Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 183

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Gosses, Sytske 
 4 mei 1739Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16473
2
Hempenius, Albert Sikkes 
 4 mei 1749Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68022
3
Alberts, Reinou 
 4 mei 1751 I43302
4
Durks, Sibbeltje 
 4 mei 1753Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104300
5
de Vries, Roelof Abels 
 4 mei 1761Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82532
6
van Popta, Wypke Eiberts 
 4 mei 1765Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77203
7
Abes, Jantje 
 4 mei 1766Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40886
8
Walburg, Jannigje Tjebbes 
 4 mei 1770St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50819
9
Jans, Tetje 
 4 mei 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43426
10
Nicolai, Roelof Gooitzens 
 4 mei 1772Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68162
11
Withaar, Harm Jannes 
 4 mei 1772Beilen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107948
12
Klaases, Geeske 
 4 mei 1773Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107004
13
Hiemstra, Jitske Martens 
 4 mei 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49053
14
Werf, Gerrit Frederiks van der 
 4 mei 1774Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106374
15
Schaaf, Jeltje Hanzes van der 
 4 mei 1776Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83946
16
Wierda, Pieter Eintes 
 4 mei 1776Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3312
17
Mey, Jurjen Jitzes van der 
 4 mei 1777Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11342
18
Hooghiemstra, Eeke Renzes 
 4 mei 1778Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58659
19
Peterson, Sibbeltje Cornelis 
 4 mei 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49606
20
Sinnema, Eelse Annes 
 4 mei 1779 I11354
21
Tjepkes, Geertje 
 4 mei 1779Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105176
22
van Kleffens, Paulus Theodorus 
 4 mei 1781Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98187
23
Pot, Albert Pieters 
 4 mei 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15034
24
Sikma, Trijntje Sijes 
 4 mei 1782Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48168
25
Kolthof, Sjaartje Oepkes 
 4 mei 1784Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13515
26
Siegersma, Grietje Eeltjes 
 4 mei 1784Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17204
27
Gelders, Arjen Harmens 
 4 mei 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5778
28
de Boer, Sytske Pieters 
 4 mei 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50813
29
Willems, Jan 
 4 mei 1787Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45562
30
Meer, Jelle Jans van der 
 4 mei 1790Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3945
31
Rozenga, Sipke Sijgers 
 4 mei 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44109
32
Hayes, Sytske 
 4 mei 1792Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49392
33
Slim, Arjen Eeltjes 
 4 mei 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27201
34
Ytsma, Maaike Hendriks 
 4 mei 1792Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61747
35
Kuipers, Pieter Lolkes 
 4 mei 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I676
36
Osinga, Teunis Jacobs 
 4 mei 1793Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7392
37
Gelder, Daam Beerts 
 4 mei 1796Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105103
38
Visser, Jeltje Dirks 
 4 mei 1797Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108859
39
Hoop, Douwke Kornelis de 
 4 mei 1799Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3005
40
Wiersma, Atje Sjoukes 
 4 mei 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8641
41
Postma, Woutertje Sipkes 
 4 mei 1802Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56651
42
Ploeg, Andries Hilbrands van der 
 4 mei 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5379
43
Reitsma, Ybeltje Siedses 
 4 mei 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96006
44
Roelofs, Ymkje 
 4 mei 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42501
45
de Boer, Eke Lieuwes 
 4 mei 1804Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66791
46
Meiles, Neeltje 
 4 mei 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47890
47
Oosterling, Taekeltje Andries 
 4 mei 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19040
48
Bosch, Jantje Aarnts 
 4 mei 1805Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30438
49
Hemrica, Pietje Jacobs 
 4 mei 1805Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61859
50
Hoen, Maartje Cornelis 't 
 4 mei 1805Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21698

