Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 192

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Hilbrands, Dieuwke 
 4 nov 1687Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70616
2
Tjeerds, Doetje 
 4 nov 1724Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74423
3
Gerrits, Tettje 
 4 nov 1753Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15092
4
Holwerda, Johannes Pieters 
 4 nov 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46611
5
Grouwstra, Bauke Willems 
 4 nov 1767Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43896
6
Dijkstra, Foppe Sybrens 
 4 nov 1770Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81321
7
Dokter, Jannigje Gerbens 
 4 nov 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77699
8
de Witte, Jacob Sybrens 
 4 nov 1771Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106115
9
Terpstra, Taetske Wiegers 
 4 nov 1771Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2328
10
van Tuinen, Pieter Jacobs 
 4 nov 1771Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13169
11
Westra, Martsen Johannes 
 4 nov 1773Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75897
12
Jong, Trijntje Jans de 
 4 nov 1775Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2402
13
Hibma, Grietje Jochums 
 4 nov 1776Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83333
14
Memerda, Antje Ritskes 
 4 nov 1777Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10611
15
Mey, Jan Jans van der 
 4 nov 1780Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15534
16
Palma, Ynse Sybes 
 4 nov 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3465
17
Wal, Gaatske Tjeerds van der 
 4 nov 1780Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1922
18
Walstra, Martzen Klazes 
 4 nov 1780Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40504
19
Meer, Tjitske Harts van der 
 4 nov 1782Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100445
20
Dijkstra, Aukje Alles 
 4 nov 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18741
21
van Meekeren, Harmen Rijks 
 4 nov 1783Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70959
22
Huizinga, Hendrik Willems 
 4 nov 1784Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15307
23
Oostergo, Rientje Dirks 
 4 nov 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85134
24
Hiemstra, Tjitske Hanzes 
 4 nov 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13047
25
Jans, Jelle 
 4 nov 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44184
26
Tjeerds, Pieter 
 4 nov 1790Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16368
27
Arjens, Lieuwe 
 4 nov 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43279
28
Dijkstra, Tjaltje Eeltjes 
 4 nov 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I281
29
Planting, Janke Sydzes 
 4 nov 1792Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110578
30
Terpstra, Yttje Wytzes 
 4 nov 1793Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3519
31
Westerbaan, Lieuwe Pieters 
 4 nov 1794Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6675
32
Sytzes, Gerrigje 
 4 nov 1795St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40931
33
Dam, Gerrit Siemens 
 4 nov 1796Luinjeberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67317
34
Faber, Froukjen Jans 
 4 nov 1796Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51206
35
Mellema, Hendrikje Jacobs 
 4 nov 1796St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26666
36
Dijkstra, Trijntje Jacobs 
 4 nov 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5098
37
Dijkstra, Trijntje Jacobs 
 4 nov 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97780
38
Postma, Reinouw Jilderts 
 4 nov 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5158
39
Kingma, Ype Jelles 
 4 nov 1798Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46950
40
Postma, Lurk Lolkes 
 4 nov 1798Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57105
41
Alkema, Taetske Feitzes 
 4 nov 1800Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40236
42
Bakker, Albertje Pieters 
 4 nov 1800Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79050
43
Doeyes, Sape 
 4 nov 1800Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46781
44
Toonstra, Antje Gerbens 
 4 nov 1801Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58429
45
Wierda, Gaele Jans 
 4 nov 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19733
46
Hofman, Simon Klazes 
 4 nov 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5188
47
Ringenerus, Pietertje Oepkes 
 4 nov 1802Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56810
48
Lolkema, Taeke Pieters 
 4 nov 1803Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7526
49
Douwes, Hendrikje 
 4 nov 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42487
50
Harmens, Trijntje 
 4 nov 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26286

