Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 187

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jimkes, Grietje 
 20 apr 1760Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76101
2
Kolk, Tjeerd Douwes 
 20 apr 1760Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50231
3
Tjeerds, Jan 
 20 apr 1762Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45499
4
Nieuwenhuis, Egbert Heeres 
 20 apr 1763Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26591
5
de Wint, Teeke Sybrens van 
 20 apr 1768Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97104
6
Hoen, Baukje Rieniks 't 
 20 apr 1769St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43117
7
Vellema, Gerben Sybrens 
 20 apr 1769Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48000
8
Boelen, Hendrikjen Jacobs 
 20 apr 1771Boyl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75672
9
Akkerman(s), Klaas Sijmons 
 20 apr 1772Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11548
10
Beerents, Gerryt 
 20 apr 1773Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101893
11
Heidanus, Marten Sacharias 
 20 apr 1773 I44011
12
Abbinga, Gerben Abes 
 20 apr 1774Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5907
13
Swart, Lutske Willems 
 20 apr 1774Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58244
14
Weidenaar, Aaltje Hessels 
 20 apr 1774Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105193
15
Jans, Jetske 
 20 apr 1775Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106190
16
Heeringa, Gosse Gijsberts 
 20 apr 1776 I45638
17
Alles, Aaltje 
 20 apr 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43548
18
Boonstra, Trijntje Joukes 
 20 apr 1777Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72509
19
Hoekstra, Aaltje Gerbens 
 20 apr 1777Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34924
20
Jagersma, Jan Jeremias 
 20 apr 1777Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74666
21
Rauwerda, Auke Klases 
 20 apr 1777Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74592
22
Ytzens, Marieke 
 20 apr 1778Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47711
23
Gorter, Leendert Johannes 
 20 apr 1779Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77872
24
Post, Sjoerd Simons 
 20 apr 1779Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66286
25
Eelties, Geertie 
 20 apr 1781Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59802
26
Heidanus, Aaltje Arjens 
 20 apr 1784Klooster Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7546
27
Bij, Hendrik Tymens van der 
 20 apr 1786Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71368
28
Tamminga, Frans Tevis 
 20 apr 1786Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12278
29
Hoekstra, Foppe Gerlofs 
 20 apr 1787Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67160
30
Kniphuizen, Jantje Melles 
 20 apr 1788Zoutkamp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33328
31
Kuiken, Klaasje Beerts 
 20 apr 1789St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35795
32
Meinsma, Trijntje Jans 
 20 apr 1789Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37809
33
Jans, Sjoerd 
 20 apr 1791Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47096
34
Louwrens, Sybrig Louws 
 20 apr 1791Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I319
35
Lampe, Wobbina Johannes 
 20 apr 1792Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33864
36
Uitterdijk, Jan Heines 
 20 apr 1792Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63121
37
Algera, Eelkje Gerkes 
 20 apr 1793Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4310
38
Wassenaar, Maatje Arjens 
 20 apr 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77511
39
Wijga, Cornelis Ennes 
 20 apr 1794Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56256
40
de Haan, Hiske Jacobs 
 20 apr 1796Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103112
41
Meinsma, Antje Jans 
 20 apr 1796Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81733
42
Velde, Gerben Meints van der 
 20 apr 1796Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38180
43
de Jong, Berend Jacobs 
 20 apr 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49611
44
de Jong, Oeds Kornelis 
 20 apr 1798Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61562
45
Jansma, Hiltje Igles 
 20 apr 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2669
46
van Dijk, Klaas Dirks 
 20 apr 1798Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77820
47
de Vries, Wytske Symens 
 20 apr 1801Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45443
48
Heslinga, Pietje Petrus 
 20 apr 1801Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14307
49
Pieters, Douwe 
 20 apr 1801Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45338
50
Kingma, Joacomina Tjommes 
 20 apr 1802Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47361