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 185

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
van Slooten, Jane Janes 
 4 mei 1789Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71100
2
Sybes, Wytske 
 4 mei 1806Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66659
3
Ruitinga, Gerrit 
 4 mei 1807Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68215
4
Botma, Kornelis Folkerts 
 4 mei 1809Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84509
5
Halbes, Eelkjen 
 4 mei 1809De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3778
6
Elzinga, Jan Wates 
 4 mei 1813 I26438
7
Smid, Marten Harkes 
 4 mei 1813Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68811
8
Tulp, Rinze Gaatzes 
 4 mei 1813 I10595
9
Helder, Bauke Pieters 
 4 mei 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6904
10
Visser, Freerk Pieters 
 4 mei 1814Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97907
11
Pieters, Sjoukje 
 4 mei 1815Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84069
12
Boorsma, Paulus Jans 
 4 mei 1816Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78212
13
de Roos, Douwe Gerrits 
 4 mei 1816Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94518
14
Eekes, Froukjen 
 4 mei 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31141
15
Kamstra, Baukje Tjallings 
 4 mei 1817Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55463
16
Terpstra, Jurjen Thomas 
 4 mei 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72644
17
Andringa, Tjitske 
 4 mei 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106658
18
Doekes, Yttje 
 4 mei 1818Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45457
19
Hoppinga, Antje Hendriks 
 4 mei 1818Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71092
20
Jong, Gerben Jacobs de 
 4 mei 1818Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4327
21
Dirks, Trijntje 
 4 mei 1819Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49155
22
Weidenaar, Philippus Taekes 
 4 mei 1819Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88792
23
Eizes, Gooitske 
 4 mei 1822 I66213
24
Pero(n), Maria Ester 
 4 mei 1822Middelburg, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56188
25
Wal, Sjouke Wiegers van der 
 4 mei 1822Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91567
26
Reidsma, Trijntje Sybrens 
 4 mei 1823Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66337
27
Rodenhuis, Jan Jetses 
 4 mei 1824Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66143
28
Broers, Hendrik Sybren 
 4 mei 1825Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61461
29
Loonstra, Pier Klazes 
 4 mei 1825St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104637
30
Stellingwerf, Hinke Gerrits 
 4 mei 1825Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75579
31
Laan, Teuntje Gerbens van der 
 4 mei 1826St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30172
32
Venstra, Jacob Sjoerds 
 4 mei 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39909
33
Bruinsma, Abe Douwes 
 4 mei 1827Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77815
34
de With, Roelof Jans 
 4 mei 1827 I57469
35
Fopma, Pietje Hessels 
 4 mei 1827Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86838
36
Kroodsma, Ankje Jans 
 4 mei 1827Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7385
37
Buma, Beatrix Klazes 
 4 mei 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27306
38
Douma, Yttje Alberts 
 4 mei 1828Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102632
39
Hiemstra, Bokke Yedes 
 4 mei 1828Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89838
40
Tabes, Aaltje Hendriks 
 4 mei 1828 I45358
41
Grond, Marten Cornelis 
 4 mei 1832St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11645
42
Miedema, Okjen Pieters 
 4 mei 1832Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88531
43
Vries, Maaike Dirks de 
 4 mei 1832Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8206
44
Sandra, Dirk Joukes 
 4 mei 1833Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83019
45
Kuiken, Hendrikje Dirks 
 4 mei 1834 I63725
46
van Dijk, Pierkje Ypes 
 4 mei 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22724
47
Wybenga, Tomas Wybes 
 4 mei 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6778
48
Kosten, Maarten 
 4 mei 1835Ommerschans, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108536
49
Hoogterp, Yfke Tjalles 
 4 mei 1836Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1674
50
Roelofs, Aaltje 
 4 mei 1836Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71156

