Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 176

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Fokkes, Merk 
 5 jun 1729Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88017
2
Tjallings, Haye 
 5 jun 1736Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3758
3
Folkerts, Sjoukjen 
 5 jun 1738Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87343
4
Pytters, Symen 
 5 jun 1763Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83544
5
Jans, Pyttje 
 5 jun 1766Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6171
6
Ritskes, Geeske 
 5 jun 1767Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46991
7
Hooghiemstra, Tietje Klazes 
 5 jun 1768Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56216
8
Wiersma, Jan Rienks 
 5 jun 1770Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74709
9
Dotinga, Melle Sytses 
 5 jun 1772Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102261
10
Posthumus, Taekje Johannes 
 5 jun 1773Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69916
11
Bruinsma, Feike Hilbrands 
 5 jun 1781Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104411
12
Rotsma, Jelle Anes 
 5 jun 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97631
13
Jans, Grijtje 
 5 jun 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45858
14
Wiersma, Dirk Beerts 
 5 jun 1782Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4891
15
Wijmstra, Jinke Baukes 
 5 jun 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5676
16
de Vries, Antje Wybes 
 5 jun 1784Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77940
17
de Vries, Grietje Klazes 
 5 jun 1785Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74030
18
Dreyer, Ritske Arjens (aka Dijkstra) 
 5 jun 1786Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I607
19
Beiboer, Geert Luitjens 
 5 jun 1787Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63009
20
Pijpstra, Sape Oenes 
 5 jun 1789Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67916
21
Gelders, Tjeerd Harmens 
 5 jun 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7400
22
Wierda, Sytze Ruurds 
 5 jun 1790Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47272
23
Cornelis, Taeke 
 5 jun 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44093
24
Feenstra, Tetske Broers 
 5 jun 1792Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81798
25
Kammenga, Wopke Sierds 
 5 jun 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81096
26
Dijkstra, Tjitske Baukes 
 5 jun 1793Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20697
27
Faber, Douwe Hendriks 
 5 jun 1793Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53044
28
Olivier, Sipke Lourens 
 5 jun 1793Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14502
29
Kramer, Dirk Joukes 
 5 jun 1794Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38435
30
Brug, Tjetske Hattums van der 
 5 jun 1796Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40472
31
Obma, Sikke Tjeerds 
 5 jun 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6280
32
Dijkstra, Jan Douwes 
 5 jun 1797IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18184
33
Mouw, Aart 
 5 jun 1798Elspeet, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109188
34
Hofman, Abel Jans 
 5 jun 1799Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9827
35
Zaag, Sietze Lolkes van der 
 5 jun 1799Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68395
36
Sweitses, Eijse 
 5 jun 1800Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48216
37
Steeg, Martentje Meinderts van der 
 5 jun 1802St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39346
38
Dijkstra, Aafke Douwes 
 5 jun 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I771
39
Prosee, Paulus Geerts 
 5 jun 1803Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69978
40
Meulen, Lolke Stevens van der 
 5 jun 1804Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10270
41
Dijk, Broer Minzes van 
 5 jun 1805Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14373
42
Harmens, Pieter 
 5 jun 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43491
43
Wiersma, Doetje Tjerks 
 5 jun 1807Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29245
44
Wielen, Rienk Lieuwes van der 
 5 jun 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5708
45
de Jong, Auke Mintjes 
 5 jun 1810Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20218
46
Huizen, Tjeertje Pieters van 
 5 jun 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5209
47
Braaksma, Geeske Rinderts 
 5 jun 1812Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16421
48
Sikma, Tieke Willems 
 5 jun 1813Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58504
49
Sipkema, Sytse Sytses 
 5 jun 1813Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55238
50
Feenstra, Janke Sweitzes 
 5 jun 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11115

