Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 174

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Woude, Symen Jans van der 
 31 okt 1740Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18867
2
Jans, Hittje 
 31 okt 1747Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3622
3
Noordman, Jacob Dirks 
 31 okt 1753Eesterga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111502
4
Ynia, Aaltje Fokkes 
 31 okt 1762Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72577
5
Smeding, Jan Klases 
 31 okt 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95378
6
Idskema, Moeder Jans 
 31 okt 1765Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107446
7
Veenstra, Trijntje Klases 
 31 okt 1765Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70179
8
Halbes, Hiltie 
 31 okt 1766Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91821
9
Posthumus, Jantje Pieters 
 31 okt 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91806
10
Meintes, Seike 
 31 okt 1771Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30246
11
de Jong, Neeltje Pieters 
 31 okt 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40421
12
Heeringa, Tjitske Hyltjes 
 31 okt 1773Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36753
13
Vellinga, Folkert Andries 
 31 okt 1774Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I848
14
Martens, Joukje 
 31 okt 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61536
15
Boomsma, Wildrik Pieters 
 31 okt 1778Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106726
16
Dotinga, Aafke Pieters 
 31 okt 1778Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102249
17
Reinders, Janke 
 31 okt 1778Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110089
18
Noordenbos, Ynske Annes 
 31 okt 1779Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47871
19
Hiemstra, Sikke Hendriks 
 31 okt 1781Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I529
20
Dijk, Tjitske Hendriks van 
 31 okt 1783Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4044
21
Sierds, Halbe 
 31 okt 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43199
22
Westra, Pieter Willems 
 31 okt 1784Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35968
23
Velde, Tobias Durks van der 
 31 okt 1789Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37786
24
de Wit, Kornelis Pieters 
 31 okt 1791Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91818
25
Jans, Jouke 
 31 okt 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43642
26
Deinema, Sytske Gerrits 
 31 okt 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4856
27
Stienstra, Ytske Jacobs 
 31 okt 1798Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10636
28
Kloosterman, Dirkjen Jans 
 31 okt 1799Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53208
29
Nieuwenhuis, Jantje Reitzes 
 31 okt 1800Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22894
30
Schaafsma, Egbert Jans 
 31 okt 1800Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99472
31
Veenstra, Jakobje Jakobs 
 31 okt 1800Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63528
32
Prins, Tjitske Jans 
 31 okt 1801Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6774
33
Wenselaar, Marten Jarigs 
 31 okt 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75154
34
Omges, Geertje Hindriks 
 31 okt 1804Uithuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100900
35
Osinga, Enne Bokkes 
 31 okt 1805St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50022
36
Wal, Antje Dirks van der 
 31 okt 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1422
37
Hellema, Grietje Lykeles 
 31 okt 1807Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7813
38
Popkes, Froukje 
 31 okt 1807Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50175
39
Walle, Tjisse Tijsses de 
 31 okt 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7023
40
Fennema, Antje Fransen 
 31 okt 1808Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30971
41
Stastra, Durk Jans 
 31 okt 1808Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113819
42
Bosch, Douwe Jelles 
 31 okt 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16432
43
Brolsma, Katrina Gerrits 
 31 okt 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43436
44
Haag, Kornelis Jans van der 
 31 okt 1810Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7427
45
Vlas, Klaas Arjens 
 31 okt 1810Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27027
46
Groeneveld, Eeke Anskes 
 31 okt 1812Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7419
47
Hoekstra, Kornelis Foppes 
 31 okt 1812Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4930
48
de Vries, Hendrik Pieters 
 31 okt 1813Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83920
49
Meer, Romkje Dirks van der 
 31 okt 1813Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8164
50
Wiersma, Trijntje Dirks 
 31 okt 1814Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29571

