Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 182

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Wiarda, Hijltje Sijbrens 
 5 mei 1734Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75024
2
Taekes, Jacob 
 5 mei 1737Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91200
3
Alberts, Jacoba 
 5 mei 1742Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96170
4
Alles, Sytske 
 5 mei 1747St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93908
5
de Haan, Sybe Hendriks 
 5 mei 1747St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93907
6
Jans, Antie 
 5 mei 1748Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58935
7
Meeth, Lodewijk 
 5 mei 1750Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100638
8
Klaasen, Lamke 
 5 mei 1764Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52421
9
Bilstra, Dirk Allerts 
 5 mei 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79738
10
Pieters, Trijntje 
 5 mei 1771Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I868
11
Feyes, Dieuke 
 5 mei 1774Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59094
12
Hiemstra, Arjen Baukes 
 5 mei 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42040
13
Reen, Jan Jurres 
 5 mei 1776Cornwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100782
14
Veenstra, Harmen Jans 
 5 mei 1776Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41556
15
Wynia, Auke Melis 
 5 mei 1776Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15457
16
Kamstra, Willem Douwes 
 5 mei 1777Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50764
17
Riewal, Neeltje Everts 
 5 mei 1777Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70868
18
Cuperus, Pieter Douwes 
 5 mei 1778Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65994
19
Koopal, Doekele Reimers 
 5 mei 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12254
20
Rinsma, Baukje Folkerts 
 5 mei 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6009
21
Boersma, Jeltje Meinderts 
 5 mei 1781Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50093
22
Kingma, Dirk Botes 
 5 mei 1781Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80968
23
Annema, Tabe Tjeerds 
 5 mei 1782Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32328
24
Lont, Dirk Arjens 
 5 mei 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13437
25
Pollius, Tjalling Godefridus Adama 
 5 mei 1783Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103287
26
Ondersma, Ysbrand Romkes 
 5 mei 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6757
27
Snijder, Douwe Jelles 
 5 mei 1786Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10032
28
Tulner, Ritske Dirks 
 5 mei 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49444
29
Vries, Meint Hendriks de 
 5 mei 1786Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19270
30
Wassenaar, Klaas Willems 
 5 mei 1786Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26115
31
Meer, Sjieuwke (Sjoukje) Dirks van der 
 5 mei 1787Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107435
32
Roorda, Jitske Alberts 
 5 mei 1788Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14222
33
Terwal, Wytze Pieters 
 5 mei 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3861
34
Brouwers, Pieter Willems 
 5 mei 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4865
35
Kaastra, Wytze Tjeerds 
 5 mei 1789Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41670
36
Klazes, Tjitze 
 5 mei 1789Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45216
37
Hoekstra, Metje Hendriks 
 5 mei 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7165
38
Kroodsma, Klaaske Douwes 
 5 mei 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96227
39
Steensma, Dirk Martens 
 5 mei 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19205
40
Dijkstra, Minne Gerbens 
 5 mei 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38537
41
Oosterhof, Sytze Eeuwes 
 5 mei 1792Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49439
42
Schepenaar, Feddrik Arjens 
 5 mei 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39513
43
Bijlsma, Bernardus Jans 
 5 mei 1793Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65212
44
Wiedema, Trijntje Jans 
 5 mei 1793Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47387
45
Atsma, Antje Dirks 
 5 mei 1796Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98022
46
Douwes, Dirk 
 5 mei 1796Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14327
47
Swart, Willem Jans 
 5 mei 1796Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62804
48
Teunis, Piebe 
 5 mei 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97736
49
Bonia, Aafke Douwes 
 5 mei 1797Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33552
50
Meinderts, Cornelis 
 5 mei 1797Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104661

