Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 155

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Bosma, Anne Abrahams 
 4 jun 1758Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40415
2
Baukes, Gerbrig 
 4 jun 1759Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72195
3
Kampstra, Sibbeltje Martens 
 4 jun 1762Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76156
4
Mients, Pieter 
 4 jun 1762Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93040
5
Haaistra, Pieter Haaijes 
 4 jun 1766Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44400
6
Posthumus, Antje Jacobs 
 4 jun 1768Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100878
7
Piers, Jantje 
 4 jun 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12383
8
Memerda, Gerrit Ritskes 
 4 jun 1773Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7706
9
Eeltjes, Lolkje 
 4 jun 1774Oosthem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41696
10
Boonstra, Fokke Tjitzes 
 4 jun 1775Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4258
11
Pieters, Eeke 
 4 jun 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46529
12
Sybes, Cornelis 
 4 jun 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78003
13
Vries, Gerben Johannes de 
 4 jun 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14986
14
Woude, Jan Feikes van der 
 4 jun 1784Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37107
15
Nammens, Ale 
 4 jun 1785Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44287
16
Halma, Douwe Annes 
 4 jun 1787Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12043
17
Koning, Willem Willems 
 4 jun 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66092
18
Joukes, Tryntje 
 4 jun 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46114
19
Weidenaar, Taeke Philippus 
 4 jun 1794Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27856
20
Beenen, Hendrik Klazes 
 4 jun 1796Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71686
21
Donia, Freerkje Anes 
 4 jun 1797Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14750
22
Sijtzes, Oene 
 4 jun 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44577
23
Horning, Maria 
 4 jun 1798Zwolle, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108465
24
Blanke, Antje Klazes 
 4 jun 1799Bakhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83734
25
Bruinsma, Berend Jans 
 4 jun 1800Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43775
26
Piebes, Folkert 
 4 jun 1800Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43985
27
Minnema, Sybe Sybes 
 4 jun 1802Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13569
28
Wierstra, Sjoukje Jans 
 4 jun 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32378
29
de Groot, Ytje Piers 
 4 jun 1803Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24553
30
Hiddinga, Jan Pieters 
 4 jun 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21143
31
Hofman, Jan Reinders 
 4 jun 1803Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5195
32
Elzinga, Jouke Sakes 
 4 jun 1805Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5773
33
Mey, Gerrit Egberts van der 
 4 jun 1805Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52020
34
Uitterdijk, Akke Douwes 
 4 jun 1805Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33520
35
Faber, Antje Johannes 
 4 jun 1807Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13070
36
Rijpma, Japke Piers 
 4 jun 1807Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20550
37
Roeda, Jan Dirks 
 4 jun 1807Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5410
38
Leegstra, Martje Jans 
 4 jun 1809Niezijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99583
39
Faber, Aafke AEdes 
 4 jun 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74242
40
Koopmans, Pieter Folkerts 
 4 jun 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2145
41
Huizinga, Rinskje Adolfs 
 4 jun 1813Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12161
42
Tepper, Eelke Renzes 
 4 jun 1813Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16965
43
Tulner, Hendrik Ritskes 
 4 jun 1814St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98281
44
Zittema, Wietske Lykeles 
 4 jun 1817Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37136
45
Boersma, Klaas Sytzes 
 4 jun 1818Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25994
46
Swart, Ruurd Pieters 
 4 jun 1818Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27190
47
Friesema, Harmen Jentjes 
 4 jun 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3746
48
Kalma, Sytske Dirks 
 4 jun 1820Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22911
49
Halma, Bartel Rinzes 
 4 jun 1821Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8332
50
Westra, Klaas Bouwes 
 4 jun 1821Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72737

