Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 205

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Goffes, Gosse 
 4 okt 1751Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5527
2
Symons, Aafke 
 4 okt 1754Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68678
3
Gosses, Eelkjen 
 4 okt 1764Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73018
4
Gorter, Jarig Johannes 
 4 okt 1765Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56046
5
Jans, Feike 
 4 okt 1767Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100091
6
Woudma, Aant Tijssens 
 4 okt 1768Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48584
7
Vlietstra, Ytje Aukes 
 4 okt 1770Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49359
8
Buwalda, Gerrit Ulbes 
 4 okt 1772Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76059
9
de Vries, Minne Jans 
 4 okt 1772Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81053
10
Bennema, Japke Anes 
 4 okt 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4431
11
Jans, Aukje 
 4 okt 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43632
12
Oranje, Liefke Gerbens 
 4 okt 1775Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111872
13
Bilstra, Pietje Siedzes 
 4 okt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2526
14
Ritskes, Antje 
 4 okt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44661
15
Gerbens, Gerbentje 
 4 okt 1778 I25476
16
Jacobs, Jentje 
 4 okt 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78302
17
Pieters, Riemke 
 4 okt 1778Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84992
18
Schuurmans, Otte Jans 
 4 okt 1779Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84784
19
Ferwerda, Pieter Klases 
 4 okt 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18759
20
Wallendal, Jacob Roelofs 
 4 okt 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7783
21
de Vries, Halbe Atzes 
 4 okt 1782Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100324
22
Eiberts, Berber 
 4 okt 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46998
23
Hoek, Dirk Pieters van der 
 4 okt 1782Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16012
24
Mollema, Balling Klases 
 4 okt 1782Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59674
25
Sinnema, Neeltje Annes 
 4 okt 1782 I11356
26
Dijkstra, Aagje Jacobs 
 4 okt 1784Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56861
27
Engbrenghof, Antje Martens 
 4 okt 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1727
28
Post, Johannes Johannes 
 4 okt 1785Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100833
29
Klaver, Klaas Jans 
 4 okt 1786Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10825
30
Bakker, Douwe Gerrits 
 4 okt 1787Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54177
31
Gerkema, Rinsche (Hinke) Johannes 
 4 okt 1787Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109352
32
Feenstra, Geertje Beerends 
 4 okt 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96554
33
Germeraad, Martinus Pieters 
 4 okt 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47008
34
Torenmans, Gerben Gerbens 
 4 okt 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1086
35
Tuinstra, Sierd Jans 
 4 okt 1788Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86298
36
Sinia, Renze Gerrits 
 4 okt 1789Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67431
37
Beer, Grietje Rinses de 
 4 okt 1790Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15718
38
Siedses, Pijtter 
 4 okt 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78438
39
Bernardus, Reinouw 
 4 okt 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45674
40
Dijkstra, Sytske Alles 
 4 okt 1792Rien Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70972
41
Friesema, Jeltje Harmens 
 4 okt 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3511
42
Giezen, Jan Johannes 
 4 okt 1792Dordrecht, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111043
43
Kalma, Dirk Bouwes 
 4 okt 1793Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6854
44
Roelofs, Hendrik 
 4 okt 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47479
45
Bakker, Jan Teunes 
 4 okt 1794Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97904
46
Post, Jan Jans 
 4 okt 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61280
47
Post, Trijntje Jans 
 4 okt 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4656
48
Heeringa, Elisabeth Jacobs 
 4 okt 1795Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7865
49
Watertor, Beletje 
 4 okt 1795Heerhugowaard, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109173
50
Modderman, Jogchum Sjoerds 
 4 okt 1796Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6485

