Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 195

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Sytses, Johannes 
 5 sep 1747Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81430
2
Lammerts, Trijntje 
 5 sep 1755Vijfhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96164
3
Kampstra, Geertje Martens 
 5 sep 1759Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106766
4
Feenstra, Wybren Sweitzes 
 5 sep 1760Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8572
5
Wiersma, Jan Foekes 
 5 sep 1763Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26196
6
Baarda, Age Jetzes 
 5 sep 1765Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82390
7
Teunis, Doen 
 5 sep 1765Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77903
8
Jong, Gerben Aukes de 
 5 sep 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11996
9
Boskma, Rienk Klases 
 5 sep 1769Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103567
10
Leegsma, Trijntje Cornelis 
 5 sep 1769Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102947
11
Kuiken, Klaasje Beerts 
 5 sep 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53247
12
Pool, Maaike Jacobs 
 5 sep 1770Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10514
13
Rijpstra, Pieter Gerrits 
 5 sep 1773Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6695
14
Goitsens, Dieuke 
 5 sep 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1650
15
Prins, Yttje Luitjens 
 5 sep 1774Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102473
16
Klazes, Klaas 
 5 sep 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78052
17
Bouma, Pieter Jans 
 5 sep 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2059
18
Hofman, Tjitsche Willems 
 5 sep 1777Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102545
19
Housma, Klaas Jans 
 5 sep 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9416
20
Klomp, Janke Feikes 
 5 sep 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89269
21
Wieling, Wiebe Ates 
 5 sep 1779Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81862
22
Bekema, Jan Berends 
 5 sep 1781Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5991
23
Minnema, Trijntje Jacobs 
 5 sep 1783Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4849
24
Lammerts, Lammert 
 5 sep 1787Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42912
25
Meulen, Pieter Harkes van der 
 5 sep 1787Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76249
26
Westra, Saeske Sjoerds 
 5 sep 1788Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37058
27
Hoekstra, Hendrik Tomas 
 5 sep 1789Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69262
28
Elzinga, Maaike Reinders 
 5 sep 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2422
29
Veenstra, Johannes Baukes 
 5 sep 1792Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101248
30
Tolsma, Nieske Doekeles 
 5 sep 1793Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108516
31
Bouma, Tetje Libbes 
 5 sep 1794Rotstergaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71687
32
Spoelhof, Rein Willems 
 5 sep 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2319
33
Drenth, Annigje Wijndels 
 5 sep 1795Wildervank, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99503
34
Weide, Lieukjen Hendriks van der 
 5 sep 1795Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27552
35
de Lange, Willemke Pieters 
 5 sep 1796Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35397
36
Hendriks, Dirk 
 5 sep 1796Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41366
37
Brouwers, Jacob Willems 
 5 sep 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4564
38
Lolkema, Floris Pieters 
 5 sep 1798Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7524
39
Gorter, Jetske Bernardus 
 5 sep 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1515
40
Postmus, Eibert Eiberts 
 5 sep 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I618
41
van Eeken, Johanna Alberts 
 5 sep 1802Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84486
42
Schaaf, Jan Jakkeles van der 
 5 sep 1803Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13123
43
Visser, Sjouke Durks 
 5 sep 1803Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65280
44
Boer, Froukje Jans de 
 5 sep 1804Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21773
45
Straatsma, Johanna Oenses 
 5 sep 1804Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10667
46
Bilstra, Eise Hendriks 
 5 sep 1805Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107760
47
van Bruggen, Ybeltje Alberts 
 5 sep 1805Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85676
48
Dijkstra, Aaltje Heins 
 5 sep 1806Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38716
49
Jansma, Doetje Harmens 
 5 sep 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1543
50
Kingma, Jenze Jans 
 5 sep 1806Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10914

