Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 203

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Sytses, Johannes 
 5 sep 1747Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81430
2
Lammerts, Trijntje 
 5 sep 1755Vijfhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96164
3
Kampstra, Geertje Martens 
 5 sep 1759Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106766
4
Feenstra, Wybren Sweitzes 
 5 sep 1760Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8572
5
Wiersma, Jan Foekes 
 5 sep 1763Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26196
6
Baarda, Age Jetzes 
 5 sep 1765Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82390
7
Douma, Geele Geerts 
 5 sep 1765Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111536
8
Teunis, Doen 
 5 sep 1765Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77903
9
Jong, Gerben Aukes de 
 5 sep 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11996
10
Boskma, Rienk Klases 
 5 sep 1769Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103567
11
Leegsma, Trijntje Cornelis 
 5 sep 1769Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102947
12
Kuiken, Klaasje Beerts 
 5 sep 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53247
13
Pool, Maaike Jacobs 
 5 sep 1770Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10514
14
Rijpstra, Pieter Gerrits 
 5 sep 1773Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6695
15
Goitsens, Dieuke 
 5 sep 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1650
16
Prins, Yttje Luitjens 
 5 sep 1774Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102473
17
Klazes, Klaas 
 5 sep 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78052
18
Bouma, Pieter Jans 
 5 sep 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2059
19
Hofman, Tjitsche Willems 
 5 sep 1777Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102545
20
Housma, Klaas Jans 
 5 sep 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9416
21
Klomp, Janke Feikes 
 5 sep 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89269
22
Wieling, Wiebe Ates 
 5 sep 1779Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81862
23
Bekema, Jan Berends 
 5 sep 1781Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5991
24
Holtrop, Roelf Jans 
 5 sep 1781Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111522
25
Minnema, Trijntje Jacobs 
 5 sep 1783Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4849
26
Feenstra, Rymer Ruurds 
 5 sep 1787Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110425
27
Lammerts, Lammert 
 5 sep 1787Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42912
28
Meulen, Pieter Harkes van der 
 5 sep 1787Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76249
29
Westra, Saeske Sjoerds 
 5 sep 1788Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37058
30
Hoekstra, Hendrik Tomas 
 5 sep 1789Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69262
31
Elzinga, Maaike Reinders 
 5 sep 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2422
32
Veenstra, Johannes Baukes 
 5 sep 1792Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101248
33
Tolsma, Nieske Doekeles 
 5 sep 1793Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108516
34
Bouma, Tetje Libbes 
 5 sep 1794Rotstergaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71687
35
Spoelhof, Rein Willems 
 5 sep 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2319
36
Drenth, Annigje Wijndels 
 5 sep 1795Wildervank, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99503
37
Weide, Lieukjen Hendriks van der 
 5 sep 1795Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27552
38
de Lange, Willemke Pieters 
 5 sep 1796Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35397
39
Hendriks, Dirk 
 5 sep 1796Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41366
40
Brouwers, Jacob Willems 
 5 sep 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4564
41
Lolkema, Floris Pieters 
 5 sep 1798Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7524
42
Gorter, Jetske Bernardus 
 5 sep 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1515
43
Postmus, Eibert Eiberts 
 5 sep 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I618
44
Boer, Douwe Martens de 
 5 sep 1800Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2135
45
van Eeken, Johanna Alberts 
 5 sep 1802Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84486
46
Schaaf, Jan Jakkeles van der 
 5 sep 1803Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13123
47
Visser, Sjouke Durks 
 5 sep 1803Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65280
48
Boer, Froukje Jans de 
 5 sep 1804Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21773
49
Straatsma, Johanna Oenses 
 5 sep 1804Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10667
50
Bilstra, Eise Hendriks 
 5 sep 1805Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107760