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 143

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Schroot, Johanna 
 4 okt 1769Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106355
2
Nieuhout, Grietje Johannes 
 4 okt 1800Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74113
3
Teitsma, Attje (Aat) Johannes 
 4 okt 1803Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83113
4
Jacobs, Feike 
 4 okt 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98303
5
Symens, Gooitsen 
 4 okt 1808Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62857
6
Wytzes, Sippe 
 4 okt 1808Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62771
7
Eelkes, Sijtse 
 4 okt 1809Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42850
8
Laases, Sjoerd 
 4 okt 1810Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85524
9
Jonker, Bartel Klazes 
 4 okt 1811 I19154
10
Bloemsma, Pieter Rochus 
 4 okt 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2539
11
Meer, Jan Keimpes van der 
 4 okt 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47848
12
Ley, Johannes Jans van der 
 4 okt 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26415
13
Wierda, Pieter Ruurds 
 4 okt 1816Gent, Belgium Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14169
14
Elzinga, Symkje Jelles 
 4 okt 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57
15
Grond, Antje Martens 
 4 okt 1819 I61518
16
Pieters, Antje 
 4 okt 1819Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71005
17
Koop, Sybren Klases 
 4 okt 1820Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101085
18
Sipkes, Klaaske 
 4 okt 1820Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58846
19
Kuipers, Albert Everts 
 4 okt 1821Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81194
20
de Jong, Jakob Hanses 
 4 okt 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49935
21
Koopmans, Enne Harmens 
 4 okt 1824Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57935
22
Uitterdijk, Romkje Oenes 
 4 okt 1824 I32358
23
IJmker, Jan Egberts 
 4 okt 1825Molendijk, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99505
24
Warman, Andries Gjalts 
 4 okt 1825Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74797
25
Willems, Grietje 
 4 okt 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5648
26
Jantiens, Grietie 
 4 okt 1826Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88886
27
Kalma, Janke Jitzes 
 4 okt 1826Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7867
28
Koopmans, Syds Harmens 
 4 okt 1826Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49360
29
Marum, Feye Pieters van 
 4 okt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7015
30
Pieters, Trijntje 
 4 okt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50292
31
Rinkema, Trijntje Taekes 
 4 okt 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57377
32
Sierds, Fokjen 
 4 okt 1826Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83967
33
Timmermans, Jieldert Jacobs 
 4 okt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18121
34
van Wijngaarden, Rients Annes 
 4 okt 1826Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39244
35
Klaver, Antje Annes 
 4 okt 1827Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97934
36
Hellinga, Antje Sierks 
 4 okt 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5926
37
Kobus, Pietje Doekes 
 4 okt 1829St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40077
38
Rosenberg, Jacobus Hendricus 
 4 okt 1829Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84038
39
Lolsma, Tjeerd Jans 
 4 okt 1830Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105994
40
Wiersma, Trijntje Siedzes 
 4 okt 1830Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10589
41
Tilma, Antje Sybrens 
 4 okt 1831Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9083
42
Pieters, Pietje 
 4 okt 1832Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90259
43
Bloemsma, Pietje 
 4 okt 1833Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70498
44
Boersma, Jan Siedses 
 4 okt 1833St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56832
45
Jeltema, Trijntje Jans 
 4 okt 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81787
46
Link, Pieter 
 4 okt 1834Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5865
47
Hager, Baukje Jacobs 
 4 okt 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28296
48
Vellinga, Jan Folkerts 
 4 okt 1836Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7355
49
Woudwijk, Teunis Harkes 
 4 okt 1836Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40040
50
Gerryts, Trijntje 
 4 okt 1837Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59952