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 137

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Johannes, Klaas 
 5 sep 1774Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50320
2
Walings, Gerben 
 5 sep 1787St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103209
3
Pijtters, Harmen 
 5 sep 1808Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57500
4
Sijes, Pieter 
 5 sep 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44550
5
Sipkes, Aafke 
 5 sep 1808Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2594
6
de Leeuw, Maartje Jans 
 5 sep 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96263
7
Bergsma, Jacob Wabes 
 5 sep 1812Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91845
8
Tjipkes, Jitske 
 5 sep 1813Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103410
9
Visser, Antje Thomas 
 5 sep 1813Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70822
10
Luitjes, Korneliske Jans 
 5 sep 1818Pieterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90026
11
Olivier, Baukje Alefs 
 5 sep 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7795
12
Ondersma, IJsbrand Rienks 
 5 sep 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6762
13
de Lang, Susanna Rebecca 
 5 sep 1821Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42379
14
Rijpstra, Harmen Sipkes 
 5 sep 1821Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8141
15
Pieters, Grietje 
 5 sep 1822Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86315
16
Bosma, Jantje Kornelis 
 5 sep 1825 I65832
17
Boes, Ytske Johannes 
 5 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11746
18
de Roos, Jan Jans 
 5 sep 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78315
19
Meinema, Jenne Meinderts 
 5 sep 1826Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32025
20
Nicolay, Klaas Lieuwes 
 5 sep 1826Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55175
21
Popkes, Trijntje 
 5 sep 1826 I66725
22
Vries, Wytze Fokkes de 
 5 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13777
23
Postma, Pieter Keimpes 
 5 sep 1827Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104928
24
Tjommes, Trijntje 
 5 sep 1827 I72387
25
Keuning, Klaas Klases 
 5 sep 1828Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9954
26
Westra, Lieutske Thomas 
 5 sep 1828Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103117
27
Woude, Tjerk Edzers van der 
 5 sep 1828Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103948
28
Wiersma, Jeltje Abrahams 
 5 sep 1830Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38718
29
Engberts, Dieuwke 
 5 sep 1833Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86323
30
Ydes, Grietje 
 5 sep 1834Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69799
31
de With, Jan Hendriks 
 5 sep 1835Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58599
32
Kalma, Jetse Hommes 
 5 sep 1836Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41595
33
Hoen, Maartje Cornelis 't 
 5 sep 1840Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21698
34
Swarts, Jantje Johannes 
 5 sep 1840Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20211
35
Haarsma, Antje Rinzes 
 5 sep 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83100
36
Kuipers, Engbert Hendriks 
 5 sep 1841Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7854
37
Graaf, Doetje Rinzes de 
 5 sep 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9587
38
Meyer, Janke Saskers 
 5 sep 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9117
39
Heide, Hettje Linzes van der 
 5 sep 1843Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94747
40
Ley, Aaltje Jacobs van der 
 5 sep 1843 I49644
41
Bokma, Antje Bokkes 
 5 sep 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19814
42
Bosch, Klaaske Sipkes 
 5 sep 1844Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101802
43
Kamsma, Pietertje Jacobs 
 5 sep 1844Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38406
44
Feddema, Douwe Wiegers 
 5 sep 1846 I56728
45
Kootstra, Hyltje Doyes 
 5 sep 1846 I56707
46
Tjepkema, Tjepke Rinses 
 5 sep 1846 I29975
47
Zijlstra, Trijntje Jacobs 
 5 sep 1846Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55313
48
Haag, Beitske Hendriks van der 
 5 sep 1847 I6175
49
Swart, Taekele Jans 
 5 sep 1847Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6865
50
Woude, Akke Sapes van der 
 5 sep 1850Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77278