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 241

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Nicolai, Atzo 
Tysses, Gerlske 
 4 mei 1662Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72538
I73563
2
Fuik, Abraham van der 
Cronenburg, Maria van Adelen toe 
 4 mei 1684Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88008
I88009
3
Nicolaes, Baerent 
Feikes, Antje 
 4 mei 1709Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87409
I87410
4
Dreyer, Aris Pieters 
Arjens, Geeske 
 4 mei 1710Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2261
I2262
5
Taekes, Dirck 
Pytters, Antie 
 4 mei 1710Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78811
I78812
6
Sibrands, Frans 
Montes, Kathalijn 
 4 mei 1721Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45189
I45190
7
Eldring, Johannes 
Dijkstra, Anke 
 4 mei 1727Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89483
I89484
8
Gerryts, Ludzer 
Jans, Sophia 
 4 mei 1727Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67917
I83209
9
Goslings, Rutger 
Piers, Tettie 
 4 mei 1727Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70773
I70774
10
Claazes, Evert 
Claazes, Janke 
 4 mei 1732Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107134
I107135
11
Heslinga, Jacobus Scheltes 
Dirks, Geertje 
 4 mei 1732Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71264
I71265
12
Goikes, Jan 
Dirks, Etk 
 4 mei 1738Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103275
I103276
13
Reins, Jacob 
Reinders, Trijntje 
 4 mei 1738Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103805
I103806
14
Beernds, Minne 
Hendriks, Fokjen 
 4 mei 1749 I66671
I66672
15
Douwes, Heuite 
Dirks, Rinske 
 4 mei 1749Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32029
I32030
16
Jurjens, Sierdt 
Willems, Sibbeltje 
 4 mei 1750Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92855
I92856
17
Sapes, Sjoek 
Sybrens, Jisk 
 4 mei 1754Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76103
I76104
18
Egberts, Osing 
Egbers, Swaantjen 
 4 mei 1755Makkinga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75668
I75667
19
van Waart, Petrus 
Dirks, Grietje 
 4 mei 1755Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107675
I107676
20
Ages, Meinte 
Klaases, Eelkien 
 4 mei 1758Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99630
I99631
21
Algera, Sipke Symens 
Aarns, Trintie 
 4 mei 1760Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67971
I67972
22
Harkes, Rinse 
Harmens, Sijke 
 4 mei 1760Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90912
I85719
23
Jans, Sjoerd 
Popkes, Froukjen 
 4 mei 1760Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87322
I87323
24
Klasen, Jan 
Luitjes, Jantien 
 4 mei 1760Ten Boer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99051
I99052
25
Minnes, Jan 
Pieters, Kunnigien 
 4 mei 1760Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89181
I89182
26
Minnes, Tjepke 
Hibbes, Jisseltje 
 4 mei 1760Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4011
I4012
27
Reitsma, Gerrijt Sijbrandus 
Durks, Trijntie 
 4 mei 1760Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83188
I83189
28
Sierds, Sierd 
Pieters, Fookel 
 4 mei 1760Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67587
I67588
29
Sipkes, Beernt 
Gaukes, Tietje 
 4 mei 1760Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90297
I90298
30
Sjabbes, Johannes 
Dirks, Geertje 
 4 mei 1760Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44035
I44036
31
Taekes, Pytter 
Taekes, Antje 
 4 mei 1760Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90313
I90312
32
van Mekeren, Ryk 
Weits, Anna Margareta (Grietie) Philippus 
 4 mei 1760Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107377
I107376
33
Aates, Klaas 
Sybrens, Sytske 
 4 mei 1766Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87817
I87818
34
Annes, Rients 
Watses, Houk 
 4 mei 1766Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88115
I88116
35
Hendriks, Joost 
Hendriks, Antje 
 4 mei 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45317
I45318
36
Jacobs, Sybren 
Sipkes, Anke 
 4 mei 1766Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106119
I106120
37
Kornelis, Pieter 
Andrijs, Klaaske 
 4 mei 1766Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108656
I108657
38
Pytters, Lolke 
Jakobs, Antje 
 4 mei 1766Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47513
I47514
39
Mulder, Gijsbert 
van Luijk, Peternella (aka Petronella) 
 4 mei 1775Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107873
I107874
40
Buurstra, Gerrit Doekes 
Wybes, Jeltje 
 4 mei 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89001
I89002
41
Gerrits, Klaas 
Pieters, Sjoukje 
 4 mei 1777Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56279
I56280
42
Oostringa, Brand Sybrens 
Jans, Trijntje 
 4 mei 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4693
I4695
43
Oostringa, Klaas Sybrens 
Sipkes, Pijtje 
 4 mei 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40491
I40492
44
Piers, Pieter 
Lieuwes, Renske 
 4 mei 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66418
I66419
45
Pijters, Anne 
Jeltis, Jeltje 
 4 mei 1777Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104970
I104971
46
Wybenga, Jan Andries 
Louws, Aaltje 
 4 mei 1777Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80315
I80316
47
Zigtema, Pieter Joostens 
Joostens, Grietje 
 4 mei 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90174
I19363
48
Brouwer, Hendrik 
Sytses, Lieukjen 
 4 mei 1780Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70373
I70374
49
Johannes, Jan 
Wellens, Antje 
 4 mei 1780Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90331
I90330
50
Alles, Wymmer 
Wigles, Sjoerdtje 
 4 mei 1783Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50178
I50179