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 177

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Aebes, Aebe 
 5 mei 1800Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79827
2
Hettema, Jantje Andries 
 5 mei 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5383
3
Reitsma, Gerrijt Sijbrandus 
 5 mei 1807Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83188
4
Bil, Johannes Gerrits 
 5 mei 1813 I56811
5
Foekema, Johannes Foekes 
 5 mei 1813Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87302
6
Klazes, Doutje 
 5 mei 1813St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64140
7
de Boer, Antje Sydses 
 5 mei 1814Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105064
8
Dreyer, Pieter Arjens 
 5 mei 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I625
9
Leystra, Richtje Klazes 
 5 mei 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10157
10
van Dijk, Johannes Symens 
 5 mei 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48620
11
Boelings, Tabe Annes 
 5 mei 1816Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104338
12
de Goede, Jan Hanzes 
 5 mei 1817Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76283
13
Reidsma, Antje Tjalles 
 5 mei 1817Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6456
14
Wynia, Klaas Melis 
 5 mei 1817Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15458
15
Bergsma, Thomas Douwes 
 5 mei 1818Goenga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67065
16
Jacobs, Tietje 
 5 mei 1819Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100872
17
Post, Wybe Wybes 
 5 mei 1819Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73844
18
Abels, Fenje 
 5 mei 1821Sebaldeburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112669
19
Ferwerda, Bottje Jans 
 5 mei 1821Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27186
20
Ferwerda, Haebeltje Tjalles 
 5 mei 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19121
21
Harmens, Antje 
 5 mei 1821Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79922
22
Hiddema, Tjeerd Geerts 
 5 mei 1823Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76754
23
Eelers, Catharina Antoons 
 5 mei 1824Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74942
24
Pasma, Ruurd Ruurds 
 5 mei 1824 I46599
25
Boer, Douwe Tjeerds de 
 5 mei 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10722
26
Bokkinga, Tjitske Bokkes 
 5 mei 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42803
27
Andringa, Jacob Sybrens 
 5 mei 1829Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77575
28
Stuurman, Grietje 
 5 mei 1829Blokzijl, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65066
29
Brandes, Aafke Sjierks 
 5 mei 1830Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31992
30
Elzinga, Jan Geerts 
 5 mei 1830Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51591
31
Kooistra, Rienk Gerbens 
 5 mei 1830Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47266
32
Visser, Trijntje Wybes 
 5 mei 1830Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2429
33
Folkertsma, Grietje Johannes 
 5 mei 1831De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3658
34
Broersma, Poppe Jans 
 5 mei 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3299
35
Grond, Neeltje Kornelis 
 5 mei 1832St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97229
36
Bandsma, Sape Jans 
 5 mei 1835Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112295
37
Visser, Aafke Nuttes 
 5 mei 1835 I67163
38
Visser, Aafke Nuttes 
 5 mei 1835Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83494
39
Buursma, Jan Hemmes 
 5 mei 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16805
40
Fennema, Eeltje Aukes 
 5 mei 1837Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4550
41
Dijkman, Klaas Nammens 
 5 mei 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I130
42
Hubert, Isaac 
 5 mei 1839Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100018
43
Posthumus, Jan Sybes 
 5 mei 1840Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24709
44
Boer, Jan Jacobs 
 5 mei 1841Wildervank, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108975
45
Terpstra, Jan Eilderts 
 5 mei 1841 I51389
46
Verwiel, Meijnoutje 
 5 mei 1843Enkhuizen, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102640
47
Andree, Antje Jans 
 5 mei 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2649
48
Dijkema, Leentje Sjoerds 
 5 mei 1844Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1964
49
Huizinga, Willemke Willems 
 5 mei 1844 I15616
50
Smedema, Klaaske 
 5 mei 1844Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61412