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 52

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Wytses, Aale 
Clases, Ybeltie 
 4 okt 1696Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93850
I93851
2
Wiggels, Wijbe 
Jentjes, Trijntje 
 4 okt 1744Midwolde/Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93258
I93259
3
Douwes, Dirk 
Oedses, Baaukje 
 4 okt 1750Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81504
I44325
4
Fetses, Rienk 
Martens, Lubrig 
 4 okt 1750Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75014
I75015
5
Ulbes, Bauke 
Wybes, Yfke 
 4 okt 1750Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92215
I92216
6
Uilkes, Ids 
Idses, Berber 
 4 okt 1760Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50457
I50458
7
Ymes, Jochum 
Andries, Grietie 
 4 okt 1761Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46366
I46367
8
Scheltens, Schelte 
Derks, Hillegjen 
 4 okt 1766City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96035
I96036
9
Broers, Sjoerd 
Beerents, Klaaske 
 4 okt 1767Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86376
I86377
10
Hulshof, Hendrik Gerryts 
Sierds, Doetje 
 4 okt 1772Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84013
I84014
11
Brouwer, Rienk Ymkes 
Hendriks, Ittien 
 4 okt 1778Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88549
I88550
12
Hogerhuis, Wybe Sydses 
Sjoerds, Sijke 
 4 okt 1789Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31025
I31026
13
Torensma, Eeltje Ruurds 
Visser, Baukje Dirks 
 4 okt 1789Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42150
I42151
14
Radsma, Jan Nieses 
Glas, Sypkje Jans 
 4 okt 1790Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88280
I88281
15
de Hey, Arjen Gerrits 
Gosses, Antje 
 4 okt 1795Terkaple Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66261
I66262
16
Hebbes, Sipke 
Eekhoff, Hendrikje 
 4 okt 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57622
I57623
17
Hijma, Jan Heins 
van Dijk, Grietje Taekes 
 4 okt 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3234
I3273
18
Krol, Jochum Nammens 
Reitsma, Tjamke Alles 
 4 okt 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43889
I43891
19
de Haan, Tonnies Roelfs 
Valentien, Anje Jans 
 4 okt 1801Hornhuizen/Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101219
I101220
20
Uitterdijk, Auke Klases 
Sjoerds, Akke 
 4 okt 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19165
I6635
21
van Beek, Waander Gerrits 
Vosselman, Hendrika Derks 
 4 okt 1801Loenen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107993
I107994
22
Werf, Gerben Abes van der 
Jans, Pierkjen 
 4 okt 1801Lutkewierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61714
I61715
23
Werkman(s), Pieter Lolkes 
Ruurds, Wytske 
 4 okt 1801Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14430
I14431
24
Botma, Hessel Johannes 
Bigge, Trijntje Johannes 
 4 okt 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3506
I3552
25
de Jong, Sjoerd Sjoerds 
Statema, Pietje Ritskes 
 4 okt 1807Lutkewierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84782
I84783
26
de Vries, Piebe Paulus 
Talsma, Antje Symens 
 4 okt 1807Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48264
I48265
27
Sytsma, Ids Kornelis 
Lettinga, Akke Klazes 
 4 okt 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13428
I26205
28
Veenstra, Berend Popkes 
Zijlstra, Hylkje Roels 
 4 okt 1811Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65882
I65883
29
van Dusseldorp, Jacob 
de Bruijn, Petronella 
 4 okt 1815Herwijnen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109910
I109911
30
de Bruin, Claas Freerks 
Hoekstra, Aaltje Romkes 
 4 okt 1821Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92861
I92862
31
Braak, Harmen Djoerds 
Kuipers, Trijntje Tjerks 
 4 okt 1825Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83359
I83360
32
Kooi, Hendrik Jans van der 
Hettema, Antje Andries 
 4 okt 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7140
I6550
33
Palma, Sybe Jans 
Oosterbaan, Jantje Melles 
 4 okt 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2285
I2287
34
Boersma, Riemer Taekes 
Wouda, Sytske Johannes 
 4 okt 1832Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7333
I7322
35
Rusaard, Jan 
Hamelink, Magdalena 
 4 okt 1832Wemeldinge, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108205
I108206
36
Gortersma, Piebe Oenes 
Plantinga, Lijsbert Paulus 
 4 okt 1834Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101750
I101751
37
de Boer, Klaas Symens 
Postma, Dieuwke Sybrens 
 4 okt 1838Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64008
I64009
38
Schilstra, Hendrik Baukes 
Stegenga, Geeske Wiebes 
 4 okt 1843Gaasterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110746
I110747
39
Hogerhuis, Hein Sydses 
Wassenaar, Doutje Stevens 
 4 okt 1849Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45019
I45020
40
Louwenaar, Willem Jetzes 
van Gelder, Tjerkje Martens 
 4 okt 1849Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66171
I33277
41
Wiersma, Tjepke Pieters 
van Dijk, Maaike Broers 
 4 okt 1860Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29214
I23054
42
Obma, Ytsen Sikkes 
Visbeek, Antje Tjeerds 
 4 okt 1862Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9945
I8327
43
van Dijk, Pieter Jans 
van Dijk, Dieuwke Broers 
 4 okt 1862Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53920
I23055
44
de Vries, Meint Hendriks 
Hoekema, Geertje Jans 
 4 okt 1874Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23086
I23073
45
Hofstra, Dirk Jans 
Brouwer, Alegonda (Alice) Douwes 
 4 okt 1876Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96304
I96306
46
Machiela, Anne Jacobs 
Post, Trijntje Heins 
 4 okt 1877Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12889
I12890
47
Kok, Johannes Jans 
Boonstra, Hiltje Gerrits 
 4 okt 1879Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14312
I17733
48
Meer, Lieuwe (Louis) Jeltes van der 
Ferwerda, Hotske Hotzes 
 4 okt 1884Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17773
I17765
49
Schaap, Jacob Jacobs 
Wiersma, Baatje Wytzes 
 4 okt 1884Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34989
I34990
50
Wybenga, Jan Sjoerds 
Leistra, Antje Pieters 
 4 okt 1890Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38938
I24503

