Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 135

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Willems, Metje 
 5 jul 1742Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91381
2
Zagema, Jan Cornelis 
 5 jul 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2329
3
Steenstra, Dirk Martens 
 5 jul 1767Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100780
4
Vries, Pieter Douwes de 
 5 jul 1767Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1687
5
Abma, Murk Gerbens 
 5 jul 1769Goingarijp/Broek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88709
6
Woude, Jan Symens van der 
 5 jul 1772Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52644
7
Hendriks, Dirkjen 
 5 jul 1773Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101162
8
Jans, Gerk 
 5 jul 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96091
9
Mintjes, Jacob 
 5 jul 1774Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92719
10
van Huizen, Antje Sybes 
 5 jul 1778Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70068
11
Everts, Syger 
 5 jul 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17667
12
Johannes, Sjoukjen 
 5 jul 1781Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40847
13
Bij, Jelkjen Ruurds van der 
 5 jul 1786Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69085
14
Olivier, Baukje Lourens 
 5 jul 1786Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14500
15
Kuik, Tettje Dirks 
 5 jul 1791Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86330
16
Halma, Rinse Cornelis 
 5 jul 1793Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5071
17
Tjallema, Froukje Gerrits 
 5 jul 1793Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30196
18
Boer, Douwe Jans de 
 5 jul 1795Sybrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7674
19
Bonnema, Lijsbeth Tietes 
 5 jul 1795Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103630
20
Teyes, Tjalling 
 5 jul 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44628
21
Poort, Foekje Rintjes 
 5 jul 1800Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66954
22
Sikkema, Antje Jans 
 5 jul 1802Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62787
23
Koopmans, Baukje Keimpes 
 5 jul 1804Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79111
24
Westra, Klaaske Lieuwes 
 5 jul 1804Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13464
25
Braak, Jacob Sakes 
 5 jul 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9457
26
de Boer, Jan Symens 
 5 jul 1808Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73280
27
Fokkens, Trijntje Wibbes 
 5 jul 1810Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63983
28
Lettinga, Sjoerd Roelofs 
 5 jul 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31671
29
Overdijk, Romkje Sipkes 
 5 jul 1811Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4287
30
Scheltema, Ytske Hotzes 
 5 jul 1811Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9938
31
Hoogterp, Grietje Tjalles 
 5 jul 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26264
32
Reitsma, Pieter Jans 
 5 jul 1813Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15669
33
Molenaar, Tjeerdtje Formers 
 5 jul 1814Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29242
34
Hidma, Aafke Sjoerds 
 5 jul 1816Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103236
35
Ploeg, Grietje Wytzes van der 
 5 jul 1816Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86529
36
Postma, Jan Gerrits 
 5 jul 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22431
37
Lambrechts, Klaaske Jans 
 5 jul 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101522
38
Wiersma, Ybeltje Joukes 
 5 jul 1817Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25007
39
Vries, Rinske Pieters de 
 5 jul 1818Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9302
40
Jansma, Igle Jans 
 5 jul 1820Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8592
41
Elzinga, Klaas Klazes 
 5 jul 1821Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62373
42
Ferwerda, Gerrit Jans 
 5 jul 1822Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105465
43
Talsma, Jitske Alberts 
 5 jul 1822Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1167
44
Bosma, Rienkje Rinses 
 5 jul 1825Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57729
45
Dijkstra, Aaltje Renzes 
 5 jul 1825 I79562
46
Hoekstra, Sytske Sytzes 
 5 jul 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27571
47
de Valk, Saapke Walings 
 5 jul 1828Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103037
48
Dobbinga, Jan Abes Reinks 
 5 jul 1828Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54861
49
Bosma, Teye Klazes 
 5 jul 1830 I59619
50
Dijkstra, Trijntje Johannes 
 5 jul 1830Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18277

