Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 153

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Beenes, Abel 
 31 jul 1754Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5454
2
Bloembergen, Tettje Roones 
 31 jul 1757Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91024
3
Lubberts, Antje 
 31 jul 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77219
4
Lubberts, Marten 
 31 jul 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49034
5
Allema, Klaas Hendriks 
 31 jul 1762Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89385
6
Postma, Frans Fransens 
 31 jul 1762Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11471
7
Knijff, Janneke Hessels 
 31 jul 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46175
8
Dirks, Hidde 
 31 jul 1768Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42933
9
Slim, Eeltje Arjens 
 31 jul 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27202
10
Renzema, Harmen Martens 
 31 jul 1773Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37311
11
Tjeerds, Dieuwke 
 31 jul 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45590
12
Tjalles, Tjipke 
 31 jul 1775Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47933
13
Hof, Sytze Cornelis 
 31 jul 1777Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15544
14
Hogedijk, Aukje Rinzes 
 31 jul 1778Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70221
15
Kingma, Jitske Jans 
 31 jul 1783Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10908
16
Wijnands, Bartel Durks 
 31 jul 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85242
17
Heeringa, Sjieuke Pieters 
 31 jul 1789Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40171
18
Doedes, Harmen 
 31 jul 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2910
19
Wierda, Sijke Jans 
 31 jul 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19731
20
Bernardus, Hendrik 
 31 jul 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45675
21
de Groot, Pieter Piers 
 31 jul 1795Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30058
22
de Jong, Trijntje Reinders 
 31 jul 1795St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53665
23
Dijkstra, Jacob Pieters 
 31 jul 1795Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10624
24
Dijkstra, Luitsen Jochems 
 31 jul 1798Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107043
25
Sijgers, Aaltje 
 31 jul 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44569
26
Aukema, Trijntje Paulus 
 31 jul 1803Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61724
27
Sipma, Aaltje Oebles 
 31 jul 1803Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107002
28
Dokter, Pietje Feikes 
 31 jul 1805St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77718
29
Veenstra, Sietske Jakobs 
 31 jul 1805Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59551
30
de Vries, Albert Teunes 
 31 jul 1806Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37405
31
Hendriks, Jan 
 31 jul 1806Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47742
32
Vliet, Wytske Ynzes van 
 31 jul 1806Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9317
33
Hoekstra, Gaele Jans 
 31 jul 1809Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3377
34
Ploeg, Sieds Hilbrands van der 
 31 jul 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5381
35
Ronda, Dieuke Gatzes 
 31 jul 1810Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67858
36
Zandburg, Jan Tjerks 
 31 jul 1812Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6895
37
Bakker, Aaltje Willems 
 31 jul 1813Eelde, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82523
38
Braak, Wijbren Sakes 
 31 jul 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9469
39
Andringa, Ytje Ydes 
 31 jul 1815St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56486
40
Pijpstra, Antje Ludzers 
 31 jul 1815Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67897
41
Wykel, Trijntje Wybes 
 31 jul 1815Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13076
42
Laverman, Klaas Gosses 
 31 jul 1816 I51889
43
Sterk, Neeltje Andries 
 31 jul 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26579
44
Nauta, Oege Feikes 
 31 jul 1817Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69096
45
Zeilstra, Jan Feites 
 31 jul 1818Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18730
46
Boomsma, Tjeerd Lolkes 
 31 jul 1820Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50990
47
Romkes, Willem Ebeles 
 31 jul 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22495
48
Ploeg, Antje Taekes van der 
 31 jul 1821Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2302
49
Koezema, Thomas Hanzes 
 31 jul 1825Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57757
50
Postma, Foekje Lurks 
 31 jul 1825Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57104

