Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 219

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Hellinga, Trijntje Martens 
 4 mrt 1738Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10918
2
Sierks, Minse 
 4 mrt 1741Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47861
3
Pieters, Gerryt 
 4 mrt 1759Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91120
4
Symons, Tjitske 
 4 mrt 1759Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70602
5
Klaases, Trijntie 
 4 mrt 1763Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95242
6
Nieuwhof, Geertje Willems 
 4 mrt 1764Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40105
7
Acronius, Bodes Wybes 
 4 mrt 1765Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86531
8
Wepkes, Grietje 
 4 mrt 1765Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84512
9
Weg, Jan Rochus van der 
 4 mrt 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5586
10
Jonker, Klaas Jans 
 4 mrt 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9156
11
Vries, Antje Alberts de 
 4 mrt 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I304
12
Hamer, Klaas Pieters 
 4 mrt 1775Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30173
13
Kleiterp, Franske Pieters 
 4 mrt 1775Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51757
14
Visser, Jitske Thomas 
 4 mrt 1775Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50777
15
Boonstra, Sijke Sakes 
 4 mrt 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4473
16
Dijkstra, Lijsbert Orks 
 4 mrt 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81322
17
Meters, Jisse Minnes 
 4 mrt 1778Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5104
18
Teyes, Bouwe 
 4 mrt 1779Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106451
19
Wierstra, Hiltje Keimpes 
 4 mrt 1779Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41462
20
Noordenbos, Klaaske Ulbes 
 4 mrt 1780Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47360
21
Vlieger, Sytze Rienks 
 4 mrt 1780Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93050
22
Visser, Haitze Klazes 
 4 mrt 1781Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102661
23
Schaaf, Sake Joukes 
 4 mrt 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5468
24
Postma, Trijntje Franses 
 4 mrt 1785Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11469
25
Bakker, Cornelis Heins 
 4 mrt 1786Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55547
26
Miedema, Trijntje Minnes 
 4 mrt 1786Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48966
27
Visser, Ate Meinderts 
 4 mrt 1786Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21166
28
Gelts, Lieuwe 
 4 mrt 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43453
29
Jarigs, Gerben 
 4 mrt 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49556
30
Kiviet, Meincina (Meintje) Klazes 
 4 mrt 1787Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55075
31
Engbrenghof, Willemke Gerrits 
 4 mrt 1788Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1722
32
Oedses, Trijntje 
 4 mrt 1788Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46391
33
Westerhof, Aaltjen Egberts 
 4 mrt 1788Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75654
34
Bousma, Beitske Baltus 
 4 mrt 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15223
35
Brouwer, Maaike Ottes 
 4 mrt 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9632
36
Boxma, Douwe Jochums 
 4 mrt 1791Benedenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102214
37
Bot(s)ma, Trijntje Siebes 
 4 mrt 1792Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87456
38
Folkertsma, Baukjen Eelses 
 4 mrt 1794Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62419
39
Iedema, Pieter Pieters 
 4 mrt 1794Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61746
40
Jetses, Pijtter 
 4 mrt 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46262
41
Kroodsma, Sytske Hanses 
 4 mrt 1796Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7796
42
Meer, Sije Hendriks van der 
 4 mrt 1796Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68409
43
Rooda, Grietje Cornelis 
 4 mrt 1796St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104273
44
Tuinstra, Hylkjen Pieters 
 4 mrt 1796Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68089
45
van Sloten, Pier Durks 
 4 mrt 1796Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100544
46
Soepboer, Roelof Taekeles 
 4 mrt 1797Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47488
47
Sytsma, Joukje Freerks 
 4 mrt 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I765
48
de Meer, Sipkjen Cornelis 
 4 mrt 1798Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110867
49
Feltman, Fedde Roels 
 4 mrt 1798IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76660
50
Unema, Dirk Idzes 
 4 mrt 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9521

