Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 159

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jetses, Tytie 
 4 aug 1750Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99482
2
Sikkes, Jan 
 4 aug 1756Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1571
3
Zijlstra, Jetske Arjens 
 4 aug 1760Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74279
4
Wielinga, Hyke Alberts 
 4 aug 1763Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42685
5
Bangma, Geertje Eelkes 
 4 aug 1764Hieslum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55775
6
Steggerda, Fokke Johannes 
 4 aug 1768Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53128
7
Alles, Jelle 
 4 aug 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43547
8
Bij, Ymkje Ruurds van der 
 4 aug 1776Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90662
9
Norttraven, Nammen Lykeles 
 4 aug 1776Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47431
10
Stelwagen, Afke Hendriks 
 4 aug 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7496
11
Tichelaar, Fokje Cornelis 
 4 aug 1778Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110928
12
Kalsbeek, Tietje Alberts 
 4 aug 1779Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7033
13
de Boer, Sipke Jans 
 4 aug 1780Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43771
14
Praamstra, Sytske Hylkes 
 4 aug 1780Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57581
15
Banga, Trintje Korneles 
 4 aug 1781Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96644
16
Gerrits, Eeltje 
 4 aug 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45782
17
Formstra, Hoytje Jans 
 4 aug 1782Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55726
18
Jans, Hoytje 
 4 aug 1782Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88325
19
Heida, Akke Roels 
 4 aug 1783Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88871
20
Vogelzang, Gijsbert Wygers 
 4 aug 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4781
21
Pieters, Nammen 
 4 aug 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44508
22
Wassenaar, Gerrit Leenderts 
 4 aug 1786Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12018
23
Wiersma, Japke Louwes 
 4 aug 1786Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84851
24
Appelhof, Jeltje Ymes 
 4 aug 1787Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60430
25
de Swarte, Pieter Bartholomeus 
 4 aug 1787Nieuwvliet, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108663
26
Rosier, Steven Jacobus 
 4 aug 1787Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34579
27
Felkers, Frederik Johannes 
 4 aug 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70239
28
Jurjens, Itske 
 4 aug 1790Nieuwezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45208
29
Eintes, Ytske 
 4 aug 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11712
30
Nauta, Rinze Kornelis 
 4 aug 1794Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20475
31
Hendriks, Jacob 
 4 aug 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46044
32
Hijma, Abe Abes 
 4 aug 1795Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3930
33
Jong, Wybren Taekes de 
 4 aug 1795Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16060
34
van Wiggen, Willem Fokkes 
 4 aug 1799Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60619
35
Wal, Gerben Siedses van der 
 4 aug 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11029
36
Dijkstra, Trijntje Harmens 
 4 aug 1800Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59773
37
Greevelink, Johannes Tjerks 
 4 aug 1800Sint Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57320
38
van Lente, Frederik Jan 
 4 aug 1801Zwolle, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108464
39
Walma, Maaike Cornelis 
 4 aug 1802Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62198
40
de Vries, Lykele Taekes 
 4 aug 1804Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52039
41
Zuidema, Dirk Cornelis 
 4 aug 1804Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96553
42
Dijkstra, Bienze Eelkes 
 4 aug 1805Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23586
43
Douwes, Trijntje 
 4 aug 1807Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43184
44
Post, Trijntje Sjoerds 
 4 aug 1810Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66249
45
Boes, Ruurd Eintes 
 4 aug 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11716
46
Postma, Lolke Wiebes 
 4 aug 1812Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72735
47
Radersma, Aaltje Reinders 
 4 aug 1812Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50497
48
Ferwerda, Antje Wopkes 
 4 aug 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15097
49
Heeringa, Maaike Gosses 
 4 aug 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37890
50
van Prooijen, Lijntje 
 4 aug 1814Strijen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63252

