Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 172

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
de Swart, Ruurd Meines 
 5 aug 1746Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70526
2
Kloostra, Fokke Simons 
 5 aug 1749Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110414
3
Sippens, Jacob Thomas 
 5 aug 1756Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74724
4
Tolsma, Jurjen Hendriks 
 5 aug 1762Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75735
5
de Haan, Simon Johannes 
 5 aug 1764St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30316
6
Bouma, Klaas Sipkes 
 5 aug 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37634
7
Dijkstra, Antje Klazes 
 5 aug 1769Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69114
8
Dankert, Neeltje Jacobs 
 5 aug 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3208
9
Faber, Aafke Feikes 
 5 aug 1773Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20949
10
Tijsses, Douwe 
 5 aug 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10777
11
Ploeg, Pieter Arjens van der 
 5 aug 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1579
12
Sloterdijk, Dirk Douwes 
 5 aug 1778Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98836
13
Dijkstra, Tjeerd Reimers 
 5 aug 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78985
14
de Vries, Jarig Pieters 
 5 aug 1784St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73706
15
Postma, Sipke Sipkes 
 5 aug 1786Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17542
16
Sikma, Anne Jacobs 
 5 aug 1786Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32637
17
Wiersma, Jacob Harmens 
 5 aug 1786Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94861
18
Heerma, Wigger Douwes 
 5 aug 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85606
19
Jong, Tietje Willems (aka de van der Velde 
 5 aug 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I120
20
Dijkstra, Tyttje Jakobs 
 5 aug 1792Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56321
21
Stelpstra, Gerritje Sytzes 
 5 aug 1792Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10861
22
Sytsma, Trijntje Freerks 
 5 aug 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I764
23
van Dalfsen, Johanna 
 5 aug 1792Kampen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72707
24
Alberts, Johannes 
 5 aug 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43095
25
Appelhof, Trijntje Ymes 
 5 aug 1795Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56359
26
Ploeg, Wintje Alderts van der 
 5 aug 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45582
27
Pol, Trijntje Jans van der 
 5 aug 1795Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52417
28
Zijlstra, Trijntje Annes 
 5 aug 1795Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69675
29
Bosgraaf, Durk Freerks 
 5 aug 1796Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21071
30
Lojenga, Grietje Johannes 
 5 aug 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6788
31
Lambrechts, Jan Hendriks 
 5 aug 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53596
32
Meyer, Tjitske Poppes 
 5 aug 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32248
33
Vlastra, Abe Heins 
 5 aug 1798Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54884
34
de Vries, Tietje Baukes 
 5 aug 1800Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68582
35
de Jong, Marijke Rintjes 
 5 aug 1801Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88172
36
van Kleffens, Ytske Siedses 
 5 aug 1801Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62214
37
Wouda, Sjouwkje Eelkes 
 5 aug 1801Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4827
38
Boonstra, Grietje Dirks 
 5 aug 1803Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9964
39
Woude, Wytske Gerrits van der 
 5 aug 1803Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6291
40
Ringers, Martha Johannes 
 5 aug 1804Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63395
41
Andringa, Douwe Willems 
 5 aug 1805St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78369
42
de Vries, Klaas Douwes 
 5 aug 1806Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80677
43
de Vries, Melle Jans 
 5 aug 1806 I48004
44
Reitsma, Klaaske Feites 
 5 aug 1806Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48858
45
Boonstra, Rinske Gaukes 
 5 aug 1807Echten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73866
46
Sipkes, Ymkjen 
 5 aug 1807Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105252
47
Buurstra, Gerrit Dirks 
 5 aug 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75733
48
Engelvaart, Arend 
 5 aug 1810Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109416
49
de Graaf, Pieter Abes 
 5 aug 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82986
50
Hoekstra, Hendrik Bienes 
 5 aug 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5647