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 80

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Tania, Bauke Piers 
 4 okt 1685Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46138
2
Michiels, Gabe 
 4 okt 1696Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44658
3
Deuwterts, Pietje 
 4 okt 1722Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69906
4
Tjebbes, Doeke 
 4 okt 1722Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71184
5
Jans, Hijcke 
 4 okt 1733Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94705
6
Jelles, Grietje 
 4 okt 1733Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73439
7
Fedriks, Itske 
 4 okt 1734Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99758
8
Adema, Sjoukjen Minderts 
 4 okt 1739Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108894
9
Gjalts, Sybren 
 4 okt 1739Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76746
10
Klazes, Uilkje 
 4 okt 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87991
11
Kooistra, Dirk Koerts 
 4 okt 1739Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93304
12
Lamberts, Marten 
 4 okt 1739Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66021
13
Martens, Anke 
 4 okt 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5092
14
Oeges, Sijtske 
 4 okt 1739Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17644
15
Rienks, Saakje 
 4 okt 1739Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73130
16
Wallinga, Jan Hessels 
 4 okt 1739Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6968
17
Ates, Lutske 
 4 okt 1744Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65904
18
Ruurds, Klaas 
 4 okt 1744Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4946
19
Broers, Trijntje 
 4 okt 1750Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47139
20
Jans, Feyke 
 4 okt 1750Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78673
21
Rondaan, Gooitzen Lolles 
 4 okt 1750Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74083
22
Eelkes, Itje 
 4 okt 1758Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33494
23
Berg(h), Giel Kornelis van den 
 4 okt 1761Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100328
24
Folkerts, Willem 
 4 okt 1761Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2491
25
Gerbens, Hinke 
 4 okt 1761Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99237
26
Hoekstra, Sybren Annes 
 4 okt 1761Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76424
27
Kingma, Dirk Wopkes 
 4 okt 1761Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90667
28
Lep, Hendrik Jans 
 4 okt 1761St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51679
29
Ymkes, Geiske 
 4 okt 1761Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80193
30
Boomsma, Pieter Gerrits 
 4 okt 1767Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73852
31
Bosch, Douwe Pieters 
 4 okt 1767Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21855
32
Broos, Anna Hermanus 
 4 okt 1767Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47217
33
Cornelis, Liesbeth 
 4 okt 1767Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45253
34
Dijkstra, Jan Cornelis 
 4 okt 1767IJsbrechtum/Tjalhuizen/Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69917
35
Faber, Antje Sybes 
 4 okt 1767Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76262
36
Hoving, Popke Jans 
 4 okt 1767Wittewierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99045
37
Ritsma, Wytske Zieses 
 4 okt 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94570
38
van Tuinen, Eeke Tjeerds 
 4 okt 1767Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93623
39
Vries, Sipke Pieters de 
 4 okt 1767Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6940
40
Westra, Liebbe Minnolts 
 4 okt 1767Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52495
41
Cloppenburgh, Reinder Matthijs 
 4 okt 1769Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85650
42
de Vries, Gerrit Jakobs 
 4 okt 1772Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92420
43
Faber, Gerben Sybes 
 4 okt 1772Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22961
44
Jans, Antie 
 4 okt 1772Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102404
45
Pytters, Sikjen 
 4 okt 1772Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75702
46
Sytsma, Sytze Daniels 
 4 okt 1772Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91644
47
Wiersma, Doeke Gosling 
 4 okt 1772Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22822
48
de Jong, Arjen Arjens 
 4 okt 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79751
49
Keuning, Goikje Myntjes 
 4 okt 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54486
50
Klomp, Janke Feikes 
 4 okt 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89269

1 2 Volgende»