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 148

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Baarda, Ytje Sijbes 
 5 jun 1760Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87520
2
Jans, Margjen 
 5 jun 1802Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57398
3
Sijes, Trijntje 
 5 jun 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10903
4
Johannes, Pieter 
 5 jun 1805St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50053
5
Wygers, Sjoukje 
 5 jun 1807De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62404
6
Hellinga, Sara Martens 
 5 jun 1808Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11698
7
Beerents, Sytske 
 5 jun 1809Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56276
8
Ley, Aantje Annes van der 
 5 jun 1813Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83293
9
Tamboeser, Jelke Botes 
 5 jun 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46219
10
Wiersma, Beert Goffes 
 5 jun 1816Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4894
11
Borghuis, Klaas Jacobs 
 5 jun 1818Wehe, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105621
12
Bijlsma, Jan Alberts 
 5 jun 1820 I65214
13
Ronda, Pietje Jans 
 5 jun 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50781
14
Bouma, Folkert Annes 
 5 jun 1822Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27441
15
Feites, Tytje (Titia) 
 5 jun 1823 I49286
16
Gilles, Fredrik 
 5 jun 1823Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1096
17
Jans, Gelkjen 
 5 jun 1823Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66556
18
Johannes, Johantje 
 5 jun 1825Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94815
19
Jacobs, Tryntje 
 5 jun 1826Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91423
20
Foppes, Doedje 
 5 jun 1827Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104959
21
de Witte, Bauke Sjoerds 
 5 jun 1828Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103152
22
van Marren, Betske Lieuwes 
 5 jun 1828Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101328
23
Kuipers, Hyke Hettes 
 5 jun 1829 I40192
24
Sierk, Josina 
 5 jun 1830Axel, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107962
25
Cuperus, Minne Jacobs 
 5 jun 1831Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61842
26
Scheper, Ybeltje Wytzes 
 5 jun 1831Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9770
27
Wal, Jan Lammerts van der 
 5 jun 1831Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102631
28
Gaikema, Klaas Tjeerds 
 5 jun 1833Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94224
29
Patrouilje, Pieter Pieters 
 5 jun 1833s-Hertogenbosch, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10520
30
Wagenaar, Hendrik Pieters 
 5 jun 1833 I8855
31
Keestra, Pieter Jans 
 5 jun 1835 I57552
32
Miedema, Ruurd Pieters 
 5 jun 1835Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39065
33
van Oosten, Albert Pieters 
 5 jun 1835Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28388
34
Westerbaan, Riemkje Lieuwes 
 5 jun 1835Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27431
35
de Roos, Pieter Oedzes 
 5 jun 1836Eenrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40556
36
Mey, Foppe Jans van der 
 5 jun 1836Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13127
37
Westendorp, Nicolaas 
 5 jun 1836Losdorp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58184
38
de Boer, Trijntje Nannings 
 5 jun 1840Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38237
39
Lange, Sjoukje Pieters de 
 5 jun 1842Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2691
40
Keuning, Wytske Jans 
 5 jun 1843 I41906
41
Postma, Wytske Hylkes 
 5 jun 1844 I64909
42
Wagenaar, Jacob Pieters 
 5 jun 1844 I8862
43
Buursma, Grietje Douwes 
 5 jun 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27368
44
Rindertsma, Rindert Dirks 
 5 jun 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83850
45
Damstra, Hendrikje Sakes 
 5 jun 1848Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49271
46
Ronner, Berend Sytzes 
 5 jun 1849Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10617
47
van Kleffens, Ytske Siedses 
 5 jun 1849 I62214
48
Sannes, Baukje Klazes 
 5 jun 1850Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77993
49
Tiken, Marijke Dirks 
 5 jun 1851 I50603
50
Groen(e)veld, Siemon Jans 
 5 jun 1852Bedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38373