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 158

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jacobs, Grietje 
 5 aug 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91055
2
Joons, Anne 
 5 aug 1798Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66794
3
Willems, Freerk 
 5 aug 1806Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62053
4
Smits, Tiet Helm 
 5 aug 1811St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64139
5
Wey, Sytze Jans van der 
 5 aug 1812Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52844
6
Hoeksma, Pietertje Merks 
 5 aug 1814Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47608
7
Miedema, Tjitske Klazes 
 5 aug 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99463
8
Poelstra, Doeke Klazes 
 5 aug 1814Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79847
9
Cornelis, Grietie 
 5 aug 1816Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103833
10
Kornelis, Sijke 
 5 aug 1817Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57814
11
Sybes, Antje 
 5 aug 1817 I51998
12
Dijk, Pieter Harmens van 
 5 aug 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18746
13
de Haan, Sjoukje Pieters 
 5 aug 1819Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52580
14
Schut, Harmke Harms 
 5 aug 1820Westeremden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111171
15
Dijk, Bauke Hilbrands van 
 5 aug 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2186
16
Edema, Douwe Sjoerds 
 5 aug 1822Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75422
17
Feddema, Wytse 
 5 aug 1822Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49358
18
Ferwerda, Eibert Sjoerds 
 5 aug 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27191
19
Boersma, Cornelis Everts 
 5 aug 1823Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25334
20
Bosma, Lamke Jetzes 
 5 aug 1823 I61324
21
Hamersteen, Wytze Pieters 
 5 aug 1823Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88752
22
Lolkes, Trijntje 
 5 aug 1824 I66293
23
Roelofs, Alle Popes 
 5 aug 1824 I50723
24
Freerks, Wytske 
 5 aug 1825Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102329
25
Beerns, Baukjen Beern (aka Boonstra) 
 5 aug 1826Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97253
26
Bijlsma, Jan Taekes 
 5 aug 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77920
27
Bijlstra, Wytske Aukes 
 5 aug 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26247
28
Gerlofs, Gertje 
 5 aug 1826Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102753
29
Hagedoorn, Karst Hendriks 
 5 aug 1826Zevenhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34075
30
Harmens, Ettje 
 5 aug 1826Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100397
31
Hogt, Hendrik Annes van der 
 5 aug 1826Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48904
32
Meulen, Grietje Rengers van der 
 5 aug 1826Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90593
33
de Hey, Arjen Gerrits 
 5 aug 1828Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66261
34
Louwerman, Lolle Louws 
 5 aug 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12429
35
Posthumus, Lieuwe Lolkes (aka Postmus) 
 5 aug 1830Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94579
36
de Groot, Anne Jans 
 5 aug 1833Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51719
37
Hofkes, Jan Fredrik 
 5 aug 1833Leiden, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95609
38
Keuning, Klaas Pieters 
 5 aug 1834Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40506
39
Wallendal, Jacob Hanzes 
 5 aug 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28160
40
Bouwer, Minke Machiels 
 5 aug 1835Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89346
41
Holwerda, Reiner Hanzes 
 5 aug 1835Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13659
42
de Vries, Wouter Roelofs 
 5 aug 1836 I58678
43
Koop, Antje Sybrens 
 5 aug 1837Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106240
44
Postma, Ytje Monses 
 5 aug 1837Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103247
45
Bennema, Gerrit Aukes 
 5 aug 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7499
46
Brouwer, Sytse Hendriks 
 5 aug 1839Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56675
47
Posthumus, Auke Aukes 
 5 aug 1839 I48505
48
Wagenaar, Dirkje Berends 
 5 aug 1839Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9463
49
Jaarsma, Oege Cornelis 
 5 aug 1840Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59692
50
de Jager, Ekke Ates 
 5 aug 1842Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70665