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 153

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Levi, Marcus 
 4 jun 1747Bergen op Zoom, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104805
2
Jans, Nieske 
 4 jun 1750Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1505
3
Tjiepkes, Frans 
 4 jun 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45877
4
van Loo, Jeltje Pieters 
 4 jun 1797Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62278
5
Rinzes, Siemen 
 4 jun 1801Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51485
6
Jacobs, Leentje 
 4 jun 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93443
7
Lammerts, Jantje 
 4 jun 1809Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106874
8
Bosch, Aant Jakobs 
 4 jun 1811Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75257
9
Prins, Sjoerd Doekes 
 4 jun 1813Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10446
10
Groot, Maaike Dirks de 
 4 jun 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6527
11
Ploeg, Liebbe Hillebands van der 
 4 jun 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26513
12
Wijma, Rindert Eises 
 4 jun 1814Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69701
13
Bruinsma, Klaas Bruins 
 4 jun 1815Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79957
14
Geerts, Sybregjen 
 4 jun 1815Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106603
15
Wiggers, Wijtske 
 4 jun 1815Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89120
16
Bergsma, Foppe Jacobs 
 4 jun 1816 I40279
17
Huizen, Sybe Hendriks van 
 4 jun 1818Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5352
18
Korthuis, Hendrik Everts 
 4 jun 1821Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79365
19
Nieuwenhuis, Dieuwke Heeres 
 4 jun 1821Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26590
20
Postma, Jeltje Jeltes 
 4 jun 1822 I65266
21
Buursema, Tunnis Fokkes 
 4 jun 1823Oldekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108502
22
Elzinga, Aaltje Gerrits 
 4 jun 1823Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91901
23
Vee, Heine Jeens van der 
 4 jun 1823Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61568
24
Stad, Jacob Berends 
 4 jun 1824Ezinge, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99846
25
Brandsma, IJsbrand Oebeles 
 4 jun 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23260
26
Douma, Auke Jetzes 
 4 jun 1825 I69689
27
Bijlsma, Trijntje Baukes 
 4 jun 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42269
28
Schuiling, Roelf Hindriks 
 4 jun 1828Kalkwijk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35313
29
Tuinstra, Leentje Dirks 
 4 jun 1828 I40722
30
Baan, Sytske Oedzes van der 
 4 jun 1829Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87963
31
Arends, Jantje 
 4 jun 1831 I65087
32
Tamminga, Andries Andries 
 4 jun 1831Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81399
33
Wiersma, Grietje Sijes 
 4 jun 1832Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10616
34
Poortman, Dirk Pieters 
 4 jun 1833Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30286
35
Stremler, Lammert Harmens 
 4 jun 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11936
36
Stremmelaar, Lammert Harmens 
 4 jun 1834Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48280
37
Gerkema, Trijntie Gerbens 
 4 jun 1835Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93215
38
Mei, Jan Neeris van der 
 4 jun 1835Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111853
39
Dijkstra, Alle Thomas 
 4 jun 1836 I65408
40
Hoekstra, Louw Liebes 
 4 jun 1837Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46405
41
Ouding, Johanna Andries 
 4 jun 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82458
42
van Hoek, Jan Gerlofs 
 4 jun 1838Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40070
43
Abbinga, Gerben Abes 
 4 jun 1839Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5907
44
de Boer, Meint Teyes 
 4 jun 1839 I86368
45
van Dijk, Hendrik Doekes 
 4 jun 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48276
46
Dijk, Trijntje Annes van 
 4 jun 1841Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8033
47
Gothelp, Willem 
 4 jun 1841Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102301
48
Scheepstra, Daniel Klazes 
 4 jun 1841Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66525
49
Meer, Trijntje Klases van der 
 4 jun 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83059
50
Tolsma, Jan Hendriks 
 4 jun 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12446

