Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 196

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Locher, Abraham 
 31 mrt 1719Falbenthal, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66799
2
Hoeytema, Sybren Pytters 
 31 mrt 1725 I102091
3
Sjoerds, Kornelis 
 31 mrt 1737Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55100
4
Aalses, Sibbeltje 
 31 mrt 1745Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84626
5
Luitjens, Antje 
 31 mrt 1747Nijega/Elahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74216
6
Reinders, Dieuke 
 31 mrt 1756Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74802
7
Hoornstra, Froukje Douwes 
 31 mrt 1768Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16743
8
Ram, Zytske Jakobs 
 31 mrt 1768Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80394
9
Nieuwmeyer, Hendrikje Bartelds 
 31 mrt 1773Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35450
10
Pieters, Antje 
 31 mrt 1773Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2727
11
Boonstra, Marten Joukes 
 31 mrt 1775Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91781
12
Hiemstra, Mame Annes 
 31 mrt 1775Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106391
13
Liekles, Janke 
 31 mrt 1776Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94179
14
Hayma, Wytske Hayes 
 31 mrt 1777Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26159
15
Klazes, Janke 
 31 mrt 1777Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11676
16
van Bruggen, Albert Wytzes 
 31 mrt 1777Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85689
17
Fokkinga, Fokke Roels 
 31 mrt 1778Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60753
18
Steensma, Gellantje Martens 
 31 mrt 1778Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9969
19
Bruining, Jan Sybrens 
 31 mrt 1779Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70519
20
Wierdstra, Antje Tjipkes 
 31 mrt 1780Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54506
21
Hoekstra, Grietje Atses 
 31 mrt 1786Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97559
22
Helder, Reintje Hessels (van den) 
 31 mrt 1787Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60044
23
Werkema, Willem Geerts 
 31 mrt 1787Feerwerd, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57818
24
Kloppenburg, Grietje Harms (aka Pottjewijd) 
 31 mrt 1790Nieuwe Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108812
25
Dijk, Bauke Wytzes van 
 31 mrt 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3567
26
Groot, Tjitske Klazes de 
 31 mrt 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9710
27
Plaats, Lieuwe Gerrits van der 
 31 mrt 1792Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83155
28
Hoekstra, Beitske Sybolts 
 31 mrt 1794Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91954
29
Jong, Ytje Baukes de 
 31 mrt 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12937
30
Buwalda, Jetske Ates 
 31 mrt 1795Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4252
31
Valk, Aafke Bontjes van der 
 31 mrt 1796Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67955
32
Zijlstra, Petrus Gerrits 
 31 mrt 1796Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57668
33
Sierds, Geeske 
 31 mrt 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43205
34
Woudsma, Arend (Aan) Pieters 
 31 mrt 1797Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12331
35
Bouma, Ytje Theunis 
 31 mrt 1798Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79312
36
Tadema, Gertje Pieters 
 31 mrt 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6823
37
Boyenga, Baukje Jans 
 31 mrt 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12860
38
Kamminga, Pieter Jans 
 31 mrt 1799 I35383
39
Lieuwema, Grietje Romkes 
 31 mrt 1799Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13276
40
Nicolai, Rinske Allardus 
 31 mrt 1799Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26868
41
Braak, Jacob Gerbens 
 31 mrt 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16611
42
Heeringa, Etje Ynses 
 31 mrt 1800Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40398
43
Bos, Luitje Hugos 
 31 mrt 1801Spijk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112571
44
Camstra, Sybrigjen Heeres 
 31 mrt 1801Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4498
45
Posthumus, Theunis Renses 
 31 mrt 1801Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26123
46
Reitsma, Hiltje Sjoerds 
 31 mrt 1802Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93299
47
Jonkman, Jacob Wybes 
 31 mrt 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1426
48
Bouma, Jasper Kornelis 
 31 mrt 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47143
49
Bouman, Johannes Gerhardus 
 31 mrt 1804Oude Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108557
50
Kalma, Barber Jitzes 
 31 mrt 1804Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63526

