Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 226

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Botma, Johannes Nuttes 
 5 mrt 1744Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3490
2
Bekius, Allert Douwes 
 5 mrt 1757Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17421
3
Torenmans, Gerben Gerbens 
 5 mrt 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14034
4
Hoites, Gerben 
 5 mrt 1764Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53949
5
Meindersma, Grietje Meinderts 
 5 mrt 1764Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50191
6
Reitsma, Sjieuwke Dirks 
 5 mrt 1766Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83907
7
Jansma, Klaaske Jans 
 5 mrt 1769Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90668
8
de Boer, Piebe Meines 
 5 mrt 1770Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28243
9
Dijkstra, Pieter Jans 
 5 mrt 1771Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3032
10
Harmens, Wybe 
 5 mrt 1771Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39598
11
Bakker, Bauke Sybrens 
 5 mrt 1773Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65244
12
Hendriks, Aukje (Akke) 
 5 mrt 1773Terwispel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48407
13
Willems, Saakje 
 5 mrt 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40081
14
Liebes, Yntje 
 5 mrt 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46404
15
Vellinga, Frouwkje Gerbens 
 5 mrt 1774Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19762
16
Epping, Pieter 
 5 mrt 1775Oosterhesselen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112906
17
Melis, Taeke 
 5 mrt 1775Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79806
18
Groeneberg, Antje Ates 
 5 mrt 1776Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89073
19
Palsma, Ebele Eizes 
 5 mrt 1776Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108884
20
Feyes, Dieuwke 
 5 mrt 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9565
21
Jongsma, Hendrik Ruurds 
 5 mrt 1778Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50714
22
van Sinderen, Lucas Hotzes 
 5 mrt 1778Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76898
23
Hoen, Neeltje Rieniks 't 
 5 mrt 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79665
24
Boersma, Gertje Tjipkes 
 5 mrt 1780Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1626
25
Sybrens, Sibbeltje 
 5 mrt 1780Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37740
26
Brinkman, Willem Freerks 
 5 mrt 1784Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41116
27
Hildema, Sybrigje Pieters 
 5 mrt 1785Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89086
28
Rensema, Jantje Lefferts (aka Brouwer) 
 5 mrt 1785Kootstertille Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97405
29
Hotzes, Tietje 
 5 mrt 1786Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79137
30
Terpstra, Jacob Ettes 
 5 mrt 1786Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5948
31
de Boer, Sjoerd Wytzes 
 5 mrt 1787Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76600
32
Hoekstra, Jippe Jans 
 5 mrt 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74117
33
Fransen, Lijsbet 
 5 mrt 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46944
34
Tjeerds, Trijntje 
 5 mrt 1789Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81660
35
Hoornsma, Feye Andries 
 5 mrt 1790Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27136
36
Joukes, Jan 
 5 mrt 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42617
37
Meulen, Anne Symons van der 
 5 mrt 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14063
38
Haanstra, Aaltje Johannes 
 5 mrt 1791Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85243
39
Sikkema, Attje Sikkes 
 5 mrt 1791Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57733
40
Postma, Ruurdtje Ruurds aka de Jong 
 5 mrt 1792Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2638
41
Marum, Pieter Feyes van 
 5 mrt 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7397
42
Reidsma, Sytske Djurres 
 5 mrt 1793Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83704
43
de Jong, Antje Jans 
 5 mrt 1794Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30401
44
Johannes, Thomas 
 5 mrt 1794Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47830
45
Meyer, Tjeerd Annes 
 5 mrt 1796Slappeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78627
46
Meyer, Marieke Jacobs 
 5 mrt 1797Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66711
47
Dijkstra, Aafke Lubberts 
 5 mrt 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72385
48
Kiestra, Geertje Pieters 
 5 mrt 1799Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71575
49
Boelstra, Sieuke Johannes 
 5 mrt 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77764
50
Boelens, Jan Jans 
 5 mrt 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62469

