Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 175

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Fokkes, Merk 
 5 jun 1729Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88017
2
Tjallings, Haye 
 5 jun 1736Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3758
3
Folkerts, Sjoukjen 
 5 jun 1738Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87343
4
Pytters, Symen 
 5 jun 1763Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83544
5
Jans, Pietje 
 5 jun 1766Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6047
6
Jans, Pyttje 
 5 jun 1766Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6171
7
Ritskes, Geeske 
 5 jun 1767Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46991
8
Hooghiemstra, Tietje Klazes 
 5 jun 1768Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56216
9
Wiersma, Jan Rienks 
 5 jun 1770Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74709
10
Dotinga, Melle Sytses 
 5 jun 1772Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102261
11
Posthumus, Taekje Johannes 
 5 jun 1773Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69916
12
Bruinsma, Feike Hilbrands 
 5 jun 1781Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104411
13
Rotsma, Jelle Anes 
 5 jun 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97631
14
Jans, Grijtje 
 5 jun 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45858
15
Wiersma, Dirk Beerts 
 5 jun 1782Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4891
16
Wijmstra, Jinke Baukes 
 5 jun 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5676
17
de Vries, Antje Wybes 
 5 jun 1784Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77940
18
de Vries, Grietje Klazes 
 5 jun 1785Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74030
19
Dreyer, Ritske Arjens (aka Dijkstra) 
 5 jun 1786Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I607
20
Beiboer, Geert Luitjens 
 5 jun 1787Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63009
21
Pijpstra, Sape Oenes 
 5 jun 1789Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67916
22
Gelders, Tjeerd Harmens 
 5 jun 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7400
23
Wierda, Sytze Ruurds 
 5 jun 1790Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47272
24
Cornelis, Taeke 
 5 jun 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44093
25
Feenstra, Tetske Broers 
 5 jun 1792Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81798
26
Kammenga, Wopke Sierds 
 5 jun 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81096
27
Dijkstra, Tjitske Baukes 
 5 jun 1793Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20697
28
Faber, Douwe Hendriks 
 5 jun 1793Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53044
29
Olivier, Sipke Lourens 
 5 jun 1793Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14502
30
Kramer, Dirk Joukes 
 5 jun 1794Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38435
31
Brug, Tjetske Hattums van der 
 5 jun 1796Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40472
32
Obma, Sikke Tjeerds 
 5 jun 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6280
33
Dijkstra, Jan Douwes 
 5 jun 1797IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18184
34
Mouw, Aart 
 5 jun 1798Elspeet, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109188
35
Hofman, Abel Jans 
 5 jun 1799Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9827
36
Zaag, Sietze Lolkes van der 
 5 jun 1799Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68395
37
Sweitses, Eijse 
 5 jun 1800Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48216
38
Steeg, Martentje Meinderts van der 
 5 jun 1802St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39346
39
Dijkstra, Aafke Douwes 
 5 jun 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I771
40
Prosee, Paulus Geerts 
 5 jun 1803Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69978
41
Meulen, Lolke Stevens van der 
 5 jun 1804Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10270
42
Dijk, Broer Minzes van 
 5 jun 1805Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14373
43
Harmens, Pieter 
 5 jun 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43491
44
Wiersma, Doetje Tjerks 
 5 jun 1807Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29245
45
Wielen, Rienk Lieuwes van der 
 5 jun 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5708
46
de Jong, Auke Mintjes 
 5 jun 1810Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20218
47
Huizen, Tjeertje Pieters van 
 5 jun 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5209
48
Braaksma, Geeske Rinderts 
 5 jun 1812Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16421
49
Sikma, Tieke Willems 
 5 jun 1813Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58504
50
Sipkema, Sytse Sytses 
 5 jun 1813Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55238

