Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 146

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Sjoerds, Rintje 
 4 jul 1739Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85260
2
Sjoerds, Aaltje 
 4 jul 1743Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102370
3
Sikkes, Jacob 
 4 jul 1755Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64981
4
Hiemstra, Hantje IJsbrands 
 4 jul 1758Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72743
5
Faber, Hendrikje Tjeerds 
 4 jul 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10686
6
Heslinga, Giltje Pieters 
 4 jul 1771Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87546
7
Hiddema, Trijntje Hiddes 
 4 jul 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5023
8
Smeding, Sytze Geerts 
 4 jul 1772 I4684
9
Douwes, Welmoed 
 4 jul 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39949
10
Eisses, Rienje 
 4 jul 1774Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58484
11
Bienzes, Christina 
 4 jul 1776Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81820
12
Bienzes, Japikje 
 4 jul 1776Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81821
13
Jochems, Aagtje 
 4 jul 1776Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103890
14
Algera, Foekje Gerkes 
 4 jul 1777Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10764
15
Gerkes, Gerben 
 4 jul 1777Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42468
16
de Vries, Andries Haantjes 
 4 jul 1778Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88192
17
Vierstra, Froukje Minnes 
 4 jul 1778Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I900
18
Stienstra, Rienk Sjoerds 
 4 jul 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70545
19
Gros, Hans Jans 
 4 jul 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I940
20
Pruik, Roelof Johannes van der 
 4 jul 1787Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94249
21
Tietes, Saakje 
 4 jul 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42791
22
Reitsma, Neeltje Teunis 
 4 jul 1792St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59651
23
Stelma, Dettje Hendriks 
 4 jul 1792Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15391
24
Wijnia, Melis Popes 
 4 jul 1792Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47205
25
Kleiterp, Aaltje Hendriks 
 4 jul 1793Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35432
26
Althof, Antje Aukes 
 4 jul 1798Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101859
27
Ploeg, Been Martens van der 
 4 jul 1799St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97782
28
de Hoop, Pieter Jans 
 4 jul 1800Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40838
29
Hendriks, Sijke 
 4 jul 1801Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43974
30
Jonker, Jitske Tijssen 
 4 jul 1801Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51194
31
Kalma, Petrus Jetses 
 4 jul 1802Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71443
32
Riemersma, Hinke (Renske) Hendriks 
 4 jul 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7768
33
Rosendal, Trijntje Klazes 
 4 jul 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79789
34
Kooistra, Pieter Gerrits 
 4 jul 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78898
35
Bosgra, Mettje Okkes 
 4 jul 1804Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82494
36
Dijk, Jouke Watzes van 
 4 jul 1806Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6655
37
Norbruis, Antje Hendriks 
 4 jul 1806Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92691
38
Franses, Jan 
 4 jul 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45857
39
de Jong, Grietje Sybes 
 4 jul 1810St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79545
40
Mennega, Willem Heerkes 
 4 jul 1811 I37801
41
Dijkman, Jantje Willems 
 4 jul 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I495
42
Wiersma, Johannes Sijes 
 4 jul 1813Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10614
43
Dobbinga, Johannes Cremer Reinks 
 4 jul 1816Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54855
44
Doornbos, Pieter Annes 
 4 jul 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8980
45
de Vries, Lijsbert Klazes 
 4 jul 1817Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96177
46
Osinga, Jan Arjens 
 4 jul 1817St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64124
47
Terpstra, Grietje Tjerks 
 4 jul 1817Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57020
48
Grafstra, Aaltje Pieters 
 4 jul 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27197
49
Wallendal, Trijntje Jacobs 
 4 jul 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11986
50
Woude, Gerrit Ates van der 
 4 jul 1820Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52485