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 219

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Tjerks, Arjaantje 
 5 mrt 1748Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67646
2
Teunis, Janke 
 5 mrt 1772 I43260
3
Willems, Geertjen 
 5 mrt 1782Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87815
4
Roelofs, Hedman 
 5 mrt 1786 I86567
5
Annis, Hein 
 5 mrt 1793Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93539
6
Harmens, Fokeltje 
 5 mrt 1800 I1329
7
Fransens, Pope 
 5 mrt 1808Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15541
8
Gelts, Trijntie 
 5 mrt 1809Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99241
9
Harmens, Aafke 
 5 mrt 1809Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87277
10
Looyenga, Uilkje Minkes 
 5 mrt 1812Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78518
11
Hobbeling, Janke Jans 
 5 mrt 1813Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100684
12
Idzes, Klaaske 
 5 mrt 1813Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110450
13
Pieters, Geertje 
 5 mrt 1813 I68565
14
Kalma, Jitze Jans 
 5 mrt 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41245
15
Meinerts, Maaike 
 5 mrt 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9742
16
Oebeles, Jetske 
 5 mrt 1815Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76214
17
Piers, Jitske 
 5 mrt 1816Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52097
18
Wiersma, Willem Liebbes 
 5 mrt 1816Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79936
19
Dijkstra, Thomas Doedes 
 5 mrt 1817Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55578
20
Jansma, Sjoerd Jans 
 5 mrt 1819Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99196
21
Nijdam, Bote Sybrens 
 5 mrt 1820Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74968
22
Teitsma, Jitske Jans 
 5 mrt 1820Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49218
23
Wijngaarden, Sacharius Jurjens 
 5 mrt 1820Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86000
24
Nieuwenhuis, Jan Oenes 
 5 mrt 1821Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38443
25
Mulder, Jan Harmens 
 5 mrt 1822St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78998
26
Visbeek, Klaas Tjeerds 
 5 mrt 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1793
27
Dijkstra, Willem Dirks 
 5 mrt 1825Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65460
28
Ploeg, Sipkjen Lieuwes van der 
 5 mrt 1825 I52468
29
Sjoerdinga, Tjerk Wytzes 
 5 mrt 1825Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13770
30
Tadema, Jeltje Gjalts 
 5 mrt 1825Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37503
31
Brik, Aaltje Harmens 
 5 mrt 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39369
32
de Vries, Akke Pieters 
 5 mrt 1827Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68206
33
de Vries, Maaike Sjoerds 
 5 mrt 1827Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88189
34
Eilander, Dirk Kornelis 
 5 mrt 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12839
35
Jorritsma, Jaatske (Setske) Wiebes 
 5 mrt 1827Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2125
36
Kruizinga, Wouter Hendriks 
 5 mrt 1827Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67028
37
Schaaf, Eebe Johannes van der 
 5 mrt 1827 I73085
38
Terpstra, Antje Gerkes 
 5 mrt 1827Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88438
39
de Haan, Johannes (Jannes) Hessels 
 5 mrt 1830Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108383
40
Hoekstra, Jan Jakobs 
 5 mrt 1832Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9642
41
Jelles, Trijntje 
 5 mrt 1832Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98372
42
Heslinga, Pylger Piers 
 5 mrt 1833Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83337
43
Koopmans, Trijntje Hyltjes 
 5 mrt 1833Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93682
44
Poortinga, Gerben Wybes 
 5 mrt 1833Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10362
45
Rengers, Aafke Martens Hoeksma 
 5 mrt 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81561
46
Six, Mettje Berends 
 5 mrt 1833Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68218
47
Mieras, Janna 
 5 mrt 1834Kapelle, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107917
48
Algra, Sjoerd Pieters 
 5 mrt 1835Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55950
49
Boersma, Pieter Fokkes 
 5 mrt 1835Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18083
50
Jans, Hillechje 
 5 mrt 1835Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73865