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 165

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Watses, Doekle 
 31 okt 1779Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107567
2
Schouwerwou, Saakje Pieters 
 31 okt 1809Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66687
3
Cornelis, Jacob 
 31 okt 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5549
4
Heins, Kunskje 
 31 okt 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80093
5
Jans, Gerben 
 31 okt 1810Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81845
6
Ales, Wikke 
 31 okt 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4086
7
Camstra, Heere Folkes 
 31 okt 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4518
8
Kramstra, Pieter Tjeerds 
 31 okt 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10525
9
Jans, Trijntje 
 31 okt 1814Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41798
10
Visser, Grietje Eeltjes 
 31 okt 1816Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100315
11
Tolsma, Maayke Rinzes 
 31 okt 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I710
12
Oosterhuis, Jacob Eeltjes 
 31 okt 1823Zevenhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72161
13
Bakker, Trijntje Cornelis 
 31 okt 1825Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44703
14
Dijkstra, Aaltje Johannes 
 31 okt 1825Nieuwkruisland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72322
15
Hendriks, Doetje 
 31 okt 1825 I62451
16
Ondersma, IJsbrand Rienks 
 31 okt 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6763
17
Ulberg, Jan Hanses 
 31 okt 1825Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113882
18
Wiegersma, Douwe Pieters 
 31 okt 1825Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58146
19
Gleistra, Yttje Alberts 
 31 okt 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99148
20
Krop, Hendrik 
 31 okt 1826Steenwijk, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63194
21
Zuidema, Berber Roelofs 
 31 okt 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49970
22
Feenstra, Iebeltje Sierks 
 31 okt 1827Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44686
23
Swaal, Johannes Hindriks 
 31 okt 1829St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67387
24
Hesling, Geert Hessels 
 31 okt 1830De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85183
25
Berg, Anne Hemmes 
 31 okt 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32494
26
Meulen, Minne Taekes van der 
 31 okt 1831Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113403
27
Poelstra, Sjouke Jans 
 31 okt 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10281
28
Lacroi, Alberdina 
 31 okt 1832City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113659
29
Boersma, Evert Jackles 
 31 okt 1833Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7940
30
Marks, Minke 
 31 okt 1833 I62602
31
Sjouw, Jan Sikkes van der 
 31 okt 1836Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72942
32
Miedema, Jan Hendriks 
 31 okt 1837Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7739
33
Wiersma, Minne Pieters 
 31 okt 1837Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1671
34
Huitema, Karst Taekes 
 31 okt 1839Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94929
35
Vaart, Wiebren Pieters van der 
 31 okt 1839Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3919
36
Zwager, Marijke Dirks 
 31 okt 1839Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94988
37
Bierma, Trijntje Wybes 
 31 okt 1840 I50613
38
Hogeveen, Janke Marcus 
 31 okt 1840Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41847
39
Miedema, Berend Klaases 
 31 okt 1840Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37952
40
Eekhof, Neeltje Jans 
 31 okt 1841 I52243
41
Visser, Antje Pieters 
 31 okt 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47899
42
Botma, Hessel Douwes 
 31 okt 1843Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22978
43
de Klein, Tjitske Gijsberts 
 31 okt 1843Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30362
44
Kingma, Pieter Sasses 
 31 okt 1843Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12723
45
Kramer, Tjaltje Piers 
 31 okt 1843Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6342
46
Terpstra, Lijsbert Eelkes 
 31 okt 1843Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29107
47
van Koeveringe, Christiaan 
 31 okt 1843Schore, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111824
48
Westra, Tjitske Willems 
 31 okt 1843 I66325
49
Groesema, Aaltje Derks 
 31 okt 1844Zeerijp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110911
50
de Groot, Grietje Pieters 
 31 okt 1845St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26693