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 155

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Tabes, Jelske 
 4 jul 1778Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104343
2
Bokma, Antje Ruurds 
 4 jul 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15547
3
Arjens, Marten 
 4 jul 1801Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97783
4
Ballings, Klaas 
 4 jul 1806Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59681
5
Stellingwerf, Attje Johannes 
 4 jul 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31839
6
Adams, Vrouwkie 
 4 jul 1810Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103114
7
Piers, Antje 
 4 jul 1810Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92593
8
Hellinga, Fokeltje Hendriks 
 4 jul 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11702
9
van Teyens, Dirk Teyes 
 4 jul 1812Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76522
10
Ritskes, Tjitske 
 4 jul 1813Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4266
11
Krol, Fopke Jochems 
 4 jul 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6404
12
Wouda, Sytze Johannes 
 4 jul 1814Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7323
13
Buma, Akke Klazes 
 4 jul 1816Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6289
14
Tjeerds, Aaltje 
 4 jul 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80377
15
Feddema, Wyger Douwes 
 4 jul 1819Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94774
16
Hessels, Antje 
 4 jul 1819Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21614
17
Boekebinder, Jacob Jans 
 4 jul 1820St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4016
18
Heidema, Andries Steffens 
 4 jul 1821Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27990
19
Kooistra, Jannigje Cornelis 
 4 jul 1824Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78887
20
Metzlar, Alle Rommerts 
 4 jul 1824Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18055
21
Meyer, Hendrik Sybes 
 4 jul 1824 I50029
22
Boersma, Nieske Rinzes 
 4 jul 1825Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27374
23
Dijkstra, Antje Harmens 
 4 jul 1827Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16134
24
Roorda, Hans Klases 
 4 jul 1827Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87326
25
Smidt, Wopke Ykes 
 4 jul 1827Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42463
26
Wijbes, Durkjen 
 4 jul 1827Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70962
27
Schaaf, Jakle Jans van der 
 4 jul 1828Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28853
28
Beek, Arjen Pieters van der 
 4 jul 1829Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10431
29
Visser, Ate Meinderts 
 4 jul 1829 I21166
30
Smith, Cornelis Sybrens 
 4 jul 1831Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81400
31
Gilles, Hillegenda Fredriks 
 4 jul 1832 I9539
32
Kuipers, Jan Minzes 
 4 jul 1832Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91612
33
Veenma, Jelle Feitzes 
 4 jul 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7137
34
Zwaan, Bastiaan van der 
 4 jul 1832Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63241
35
Deinema, Willem Tjerks 
 4 jul 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36106
36
Feugel, Dieuwke Gerrits 
 4 jul 1833St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104518
37
Vries, Dirk Gerrits de 
 4 jul 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6323
38
Vlietstra, Aaltje Wytses 
 4 jul 1835Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84451
39
Hiemstra, Rienk Jarigs 
 4 jul 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5811
40
Stienstra, Jochum Jans 
 4 jul 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6008
41
de Jong, Gerrit Piers 
 4 jul 1838Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87276
42
Dijkstra, Antje Willems 
 4 jul 1839 I39788
43
van Dijk, Stillborn Minkes 
 4 jul 1839Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82785
44
de Walle, Stillborn Andries 
 4 jul 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22389
45
Zeemans, Krien Sytzes 
 4 jul 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40796
46
Terpstra, Joukje Sjoerds 
 4 jul 1843Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9052
47
Sinnema, Tjibbe Jans 
 4 jul 1844Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7673
48
Elzinga, Dieuwke Harnds 
 4 jul 1845 I44812
49
Agema, Trijntje Feites 
 4 jul 1846Exmorra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71329
50
Braam, Trijntje Hindriks 
 4 jul 1846Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69539