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 42 van 42

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Hogenbrugh, Willem Jans 
Oenes, Wybrichien 
 5 sep 1694Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102097
I102098
2
Alberts, Gerben 
Rinses, Sydske 
 5 sep 1706Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47743
I47744
3
Knuvers, Jan 
Nijenhuis, Aeltjen 
 5 sep 1728Winterswijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88341
I88342
4
Wytses, Eite 
Jans, Dieuke 
 5 sep 1728Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45799
I45800
5
Abels, Kornelis 
Jakobs, Janke 
 5 sep 1756Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50279
I50280
6
Eelzes, Hendrik 
Rykles, Antje 
 5 sep 1756Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88019
I88020
7
Idses, Klaas 
Dirks, Akke 
 5 sep 1756Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71839
I71840
8
Ottes, Anne 
Hiddes, Grytje 
 5 sep 1756Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86569
I86570
9
Rienks, Mintje 
Jans, Trijntje 
 5 sep 1756Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93765
I93766
10
Tammes, Claas 
Claases, Aaltie 
 5 sep 1773Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89240
I89241
11
Feddes, Brandt 
Jans, Trijntje 
 5 sep 1779Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88081
I88082
12
Fonk, Syne Jans 
Lieuwes, Ytje 
 5 sep 1779Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85470
I85471
13
Jans, Roel 
Gerbens, Aaltje 
 5 sep 1779Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93440
I93441
14
Hemminga, Adolph Aizes 
Kooi, Antje Gerrits van der 
 5 sep 1802Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60543
I91676
15
Vellinga, Schelte Johannes 
Hettema, Geeske Hettes 
 5 sep 1802Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95740
I95739
16
Hamstra, Klaas Geerts 
Feenstra, Ynske Pieters 
 5 sep 1811Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7754
I50255
17
Bouveint, Klaas Cornelis 
Bloemsma, Aaltje Binnes 
 5 sep 1812Mairie St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62755
I62756
18
Pluimer, Klaas Hendriks 
Andringa, Lolkje Franses 
 5 sep 1812Mairie St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65229
I78371
19
Jongerhuis, Freerk Durks Kramer 
de Jong, Trijntje Klazes 
 5 sep 1819Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51351
I51352
20
Bierma, Ids Hessels 
Dijkstra, Sijke Deddes 
 5 sep 1822Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21333
I75362
21
War, Gjalt Andries van der 
Jorritsma, Rinske Willems 
 5 sep 1832Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34111
I49088
22
van Oeveren, Cornelis 
Ensmenger, Geertje 
 5 sep 1835Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100917
I100918
23
Zijlstra, Hein Jaspers 
Mellema, Sijke Sybes 
 5 sep 1835Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7597
I10388
24
Smeding, Roelof Jacobus 
Lunsing, Grietje Jurjens Westerbaan 
 5 sep 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2990
I4468
25
Brouwers, Simon Pieters 
War, Dieuke Gjalts van der 
 5 sep 1839Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52633
I56550
26
Heide, Jitse Dirks van der 
Sikma, Grietje Jacobs 
 5 sep 1841Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72245
I72244
27
Buis, Andries Eeltjes (aka Boes) 
Wierda, Klaaske Folkerts 
 5 sep 1844Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15689
I15688
28
Zoodsma, Jan Pieters 
Schaaf, Beitske Meinderts van der 
 5 sep 1844Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23
I31
29
Halma, Piebe Jans 
Hessels, Jantje Jans 
 5 sep 1846Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27308
I34669
30
Sloten, Jelle Tjalles van 
Wiersma, Houkje Klazes 
 5 sep 1846Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19480
I50791
31
de Vries, Jasper Johannes 
Reitsma, Akke Gerbens 
 5 sep 1857Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24338
I24344
32
Hennep, Adrianus 
Smit, Hillechien 
 5 sep 1857Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104677
I104678
33
Postma, Sybe Tjallings 
de Boer, Gerkje Lammerts 
 5 sep 1857Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96806
I99166
34
Reitsma, Pieter Jans 
Tamminga, Akke Andries 
 5 sep 1857Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15669
I15668
35
Nieuwland, Symon Andries 
Miedema, Ymkje Ydes 
 5 sep 1860Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100522
I100521
36
Brouwer, Minne Baukes 
Spanjer, Baukje Willems 
 5 sep 1861Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26276
I98328
37
Smit, Renze Aukes 
Gang, Antje Lubberts van der 
 5 sep 1872Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21562
I21563
38
Radersma, Pieter Haikes 
Klijnstra, Saakje Thijsses 
 5 sep 1877Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48445
I105791
39
Dornseiffen, Hoito Godert 
Rutgers, Agatha Johanna 
 5 sep 1881Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39691
I39690
40
Horneman, Popke 
Luinstra, Rixtje 
 5 sep 1885Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31854
I31855
41
Terpstra, Wopke Thomas 
Wal, Jantje Jans van der 
 5 sep 1891Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62815
I62810
42
Ehlhardt, Willem Jacobs 
Luehof, Aaltje Petrus 
 5 sep 1908Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62148
I55261