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 203

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Gerrits, Atse 
 4 mrt 1780St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92972
2
Knuvers, Jan 
 4 mrt 1781Winterswijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88341
3
Gerryts, Ymkje 
 4 mrt 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2284
4
de Jonge, Aaltje 
 4 mrt 1806Hoek, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71900
5
Jans, Albert 
 4 mrt 1806Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75286
6
Dirks, Hendrik 
 4 mrt 1808Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4888
7
Jans, Gerryt 
 4 mrt 1809Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85823
8
Kappelman, Harmina Harmanus 
 4 mrt 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80260
9
Wal, Hendrik Jans van der 
 4 mrt 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5603
10
Jansma, Ale Pieters 
 4 mrt 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16465
11
Ymes, Minke 
 4 mrt 1816Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70638
12
Dijkstra, Edzer Linses 
 4 mrt 1817Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109624
13
Kuipers, Jan Pieters 
 4 mrt 1817Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14204
14
Schaafsma, Klaaske Kornelis 
 4 mrt 1818Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37953
15
Meulen, Symon Eeltjes van der 
 4 mrt 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14060
16
Westra, Akke Pieters 
 4 mrt 1820Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95896
17
Hoekstra, Gerben Douwes 
 4 mrt 1823Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76179
18
Tamminga, Lieuwe Ytzens 
 4 mrt 1823Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19748
19
Zwart, Frids Cornelis 
 4 mrt 1823Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80514
20
Dijkstra, Wytze Tjeerds 
 4 mrt 1824Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20443
21
Pompsma, Wypkje Jans 
 4 mrt 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19653
22
Mulder, Klaas Hilberts 
 4 mrt 1825Staphorst, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99507
23
Tamminga, Saakje Dirks 
 4 mrt 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12995
24
Bartels, Aaltje 
 4 mrt 1826Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74254
25
Slager, Sytske Jelles 
 4 mrt 1826Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105105
26
Hendriks, Tjitske 
 4 mrt 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10802
27
Woude, Jelte Alberts van der 
 4 mrt 1827 I65261
28
Bosch, Hendrikje Annes 
 4 mrt 1828Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11577
29
Kamstra, Geele Gosses 
 4 mrt 1828Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94887
30
Paulus, Yetske 
 4 mrt 1828Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38247
31
Blom, Antje Klazes 
 4 mrt 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2540
32
Haga, Wytske Liebes 
 4 mrt 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41991
33
Lautenbach, Jelle Horatius 
 4 mrt 1829Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110871
34
Hoogstra, Gerrit Jantjes 
 4 mrt 1831Nijmegen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11315
35
Steinfort, Lieuwe Hessels 
 4 mrt 1831Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79177
36
Douma, Dieuwke Gerbens 
 4 mrt 1832Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39396
37
Peterson, Pieter Sjoerds 
 4 mrt 1832Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14369
38
Pieters, Aartje 
 4 mrt 1832Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75105
39
Boersma, Tjeerd Martens 
 4 mrt 1833Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102334
40
Jong, Beitske Jitzes de 
 4 mrt 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15038
41
de Vries, Antje Luitsens 
 4 mrt 1834Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42344
42
Jager, Eibert Martens 
 4 mrt 1834 I37771
43
Lysinga, Renske Foppes 
 4 mrt 1834 I32155
44
Kits, Abraham Besselse 
 4 mrt 1836Voorthuizen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109888
45
Wal, Aaltje Jippes van der 
 4 mrt 1837Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9191
46
Geerts, Hielkje 
 4 mrt 1838Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53229
47
Kuipers, Pieter Annes 
 4 mrt 1838Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104965
48
de Kok, Hendrika Andries 
 4 mrt 1839Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53089
49
de Wilde, Houwkje Pieters 
 4 mrt 1839Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104139
50
Westra, Lieuwe Annes 
 4 mrt 1839Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50650