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 136

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Okkes, Jentie 
 4 aug 1761 I78532
2
Tanja, Gerlof Piers 
 4 aug 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16425
3
Ypey, Sieds Willems 
 4 aug 1811Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46379
4
Remmelts, Wipkje 
 4 aug 1814Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62828
5
Ekkes, Meintje 
 4 aug 1817Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40749
6
Hoekema, Jitske Hendriks 
 4 aug 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9799
7
Posthumus, Jasper Eintes 
 4 aug 1818Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10064
8
Bouma, Janke Sipkes 
 4 aug 1820Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11623
9
Lep, Lykele Wigles van der 
 4 aug 1821Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19922
10
Osinga, Ybeltje Wybes 
 4 aug 1822Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68881
11
Wagenaar, Mient Hendriks 
 4 aug 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27401
12
Feenstra, Marten Wepkes 
 4 aug 1824Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89074
13
Boersma, Maaike Montes 
 4 aug 1825 I19970
14
Stelwagen, Johanna Jacoba 
 4 aug 1825Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20237
15
Eeltje, Trijntje Sybes 
 4 aug 1826Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72502
16
Wierstra, Willemke Gosses 
 4 aug 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5529
17
Zadema, Harmen Klazes 
 4 aug 1826Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106231
18
Schuurmans, Hinke Hilbrands 
 4 aug 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1883
19
Voersma, Roelof Sasses 
 4 aug 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29749
20
Hoekstra, Aan Gerrits 
 4 aug 1831Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I320
21
Jellema, Esger Sjerps 
 4 aug 1831Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74869
22
Oosterwal, Harke Rinses 
 4 aug 1832Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76779
23
Haarsma, Trijntje Pieters 
 4 aug 1834Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77868
24
Feenstra, Jitske Gerrits 
 4 aug 1835Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84001
25
Heide, Grietje Rinzes van der 
 4 aug 1836Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91556
26
Meyer, Klaaske Jans 
 4 aug 1838Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47378
27
Bersma, Hendrik Dirks 
 4 aug 1839Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2154
28
Reinders, Aaltje 
 4 aug 1839Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38366
29
Schoorstra, Bote Gerbens 
 4 aug 1840Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37435
30
Bilkert, Antje Reinders 
 4 aug 1841St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38394
31
Stelwagen, Ruurd Johannes 
 4 aug 1841 I8993
32
Joukes, Willem 
 4 aug 1846Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35607
33
Heide, Martjen Gosses van der 
 4 aug 1847Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108087
34
Bosch, Dirk Sybes 
 4 aug 1849Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2176
35
Rollingswier, Symon Martens 
 4 aug 1849Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15716
36
Twijnstra, Jacob Jans 
 4 aug 1849Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12992
37
Hoekstra, Cornelis Pieters 
 4 aug 1850 I16480
38
Jeltema, Dieuwke Jans 
 4 aug 1850Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89815
39
Schaaf, Meindert Jilderts van der 
 4 aug 1850Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32
40
Bijl, Leendert 
 4 aug 1851Herwijnen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109906
41
Ley, Harmke Hendriks van der 
 4 aug 1851 I18473
42
Stocker, Elisabeth 
 4 aug 1852Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94458
43
Werf, Minne Haikes van der 
 4 aug 1853 I66652
44
Cnossen, Ybeltje Tjeerds 
 4 aug 1854IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100313
45
Veenstra, Grietje Teunis 
 4 aug 1854Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38838
46
Brouwer, Dieuwertje Frans 
 4 aug 1855Bovenkarspel, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102642
47
Bakker, Sikke Jeltes 
 4 aug 1856 I17429
48
Boer, Jelle Kornelis de 
 4 aug 1856Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16361
49
Bonga, Jan Jacobs 
 4 aug 1856Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12633
50
Bakker, Pieter Jans 
 4 aug 1857Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86378