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 144

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Johannes, Klaas 
 5 sep 1774Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50320
2
Walings, Gerben 
 5 sep 1787St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103209
3
Pijtters, Harmen 
 5 sep 1808Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57500
4
Sijes, Pieter 
 5 sep 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44550
5
Sipkes, Aafke 
 5 sep 1808Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2594
6
de Leeuw, Maartje Jans 
 5 sep 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96263
7
Bergsma, Jacob Wabes 
 5 sep 1812Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91845
8
Rispens, Jan Reinders 
 5 sep 1812Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111504
9
Tjipkes, Jitske 
 5 sep 1813Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103410
10
Visser, Antje Thomas 
 5 sep 1813Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70822
11
Luitjes, Korneliske Jans 
 5 sep 1818Pieterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90026
12
Werkman, Pieter Freerks 
 5 sep 1818Middelstum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111172
13
Olivier, Baukje Alefs 
 5 sep 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7795
14
Ondersma, IJsbrand Rienks 
 5 sep 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6762
15
de Lang, Susanna Rebecca 
 5 sep 1821Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42379
16
Rijpstra, Harmen Sipkes 
 5 sep 1821Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8141
17
Pieters, Grietje 
 5 sep 1822Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86315
18
Bosma, Jantje Kornelis 
 5 sep 1825 I65832
19
Boes, Ytske Johannes 
 5 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11746
20
de Roos, Jan Jans 
 5 sep 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78315
21
Meinema, Jenne Meinderts 
 5 sep 1826Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32025
22
Nicolay, Klaas Lieuwes 
 5 sep 1826Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55175
23
Popkes, Trijntje 
 5 sep 1826 I66725
24
Vries, Wytze Fokkes de 
 5 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13777
25
Postma, Pieter Keimpes 
 5 sep 1827Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104928
26
Tjommes, Trijntje 
 5 sep 1827 I72387
27
Keuning, Klaas Klases 
 5 sep 1828Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9954
28
Westra, Lieutske Thomas 
 5 sep 1828Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103117
29
Woude, Tjerk Edzers van der 
 5 sep 1828Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103948
30
Wiersma, Jeltje Abrahams 
 5 sep 1830Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38718
31
Engberts, Dieuwke 
 5 sep 1833Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86323
32
Ydes, Grietje 
 5 sep 1834Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69799
33
de With, Jan Hendriks 
 5 sep 1835Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58599
34
Kalma, Jetse Hommes 
 5 sep 1836Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41595
35
Hoen, Maartje Cornelis 't 
 5 sep 1840Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21698
36
Swarts, Jantje Johannes 
 5 sep 1840Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20211
37
Haarsma, Antje Rinzes 
 5 sep 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83100
38
Kuipers, Engbert Hendriks 
 5 sep 1841Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7854
39
Graaf, Doetje Rinzes de 
 5 sep 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9587
40
Meyer, Janke Saskers 
 5 sep 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9117
41
Heide, Hettje Linzes van der 
 5 sep 1843Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94747
42
Ley, Aaltje Jacobs van der 
 5 sep 1843 I49644
43
Bokma, Antje Bokkes 
 5 sep 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19814
44
Bosch, Klaaske Sipkes 
 5 sep 1844Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101802
45
Kamsma, Pietertje Jacobs 
 5 sep 1844Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38406
46
Feddema, Douwe Wiegers 
 5 sep 1846 I56728
47
Kootstra, Hyltje Doyes 
 5 sep 1846 I56707
48
Tjepkema, Tjepke Rinses 
 5 sep 1846 I29975
49
Zijlstra, Trijntje Jacobs 
 5 sep 1846Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55313
50
Haag, Beitske Hendriks van der 
 5 sep 1847 I6175