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 196

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Edes, Paulus 
Gaytses, Neeltie 
 5 jun 1681Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105815
I105816
2
Hendricks, Feycke 
IJsselsteyn, Teuntie Gerbens 
 5 jun 1687Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79784
I79785
3
Sipkes, Sjoerd 
Tjepkes, Rinske 
 5 jun 1702Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97568
I97570
4
Pytters, Sioerd 
Staphorstius, Neeltje Johannes 
 5 jun 1707Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93059
I93060
5
Ruurds, Tjeerd 
Scheltes, Sipkien 
 5 jun 1722Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74434
I74435
6
Sjoerds, Zybe 
Kornelis, Meinou 
 5 jun 1729Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102953
I102954
7
Sapes, Hepke 
Gerks, Ytje 
 5 jun 1735Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82907
I82908
8
Keimpes, Heinse 
Geuwkes, Trijntje 
 5 jun 1740Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112202
I112203
9
Claessen, Tomas 
Aukes, Trijntie 
 5 jun 1746Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100198
I100197
10
Herkes, Foeke 
Jans, Aukje 
 5 jun 1746Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87308
I87309
11
Jans, Wijbe 
Kornelis, Rinske 
 5 jun 1746Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109936
I109937
12
Klases, Thomas 
Aukes, Trijntje 
 5 jun 1746Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65961
I65962
13
Ruirds, Willem 
Klases, Sjoukjen 
 5 jun 1746Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93692
I93693
14
Andris, Jan 
Ymes, Attie 
 5 jun 1751Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97891
I97892
15
Edzes, Sjoerd 
Willems, Antje 
 5 jun 1757Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102335
I102336
16
Gerrits, Willem 
Jans, Jantje 
 5 jun 1757Thesinge, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111248
I111249
17
Wybes, Gerrit 
Johannes, Acke 
 5 jun 1757Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50635
I70801
18
Heide, Geert Hendriks van der 
Pieters, Lijsbeth 
 5 jun 1759Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3383
I3382
19
Tichelaar, Pijtter Yemes 
Jelmers, Grietje 
 5 jun 1761Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75549
I75550
20
Arnoldus, Jan 
Hendriks, Uilkjen 
 5 jun 1763Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67803
I67804
21
Jans, Teen 
Pieters, Aukje 
 5 jun 1763Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102761
I102762
22
Jochems, Jochem 
Gatses, Baukjen 
 5 jun 1763Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103480
I103479
23
Kimstra\Kampstra)Keimpema, Sjoerd Keimpes (aka 
Wytzes, Akke 
 5 jun 1763Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74390
I74391
24
Klases, Geert 
Ruirds, Hinke 
 5 jun 1763Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110518
I110519
25
Tjommes, Tjerk 
Aukes, Rixt 
 5 jun 1763Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81927
I81928
26
Willems, Syger 
Hendriks, Lieukje 
 5 jun 1763Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89278
I89279
27
Tjeerts, Berend 
Tjepkes, Elisabeth 
 5 jun 1768Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72914
I72915
28
Buning, Geerd Jans 
Fokkes, Fokje 
 5 jun 1774Haren, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107887
I107888
29
Folkerts, Hedzer 
Veenhuyzen, Wytske IJsebrants 
 5 jun 1774Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60413
I60414
30
Foppes, Gerryt 
Johannis, Tjieske 
 5 jun 1774Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72121
I72122
31
Gellius, Kornelis 
Hendriks, Aaltje 
 5 jun 1774Rottum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107047
I107048
32
Jans, Johannis 
Lieuwes, Fokeltje 
 5 jun 1774St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66072
I66073
33
Joannes, Gerryt 
Sytzes, Geeske 
 5 jun 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49961
I49962
34
Kaper, Cornelis Ynses 
Hommes, Engeltje 
 5 jun 1774Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72767
I72773
35
Rutgers, Jouke 
Pyters, Geeske 
 5 jun 1774Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72561
I72562
36
Rykles, Bauke 
Wygers, Tjitske 
 5 jun 1774Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30228
I30229
37
Sjoerds, Sijbren 
Hanses, Akke 
 5 jun 1774Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79974
I79975
38
Slager, Meindert Pieters 
Anes, Jeltje 
 5 jun 1774Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42
I46
39
Tamminga, Ytzen Jans 
Baukes, Yntje 
 5 jun 1774Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I453
I19743
40
Teppema, Bauke Lazes 
Ruirts, Corneliske 
 5 jun 1774Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98231
I98233
41
van Kleffens, Eelke Sydses 
Aukes, Saapke 
 5 jun 1774Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62223
I62224
42
Westerbaan, Aan Jans 
Boender, Jikke Jans 
 5 jun 1774Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93318
I93319
43
Claaszen, Claas 
Martens, Marta 
 5 jun 1775Ballum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92587
I92588
44
Terpstra, Berent Pieters 
Lubberts, Aukjen 
 5 jun 1775Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96512
I96511
45
Woudstra, Jeremias Jans 
Bokma, Baukien Ruurds 
 5 jun 1775Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74672
I74673
46
Boonstra, Jan Pieters 
Willems, Rinske 
 5 jun 1785Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69840
I69841
47
Feddema, Eit Wytzes 
Tjebbes, Sjoukje 
 5 jun 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13638
I13640
48
Folkerts, Willem 
Ruurds, Dirkje 
 5 jun 1785Aalsum/Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2491
I90528
49
Gosma, Pieter Gosses 
Keizer, Piertje Arjens 
 5 jun 1785Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68090
I68091
50
Linden, Homme Doekes van der 
Klaases, Antje 
 5 jun 1785Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83949
I83950