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 270

1 2 3 4 5 ... Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Alberts, Jan 
Folkerts, Neeltje 
 5 mei 1682Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2938
I2939
2
Harmens, Otte 
Wybbrens, Auckien 
 5 mei 1708Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91271
I91272
3
Douwes, Evert 
Eeltjes, Berber 
 5 mei 1720Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85486
I85487
4
Gerbens, Beernt 
Hessels, Trijntje 
 5 mei 1720Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36402
I36415
5
Roelofs, Take 
Sioukes, Durkjen 
 5 mei 1720Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103139
I103140
6
Boijens, Tjebbe 
Sipkes, Sijtske 
 5 mei 1726Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86347
I86348
7
Clases, Andries 
Jacobs, Pytje 
 5 mei 1726Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84623
I84624
8
Romkes, Sierd 
Gerrits, Aafke 
 5 mei 1726Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46682
I87143
9
Hendriks, Ruurd 
Sjoerds, Jetske 
 5 mei 1735Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75010
I75011
10
Andringa, Albert Tjeerds 
Buising, Johanna Clases 
 5 mei 1737Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82846
I82847
11
Ruirds, Jan 
Idses, Tjeertje 
 5 mei 1740Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107195
I107196
12
Jans, Binne 
Jurjens, Antje 
 5 mei 1743Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82720
I82721
13
Jans, Klaas 
Baukes, Jetske 
 5 mei 1743Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91744
I91743
14
Martens, Jan 
Willems, Lolkjen 
 5 mei 1743Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88040
I88041
15
Tjeerds, Jan 
Anskes, Sjoertje 
 5 mei 1743Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105668
I105669
16
Tonnis, Pieter 
Sicces, Trientie 
 5 mei 1743Winschoten, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96423
I96422
17
Jelles, Fedde 
Saakes, Aukje 
 5 mei 1753Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91088
I91089
18
Sinia, Gerryt 
Benthem, Maria 
 5 mei 1753Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55572
I55573
19
Bastiaans, Tjeerd 
Piers, Aefke 
 5 mei 1754Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72206
I72207
20
Douwes, Sybren 
Clases, Setske 
 5 mei 1754Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1936
I1937
21
Franses, Frans 
Igles, Maayke 
 5 mei 1754Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47326
I2905
22
Goedegebuure, Jan Marinisse 
Engelsman, Adriana den 
 5 mei 1754Sint Annaland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98999
I98998
23
Popkes, Albert 
Ridzes, Aaltje 
 5 mei 1754Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52389
I52390
24
Wybrens, Jacob 
Gaukes, Lysbet 
 5 mei 1754Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65715
I65716
25
Gerrits, Ritske 
Bergsma, Sijtske Johannes 
 5 mei 1765Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10742
I10741
26
Heines, Bartel 
Tiebeles, Tiestke 
 5 mei 1765Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88848
I88849
27
Hendriks, Jan 
Hendriks, Tjietske 
 5 mei 1765Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86967
I86968
28
Braaksma, Age Feyes 
Jilderda, Antje Lolkes 
 5 mei 1771Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9635
I9636
29
Dirks, Ruurd 
Klaases, Tjamkjen 
 5 mei 1771Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68041
I68042
30
Feenstra, Klaas Jans 
Tijsses, Baukjen 
 5 mei 1771Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72526
I72525
31
Hebbes, Hebbe Ruurds 
Tulp, Romkje Sipkes 
 5 mei 1771Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57626
I89971
32
Jans, Schelte 
Wybes, Sytske 
 5 mei 1771Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98504
I98505
33
Meetsma, Sybe Tjidsgers 
Jans, Grietje 
 5 mei 1771Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86436
I86437
34
Douwes, Cornelis 
Sjoerds, Aafke 
 5 mei 1776Cornwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98457
I98458
35
Grevenstuk, Bernardus (Berent) 
Huiskes, Maria Elisabeth 
 5 mei 1776Kampen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112107
I112108
36
Haitzes, Pieke 
Heerkes, Jantje 
 5 mei 1776Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105655
I105656
37
Harmens, Rintse 
Annes, Martyntje 
 5 mei 1776Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89156
I89157
38
Hepkes, Johannes 
Pieters, Rink 
 5 mei 1776Harich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62718
I62719
39
Hoekstra, Johannes Klazes 
Claassens, Janke 
 5 mei 1776Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78009
I75029
40
Jans, Eeltje 
Pytters, Hiltje 
 5 mei 1776Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73075
I73076
41
Proost, Jan 
Harmens, Taekle 
 5 mei 1776Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91705
I91706
42
Sybrens, Douwe 
Douma, Antje Minnes 
 5 mei 1776Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86899
I86900
43
Tinga, Jan Jans 
Douma, Frytsen Douwes 
 5 mei 1776Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73481
I73482
44
Brolsma, Jan Jans 
Bennema, Ymkje Jans 
 5 mei 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77368
I10288
45
Ebbes, Pijtter 
Sijtzes, Jetske 
 5 mei 1782Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76689
I76690
46
Leistra, Tjeerd Liebbes 
Iest, Joukje Douwes 
 5 mei 1782Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52954
I52955
47
Looyenga, Rein Pieters 
Douwes, Janke 
 5 mei 1782Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66139
I66140
48
Nieuwenhuis, Yette Djurres 
Ulbes, Hinke 
 5 mei 1782Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70583
I70584
49
Scheepstra, Klaas Daniels 
Andries, Doetje 
 5 mei 1782Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66527
I66528
50
Tjaarda, Tjeerd Jans 
Eegsma, Klaaske Rienks 
 5 mei 1782Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100868
I100869