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 233

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jacobs, Aaltje 
 31 mrt 1803Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86625
2
van Gelder, Claas Claassen 
 31 mrt 1805Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74160
3
Davids, Eyze 
 31 mrt 1808Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86439
4
Sybrens, Jacob 
 31 mrt 1808Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41130
5
Corneles, Joukien 
 31 mrt 1812Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106311
6
Sikkes, Gauke 
 31 mrt 1812Holwierde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57608
7
Wiersma, Akke Pieters 
 31 mrt 1812Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65034
8
Brems, Willem Jacobs 
 31 mrt 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10474
9
Arends, Klaaske 
 31 mrt 1814Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60148
10
Doekes, Saapke 
 31 mrt 1814 I7125
11
Olivier, Sybren Alefs 
 31 mrt 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7459
12
Veen, Bauke Jurjens van der 
 31 mrt 1814 I60694
13
Theunis, Janke 
 31 mrt 1815Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76284
14
Tietes, Minke 
 31 mrt 1815Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74003
15
de Boer, Douwe Uilkes 
 31 mrt 1816Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98465
16
de Jong, Jan Jeens 
 31 mrt 1816 I61387
17
Tjeerds, Berber 
 31 mrt 1816Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84457
18
de Vries, Jelle Jelgers 
 31 mrt 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49309
19
Gootzes, Gootske 
 31 mrt 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50637
20
Vlietstra, Ytje Aukes 
 31 mrt 1818Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49359
21
Obma, Antje Tjeerds 
 31 mrt 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80529
22
Wynia, Hiske Fransens 
 31 mrt 1820Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98678
23
Dirks, Grietje 
 31 mrt 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42528
24
Dijkstra, Gerben Jans 
 31 mrt 1823Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109594
25
Rienksma, Riemke Tjeerds 
 31 mrt 1823Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80502
26
Sytsma, Doede Sytses 
 31 mrt 1823Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48462
27
Wolters, Melle 
 31 mrt 1823 I70122
28
de Vries, Heere Jacobs 
 31 mrt 1824Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53206
29
Haantjes, Dirk 
 31 mrt 1824Pieterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112500
30
Mey, Antje Jans van der 
 31 mrt 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12232
31
Zijlstra, Lijsbert Feykes 
 31 mrt 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32891
32
Rijpstra, Aaltje Sipkes 
 31 mrt 1826Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101279
33
Hoornstra, Symen Douwes 
 31 mrt 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9478
34
Willems, Doedtje 
 31 mrt 1827 I63515
35
Willems, Doedtje 
 31 mrt 1827 I72169
36
Berg, Antje Bouwes 
 31 mrt 1828Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31584
37
Jans, Maaike 
 31 mrt 1828 I61162
38
Veldema, Wybe Hendriks 
 31 mrt 1828Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12176
39
Draaisma, Trijntje Sybrens 
 31 mrt 1829Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101004
40
Wierts, Metje 
 31 mrt 1830Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107984
41
Tasma, Marijke Everts 
 31 mrt 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81369
42
van Dijk, Mient Harmens 
 31 mrt 1832Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59690
43
Hiemstra, Popke Tijssen 
 31 mrt 1833Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90616
44
Kuiken, Neeltje Scheltes 
 31 mrt 1833St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40633
45
Postma, Sije Sijes Halma 
 31 mrt 1834Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81746
46
van Sluis, Meine Cornelis 
 31 mrt 1835Mirns/Bakhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110771
47
Vries, Pieter Pieters de 
 31 mrt 1835Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7530
48
Ferf, Stillborn Gerrits van der 
 31 mrt 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45120
49
Braaksma, Sikke Andries 
 31 mrt 1837Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32505
50
Hendriks, Grietje 
 31 mrt 1837Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81500