1 2 3 4 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 82

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Bokkes, Trijntje 
 5 jun 1701Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94120
2
Wopkes, Geertje 
 5 jun 1711Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95545
3
Aukes, Jacob 
 5 jun 1712Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87529
4
Dirks, Jan 
 5 jun 1718Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45373
5
Sjoerds, Grietje 
 5 jun 1718Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97564
6
Heins, Willem 
 5 jun 1740St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56501
7
Taekes, Berber 
 5 jun 1740Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97585
8
Vries, Albert Louws de 
 5 jun 1740Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2081
9
Sybes, Froukje 
 5 jun 1744Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47927
10
Bos, Albertje Wiebes 
 5 jun 1746Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109844
11
Sybes, Haerke 
 5 jun 1746Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42863
12
Zijlstra, Pietje Jelles 
 5 jun 1746Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111545
13
Annes, Mettje 
 5 jun 1757Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88995
14
Hemrika, Pieter Annes 
 5 jun 1757Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47281
15
Knijff, Janke Hessels 
 5 jun 1757Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46171
16
Meulen, Aukje Liepkes van der 
 5 jun 1757Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103132
17
Seekema, Jan Kornelis 
 5 jun 1757Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109319
18
van Tuinen, Trijntje Ritskes 
 5 jun 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44216
19
Johannes, Sytske 
 5 jun 1763Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10868
20
Sjoerds, Ebeltje 
 5 jun 1763Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38596
21
Atema, Ate Jelles 
 5 jun 1768Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77076
22
de Jong, Jakob Jakobs 
 5 jun 1768Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104084
23
Feikens, Sipke Annes 
 5 jun 1768Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41593
24
Jacobs, Antie 
 5 jun 1768Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81879
25
Terpstra, Akke Annes 
 5 jun 1768Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13664
26
Feenstra, Klaas Jans 
 5 jun 1772Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72526
27
Jacobs, Evert 
 5 jun 1774Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47322
28
Jurjens, Gerrijt 
 5 jun 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10808
29
Mei, Thomas Jitzes van der 
 5 jun 1774Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88257
30
Osinga, Sybe Klazes 
 5 jun 1774Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74822
31
Visser, Klaas Gatzes 
 5 jun 1774Hieslum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98439
32
Werf, Gerrit Frederiks van der 
 5 jun 1774Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106374
33
de Vries, Dieuwke Hendriks 
 5 jun 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81826
34
Antema, Egbert Alberts 
 5 jun 1785Nieuwolda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99548
35
Brouwer, Lykele Attes 
 5 jun 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9631
36
Haan, Jan Jans de 
 5 jun 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21225
37
Kiel, Eike Luppes 
 5 jun 1785Oterdum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99549
38
Tjipkes, Antje 
 5 jun 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46801
39
Hendriks, Antje 
 5 jun 1786Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22527
40
Jaarla, Trijntje Lieuwes 
 5 jun 1786Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65647
41
Viersen, Tjitske Feddes 
 5 jun 1786Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104004
42
Baukes, Bauke 
 5 jun 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46432
43
Boelstra, Syds Johannes 
 5 jun 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42469
44
Boersma, Lykle Lous 
 5 jun 1791Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107662
45
Dijkstra, Grietje Sjoukes 
 5 jun 1791Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21850
46
Klaver, Mintje Gatzes 
 5 jun 1791Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3022
47
Kroodsma, Klaaske Douwes 
 5 jun 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96227
48
Louwerman, Pieter Lolles 
 5 jun 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12431
49
Miedema, Fokke Wybrens 
 5 jun 1791Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61753
50
Pieters, Tomas 
 5 jun 1791Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49867

1 2 Volgende»