785Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50118
28
Binnema, Tietje Tjipkes 
 5 okt 1787Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87028
29
Hellinga, Trijntje Feykes 
 5 okt 1787Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7108
30
Woude, Akke Sapes van der 
 5 okt 1787Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77278
31
Miedema, Tietje Taekes 
 5 okt 1788Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84161
32
Bakkes, Meinouw Lourens 
 5 okt 1789Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105069
33
Steensma, Pieter Sipkes 
 5 okt 1790Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4681
34
Toutenburg, Cornelis Ymes 
 5 okt 1791Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96140
35
Vonk, Johannes Sierks 
 5 okt 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40017
36
Boerman, Bote Jans 
 5 okt 1794Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34677
37
de Boer, Geertje Eeltjes 
 5 okt 1794Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61072
38
Martens, Janna Cornelia 
 5 okt 1794Zierikzee, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108478
39
Schaafsma, Gertje Wigbolts 
 5 okt 1794Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108174
40
Stroosma, Jannigje Pieters 
 5 okt 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73304
41
Douma, Arent Lases 
 5 okt 1796Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98109
42
Boorsma, Anne Wybes 
 5 okt 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77662
43
de Graaf, Jan Gjalts (Gelts) 
 5 okt 1798Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42407
44
Braaksma, Taeke Boyens 
 5 okt 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6797
45
van Kuiken, Evert Everts 
 5 okt 1799Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55845
46
Weijers, Maartje 
 5 okt 1799Broek op Langedijk, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110944
47
Smeding, Tjitske Jacobs 
 5 okt 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6355
48
Heslinga, Mayke Pylgers 
 5 okt 1802Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83336
49
Post, Marten Martens 
 5 okt 1802Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79819
50
Steensma, Eke Gerbens 
 5 okt 1802St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70390

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 160

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Vries, Dirk Bouwens de 
 5 okt 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3850
2
Jochums, Jeltje 
 5 okt 1807Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84471
3
Cornelis, Antie 
 5 okt 1808 I83050
4
Jans, Hindrik 
 5 okt 1808Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111316
5
Berends, Ymkje 
 5 okt 1809Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2170
6
Jans, Antje 
 5 okt 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26670
7
Jans, Baukjen 
 5 okt 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85459
8
Johannes, Akke 
 5 okt 1811Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64576
9
Jacobs, Doetie 
 5 okt 1814Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74443
10
Boersma, Klaas Rinzes 
 5 okt 1816Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18075
11
Luitingh, Gerrit Alberts 
 5 okt 1816Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96171
12
Baarsma, Rein Rienks 
 5 okt 1817Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75510
13
Geerts, Sjoukjen 
 5 okt 1819Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106983
14
Rynks, Bienze Rienks 
 5 okt 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27320
15
Martens, Pietje 
 5 okt 1822Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26202
16
Stapert, Sybren Rintjes 
 5 okt 1822 I81464
17
Postma, Tabe Sipkes 
 5 okt 1823Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17547
18
Schipper, Aukje Jans 
 5 okt 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6609
19
Wiersma, Antje Jakobs 
 5 okt 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93728
20
Dirks, Anneke 
 5 okt 1824Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66160
21
Fookes, Hylkjen 
 5 okt 1824Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93763
22
Vries, Anne IJsbrands de 
 5 okt 1825Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14683
23
de Wind, Trijntje Gerbes 
 5 okt 1826Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102993
24
Herberg, Freerk Ydes van der 
 5 okt 1826Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92145
25
Postma, Meinte Meintes 
 5 okt 1826Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110927
26
Postma, Sipke Sipkes 
 5 okt 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17542
27
Stelwagen, Jacob Hendriks 
 5 okt 1826Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7498
28
Dijk, Wypkje Joukes van 
 5 okt 1827Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18805
29
Geerts, Neeltje 
 5 okt 1827 I64138
30
de Boer, Jetske Fokkes 
 5 okt 1828 I58681
31
Dijkstra, Halbe Jans 
 5 okt 1828Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7294
32
Snaphaan, Adriana 
 5 okt 1828Capelle, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69015
33
Tjepkes, Hinke 
 5 okt 1828 I39599
34
Ruurds, Trijntje 
 5 okt 1829Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55000
35
van Dijk, Saapke Taekes 
 5 okt 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27208
36
Scheltens, Antje 
 5 okt 1830Appingedam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96026
37
Dijkstra, Neeltje Eelkes 
 5 okt 1831Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14553
38
Aukes, Elisabeth 
 5 okt 1832 I62177
39
de Groot, Sipke Jurjens 
 5 okt 1832Haarlem, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45461
40
Gorter, Sieuwke Johannes 
 5 okt 1833Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72817
41
Huisman, Jan Jans 
 5 okt 1834 I70015
42
Swanenburg, Willemke 
 5 okt 1834Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101596
43
Zijlstra, Jasper Gerlofs 
 5 okt 1835 I31670
44
Jensma, Aaltje Gerlofs 
 5 okt 1837Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51495
45
Speulstra, Anne Jans 
 5 okt 1837Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5971
46
Ydes, Tietje 
 5 okt 1837Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48784
47
Klazinga, Folkert Jans 
 5 okt 1838 I28516
48
de Jong, Paulus Tjeerds 
 5 okt 1839Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69989
49
Hiemstra, Jarig Gerbens 
 5 okt 1840St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10548
50
Rienks, Martinus Siedses 
 5 okt 1841Leiden, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95606

