Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 198

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Lieuwes, Eelkjen 
 4 sep 1730Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66782
2
Keimpes, Trijntje 
 4 sep 1750Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77320
3
Pijp, Geertje Fetzes van der 
 4 sep 1752Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86273
4
Koopmans, Reino Harmens 
 4 sep 1761Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85290
5
Rispens, Jan Reinders 
 4 sep 1763Kubaard/Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111504
6
Miedema, Jantje Bouwes 
 4 sep 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14660
7
Steensma, Feike Arjens 
 4 sep 1769St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40632
8
Fortuin, Ientje Oenes 
 4 sep 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5184
9
Ruurds, Wytske 
 4 sep 1772Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14431
10
Wiersma, Dirk Gerlofs 
 4 sep 1773Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14409
11
Keizer, Pietje Arjens 
 4 sep 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77456
12
Molenaar, Former Pieters 
 4 sep 1774Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13308
13
Wijngaarden, Gerrit Johannes 
 4 sep 1775Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103828
14
Triemstra, Jan Joukes 
 4 sep 1776Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98567
15
van Dijk, Pietje Jans 
 4 sep 1778Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47094
16
Willems, Eise 
 4 sep 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44816
17
Miedema, Nieske Ruurds 
 4 sep 1780Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10811
18
Prins, Trijntje Johannes 
 4 sep 1780Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23887
19
Velde, Dieuwke Wytzes van der 
 4 sep 1780Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101641
20
Lases, Hittje 
 4 sep 1782St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91117
21
Statema, Evert Klases 
 4 sep 1784Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60948
22
Dijkstra, Freerk Piers 
 4 sep 1785Noorderburen/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98727
23
Sierks, Jan 
 4 sep 1785Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14324
24
de Vries, Jan Cornelis 
 4 sep 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27035
25
Velsen, Hendrik Hendriks 
 4 sep 1786Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49774
26
Anjema, Minke Gerbens 
 4 sep 1788Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30287
27
Banga, Harke Pieters 
 4 sep 1788Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26943
28
Jong, Gertje Ruurds de 
 4 sep 1788Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20258
29
Kooistra, Wopke Ates 
 4 sep 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15404
30
Boersma, Bote Everts 
 4 sep 1789Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39211
31
Hoitsma, Popkje Jacobus 
 4 sep 1792Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79643
32
Johannes, Eelke 
 4 sep 1792Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43904
33
Braaksma, Trijntje Jelles 
 4 sep 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2042
34
Lammer(t)s, Janna 
 4 sep 1793Warffum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109512
35
Braaksma, Jippe Jelles 
 4 sep 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1989
36
Kamminga, Jan Sierds 
 4 sep 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10870
37
Ploeg, Jurjen Doens van der 
 4 sep 1796Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62717
38
Meulen, Gerrit Keimpes van der 
 4 sep 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2978
39
Bakker, Hindrik Hindriks 
 4 sep 1799Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69657
40
Hornstra, Pier Gerrits 
 4 sep 1799Knijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64510
41
de Ruiter, Jantje Gerrits 
 4 sep 1800Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29539
42
Feenstra, Tjipke Oedses 
 4 sep 1800Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63131
43
Mark, Antje Thomas van der 
 4 sep 1800Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36689
44
Porte, Jacob Gerbens 
 4 sep 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6585
45
Porte, Wessel Gerbens 
 4 sep 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102936
46
Postma, Marten Harmens 
 4 sep 1800Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55142
47
Stoker, Berber Lieuwes 
 4 sep 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1882
48
Veldsma, Arjen Klazes 
 4 sep 1801Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55958
49
Wiersma, Meindert Cornelis 
 4 sep 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42569
50
Dijkstra, Wytske Jacobs 
 4 sep 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5100