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 60

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Sigers, Eyse 
Binnes, Froukjen 
 5 aug 1688Duurswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83609
I83610
2
Holweida, Ulcke Sipkes 
Pyters, Grietje 
 5 aug 1696Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106095
I106096
3
Dirks, Dirk 
Piers, Wytske 
 5 aug 1725St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95285
I95286
4
Dirks, Sipke 
Melis, Antie 
 5 aug 1731Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80562
I83233
5
Uwes, Hendrik 
Rinzes, Wytske 
 5 aug 1736Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92942
I92943
6
Andries, Gerben 
Martens, Dieuke 
 5 aug 1742Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77009
I77010
7
Kornelis, Klaas 
Gerbens, Trijntje 
 5 aug 1742Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84356
I84357
8
Sijmens, Claas 
Hamersma, Metje Foekes 
 5 aug 1742Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88430
I88431
9
Sipkeszn, Jarig 
Sijbrens, Jeltje 
 5 aug 1753Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102671
I102672
10
Harmens, Sybout 
Boom, Corneliske Pytters 
 5 aug 1764Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105478
I105479
11
Ferwerda, Lolke Gerbens 
Kamstra, Trijntje Tietes 
 5 aug 1770Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89573
I89574
12
Gerbens, Lolke 
Tietes, Trijntje 
 5 aug 1770Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106495
I106496
13
Jans, Gerrit 
Inzes, Jitske 
 5 aug 1781Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76748
I76749
14
Pitstra, Jan Jans 
Spoelstra, Sytske Tjeerds 
 5 aug 1781Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79702
I79703
15
Feenstra, Douwe Broers 
Lentz, Hylkje Johannes 
 5 aug 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86879
I86880
16
Lieuwes, Jan 
Ynes, Maaike 
 5 aug 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65444
I65443
17
Melles, Reinder 
de Bruin, Jisseltje Jurres 
 5 aug 1796Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86515
I86514
18
Geldersma, Folkert Jacobs 
Hofma, Jaike Jacobs 
 5 aug 1804Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3227
I3018
19
Poelstra, Johannes Douwes 
Kooistra, Hinke Teekes 
 5 aug 1804Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60085
I60086
20
Jensma, Kornelis Gerlofs 
Roeda, Foekje Dirks 
 5 aug 1812Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3284
I3283
21
Buwalda, Mintje Ulbes 
Dijkstra, Fokeltje Sybrens 
 5 aug 1814Mairie Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76081
I76080
22
van Dijke, Pieter Willems 
de Jong, Siebrigje Harmens (aka Groenia) 
 5 aug 1814Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86455
I86459
23
Bijlsma, Tjebbe Sakes 
Woude, Jantje Franses van der 
 5 aug 1820Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4294
I4293
24
Vonk, Johannes Klazes 
Ozinga, Geeske Jans 
 5 aug 1820Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92468
I92472
25
Zijlstra, Wierd Meiles 
de Jong, Janke Heins 
 5 aug 1822Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79395
I79394
26
Kuipers, Pieter Franses 
Hempenius, Tjitske Alberts 
 5 aug 1824Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63600
I63601
27
Wieringa, Wymer Jacobs 
Velstra, Janke Meints 
 5 aug 1824Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58465
I58464
28
Wybenga, Menne Cornelis 
Terpstra, Jeltje Wytzes 
 5 aug 1824Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5030
I5031
29
Keur, Lambertus Geerts 
Driest, Lammerdina Eppes 
 5 aug 1826Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110660
I110661
30
Sluis, Koert Jans van der 
Koopmans, Saeske Kornelis 
 5 aug 1826Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15699
I15698
31
de Jong, Jacobus Teyes 
Ploeg, Ytje Watzes van der 
 5 aug 1830Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39153
I39154
32
Dijkstra, Douwe Pieters 
Jeppes, Taetske 
 5 aug 1830Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6033
I7384
33
Jong, Wiltje Gerbens de 
Miedema, Tjitske Reinders 
 5 aug 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11999
I12008
34
Stapert, Johannes Sybes 
Schut, Bregje Dirks 
 5 aug 1830Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100746
I100747
35
Steigstra, Brugt Sjoerds 
Lampe, Wobbina Johannes 
 5 aug 1830Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33863
I33864
36
Tasma, Evert Johannes 
Vries, Naents Jacobs de 
 5 aug 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7403
I7200
37
Terpstra, Eelke Jitzes 
Botma, Riemke Nutterts 
 5 aug 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5437
I5938
38
Berg, Arend Edzes van den 
Pieterman, Grietje Klasen 
 5 aug 1835Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110674
I110673
39
Lepstra, Durk Feites 
Beintema, Antje Ates 
 5 aug 1837Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13620
I357
40
Oosterbaan, Sytze Kornelis 
Haakma, Ytje Oebeles 
 5 aug 1838Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103555
I11694
41
Bijland, Opt Johannes 
van Kuiken, Taetske Ruurds 
 5 aug 1843Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60240
I60241
42
Sybenga, Jan Jacobs 
Bergmans, Gaatske Jans 
 5 aug 1849Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31212
I31213
43
Houwer, Jan Klazes 
Fraaijema, Fieke Fokkes 
 5 aug 1863Appingedam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41178
I41179
44
Krol, Sytze Gerrits 
de Boer, Jitske Oebeles 
 5 aug 1869Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20530
I55417
45
Kuiken, Dirk Rentjes 
Ploeg, Grietje Berends van der 
 5 aug 1869Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97804
I97792
46
Boer, Harm Dirks de 
Brug, Maria Magdalena van der 
 5 aug 1882Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2029
I34079
47
Struiksma, Pieter Willems 
Dijkstra, Lijsbert Jans 
 5 aug 1882Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52673
I17512
48
Jeltema, Jacob Gosses 
Hoekstra, Rigtje (Gertie) Theunis 
 5 aug 1885Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26062
I26061
49
Keetelaar, Geert Jans 
Sterk, Neeltje Jans 
 5 aug 1885Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106847
I24481
50
Hiemstra, Thomas Jans 
Jippes, Taeaetske Rinzes 
 5 aug 1886Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102232
I50857