1 2 3 4 5 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 68

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Hendericks, Pier 
Folckerts, Bauck 
 5 mrt 1719Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20203
I95110
2
Beernts, Albert 
Jans, Aafke 
 5 mrt 1724Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101890
I101891
3
Hayes, Auke 
Wybes, Aaltje 
 5 mrt 1730Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77290
I77291
4
Anders, Rienk 
Jilles, Dieuke 
 5 mrt 1738Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6979
I6980
5
Thyles, Hendrik 
Hoen, Mettje Hendriks 
 5 mrt 1741Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70257
I70258
6
Clasen, Sybren 
Fransen, Antie 
 5 mrt 1747Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77269
I77270
7
Ytzens, Jan 
Lieuwes, Baukje 
 5 mrt 1747Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18
I50
8
Dens, Damianus 
Durks, Aaltje 
 5 mrt 1752Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49374
I49375
9
Hendriks, Peter 
Jans, Margje 
 5 mrt 1752Staphorst, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99511
I99512
10
Meertens, Geert 
Pieters, Harmke 
 5 mrt 1752Uithuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100598
I100599
11
Sieuwes, Harke 
Jans, Jacobjen 
 5 mrt 1758Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112727
I112728
12
Couperus, Hans Arnoldus 
Pytters, Geertje 
 5 mrt 1769Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101245
I101246
13
Foekes, Bauke 
Johannes, Jetske 
 5 mrt 1769Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112548
I112549
14
Brink, Heimen van den 
de Goeijen, Hendrica 
 5 mrt 1775Vaassen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112674
I112675
15
Kleinhuis, Binnert Holstes 
Kornelis, Tetje 
 5 mrt 1775Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95729
I95730
16
Orange, Gerben Tjebbes 
Harmens, Grietje 
 5 mrt 1775Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111878
I111879
17
Zijlstra, Klaas Hommes 
Jans, Lijsbet 
 5 mrt 1775Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37767
I37768
18
Beernts, Hendrik 
Wygers, Ankje 
 5 mrt 1780Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103101
I103100
19
Zeekats, Johan Adam 
Nicolaas, Eva 
 5 mrt 1780Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91784
I91785
20
Dijkstra, Jochem Jeens 
Piepker, Pietje Sakes 
 5 mrt 1785Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86695
I86696
21
Diemers, Feitse 
Hendriks, Hendrikjen 
 5 mrt 1786Beets Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63578
I63579
22
Jacobs, Popke 
Igles, Aaltje 
 5 mrt 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101410
I67745
23
Oosterhof, Meint Jans 
Westra, Johanna Boukes 
 5 mrt 1786Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56075
I56076
24
Helderman, Olof Julius 
Berg, Aaltje van den 
 5 mrt 1790Kampen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72714
I72715
25
Blesma, Jacob Meynderts 
Johannes, Antje 
 5 mrt 1793Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106127
I106128
26
Knol, Hans Jacobs 
de Roo, Grietje Jans 
 5 mrt 1809Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110285
I110286
27
Ley, Anne Jans van der 
Beer, Trijntje Rinzes de 
 5 mrt 1809Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52406
I15726
28
Vries, Pieter Jelles de 
Wiersma, Antje Tjerks 
 5 mrt 1812Mairie Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12098
I12099
29
Heringa, Sybren Douwes 
Hoeksma, Trijntje Bouwes 
 5 mrt 1814Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111795
I111794
30
Sinnema, Rinze Annes 
Wassenaar, Hiltje Cornelis 
 5 mrt 1814Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11357
I11359
31
de Roos, Jan Jans 
de Haan, Antje Sybrens 
 5 mrt 1815Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78315
I78314
32
Link, Pieter 
Meister, Sjoukje Koenraads 
 5 mrt 1815Mairie Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5865
I2573
33
Feenstra, Johannes Pieters 
Tjibbes, Aaltje 
 5 mrt 1816Mairie Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58574
I58575
34
Vellinga, Sjoerd Dirks 
Roeda, Janke Dirks 
 5 mrt 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5896
I5405
35
Bosman, Frans 
Ringnalda, Dirkje Rinses 
 5 mrt 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92823
I63656
36
Kuik, Dirk Jans 
Ploeg, Klaaske Lases van der 
 5 mrt 1826Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69432
I69433
37
Siderius, Johannes Dirks 
Wassenaar, Antje Sjoerds 
 5 mrt 1826Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37637
I37638
38
de Boer, Jille Jitzes 
de Jong, Fokjen Jans 
 5 mrt 1828Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61379
I61380
39
Laan, Jan 
Visser, Grietje 
 5 mrt 1834Beemster, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111394
I111395
40
Tamse, Gilles Walraven 
Goedagen, Adriaantje 
 5 mrt 1835Middelburg, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107248
I107250
41
Wiersma, Jurk Sjoerds 
Wiersma, Aafke Gerrits 
 5 mrt 1843Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72430
I72431
42
Woudstra, Marten Pieters 
Galien, Romkje Hendriks van der 
 5 mrt 1843Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91147
I91148
43
Miedema, Klaas Freerks 
Weide, Antje Hendriks van der 
 5 mrt 1847Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1549
I5873
44
Snijder, Hendrik Aukes 
Noteboom, Annigjen Remmelts 
 5 mrt 1851Ooststellingwerf Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62865
I62873
45
Hoekstra, AEbe Cornelis 
Hoekstra, Grietje Jans 
 5 mrt 1853Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11128
I8338
46
Stienstra, Piebe Feddes 
Boersma, Aukje Sijes 
 5 mrt 1853Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13099
I13095
47
Tilstra, Pieter Jacobs 
Schmoll, Hendrikje Johan 
 5 mrt 1853Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20943
I8936
48
Smit, Reert Klaassens 
Doornbos, Nijske Jacobs 
 5 mrt 1859Bedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110028
I110025
49
Spoelstra, Klaas Jans 
Boonstra, Vemke Sierds 
 5 mrt 1859Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16524
I37363
50
Meer, Jan (John) Jelles van der 
Wiersma, Namkje Kornelis 
 5 mrt 1861Vriesland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111833
I111834

