Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 173

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Roorda, Tjerk Pytters 
 24 apr 1741Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79550
2
Heringa, Meint Joukes 
 24 apr 1746Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105188
3
Klaases, Pietje 
 24 apr 1752Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38965
4
Wijnstra, Ate Oenes 
 24 apr 1755Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8298
5
Sinnema, Siemen Eelzes 
 24 apr 1758Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16437
6
Brandsma, Sijke Annes 
 24 apr 1766Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63658
7
Abes, Janke 
 24 apr 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93385
8
Meinsma, Tjalling Jans 
 24 apr 1775Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75830
9
Boersma, Rinse Fokkes 
 24 apr 1781Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9336
10
Jans, Jan 
 24 apr 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14335
11
Riedstra, Sjoerd Riemers 
 24 apr 1783Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82931
12
Dirks, Lijsbert 
 24 apr 1784Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3058
13
Sminia, Klaas Klazes 
 24 apr 1784Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70370
14
Blo(e)m, Joukje Jacobs 
 24 apr 1785Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39746
15
Willems, Tjeerd 
 24 apr 1785Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65448
16
Dijkstra, Symon Sierds 
 24 apr 1786Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54753
17
Faber, Aan Jacobs 
 24 apr 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50551
18
Ploeg, Saeske Dirks van der 
 24 apr 1786Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86537
19
Postma, Hinke Thijses 
 24 apr 1787Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68280
20
Binnema, Binne Johannes 
 24 apr 1788Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72285
21
Siertsema, Johanna Hillegonda 
 24 apr 1788Eexta, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96587
22
Visser, Foppe Sakes 
 24 apr 1789Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104531
23
Vries, Eelke Takes de 
 24 apr 1789Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3675
24
Bonga, Pyttje Sijes 
 24 apr 1790Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80359
25
Dijkstra, Gertje Reinders 
 24 apr 1790Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98875
26
Terpstra, Trijntje Harmens 
 24 apr 1790Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91819
27
Douwes, Sieds 
 24 apr 1793Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46964
28
Heringa, Aletta 
 24 apr 1794Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48291
29
Smith, Sybren Cornelis 
 24 apr 1794Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7091
30
Wassenaar, Antje Arjens 
 24 apr 1794St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91236
31
Joukes, Tryntje 
 24 apr 1795 I46115
32
Ritskes, Harmen 
 24 apr 1795Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23122
33
Miedema, Sytske Jans 
 24 apr 1796Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107186
34
Posthumus, Ytske Pieters 
 24 apr 1796Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14349
35
Driesum, Pieter Johannes van 
 24 apr 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2064
36
Swart, Harmen Lieuwes 
 24 apr 1797Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105797
37
Grevenstein, Geertje Willems 
 24 apr 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10943
38
Keimpes, Jan 
 24 apr 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42680
39
Miedema, Trijntje Lolkes 
 24 apr 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13656
40
Jaarsma, Baukjen Willems 
 24 apr 1801Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46959
41
Jong, Dirk Pieters de 
 24 apr 1801Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8291
42
Spar, Jitske Pieters 
 24 apr 1801Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6166
43
Woude, Sjoerd Jennes van der 
 24 apr 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3337
44
Boersma, Nynke (Trijntje) Scheltes 
 24 apr 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I936
45
Dijkstra, Korneliske Tetmans 
 24 apr 1802Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62924
46
Hiemstra, Dieuwke Douwes 
 24 apr 1802Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28202
47
Zijlstra, Gerlof Pieters 
 24 apr 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7579
48
Boomsma, Pier Wybes 
 24 apr 1804St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81598
49
Hiddes, Sijtske 
 24 apr 1805Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50324
50
Rensma, Meinouw Sytzes 
 24 apr 1805Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8636

