Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 169

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Lolkema, Johannes Lolkes 
 31 aug 1749Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72886
2
Sipkes, Sybe 
 31 aug 1760Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67859
3
Aukes, Sikke 
 31 aug 1761Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89790
4
Johannes, Antje 
 31 aug 1765Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78287
5
Boomsma, Pieter Gerrits 
 31 aug 1767Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73852
6
Kooy, Tjitske Jans van der 
 31 aug 1767Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57737
7
Andringa, Pieter Andries 
 31 aug 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78381
8
Tjeerds, Klaaske 
 31 aug 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44472
9
Groenewoud, Taetske Sjoerds 
 31 aug 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6510
10
Miedema, Maaijke Taekes 
 31 aug 1779Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6184
11
Wal, Johannes Oeges van der 
 31 aug 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2448
12
Smid, Antje Reynders 
 31 aug 1784St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62950
13
Jans, Rindert 
 31 aug 1785Sybrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49217
14
Boer, Trijntje Geerts 
 31 aug 1789Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102755
15
Hager, Klaas Reinders 
 31 aug 1789Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86279
16
de Vries, Reintje Pyters 
 31 aug 1791Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91006
17
Hemmes, Jannes Everts 
 31 aug 1791Appingedam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71031
18
Regnerus, Jantje Lieuwes 
 31 aug 1791Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6170
19
van Sinderen, Janke Hofmans 
 31 aug 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106088
20
Akkerhof, Feyke Folkerts 
 31 aug 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5674
21
de Ruiter, Tjerk Gaukes 
 31 aug 1792Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93998
22
Faber, Walke Pieters 
 31 aug 1792Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82442
23
Boomsma, Anske Andeles 
 31 aug 1793Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58071
24
Rijpersma, Tjamke Harmens 
 31 aug 1793Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41406
25
Siccama, Antje Johannes 
 31 aug 1794Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72504
26
Staphorsius, Allert Jelles 
 31 aug 1794Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14783
27
Feenstra, Berber Tjepkes 
 31 aug 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85057
28
Talsma, Bauke Jans 
 31 aug 1795Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6156
29
Zondervan, Marijke Andries 
 31 aug 1795St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19616
30
van Minnen, Engel Minnes 
 31 aug 1796Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104038
31
Faber, Jeltje Ruurds 
 31 aug 1797Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100632
32
Hanzes, Sjoerd 
 31 aug 1797Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94145
33
Siderius, Here Foppes 
 31 aug 1797St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78116
34
Smid, Geeske Martens 
 31 aug 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68806
35
Wiersma, Antje Hendriks 
 31 aug 1799Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97965
36
Bijlsma, Sytske Douwes 
 31 aug 1800Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39557
37
Slijt, Jantje Michiels 
 31 aug 1805St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83603
38
Wiersma, Willem Formers 
 31 aug 1806Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20549
39
van Gelder, Eelkje Jans 
 31 aug 1808St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85752
40
Groot, Gabe Watzes de 
 31 aug 1811Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5066
41
Rollingswier, Marten Jans 
 31 aug 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25732
42
Hoogstins, Akke Klazes 
 31 aug 1813Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1899
43
Housma, Willem Klazes 
 31 aug 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26377
44
Jensma, Lutske Goffes 
 31 aug 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26378
45
Wal, Pier Pieters van der 
 31 aug 1814Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41552
46
Feenstra, Froukje Jans 
 31 aug 1815Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108070
47
van Ek, Pieter Ates 
 31 aug 1816Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30432
48
Zee, Neeltje Cornelis van der 
 31 aug 1816Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22671
49
Heslinga, Dirkje Dirks 
 31 aug 1817 I78058
50
Boer, Aaltje Reinders de 
 31 aug 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7885