1 2 3 4 5 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 64

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jentjis, Cierck 
Jellis, Bauck 
 4 mrt 1687Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91126
I91127
2
Dublinga, Ambrosius 
Coldewey, Jancke 
 4 mrt 1723Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90980
I90981
3
Riemers, Hendrik 
Wybrens, Baukien 
 4 mrt 1736Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76332
I76333
4
Aenee, Eduardus 
Schultetus, Botje 
 4 mrt 1741Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85210
I85211
5
Ulbes, Sybren 
Sibles, Geertje 
 4 mrt 1742Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65248
I70269
6
Hanses, Foke 
Simons, Tjetzke 
 4 mrt 1753Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87584
I87585
7
Klaazes, Gerben 
Jetzes, Antje 
 4 mrt 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89003
I89004
8
Jacobs, Johannes 
Uilkes, Taetske 
 4 mrt 1759Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112101
I112102
9
Jacobs, Jacob 
Sybes, Tetje 
 4 mrt 1764Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98674
I98673
10
Jurjens, Tiete 
Wynsens, Durkjen 
 4 mrt 1764Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67118
I67119
11
Pieters, Jan 
Ronda, Baukje Fokkes 
 4 mrt 1764Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50782
I50783
12
de Jonge, Nettert Klaasen 
Knobbe, Annigjen Roelofs 
 4 mrt 1765Wanneperveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95456
I95457
13
Karstens, Teke 
Karstens, Epkjen 
 4 mrt 1770Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94931
I94932
14
Viersma, Jan Fongers 
Panne, Akke Wijtzes 
 4 mrt 1781IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95784
I95785
15
Ferwerda, Pieter Kornelis 
Freerks, Getje 
 4 mrt 1787Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92995
I92994
16
de Boer, Auke Jacobs 
Nieuwenhuis, Maaike Ages 
 4 mrt 1792Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72164
I72165
17
de Haan, Hendrik Foppes 
Eits, Wytske 
 4 mrt 1792Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86671
I86672
18
de Jong, Folkert Gjalts 
Beerns, Aaltje 
 4 mrt 1792Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39190
I39191
19
Jans, Miente 
Eldering, Johanna Harmanus 
 4 mrt 1792Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88571
I92874
20
Kloosterman, Jan Johannes 
Boersma, Grietje Durks 
 4 mrt 1792Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67705
I67706
21
Woude, Ate Egberts van der 
Ploeg, Gaatske Gerbens van der 
 4 mrt 1792Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85876
I85877
22
Zondervan, Joost Sapes 
Haajes, Sijke 
 4 mrt 1792Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53052
I53053
23
Dalman, Roelof Roelfs 
Buining, Aaltje Geerds 
 4 mrt 1798City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107877
I107878
24
Oosterbaan, Melle Gerrits 
Foekes, Riemke 
 4 mrt 1798Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2316
I2398
25
Roode, Yetse Jans 
de Haan, Trijntje Sytzes 
 4 mrt 1798Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74178
I74177
26
Donia, Harmen Dirks 
Lourensz, Akke Ulrichs 
 4 mrt 1802Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106189
I106201
27
Schuurmans, Otte Jans 
de Vries, Martje Ottes 
 4 mrt 1810Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84784
I84785
28
Goytzema, Coop Gooitzens 
Vlas, Aaltje Johannes 
 4 mrt 1812Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72667
I72661
29
Wagenaar, Dirk Jacobs 
Iedema, Antje Douwes 
 4 mrt 1812Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48801
I48802
30
Wal, Jacob Sjoukes van der 
de Groot, Geeltje Klazes 
 4 mrt 1812Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36285
I36284
31
Viersen, Durk Jelles 
Terpstra, Trijntje Jelles 
 4 mrt 1813Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56955
I56956
32
Zwaag, Haaye Sjoerds van der 
Boorsma, Trijntje Willems 
 4 mrt 1813Mairie Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53327
I53328
33
Wagenveld, Enne Klases 
de Jong, Akke Dirks 
 4 mrt 1815Mairie St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39355
I39352
34
Drost, Harmen Jans 
Hoekstra, Sytske Oeges 
 4 mrt 1819Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56630
I56631
35
Spar, Reinder Hendriks 
Draayer, Trijntje Lieuwes 
 4 mrt 1819Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I938
I50085
36
de Jong, Sjoerd Everts 
Zee, Trijntje Jacobs van der 
 4 mrt 1821Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112481
I112482
37
Zeilenga, Jacob Boeles 
Ritzema, Vokeltje Koenes 
 4 mrt 1821Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112940
I112941
38
Lollinga, Henricus Simons 
Tinga, Johanna Pieters 
 4 mrt 1824Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73191
I73192
39
Boonstra, Merk Jacobs 
Dijkstra, Trijntje Dirks 
 4 mrt 1826Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11526
I11527
40
Hof, Klaas Klazes 
Meerstra, Yfke Harings 
 4 mrt 1829Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97221
I97222
41
Bakker, Jan Pieters 
Pool, Baukjen Johannes 
 4 mrt 1839Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86364
I86365
42
Smits, Jan Wybes 
Jansma, Grytje Andries 
 4 mrt 1841Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106276
I106277
43
Stehouwer, Kornelis 
Kleijne, Baaltje 
 4 mrt 1841Pernis, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108411
I108412
44
Vliet, Wobbe Pieters van 
Hylkema, Antje Hylkes 
 4 mrt 1841Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16256
I42238
45
Vries, Geert Pieters de 
Smid, Idske Gosses 
 4 mrt 1841Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3151
I35701
46
Postma, Jacob Sjoerds 
Hijma, Wytske Heins 
 4 mrt 1849Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12084
I12083
47
Hilwerda, Sjoerd Sipkes 
Kooistra, Rinske Jitzes 
 4 mrt 1854Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52839
I10962
48
Jensma, Theunis Kornelis 
Jensma, Sjoukje Jans 
 4 mrt 1854Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21351
I27669
49
Jong, Klaas Klases de 
Krol, Johanna Jochums 
 4 mrt 1854Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11338
I11337
50
Boersma, Taeke Botes 
Vries, Antje Pieters de 
 4 mrt 1858Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101833
I4999