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 47 van 47

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Pieters, Alle 
Idzerds, Aaltie 
 5 okt 1732IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70661
I70662
2
Valk, Bontje Ymes van der 
Cornelis, Trijntje 
 5 okt 1732Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71270
I71271
3
Wikkes, Gosse 
Harmens, Hebeltje 
 5 okt 1733Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85729
I85730
4
Harmens, Harmen 
Rinzes, Rinske 
 5 okt 1749Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107603
I107604
5
Hinnes, Claas 
Teyes, Antje 
 5 okt 1749Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59614
I59615
6
Arjens, Doede 
Gerbens, Froukje 
 5 okt 1755Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43118
I43119
7
Lamberts, Hylke 
Jacobs, Aaltje 
 5 okt 1755Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103919
I103920
8
Taekes, Douwe 
Jippes, Sijke 
 5 okt 1755Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74550
I74551
9
Wyminga, Hans Jacobs 
Jans, Antje 
 5 okt 1755Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95129
I95130
10
Folkerts, Wybe 
Jans, Barteltje 
 5 okt 1760Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102330
I102331
11
Sipkes, Lieuwe 
Jans, Hendrikje 
 5 okt 1760Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69121
I69122
12
Kingma, Marten Johannes 
Thomas, Jetske 
 5 okt 1783Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10935
I10936
13
Smid, Menne Cornelis 
Pietersz, Pieterke 
 5 okt 1783Den Andel, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69595
I69596
14
Wal, Jurjen Klazes van der 
Fokes, Antje 
 5 okt 1783Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67639
I67640
15
Wiegers, Jan 
Boersma, Adriaantje Arjens 
 5 okt 1783Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11655
I11656
16
Hof, Douwe Cornelis 
Pieters, Aaltie 
 5 okt 1788Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103474
I103475
17
Botes, Hendrik 
Tjalles, Geiske 
 5 okt 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46032
I46033
18
de Bruin, Jan Hendriks 
Bergsma, Baukje Hendriks 
 5 okt 1794Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104917
I46157
19
Vries, Dirk Bouwens de 
Dijkstra, Tjitske Jobs 
 5 okt 1794Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3850
I3851
20
Hansma, Gosse Johannes 
Miedema, Minke Martens 
 5 okt 1800Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18794
I18793
21
Jouwsma, Hille Tjerks 
Swart, Jantie Symons 
 5 okt 1806Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21589
I21590
22
Vellinga, Theunis Sybrens 
Visser, Hiltje Hessels 
 5 okt 1806Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33596
I33597
23
Stelma, Jan Gerrits 
Faust, Antje Christiaans 
 5 okt 1815Mairie Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31095
I31096
24
Stelma, Kornelis Gerrits 
Dijkstra, Tjitske Baukes 
 5 okt 1815Mairie Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20696
I20697
25
Okkema, Pieter Cornelis 
Kooistra, Jannigje Cornelis 
 5 okt 1817Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39217
I78887
26
Stroosma, Pieter Berends 
Greidanus, Lijsbert Sybes 
 5 okt 1817Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11305
I78877
27
Ferwerda, Dirk Hendriks 
Ploeg, Grietje Douwes van der 
 5 okt 1820Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24235
I24236
28
Vries, Wytze Fokkes de 
Rekker, Trijntje Johannes 
 5 okt 1820Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13777
I13779
29
Heeringa, Klaas Tjepkes 
Krol, Jeltje Jans 
 5 okt 1824Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37624
I37625
30
Vries, Jan Klazes de 
Martens, Antje Annes 
 5 okt 1824Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12142
I15261
31
Krol, Hoite Nammens 
Vollema, Antje Jelles (aka Osinga) 
 5 okt 1828Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43890
I97974
32
Schipper, Jacob Jans 
Sipma, Hyke Johannes 
 5 okt 1831Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79716
I48844
33
Loonstra, Jan Piers 
Brouwer, Willemtje Cornelis 
 5 okt 1837Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104635
I104636
34
Kortje, Jacob Jans 
Uitterdijk, Akke Douwes 
 5 okt 1848Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33509
I33520
35
Hoekstra, Douwe Hotzes 
Sixma, Jitske Jelles 
 5 okt 1849Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23997
I23998
36
Cuperus, Ruurd Fokkes 
Buis, Antje Eeltjes (aka Boes) 
 5 okt 1861Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11790
I11797
37
Hitman, Gerrit Geerts 
Tilstra, Eelkje Folkerts 
 5 okt 1861Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11246
I11267
38
Feenstra, Jan Harings 
Buwalda, Ynske Pieters 
 5 okt 1867Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24821
I16478
39
Ploeg, Hilbrand Andries van der 
Veenstra, Grietje Annes 
 5 okt 1867Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7984
I36532
40
Koster, Jentje Harmens 
Slof, Sjoerdje Willems 
 5 okt 1873Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16906
I108293
41
Meekma, Dirk Jacobs 
Moorman, Katharina Harms 
 5 okt 1882City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12691
I61965
42
Enhuis, Jan Hendrik 
Tempelaars, Fennegien 
 5 okt 1888Emmen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90440
I90441
43
Wiersma, Anne Jitzes 
Sybesma, Tjitske Gooitzens 
 5 okt 1895Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35099
I38522
44
Zeilstra, Frans Annes 
de Roo, Tjitske Harmens 
 5 okt 1895Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23398
I28155
45
Miedema, Sytse Tjerks 
Miedema, Sjoukje Jans 
 5 okt 1905Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60280
I72109
46
Regnerus, Popke (Paul) Lieuwes 
Boersma, Trijntje (Tena) Cornelis 
 5 okt 1905Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17841
I18616
47
Kroodsma, Klaas Hanzes 
Reidsma, Anna Jelles 
 5 okt 1916Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27821
I41959