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 157

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Annes, Luitsen 
 31 aug 1807Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6417
2
Siedzes, Claas 
 31 aug 1808Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46195
3
Kas, Johannes Dirks 
 31 aug 1813Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79198
4
Wassenaar, Leendert Gerrits 
 31 aug 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12020
5
Folkertsma, Janke Doekes 
 31 aug 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26453
6
Opstal, Willem 
 31 aug 1814Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98221
7
Joukes, Janke 
 31 aug 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3282
8
Wiersma, Geert Hettes 
 31 aug 1816Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45181
9
Warenburg, Dieuwke Ulbes 
 31 aug 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14386
10
Looyenga, Sytske Wiebes 
 31 aug 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27239
11
Miedema, Maaijke Taekes 
 31 aug 1819Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6184
12
Veenma, Janke Jelles 
 31 aug 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27370
13
Roest, Maria 
 31 aug 1822Nieuw-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63234
14
Veenma, Feitze Jelles 
 31 aug 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7134
15
Zondervan, Pieter Lieuwes 
 31 aug 1825Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96873
16
Broers, Sjoertje 
 31 aug 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63853
17
de Ruiter, Maria Elisabeth 
 31 aug 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83409
18
Dotinga, Tomas Sytses 
 31 aug 1826Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102250
19
Elzinga, Grietje Jacobs 
 31 aug 1826 I50426
20
Gorter, Bernardus Aukes 
 31 aug 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1460
21
Haarsma, Pieter Ennes (aka Krottje) 
 31 aug 1826St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109599
22
Hoogterp, Baukje Sipkes 
 31 aug 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5302
23
Klompstra, Rienk Jans 
 31 aug 1826 I34495
24
Mellema, Baukje Jans 
 31 aug 1826 I32931
25
Minnema, Saakje Minnes 
 31 aug 1826 I66958
26
Pyters, Beitske 
 31 aug 1826Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91661
27
Veen, Sjoukje Wiegers van der 
 31 aug 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6410
28
Broekens, Harmen (Hermanus) Joosten 
 31 aug 1827Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94927
29
de Vries, Bouwe Johannes 
 31 aug 1827Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73922
30
Meyer, Fokeltje Pieters 
 31 aug 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49917
31
de Vries, Hinkes Alberts 
 31 aug 1828Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59951
32
Ley, Lijsbert Jacobs van der 
 31 aug 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81059
33
Monsma, Maaike Eiberts 
 31 aug 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7101
34
Grevenstein, Sytske Willems 
 31 aug 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9379
35
Westerhuis, Jan Atzes 
 31 aug 1829Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11030
36
Galien, Hendrik Sybes van der 
 31 aug 1830Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54832
37
Arends, Janke 
 31 aug 1831 I81757
38
Dijk, Haebele Abes van 
 31 aug 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9676
39
Groot, Taetske Wybrens de 
 31 aug 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7722
40
Keizer, Jacob Jilderts 
 31 aug 1831 I68706
41
Krol, Klaas Jacobs 
 31 aug 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27957
42
Hoving, Popke Jans 
 31 aug 1833Tjamsweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99045
43
Groenewoud, Tietje Meinderts 
 31 aug 1835Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36089
44
Leest, Metske Sijbes van der 
 31 aug 1835Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20699
45
de Groot, Attje Thomas 
 31 aug 1838 I29806
46
Vellema, Pieter Dirks 
 31 aug 1838Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82492
47
Gerrits, Doetje 
 31 aug 1839Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10447
48
Postma, Aukje Folkerts 
 31 aug 1839Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I239
49
van Noord, Lourens Poppes 
 31 aug 1839Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78835
50
Heslinga, Trijntje Gerrits 
 31 aug 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21119