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 185

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Sijlstra, Andries 
 4 nov 1795Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102695
2
Post, Klaasje Klazes 
 4 nov 1808St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39723
3
Beerns, Aukjen 
 4 nov 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4488
4
Rinderts, Rinse 
 4 nov 1809 I86764
5
Jong, Akke Aukes de 
 4 nov 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19166
6
Zoodsma, Falentijn Jans 
 4 nov 1812Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I820
7
Offringa, Pylger Pytters 
 4 nov 1813Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96819
8
Folkerts, Jacob 
 4 nov 1814Noordbroek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3115
9
van Dijk, Renske Tjerks 
 4 nov 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26388
10
Jacobs, Froukje 
 4 nov 1815Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10507
11
Hindriks, Roelf 
 4 nov 1816Ten Boer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111224
12
Ark, Klaas Pieters van der 
 4 nov 1817Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26493
13
Tijssens, Baukjen 
 4 nov 1817Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38861
14
Hoek, Selie Gerbens 
 4 nov 1819Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71786
15
Ploeg, Daniel Hessels van der 
 4 nov 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1751
16
Reitsma, Wiebe Harmens 
 4 nov 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18477
17
Woudma, Aant Tijssens 
 4 nov 1819Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48584
18
Braaksma, Anne Hendriks 
 4 nov 1820Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51864
19
Faber, Andries Jans 
 4 nov 1820Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7676
20
Ploeg, Janke Douwes van der 
 4 nov 1820Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96044
21
Bleinsma, Rintje Reinders 
 4 nov 1821Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13184
22
de Vries, Theunis Jans 
 4 nov 1822Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105772
23
Vries, Jieldert Jans de 
 4 nov 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18114
24
de Vries, Antje Goffes 
 4 nov 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14695
25
Oeges, Antje 
 4 nov 1823Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68729
26
Vis, Sipke Cornelis 
 4 nov 1823St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45016
27
Meulen, Martje Keimpes van der 
 4 nov 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2982
28
Tijsma, Trijntje Thijssens 
 4 nov 1824Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55802
29
Ark, Doetje Ekkes van der 
 4 nov 1825Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59441
30
Kooistra, Pieter Johannes 
 4 nov 1825Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59019
31
Bijlsma, Sipke Douwes 
 4 nov 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43333
32
de Jong, Jan Eedes 
 4 nov 1826 I83649
33
de Jong, Ulrik Christiaans 
 4 nov 1826Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110186
34
Dijkstra, Homme Jacobs 
 4 nov 1826 I65392
35
Haaksma, Uilke Klazes 
 4 nov 1826Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34267
36
Miedema, Dieuke Sapes 
 4 nov 1826Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10534
37
Tempel, Jeltje Roelofs van der 
 4 nov 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50201
38
Bransma, Marten Hylkes 
 4 nov 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49508
39
Joukes, Grietje 
 4 nov 1827 I67666
40
Sydses, Tetje 
 4 nov 1827 I47802
41
de Vries, Iskje Dirks 
 4 nov 1828Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76969
42
Rijpstra, Sytske Franses 
 4 nov 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47325
43
Woude, Hendrik Klazes van der 
 4 nov 1828Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20367
44
Engbrenghof, Marten Martens 
 4 nov 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8183
45
Toutenburg, Antje Jans 
 4 nov 1829Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83935
46
Koopman, Richtje Nannes 
 4 nov 1830Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52278
47
Oosterhof, Eeuwe Lubbes 
 4 nov 1831 I49440
48
State, Johanneske Thomas 
 4 nov 1831Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25335
49
Adema, Hylkje Freerks 
 4 nov 1834Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54317
50
Jonker, Aagje Sjoerds 
 4 nov 1834St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92104