1 2 3 4 5 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 56

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Wijbes, Jan 
Gerbens, Sijtske 
 31 mrt 1700Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100808
I100809
2
Annes, Haje 
Bennes, Jeltie 
 31 mrt 1715Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97605
I97606
3
Jans, Abraham 
Fokkes, Hiske 
 31 mrt 1726Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72210
I72211
4
Heller, Jannes 
Borgh, Frouke ter 
 31 mrt 1748Bourtange, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101676
I101677
5
Hendriks, Sybe 
Nammens, Jantie 
 31 mrt 1748Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70816
I70817
6
Glas, Marten Jeppes 
Abrahams, Fettje 
 31 mrt 1754Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92445
I92447
7
Tomas, Jacob 
Clases, Baukjen 
 31 mrt 1754Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77941
I77942
8
Floris, Jelte 
Watzes, Pijtie 
 31 mrt 1765Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84462
I84463
9
Hanses, Sybren 
Lieuwes, Jeltje 
 31 mrt 1765Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71431
I71432
10
Sjoerds, Bauke 
Franses, Joukje 
 31 mrt 1765Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90140
I90141
11
Cornelis, Jenne 
Botes, Lysbeth 
 31 mrt 1766Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87447
I87448
12
Gerryts, Jochem 
Freerks, Geertje 
 31 mrt 1766Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84481
I84482
13
Berents, Hinderick 
Wierts, Egbertje 
 31 mrt 1771Scharmer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111235
I111236
14
Aukes, Jan 
Pekel, Tjitske Jans 
 31 mrt 1776Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49236
I49237
15
Hatesz, Folkert 
Hessels, Aefjen 
 31 mrt 1776Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75657
I75658
16
Jans, Willem 
Pytters, Sieuke 
 31 mrt 1776Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85766
I85767
17
Popma, Geert Pieters 
Boersma, Ytje Hoites 
 31 mrt 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20195
I20194
18
Feitsma, Pieter Johannes 
Bloemhof, Aafke Taekes 
 31 mrt 1782Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79874
I79873
19
Ferwerda, Jan Alberts 
Wyminga, Sara Hanses 
 31 mrt 1782Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69266
I69267
20
Luttendorf, Karel Hendriks 
Baukes, Ypkje 
 31 mrt 1782Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1083
I1082
21
Holwerda, Jan Douwes 
Pytters, Antje 
 31 mrt 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54876
I54877
22
Tjeerds, Pytter 
Bijlsma, Durkje Martens 
 31 mrt 1793Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92710
I92707
23
Hogt, Marten Annes van der 
Jochems, Aagtje 
 31 mrt 1799Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100873
I103890
24
Meer, Luitjen Hendriks van der 
Cuperus, Antje Douwes 
 31 mrt 1799Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13741
I13742
25
Minnema, Lieuwe Ykes 
Ruisch, Aukjen Elles 
 31 mrt 1799Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70180
I70181
26
Veenendaal, Gijsbertus 
Andringa, Tjitske 
 31 mrt 1805Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106657
I106658
27
Wittermans, Carel Jacobus 
Cnossen, Trijntje Sjirks 
 31 mrt 1805Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71479
I71480
28
Dijkhuis, Nanne Alberts 
Brinks, Anna 
 31 mrt 1810Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100588
I100593
29
Hof, Pieter Rinks 
Veenstra, Aaltje Wybes 
 31 mrt 1814Mairie Oosterwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53935
I53936
30
de Windt, Dirk Gerryts 
Jansma, Klaaske Jans 
 31 mrt 1815Mairie Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90671
I90668
31
Wassenaar, Georgius Jans 
Baarda, Fettje Hessels 
 31 mrt 1821Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71458
I71459
32
Porte, Jacob Gerbens 
Loojenga, Trijntje Keimpes 
 31 mrt 1825Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6585
I9842
33
Weidenaar, Taeke Philippus 
de Wendt, Antje Gerrits 
 31 mrt 1829Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27856
I27857
34
Braaksma, Anne Wybes 
Wierstra, Antje Jans 
 31 mrt 1831Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2156
I11895
35
Brouwer, Klaas Ottes 
Prins, Geeske Piers 
 31 mrt 1831Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9618
I7864
36
Zijlstra, Pieter Jaspers 
Steensma, Dirkje Jans 
 31 mrt 1831Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7099
I5863
37
Hoekstra, Jan Wyberens 
Rinsma, Akke Symens 
 31 mrt 1832Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55025
I55026
38
Buist, Gerrit Hendriks 
Reitsema, Anje Mintes 
 31 mrt 1833Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100907
I100912
39
Baan, Jetze Doekles van der 
Jansen, Akke Sjerps 
 31 mrt 1838Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95014
I95015
40
Hoekstra, Lolle Theunis 
Hofman, Richtjen Taekes 
 31 mrt 1838Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26049
I26050
41
de Groot, Hendrik Berends 
Kootstra, Catharina (Trijntje) Aukes 
 31 mrt 1839Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110280
I110279
42
Posthuma, Folkert Douwes 
Haan, Martje Hanses de 
 31 mrt 1839Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22351
I22352
43
Vliem, Gerrit Willem (aka Vlijm) 
Huisman, Maria 
 31 mrt 1843Barneveld, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72582
I72583
44
Rijzinga, Pieter Jacobs 
Ploegman, Grietje Lulofs 
 31 mrt 1847Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109488
I109489
45
Broeksma, Sybren Harmens 
Klaver, Doetje Andries 
 31 mrt 1849Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4409
I460
46
Vorenkamp, Egbert Johannes 
Westerveld, Wubbechien Harms 
 31 mrt 1859City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107318
I107319
47
Mensink, Johannes 
Oordijk, Maria Johanna 
 31 mrt 1864Zwolle, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100079
I100080
48
van Woudenberg, Nicolaas 
van Bleek, Gerretje 
 31 mrt 1866City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105728
I105729
49
Wielinga, Lieuwe (Lou) Pieters 
Huisman, Marie (Mary) 
 31 mrt 1886Orange City, IA, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49248
I108680
50
Sytsma, Gerrit Wouters 
Koezema, Pietje Thomas 
 31 mrt 1888Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57759
I57756