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 148

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Baarda, Ytje Sijbes 
 5 jun 1760Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87520
2
Jans, Margjen 
 5 jun 1802Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57398
3
Sijes, Trijntje 
 5 jun 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10903
4
Johannes, Pieter 
 5 jun 1805St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50053
5
Wygers, Sjoukje 
 5 jun 1807De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62404
6
Hellinga, Sara Martens 
 5 jun 1808Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11698
7
Beerents, Sytske 
 5 jun 1809Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56276
8
Ley, Aantje Annes van der 
 5 jun 1813Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83293
9
Tamboeser, Jelke Botes 
 5 jun 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46219
10
Wiersma, Beert Goffes 
 5 jun 1816Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4894
11
Borghuis, Klaas Jacobs 
 5 jun 1818Wehe, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105621
12
Bijlsma, Jan Alberts 
 5 jun 1820 I65214
13
Ronda, Pietje Jans 
 5 jun 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50781
14
Bouma, Folkert Annes 
 5 jun 1822Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27441
15
Feites, Tytje (Titia) 
 5 jun 1823 I49286
16
Gilles, Fredrik 
 5 jun 1823Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1096
17
Jans, Gelkjen 
 5 jun 1823Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66556
18
Johannes, Johantje 
 5 jun 1825Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94815
19
Jacobs, Tryntje 
 5 jun 1826Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91423
20
Foppes, Doedje 
 5 jun 1827Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104959
21
de Witte, Bauke Sjoerds 
 5 jun 1828Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103152
22
van Marren, Betske Lieuwes 
 5 jun 1828Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101328
23
Kuipers, Hyke Hettes 
 5 jun 1829 I40192
24
Sierk, Josina 
 5 jun 1830Axel, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107962
25
Cuperus, Minne Jacobs 
 5 jun 1831Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61842
26
Scheper, Ybeltje Wytzes 
 5 jun 1831Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9770
27
Wal, Jan Lammerts van der 
 5 jun 1831Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102631
28
Gaikema, Klaas Tjeerds 
 5 jun 1833Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94224
29
Patrouilje, Pieter Pieters 
 5 jun 1833s-Hertogenbosch, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10520
30
Wagenaar, Hendrik Pieters 
 5 jun 1833 I8855
31
Keestra, Pieter Jans 
 5 jun 1835 I57552
32
Miedema, Ruurd Pieters 
 5 jun 1835Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39065
33
van Oosten, Albert Pieters 
 5 jun 1835Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28388
34
Westerbaan, Riemkje Lieuwes 
 5 jun 1835Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27431
35
de Roos, Pieter Oedzes 
 5 jun 1836Eenrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40556
36
Mey, Foppe Jans van der 
 5 jun 1836Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13127
37
Westendorp, Nicolaas 
 5 jun 1836Losdorp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58184
38
de Boer, Trijntje Nannings 
 5 jun 1840Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38237
39
Lange, Sjoukje Pieters de 
 5 jun 1842Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2691
40
Keuning, Wytske Jans 
 5 jun 1843 I41906
41
Postma, Wytske Hylkes 
 5 jun 1844 I64909
42
Wagenaar, Jacob Pieters 
 5 jun 1844 I8862
43
Buursma, Grietje Douwes 
 5 jun 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27368
44
Rindertsma, Rindert Dirks 
 5 jun 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83850
45
Damstra, Hendrikje Sakes 
 5 jun 1848Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49271
46
Ronner, Berend Sytzes 
 5 jun 1849Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10617
47
van Kleffens, Ytske Siedses 
 5 jun 1849 I62214
48
Sannes, Baukje Klazes 
 5 jun 1850Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77993
49
Tiken, Marijke Dirks 
 5 jun 1851 I50603
50
Groen(e)veld, Siemon Jans 
 5 jun 1852Bedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38373