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 66

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Sybrens, Auke (aka Sijbrands) 
Piers, Antje 
 4 jul 1697Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93103
I93104
2
Eidsma, Johannes 
van Houwerda, Ynske 
 4 jul 1723Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89091
I89092
3
Lieppes, Uilke 
Klaases, Geertie 
 4 jul 1734Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82941
I82942
4
Sydtses, Lieuwe 
Jans, Bienke 
 4 jul 1735Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87539
I87540
5
Sijbes, Lolle 
Pijtters, Voekjen 
 4 jul 1745Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95350
I95351
6
Annes, Focke 
Hendriks, Jetske 
 4 jul 1751Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74058
I74059
7
Geerts, Dirk 
Tekes, Jetske 
 4 jul 1751Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72282
I72283
8
Harmens, Jan 
Gaukes, Antje 
 4 jul 1751Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78675
I78674
9
Geerts, Halbe 
Wybes, Tetje 
 4 jul 1756Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71694
I71695
10
Jans, Arent 
Andries, Geelke 
 4 jul 1756Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81851
I81852
11
Oepkes, Klaas 
Walings, Dirkjen 
 4 jul 1756Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97165
I97166
12
Zytses, Rienk 
Oeges, Dirkjen 
 4 jul 1761Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81588
I81589
13
Klases, Sijtze 
Abrams, Antje 
 4 jul 1762Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41615
I41616
14
Servaeses, Jan 
Houkes, Menke 
 4 jul 1762Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90436
I90437
15
Dirks, Cornelis 
Koopmans, Hiltje Dirks 
 4 jul 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91241
I15482
16
Simons, Durk 
Jans, Riemke 
 4 jul 1773Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86184
I86183
17
Folkerts, Hendrik 
Johannes, Lutske 
 4 jul 1779Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92579
I92580
18
Piers, Jacob 
Jans, Nieske 
 4 jul 1779Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68271
I68272
19
Auckes, Pytter 
van Yssen, Tryntje Jans 
 4 jul 1784Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98249
I98250
20
de Jong, Wieger Wiegers 
Oenses, Grytje 
 4 jul 1784Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92512
I92515
21
Huizinga, Oege Cornelis 
Jans, Jitske 
 4 jul 1790Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64968
I64969
22
Steeg, Albert Foppes van der 
Jong, Akke Aukes de 
 4 jul 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19167
I19166
23
Bouma, Jan Bouwes 
Arjens, Sjoerdje 
 4 jul 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35440
I35441
24
Osinga, Klaas Klases 
Eelkes, Froukje 
 4 jul 1802Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50241
I50242
25
Swart, Feije Martens de 
Reitsma, Janke Sijtses 
 4 jul 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I919
I920
26
Veenstra, Harmen Jans 
Fransbergen, Baukje Engberts 
 4 jul 1802Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41556
I41557
27
de Vries, Cornelis Jans 
Kooistra, Sjoukje Jans 
 4 jul 1811Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50817
I27766
28
Lep, Sjouke Dirks 
Hoppinga, Corneliske Wygers 
 4 jul 1811Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51067
I77646
29
Steensma, Gerben Arjens 
Oostringa, Baukje Jacobs 
 4 jul 1811Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70391
I70401
30
Wieckel, Wybe Pieters 
Boersma, Liskje Gerryts 
 4 jul 1812Mairie Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83512
I83513
31
Ittema, Julius Dominicus 
Blau, Lijsbet Gerkes 
 4 jul 1813Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83816
I83817
32
Zuidema, Wytze Egberts 
Krol, Antje Jans 
 4 jul 1813Mairie Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75210
I75209
33
Jong, Ale Jacobs de 
Schiphof, Mintje Klazes 
 4 jul 1815Mairie Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3873
I3874
34
Roersma, Pieter Reinders 
Koldijk, Aaltje Jans 
 4 jul 1816Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90255
I49829
35
de Jong, Tjalling Wopkes 
Cnossen, Gerbrig Sjirks 
 4 jul 1818Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71043
I71044
36
Kuipers, Rienk Johannes 
Zijlstra, Hinke Sipkes 
 4 jul 1818Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52969
I52970
37
Sipma, Florus Klazes 
Hoekstra, Antje Paulus 
 4 jul 1818Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69294
I28362
38
Kraak, Arie 
Konijnendijk, Lijntje 
 4 jul 1819Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63211
I63212
39
Hiemstra, Pieter Eelzes 
Hellema, Dieuwke Doekes 
 4 jul 1822Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71106
I71107
40
Teitsma, Frans Gerrits 
Postma, Imke Jacobs 
 4 jul 1822Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I252
I5934
41
Borger, Bauke Eeltjes 
Vries, Jacobje Jacobs de 
 4 jul 1832Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9688
I9689
42
Bakhuis, Jan Gerrits 
de Vries, Selie Annes 
 4 jul 1833Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61498
I61499
43
Werff, Wichgert 
Loseman, Berendina Antonia 
 4 jul 1839Deventer, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105468
I105469
44
Zuiderveld, Jan Tjallings 
van Huizen, Hiltje Hendriks 
 4 jul 1840Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73343
I73344
45
Wyminga, Anne Roels 
Meulen, Ybeltje Kornelis van der 
 4 jul 1846Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72522
I59818
46
Algra, Kornelis Bokkes 
Miedema, Grietje Pieters 
 4 jul 1861Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60716
I58985
47
Miedema, Joute Pieters 
Hovinga, Aaltje Gaeles 
 4 jul 1861Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31533
I53070
48
Riemersma, Gaele Riemers 
Slot, Klaasjen Gerrits 
 4 jul 1861Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39531
I39532
49
Bouma, Sipke Sybrens 
Bosch, Gerbentje Jans 
 4 jul 1863Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7705
I26300
50
Heep, Hermanus Hendrikus 
Haima, Trijntje Jacobs 
 4 jul 1867Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69243
I69242