1 2 3 4 5 ... Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 118

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Feyckes, Pieter 
 5 mei 1633Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1490
2
Wytzes, Klaas 
 5 mei 1726Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81361
3
Mark, Willem Pieters van der 
 5 mei 1737Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88505
4
Swiers, Jacob Hindriks 
 5 mei 1737Dalen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99781
5
Visser, Tiemen Jans 
 5 mei 1737Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78236
6
Wobbes, Jan 
 5 mei 1737Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58757
7
Hanenburg, Jacob Tjebbes 
 5 mei 1743Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79403
8
Ludzers, Antje 
 5 mei 1743Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86069
9
Groenja, Sytske Floris 
 5 mei 1748Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3759
10
Jans, Jeltje 
 5 mei 1748Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82752
11
Klasens, Hindrik 
 5 mei 1748Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91741
12
Ley, Roel Lubbes van der 
 5 mei 1748Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48086
13
Sierds, Fokjen 
 5 mei 1748Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83967
14
Sijbes, Jetse 
 5 mei 1748St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80106
15
Tietes, Rinse 
 5 mei 1748Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44678
16
Ysbrants, Jetske 
 5 mei 1748Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96467
17
Franses, Frans 
 5 mei 1752Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67265
18
Bangma, Jan Sikkes 
 5 mei 1754Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104429
19
Harmens, Rinske 
 5 mei 1754Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19107
20
Lammerts, Jantje 
 5 mei 1754Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106874
21
Reitsma, Sytse Wytses 
 5 mei 1754Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34687
22
Visser, Lieuwe Pieters 
 5 mei 1754Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12405
23
Wiersma, Maaike Johannes 
 5 mei 1754Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3940
24
Bottes, Attje 
 5 mei 1765Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42944
25
Douwes, Antje 
 5 mei 1765Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108106
26
Folkerts, Joukje 
 5 mei 1765Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68177
27
Jelles, Jetske 
 5 mei 1765Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61867
28
Klazes, Trijntje 
 5 mei 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77687
29
Pompsma, Alle Jans 
 5 mei 1765Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19658
30
Sipkes, Harmen 
 5 mei 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77882
31
Ulbes, Maayke 
 5 mei 1765Oosthem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100317
32
van Bachum, Michiel 
 5 mei 1765Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101003
33
Wybrens, Geertje 
 5 mei 1765Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37635
34
Arents, Lambertus 
 5 mei 1767Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37006
35
Sipkes, Maayke 
 5 mei 1767Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94915
36
Keizer, Arjen Romkes 
 5 mei 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91116
37
Bosma, Jetske Gerbens 
 5 mei 1771Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43334
38
Dobma, Dieuwke Douwes 
 5 mei 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1876
39
Hedzers, Sytske 
 5 mei 1771Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76475
40
Hoek, Selie Gerbens 
 5 mei 1771Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71786
41
Regnerus, Douwe Teunis 
 5 mei 1771Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6826
42
Tysses, Aafke 
 5 mei 1771 I42741
43
Wiebrands, Geiske 
 5 mei 1771Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43509
44
Douwes, Fedde 
 5 mei 1775Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61777
45
Joukes, Bottje 
 5 mei 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17656
46
Sjoerds, Kornelis 
 5 mei 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55100
47
Boersma, Gaatze Fokkes 
 5 mei 1776Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47629
48
Dijkstra, Heerke Jelles 
 5 mei 1776Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55490
49
Haakma, Tjitske Jans 
 5 mei 1776Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1865
50
Jochums, Wytske 
 5 mei 1776Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29094

1 2 3 Volgende»