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 73

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jacobs, Sytse 
 5 mrt 1673Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94069
2
Heidanus, Jurjen Jurjens 
 5 mrt 1693Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43991
3
Wijtzes, Rinske 
 5 mrt 1699Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78413
4
Gosliga, Tussijn Pyters 
 5 mrt 1728Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62281
5
Ballings, Ietske 
 5 mrt 1741Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43141
6
Jaspers, Cornelis 
 5 mrt 1741St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79032
7
Bonnema, Pijttje Ypes 
 5 mrt 1747St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57383
8
Hoekstra, Sybe Klazes 
 5 mrt 1747Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55104
9
Tjebbes, Wikje 
 5 mrt 1747Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4291
10
van Kleffens, Trijntje Eelkes 
 5 mrt 1748Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87753
11
Gaukes, Aafke 
 5 mrt 1752St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35482
12
Tabes, Acke 
 5 mrt 1752Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43913
13
Tietes, Tabe 
 5 mrt 1752Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47138
14
Weiland, Auke Tousein 
 5 mrt 1752Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88428
15
Sybes, Sipkjen 
 5 mrt 1756Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111429
16
Jans, Sijke 
 5 mrt 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43756
17
Damstra, Antje Geerts 
 5 mrt 1758Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102772
18
Johannes, Hinke (Renske) 
 5 mrt 1758Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90964
19
Roorda, Trijntje Ysaaks 
 5 mrt 1758Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106854
20
Sipkes, Jouke 
 5 mrt 1758Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42634
21
Tolsma, Oene Wopkes 
 5 mrt 1761Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68147
22
Feddema, Eit Wytzes 
 5 mrt 1766Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13638
23
Brouwer, Oeds Andries 
 5 mrt 1769Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57185
24
Dreyer, Minke Arjens 
 5 mrt 1769Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2292
25
Hettema, Geeske Hettes 
 5 mrt 1769Oudeschoot/Nieuweschoot/Mildam/Rottum/Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95739
26
Nutterts, Tijs 
 5 mrt 1769Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5578
27
Palstra, Tjalling Wytzes 
 5 mrt 1769Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89879
28
Ram, Jacobje Klases 
 5 mrt 1769Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I895
29
Terpstra, Hendrikje (Hinke) Broers 
 5 mrt 1769Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87929
30
Toonstra, Tjipke Berents 
 5 mrt 1769Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76407
31
Walle, Gelske Romkes de 
 5 mrt 1769Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11214
32
Beukema, Trientje Jans 
 5 mrt 1775Vierhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107795
33
Boer, Foekje Meines de 
 5 mrt 1775Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11812
34
Boer, Keimpe Jans de 
 5 mrt 1775Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11624
35
Hoekstra, Friese Jans 
 5 mrt 1775Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I821
36
Meulen, Trijntje Ypes van der 
 5 mrt 1775Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103931
37
Piebes, Froukje 
 5 mrt 1775St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81625
38
Griede, Willem Jans 
 5 mrt 1779Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110045
39
Bruinsma, Uilkje Klazes 
 5 mrt 1780Harich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110768
40
de Jong, Willem Jurjens 
 5 mrt 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45205
41
Dijkstra, Tjitske Jans 
 5 mrt 1780Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11692
42
Holwerda, Antje Sakes 
 5 mrt 1780Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91902
43
Mey, Martinus Jans van der 
 5 mrt 1780Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12066
44
Westra, Hinke Sieberens 
 5 mrt 1780Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66657
45
Weyer, Sjirk Sikkes 
 5 mrt 1780Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42707
46
Bonsma, Ruurd Aukes 
 5 mrt 1786Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92212
47
Dirks, Sijtse 
 5 mrt 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45735
48
Groot, Sybren Klazes de 
 5 mrt 1786St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19961
49
Hessels, Berber 
 5 mrt 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92303
50
Iepma, Riemke Klases 
 5 mrt 1786Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94285

1 2 Volgende»