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 171

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Feijkes, Grietje 
 24 apr 1748Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104863
2
Faber, Gerlantie Geeles 
 24 apr 1770Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68150
3
Drabbe, Geesjen Roelofs 
 24 apr 1775St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87094
4
Sipkes, Jan 
 24 apr 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15003
5
Bokkes, Tjalling 
 24 apr 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39327
6
Idzes, Lamke 
 24 apr 1804Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98907
7
Claassen, Elisabeth 
 24 apr 1805 I48127
8
Hattums, Evert 
 24 apr 1808Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72177
9
Bokkes, Maayke 
 24 apr 1809 I91028
10
Jans, Meiltje 
 24 apr 1809Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6249
11
Thijssen, Pieter 
 24 apr 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61038
12
Bosch, Sijbe Annes 
 24 apr 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44821
13
Korf, Frederik Arends 
 24 apr 1815Farmsum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99057
14
Baukes, Ytje 
 24 apr 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12393
15
Rekker, Johannes Wygers 
 24 apr 1818 I41783
16
Westra, Minne Pieters 
 24 apr 1818Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87550
17
Wal, Sibbeltje Pieters van der 
 24 apr 1821Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23529
18
Leekstra, Willemke Hendriks 
 24 apr 1822Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84271
19
Zuidersma, Geert Hendriks 
 24 apr 1823Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20714
20
Boersma, Aagje Meinderts 
 24 apr 1824Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57373
21
Botma, Trijntje Sakes 
 24 apr 1825Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75283
22
Boonstra, Feike Sjoerds 
 24 apr 1826Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106573
23
Ronda, Dirk Allerds 
 24 apr 1828St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3211
24
Bonteman, Auke Wyberens 
 24 apr 1829Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96134
25
Zijlstra, Jan Wynsens 
 24 apr 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7159
26
Sterk, Pieter Douwes 
 24 apr 1830Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81318
27
Jaarsma, Fokeltje Willems 
 24 apr 1832 I37314
28
Nieuwland, Teunis Gerrits 
 24 apr 1834Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85731
29
Ritskes, Jan 
 24 apr 1834Zevenhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33036
30
de Jong, Rinske Klazes 
 24 apr 1837Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81564
31
Boonstra, Baukje Alles 
 24 apr 1838Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5843
32
Helder, Cornelis Jans 
 24 apr 1838 I40639
33
Hoek, Tijs Harmens van der 
 24 apr 1838Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23045
34
Gerrits, Antie 
 24 apr 1839Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95448
35
Ferwerda, Ybeltje Marks 
 24 apr 1840Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37701
36
Broersma, Abraham 
 24 apr 1842Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48759
37
van Dijk, Abe Haebeles 
 24 apr 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26103
38
Holwerda, Jentje Klazes 
 24 apr 1845Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36843
39
Lindeboom, Dieuwke Alberts 
 24 apr 1845 I68845
40
Werf, Jetze Jacobs van der 
 24 apr 1845 I51149
41
Gerlofsma, Jacob Tjerks 
 24 apr 1846 I62131
42
Bouma, Grietje Nannes 
 24 apr 1847 I73080
43
Dankert, Jantje Taekes 
 24 apr 1847St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3776
44
Koning, Lijsbert Pieters 
 24 apr 1847Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76951
45
Ploeg, Pieter Jans van der 
 24 apr 1847Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99805
46
Vries, Klaas Douwes de 
 24 apr 1847Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13726
47
Miedema, Klaas Annes 
 24 apr 1848Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6271
48
Westra, Rintje Pieters 
 24 apr 1849Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59008
49
Beintema, Douwe Willems 
 24 apr 1850Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99425
50
Claases, Yke 
 24 apr 1851Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72486