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 192

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Edes, Paulus 
Gaytses, Neeltie 
 5 jun 1681Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105815
I105816
2
Hendricks, Feycke 
IJsselsteyn, Teuntie Gerbens 
 5 jun 1687Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79784
I79785
3
Sipkes, Sjoerd 
Tjepkes, Rinske 
 5 jun 1702Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97568
I97570
4
Pytters, Sioerd 
Staphorstius, Neeltje Johannes 
 5 jun 1707Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93059
I93060
5
Ruurds, Tjeerd 
Scheltes, Sipkien 
 5 jun 1722Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74434
I74435
6
Sjoerds, Zybe 
Kornelis, Meinou 
 5 jun 1729Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102953
I102954
7
Sapes, Hepke 
Gerks, Ytje 
 5 jun 1735Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82907
I82908
8
Claessen, Tomas 
Aukes, Trijntie 
 5 jun 1746Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100198
I100197
9
Herkes, Foeke 
Jans, Aukje 
 5 jun 1746Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87308
I87309
10
Klases, Thomas 
Aukes, Trijntje 
 5 jun 1746Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65961
I65962
11
Ruirds, Willem 
Klases, Sjoukjen 
 5 jun 1746Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93692
I93693
12
Andris, Jan 
Ymes, Attie 
 5 jun 1751Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97891
I97892
13
Jitses, Marten 
Gerlofs, Trijntje 
 5 jun 1756Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79822
I79823
14
Edzes, Sjoerd 
Willems, Antje 
 5 jun 1757Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102335
I102336
15
Wybes, Gerrit 
Johannes, Acke 
 5 jun 1757Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50635
I70801
16
Heide, Geert Hendriks van der 
Pieters, Lijsbeth 
 5 jun 1759Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3383
I3382
17
Tichelaar, Pijtter Yemes 
Jelmers, Grietje 
 5 jun 1761Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75549
I75550
18
Arnoldus, Jan 
Hendriks, Uilkjen 
 5 jun 1763Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67803
I67804
19
Jans, Teen 
Pieters, Aukje 
 5 jun 1763Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102761
I102762
20
Jochems, Jochem 
Gatses, Baukjen 
 5 jun 1763Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103480
I103479
21
Kimstra\Kampstra)Keimpema, Sjoerd Keimpes (aka 
Wytzes, Akke 
 5 jun 1763Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74390
I74391
22
Tjommes, Tjerk 
Aukes, Rixt 
 5 jun 1763Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81927
I81928
23
Willems, Syger 
Hendriks, Lieukje 
 5 jun 1763Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89278
I89279
24
Tjeerts, Berend 
Tjepkes, Elisabeth 
 5 jun 1768Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72914
I72915
25
Buning, Geerd Jans 
Fokkes, Fokje 
 5 jun 1774Haren, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107887
I107888
26
Folkerts, Hedzer 
Veenhuyzen, Wytske IJsebrants 
 5 jun 1774Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60413
I60414
27
Foppes, Gerryt 
Johannis, Tjieske 
 5 jun 1774Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72121
I72122
28
Gellius, Kornelis 
Hendriks, Aaltje 
 5 jun 1774Rottum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107047
I107048
29
Jans, Johannis 
Lieuwes, Fokeltje 
 5 jun 1774St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66072
I66073
30
Joannes, Gerryt 
Sytzes, Geeske 
 5 jun 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49961
I49962
31
Kaper, Cornelis Ynses 
Hommes, Engeltje 
 5 jun 1774Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72767
I72773
32
Rutgers, Jouke 
Pyters, Geeske 
 5 jun 1774Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72561
I72562
33
Rykles, Bauke 
Wygers, Tjitske 
 5 jun 1774Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30228
I30229
34
Sjoerds, Sijbren 
Hanses, Akke 
 5 jun 1774Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79974
I79975
35
Slager, Meindert Pieters 
Anes, Jeltje 
 5 jun 1774Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42
I46
36
Tamminga, Ytzen Jans 
Baukes, Yntje 
 5 jun 1774Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I453
I19743
37
Teppema, Bauke Lazes 
Ruirts, Corneliske 
 5 jun 1774Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98231
I98233
38
van Kleffens, Eelke Sydses 
Aukes, Saapke 
 5 jun 1774Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62223
I62224
39
Westerbaan, Aan Jans 
Boender, Jikke Jans 
 5 jun 1774Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93318
I93319
40
Claaszen, Claas 
Martens, Marta 
 5 jun 1775Ballum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92587
I92588
41
Terpstra, Berent Pieters 
Lubberts, Aukjen 
 5 jun 1775Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96512
I96511
42
Woudstra, Jeremias Jans 
Bokma, Baukien Ruurds 
 5 jun 1775Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74672
I74673
43
Boonstra, Jan Pieters 
Willems, Rinske 
 5 jun 1785Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69840
I69841
44
Feddema, Eit Wytzes 
Tjibbes, Sjoukje 
 5 jun 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13638
I13640
45
Folkerts, Willem 
Ruurds, Dirkje 
 5 jun 1785Aalsum/Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2491
I90528
46
Gosma, Pieter Gosses 
Keizer, Piertje Arjens 
 5 jun 1785Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68090
I68091
47
Linden, Homme Doekes van der 
Klaases, Antje 
 5 jun 1785Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83949
I83950
48
Sjuks, Tjieble 
Rienks, Wypkjen 
 5 jun 1785Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93960
I93962
49
Terpstra, Ette Jacobs 
Reins, Jeltje 
 5 jun 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6193
I6192
50
Willems, Eke 
Ypes, Ytje 
 5 jun 1785Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90537
I90536