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 49 van 49

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Hogenbrugh, Willem Jans 
Oenes, Wybrichien 
 5 sep 1694Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102097
I102098
2
Alberts, Gerben 
Rinses, Sydske 
 5 sep 1706Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47743
I47744
3
Knuvers, Jan 
Nijenhuis, Aeltjen 
 5 sep 1728Winterswijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88341
I88342
4
Wytses, Eite 
Jans, Dieuke 
 5 sep 1728Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45799
I45800
5
Daniels, Sijbren 
Jans, Trijntje 
 5 sep 1751Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110923
I110924
6
Abels, Kornelis 
Jakobs, Janke 
 5 sep 1756Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50279
I50280
7
Eelzes, Hendrik 
Rykles, Antje 
 5 sep 1756Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88019
I88020
8
Idses, Klaas 
Dirks, Akke 
 5 sep 1756Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71839
I71840
9
Ottes, Anne 
Hiddes, Grytje 
 5 sep 1756Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86569
I86570
10
Rienks, Mintje 
Jans, Trijntje 
 5 sep 1756Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93765
I93766
11
Tammes, Claas 
Claases, Aaltie 
 5 sep 1773Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89240
I89241
12
Feddes, Brandt 
Jans, Trijntje 
 5 sep 1779Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88081
I88082
13
Fonk, Syne Jans 
Lieuwes, Ytje 
 5 sep 1779Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85470
I85471
14
Jans, Roel 
Gerbens, Aaltje 
 5 sep 1779Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93440
I93441
15
de Boer, Gerben Doedes 
Osinga, Trijntje Wiebes 
 5 sep 1790Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109868
I109869
16
Algera, Rinnert Sipkes 
Kooistra, Neeltje Pieters 
 5 sep 1800Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109900
I109901
17
Hemminga, Adolph Aizes 
Kooi, Antje Gerrits van der 
 5 sep 1802Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60543
I91676
18
Vellinga, Schelte Johannes 
Hettema, Geeske Hettes 
 5 sep 1802Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95740
I95739
19
Hamstra, Klaas Geerts 
Feenstra, Ynske Pieters 
 5 sep 1811Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7754
I50255
20
Bouveint, Klaas Cornelis 
Bloemsma, Aaltje Binnes 
 5 sep 1812Mairie St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62755
I62756
21
Pluimer, Klaas Hendriks 
Andringa, Lolkje Franses 
 5 sep 1812Mairie St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65229
I78371
22
Veenstra, Sybe Oepkes 
Offringa, Trijntje Eites 
 5 sep 1818Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112188
I112189
23
Jongerhuis, Freerk Durks Kramer 
de Jong, Trijntje Klazes 
 5 sep 1819Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51351
I51352
24
Bierma, Ids Hessels 
Dijkstra, Sijke Deddes 
 5 sep 1822Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21333
I75362
25
War, Gjalt Andries van der 
Jorritsma, Rinske Willems 
 5 sep 1832Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34111
I49088
26
Talsma, Ouwe Hinnes 
Sinnema, Trijntje Johannes 
 5 sep 1833Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109551
I109552
27
van Oeveren, Cornelis 
Ensmenger, Geertje 
 5 sep 1835Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100917
I100918
28
Zijlstra, Hein Jaspers 
Mellema, Sijke Sybes 
 5 sep 1835Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7597
I10388
29
Smeding, Roelof Jacobus 
Lunsing, Grietje Jurjens Westerbaan 
 5 sep 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2990
I4468
30
Brouwers, Simon Pieters 
War, Dieuke Gjalts van der 
 5 sep 1839Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52633
I56550
31
Heide, Jitse Dirks van der 
Sikma, Grietje Jacobs 
 5 sep 1841Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72245
I72244
32
Buis, Andries Eeltjes (aka Boes) 
Wierda, Klaaske Folkerts 
 5 sep 1844Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15689
I15688
33
Zoodsma, Jan Pieters 
Schaaf, Beitske Meinderts van der 
 5 sep 1844Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23
I31
34
van Oost, Willebrordus Bonifacius 
Ditsel, Hermina 
 5 sep 1845Rheden, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110531
I110532
35
Halma, Piebe Jans 
Hessels, Jantje Jans 
 5 sep 1846Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27308
I34669
36
Sloten, Jelle Tjalles van 
Wiersma, Houkje Klazes 
 5 sep 1846Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19480
I50791
37
de Vries, Jasper Johannes 
Reitsma, Akke Gerbens 
 5 sep 1857Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24338
I24344
38
Hennep, Adrianus 
Smit, Hillechien 
 5 sep 1857Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104677
I104678
39
Postma, Sybe Tjallings 
de Boer, Gerkje Lammerts 
 5 sep 1857Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96806
I99166
40
Reitsma, Pieter Jans 
Tamminga, Akke Andries 
 5 sep 1857Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15669
I15668
41
Nieuwland, Symon Andries 
Miedema, Ymkje Ydes 
 5 sep 1860Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100522
I100521
42
Brouwer, Minne Baukes 
Spanjer, Baukje Willems 
 5 sep 1861Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26276
I98328
43
Smit, Renze Aukes 
Gang, Antje Lubberts van der 
 5 sep 1872Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21562
I21563
44
Radersma, Pieter Haikes 
Klijnstra, Saakje Thijsses 
 5 sep 1877Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48445
I105791
45
Dornseiffen, Hoito Godert 
Rutgers, Agatha Johanna 
 5 sep 1881Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39691
I39690
46
Horneman, Popke 
Luinstra, Rixtje 
 5 sep 1885Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31854
I31855
47
Terpstra, Wopke Thomas 
Wal, Jantje Jans van der 
 5 sep 1891Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62815
I62810
48
Hogendijk, Andries (Andrew) Thomas 
Faber, Dena 
 5 sep 1895Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17630
I109784
49
Ehlhardt, Willem Jacobs 
Luehof, Aaltje Petrus 
 5 sep 1908Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62148
I55261