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 45 van 45

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jacobs, Grietie 
 4 jul 1675Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92038
2
Pijters, Tiepke 
 4 jul 1675Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78408
3
Pijters, Bauke 
 4 jul 1723Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47712
4
Fokkes, Eelke 
 4 jul 1728Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45854
5
Gerryts, Grietje 
 4 jul 1734Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2804
6
Klazes, Dieuke 
 4 jul 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80155
7
Hattums, Rinske 
 4 jul 1735Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65902
8
Meer, Thomas Hendriks van der 
 4 jul 1745Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102969
9
Arjens, Trijntje 
 4 jul 1751Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43826
10
Boersma, Geertje Andries 
 4 jul 1751Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42890
11
Haebles, Bregtje 
 4 jul 1751Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96052
12
Kingma, Tjeerd Pieters 
 4 jul 1751Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70278
13
Walle, Tjisse Tysses de 
 4 jul 1751Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7026
14
Meinema, Gerrit Jans 
 4 jul 1756Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89442
15
Gleistra, Yttje Alberts 
 4 jul 1759Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99148
16
Keuning, Arjen Jouws 
 4 jul 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71273
17
Keuning, Hendrik Jouws 
 4 jul 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71276
18
Ronner, Sytse Beernts 
 4 jul 1773Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48277
19
Smit, Luitje Benes 
 4 jul 1773Spijk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95229
20
Stoker, Wijke Martens 
 4 jul 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70580
21
van Dijk, Sake Reitzes 
 4 jul 1773Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46632
22
Hoitsma, Hendrik Jacobus 
 4 jul 1779Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79640
23
Keizer, Jasper Gerrits 
 4 jul 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26719
24
Lammersma, Marten Hendriks 
 4 jul 1779Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91742
25
de Jong, Hendrik Berends 
 4 jul 1784Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68862
26
Faber, Gerrit Bartles 
 4 jul 1784Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56258
27
Miedema, Sytske Taekes 
 4 jul 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6185
28
Olivier, Sipke Tietes 
 4 jul 1784Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35052
29
Bijland, Trijntje Jans 
 4 jul 1790Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105171
30
de Boer, Sjerk Pieters 
 4 jul 1790Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84305
31
Doedes, Antje 
 4 jul 1790Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2909
32
Nicolai, Houkje Waatzes 
 4 jul 1790Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56629
33
Ondersma, Elske Romkes 
 4 jul 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6759
34
Postma, Wytske Hylkes 
 4 jul 1790Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64909
35
Wever, Hendrik Jans 
 4 jul 1790Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58355
36
Buursma, Johannes Tjallings 
 4 jul 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9313
37
Eringa, Wypkjen Piers 
 4 jul 1802Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99893
38
Palma, Gerritje Jans 
 4 jul 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10090
39
Plantinga, Jacob Cornelis 
 4 jul 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5278
40
Veen, Gatske Oeges van der 
 4 jul 1802Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66680
41
Veenstra, Pietje Harmens 
 4 jul 1802Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62601
42
Vlas, Klaas Pieters 
 4 jul 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44466
43
Zwaga, Sibbeltje Andries 
 4 jul 1802Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104843
44
Oosterhout, Jantje Jelles 
 4 jul 1804Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46253
45
Idsinga, Dieuwke Hessels 
 4 jul 1807Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24777