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 154

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Romkes, Roelofke 
 4 sep 1806Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56340
2
Andries, Lense 
 4 sep 1807Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89550
3
Annes, Trijntje 
 4 sep 1808Lutje gast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104341
4
Rudolphi, Lamke Allardus 
 4 sep 1808Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64083
5
Ydes, Jan 
 4 sep 1809Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47041
6
Ates, Hessel 
 4 sep 1811 I67056
7
Lourens, Jacob 
 4 sep 1813Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92672
8
Pasma, Rinse Rinses 
 4 sep 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10054
9
Pytters, Jacob 
 4 sep 1814Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87324
10
Wijnja, Antje Romkes 
 4 sep 1819Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70914
11
Oosten, Douwe Pieters van 
 4 sep 1821Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16339
12
Visser, Auke Sipkes 
 4 sep 1821Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94788
13
Wassenaar, Obbe Luitiens 
 4 sep 1822Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88176
14
Jans, Seike 
 4 sep 1823Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69075
15
Boersma, Kornelis Botes 
 4 sep 1824Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77793
16
Hoekstra, Berber Jans 
 4 sep 1824Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58814
17
Visbeek, Dieuke Wybes 
 4 sep 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8015
18
Hoekstra, Trijntje Sjoerds 
 4 sep 1825Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105342
19
Meulen, Antje Cornelis van der 
 4 sep 1825Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56657
20
Poulus, Duifke 
 4 sep 1825Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64274
21
Bakker, Jan Willems 
 4 sep 1826Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58481
22
Bijlsma, Yzaak Taekes 
 4 sep 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77918
23
Buursma, Froukje Hemmes 
 4 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16802
24
de Jong, Sytske Harmens 
 4 sep 1826Tjerkgaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107602
25
Ferwerda, Aukje Pieters 
 4 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18762
26
Haanstra, Johannes Alberts 
 4 sep 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85250
27
Minnema, Johannes Ykes 
 4 sep 1826 I69180
28
Ringnalda, Rinske Doekes 
 4 sep 1826Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58426
29
Sevenster, Arjen Sybes 
 4 sep 1826 I12309
30
Vliet, Janke Ydes van 
 4 sep 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16587
31
Vries, Sipke Pieters de 
 4 sep 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6940
32
Wynia, Jelle Jans 
 4 sep 1826Kubaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74706
33
van Dijk, Klaaske Joutes 
 4 sep 1827Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47396
34
Dijkstra, Pieter Pieters 
 4 sep 1828Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86036
35
Pluimer, Mentje Klases 
 4 sep 1828 I65226
36
Rijpstra, Elias Sybrens 
 4 sep 1828Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40744
37
Ynema, Gepke Ynes 
 4 sep 1828Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50092
38
Rienks, Lolke Hanzes 
 4 sep 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52214
39
Tolsma, Meiltje Jans 
 4 sep 1830Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19432
40
Jans, Aaltje 
 4 sep 1831Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89880
41
Dijkstra, Akke Klazes 
 4 sep 1833Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99493
42
Akkerhof, Grietje Tjallings 
 4 sep 1834Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5979
43
Mulder, Tjeerd Dirks 
 4 sep 1834Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37467
44
Rientzes, Hieke 
 4 sep 1835Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83180
45
Jansma, Saakje Nutterts 
 4 sep 1836Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8212
46
Bangma, Fettje Eeltjes 
 4 sep 1838Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71465
47
Terpstra, Doetje Oebeles 
 4 sep 1839Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6561
48
Steeg, Klaas Daams van der 
 4 sep 1840Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77268
49
Visser, Rinske Sjoerds 
 4 sep 1840Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89143
50
Lamringh, Marijke Klazes 
 4 sep 1841Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14197