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 61

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Nammens, Tietje 
 5 sep 1680Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1312
2
Mey, Jan Jans van der 
 5 sep 1686Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45100
3
Clasen, Worp 
 5 sep 1697Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80400
4
Sjoerds, Dieuke 
 5 sep 1703Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44170
5
Andries, Gerryt 
 5 sep 1714Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44271
6
Annes, Ype 
 5 sep 1717Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45687
7
Ewerts, Trijntie 
 5 sep 1717Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78155
8
Hillebrands, Uilkje 
 5 sep 1723Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66389
9
Jantiens, Auke 
 5 sep 1723Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89618
10
Pytters, Teetske 
 5 sep 1723Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47919
11
Watses, Tijtie 
 5 sep 1723Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104461
12
Jans, Aaltje 
 5 sep 1734St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70798
13
Leeuwes, Claas 
 5 sep 1734Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76963
14
Steensma, Arjen Wijbes 
 5 sep 1734Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70399
15
Wagenaar, Jacob Pieters 
 5 sep 1734Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48803
16
Jarigs, Maartje 
 5 sep 1739St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78091
17
Ringers, Jetske 
 5 sep 1745Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86974
18
Spaak, Symen Tjeerds (aka Spanjer) 
 5 sep 1745Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45621
19
Baukes, Korneliske 
 5 sep 1751St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93611
20
Brouwer, Atte (Otte) Syberens 
 5 sep 1751Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9627
21
Lammerts, Trijntje 
 5 sep 1755Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96164
22
Zuidema, Johannes Beerents 
 5 sep 1756Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2692
23
de Vries, Trijntje Alberts 
 5 sep 1762Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59883
24
Hoites, Durkje 
 5 sep 1762Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52566
25
Jans, IJmkje 
 5 sep 1762Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92698
26
Feyes, Anskjen 
 5 sep 1773Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89692
27
Feyes, Anskjen 
 5 sep 1773Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5338
28
Jeltes, Tomas 
 5 sep 1773Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96617
29
Meines, Meine Tettes 
 5 sep 1773Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80198
30
Nieuwenhuis, Maaike Ages 
 5 sep 1773Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72165
31
Willems, Tjitske 
 5 sep 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44799
32
Wybes, Sytske 
 5 sep 1773Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48404
33
Sijtses, Aaltje 
 5 sep 1776Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42853
34
Bloemhof, Doeye Sapes 
 5 sep 1777Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29892
35
Brouwer, Petronella Juliana 
 5 sep 1779Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11042
36
Clases, Rensje 
 5 sep 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79350
37
Dijkstra, Jacob Gerbens 
 5 sep 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30200
38
Fokkema, Jacob Fokkes 
 5 sep 1784Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48681
39
Jans, Jan 
 5 sep 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43428
40
Johannes, Maartje 
 5 sep 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79206
41
Rosema, Albert Lolles 
 5 sep 1784Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91005
42
Stiensma, Tjitske Sjoerds 
 5 sep 1784Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74640
43
van Eizinga, Jantje Idzes 
 5 sep 1784Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98188
44
Wagenaar, Roelof Jacobs 
 5 sep 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13062
45
Sikkes, Akke 
 5 sep 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83670
46
Bouta, Theunis Martens 
 5 sep 1790Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90341
47
Damstra, Froukje Lubbes 
 5 sep 1790Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21578
48
de Vries, Jeltje Wybes 
 5 sep 1790Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76250
49
Jurjens, Itske 
 5 sep 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45208
50
Nieuwenhuis, Heere Egberts 
 5 sep 1790Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26589

1 2 Volgende»