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 73

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Gribberts, Gribbert 
Lamberts, Rinske 
 31 okt 1686Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88379
I88384
2
Saapma, Jacob Saapis 
Donjema, Catrijne Rinsis 
 31 okt 1697Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74701
I74702
3
Egbringhoff, Marten 
Dalming, Ennecke 
 31 okt 1728Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31900
I33984
4
Wopkes, Pijter 
Pijters, Grietje 
 31 okt 1734Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72628
I72629
5
Cornelis, Jacob 
Jans, Rinske 
 31 okt 1744Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76092
I76093
6
Tjerks, Pier 
Nannes, Aafke 
 31 okt 1747Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70647
I70648
7
Soeter, Christiaan 
Claases, Lena 
 31 okt 1758Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90359
I90360
8
Gerryts, Else 
Jans, Grietje 
 31 okt 1759Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91792
I91793
9
de Haan, AEbe Hoekes 
Piekenbroek, Theodora Hendrina 
 31 okt 1762Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49851
I49855
10
Tjeerds, Uilke 
Emkes, Geeske 
 31 okt 1762Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101756
I101757
11
Veen, Rudmer Sjierks van der 
Jacobs, Tryntje 
 31 okt 1762Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91422
I91423
12
Schulz, Adam Godfrid 
Doitsma, Francoisa Johanna 
 31 okt 1770Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97477
I97478
13
de Groot, Willem Martens 
Popkes, Trijntje 
 31 okt 1773Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66724
I66725
14
Hannema, Johannes Sjoerds 
Ulbes, Romkjen 
 31 okt 1773Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96317
I96318
15
Roels, Egbert 
Hanses, Sjurtje 
 31 okt 1773Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49348
I49349
16
Bultsma, Auke Klazes 
Libbes, Jantje 
 31 okt 1779Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89183
I89184
17
Deelstra, Jan Kornelis 
Meinderts, Aaltje 
 31 okt 1779Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51744
I51745
18
Miedema, Nanne Jans 
Wybrens, Grietje 
 31 okt 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1855
I95598
19
Sijbrens, Folkert 
Baukes, Hinke 
 31 okt 1779Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93408
I93409
20
Sjoerds, Sijds 
Pierson, Sjeuwke Dirks 
 31 okt 1779Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48931
I44868
21
Tjerks, Sye 
Aukes, Klaaske 
 31 okt 1779Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70213
I70214
22
Gerbens, Pyter 
de Vries, Pietje Pieters 
 31 okt 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46540
I10536
23
Jacobus, Klaas 
Pybes, Tytje 
 31 okt 1784Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3912
I3867
24
Pieters, Jan 
Gosses, Dieuwke 
 31 okt 1784Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25558
I25559
25
Bosch, Gerrit Lieuwes 
Piebes, Aafke 
 31 okt 1790Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6705
I6706
26
Rinzes, Siemen 
Visser, Antje Hayes 
 31 okt 1790Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51485
I51486
27
Stapert, Sybe Douwes 
Jans, Antje 
 31 okt 1790St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26669
I26670
28
Slaper, Hendrik Geerts 
Foekes, Sijke 
 31 okt 1801Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98889
I75709
29
de Vries, Alke Egberts 
Harms, Jantje 
 31 okt 1802Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96725
I96726
30
Poelstra, Willem Franzen 
Wiersma, Eelkjen Bokkes 
 31 okt 1802Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14111
I14112
31
Smid, Klaas Pieters 
Berg, Aafke Jacobs van den 
 31 okt 1802Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91224
I91223
32
Wal, Jelle Sjoerds van der 
Jelles, Neeltje 
 31 okt 1802Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108259
I108261
33
Kattje, Sjoerd Cornelis 
Posthumus, Maria Catharina 
 31 okt 1813Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26729
I27088
34
Looyenga, Pieter Pieters 
Kleiterp, Leentje Pieters 
 31 okt 1818Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19529
I19528
35
Knol, Bote Pieters 
Deurwaarder, Tjitske Jacobs 
 31 okt 1821Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97818
I97819
36
Wiegersma, Sies Wiegers 
Dijkstra, Wytske Thomas 
 31 okt 1821Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96834
I96835
37
Sipma, Ids Symens 
Swart, Tietje Sjoukes 
 31 okt 1822Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7454
I99706
38
Jong, Bauke Klazes de 
Meyer, Mintje Hendriks 
 31 okt 1827Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3021
I3029
39
Steeg, Klaas Daams van der 
Wiersma, Rinske Douwes 
 31 okt 1827Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77268
I95446
40
Boersma, Gerryt Jacobs 
Haan, Antje Gaukes de 
 31 okt 1828Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21074
I21075
41
IJskamp, Ype Pieters 
Feenstra, Trijntje Wybrens 
 31 okt 1829Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10790
I8576
42
Stinne, Johannes Uilkes 
Meulen, Pietje Fokkes van der 
 31 okt 1830Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11218
I11225
43
de Pol, Aalbert van 
van Laar, Eniktje 
 31 okt 1832Nijkerk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109750
I109751
44
Wassenaar, Job Arjens 
Stap, Hitje Abrahams 
 31 okt 1833Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32255
I32256
45
Pronk, Joannes 
Damman, Hermina 
 31 okt 1835Dalfsen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97392
I97393
46
Vellema, Jacob Sybes 
Braaksma, Vroukje Popkes 
 31 okt 1835Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21839
I21556
47
Bloemsma, Ate 
Osseman, Margaretha 
 31 okt 1838Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70471
I70472
48
Hoekstra, Jacob Jentjes 
Polstra, Pietje Beerts 
 31 okt 1839Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106157
I26336
49
Zee, Anske Jurres van der 
Tilma, Aukje Sybrens 
 31 okt 1839Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103950
I9076
50
Zoodsma, Wieger Jacobs 
Wierstra, Sjoukje Douwes 
 31 okt 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1156
I1157