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 119

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jelles, Antje 
 31 jul 1809Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66406
2
Hindricks, Koop 
 31 jul 1810Donkerbroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64871
3
Mulder, Dores 
 31 jul 1811Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93913
4
Pasma, Siebe Jans 
 31 jul 1814Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17699
5
Kuiper, Trijntje Jans 
 31 jul 1815Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105443
6
Nauta, Klaas Willems 
 31 jul 1815Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73813
7
Schmoll, Cornelia Johan 
 31 jul 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8407
8
Kaijzer, Johanna Hindriks 
 31 jul 1816Menkeweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96424
9
Dijk, Eke Harmens van 
 31 jul 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18745
10
Dijkstra, Ynske Sjoerds 
 31 jul 1821Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41345
11
Hamerstein, Anna Maria (Marike) 
 31 jul 1821Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82431
12
Vis, Pieter Cornelis 
 31 jul 1821 I61049
13
Dijkstra, Marten Pieters 
 31 jul 1823Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46004
14
Wenselaar, Marten Klazes 
 31 jul 1823St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78992
15
Floris, Tetje Everts 
 31 jul 1825St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39817
16
Dijkstra, Tjitske Oeges 
 31 jul 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100679
17
Ernstes, Grietje 
 31 jul 1826 I60856
18
Talma, Wytze Klazes 
 31 jul 1827Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2387
19
Memler, Hendrik Harmens 
 31 jul 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43495
20
Hoogterp, Riemke Wytzes 
 31 jul 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81259
21
Meyer, Hessel Pieters 
 31 jul 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10410
22
Wal, Jan Aukes van der 
 31 jul 1831 I7250
23
de Vries, Eelze Eelzes 
 31 jul 1832Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79930
24
Dijkstra, Trijntje Jobs 
 31 jul 1832Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5939
25
Bouwsma, Jitske Pieters 
 31 jul 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19325
26
Vos, Berendina Johannes 
 31 jul 1834Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54586
27
Werf, Anna Subina Jans van der 
 31 jul 1834Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94948
28
Wagenaar, Renske Jans 
 31 jul 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80305
29
Venema, Pietje Klazes 
 31 jul 1840 I60914
30
Hoekstra, Sjoukje Harmens 
 31 jul 1843Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6000
31
Jans, Grietje 
 31 jul 1843Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58161
32
Sipsma, Jakob Johannes 
 31 jul 1844Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97079
33
Popkes, Klaaske 
 31 jul 1845Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57003
34
Douwes, Sjoerdtje 
 31 jul 1846Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91799
35
Huizinga, Zwaantje Jakobs 
 31 jul 1847Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16059
36
Sytsma, Dina Bernardus 
 31 jul 1847 I2748
37
Zijlstra, Klaaske Eekes 
 31 jul 1847 I60949
38
Haan, Palle Doeyes de 
 31 jul 1849Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10118
39
Rienstra, Rients Watzes 
 31 jul 1849Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30466
40
Wierda, Sytze Piers 
 31 jul 1849St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39827
41
Mellis, Romkje 
 31 jul 1850 I68254
42
Fennema, Grietje Jans 
 31 jul 1852 I34401
43
Boes, Trijntje Gerrits 
 31 jul 1855Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30010
44
Louma, Lolkjen Oetzes 
 31 jul 1855Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57817
45
Krol, Jan Jelles 
 31 jul 1857 I44451
46
de Vries, Eeltje Jans 
 31 jul 1860Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37341
47
Porte, Dieuke Sakes 
 31 jul 1860 I20087
48
Scheper, Antje Jakobs 
 31 jul 1862Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27497
49
de Graaf, Fettje Alderts 
 31 jul 1863 I31174
50
Zoodsma, Saeske Klazes 
 31 jul 1863 I3951