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 158

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jillerts, Pieter 
 20 apr 1685Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90198
2
Harmens, Tjerk 
 20 apr 1779Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18508
3
Harf, Juliana 
 20 apr 1803Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40494
4
Kuik, Jelle Johannes 
 20 apr 1808St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3365
5
Heidanus, Dieuke Sacharias 
 20 apr 1809Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44010
6
Hiddema, Pieter Abes 
 20 apr 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50148
7
Sippes, Pietertje 
 20 apr 1811 I30932
8
Lantinga, Jan Sjoerds 
 20 apr 1812Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88503
9
Gabes, Sjoukjen 
 20 apr 1814Oranjewoud Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107131
10
Rollingswier, Jan Martens 
 20 apr 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10661
11
Wierstra, Minne Jacobs 
 20 apr 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9263
12
Huisman, Arjen Cornelis 
 20 apr 1815St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83163
13
Wiltjes, Meile 
 20 apr 1815Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95390
14
Anthonij, Albert 
 20 apr 1816Smilde, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107072
15
de Graaf, Lammert Douwes 
 20 apr 1816Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6938
16
Dirks, Dieuke 
 20 apr 1816Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88983
17
Franses, Dieuke 
 20 apr 1816Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46981
18
Westerhuis, Lijsbet Tymens 
 20 apr 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45114
19
Poortinga, Antje Rinzes 
 20 apr 1817Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10353
20
Sierds, Grytje 
 20 apr 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84018
21
Smids, Reinder Jans 
 20 apr 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20255
22
Bakkes, Meinouw Lourens 
 20 apr 1821Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105069
23
Gerrits, Antje 
 20 apr 1823Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27344
24
Bakker, Akke Freerks 
 20 apr 1824 I15415
25
Eggers, Janke Jeltes 
 20 apr 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49527
26
Frankena, Aukjen Aukes 
 20 apr 1825Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69103
27
Kok, Wypkje Dirks 
 20 apr 1826 I37757
28
Ploeg, Doeke Jans van der 
 20 apr 1826Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98887
29
de Vries, Pieter Joukes 
 20 apr 1830Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73257
30
Meyer, Mindert Cornelis 
 20 apr 1830Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2377
31
Terpstra, Harmen Bouwes 
 20 apr 1830Slappeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74540
32
Postma, Jelle Klazes 
 20 apr 1832Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6633
33
Adema, Gerke Piebes 
 20 apr 1833Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40495
34
Boes, Ane Johannes 
 20 apr 1833Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11748
35
Reisiger, Aaltje Meinderts 
 20 apr 1834Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79992
36
Visser, Sjarde Jelles 
 20 apr 1835St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39397
37
Holwerda, Louw Louws 
 20 apr 1837Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82208
38
Zuidema, Albert Lammerts 
 20 apr 1837 I58400
39
Bakker, Antje Cornelus 
 20 apr 1838Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98919
40
Smidt, Tjitske Binnes 
 20 apr 1838St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4605
41
Veenema, Baukje Lieuwes 
 20 apr 1838Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68684
42
Huging, Dirk Jans 
 20 apr 1840Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30818
43
Terpstra, Jitze Sjoerds 
 20 apr 1841Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9050
44
Buren, Sybe Jans 
 20 apr 1842Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64612
45
Keller, Antoon Johannes 
 20 apr 1842Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101404
46
de Vries, Lieuwe 
 20 apr 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83509
47
Dijkema, Anna Tjeerds 
 20 apr 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15853
48
Dodevis, Lammertje 
 20 apr 1843Elburg, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102891
49
Ley, Renze Jans van der 
 20 apr 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16450
50
Wiersma, Piebe Dirks 
 20 apr 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17111