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 72

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jochums, Aat 
 31 okt 1706Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5171
2
Faber, Haye Wybes 
 31 okt 1715Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104453
3
Sjabbes, Jan 
 31 okt 1715Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103281
4
Andries, Jan 
 31 okt 1717Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94085
5
Durks, Pyter 
 31 okt 1717Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65906
6
Pyters, Tjitske 
 31 okt 1723Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1592
7
Jelles, Reiner 
 31 okt 1731Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2369
8
Ritskes, Jantje 
 31 okt 1733Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88888
9
Durks, Frans 
 31 okt 1734Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19647
10
Folkerts, Jan 
 31 okt 1734Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88623
11
Folkerts, Tytje 
 31 okt 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5983
12
Sasses, Rienk 
 31 okt 1734Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44256
13
Douwes, Jeltje 
 31 okt 1745Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93966
14
Pijters, Dirkjen 
 31 okt 1745Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82138
15
Rimmerens, Antje 
 31 okt 1745Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73143
16
Baukes, Yntje 
 31 okt 1751Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19743
17
Boeles, Jetse 
 31 okt 1751Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19345
18
Pytters, Haaje 
 31 okt 1751Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88986
19
Talsma, Johannes Sikkes 
 31 okt 1751Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14843
20
Tolsma, Eelkje Wopkes 
 31 okt 1751Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102075
21
Aartsma, Arjen Aarts 
 31 okt 1756St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76998
22
Haitsma, Wopke Rinses 
 31 okt 1756Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90550
23
Hendriks, Riemkje 
 31 okt 1756Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68359
24
Ley, Waling Freerks van der 
 31 okt 1756Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5536
25
Miedema, Reinder Pieters 
 31 okt 1756Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12029
26
Wal, Sjouke Wiegers van der 
 31 okt 1756Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91567
27
Wassenaar, Rinsje Jobs 
 31 okt 1756St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26855
28
Boomsma, Tijs Broers 
 31 okt 1762Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23084
29
Smidtje, Minne Jacobs 
 31 okt 1762Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39408
30
Groot, Pieter Wybrens de 
 31 okt 1773Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8236
31
Meulen, Jacobje Jentjes van der 
 31 okt 1773Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56380
32
Visser, Mijtie Fredriks 
 31 okt 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49532
33
Bijlsma, Doeke Isaaks 
 31 okt 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40157
34
Binnes, Wytske 
 31 okt 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4172
35
Jorrits, Hartman 
 31 okt 1779Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43983
36
Landman, Pieter Douwes 
 31 okt 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19059
37
Lauerman, Wytske Minnes 
 31 okt 1779Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13746
38
Looyenga, Pieter Pieters 
 31 okt 1779Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19529
39
Roos, Albert Jansen 
 31 okt 1779Midsland, Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108706
40
Uwma, Trijntje Hendriks 
 31 okt 1779Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1705
41
Baarsma, Lolkjen Sjirks 
 31 okt 1784Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32348
42
Holwerda, Jan Jacobs 
 31 okt 1784Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103927
43
Hoogstra, Jacob Pieters 
 31 okt 1784Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39044
44
Jorritsma, Trijntje Willems 
 31 okt 1784Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29937
45
Meulen, Fettje Symons van der 
 31 okt 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14062
46
Poortinga, Moeder Iebes 
 31 okt 1784Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93946
47
Wijkstra, Sapke Hendriks 
 31 okt 1784Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67642
48
Dijkstra, Sake Reitses 
 31 okt 1788Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101685
49
Hedmans, Roelof 
 31 okt 1788Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35945
50
Postma, Fokke Ymes 
 31 okt 1788Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106794

1 2 Volgende»