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 130

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
van Hasenhoek, Johannes 
 5 jul 1782Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79651
2
Dirks, Doetje 
 5 jul 1805Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73037
3
Jans, Hindrik 
 5 jul 1806Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65931
4
Lieuwes, Benedictus 
 5 jul 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4435
5
AEdes, Jan 
 5 jul 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1217
6
Kornelis, Roeltje 
 5 jul 1811 I38351
7
Johannis, Johannes 
 5 jul 1812Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89637
8
Meer, Ouwrens Gerbens van der 
 5 jul 1814 I49676
9
Ferwerda, Hotze Tjalles 
 5 jul 1815Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2452
10
Mellema, Aafke Sybes 
 5 jul 1815Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6738
11
Mellema, Sybe Igles 
 5 jul 1815Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20132
12
Wiersma, Aukje Johannes 
 5 jul 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2112
13
Heslinga, Petrus Sipkes 
 5 jul 1816Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39404
14
Vellema, Dirk Klases 
 5 jul 1817Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6329
15
de Boer, Jeltje Wates 
 5 jul 1818Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106117
16
Pieters, Aagje 
 5 jul 1818Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96266
17
Slim, Ate Cornelis 
 5 jul 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6567
18
Dijkman, Jan Roelofs 
 5 jul 1822 I142
19
Postma, Symen Symons 
 5 jul 1824Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72683
20
Minderts, Antje 
 5 jul 1825Bovenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71802
21
de Vries, Sjirk Pieters 
 5 jul 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29468
22
de Vries, Wiebe Johannes 
 5 jul 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29740
23
Rijpma, Lolke Andries 
 5 jul 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19187
24
Heslinga, Auke Gerrits 
 5 jul 1830Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54475
25
Hanzes, Klaaske 
 5 jul 1831Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4595
26
Winselaar, Gerryt Jarigs 
 5 jul 1832Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74278
27
Dokter, Trijntje Jans 
 5 jul 1833 I49681
28
Hoekema, Tytje Sytzes 
 5 jul 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18748
29
Vries, Jan Pieters de 
 5 jul 1834Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5000
30
Werff, Grietje Joukes van der 
 5 jul 1834Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72535
31
Klok, Jacob Annes 
 5 jul 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7612
32
Hartmans, Dirk Dirks 
 5 jul 1837Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15468
33
Opts, Liskjen 
 5 jul 1837Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75320
34
Reinekink, Willem Freerks 
 5 jul 1837Middelstum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60507
35
Dijkstra, Emke Douwes 
 5 jul 1840Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75694
36
Woude, Ette Jans van der 
 5 jul 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6956
37
Dijkstra, Auke Cornelis 
 5 jul 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53892
38
Koster, Tjitse Lourens 
 5 jul 1842Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13419
39
Boersma, Klaas Annes 
 5 jul 1843 I74784
40
Barkman, Jan Jans 
 5 jul 1845City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83000
41
Fopma, Sjoerd Foppes 
 5 jul 1845Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67413
42
Braak, Hendrik Gerrits 
 5 jul 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16603
43
de Jong, Tjitske Andries 
 5 jul 1846 I39579
44
Dijkstra, Wytze Taekes 
 5 jul 1846Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23963
45
Hofman, Sijke Gerrits 
 5 jul 1846Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97470
46
Bosch, Otte Aukes 
 5 jul 1848 I24318
47
Monsma, Wytske Pieters 
 5 jul 1848Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26363
48
Witteveen, Oeds Willems 
 5 jul 1850Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53048
49
Feitsma, Jan Minnes 
 5 jul 1852Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61832
50
Hooghiemstra, Tietje Klazes 
 5 jul 1852Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56216