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 93

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Hendriks, Fedde 
Saakes, Saakje 
 20 apr 1684Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74065
I74066
2
Tjeerds, Gerryt 
Hylkes, Tietie 
 20 apr 1732Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44557
I44558
3
Haebes, Ruurd 
Romkes, Doedtje 
 20 apr 1738Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82275
I82276
4
Dojema, Mink Jacobs 
Douwes, Antie 
 20 apr 1749Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71887
I71888
5
Ettes, Tabe 
Harmens, Sijke 
 20 apr 1749Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85718
I85719
6
Tjallings, Folkert 
Hendriks, Antje 
 20 apr 1749Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85484
I85485
7
Gosses, Klaas 
Jans, Mettje 
 20 apr 1755Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47385
I47386
8
Hylkes, Pyter 
Ymes, Jiske 
 20 apr 1755Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2888
I2891
9
Thomas, Geert 
Johannis, Gertje 
 20 apr 1755Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102773
I102774
10
Verlaan, Gerben Jans 
Jogchums, Willemijna 
 20 apr 1755St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3898
I3899
11
Ritsers, Ruert 
Lucas, Jeltje 
 20 apr 1758Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102727
I102728
12
Ulbes, Sybren 
Lous, Fokeltje 
 20 apr 1760Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65248
I102114
13
Christoffels, Poulus 
Jans, Attje 
 20 apr 1766Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104447
I104448
14
Hellema, Arjen Doekes 
Klazes, Rebekka 
 20 apr 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43120
I1064
15
Klazes, Marten 
Wijbes, Berber 
 20 apr 1766Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76271
I76272
16
Bakkerus, Fredrik 
Folkerts, Sjoukjen 
 20 apr 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87342
I87343
17
Bokma, Bokke Alberts 
Tolsma, Eelkje Dirks 
 20 apr 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10716
I10715
18
Engbringhoff, Jan Gerryt 
Wostmann, Catharina 
 20 apr 1767 I33987
I33988
19
Wadman, Douwe Folkerts 
Jans, Froukjen 
 20 apr 1770Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35837
I35838
20
Bosma, Jan Tjeerds 
Ymes, Minke 
 20 apr 1777Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70637
I70638
21
Helbig, Martinus (Martijn) Christaans 
Jans, Geertje 
 20 apr 1777Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76413
I76414
22
Alberts, Willem 
Dauwes, Anke 
 20 apr 1778Grootegast/Doezum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106995
I106996
23
Berg, Sierd Jacobs van der 
Jochems, Henke 
 20 apr 1778Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81528
I81529
24
Bijker, Hendrik Gelts 
Roelofs, Antje 
 20 apr 1778Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49099
I49100
25
Stapfraden, Peter 
Gabini, Bontje 
 20 apr 1778Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100245
I100244
26
Wijnsens, Klaas 
Feenstra, Aaltje Tietes 
 20 apr 1778Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20243
I20240
27
Beer, Rinse Gerlofs de 
Rinzes, Antje 
 20 apr 1783Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15723
I15724
28
Fockes, Jan 
Oetzes, Lutske 
 20 apr 1783Sebaldeburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101493
I101490
29
Harmens, Sane 
Wijbes, Antje 
 20 apr 1783Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97295
I97296
30
Smidt, Urich 
Alberts, Maria 
 20 apr 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95307
I95306
31
Tjeerds, Giolt 
Jans, Antie 
 20 apr 1783Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89203
I89204
32
Woude, Geert Gosses van der 
Groothof, Fentje Jacobs 
 20 apr 1783Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50135
I50136
33
Brants, Doekele 
Tjerks, Grietje 
 20 apr 1787Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53003
I53004
34
Brouwers, Schelte Pieters 
Lettinga, Grietje Piers 
 20 apr 1788Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4799
I52636
35
Jansma, Klaas Jans 
Meines, Grietje 
 20 apr 1788Oudeschoot/Nieuweschoot/Mildam/Rottum/Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93480
I93479
36
Klinse, Harke Gerrits van der 
Klases, Geeske 
 20 apr 1788Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98957
I98958
37
Lange, Pieter Willems de 
Wendelaar, Yke Teunis 
 20 apr 1788Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1128
I2297
38
van Postma, Kornelis Jans 
de Groot, Sjoerdtje Tomas 
 20 apr 1788Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89700
I44791
39
van Valkenburg, Willem 
Kister, Grietje 
 20 apr 1792Noordwelle, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102806
I102807
40
Beerns, Beern Klaases (aka Boonstra) 
Memerda, Sytske Ritskes 
 20 apr 1794Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97247
I10744
41
Bouma, Maurits Folkerts 
Jetses, Attje 
 20 apr 1794Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77536
I79353
42
Posthumus, Gerben Hinnes 
Annes, Rinske 
 20 apr 1794Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62995
I62996
43
Slotegraaf, Harmen Jelmers 
Aukes, Tjitske 
 20 apr 1794Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75073
I75074
44
Vlieg, Nicolaas 
van Hylckama, Grietje 
 20 apr 1795Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61686
I61687
45
Feikema, Jan Douwes 
Kooistra, Aafke Eeltjes 
 20 apr 1800Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105987
I105988
46
Hoogterp, Lieme Liemes 
Bijlsma, Luitske Jacobs 
 20 apr 1800Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39406
I39874
47
Westra, Gaatse Gerbens 
Meer, Froukje Douwes van der 
 20 apr 1805Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103615
I103616
48
de Zee, Pieter Uiltjes 
Schaaf, Jeltje Hanzes van der 
 20 apr 1806Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83945
I83946
49
Veen, Romke Tjallings van der 
Mellema, Jantje Tjibbes 
 20 apr 1806Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71644
I71645
50
Westerveld, Tiete Hayes 
Wassenaar, Janke Luitjens 
 20 apr 1806Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53951
I53952