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 41 van 41

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Hunia, Buwe 
Roukema, Janke 
 4 aug 1715Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89485
I89486
2
Dirks, Tjeerd 
Tjepkes, Grytje 
 4 aug 1737Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45742
I45743
3
Jetzes, Wikke 
Tammes, Geertje 
 4 aug 1737Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43843
I43844
4
Tjebbes, Meindert 
Leenderts, Jannigje 
 4 aug 1737St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67563
I67564
5
Cornelis, Homme 
Jelles, Antie 
 4 aug 1748Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75679
I75680
6
Dirks, Sije 
Oenes, Romkje 
 4 aug 1754Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96877
I96878
7
Meter, Andries 
Cuperis, Maria 
 4 aug 1754Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97197
I97198
8
Bouwes, Daniel 
Popkes, Sjoukjen 
 4 aug 1771Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65796
I65797
9
Eelkes, Jacob 
Heeringa, Dieuke Gosses 
 4 aug 1776Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7872
I7871
10
Zwager, Jan Dirks 
Stapert, Antje Douwes 
 4 aug 1776Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73597
I73598
11
Tijes, Jan 
Jans, Janna 
 4 aug 1782Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108395
I108396
12
Jansma, Pier Tjeerds 
Teitsma, Antje Gerrits 
 4 aug 1793Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9819
I749
13
Orre, Teen Jans 
Teensma, Trijntje Jeppes 
 4 aug 1793Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57353
I57354
14
Sijdses, Pieter 
Thaekes, Antie 
 4 aug 1793Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94542
I94543
15
Nauta, Sjoerd Rintjes 
Holtrop, Wimke Elias 
 4 aug 1794Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85254
I85255
16
Bennema, Frans Jans 
Ram, Ytje Klazes 
 4 aug 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1414
I19663
17
Boersma, Jan Dirks 
de Vries, Pietje Pieters 
 4 aug 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10535
I10536
18
Crol, Dirk Jans 
Mey, Geertje Jitses van der 
 4 aug 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44497
I44498
19
Hiddema, Jan Hiddes 
Fokkema, Baukje Douwes 
 4 aug 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9536
I9532
20
Molenaar, Former Pieters 
Rienks, Saapke Tysses 
 4 aug 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13308
I13310
21
Sterkenburg, Jan Anes 
Twijnstra, Tetje Jacobs 
 4 aug 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11065
I11066
22
Brandsma, Bernardus Annes 
Faber, Fettje Klazes 
 4 aug 1811Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55761
I55762
23
Memerda, Wieger Tjitses 
Gaykema, Jantje Egberts 
 4 aug 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10753
I87502
24
Hempenius, Pieter Jacobs 
de Vries, Trijntje Johannes 
 4 aug 1813Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95812
I95813
25
Kamstra, Anne Foekes 
Zuurland, Aafke Johannes 
 4 aug 1817IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62711
I62712
26
Sterkeboer, Jan Harms 
Hylkema, Aaltje Zweitzes 
 4 aug 1831Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93709
I41158
27
Jager, Wytse Jurjens 
Steensma, Tjitske Jans 
 4 aug 1833Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38306
I38307
28
Groot, Gabe Anskes de 
Wiersma, Trijntje Jans 
 4 aug 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10135
I10134
29
Hamstra, Meindert Geerts 
Overzee, Hiltje Sjoerds 
 4 aug 1836Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16865
I30908
30
van Duuren, Dingeman 
Landegent, Hubrina 
 4 aug 1838Zonnemaire, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108543
I108544
31
Brouwer, Gooitsen Baukes 
Bisschop, Janke Jakobs 
 4 aug 1860Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28992
I28984
32
Riemersma, Hendrik Sybrens 
Norberhuis, Pietje Hendriks 
 4 aug 1870Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68579
I68580
33
Burg, Hendrik (Henry) van den 
Ensink, Christina 
 4 aug 1875Amersfoort, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109232
I109233
34
Ferwerda, Auke Mentjes 
de Ruiter, Trijntje Gerrits 
 4 aug 1883Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29515
I29526
35
Vries, Bartele de 
Pijlman, Tjibbeltje 
 4 aug 1889Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1863
I1862
36
Noren, August 
Johansson, Caroline 
 4 aug 1890Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109823
I109824
37
Sytsma, Jan (John) Freerks 
Zuidema, Pietje (Nellie) Willems 
 4 aug 1893New Jersey, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4300
I4301
38
Hiddema, Klaas Oeges 
Postma, Vogeltje (Fokeltje) Ulbes 
 4 aug 1904Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37654
I37655
39
van Dijk, Hilbrand Taekes 
Swart, Maaike Johannes 
 4 aug 1910Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28811
I24145
40
de Klein, Sijtse Johannes 
Elzenga, Doetje Martens 
 4 aug 1938Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41264
I41265
41
Vellema, Charles (Chuck) 
Wagner, Nova E. 
 4 aug 1945Brandon, WI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84815
I84816