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 60

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Kuik, Dirk Johannis 
Bartels, Rinske 
 31 aug 1731St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4725
I4726
2
Wymers, Wytse 
Pieters, Gatske 
 31 aug 1732Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105839
I105841
3
Gerrits, Melle 
Hendriks, Tryntie 
 31 aug 1738Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45497
I45498
4
Tjerks, Hepke 
Ottes, Aaltje 
 31 aug 1738Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84301
I84302
5
Arjens, Sioerd 
Arjens, Antje 
 31 aug 1749Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71173
I71174
6
Fopma, Bauke Fransen 
Schotanus, Seerpje Douwes 
 31 aug 1749Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46869
I46870
7
Jans, Pyter 
Jilkes, Antje 
 31 aug 1749Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97335
I97336
8
Jacobs, Douwe 
Pieters, Heyltje 
 31 aug 1760Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73724
I73725
9
Tjessema, Klaas Dirks 
Hornstra, Pytertje Lykles 
 31 aug 1760Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105295
I105296
10
Andries, Jan 
Jans, Taetske 
 31 aug 1767Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73567
I73566
11
Jacobs, Jelmer 
Andries, Sjoukjen 
 31 aug 1777Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44972
I44973
12
Jans, Dirk 
Martens, Aaltje 
 31 aug 1783Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6049
I91365
13
Snoek, Bernardus Arcerius 
Passamier, Alida Geertruida 
 31 aug 1783Oosterwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65050
I65055
14
Viersen, Jan Jacobs 
Halbesma, Ytje Johannes 
 31 aug 1788Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85187
I18225
15
Jong, Wytze Jitzes de 
Buma, Ytje Hendriks 
 31 aug 1794Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6723
I6722
16
Smids, Bodes Sapes 
Bakker, Pietje Jochums 
 31 aug 1794Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75597
I75596
17
Warman, Andries Gjalts 
Tijssens, Yfke 
 31 aug 1794Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74797
I87139
18
Verhaag, Jan Hendriks 
Jong, Sytske Martens de 
 31 aug 1795Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19715
I19713
19
de Jong, Johannes Bernardus 
Jakobs, Klaaske 
 31 aug 1806Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89630
I81479
20
Dijk, Alle Rompts aka Aldijk 
Ploeg, Sipkjen Lieuwes van der 
 31 aug 1806Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52467
I52468
21
Reeling, Nicolaas Coenraads 
Meer, Tjitske Harts van der 
 31 aug 1806Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100444
I100445
22
Schaaf, Romke Jarigs van der 
Veen, Saakje Lubberts van der 
 31 aug 1806Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56336
I88076
23
Miedema, Jan Lieuwes 
Martens, Renske 
 31 aug 1815Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89520
I89517
24
Roos, Pieter Jans de 
Fenstra, Trijntje Lammerts 
 31 aug 1815Mairie Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13675
I22944
25
Sytsma, Dirk Foekes 
Posthumus, Dieuke Klazes 
 31 aug 1815Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2751
I2756
26
Wal, Andries Arjens van der 
Kuipers, Rinske Hendriks 
 31 aug 1817Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84594
I97721
27
Hayema, Folkert Reinders 
Stienstra, Janke Jennes 
 31 aug 1820Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51937
I30524
28
Rondan, Jelle Sipkes 
Veenstra, Sytske Paulus (aka van der Veen) 
 31 aug 1825Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33925
I33926
29
Wagenveld, Paulus Klazes 
Wassenaar, Antje Minnes 
 31 aug 1828Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36640
I36639
30
Rijpstra, Jan Pieters 
Jeltema, Riemkje Kornelis 
 31 aug 1833Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1054
I1057
31
Dijkstra, Lolke Sijes 
Nijland, Dieuwke Haantjes 
 31 aug 1837Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68712
I68703
32
Hoekstra, Jan Jans 
Visser, Beuw Hylkes 
 31 aug 1837Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98520
I98521
33
Noordraven, Lykele Nammens 
Miedema, Maaike Keimpes 
 31 aug 1837Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10413
I22053
34
Visser, Sikke Gabes 
Heeres, Trijntje 
 31 aug 1842Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41530
I41531
35
Sikma, Jacob Jacobs 
Ploeg, Tettje Arents van der 
 31 aug 1844Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56151
I56152
36
van Huizen, Symen Hendriks 
Ploeg, Teetske Arents van der 
 31 aug 1848Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33787
I33788
37
Knoop, Hendrik Eilkes 
Hoving, Martje Harmannus 
 31 aug 1849Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57386
I57387
38
Bloemhof, Harm 
Redder, Femmigje 
 31 aug 1850Staphorst, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108759
I108760
39
Bildt, Sjoerd Johannes de 
Kramer, Sieuwke Beerts 
 31 aug 1854Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3345
I3346
40
Bosma, Jan Klases 
Kooistra, Haringje Sydses 
 31 aug 1854Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56709
I59850
41
Groustra, Arjen Jans 
Bruining, Beitske Sybrens 
 31 aug 1854Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59585
I59599
42
Koopman, Hendrik Gerbens 
Bakker, Janke Jelles 
 31 aug 1861Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40311
I40312
43
Kaaden, Philippus Martinus van der 
Star, Jansje van der 
 31 aug 1864Zuid-Waddinxveen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98034
I98035
44
Bouma, Johannes Annes 
Douma, Saakje Johannes 
 31 aug 1865Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27443
I30266
45
Looyenga, Theunes Pieters 
de Jong, Antje Johannes 
 31 aug 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29135
I29140
46
Lamsma, Hendrik Lammerts 
Veerman, Jantje Jacobus 
 31 aug 1871Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92658
I92659
47
Kalma, Dirk Dirks 
Veen, Haebeltje Sjoerds van der 
 31 aug 1872Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4845
I4847
48
Naber, Gerrit 
van Sluis, Francina (Frances) 
 31 aug 1882Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107312
I107313
49
Westra, Pieter Jans 
Kooistra, Klaaske Minnes 
 31 aug 1882Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73176
I73177
50
Boonstra, Pieter Jans 
Blesma, Tjitske Freerks 
 31 aug 1889Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100539
I106108