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 103

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Gerrits, Sjoert 
Ipes, Aaltie 
 24 apr 1674Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82590
I82591
2
Boon, Piter Jansen 
Eigberts, Tietscke 
 24 apr 1692St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93620
I93621
3
Hogenbrugh, Oene 
Hamersma, Richtie 
 24 apr 1718Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102095
I102096
4
Kornelis, Wop 
Klases, Tetje 
 24 apr 1729St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78753
I78754
5
Andries, Rintje 
Arjens, Pytje 
 24 apr 1735St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80173
I80174
6
Dreyer, Pieter Aris 
Gerbens, Richtje 
 24 apr 1735Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2263
I2265
7
Hendriks, Meerten 
Hendriks, Fennegien 
 24 apr 1757Zweeloo, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99788
I99789
8
Pieters, Ype 
Swart, Janke Symens 
 24 apr 1763Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68926
I68927
9
Alberts, Jan 
Joekkes, Neeltje 
 24 apr 1768Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89982
I89983
10
Coster, Ype Gerardus 
Sybes, Gertje 
 24 apr 1768Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48815
I48816
11
de Cock, Gerard Theodorus 
Wieland, Margareta Gerarda 
 24 apr 1768Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65997
I65998
12
Hendriks, Klaas 
Jans, Pytje 
 24 apr 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16733
I16734
13
Lambrechts, Pieter Hendrik 
Jeger, Maria Theresia Joanna 
 24 apr 1768Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101535
I101536
14
de Vries, Wopke Ruurds 
Hendriks, Maaike 
 24 apr 1772Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89931
I89932
15
Hylkes, Pyter 
Walings, Maaijke 
 24 apr 1772Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2888
I2887
16
Boonstra, Pieter Johannes 
IJsselstein, Aaltje Sjirks 
 24 apr 1774Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67485
I67486
17
Nicolai, Remke Klazes 
Annes, Antje 
 24 apr 1774Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58717
I58718
18
Rinses, Dirck 
Hindriks, Grijtje 
 24 apr 1774Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82865
I93630
19
Zwart, Jan Annes 
Jaspers, Antje 
 24 apr 1774Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106202
I106203
20
Sybrens, Gerrit 
Tjeerds, Aaltie 
 24 apr 1782Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53033
I53034
21
Gorter, Oene Wopkes 
Plaats, Yetske Jans van der 
 24 apr 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103792
I103793
22
Zijlstra, Klaas Alberts 
Theunis, Saapke 
 24 apr 1785Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64688
I64689
23
Postma, Heine Doedes 
Terpstra, Egbertje Marks 
 24 apr 1787Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89994
I89995
24
Jacobs, Ette 
Idsardi, Geertje Idses 
 24 apr 1790Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73058
I73059
25
Dankert, Jan Jacobs 
Taekes, Grietje 
 24 apr 1791St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39121
I62732
26
Hommema, Lolke Hessels 
Bakker, Antje Pieters 
 24 apr 1791Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12215
I12217
27
Propstra, Albert Kornelis 
Hendriks, Trijntje 
 24 apr 1791Terband Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68102
I68103
28
Bottema, Jacob Willems 
Velstra, Janke Meints 
 24 apr 1796Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58463
I58464
29
Dijkstra, Rintje Jans 
Postma, Pietje Pieters 
 24 apr 1796Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60837
I60838
30
Eisenga, Jacob Klaazes 
Geerts, Gertje 
 24 apr 1796Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32059
I65755
31
Mey, Johannes Taekes van der 
Heide, Klaaske Linzes van der 
 24 apr 1796Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88575
I88576
32
Nagel, Lyckle Ages van der 
Prins, Antje Eiberts 
 24 apr 1796Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51117
I51116
33
Wedzinga, Klaas Klazes 
de Vries, Frouwkjen Douwes 
 24 apr 1796Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76504
I76505
34
de Vries, Romke Heins 
Rudolphi, Lamke Allardus 
 24 apr 1802Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64082
I64083
35
Bosma, Wybren Arjens 
Dijkstra, Aaltje Wybes 
 24 apr 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6204
I6205
36
de Jong, Willem Jurjens 
Gosses, Syke 
 24 apr 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45205
I77439
37
Jongsma, Jellanus Anne van Hoitema 
de Vries, Akke Pieters 
 24 apr 1803Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68205
I68206
38
Hulder, Jacob Theunis 
Holwerda, Sytske Jans 
 24 apr 1806Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38199
I68833
39
Olijnsma, Klaas Kornelis 
Heidanus, Aaltje Arjens 
 24 apr 1808Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7547
I7546
40
van Hazinga, Jan Ottes 
Faber, Trijntje Jans 
 24 apr 1808Haskerhorne/Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30472
I30473
41
Wagenaar, Homme Everts 
Dormans, Dorothea Kaspers 
 24 apr 1808Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93546
I93544
42
Dijk, Tjerk Pieters van 
van Schepen, Antje Hayes 
 24 apr 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4942
I26192
43
Heide, Johan Gerd auf der 
Ploeg, Tjitske Renses van der 
 24 apr 1811Mairie Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94131
I94130
44
Ooyes, Jan Jansen 
Hiddema, Sjoerdtje Freerks 
 24 apr 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7776
I7777
45
Hoekstra, Popke Sybes 
Velde, Froukje Jans van der 
 24 apr 1812Mairie Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57574
I57575
46
Boersma, Lieuwe Montes 
Jaarsma, Aafke Hiddes 
 24 apr 1813Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11665
I11666
47
Braaksma, Aebe Jans 
Palsma, Antje Wytzes 
 24 apr 1813Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19499
I19501
48
Faber, Rinse Douwes 
Hoekstra, Tetje Jacobs 
 24 apr 1813Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16298
I16297
49
Jong, Tijs Pieters de 
Porte, Fokeltje Pieters 
 24 apr 1813Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10706
I10075
50
Bakker, Adam Jans 
Haan, Ybeltje Ruurds de 
 24 apr 1814Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11934
I11935