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 63

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Sijmons, Klaas 
Hendriks, Antie 
 5 jul 1733Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85371
I85372
2
Eyberts, Sjoerd 
Hanses, Sibbeltje 
 5 jul 1750Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88404
I88405
3
Jantjens, Frerik 
AEbeles, Janke 
 5 jul 1750Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89856
I89857
4
Borg, Hindrik ter 
Leij, Biefke van der 
 5 jul 1755City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96420
I96421
5
Stoffer, Gerrit Hendriks 
Buijs, Berentje 
 5 jul 1759Elburg, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102892
I102893
6
Andries, Liebe 
Simons, Auckjen 
 5 jul 1761Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66742
I66743
7
Theunis, Leffert 
Wiebes, Lijsbert 
 5 jul 1761Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80926
I80927
8
Annes, Tomas 
Taekes, Antje 
 5 jul 1767Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91800
I91801
9
Hendriks, Bote 
Tijssens, Janke 
 5 jul 1767Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38788
I38789
10
Lolkama, Abraham 
Wolda, Susanna G. 
 5 jul 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105476
I105477
11
Oedses, Elias 
Eeltjes, Froukjen 
 5 jul 1767Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85258
I85259
12
Werf, Abraham Ysaks van der 
Jelles, Antje 
 5 jul 1767Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66405
I66406
13
Feenstra, Halbe Baukes 
Jacobs, Doetie 
 5 jul 1772Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74442
I74443
14
Fokkinga, Roel Fokkes 
Jelkes, Tetje 
 5 jul 1772Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60762
I60763
15
Ooy, Joost Pieters 
Hendriks, Trijntje 
 5 jul 1772Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71212
I71213
16
Posthumus, Pieter Pieters 
Douwes, Grytie 
 5 jul 1772Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105442
I105441
17
Hilverda, Jacob Jans 
Klaazes, Tjitske 
 5 jul 1778Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65216
I65218
18
Sluis, Jochem Martens van der 
Alberts, Feikjen 
 5 jul 1778Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102550
I102551
19
Postma, Jan Jans 
Klases, Tryntje 
 5 jul 1789Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100601
I100602
20
Reppel, Frederik 
Sporre, Isabella Carolina 
 5 jul 1789Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61075
I61076
21
Haga, Iede Jans 
Fokkes, Beitske 
 5 jul 1795Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48575
I82536
22
van Hijum, Yde Jans 
Meulen, Beitske Fokkes van der 
 5 jul 1795Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60461
I60462
23
Wilstra, Tjeerd Willems 
Wybes, Rimke 
 5 jul 1795Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68639
I68640
24
de Jong, Jan Eedes 
Rijpma, Antje Jacobs 
 5 jul 1801Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83649
I83648
25
Koese, Aldert Albertus 
Hofman, Pietje Georgs 
 5 jul 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81684
I81683
26
Schat, Reinder Pieters 
Oostringa, Antje Brands 
 5 jul 1801Hoogkerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36761
I36762
27
van Sinderen, Ulbe Sipkes 
Johannes, Tjitske 
 5 jul 1807Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28801
I28802
28
de Hoop, Foppe Wybes 
Boom, Geertje Hendriks ten 
 5 jul 1816Weststellingwerf Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93483
I93484
29
van Lith, Dirk 
de Waal, Hester 
 5 jul 1817Geldermalsen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93563
I93564
30
Bouma, Hendrik Klases 
Brouwer, Eelkje Oedzes 
 5 jul 1818Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61307
I61308
31
Wierda, Tjipke Feikes 
Douwes, Johantje 
 5 jul 1818Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36525
I14320
32
Witteveen, Oeds Willems 
Zondervan, Sjoukje Joostens 
 5 jul 1818Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53048
I53049
33
Dijk, Minkes Meinderts van 
Terpstra, Grietje Piebes 
 5 jul 1821Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1804
I5726
34
Prins, Jochum Piers 
Zwart, Fokeltje Heins 
 5 jul 1823Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10454
I88590
35
Miedema, Jan Taekes 
Leo, Trijntje Franzes 
 5 jul 1825Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45876
I5240
36
Boersma, Jitze Stevens 
Torenmans, Taetske Gerbens 
 5 jul 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7118
I10352
37
Gros, Anne Luitsens 
Hoekstra, Trijntje Sakes 
 5 jul 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5804
I1431
38
Kloosterman, Pieter Jans 
Donker, Jitske Jans 
 5 jul 1827Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32534
I32535
39
Postma, Marten Sierds 
Post(u)ma, Grietje Pieters 
 5 jul 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35074
I35013
40
Dijkstra, Freerk Meinderts 
van Loon, Henke Sjoerds 
 5 jul 1829Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11364
I77415
41
Glas, Arjen Martens 
Zijlstra, Petronella Yda Pieters 
 5 jul 1829Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39031
I39033
42
Groot, Rienk Klazes de 
Beerstra, Tettje Durks 
 5 jul 1829Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18835
I91578
43
Jongbloed, Meine Johannes 
Meer, Antje Ouwrens van der 
 5 jul 1829Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51303
I49675
44
Geerligs, Lammert Harmens 
Kasje, Marijke Heerkes 
 5 jul 1832Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35408
I35414
45
Siccama, Geert Jans 
Beintema, Jeike Douwes 
 5 jul 1832Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67629
I67630
46
Swart, Pieter Dirks 
Bijlsma, Lijsbeth Keimpes 
 5 jul 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12044
I12041
47
Kingma, Jan Gosses 
Faber, Antje Johannes 
 5 jul 1838Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13069
I13070
48
de Vries, Koert Hanzes 
Braaksma, Harmke Pieters 
 5 jul 1844Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81342
I81343
49
de Vries, Hibbe Bouwes 
Haayema, Aaltje Wopkes 
 5 jul 1849Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33805
I33806
50
Fellinga, Wytze Jans 
Terpstra, Trijntje Jans 
 5 jul 1850Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98773
I49436