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 186

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Dircks, Ballingh 
Stinnerts, Aeltye 
 4 jun 1665Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36434
I43061
2
Piers, Tierck 
Gerbens, Grietie 
 4 jun 1702Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73226
I73227
3
Kingma, Tjeerd Ates 
Aukes, Pijttie 
 4 jun 1719Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107231
I107232
4
Jakobs, Meint 
Sjoerds, Dieuke 
 4 jun 1730Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105517
I105518
5
Sijdses, Sjoertd 
Martens, Aukje 
 4 jun 1730Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52103
I52104
6
Baukes, Floris 
Ubles, Maike 
 4 jun 1747Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46239
I46240
7
Franzes, Meinte 
Annes, Lipk 
 4 jun 1747Terkaple/Akmarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75792
I75793
8
Pruim, Jan Pieters 
Wijbes, Dieuke 
 4 jun 1747Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68415
I68416
9
Sakes, Folkert 
Annes, Tettje 
 4 jun 1747Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91654
I91655
10
Broers, Lieuwe 
Romkes, Gaatske 
 4 jun 1752Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73044
I73045
11
Florison, Johannes Jacobus 
Faber, Rixtje 
 4 jun 1752Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107150
I107151
12
Jans, Melle 
Hendriks, Janke 
 4 jun 1752Waaxens/Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90235
I90236
13
Ottes, Schelte 
Ynses, Maajke 
 4 jun 1752Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82567
I82568
14
Ouwes, Jacob 
Jans, Dirkje 
 4 jun 1752Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109362
I109363
15
Ydes, Petrus 
Teunis, Beitske 
 4 jun 1752Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85539
I85540
16
Meijer, Jan 
Alders, Trijntje 
 4 jun 1755City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107031
I107032
17
Epping, Teunis 
Sjoukes, Aiske 
 4 jun 1758Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84495
I84502
18
Harmens, Hendrik 
Dirks, Sjoukjen 
 4 jun 1758Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82722
I82723
19
Holstes, Halbe 
Teekes, Gertje 
 4 jun 1758Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82104
I82105
20
Douwes, Douwe 
Sapes, Katrijne 
 4 jun 1759Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66067
I66068
21
Douwes, Douwe 
Teyes, Tryntje 
 4 jun 1759Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73848
I73849
22
Heeres, Wybren 
Pyeters, Geertie 
 4 jun 1759Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80701
I80702
23
Roels, Heinse 
Minnerts, Saakjen 
 4 jun 1764Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68654
I68655
24
Boersma, Anske Rientzes 
Clases, Trijntje 
 4 jun 1769Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70975
I70976
25
Gerbens, Menne 
Heeres, Hindrikje 
 4 jun 1769Niezijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68193
I68194
26
Gerks, Ruerd 
Pieters, Antje 
 4 jun 1769Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7228
I7229
27
Jans, Sipke 
Peeters, Klaasjen 
 4 jun 1769Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73685
I73686
28
Alberts, Lolke 
Gerryts, Baukjen 
 4 jun 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89127
I89128
29
Bouta, Marten Theunis 
Pieters, Antie 
 4 jun 1775Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86199
I86200
30
de Boer, Albert Jelmers 
AEbes, Antje 
 4 jun 1775Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68552
I68553
31
Wiltjes, Douwe 
Jurjens, Jantje 
 4 jun 1775Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87262
I87263
32
Wygers, Jan 
Jans, Hiltje 
 4 jun 1775Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104178
I104177
33
Bruinsma, Jan Hoites 
Ottes, Aafke 
 4 jun 1780Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88042
I88043
34
Clases, Wouter 
Anis, Vroukje 
 4 jun 1780Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58785
I58786
35
Dijker, Pieter Hendriks 
Douwes, Antje 
 4 jun 1780Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73319
I73320
36
Fokkes, Willem 
Sybrens, Ybeltje 
 4 jun 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89281
I89280
37
Hoekstra, Harmen Tabes 
Helbada, Rixtie Klases 
 4 jun 1780Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85714
I85715
38
Reins, Sjoerd 
Lolkes, Janke 
 4 jun 1780Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60190
I60191
39
Tuinstra, Jan Sierds 
Pijters, Grietje 
 4 jun 1780Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86285
I86286
40
Hanses, Jacob 
Gaukes, Jittje 
 4 jun 1786Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94194
I94195
41
Hendriks, Pytter 
Piers, Aantie 
 4 jun 1786Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55148
I55149
42
Horneus, Johannes 
Luitjes, Jantje 
 4 jun 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111049
I111051
43
Sipkes, Taeke 
Rinses, Antje 
 4 jun 1786Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108077
I108078
44
Sment, Allardus Lodewijk 
Johannes, Baukje 
 4 jun 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3184
I3183
45
Visser, Teeke Sipkes 
de Boer, Antje Rinses 
 4 jun 1786Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65277
I65278
46
Goot, Pieter Gorrits van der 
Buma, Trijntje Scheltes 
 4 jun 1787Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61599
I61600
47
van Gorkum, Dirk Hendriks 
Willems, Janke 
 4 jun 1789Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110988
I110989
48
Hoekstra, Tijs Pieters 
Teunis, Trijntje 
 4 jun 1797Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18686
I18688
49
Klamer, Klaas Geerts 
Boerma, Aaltijn Harms 
 4 jun 1797Anloo, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95879
I95881
50
Pol, Klaas Douwes 
Meinardi, Wilhelmina Jans 
 4 jun 1797Niekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65556
I65557