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 86

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Botes, Reijner 
 31 aug 1679Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82969
2
Wilman, Everhardus 
 31 aug 1684Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104060
3
Gelts, Trijntje 
 31 aug 1721Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43463
4
Jacobs, Christiaan 
 31 aug 1721Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2913
5
Jans, Fokke 
 31 aug 1721Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64831
6
Piers, Hijlkjen 
 31 aug 1721Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95111
7
Everts, Minke 
 31 aug 1727Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91350
8
Jelles, Baukje 
 31 aug 1732Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2517
9
Jacobs, Antje 
 31 aug 1738Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96071
10
Jous, Betske 
 31 aug 1738Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43136
11
Dijkstra, Ids Outgers 
 31 aug 1749Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88939
12
Gelder, Rinske Gerrits 
 31 aug 1749Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22440
13
Kloostra, Fokke Simons 
 31 aug 1749Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110414
14
Kuiper, Marten Jans 
 31 aug 1749Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84000
15
Mey, Taeke Fedderiks van der 
 31 aug 1749Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88579
16
Sjoerds, Akke 
 31 aug 1749Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67266
17
Verhoek, Jan Jacobs 
 31 aug 1749Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44483
18
Hayes, Harmen 
 31 aug 1753Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49757
19
Anes, Jacob 
 31 aug 1755Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78175
20
Foekema, Johannes Foekes 
 31 aug 1755Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87302
21
Stremler, Lammert Harmens 
 31 aug 1755Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11936
22
Oosterbaan, Klaas Abes 
 31 aug 1759Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94759
23
Andries, Trijntje 
 31 aug 1760Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99079
24
Annes, Grietie 
 31 aug 1760Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108568
25
Bosgraaf, Freerk Tietes 
 31 aug 1760Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21072
26
Douma, Trijntje Minnes 
 31 aug 1760Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97604
27
Kooi, Hylkjen Jans van der 
 31 aug 1760Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1907
28
Sygers, Jitske 
 31 aug 1760Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63015
29
Allerts, Frans 
 31 aug 1766St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77530
30
Braaksma, Aebe Jans 
 31 aug 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19499
31
Douma, Piebe Ages 
 31 aug 1766Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68485
32
Knijff, Janneke Hessels 
 31 aug 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46175
33
Noord, Janke Poppes van 
 31 aug 1766Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6564
34
Postma, Jan Jans 
 31 aug 1766Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100601
35
Renses, Jenke 
 31 aug 1766 I75833
36
Zijl, Folkje Tjeerds van der 
 31 aug 1766Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56335
37
Wagenaar, Hyke Lieuwes 
 31 aug 1770Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60075
38
Beenes, Jacob 
 31 aug 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5461
39
de Vries, Elske Heerkes 
 31 aug 1777Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101574
40
Gaeles, Claas 
 31 aug 1777Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56405
41
Herder, Hessel Durks 
 31 aug 1777Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101159
42
Smid, Jouke Durks 
 31 aug 1777Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91341
43
Tijsses, Douwe 
 31 aug 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10777
44
Wal, Lolle Romkes van der 
 31 aug 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15927
45
Banga, Jan Pieters 
 31 aug 1783Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55535
46
Bultsma, Jantje Sibbes 
 31 aug 1783Oldeholtpade Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101929
47
Feenstra, Janke Wytzes 
 31 aug 1783Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88035
48
Vries, Pieter Jelles de 
 31 aug 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12098
49
Boelstra, Tietje Johannes 
 31 aug 1788Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35504
50
de Graaf, Jantje Giolts 
 31 aug 1788Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111207

1 2 Volgende»