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 80

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Harkes, Bodes 
Franses, Dieuwke 
 4 nov 1688Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75240
I75241
2
Ates, Jan 
Fopkes, Hiltje 
 4 nov 1694Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93095
I93097
3
Ellens, Jannes 
Takens, Annegjen 
 4 nov 1722City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82633
I82634
4
Pieters, Johannes 
Jochems, Pietje 
 4 nov 1735Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79876
I79877
5
Sijbes, Tiete 
Johannis, Jetske 
 4 nov 1736Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109952
I109953
6
Gaatses, Gaatse 
Louwes, Grietje 
 4 nov 1742Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110307
I110308
7
Gerrits, Jetse 
Jans, Grijtje 
 4 nov 1746Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80037
I80038
8
Dorsman, Abraham Claasz. 
Manneken, Jaapje 
 4 nov 1752Vlaardingen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98097
I98098
9
Hillebrands, Wijger 
Jentjes, Gertje 
 4 nov 1753Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97145
I97146
10
Johannes, Rinse 
Aukes, Ytje 
 4 nov 1753Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2582
I2581
11
Tammes, Willem 
Teedes, Antje 
 4 nov 1757Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48260
I48261
12
Hooyenga, Jelle Rinzes 
Gialts, Hiltje 
 4 nov 1759Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89546
I89554
13
Jacobs, Claas 
Oepkes, Tjitske 
 4 nov 1759Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77205
I77206
14
Arjens, Jan 
Joris, Trijntje 
 4 nov 1764Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86004
I86005
15
Gerbens, Tjibbe 
Freerks, Geiske 
 4 nov 1764Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65275
I65276
16
Heres, Pitter 
Foekes, Aeltie 
 4 nov 1764Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77349
I77350
17
Igles, Sybren 
Christoffels, Lysbet 
 4 nov 1764Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48499
I48500
18
Sjirks, Wybe 
Jans, Maaike 
 4 nov 1764Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72608
I72609
19
Gerryts, Marten 
Thijssens, Berber 
 4 nov 1770Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51196
I51197
20
Tjeerds, Sijtse 
Johannes, Fokjen 
 4 nov 1770Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93074
I93075
21
Cruiming, Klaas Roelfs 
Jakobs, Anje 
 4 nov 1781Termunten, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111350
I111351
22
Grevelink, Tjerk Jans 
van Hasenhoek, Sijboutje Bijma 
 4 nov 1781Sint Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57325
I57324
23
Monsma, Oepke Sjierks 
Johannes, Hiltje 
 4 nov 1784Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86225
I86226
24
Postma, Jelte Wybes 
Tjepkes, Tjitske 
 4 nov 1784Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100135
I100136
25
Broersma, Jacob Jans 
Jans, Froukjen 
 4 nov 1787Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108493
I108494
26
Everts, Albert 
Pekel, Tjitske Jans 
 4 nov 1787Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82179
I49237
27
Hoot, Arjen Lieuwes 
Sybrens, Aaltje 
 4 nov 1787Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4192
I2712
28
Stienstra, Oeds Jacobs 
Dijkstra, Stijntje Sjoerds 
 4 nov 1787Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102326
I102327
29
Brandes, Sierk Johannes 
Durks, Akke 
 4 nov 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106036
I106037
30
Broekens, Joannis Hermanus 
Hayes, Trijntje 
 4 nov 1792Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106253
I106254
31
Nicolai, Eelke Lieuwes 
Feikes, Neeltje 
 4 nov 1792Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61205
I61206
32
Jager, Hindrik Konraads 
Barlagen, Trijntje Gerrits 
 4 nov 1797Scheemda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39641
I39642
33
Aukema, Freerk Aukes 
Wijnzens, Tjitske 
 4 nov 1798Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62753
I62757
34
Krol, Johannes Sybes 
Feenstra, Taetske Halbes 
 4 nov 1798Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104039
I104040
35
Barts, Johannes 
Alberts, Antje 
 4 nov 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49408
I49409
36
Hoekstra, Wybren Jans 
Kooi, Sjoerdtje Gerbens van der 
 4 nov 1804Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38197
I38198
37
Jitses, Douwe 
Annes, Jeltje 
 4 nov 1804Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82763
I82767
38
Brouwer, Marten Hettes 
Dijk, Piertje Sjoerds van 
 4 nov 1810Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17862
I17861
39
Strikwerda, Anne Jacobs 
Lolkes, Grietje 
 4 nov 1810Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73998
I73999
40
Bruinsma, Roelof Nannes 
Grondsma, Trijntje Johannes 
 4 nov 1812Mairie Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16410
I16411
41
Bouta, Marten Theunis 
Pybes, Antje 
 4 nov 1813Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86199
I60581
42
Dijkstra, Gerhardus Brandts 
van Dijk, Grytje Harryts 
 4 nov 1814Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37008
I37009
43
Douma, Sjolle Alberts 
Douma, Gepke Harkes 
 4 nov 1814Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75399
I75400
44
Schaaf, Johannes Eebes van der 
Kroos, Elizabeth Jacobs 
 4 nov 1814Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73081
I73082
45
Boer, Douwe Tjeerds de 
Bokma, Nieske Bokkes 
 4 nov 1815Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10722
I10717
46
Bruinja, Tjeerd Pieters 
Kuipers, Trijntje Sybes 
 4 nov 1815Mairie Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84229
I84230
47
Homeire, Wilhelm (Johan Frederik Ernst) 
Bierema, Antje Jans 
 4 nov 1815Bierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110690
I110691
48
Miedema, Freerk Jelles 
Wijngaarden, Antje Jans 
 4 nov 1815Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I998
I42539
49
Ringnalda, AEschinus Saagmans 
Odolphi, Aaltje Oedses 
 4 nov 1815Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102521
I102522
50
Kooistra, Johannes Andries 
Kloostra, Sjieuwke Symons 
 4 nov 1816Mairie Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24690
I24691