1 2 3 4 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 80

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Bokkes, Trijntje 
 5 jun 1701Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94120
2
Wopkes, Geertje 
 5 jun 1711Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95545
3
Aukes, Jacob 
 5 jun 1712Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87529
4
Dirks, Jan 
 5 jun 1718Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45373
5
Sjoerds, Grietje 
 5 jun 1718Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97564
6
Heins, Willem 
 5 jun 1740St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56501
7
Taekes, Berber 
 5 jun 1740Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97585
8
Vries, Albert Louws de 
 5 jun 1740Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2081
9
Sybes, Froukje 
 5 jun 1744Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47927
10
Sybes, Haerke 
 5 jun 1746Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42863
11
Annes, Mettje 
 5 jun 1757Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88995
12
Hemrika, Pieter Annes 
 5 jun 1757Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47281
13
Knijff, Janke Hessels 
 5 jun 1757Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46171
14
Meulen, Aukje Liepkes van der 
 5 jun 1757Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103132
15
Seekema, Jan Kornelis 
 5 jun 1757Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109319
16
van Tuinen, Trijntje Ritskes 
 5 jun 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44216
17
Johannes, Sytske 
 5 jun 1763Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10868
18
Sjoerds, Ebeltje 
 5 jun 1763Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38596
19
Atema, Ate Jelles 
 5 jun 1768Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77076
20
de Jong, Jakob Jakobs 
 5 jun 1768Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104084
21
Feikens, Sipke Annes 
 5 jun 1768Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41593
22
Jacobs, Antie 
 5 jun 1768Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81879
23
Terpstra, Akke Annes 
 5 jun 1768Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13664
24
Feenstra, Klaas Jans 
 5 jun 1772Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72526
25
Jacobs, Evert 
 5 jun 1774Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47322
26
Jurjens, Gerrijt 
 5 jun 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10808
27
Mei, Thomas Jitzes van der 
 5 jun 1774Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88257
28
Osinga, Sybe Klazes 
 5 jun 1774Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74822
29
Visser, Klaas Gatzes 
 5 jun 1774Hieslum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98439
30
Werf, Gerrit Frederiks van der 
 5 jun 1774Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106374
31
de Vries, Dieuwke Hendriks 
 5 jun 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81826
32
Antema, Egbert Alberts 
 5 jun 1785Nieuwolda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99548
33
Brouwer, Lykele Attes 
 5 jun 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9631
34
Haan, Jan Jans de 
 5 jun 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21225
35
Kiel, Eike Luppes 
 5 jun 1785Oterdum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99549
36
Tjipkes, Antje 
 5 jun 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46801
37
Hendriks, Antje 
 5 jun 1786Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22527
38
Jaarla, Trijntje Lieuwes 
 5 jun 1786Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65647
39
Viersen, Tjitske Feddes 
 5 jun 1786Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104004
40
Baukes, Bauke 
 5 jun 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46432
41
Boelstra, Syds Johannes 
 5 jun 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42469
42
Boersma, Lykle Lous 
 5 jun 1791Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107662
43
Dijkstra, Grietje Sjoukes 
 5 jun 1791Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21850
44
Klaver, Mintje Gatzes 
 5 jun 1791Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3022
45
Kroodsma, Klaaske Douwes 
 5 jun 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96227
46
Louwerman, Pieter Lolles 
 5 jun 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12431
47
Miedema, Fokke Wybrens 
 5 jun 1791Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61753
48
Pieters, Tomas 
 5 jun 1791Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49867
49
Sikkema, Trijntje Pieters 
 5 jun 1791Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101993
50
Bouma, Klaaske Maria Wybes 
 5 jun 1796Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26664

1 2 Volgende»