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 49 van 49

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Lammerts, Jacob 
Clases, Antje 
 31 jul 1740Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94371
I94372
2
Douwes, Hijltje 
Baukes, Geertje 
 31 jul 1763Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88765
I88766
3
Jans, Folke 
Heeres, Pytje 
 31 jul 1763Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4520
I4521
4
Wybes, Symon 
Jurriens, Hendrikje 
 31 jul 1763Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90355
I90356
5
Jans, Jarig 
Gabes, Sijtske 
 31 jul 1766Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70917
I70918
6
Brouwer, Benjamin 
Wassenaar, Grietje Cornelis 
 31 jul 1768Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79629
I79653
7
Visser, Sjoerd Lolkes 
Baukes, Jeltje 
 31 jul 1768Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99085
I99086
8
Sjoerds, Jan 
Rientses, Aafke 
 31 jul 1774Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91328
I91329
9
Gerards, Carel 
Brugmans, Stijntje 
 31 jul 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50217
I50216
10
Hempenius, Jacob Alberts 
Sjaarda, Reinou Jentjes 
 31 jul 1785Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93123
I93122
11
Hulder, Jacob Theunis 
Thomas, Jitske 
 31 jul 1785Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38199
I37378
12
Plaats, Jacob Wybes van der 
Tjeerds, Grietje 
 31 jul 1785Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73542
I73544
13
Bloemsma, Pieter Rochus 
Blom, Antje Klazes 
 31 jul 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2539
I2540
14
Wopkes, Sierd 
Jans, Grietje 
 31 jul 1791Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81094
I81095
15
Braaksma, Jelle Jippes 
Doedes, Dieuwke 
 31 jul 1796Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68
I2114
16
Dijkstra, Harmen Teunes 
Roorda, Maaike Melles 
 31 jul 1796Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59774
I59775
17
Dokter, Jan Gerbens 
de Jong, Sytske Okkes 
 31 jul 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49680
I4606
18
Klaases, Marten 
Sjoerds, Akke 
 31 jul 1796Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83459
I67266
19
Liebes, Jakob 
Menzes, Janke 
 31 jul 1796Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63529
I63530
20
Stienstra, Gabe Gerrits 
Staal, Trijntje (Catharina) Johannes 
 31 jul 1796Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39877
I39878
21
Wassenaar, Klaas Jurres 
Klaases, Sjoukje 
 31 jul 1796Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106328
I106329
22
Hijma, Klaas Heins 
Wierstra, Liesbeth Pieters 
 31 jul 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5089
I32339
23
Bakkers, Sybrandus Klaases 
Looyenga, Uilkje Minkes 
 31 jul 1808Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78517
I78518
24
Damsma, Jacob Botes 
Douwes, Rinske 
 31 jul 1808Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42315
I42316
25
Friesema, Hans Taekes 
de Vries, Tijtje Harmens 
 31 jul 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50699
I50697
26
Tinga, Idzart 
Radema, Lijsbert Molles 
 31 jul 1812Mairie Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69577
I69578
27
Cuperus, Marten Jans 
Groen, Wytsche Tjipkes 
 31 jul 1814Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5235
I91307
28
Gerritsma, Sybren Gerrits 
Westerhuis, Trijntje Atzes 
 31 jul 1814Mairie Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1848
I2518
29
Hemmes, Jannes Everts 
Martens, Trijntje Cornelis 
 31 jul 1817City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71031
I71032
30
Douma, Taede Douwes 
Kooistra, Tyttje Romkes 
 31 jul 1819Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82021
I82020
31
Hommema, Pieter Lolkes 
de Beer, Aafke Rinses 
 31 jul 1823Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12219
I93451
32
Radersma, Dirk Iedes 
Plaats, Antje Wybes van der 
 31 jul 1828Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37938
I37939
33
Huizinga, Lambertus 
Stallinga, Hylkjen Jacobs 
 31 jul 1831Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54690
I54691
34
Sloten, Jitze Pieters van der 
Vries, Atje Minnes de 
 31 jul 1833Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13576
I13578
35
Groot, Hessel Anskes de 
Tuin, Antje Gosses van 
 31 jul 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5063
I5783
36
Oosterga, Bauke Jelles 
Los, Kornelia Juliana 
 31 jul 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10009
I10687
37
Roukema, Gerrit Lieuwes 
Adema, Geertje 
 31 jul 1836Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20085
I20086
38
Post, Tjerk Annes 
B(r)oersma, Geertje Sierks 
 31 jul 1851Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26742
I26739
39
Rekker, Yde 
Gadschalk, Rinske Jans 
 31 jul 1852Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11488
I59658
40
Roorda, Izaak Epkes 
Buwalda, Baukje Abrahams 
 31 jul 1857Pella, IA, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49898
I90058
41
Wouda, Abraham Pieters 
Krol, Aaltje Gerrits 
 31 jul 1862Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18526
I20531
42
Weidenaar, Igle Dirks 
Gang, Symkje Lubberts van der 
 31 jul 1872Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75839
I75840
43
Meulen, Lolke Douwes van der 
Elsinga, Tettje Gerrits 
 31 jul 1880Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75119
I75120
44
Hoekstra, Sjouke IJsbrands 
Wybenga, Grietje Jans 
 31 jul 1897Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37104
I38936
45
Dekker, Ruurd Ales 
Banaszak, Stanislaa 
 31 jul 1902Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57972
I57982
46
van Dijk, Douwe Jans 
Krol, Froukje Berends 
 31 jul 1913Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39612
I33350
47
Wal, Jacob Watses van der 
Tadema, Maaike Meinderts 
 31 jul 1913Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28764
I22699
48
Botma, Ruurd Ypes 
Offringa, Sytske Durks 
 31 jul 1919Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36611
I86143
49
Weit, Johannes Murks van der 
de Koning, Emna 
 31 jul 1945Rijnsburg, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41882
I41883