1 2 3 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 82

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Foppes, Jan 
 24 apr 1718Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78163
2
Sierks, Jetse 
 24 apr 1733Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95029
3
Sijbes, Sipke 
 24 apr 1733Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67612
4
Feenstra, Grietje Ypes 
 24 apr 1735Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66342
5
Ringnalda, Abraham Bouwes 
 24 apr 1735Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29044
6
Sybrens, Aaltje 
 24 apr 1735Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81276
7
Botma, Riemkje Nuttes 
 24 apr 1746Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4436
8
Doekes, Anne 
 24 apr 1746Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43165
9
Harmens, Wypkje 
 24 apr 1746Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47442
10
Martens, Antje 
 24 apr 1757Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21244
11
van Dijk, Klaaske Joutes 
 24 apr 1757Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47396
12
Althuis, Jan Hanses 
 24 apr 1761Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35066
13
Swart, Marten Sjoerds 
 24 apr 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1640
14
Doeke N. 
 24 apr 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80399
15
Siderius, Gerrit Doekes 
 24 apr 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78130
16
Stroosma, Pieter Berends 
 24 apr 1763St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11305
17
Tuinstra, Bote Willems 
 24 apr 1763Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56077
18
Smits, Jan Klases 
 24 apr 1765Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57284
19
Bijl, Keimpe Hotzes 
 24 apr 1768Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72839
20
Christiaans, Sybe 
 24 apr 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2918
21
de Vries, Eelkje Gerbens 
 24 apr 1768Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73502
22
Dirks, Jan 
 24 apr 1768Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6051
23
Eelkes, Jelle 
 24 apr 1768Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78963
24
Hofstra, Cornelis Douwes 
 24 apr 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40432
25
Keizer, Hendrik Arjens 
 24 apr 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77460
26
Pieters, Gerrit 
 24 apr 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44365
27
Sytzes, Martje 
 24 apr 1768Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47705
28
Wagenaar, Yfke Pieters 
 24 apr 1768Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36788
29
Wiersma, Louwe Romkes 
 24 apr 1768Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100414
30
Winkel, Gerrit Pieters 
 24 apr 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10219
31
Harmens, Stijntje 
 24 apr 1769Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37992
32
Tolsma, Gerlandje Wopkes 
 24 apr 1770Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40698
33
Andries, Sjoukje 
 24 apr 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37996
34
Dotinga, Akke Sytzes 
 24 apr 1774Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59309
35
Garnier, Dirk Tjerks 
 24 apr 1774Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99480
36
Jepkema, Grietje Rienks 
 24 apr 1774Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47236
37
Pieters, Johannes 
 24 apr 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49856
38
Rienks, Weike 
 24 apr 1774Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47237
39
Ennema, Yda Johannes 
 24 apr 1776Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89075
40
Bouwes, Wijtske 
 24 apr 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42580
41
de Vries, Marten Pieters 
 24 apr 1785Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74274
42
Feikes, Wijbe 
 24 apr 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43265
43
Jouwsma, Bauke Jans 
 24 apr 1785Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43768
44
Kikstra, Ype Klazes 
 24 apr 1785Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1084
45
Sannes, Hinne Willems 
 24 apr 1785Molkwerum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56309
46
Slim, Trijntje Jans 
 24 apr 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87127
47
Tempel, Hein Aukes 
 24 apr 1785St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15225
48
Tymens, Boele 
 24 apr 1785Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75857
49
Vries, Taetske Jeppes de 
 24 apr 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4716
50
Datema, Marijke Hendriks 
 24 apr 1786Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90843

1 2 Volgende»