1 2 3 4 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 77

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Sioerdts, Gerryt 
 4 jun 1676Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82589
2
Gabes, Marten 
 4 jun 1713Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96330
3
Willems, Sjoerd 
 4 jun 1722Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46833
4
Jans, Aafke 
 4 jun 1723Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47832
5
Cornelis, Baukjen 
 4 jun 1724Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44592
6
Sjerds, Wybren 
 4 jun 1730Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44955
7
Wijbrens, Douwe 
 4 jun 1735Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91847
8
Aarjens, Jarig 
 4 jun 1741Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76850
9
Gerbens, Wyger 
 4 jun 1741Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47570
10
van Dijk, Sjoerd Jans 
 4 jun 1747Nijega/Elahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99375
11
Bersma, Hendrik Dirks 
 4 jun 1752Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2154
12
Daatis, Fokjen 
 4 jun 1752Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95159
13
Floris, Leentje 
 4 jun 1752Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46238
14
Johannes, Antje 
 4 jun 1752Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31581
15
Mey, Pietje Jans van der 
 4 jun 1752Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45096
16
Sweitses, Rinse 
 4 jun 1752Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80730
17
Twijnstra, Geertje Sybrens 
 4 jun 1752Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7458
18
Wester, Jacob Harmens 
 4 jun 1752Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94205
19
Westerhuis, Sake Ritskes 
 4 jun 1752Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45363
20
Elzinga, Cornelius Hendriks 
 4 jun 1755Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70767
21
Radsma, Roel Redmers 
 4 jun 1756Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76701
22
Annes, Attje 
 4 jun 1758St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75140
23
Baukes, Diuke 
 4 jun 1758Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47719
24
Boer, Johannes Sydses de 
 4 jun 1758St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10513
25
Bokma, Baukien Ruurds 
 4 jun 1758Goenga/Gauw/Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74673
26
Hoekstra, Atse Klazes 
 4 jun 1758Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97557
27
IJes, Tryntie 
 4 jun 1758Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11324
28
Sybrandi, Rienk Sybrens 
 4 jun 1758Dedgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107743
29
Hayes, Rutger 
 4 jun 1759Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107292
30
Hopperus, Antje Sapes 
 4 jun 1759Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39311
31
Steltman, Jelle Tjeerds 
 4 jun 1761Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104844
32
Biegel, Antoon 
 4 jun 1763Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101528
33
Dijk, Jochum Lieuwes van 
 4 jun 1769Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19109
34
Hogeboom, Florus Jacobs 
 4 jun 1769Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83934
35
Jarigs, Jakle 
 4 jun 1769Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50246
36
Koopmans, Dirk Martens 
 4 jun 1769Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15485
37
Sjolles, Antje 
 4 jun 1769Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33163
38
Walburg, Jannigje Tjebbes 
 4 jun 1770St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50819
39
Hendriks, Nammen 
 4 jun 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2246
40
Boersma, Albert Jans 
 4 jun 1775Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65005
41
Elgersma, Trijntje Folkerts 
 4 jun 1775St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75942
42
Porte, Johannes Jans 
 4 jun 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67294
43
Postma, Sjoerd Pieters 
 4 jun 1775Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90033
44
Sipkema, Sietske Wopkes 
 4 jun 1775Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97666
45
Vries, Jasper Johannes de 
 4 jun 1775Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9293
46
de Vries, Jan Jans 
 4 jun 1780Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85873
47
Geest, Jitze Klases van der 
 4 jun 1780Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36125
48
Jacobs, Tjitske 
 4 jun 1780Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52529
49
Kinnema, Geertje AEbes 
 4 jun 1780Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75333
50
Martens, Dirk 
 4 jun 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20021

1 2 Volgende»