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 58

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Stapert, Marijke Ydes 
 31 jul 1724Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49461
2
Sweitses, Beitske 
 31 jul 1735Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50142
3
Gosses, Mayke 
 31 jul 1740Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100794
4
Nammens, Rinske 
 31 jul 1744Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3080
5
Bergsma, Karel Jans 
 31 jul 1746Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94449
6
Dijkstra, Gerben Minnes 
 31 jul 1746St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61124
7
Eiberts, Jan 
 31 jul 1757Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51109
8
Hendriks, Jantje 
 31 jul 1757Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46073
9
Hoop, Jan van der 
 31 jul 1761Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100005
10
de Groot, Jan Hendriks 
 31 jul 1763Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89319
11
Jans, Folkert 
 31 jul 1763Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88719
12
Kamminga, Pieter Kornelis 
 31 jul 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5320
13
Wal, Jan Sipkes van der 
 31 jul 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42631
14
de Jong, Teye Harmens 
 31 jul 1764Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67326
15
Bonnema, Tiete Tjepkes 
 31 jul 1768Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103635
16
Jans, Aafke 
 31 jul 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31028
17
Polstra, Lijsbet Tijsses 
 31 jul 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5595
18
Schaafsma, Akke Pieters 
 31 jul 1768Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59307
19
van Dijk, Ype Joukes 
 31 jul 1768Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83316
20
Veltman, Symen Abeles 
 31 jul 1768Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47507
21
Walta, Tjitske Reinders 
 31 jul 1768Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30317
22
de Vries, Symen Mintjes 
 31 jul 1771Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81823
23
Broors, Boukjen 
 31 jul 1774Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89551
24
de Vries, Jacob Jans 
 31 jul 1774Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81054
25
Dijkstra, Antje Tjalles 
 31 jul 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101
26
Hogt, Marten Annes van der 
 31 jul 1774Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100873
27
IJsbrandts, Johanneske 
 31 jul 1774Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83191
28
Lieuwes, Antje 
 31 jul 1774Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42375
29
Opts, Liskjen 
 31 jul 1774Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75320
30
Teitsma, Ybeltje Andries 
 31 jul 1774Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I756
31
de Boer, Johannes Oenes 
 31 jul 1785Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66757
32
Douwes, Rinze 
 31 jul 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43187
33
Glazema, Klaaske Jans 
 31 jul 1785Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90461
34
Homans, Elizabeth Christoffels 
 31 jul 1785Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4271
35
Pot, Jitske Pieters 
 31 jul 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15035
36
Hoitsma, Dirk Jacobus 
 31 jul 1791Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79642
37
Lange, Maaike Pieters de 
 31 jul 1791Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5095
38
Osinga, Hiske Jacobs 
 31 jul 1791Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7390
39
Posthumus, Ruurdtje Ruurds 
 31 jul 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23182
40
Talsma, Lucas Pieters 
 31 jul 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36519
41
Hoekstra, Antje Jelles 
 31 jul 1796Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34678
42
Oosterling, Wytske Andries 
 31 jul 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19037
43
Pijters, Antje 
 31 jul 1796Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91593
44
Schaaf, Liefke Gerbens 
 31 jul 1796Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38775
45
Schat, Minke Douwes 
 31 jul 1796St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79363
46
Spar, Ynske Pieters 
 31 jul 1796Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5713
47
Berkenpas, Dirk Tyles 
 31 jul 1797St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97490
48
Boersma, Steven Taekes 
 31 jul 1803Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50839
49
Ploeg, Pietje Renderts van der 
 31 jul 1803Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5823
50
Straatsma, Antje Klazes 
 31 jul 1803Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44645

1 2 Volgende»