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 95

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Botes, Rinske 
 20 apr 1660Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67878
2
Martens, Gerben 
 20 apr 1673Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45917
3
Ritskes, Antie 
 20 apr 1677Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46423
4
Wierds, Saakje 
 20 apr 1684Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94113
5
Lubberts, Jan 
 20 apr 1704Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78229
6
Sybrens, Teunes 
 20 apr 1705Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42297
7
Reitses, IJtje 
 20 apr 1710Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95943
8
Tymens, Sjouke 
 20 apr 1721Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103699
9
Foekes, Douwe 
 20 apr 1727Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2812
10
Gerryts, Dirk 
 20 apr 1727Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2802
11
Hartog, Anna Margareta 
 20 apr 1727Oudeschans, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41447
12
Eintes, Sas 
 20 apr 1732Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10734
13
Feddes, Mayke 
 20 apr 1732Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80743
14
Hellema, Auke Doekes 
 20 apr 1732Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43159
15
Menderts, Klaaske 
 20 apr 1732Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91623
16
Teikes, Teeke 
 20 apr 1732Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43012
17
Baarda, Gerlantje Gerlofs 
 20 apr 1738Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45695
18
van Dijk, Maaike Fransens 
 20 apr 1738Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7179
19
Lieuwes, Renske 
 20 apr 1753Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66419
20
Sybes, Jeltje 
 20 apr 1753Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65461
21
van Dijk, Jakob Kornelis 
 20 apr 1753Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101702
22
Engbrenghof, Jan Gerrit Martens 
 20 apr 1755Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1478
23
Engbringhoff, Marten Martens 
 20 apr 1755Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1691
24
Freerks, Klaas 
 20 apr 1755Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43393
25
Jacobs, Lysbet 
 20 apr 1755Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77944
26
Ritskes, Sjabbe 
 20 apr 1755Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15410
27
Cupery, Klaas Ypes 
 20 apr 1757Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85735
28
Bookes, Andries 
 20 apr 1759Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104846
29
Dirks, Teuntje 
 20 apr 1760St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78882
30
Gerrits, Attje 
 20 apr 1760Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68414
31
Orre, Teen Jans 
 20 apr 1760Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57353
32
Jelles, Tjiske 
 20 apr 1761Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106192
33
Clases, Akke 
 20 apr 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77855
34
de Blaauw, Rintje Klazes 
 20 apr 1766St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57955
35
Ennema, Neeltje Ennes 
 20 apr 1766Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49848
36
Leistra, Willem Johannes 
 20 apr 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49025
37
Lapstra, Hiltje Alles 
 20 apr 1767Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74164
38
Boyenga, Tjalling Boyens 
 20 apr 1770Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10018
39
Bienzes, Aafke 
 20 apr 1772Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86952
40
Ley, Albert Jans van der 
 20 apr 1772Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16454
41
Woude, Gerrit Baukes van der 
 20 apr 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6288
42
Engberts, Geert 
 20 apr 1776Midwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66878
43
Bekius, Johannes Jans 
 20 apr 1777Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69477
44
Kloosterman, Wytse Binderts 
 20 apr 1777Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63986
45
Laan, Johannes Oenzes van der 
 20 apr 1777Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35981
46
Nammens, Akke 
 20 apr 1777Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44285
47
Pieters, Tijs 
 20 apr 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88181
48
Schregardus, Jan Frederiks 
 20 apr 1777Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60678
49
Gerbens, Ymkjen 
 20 apr 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92277
50
Wiersma, Eelkjen Bokkes 
 20 apr 1778Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14112

1 2 Volgende»