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 71

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Doensen, Jan 
 5 okt 1651Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87565
2
Beerts, Johannes 
 5 okt 1710Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78610
3
Meinderts, Wigger 
 5 okt 1721Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73123
4
Hendriks, Lolke 
 5 okt 1727Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99240
5
Alberts, Rinske 
 5 okt 1732Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2937
6
Banga, Jan Idses 
 5 okt 1732Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58630
7
Piers, Claas 
 5 okt 1743Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3113
8
Clasis, Jan 
 5 okt 1749Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55988
9
Heslinga, Petrus Sipkes 
 5 okt 1749Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39404
10
Jans, Baukje 
 5 okt 1749Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66438
11
Pranger, Thomas Rommerts 
 5 okt 1749Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49447
12
Oelrichs, Elisabeth Johan 
 5 okt 1750Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85937
13
Jochums, Pytie 
 5 okt 1751Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91291
14
de Jong, Kornelis Davids 
 5 okt 1755Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109560
15
Keegstra, Trijntie Hessels 
 5 okt 1755Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91371
16
Keimpes, Trijntje 
 5 okt 1755Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47308
17
Pieters, Jorrith 
 5 okt 1755Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93715
18
Tietes, Trijntje 
 5 okt 1755Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93914
19
Hiemstra, Bote Wytzes 
 5 okt 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14676
20
Hoot, Arjen Lieuwes 
 5 okt 1760Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4192
21
Reinders, Pijter 
 5 okt 1760Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2852
22
Atsma, Dirk Atzes 
 5 okt 1766Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98023
23
Dirks, Sjouke 
 5 okt 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39035
24
Gerding, Geesijn 
 5 okt 1766Dalen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99765
25
Schouwstra, Lieuwe Jeens 
 5 okt 1766Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105566
26
Beerns, Eelkjen 
 5 okt 1777Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47583
27
de Boer, Hans Alles 
 5 okt 1777Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96669
28
Haakma, Gerrit Jans 
 5 okt 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77243
29
Hofman, Tjitsche Willems 
 5 okt 1777Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102545
30
Kooistra, Rinske Hedzers 
 5 okt 1777Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76726
31
Lubbes, Jelkje 
 5 okt 1777Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92572
32
Postma, Sepkje Folkerts 
 5 okt 1777Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33695
33
Roelofs, Lourens 
 5 okt 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45347
34
Bijlsma, Klaas Piers 
 5 okt 1783Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60429
35
Hoekstra, Klaasje IJsbrands 
 5 okt 1783St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42149
36
Wierdstra, Moeder Tjepkes 
 5 okt 1783Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33720
37
Beek, Pieter Gerardus van der 
 5 okt 1785Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10426
38
Aukes, Jan 
 5 okt 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43059
39
de Jong, Krijne Aukes 
 5 okt 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43060
40
de Jong, Ytje Aukes 
 5 okt 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43058
41
Folkertsma, Geertje Harkes 
 5 okt 1788Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13763
42
Jelgersma, Antje Martens 
 5 okt 1788Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21871
43
Piebes, Tijtje 
 5 okt 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43805
44
Wierstra, Douwe Gerbens 
 5 okt 1788Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1158
45
Sjoukes, Anna 
 5 okt 1789Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100668
46
Boonstra, Lieuwe Jochums 
 5 okt 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1688
47
Hemminga, Ayzo Adolphus 
 5 okt 1794Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60541
48
Hettema, Jan Andries 
 5 okt 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6547
49
Meindertsma, Antje Pytters 
 5 okt 1794Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85016
50
Oosterhout, Trijntje Jelles 
 5 okt 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7764

1 2 Volgende»