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 59

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jennes, Saek 
 5 aug 1683Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42918
2
Fokkes, Jarigh 
 5 aug 1694Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83807
3
Tymens, Aukje 
 5 aug 1708Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57086
4
Hotzes, Ate 
 5 aug 1731Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104879
5
Johannis, Anne 
 5 aug 1731Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63996
6
Oenes, Foekje 
 5 aug 1731Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42467
7
Siedses, Doede 
 5 aug 1731Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44616
8
Klazes, Jetske 
 5 aug 1736Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95548
9
Uilkes, Gaitske 
 5 aug 1736Boornbergum/Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82940
10
Heerkes, Beerend 
 5 aug 1746Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100765
11
Schuiling, Roelf Hindriks 
 5 aug 1753Sappemeer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35313
12
Broersma, Jacob Jans 
 5 aug 1759Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108493
13
de Boer, Frans Annes 
 5 aug 1759Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74900
14
de Vries, Klaas Thijsses 
 5 aug 1759Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67988
15
Meulen, Lodewijk Ates van der 
 5 aug 1759Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97885
16
Starkenburg, Sybe Jacobs 
 5 aug 1759Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84303
17
Tammes, Marijt 
 5 aug 1759St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77399
18
Hiemstra, Gosse Thomas 
 5 aug 1770Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20899
19
van Zandbergen, Eize Hermanus 
 5 aug 1770Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87852
20
Wiersma, Jan Rienks 
 5 aug 1770Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74709
21
Ritskes, Sepkje 
 5 aug 1775Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10748
22
Douma, Ruurd Ages 
 5 aug 1781Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47132
23
Everts, Beitske 
 5 aug 1781Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46485
24
Krips, Frans Johannes 
 5 aug 1781Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62765
25
Miedema, Nanne Meinderts 
 5 aug 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5257
26
Vries, Pieter Pieters de 
 5 aug 1781Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7105
27
Thewis, Anna Maria 
 5 aug 1786Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111140
28
Klazes, Tettje 
 5 aug 1787Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71923
29
Nicolai, Lieuwe Allardus 
 5 aug 1787Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9645
30
Tang, Trijntje Dirks 
 5 aug 1787Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55618
31
Ates, Gijsbert 
 5 aug 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77079
32
Bloemsma, Rochus Pieters 
 5 aug 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2538
33
Dijkman, Hester Gerardus 
 5 aug 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53581
34
Folkertsma, Otte Piebes 
 5 aug 1792Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6604
35
Oosterkamp, Thijs Jannes 
 5 aug 1792Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75655
36
Sytsema, Geert Pieters 
 5 aug 1792Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81011
37
Wagenveld, Paulus Klazes 
 5 aug 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36640
38
Ferwerda, Sjoerd Gerbens 
 5 aug 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29843
39
Gerbens, Sijtske 
 5 aug 1798St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77629
40
Kramer, Sjouke Luitzens 
 5 aug 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11629
41
Kuiken, Neeltje Arjens 
 5 aug 1798St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79673
42
Poortman, Everdina Carels 
 5 aug 1798Rijssen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52193
43
Terpstra, Trijntje Annes 
 5 aug 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49438
44
Volbeda, Dooitze Jans 
 5 aug 1798Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87960
45
Bosgra, Mettje Okkes 
 5 aug 1804Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82494
46
Fopkes, Aaltje 
 5 aug 1804Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45493
47
Foppes, Sijtske 
 5 aug 1804St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78119
48
Hellinga, Sierk Jurjens 
 5 aug 1804Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6668
49
Iedema, Antje Johannes 
 5 aug 1804Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62805
50
Meer, Ynske Jans van der 
 5 aug 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5243

1 2 Volgende»