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 60

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Nammens, Tietje 
 5 sep 1680Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1312
2
Mey, Jan Jans van der 
 5 sep 1686Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45100
3
Clasen, Worp 
 5 sep 1697Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80400
4
Sjoerds, Dieuke 
 5 sep 1703Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44170
5
Andries, Gerryt 
 5 sep 1714Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44271
6
Annes, Ype 
 5 sep 1717Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45687
7
Ewerts, Trijntie 
 5 sep 1717Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78155
8
Hillebrands, Uilkje 
 5 sep 1723Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66389
9
Jantiens, Auke 
 5 sep 1723Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89618
10
Pytters, Teetske 
 5 sep 1723Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47919
11
Watses, Tijtie 
 5 sep 1723Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104461
12
Jans, Aaltje 
 5 sep 1734St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70798
13
Leeuwes, Claas 
 5 sep 1734Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76963
14
Steensma, Arjen Wijbes 
 5 sep 1734Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70399
15
Wagenaar, Jacob Pieters 
 5 sep 1734Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48803
16
Jarigs, Maartje 
 5 sep 1739St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78091
17
Ringers, Jetske 
 5 sep 1745Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86974
18
Spaak, Symen Tjeerds (aka Spanjer) 
 5 sep 1745Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45621
19
Baukes, Korneliske 
 5 sep 1751St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93611
20
Brouwer, Atte (Otte) Syberens 
 5 sep 1751Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9627
21
Lammerts, Trijntje 
 5 sep 1755Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96164
22
Zuidema, Johannes Beerents 
 5 sep 1756Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2692
23
de Vries, Trijntje Alberts 
 5 sep 1762Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59883
24
Hoites, Durkje 
 5 sep 1762Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52566
25
Jans, IJmkje 
 5 sep 1762Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92698
26
Feyes, Anskjen 
 5 sep 1773Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89692
27
Feyes, Anskjen 
 5 sep 1773Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5338
28
Jeltes, Tomas 
 5 sep 1773Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96617
29
Meines, Meine Tettes 
 5 sep 1773Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80198
30
Nieuwenhuis, Maaike Ages 
 5 sep 1773Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72165
31
Willems, Tjitske 
 5 sep 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44799
32
Wybes, Sytske 
 5 sep 1773Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48404
33
Sijtses, Aaltje 
 5 sep 1776Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42853
34
Bloemhof, Doeye Sapes 
 5 sep 1777Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29892
35
Brouwer, Petronella Juliana 
 5 sep 1779Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11042
36
Clases, Rensje 
 5 sep 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79350
37
Dijkstra, Jacob Gerbens 
 5 sep 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30200
38
Fokkema, Jacob Fokkes 
 5 sep 1784Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48681
39
Jans, Jan 
 5 sep 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43428
40
Johannes, Maartje 
 5 sep 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79206
41
Rosema, Albert Lolles 
 5 sep 1784Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91005
42
Stiensma, Tjitske Sjoerds 
 5 sep 1784Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74640
43
van Eizinga, Jantje Idzes 
 5 sep 1784Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98188
44
Wagenaar, Roelof Jacobs 
 5 sep 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13062
45
Sikkes, Akke 
 5 sep 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83670
46
Bouta, Theunis Martens 
 5 sep 1790Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90341
47
Damstra, Froukje Lubbes 
 5 sep 1790Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21578
48
de Vries, Jeltje Wybes 
 5 sep 1790Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76250
49
Jurjens, Itske 
 5 sep 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45208
50
Nieuwenhuis, Heere Egberts 
 5 sep 1790Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26589

1 2 Volgende»