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 112

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Wybes, Pieter 
 4 mrt 1694Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41964
2
Jans, Antje 
 4 mrt 1731Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87380
3
Douwes, Tijs 
 4 mrt 1736Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10772
4
Lykles, Klaas 
 4 mrt 1736Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66951
5
Odolphi, Johanna 
 4 mrt 1736Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102531
6
Postma, Rinso Steenhovius 
 4 mrt 1736Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72392
7
Sijes, Tijtje 
 4 mrt 1736Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23936
8
Tierks, Andries 
 4 mrt 1736Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46615
9
Ruurds, Sjoerd 
 4 mrt 1739Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75006
10
Wikkes, Trijntje 
 4 mrt 1742Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43847
11
Andries, Jacob 
 4 mrt 1744Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42886
12
Meinen, Jochem 
 4 mrt 1744Wapserveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107092
13
Tjipkes, Grijtje 
 4 mrt 1744Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47937
14
Joorman, Jannetjen 
 4 mrt 1750Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96172
15
Berends, Klaas 
 4 mrt 1751Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85636
16
Bosma, Hans Sierks 
 4 mrt 1751Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60147
17
Bijlsma, Johannes Siedzes 
 4 mrt 1753Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90993
18
Dirks, Douwe 
 4 mrt 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81506
19
Durks, Tyttje 
 4 mrt 1753Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90431
20
Eesges, Meine 
 4 mrt 1753Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67195
21
Gerbens, Rinse 
 4 mrt 1753Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47573
22
IJsbrands, Trijntje 
 4 mrt 1753Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49584
23
Minnes, Grietje 
 4 mrt 1753Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9603
24
Arjens, Tjitske 
 4 mrt 1759Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43829
25
Boetzer, Jacob Jans 
 4 mrt 1759St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39745
26
de Vries, Cornelis Jans 
 4 mrt 1759St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50817
27
Fokes, Grietje 
 4 mrt 1759Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70204
28
Hidma, Pier Sjoerds 
 4 mrt 1759Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103231
29
Johannis, Rein 
 4 mrt 1759Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19315
30
Jops, Trijntje 
 4 mrt 1759Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79423
31
Kuiken, Antje Jans 
 4 mrt 1759St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111741
32
Leenburg, Hendrik Klazes 
 4 mrt 1759Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90364
33
Piers, Antje 
 4 mrt 1759Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7429
34
Sjoerds, Gepke 
 4 mrt 1759Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83227
35
Velde, Jan Annes van der 
 4 mrt 1759Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57582
36
Elzinga, Gatze Tjerks 
 4 mrt 1763Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112520
37
Dublinga, Ambrosius Livius 
 4 mrt 1764Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102848
38
Fransen, Saapke 
 4 mrt 1764Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1467
39
Gerrits, Tryntje 
 4 mrt 1764Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89791
40
Hendriks, Oetske 
 4 mrt 1764Wolvega/Sonnega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93486
41
Postma, Gooitzen Sybrens 
 4 mrt 1764Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100201
42
Rijzema, Pieter Lammerts 
 4 mrt 1764Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5402
43
Scheltes, Jacob 
 4 mrt 1764St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39722
44
Tomas, Trijntje 
 4 mrt 1764Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36515
45
Bijlsma, Keimpe Jacobs 
 4 mrt 1770Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12036
46
Cornelis, Tryntje 
 4 mrt 1770Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3332
47
Eelkes, Rinske (Hinke) 
 4 mrt 1770Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107011
48
Feddes, Sybout 
 4 mrt 1770Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56363
49
Haaima, Piebe Siemens 
 4 mrt 1770Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40042
50
Jans, Antje 
 4 mrt 1770Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76301

1 2 3 Volgende»