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 47 van 47

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Berends, Tjeerd 
Gerrits, Lamke 
 4 sep 1763Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70778
I70779
2
Jeltes, Hanne 
Wijbis, Tietie 
 4 sep 1768Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65972
I65973
3
Doekeles, Sijbren 
Obes, Baukjen 
 4 sep 1774Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71339
I71340
4
Hanses, Jitse 
Freerks, Wypkjen 
 4 sep 1774Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45529
I45530
5
Jacobs, Folkert 
Hendriks, Rinske 
 4 sep 1774Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71530
I71531
6
Johannes, Schelte 
Gerryts, Gertie 
 4 sep 1774Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86518
I86519
7
Lamminga, Jakob Murks 
Riemers, Pierkje 
 4 sep 1774Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107751
I107752
8
Jans, Harm 
Derks, Geeske 
 4 sep 1785Eenum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90266
I90267
9
Kats, Jan Jans 
Klazes, Betske 
 4 sep 1785Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60606
I60607
10
Lyklema, Tjalling Lykles 
Molenaar, Baukje Johannes 
 4 sep 1790Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45489
I45490
11
Bakker, Jan Dirks 
Klein, Tietje Klazes 
 4 sep 1791Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10003
I10004
12
de Jong, Wybe Jans 
van Houten, Iebeltje Harmens 
 4 sep 1791Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61383
I61384
13
Haak, Rinse Everts van der 
Jans, Anna Catharina 
 4 sep 1791Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82627
I82635
14
Stikkersma, Jan Ballings 
Nauta, Jetske Ywardus 
 4 sep 1791Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43145
I58822
15
Roukema, Lieuwe Sybrens 
Gerrits, Baukje 
 4 sep 1794Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71433
I71434
16
Leistra, Hein Johannes 
Meulen, Maaike Arjens van der 
 4 sep 1795Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49027
I49029
17
Abes, Harmen 
Jacobs, Froukjen 
 4 sep 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47192
I39922
18
Buursma, Jentje Durks 
Vermanje, Janke Jans 
 4 sep 1796Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77355
I77356
19
Sipma, Oebele Binnes 
Klaases, Geeske 
 4 sep 1796Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107003
I107004
20
Beintema, Klaas Jans 
Reitsma, Tietje Pieters 
 4 sep 1803Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9562
I9563
21
Dekker, Hendrik Keimpes 
Jacobs, Wijtske 
 4 sep 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59809
I67933
22
Hager, Sape Rinzes 
Klazes, Saapke 
 4 sep 1803Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63711
I63712
23
Jongboom, Klaas Minnes 
de Jong, Richtje Klazes 
 4 sep 1803Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34525
I34526
24
Wiegersma, Foppe Martens 
Hesling, Sjoukje Ringers 
 4 sep 1803Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52400
I52401
25
de Wit, Meine Botes 
Kruis, Aaltje Gerrits 
 4 sep 1808Oosterzee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108079
I108072
26
Hulshoff, Sierd Hendriks 
Roelofsen, Bregje Dirks 
 4 sep 1808Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84011
I84012
27
Rienstra, Emke Rientzes 
van Dijk, Lykeltje Bouwes 
 4 sep 1808Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94685
I94686
28
Rollingswier, Jan Martens 
Deinema, Lijsbert Gerrits 
 4 sep 1811Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10661
I2044
29
Niemeijer, Teunis 
Denneboom, Hendrika 
 4 sep 1812Diepenveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110735
I110736
30
Nieboer, Steven Roelfs 
Steenge, Hinderkien Willems 
 4 sep 1813Anloo, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107421
I107422
31
Hamer, Klaas Pieters 
Visser, Geertje Pieters 
 4 sep 1814Mairie Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30173
I37745
32
Laverman, Douwe Jacobs 
de Vries, Baukje Annes 
 4 sep 1817Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96696
I96708
33
de Vries, Hendrik Martens 
Boonstra, Barber Rommerts 
 4 sep 1819Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62884
I62883
34
Koopmans, Hans Sybes 
Feddema, Ybeltje Ottes 
 4 sep 1819Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71549
I71550
35
Hartmans, Jorrit Reinders 
Sterkenburg, Janke Jans 
 4 sep 1823Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11043
I11044
36
Hilarides, Tjeerd Pieters 
Baukema, Aaltje Baukes 
 4 sep 1824Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60261
I60262
37
Bruining, Anne Jans 
de Wal, Froukje Pieters 
 4 sep 1833Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70517
I70518
38
Diemersen, Oeds Sakes 
Bakkers, Neeltje Salvus 
 4 sep 1833Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55120
I55121
39
van Loon, Willem Johannes 
Westerbeek, Akke Jans 
 4 sep 1836Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104748
I104746
40
Douma, Douwe Lieuwes 
Zijlstra, Hiske Hommes 
 4 sep 1839Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25912
I25913
41
Ploeg, Eeltje Lieuwes van der 
Wal, Grietje Jans van der 
 4 sep 1845Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27278
I26369
42
Hoekstra, Gerben Wybrens 
Sikma, Minke (Minnie) Jacobs 
 4 sep 1852Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77280
I77287
43
Kroes, Jan Warners 
Meer, Pietje Sijes van der 
 4 sep 1852Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68371
I68372
44
Jansma, Sjoerd Tijsses 
Linthorst, Jantje Rikelts 
 4 sep 1858Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3355
I3593
45
Meulen, Tjeerd Douwes van der 
van Swolle, Grietje Jannes 
 4 sep 1869Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60795
I60801
46
Viersen, Dirk Jelles 
Wey, Jitske Johannes van der 
 4 sep 1875Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56952
I21179
47
Ros, Pieter Petrus 
Horst, Rika ter 
 4 sep 1913Hengelo, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31600
I101909