1 2 3 4 5 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 104

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Lamberts, Antie 
 4 mei 1721Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90049
2
Dirks, Jan 
 4 mei 1732Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78137
3
Postma, Freerkje Freriks 
 4 mei 1732Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92384
4
Zeilstra, Tjeerd Hoites 
 4 mei 1732Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18729
5
Aebes, Jan 
 4 mei 1738Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43724
6
Bokkes, Geeske 
 4 mei 1738Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87700
7
Knuivers, Harmina 
 4 mei 1740Winterswijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88339
8
Bimholt, Eelke Jans 
 4 mei 1742Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73259
9
Hoekstra, Aan Berends 
 4 mei 1749Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80300
10
Kuiken, Beert Walings 
 4 mei 1749St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66039
11
Boersma, Antje Lemmes 
 4 mei 1755Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104651
12
Gang, Sybe Jans van der 
 4 mei 1755Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76057
13
Hijma, Willem Heins 
 4 mei 1755Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5087
14
Pybes, Rinske 
 4 mei 1755Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81385
15
Schoorstra, Gerben Botes 
 4 mei 1755Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37437
16
Wierstra, Taetske Willems 
 4 mei 1755Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5528
17
Bubbezon, Jacob 
 4 mei 1757Vlaardingen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98099
18
Borg, Frouke Hindriks ter 
 4 mei 1758Delfzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96419
19
Saackes, Claeske 
 4 mei 1758Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19313
20
Hoekstra, Sjoukje Tjerks 
 4 mei 1760Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3575
21
Postmus, Reinder Aants 
 4 mei 1760Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89399
22
de Wit, Feye Douwes 
 4 mei 1764Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102951
23
Jousma, Akke Tjerks 
 4 mei 1766Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75412
24
Poelstra, Pieter Douwes 
 4 mei 1766Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102130
25
Akker, Doetje Pieters van den 
 4 mei 1769Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92614
26
Rinzes, Antje 
 4 mei 1769Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84259
27
van Oosten, Martinus 
 4 mei 1774City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98168
28
Alles, Jan 
 4 mei 1777Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103096
29
Braaksma, Jan Lubberts 
 4 mei 1777Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41335
30
Dirks, Klaaske 
 4 mei 1777Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36423
31
Jans, Jurjen 
 4 mei 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43815
32
Klazes, Janke 
 4 mei 1777Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11676
33
Klazes, Jantje 
 4 mei 1777Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1065
34
Koop, Aaltje Rudmers 
 4 mei 1777Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54613
35
Maen, Jan Lieuwes van der 
 4 mei 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99412
36
Ruurds, Baukje 
 4 mei 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4940
37
Eizes, Gooitske 
 4 mei 1780Ouwsterhaule/Oldeouwer/Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66213
38
Keizer, Gerrit Jaspers 
 4 mei 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9714
39
Kooy, Jan Willems 
 4 mei 1780Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96756
40
Annema, Tjeerd Annes 
 4 mei 1781 I56723
41
Rudolphi, Lamke Allardus 
 4 mei 1781Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64083
42
Tabes, Leelke 
 4 mei 1781 I56724
43
Luehof, Gerrit Bernardus 
 4 mei 1782Velen, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14081
44
Bouwma, Klaaske Gerks 
 4 mei 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5038
45
de Jong, Klaas Pieters 
 4 mei 1783St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59652
46
Ferwerda, Simon Gooitsens 
 4 mei 1783Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86012
47
Foppes, Dieuwke 
 4 mei 1783Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32506
48
Idsardi, Grietje Idzes 
 4 mei 1783Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99233
49
Joukes, Tjitske 
 4 mei 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81199
50
Reinders, Fokeltje 
 4 mei 1783Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89306

1 2 3 Volgende»