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 93

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Minnouts, Namne 
 4 nov 1694Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93028
2
Doekles, Sijbrig 
 4 nov 1703Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71131
3
Montes, Hoite 
 4 nov 1714Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19977
4
Romkes, Dirk 
 4 nov 1714Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94613
5
IJsbrands, Ritske 
 4 nov 1725Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33032
6
Worps, Mintje 
 4 nov 1725Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72695
7
Bastiaans, Tjeerd 
 4 nov 1731Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72206
8
Bruinsma, Tjeerd Jans 
 4 nov 1731Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57908
9
Gerrijts, Gertje 
 4 nov 1731Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45943
10
Sjoerds, Broer 
 4 nov 1731Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2912
11
Sasses, Grietje 
 4 nov 1733Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44255
12
Gerrits, Trijntje 
 4 nov 1736Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18696
13
Hiddes, Jisseltje 
 4 nov 1736Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82796
14
Reinders, Antje 
 4 nov 1736Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19355
15
Ysbrands, Tryntie 
 4 nov 1736Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95244
16
Bockes, Tjeert 
 4 nov 1753Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88899
17
Dublinga, Janke Livius 
 4 nov 1753Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90977
18
Helder, IJtje Jans 
 4 nov 1753Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58249
19
Jisses, Trijntje 
 4 nov 1753Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5102
20
Johannes, Antje 
 4 nov 1753Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5477
21
Sybes, Jantje 
 4 nov 1753Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I723
22
Ringenerus, Oepke Pieters 
 4 nov 1759Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56813
23
van Marren, Antje Lieuwes 
 4 nov 1759Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60015
24
Bouwes, Dirk 
 4 nov 1763Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91549
25
Ruirds, Janke 
 4 nov 1763Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91550
26
Tjallings, Mayke 
 4 nov 1763Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104381
27
Boersma, Willem Jans 
 4 nov 1764Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32366
28
Huizinga, Fetje Siverts 
 4 nov 1764Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83814
29
Jacobus, Ykke 
 4 nov 1764Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67327
30
Mients, Jacob 
 4 nov 1764Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51216
31
Radersma, Antje Dirks 
 4 nov 1764Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27288
32
Tysses, Wytske 
 4 nov 1764Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42604
33
Vogellander, Pietje Joukes 
 4 nov 1764Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75865
34
Vries, Gerrit Oedses de 
 4 nov 1764Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18699
35
Dirks, Dirk 
 4 nov 1769Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45131
36
Baggelaar, Sybren Oedzes 
 4 nov 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45173
37
Boersma, Jakle Cornelis 
 4 nov 1770Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2657
38
Langhout, Hendrik Klazes 
 4 nov 1770Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65026
39
Gerlofsma, Gerrit Gerlofs 
 4 nov 1772Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44688
40
de Vries, Gerrit Johannes 
 4 nov 1781Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80282
41
Doornbos, Antje Baukes 
 4 nov 1781Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111374
42
Lieuwes, Meinert 
 4 nov 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44104
43
Stienstra, Rienk Pieters 
 4 nov 1781Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90970
44
Arjens, Aafke 
 4 nov 1787Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43278
45
Bijlsma, Eeltje Jentjes 
 4 nov 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78921
46
Bleeker, Jan Wybrens 
 4 nov 1787Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108679
47
Bouma, Mient Lammerts 
 4 nov 1787Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15552
48
Heslinga, Dirk Hessels 
 4 nov 1787St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77673
49
Hoekstra, Foppe Cornelis 
 4 nov 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11124
50
Jentjes, Trijntje 
 4 nov 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78920

1 2 Volgende»