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 73

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Ballings, Henke 
 4 aug 1709Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92132
2
Snoek, Douwe Johannis 
 4 aug 1709Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72542
3
Roelofs, Tjitske 
 4 aug 1713Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12
4
Abes, Feyte 
 4 aug 1726Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80454
5
Doedes, Jeltje 
 4 aug 1726Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89441
6
Teunis, Jochum 
 4 aug 1737Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88834
7
de Blaauw, Klaas Doens 
 4 aug 1742St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57958
8
Alles, Trijntje 
 4 aug 1743Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98026
9
Piersma, Haring Sjerps 
 4 aug 1743Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70564
10
Folkerts, Fokeltje 
 4 aug 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3309
11
Tanja, Rintje Lieuwes 
 4 aug 1748Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96649
12
Wey, Willem Willems van der 
 4 aug 1748Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55952
13
Alta, Geertruid 
 4 aug 1752Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81831
14
Noordenbos, Wytske Annes 
 4 aug 1754Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47867
15
Wijnstra, Jilt Geerts 
 4 aug 1754Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111405
16
Woude, Geert Gosses van der 
 4 aug 1754Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50135
17
Bou(w)ma, Wobbe Nannes 
 4 aug 1759Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84258
18
Jeens, Maaike 
 4 aug 1765Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13305
19
Sijtses, Martie 
 4 aug 1765Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47704
20
Spar, Pieter Thomas 
 4 aug 1765Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6161
21
Talsma, Retse Feitzes 
 4 aug 1765Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58326
22
Aarts, Antje 
 4 aug 1769St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78087
23
Aarts, Mijntje 
 4 aug 1769St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78088
24
Aats, Vreetje 
 4 aug 1769St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74541
25
Keuning, Adriaantje Jouws 
 4 aug 1769St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74553
26
Bloemsma, Nammen Roelofs 
 4 aug 1771Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3083
27
Harmens, Jacob 
 4 aug 1771Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57503
28
Paulus, Geertje 
 4 aug 1771Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101455
29
Sipkes, Lolkje 
 4 aug 1771Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45597
30
Walle, Tijs Nutterts de 
 4 aug 1771Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2667
31
Meijer, Anna Christina 
 4 aug 1775City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107024
32
Bienzes, Christina 
 4 aug 1776Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81820
33
Bienzes, Japikje 
 4 aug 1776Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81821
34
Prins, Aafke Piers 
 4 aug 1776Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10451
35
de Vries, Jetske Gerbens 
 4 aug 1782Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73141
36
Kromkamp, Reinder Alberts 
 4 aug 1782Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72534
37
Posthumus, Martje Jans 
 4 aug 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45450
38
Bakker, Anne Harts 
 4 aug 1785Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33012
39
Andersma, Ymkje Andries 
 4 aug 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9535
40
Bouwsma, Romkje Jans 
 4 aug 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14297
41
Duinjema, Dominica Rinderts 
 4 aug 1793Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59020
42
Hellinga, Itske Feykes 
 4 aug 1793Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7110
43
Hettes, Antje 
 4 aug 1793Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47701
44
Kingma, Lieuwe Jans 
 4 aug 1793Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10911
45
Olivier, Sipke Lourens 
 4 aug 1793Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14502
46
Tromp, Fokeltje Machiels 
 4 aug 1793Ypecolsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12913
47
Veen, Grietje Oeges van der 
 4 aug 1793Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92239
48
Veltkamp, Pietje Ennes 
 4 aug 1793Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37732
49
Wiersma, Tjerk Krijns 
 4 aug 1793Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51754
50
Zaag, Hyke Piers van der 
 4 aug 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6523

1 2 Volgende»