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 119

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Sijbrens, Trijntje 
 31 mrt 1689Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69714
2
Beernts, Janke 
 31 mrt 1695Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94103
3
Wopkes, Janke 
 31 mrt 1700Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95554
4
Span, Bavius Willems 
 31 mrt 1709Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57085
5
Jans, Oene 
 31 mrt 1715Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66868
6
Lubberts, Jacob 
 31 mrt 1715Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78231
7
Alberts, Sicco 
 31 mrt 1725Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68018
8
Fokkes, Claas 
 31 mrt 1726Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86057
9
Heins, Iske 
 31 mrt 1726Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91931
10
Tjallings, Jop 
 31 mrt 1726Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78247
11
Jillerts, Neeltie 
 31 mrt 1728Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72289
12
Gerlofs, Gerlof 
 31 mrt 1741Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46473
13
Gerryts, Rinske 
 31 mrt 1743Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78557
14
Hedmans, Anne 
 31 mrt 1743Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72880
15
Visser, Wieger Annes 
 31 mrt 1743Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86503
16
Willems, Theunes 
 31 mrt 1743Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16471
17
Wytses, Dirk 
 31 mrt 1743Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44755
18
Gerrits, Grytje 
 31 mrt 1745Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58522
19
Bosscher, Frouwke Jans 
 31 mrt 1747Wagenborgen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99553
20
Gosses, Romkie 
 31 mrt 1747Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47770
21
Aarnts, Sjoukjen 
 31 mrt 1748Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90947
22
Doekes, Sjoerd 
 31 mrt 1748Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4561
23
Kok, Gerrit Willems 
 31 mrt 1748Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90711
24
Sikkes, Antje 
 31 mrt 1748Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1568
25
Syberens, Klaas 
 31 mrt 1748St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30175
26
Wilts, Janke Hendriks 
 31 mrt 1748Giethoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87076
27
Bilker, Jan Jans 
 31 mrt 1752Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92728
28
Stellingwerf, Jan Krijne 
 31 mrt 1753Lisse, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72961
29
Bokma, Albert Rochus 
 31 mrt 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2423
30
Nammens, Pieter 
 31 mrt 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44507
31
Offringa, Pylger Pytters 
 31 mrt 1754Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96819
32
Sytsma, Lieuwe Idzes 
 31 mrt 1754Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92338
33
van Dijk, Jan Durks 
 31 mrt 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108088
34
Walings, Afke 
 31 mrt 1754Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46817
35
Jacobs, Wijbe 
 31 mrt 1755Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99610
36
Johannes, Trijntje 
 31 mrt 1755Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10763
37
AEdes, Pyter 
 31 mrt 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1222
38
Kooistra, Aukje Jans 
 31 mrt 1765Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67465
39
Lelia, Rindert Wybes 
 31 mrt 1765Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5655
40
Oostenbrug, Eetse Theunis 
 31 mrt 1765Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110322
41
Plat, Baukje Gerbens 
 31 mrt 1765St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104146
42
Siderius, Grietje Jans 
 31 mrt 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51378
43
Stienstra, Gabe Gerrits 
 31 mrt 1765Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39877
44
Pieters, Antje 
 31 mrt 1766Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89874
45
van Hettinga, Antje Sijtses 
 31 mrt 1766Tjerkgaast/St. Nicolaasga/Doniaga/Idskenhuizen/Legemeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86653
46
Bouma, Cornelis Jans 
 31 mrt 1771Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2056
47
Harmens, Wybe 
 31 mrt 1771Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39598
48
Minnema, Douwe Sjoerds 
 31 mrt 1771Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76884
49
Renderts, Baukje 
 31 mrt 1771Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46571
50
Bosma, Jacob Klazes 
 31 mrt 1776Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84616

1 2 3 Volgende»