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 70

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Stiensma, Jan Lolles 
 4 sep 1710Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103174
2
Bockes, Doetje 
 4 sep 1715Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23537
3
Beerts, Daam 
 4 sep 1718Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43922
4
Bokkes, Jantie 
 4 sep 1718Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86934
5
Stellingwerf, Janke Johannes 
 4 sep 1729Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77645
6
Gosses, Klaaske 
 4 sep 1735Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85725
7
Teitsma, Gerrit Fransen 
 4 sep 1739Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I790
8
Gerbens, Ybeltje 
 4 sep 1740Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1223
9
Klaasses, Ynske 
 4 sep 1740Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42563
10
Jetses, Thomas 
 4 sep 1746Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73418
11
Sybes, Fokeltje 
 4 sep 1746St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3847
12
Tietes, Haaije 
 4 sep 1746Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103750
13
Beintum, Tjitske Klazes 
 4 sep 1751Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2948
14
Dijkstra, Symon Taekes 
 4 sep 1754Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6702
15
Jans, Meiltje 
 4 sep 1757Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6249
16
Jurjens, Dirk 
 4 sep 1757Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79639
17
Klases, Hendrik 
 4 sep 1757Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93025
18
Oosterbaan, Tietje Jans 
 4 sep 1757Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96364
19
Martens, Sybe 
 4 sep 1758Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47886
20
Boekebinder, Simen Jacobs 
 4 sep 1763St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76807
21
Pyters, Antie 
 4 sep 1763Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2893
22
Pyters, Yme 
 4 sep 1763Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2894
23
Sybrens, Lysbeth 
 4 sep 1763Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101564
24
Wielinga, Hyke Alberts 
 4 sep 1763Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42685
25
Eisenga, Jacob Klaazes 
 4 sep 1768Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32059
26
Jobs, Geertje 
 4 sep 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79433
27
Agema, Grietje Douwes 
 4 sep 1774Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21231
28
Boersma, Grietje Gerrits 
 4 sep 1774Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36671
29
Doornema, Marike Andrys 
 4 sep 1774Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75606
30
Jans, Dirk 
 4 sep 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43631
31
Kooistra, Fooke Harmens 
 4 sep 1774Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38240
32
Prins, Trijntje Piers 
 4 sep 1774Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10450
33
Wassenaar, Christiaan Jobs 
 4 sep 1774St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46885
34
Bloemsma, Tryntie Roelofs 
 4 sep 1785Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3086
35
de Boer, Folkert Sybes 
 4 sep 1785Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31593
36
Gerrits, Ytske 
 4 sep 1785Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45784
37
Haan, Frans Jans de 
 4 sep 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11468
38
Luksen, Jan Eeltjes 
 4 sep 1785Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28203
39
Steringa, Lurk Jaspers 
 4 sep 1785Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29941
40
Bosch, Johanna Maria Douwes 
 4 sep 1791Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5685
41
Hovinga, Rienk Klazes 
 4 sep 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11844
42
Klazes, Jan 
 4 sep 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78306
43
Mellema, Aafke Sybes 
 4 sep 1791Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6738
44
Tamsma, Arjen Ernstes 
 4 sep 1791Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23879
45
Verbeek, Baukje Johannes 
 4 sep 1791Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20776
46
Bosje, Hendrikje Alberts 
 4 sep 1796St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4318
47
de Vries, Antje Jacobs 
 4 sep 1796Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58441
48
de Vries, Douwe Pieters 
 4 sep 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77235
49
Galema, Frans Martens 
 4 sep 1796Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20268
50
Kooistra, Geeske Teyes 
 4 sep 1796Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97758

1 2 Volgende»