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 67

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Feijes, Andrijs 
 5 jul 1696Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44928
2
Oedses, Pijter 
 5 jul 1722Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44324
3
Sibolts, Teeke 
 5 jul 1733Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103760
4
Thijssen, Marten 
 5 jul 1733Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68992
5
Feyes, Dirk 
 5 jul 1739Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76568
6
Hempenius, Jacob Alberts 
 5 jul 1739Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93123
7
Nicolay, Goytzen Atzes 
 5 jul 1739Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73557
8
Piters, Pytter 
 5 jul 1739Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2865
9
Ferwerda, Klaas Tjalles 
 5 jul 1744Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18826
10
Klaases, Tjamkjen 
 5 jul 1744Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68042
11
Stikkersma, Dirk Ballings 
 5 jul 1744Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43142
12
Tjommes, Jittie 
 5 jul 1744Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42906
13
Joostes, Tryntje 
 5 jul 1750Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7147
14
Koopmans, Harmen Ennes 
 5 jul 1750Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57946
15
Streekstra, Evert Jurjens 
 5 jul 1750Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43236
16
Feikes, Okjen 
 5 jul 1761Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96701
17
Reinders, Wypkje 
 5 jul 1761Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33922
18
Vries, Minke Hanses de 
 5 jul 1761Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11118
19
Wiersma, Douwe Sybes 
 5 jul 1761Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95447
20
Fokkes, Hinke 
 5 jul 1765Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89024
21
Bakker, Kornelis Sjoerds 
 5 jul 1767Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75125
22
de Boer, Willem Feikes 
 5 jul 1767Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103503
23
Ploeg, Wytze Pieters van der 
 5 jul 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96187
24
Beerns, Tijtje 
 5 jul 1772Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47579
25
Bouma, Trijntje Klazes 
 5 jul 1772Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70792
26
Cramerus, Pietje Andries 
 5 jul 1772Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65813
27
Kuipers, Reinder Jans 
 5 jul 1772Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82791
28
Wal, Luitje Geerts van der 
 5 jul 1772Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90820
29
Wielen, Akke Rienks van der 
 5 jul 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I883
30
Bouwes, Marten 
 5 jul 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90429
31
Toering, Roelof Harmens 
 5 jul 1778Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82774
32
Tuinstra, Rienkje Eeltjes 
 5 jul 1778Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86966
33
Bloemsma, Pietje 
 5 jul 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70498
34
Andries, Ank 
 5 jul 1789 I49616
35
de Vries, Jantje Wouters 
 5 jul 1789Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75587
36
Jong, Dirk Eintes de 
 5 jul 1789Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8302
37
Pijpstra, Sape Oenes 
 5 jul 1789Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67916
38
Rinnerts, Willem 
 5 jul 1789Lutkewierum/Rien Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44526
39
Terpstra, Douwe Oebles 
 5 jul 1789Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6560
40
Veen, Antje Jans van der 
 5 jul 1789Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94509
41
Veen, Louke (Louw) Jans van der 
 5 jul 1789Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2632
42
Meer, Gosse Pieters van der 
 5 jul 1793Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58567
43
de Graaf, Jan Jans 
 5 jul 1795Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94512
44
Hellema, Ruurd Yemes 
 5 jul 1795Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47667
45
Hoot, Sybrigje Arjens 
 5 jul 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5033
46
Jong, Ytje Klases de 
 5 jul 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18208
47
Meer, Jan Pieters van der 
 5 jul 1795Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41238
48
Miedema, Berber Klases 
 5 jul 1795Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7641
49
Miedema, Pieter Meiles 
 5 jul 1795Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36785
50
Plantinga, Wybren Foppes 
 5 jul 1795Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11013

1 2 Volgende»